Funkcje systemu. Wykaz funkcji systemu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcje systemu. Wykaz funkcji systemu"

Transkrypt

1 Funkcje systemu W tym punkcie pomocy znajdują się informacje dotyczące wszystkich funkcji z jakich użytkownik może korzystać podczas pracy z systemem CRM. Funkcje znajdują się w obszarze funkcji każdego z okien, a zestaw wyświetlonych dla użytkownika funkcji zależy od jego uprawnień. Wykaz funkcji systemu Informacje ogólne: każda funkcja jest uruchamiana przez jednokrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na nazwie funkcji, znajdującej się na pasku funkcji każdego z okien, w którym funkcja jest dostępna, jeśli użytkownik nie posiada prawa do wykonania funkcji wówczas jej nazwa nie pojawia się na pasku funkcji, funkcje działają na pozycjach wybranych w obszarze list w danym oknie. Większość funkcji można wykonywać również grupowo, czyli na wielu pozycjach. Alfabetyczny wykaz podstawowych funkcji jakie użytkownik może uruchomić podczas pracy w systemie CRM. FUNKCJA Analiza ofert Archiwizuj Dodaj do kolekcji Dodaj pracownika Dodaj węzeł do procesu Dostępne metody DZIAŁANIE FUNKCJI Wykonanie raportu zawierającego zestawienie oraz podsumowanie pozycji ofert widocznych na liście. Przeniesienie wskazanej Oferty do Archiwum Dodanie pojedynczego obiektu (klienta lub osoby kontaktowej) do kolekcji czyli stałego zbioru obiektów wybranych przy pomocy jakiegoś kryterium Dodanie pracownika do Procesu (przez nadzorcę danego Procesu), co daje pracownikowi możliwości korzystania z tego Procesu Dodanie nazwy węzła do Procesu (przez nadzorcę danego Procesu), co daje pracownikom tego węzła możliwości korzystania z tego Procesu Funkcja wyświetla listę metod możliwych do użycia przy pisaniu skryptów w systemie CRM

2 Edycja dokumentu grupowy Funkcja Formatka Funkcja Login Korespondencja seryjna Liczba pozycji Modyfikacja grupowa Modyfikacja pozycji Nowy Arkusz MS Excel Nowy Dokument MS Word Nowa wersja Nowy kontakt Nowe zadanie Nowe zadania grupowo Odłącz pozycję Odpowiedz Odśwież wartości faktur SSV Pobierz dokument Pobierz wiadomość Pobierz Plik z dysku Dodanie (lub edycja) dokumentu na podstawie utworzonego szablonu powiązanego ze scenariuszem do bibliotek systemu obiegu dokumentów. Funkcja dostępna w obiekcie [Zadanie], [Etap], [Kampania marketingowa] oraz w oknie Szablon dokumentu. Uruchomienie kreatora wysyłania grupowo poczty elektronicznej Funkcja ta stosowana jest w filtrach na pola typu Data oraz Wprowadził, Wykonawca, Zamknął, Zleceniodawca. Ustawienie tej funkcji w filtrze podczas budowy widoku na dany obiekt spowoduje, że przy każdym otwarciu tego widoku użytkownik będzie poproszony o podanie parametru funkcji (w zależności od tego na jakie pole została ustawiona funkcja). Funkcja ta stosowana jest w filtrach na pola typu Data oraz Wprowadził, Wykonawca, Zamknął, Zleceniodawca. Funkcja ta podstawia w jedno z wymienionych wyżej pól aktualnie zalogowanego użytkownika lub datę, jaka została wyliczona na podstawie definicji tej funkcji (w zależności dla jakiego pola zdefiniujemy funkcję) Uruchomienie kreatora wysyłania korespondencji seryjnej Zlicza ilość pozycji w obszarze siatki w danym widoku Umożliwia grupową modyfikację pozycji w Buforze klientów Umożliwia grypową modyfikację pozycji obiektów: Klient, Osoba kontaktowa, Zadanie, Kontakt Utworzenie nowego arkusza MS Excel i zapisanie go jako załącznika systemu CRM Utworzenie nowego dokumentu MS Word i zapisanie go jako załącznika systemu CRM Utworzenie nowej wersji oferty z aktualnej wersji o statusie Zatwierdzona lub Zaakceptowana Dopisanie nowego kontaktu w kontekście w jakim funkcja została wywołana Dopisanie nowego zadania w kontekście w jakim funkcja została wywołana Grupowe dopisanie zadań dla klientów zgromadzonych w kolekcji lub widoku przeglądu obiektów Funkcja służy do odłączenia wybranego dokumentu Simple.ERP od danego obiektu CRM np. Oferty Odpowiedź na otrzymany ze środowiska CRM z zapisaniem tego a jako kontaktu w obiektach Zadania, Klient, Osoba Funkcja służy do pobrania aktualnych wartości z faktur Simple.ERP powiązanych z daną ofertą Pobranie dokumentu z bibliotek systemu obiegu dokumentów z zapisaniem tego dokumentu jako kontaktu w obiektach: [Zadanie], [Klient], [Osoba] Pobranie a z folderu poczty w systemie poczty elektronicznej z zapisaniem tego a jako kontaktu w obiektach: [Zadanie], [Klient], [Osoba] Pobranie pliku do Folder pliki z zapisaniem tego pliku jako kontaktu w obiektach: [Zadania], [Klient], [Osoba]

3 Pobierz pozycje ręcznie Pobierz pozycje z planu kroku Podłącz fakturę SSV Podłącz zamówienie od odbiorcy SSV Podmień wartości pól Pokaż nagłówki Połącz klientów Połącz osoby kontaktowe Połączenie z obiektem zewnętrznym Pozycje kolekcji Przenieś adres klienta Przenieś do archiwum Przenieś do kolekcji Przenieś osobę kontaktową Prześlij dalej Pytanie do eksperta Sprawdź płatności Uprawnienia dokumentu Ustaw osoby Ustaw stan Ustaw wykonawcę Ustawienia widoku Dodanie klienta lub osoby do grupy docelowej wskazanego kroku kampanii marketingowej. Dodanie klienta lub osoby do grupy docelowej wskazanego kroku kampanii marketingowej na podstawie kryteriów określonych w definicji planu kroku. Funkcja służy do podłączenia wybranej faktury Simple.ERP do oferty Funkcja służy do podłączenia wybranego dokumentu zamówienia od odbiorcy Simple.ERP do oferty Zamiana wartości w polach słownikowych (funkcja serwisowa) Zwinięcie pozycji kolekcji - pokazanie nagłówków utworzonych kolekcji Połączenie danych wybranych klientów ze wskazaniem klienta, do którego zostaną dołączone wszystkie dane pozostałych wybranych klientów Połączenie danych wybranych osób kontaktowych ze wskazaniem osoby, do której zostaną dołączone wszystkie dane pozostałych wybranych osób Uruchomienie kreatora eksportu danych klienta do zewnętrznego systemu wspomagania zarządzania firmy Simple Rozwinięcie pozycji utworzonej kolekcji - pokazanie pozycji kolekcji Ustanowienie połączenie w celu aktualizacji pomiędzy adresem klienta i osoby kontaktowej Ustawienie flagi "Archiwalny" dla zaznaczonego obiektu (lub większej liczby obiektów) Przeniesienie wybranego klienta lub osoby kontaktowej z jednej kolekcji do innej Przeniesienie powiązania danych osoby kontaktowej z jednej kartoteki klienta do innej Przekazanie wybranej wiadomości pocztowej w formie załącznika w nowej wiadomości Wpis do bazy wiedzy, za pośrednictwem której użytkownik sygnalizuje innym użytkownikom systemu zaistniałą sytuację Funkcja działa w powiązaniu z systemem Simple.ERP i zwraca informację o wartości zadłużenia, płatności nierozliczonych i salda danego klienta Nadanie przez autora uprawnień do dokumentu, który został z poziomu systemu CRM zapisany do bibliotek Novell GroupWise Dodanie, usunięcie lub ustawienie jako domyślnej osoby kontaktowej dla wskazanego klienta w grupie docelowej kroku kampanii marketingowej. Ustawienie stanu reakcji dla wskazanego klienta lub osoby kontaktowej. Funkcja dostępna w obiekcie [Kampania marketingowa]. Wskazanie, który pracownik jest wykonawcą czynności związanych ze wskazanym klientem w danym kroku kampanii Funkcja umożliwiająca podgląd klientów oraz czynności przypisanych do wskazanych pracowników. Funkcja dostępna jedynie do dla Nadzorcy danej kampanii marketingowej.

4 Usuń pracownika Usuń węzeł z procesu Wydruk Wydrukuj ofertę Wykreśl lejek Wystaw fakturę do SSV Wystaw zamówienie od odbiorcy Wyślij do Procesu Wygeneruj proces Zaakceptowana Zaawansowane wyszukiwanie kategorii Zamknij Zamknij krok Zatwierdź Zmień etap Zmień hasło Zrealizuj Usunięcie pracownika z Procesu (przez nadzorcę danego Procesu) co odbiera pracownikowi możliwości korzystania z tego Procesu Usunięcie nazwy węzła z Procesu (przez nadzorcę danego Procesu), co odbiera pracownikom tego węzła możliwości korzystania z tego Procesu Wykonanie wydruku (tylko obiekt Analizy) Wykonanie wydruku wskazanej oferty. Wykreślenie okna z lejkiem sprzedaży dla danego scenariusza Wystawienie faktury zawierającej wskazane pozycje oferty do Simple.ERP. Funkcja generuje zamówienie od odbiorcy do Simple.ERP z oferty CRM Dodanie do zadania informacji o nazwie procesu (spowoduje to pojawienie się tych zadań w obiekcie [Proces]) Wygenerowanie procesu (wraz z grupami procesu oraz zadaniami) na podstawie wskazanej Oferty. Ustawienie statusu oferty na Zaakceptowana Uruchomienie dodatkowego sposobu filtrowania, przeznaczonego tylko do operacji na obiekcie kategorie Ustawienie statusu oferty na Zamknięta Ustawienie statusu kroku kampanii na zamknięty. Ustawienie statusu oferty na Zatwierdzona Uruchomienie kreatora zmiany etapu zadania, dla którego została wywołana funkcja. Jedną z opcji tego kreatora jest możliwość zakończenia zadania Ustawienie hasła dla osoby kontaktowej. Ustawienie flagi "Zrealizowane" dla jednego przypomnienia lub grupy przypomnień Analiza ofert Funkcji to uruchamiana jest podczas tworzenia raportu Oferta - analiza. Po wyborze raportu pojawia się okno:

5 w którym należy wskazać, które pola mają posłużyć do grupowania pozycji raportu. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy Zatwierdź pojawia się okno z podglądem wydruku raportu.

6 Po wydrukowaniu lub obejrzeniu raportu należy zamknąć okno podglądu raportu. Na tym kończy się działanie funkcji Archiwizuj Funkcja służy do archiwizowania wskazanej Oferty. Jest dostępna w obszarze funkcji w zakładce Nagłówki ofert obiektu [Oferta] lub w widoku na Oferty w obiektach [Klient], [Zadanie], [Proces]. Po wybraniu funkcji pojawia się okno,

7 z pytaniem czy wskazana pozycja ma na pewno zostać zarchiwizowana. Po potwierdzeniu, wskazana oferta zostaje wyszarzona. Dodaj do kolekcji Funkcja służy do umieszczenia (dopisania) danego Klienta lud Osoby kontaktowej w którejś z istniejących kolekcji. Jest dostępna z obszaru funkcji wszystkich obiektów (okien), w których w obszarach list występują dane klientów, osób kontaktowych, zadań, kontaktów, przypomnień. Wywołuje ona okno typu słownik, przy pomocy którego wykonujemy tą operację. Funkcja może zostać wywołana dla pojedynczego wiersza lub dla grupy (wszystkich) wierszy zaznaczonych w obszarze listy. Po uruchomieniu funkcji na ekranie pojawi się okno, w którym wyświetlone są domyślnie kolekcje, w których dany użytkownik jest określony jako Wykonawca. Jeśli dany użytkownik nie posiada własnych kolekcji, posługuje się kolekcjami wspólnymi dla Węzła lub Oddziału, wówczas należy uaktywnić odpowiedni parametr i kliknąć przycisk Odśwież w celu wyświetlenia listy dostępnych dla użytkownika kolekcji. Po wybraniu odpowiedniej kolekcji poprzez wskazanie przy pomocy lewego przycisku myszy zatwierdzany wybór klikając przycisk Wskazana.

8 W wyniku zatwierdzenia, w zależności od ilości zaznaczonych wierszy na ekranie pojawia się na krótszą lub dłuższą chwilę okienko z paskiem postępu wykonania danej operacji. Po wykonaniu funkcji okienko znika. Dodaj pracownika do procesu Funkcja służy do dodania pracownika do listy użytkowników danego procesu, co może służyć do budowy jego uprawnień w odniesieniu do danego procesu. Funkcja jest dostępna z obszaru funkcji tylko w obiekcie (oknie) [Proces], w widoku Pracownicy. Wywołuje ona okno typu słownik, przy pomocy którego wykonujemy tą operację. Po uruchomieniu funkcji na ekranie pojawi się okno, w którym wyświetlone są identyfikatory i nazwiska użytkowników systemu CRM z danego Węzła lub Oddziału. Jeśli użytkownik chce wybrać pracownika z poza swojego (domyślnie wyświetlonego) Węzła lub Oddziału może posłużyć się ikoną lupki, którą uruchomi kolejne okno typu słownik do wyszukania innego Węzła lub Oddziału. Jeśli został wybrany inny Węzeł lub Oddział, należy posłużyć się przyciskiem Odśwież w celu wyświetlenia listy pracowników. Po wybraniu, przez wskazanie lewym przyciskiem myszy pracownika, zatwierdzamy wybór klikając przycisk Wskazany.

9 Uaktywnienie parametru Archiwalni spowoduje pokazanie na liście również pracowników archiwalnych. Kliknięcie przycisku O pracowniku powoduje rozwinięcie dodatkowego obszaru po prawej stronie okna ze szczegółowymi informacjami na temat wskazanego pracownika. Dodaj scenariusz do procesu Dodaj węzeł do procesu Funkcja służy do zarejestrowania jakie scenariusze, a w konsekwencji zadania, będą możliwe do realizacji przy pomocy danego Procesu. Jest ona dostępna z obszaru funkcji tylko w obiekcie (oknie) [Proces] w widoku Scenariusze. Wywołuje ona okno typu słownik, przy pomocy którego wykonujemy tą operację. Po uruchomieniu funkcji na ekranie pojawi się okno, w którym wyświetlone są nazwy scenariuszy domyślnych dla danego Węzła, do którego należy dany użytkownik. Jeśli użytkownik chce wybrać inny scenariusz z listy scenariuszy umieszczonej w jego profilu wówczas: 1. Należy kliknąć jeden raz lewym przyciskiem myszy na polu wyboru parametru Własny węzeł, co spowoduje, że stanie się on nieaktywny. 2. Uaktywnić poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy parametr Scenariusze profilu. 3. Kliknąć przycisk Odśwież w celu wyświetlenia listy dostępnych scenariuszy. Jeśli oba parametry są nieaktywne wówczas po kliknięciu przycisku Odśwież zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych scenariuszy. 4. Wskazać scenariusz klikając jeden raz lewym przyciskiem myszy na jego nazwie i zaakceptować wybór klikając przycisk Wskazany. Po zatwierdzeniu wyboru okno znika, a w oknie Procesu pojawia się na liście nazwa danego scenariusza. Funkcja służy do dodania Węzła do listy Węzłów używających danego procesu, co może posłużyć do budowy uprawnień dla Węzła w odniesieniu do danego Procesu. Jest ona dostępna z obszaru funkcji tylko w obiekcie (oknie) [Proces] w widoku Węzły. Wywołuje ona okno typu słownik, przy pomocy którego wykonujemy tą operację. Po uruchomieniu funkcji na ekranie pojawi się okno, w którym wyświetlone są nazwy Węzłów z danego Oddziału. Jeśli użytkownik chce wybrać Węzeł z poza swojego (domyślnie wyświetlonego) Oddziału może posłużyć się ikoną lupki, którą uruchomi kolejne okno typu słownik do wyszukania innego Oddziału. Jeśli został wybrany inny Oddział należy posłużyć się przyciskiem Odśwież, w celu wyświetlenia listy Węzłów. Po wybraniu przez wskazanie lewym przyciskiem myszy Węzła, zatwierdzamy wybór klikając przycisk Wskazany.

10 grupowy Funkcja służy do przygotowania i wysłania grupowo poczty elektronicznej do klientów lub osób znajdujących się w obszarze listy w oknie, z którego funkcja została wywołana. Aby wysłać pocztę przy pomocy tej funkcji muszą zostać spełnione następujące warunki: musi istnieć szablon takiej poczty, którego definicję możemy przygotować przy pomocy obiektu (okna) [ grupowy], Klient lub Osoba kontaktowa musi mieć aktywny parametr Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Klient lub Osoba kontaktowa musi mieć wpisany w odpowiednie pole adres poczty elektronicznej. Aby przystąpić do wykonania funkcji: 1. Zaznacz w obszarze listy klientów lub osoby, do których ma zostać wysłana wiadomość (Zaznaczenie wszystkich wierszy w obszarach list odbywa się przy pomocy kombinacji klawiszy CTRL + A. Zaznaczenie pojedynczego wiersza lub kilku wierszy odbywa się przy pomocy przytrzymania klawisza CRTL na klawiaturze i wskazania wierszy lewym przyciskiem myszy). Następnie wywołaj funkcję grupowy z paska narzędziowego (lista przy przycisku ), w wyniku czego na ekranie pojawi się okno kreatora wysyłania poczty. W polu Szablon wybierz jeden ze zdefiniowanych w systemie szablonów, na podstawie którego zostanie utworzona nowa wiadomość pocztowa. W polu Temat i Treść pojawią się dane pochodzące z wybranego szablonu. Dane te można zmienić.

11 Po wybraniu ze słownika odpowiedniego szablonu i dokonaniu potrzebnych poprawek, kliknij przycisk Dalej. 2. W drugim kroku można dodać załączniki do wysyłanej wiadomości. Plik załącznika może pochodzić z dysku lokalnego lub z biblioteki systemu Novell GroupWise. Określenia jaki plik będzie dołączony do poczty można dokonać przy pomocy wyboru z listy umieszczonej w dolnej części okna. Aby odszukać konkretny plik, naciśnij ikonę lupy w wyniku czego pojawi się okno do wyszukania w systemie plików Windows lub w bibliotekach GroupWise.

12 Po wybraniu załącznika, kliknij przycisk Dalej. 3. W trzecim kroku działania kreatora należy wybrać folder, w którym zostaną umieszczone wysłane wiadomości. Foldery prezentowane w oknie zostały wcześniej zdefiniowane w obiekcie systemu [Foldery i powiązania].

13 Po wybraniu folderu, kliknij przycisk Dalej. 4. W kolejnym kroku działania funkcji należy podać dodatkowe informacje o osobie nadzorującej daną pocztę. Domyślnie wpisywane są do pól dane użytkownika, który uruchomił funkcję. Po wybraniu folderu, kliknij przycisk Dalej. 5. W piątym kroku działania funkcji należy określić czy w wysyłanej poczcie zostaną uwzględnione dane osoby kontaktowe. Jeśli mają być one uwzględnione należy uaktywnić parametr Uwzględnij osobę kontaktową w wyniku czego staną się dostępne pola opcji. Jeśli użytkownik wybierze własne kryteria wyboru wówczas na ekranie pojawi się pole z ikoną, która uruchamia okno typu filtr dla zdefiniowania własnych kryteriów wyboru. Uaktywnienie parametru Uwzględnij osobę kontaktową spowoduje, że w następnym kroku działania funkcji będzie można dokonać wyboru adresu na jaki zostanie wysłana poczta spośród adresów Klienta i Osoby kontaktowej. Przy pozostawieniu parametru nieaktywnego, pocztę można wysyłać jedynie na adres Klienta.

14 Po wybraniu jednej z opcji, kliknij przycisk Dalej. 6. W tym kroku działania funkcji użytkownik musi dokonać wyboru adresu na jaki zostanie wysłana poczta oraz ma możliwość powiadomienia innych użytkowników CRM o tej wysyłce. Aby dodać adresy poczty elektronicznej innych użytkowników do wiadomości których zostanie wysłana dana przesyłka uaktywnij parametr Do wiadomości pracowników, a następnie kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk Dodaj pracowników, który spowoduje otwarcie na ekranie okna typu słownik z możliwością wyboru użytkowników systemu CRM.

15 Po wybraniu folderu, jeżeli chcemy zarejestrować daną pocztę jako kontakt z Klientem, zaznacz parametr Kontakt i kliknij Dalej. 7. Ostatnim krokiem działania kreatora jest wypełnienie pól w nowym kontakcie.

16 Aby zakończyć operację wysyłania grupowej poczty elektronicznej, kliknij przycisk Zatwierdź. Poczta zostanie wysłana. Funkcja Login Funkcja ta stosowana jest w filtrach na pola typu Data oraz Wprowadził, Wykonawca, Zamknął, Zleceniodawca. Funkcja ta podstawia w jedno z wymienionych wyżej pól aktualnie zalogowanego użytkownika lub datę jaka została wyliczona na podstawie definicji tej funkcji (w zależności dla jakiego pola zdefiniujemy funkcję). Aby ustawić funkcję dla wybranego pola, należy kliknąć przycisk Funkcja Login. Zostanie otwarte okno [Ustawienia funkcji]. W polu Rodzaj domyślnie jest wstawiany rodzaj funkcji w zależności od pola, dla którego funkcja jest definiowana. W tym przypadku jest to pole typu Data. W polu Typ wybieramy jedną z dostępnych wartości: Dzień, Tydzień, Miesiąc, Rok. W pole Okres wpisujemy wybraną wartość parametru.

17 Funkcja formatka Pokazane na przykładzie ustawienia spowodują, że wartość pola Data wstawienia zostanie obliczona według następującego wzorca: od aktualnego dnia (Typ = Dzień) zostanie odjęta wartość 1 (Okres = -1), czyli jeżeli aktualny dzień to wtorek, do pola Data wstawienia wpisany zostanie poniedziałek (rok i miesiąc nie zmienią się). Analogicznie wygląda sytuacja dla pozostałych typów: miesiąc, tydzień i rok. Jeżeli ustawimy tą funkcję na pole Wprowadził, Wykonawca, Zamknął lub Zleceniodawca, to w polu zostanie podstawiony aktualnie zalogowany użytkownik. Funkcja ta stosowana jest w filtrach na pola typu Data oraz Wprowadził, Wykonawca, Zamknął, Zleceniodawca. Ustawienie tej funkcji w filtrze podczas budowy widoku na dany obiekt spowoduje, że przy każdym otwarciu tego widoku użytkownik będzie poproszony o podanie parametru funkcji (w zależności od tego na jakie pole została ustawiona funkcja).

18 Aby ustawić funkcję dla wybranego pola, należy kliknąć przycisk Funkcja Formatka. Po zapisaniu ustawień, gdy otworzymy tak zdefiniowany widok w oknie [Przegląd obiektów], zostaniemy poproszeni o wskazanie odpowiedniej wartości:

19 Takie okno zostanie otwarte w przypadku, gdy filtr został ustawiony na pole: Wprowadził, Wykonawca, Zamknął lub Zleceniodawca. Po naciśnięciu przycisku w prawym końcu pola, zostanie otwarte okno wyboru pracownika, z którego wybieramy osobę jaką chcemy wstawić w pole zdefiniowane w filtrze. Jeżeli Funkcja Formatka została ustawiona dla pola typu data, to zostanie wyświetlone okno wyboru daty. Korespondencja seryjna Funkcja służy do przygotowania i wysłania korespondencji seryjnej do klientów lub osób znajdujących się w obszarze listy w oknie, z którego funkcja została wywołana. Aby wysłać korespondencję przy pomocy tej funkcji, muszą zostać spełnione następujące warunki: musi istnieć szablon takiej korespondencji, którego definicję możemy przygotować przy pomocy obiektu (okna) [Korespondencja seryjna], Klient lub Osoba kontaktowa musi mieć aktywny parametr Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Klient lub Osoba kontaktowa musi mieć wpisany w odpowiednie pola adres, który zostanie podczas działania funkcji wskazany jako adres korespondencji. Aby przystąpić do wykonania funkcji: 1. Zaznacz w obszarze listy jeden bądź więcej wierszy adresatów korespondencji (Zaznaczenie wszystkich wierszy w obszarach list odbywa się przy pomocy kombinacji klawiszy CTRL + A. Zaznaczenie pojedynczego wiersza lub kilku wierszy odbywa się przy pomocy przytrzymania klawisza CRTL na klawiaturze i wskazania wierszy lewym przyciskiem myszy), a następnie wywołaj funkcję Korespondencja seryjna z paska narzędziowego.

20 2. Zostanie otwarte okno kreatora korespondencji seryjnej. W polu Szablon należy wybrać szablon korespondencji seryjnej, na podstawie którego zostanie wygenerowana korespondencja. Grupa opcji Wybór adresatów służy do określenia kto mam być adresatem korespondencji. Grupa opcji Wybór adresu służy do określenia, które dane adresowe mają być użyte do korespondencji. W celu wygenerowania listy adresatów należy kliknąć przycisk Wygeneruj listę adresów. Pozycje wyróżnione czerwoną kropką nie zostaną uwzględnione w korespondencji. W kolumnie Uwagi widnieje informacja dlaczego nie można wygenerować dla nich korespondencji.

21 Zaznaczenie parametru Kontakt spowoduje utworzenie kontaktów w CRM do każdego klienta, do którego została wygenerowana korespondencja. Po uzupełnieniu odpowiednich danych, kliknij przycisk Dalej. 3. Kolejnym krokiem kreatora korespondencji jest utworzenie kontaktu.

22 Po wypełnieniu potrzebnych pól kliknij przycisk Zatwierdź. 4. Zostanie uruchomiony program MS Word, w którym w postaci kolejnych stron pojawi się wykonana i przygotowana do wydruku korespondencja seryjna. W tym miejscu działanie funkcji kończy się. Po wydrukowaniu korespondencji i zamknięciu programu MS Word na ekranie pojawi się okno systemu CRM, z którego uruchomiliśmy funkcję. Liczba pozycji Funkcja po uruchomieniu zlicza ilość wierszy w obszarze listy okna, w którym została uruchomiona podając wynik w postaci prostego komunikatu. Funkcję można uruchomić w każdym oknie systemu CRM posiadającym obszar listy. Po odczytaniu wyniku kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk OK w celu zamknięcia okna.

23 Modyfikacja grupowa Funkcja Modyfikacja grupowa dostępna jest w Buforze klientów i pozwala na grupową modyfikację wskazanych pozycji. W celu wywołania funkcji należy zaznaczyć w siatce pozycje, które chcemy modyfikować (klawisz CTRL + lewy przycisk myszki), a następnie wywołać menu podręczne w obszarze zakładek i wybrać funkcję Modyfikuj. Zostanie otwarta formatka [Modyfikacja grupowa] Aby zmodyfikować wybrane pola należy je dodać do Listy pól. W tym celu klikamy przycisk + nad listą i wskazujemy wybrane pole. Następnie ustawiamy jakimi wartościami dane pole ma zostać wypełnione. Mogą to być: Pole - wartości pobrane z Pól dodatkowych, Funkcja pola zostaną wypełnione przy zastosowaniu jednej z funkcji: LOGUZY (aktualnie zalogowany pracownik), LOGDAT (aktualna data systemowa), LOGWEZ (aktualnie wybrany węzeł przez zalogowanego pracownika), LOGODZ (odział do którego należy aktualnie zalogowany pracownik),

24 Wartość - wartości ze słowników systemowych (w przypadku pól słownikowych) oraz dowolne wartości w przypadku innych pól. Zdefiniowane ustawienia można zapisać klikając przycisk z ikoną dyskietki obok pola Lista modyfikacji i podając nazwę, pod jaką chcemy dane ustawienia zapisać. Po zdefiniowaniu modyfikacji dla wybranych pól klikamy przycisk Modyfikuj w celu uruchomienia modyfikacji. Modyfikacja pozycji Funkcja służy do grupowej modyfikacji wybranych pól w obiektach: Klient, Osoba kontaktowa, Zadanie, Kontakt. W celu zainicjowania funkcji należy w widoku na pozycje wybranego obiektu (np. w Przeglądzie obiektów) zaznaczyć (CTRL + lewy klawisz myszki) pozycje, które chcemy modyfikować i uruchomić z menu podręcznego funkcję Modyfikuj. Zostanie otwarte okno grupowej modyfikacji pozycji, w którym określamy pola do modyfikacji oraz wartości jakimi mają zostać wypełnione. Przycisk Dodaj służy do dodania pola do listy pól, które zostaną zmodyfikowane. Przycisk Usuń służy do usunięcia pola z listy pól do modyfikacji. Aby zainicjować zmiany klikamy przycisk Zapisz.

25 Nowa wiadomość Funkcja służy do wysłania nowej wiadomości i podłączenia jej w systemie CRM jako załącznik do wybranego obiektu np. Klient, Osoba, Zadanie, Kontakt itd. W celu wywołana funkcji kliknij przycisk na pasku narzędziowym. Zostanie otwarte okno dodawania nowego a. W polu Do wybierz adresatów wiadomości. Jeśli funkcja została wywołana w kontekście klienta lub osoby, pole zostanie automatycznie wypełnione. Okno [Adresaci] służy do wyboru adresatów wiadomości. W polu Wybierz

26 rodzaj adresata ustalamy czy adresatem a ma być Klient czy Osoba kontaktowa. W zależności od wyboru na liście adresów pojawi się adres klienta lub lista osób kontaktowych danego klienta. Parametry Typ adresu służą do określenia z jakiego typu adresu mają pochodzić dane adresowe. Aby dodać wybrany adres do listy adresatów wiadomości, klikamy go dwukrotnie. Zostanie on dodany do listy po prawej stronie. Żeby usunąć adres z listy wybranych adresatów, wywołujemy prawym klawiszem myszki menu podręczne i wybieramy polecenie Usuń. Przyciski DW (Do wiadomości) i UDW (Ukryty do wiadomości) służą do określenia, w które pole adresowe ma zostać wstawiony wybrany adres. Jeśli chcemy wysłać wiadomość do innego użytkownika systemu CRM, możemy wybrać go z listy wywoływanej przyciskiem Wybierz pracowników lub wyszukać go w Książce adresowej systemu Novell GroupWise. Po ustaleniu listy adresatów klikamy przycisk Zatwierdź. Jeśli chcemy dodać załącznik do wiadomości klikamy przycisk Dodaj załącznik i wybieramy z listy jaki rodzaj załącznika chcemy dodać: Z pliku lokalnego dowolny plik z dysku komputera, Z biblioteki Novell GroupWise dokument z systemu Novell GroupWise, Z konta pocztowego Novell GroupWise wiadomość .

27 Po wyborze jednej z tych opcji zostanie otwarte okno wyszukiwania, w którym należy wskazać wybrany dokument i zatwierdzić wybór. W zakładce Dane podstawowe znajdują się dodatkowe pole za pomocą których możemy opisać daną wiadomość w systemie CRM. Zakładka Właściwości zawiera informację o tym z jakiego oddziału, węzła i przez kogo została wysłana wiadomość.

28 W zakładce Powiązania znajdują się informacje o powiązaniu wysłanej wiadomości z obiektami systemu CRM takimi jak Klient, Osoba, Zadanie, Proces itd. Jeśli nową wiadomość tworzyliśmy w kontekście np. zadania, to wszystkie pola zostaną wypełnione automatycznie z tego kontekstu.

29 Jeśli zaznaczony zostanie parametr Kontakt, to po kliknięciu przycisku Dalej pojawi się okno dodawania nowego kontaktu. Tym samym do wysłanej wiadomości zostanie dodany kontakt w systemie CRM. Po kliknięciu przycisku Zatwierdź wiadomość zostanie wysłana. Nowy - Arkusz MS Excel Funkcja służy do utworzenia nowego dokumentu w formacie MS Excel i podłączenia go w systemie CRM jako załącznik do wybranego obiektu np. Klient, Osoba, Zadanie, Kontakt itd. W celu wywołana funkcji rozwiń listę przycisku Dokument na pasku narzędziowym i wybierz polecenie Nowy Arkusz MS Excel.

30 Zostanie otwarty arkusz programu MS Excel, w którym wprowadzamy wymagane dane. Następnie zamykamy arkusz, co spowoduje wyświetlenie komunikatu, który należy potwierdzić. Po jego potwierdzeniu zostanie wyświetlone okno dodawania załącznika. Po wypełnieniu wszystkich danych i zapisaniu załącznika, będzie on dostępny w widoku na załączniki. Nowy - Dokument MS Word Funkcja służy do utworzenia nowego dokumentu w formacie MS Word i podłączenia go w systemie CRM jako załącznik do wybranego obiektu np. Klient, Osoba, Zadanie, Kontakt itd. W celu wywołana funkcji rozwiń listę przycisku Dokument na pasku narzędziowym i wybierz polecenie Nowy Dokument MS Word. Zostanie otwarty dokument programu MS Word, w którym wprowadzamy wymagane dane. Następnie zamykamy dokument, co spowoduje wyświetlenie komunikatu, który należy potwierdzić.

31 Po jego potwierdzeniu zostanie wyświetlone okno dodawania załącznika. Po wypełnieniu wszystkich danych i zapisaniu załącznika, będzie on dostępny w widoku na załączniki. Nowy kontakt Funkcja wywołuje okno o typie wprowadzanie danych dla zarejestrowania nowego kontaktu. Jest dostępna z obszaru funkcji w oknach, w których w obszarze listy zebrane są informacje dotyczące zadań. Jeśli w obszarze listy wskażemy przy pomocy lewego przycisku myszy wiersz opisujący konkretne zadanie i wywołamy funkcję to pola okna, które pojawi się na ekranie zostaną domyślnie wypełnione danymi z tego zadania (innymi słowy funkcja zachowuje kontekst, z którego została wywołana ). Posługiwanie się funkcją polega na uzupełnieniu potrzebnych informacji i zapisaniu ich przy pomocy przycisku Zapisz. Pola wymagane do wprowadzenia w ramach okna użytkownik definiuje w obiekcie (oknie) [Pola wymagalne]. Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi zakładkami następuje po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nazwie zakładki.

32 Uaktywnienie parametru Przypomnienie spowoduje, że po zapisaniu informacji dotyczących kontaktu na ekranie pojawi się automatycznie okno typu wprowadzanie danych z możliwością dopisania Przypomnienia związanego z danym kontaktem. Uaktywnienie parametru Zmień etap powoduje, że po zapisaniu informacji dotyczących kontaktu na ekranie pojawi się kreator zmiany etapu zadania (jeżeli do danego kontaktu zostało podpięte zadanie w zakładce Powiązania ). Nowy Kopiuj dokument GroupWise Funkcja służy do skopiowania wybranego dokumentu zapisanego w systemie Novell GroupWise i zapisania go jako nowy załącznik w systemie CRM. W celu wywołana funkcji rozwiń listę przycisku Dokument na pasku narzędziowym i wybierz polecenie Nowy Kopiuj dokument GroupWise. W oknie wyszukiwania dokumentu należy wskazać wybrany dokument i zatwierdzić wybór. Po wypełnieniu danych załącznika i zapisaniu będzie on dostępny w widoku na załączniki. Nowy Z szablonu Funkcja służy do utworzenia nowego dokumentu na podstawie zdefiniowanego w systemie szablonu dokumentu i zapisania go jako nowy załącznik w systemie CRM. W celu wywołana funkcji rozwiń listę przycisku Dokument na pasku narzędziowym i wybierz polecenie Nowy Z szablonu.

33 Po uruchomieniu funkcji zostanie otwarte okno wyboru szablonu. Należy wskazać wybrany szablon, na podstawie którego zostanie utworzony nowy dokument. Po kliknięciu przycisku Wybierz zostanie otwarte okno dodawania załącznika. Wypełnij w nim wszystkie pola wymagane i zatwierdź je. Na liście w widoku Załączniki pojawi się nowy załącznik, który możemy teraz edytować. Nowe zadanie Funkcja dostępna jest w widoku na Kontakty. Umożliwia utworzenie zadania do wybranego kontaktu lub wygenerowanie wielu zadań do grupy kontaktów

34 Uaktywnienie parametru Kontakt spowoduje, że po zapisaniu informacji dotyczących zadania na ekranie pojawi się automatycznie okno typu wprowadzanie danych z możliwością dopisania kontaktu związanego z danym zadaniem. Uaktywnienie parametru Przypomnienie spowoduje, że po zapisaniu informacji dotyczących zadania na ekranie pojawi się automatycznie okno typu wprowadzanie danych z możliwością dopisania Przypomnienia związanego z danym zadaniem. Uaktywnienie parametru Załącznik spowoduje, że po zapisaniu informacji dotyczących zadania na ekranie pojawi się automatycznie okno typu wprowadzanie danych z możliwością wskazania Załącznika związanego z danym zadaniem. Nowe zadanie grupowo Funkcja o nazwie Nowe zadanie grupowo jest dostępna w obszarze funkcji widoku Zadania obiektu [Proces]. Takie samo okno funkcji zostanie wywołane wtedy, gdy w obszarze listy kontaktów zostanie zaznaczony więcej niż jeden wiersz, a następnie zostanie uruchomiona funkcja Nowe zadanie. 1. Pierwszym krokiem wykonania funkcji jest pobranie przy pomocy różnego rodzaju kryteriów klientów. Wywołanie kryteriów wyszukiwania odbywa się poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na którymś z przycisków umieszczonych po prawej stronie okna: Pierwsze trzy przyciski ( Pobierz z klienta, Pobierz z osoby, Pobierz z zadania ) uruchamiają okno typu lista z dodatkowym przyciskiem Wszyscy umieszczonym w dolnej części okna, który powoduje przeniesienie na listę wszystkich wyszukanych klientów.

35 Przycisk Pobierz z kategorii powoduje wyświetlenie okienka, w którym należy określić typ kategorii i zatwierdzić wybór przyciskiem Ustaw w wyniku czego na ekranie pojawi się typu lista tak jak w poprzednich wypadkach dodatkowo zaopatrzone w przycisk Wszyscy. Przycisk Pobierz z kolekcji powoduje wyświetlenie okna typu słownik z wykazem wszystkich dostępnych dla użytkownika kolekcji. Po wskazaniu w liście przy pomocy lewego przycisku myszy i zatwierdzeniu wyboru przyciskiem Wskazana następuje skopiowanie klientów stanowiących zawartość kolekcji do okna [Zadania grupowego]. Aby uzupełnić listę klientów, można dokonywać wyszukiwania wielokrotnie, za każdym razem wyszukani klienci zostaną dopisani do listy. Dwa przyciski umieszczone w dolnej prawej części okna pozwalają opróżnić całą zawartość listy lub usunąć wskazane przy pomocy lewego przycisku myszy wiersze z listy. 2. Po dokonaniu wyboru listy klientów kliknij przycisk Dalej aby przejść do drugiego kroku wykonania funkcji, w określamy parametry tworzonych zadań. Po wyświetleniu okna drugiego kroku musimy w pierwszej kolejności wybrać Scenariusz. Wyboru scenariusza dokonujemy przy pomocy okna typu słownik. Jeśli funkcja została uruchomiona w Procesie wówczas wyboru możemy dokonać jedynie ze scenariuszy zarejestrowanych w danym Procesie.

36 Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych danych, naciśnij przycisk Dalej 3. W ostatnim (trzecim) kroku wykonania funkcji należy określić dane etapu, który zostanie ustawiony jako aktualny w dodawanym zadaniu.

37 Po kliknięciu przycisku Zatwierdź, zadania będą dopisywane, a na ekranie pokaże się pasek postępu wykonania tej operacji. Na tym kończy się działanie tej funkcji. Odpowiedz Funkcja służy do przygotowania i wysłania odpowiedzi na otrzymaną wiadomość . Aby odpowiedzieć na wybraną wiadomość, należy w widoku na Załączniki zaznaczyć w obszarze listy wiadomość na którą chcemy odpowiedzieć i z paska narzędziowego wybrać polecenie Odpowiedz.

38 Zostanie otwarte okno tworzenia nowej wiadomości. W polu Treść zostanie wstawiona treść wiadomości. na którą odpowiadamy. W polu Do wstawiony zostanie adres osoby, na wiadomość której odpowiadamy. W polu Temat zostanie wstawiony temat wiadomości, na którą odpowiadamy z dodatkowym tekstem na początku Re:, który informuje, że jest to odpowiedź. Pobierz dokument Funkcja służy do pobrania dokumentu (pliku) umieszczonego w bibliotece systemu Novell GroupWise lub w folderze Microsoft Exchange. Pobranie należy rozumieć jako utworzenie w odpowiednim polu bazy danych systemu CRM ścieżki do danego dokumentu co powoduje, że użytkownik posiadając odpowiednie prawa będzie mógł go uruchomić (otworzyć przy pomocy aplikacji, w której został utworzony). Po uruchomieniu funkcji, na ekranie pojawi się okno [Pobierz dokument].wyszukiwanie dokumentu rozpoczyna się od ustawienia w odpowiedni sposób kryteriów wyszukiwania przy pomocy pól umieszczonych w górnej części okna. Uaktywnienie parametrów Od i Do spowoduje możliwość ustawienia przedziałów dat w zakresie których będzie wyszukiwany dokument. Po ustawieniu kryteriów wyszukiwania kliknij przycisk Szukaj w wyniku czego zostanie wypełniona lista. Aby wybrać dokument, zaznacz go na liście, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

39 Po wyborze dokumentu pojawi się okno dodawania załącznika, w którym mamy możliwość opisania w systemie CRM załączanego dokumentu. Aby zakończyć pobieranie dokumentu, należy nacisnąć przycisk Zapisz. Pobierz wiadomość Funkcja służy do pobrania wiadomości poczty elektronicznej znajdującej się np. w skrzynce pocztowej użytkownika i umieszczenie jej w folderze przeznaczonym na pocztę (systemu Novell GroupWise lub w folderze Microsoft Exchange). Pobierana wiadomość jest podpinana jako załącznik w systemie CRM do obiektów Klient, Osoba, Zadanie itd. Aby pobrać wiadomość wybierz z paska narzędziowego opcję Pobierz wiadomość.

40 Zostanie otwarte okno wyszukiwani wiadomości pocztowych. Wyszukiwanie poczty rozpoczyna się od ustawienia opcji czy jest to Poczta odebrana czy Poczta wysłana oraz ustawienia w odpowiedni sposób innych kryteriów wyszukiwania przy pomocy pól umieszczonych w górnej części okna. Uaktywnienie parametrów Od i Do spowoduje możliwość ustawienia przedziałów dat. Po ustawieniu kryteriów wyszukiwania kliknij przycisk Szukaj w wyniku czego zostanie wypełniona lista. Aby wybrać wiadomość, zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk OK. Pojawi się okno wyboru folderu, w którym zostanie zapisana pobierana wiadomość. Na liście znajdują się foldery zdefiniowane dla danego użytkownika.

41 Po zaznaczeniu folderu kliknij Zatwierdź. Zostanie otwarte okno dodawania nowego załącznika do systemu CRM. W oknie tym mamy możliwość dodatkowego opisania pobieranej wiadomości. W zakładce Właściwości znajdują się informacje o tym kto pobrał daną wiadomość do systemu, z jakim oddziałem i węzłem jest ona powiązana. W zakładce Powiązania znajdują się informacje o powiązaniu wiadomości z Klientem, Osobą, Zadaniem itd. Jeśli funkcja Pobierz wiadomość została uruchomiona w kontekście np. zadania, to pola te zostaną wypełnione automatycznie na podstawie tego kontekstu.

42 Jeżeli chcemy utworzyć w systemie informację o kontakcie, należy zaznaczyć pole Kontakt i kliknąć przycisk Zapisz. Oprócz utworzenia kontaktu istnieje możliwość utworzenia przypomnienia. W tym celu należy zaznaczyć pole Przypomnienie. Aby zakończyć pobieranie wiadomości , należy nacisnąć przycisk Zapisz. Pobierz plik Funkcja służy do pobrania pliku z dowolnego dysku lokalnego lub sieciowego i zapisaniu go do katalogu użytkownika systemu Simple.CRM. Pobierana wiadomość jest podpinana jako załącznik w systemie CRM do obiektów Klient, Osoba, Zadanie itd. Aby pobrać wiadomość wybierz z paska narzędziowego opcję Pobierz plik. Zostanie otwarte standardowe okno systemu Microsoft Windows, do wyszukiwania plików. Wskaż w nim plik, który chcesz załączyć w systemie CRM.

43 Po wybraniu pliku zostanie otwarte okno dodawania nowego załącznika do systemu CRM. W polu Typ załącznika określamy czy dany plik ma zostać zapisany jako dokument w systemie Novell GroupWise/MS Outlook lub jako dokument plikowy. Jeśli wybrano Dokument (plik), to należy wybrać z listy jeden z zarejestrowanych w systemie CRM folderów do przechowywania plików. Do folderu tego zostanie skopiowany wybrany plik.

44 W przypadku wybrania typu załącznika Dokument GroupWise, okno dodawania załącznika plikowego wygląda jak poniżej. W zakładce Dane podstawowe możemy opisać dołączany plik. W zakładce Właściwości znajdują się informację o tym kto dodał załącznik do systemu oraz z jakim węzłem i oddziałem jest związany dany załącznik. W zakładce Powiązania znajdują się informacje o powiązaniu pliku z Klientem, Osobą, Zadaniem itd. Jeśli funkcja Pobierz plik została uruchomiona w kontekście np. zadania, to pola te zostaną wypełnione automatycznie na podstawie tego kontekstu.

45 Jeżeli chcemy utworzyć w systemie informację o kontakcie, należy zaznaczyć pole Kontakt i kliknąć przycisk Dalej. Zostanie otwarte okno dodawania nowego kontaktu. Aby zakończyć pobieranie pliku, należy nacisnąć przycisk Zapisz. Pobierz pozycje ręcznie Funkcja służy do dodawania klienta lub osoby do grupy docelowej wskazanego kroku kampanii marketingowej. Wywołanie kryteriów wyszukiwania kolejnych klientów odbywa się za pomocą przycisków umieszczonych po prawej stronie okna. Pierwsze trzy przyciski ( Pobierz z klienta, Pobierz z osoby, Pobierz z zadania ) uruchamiają okno typu lista z dodatkowym przyciskiem Wszyscy umieszczonym w dolnej części okna, który powoduje przeniesienie na listę wszystkich wyszukanych klientów.

46 Przycisk Pobierz z kategorii powoduje wyświetlenie okienka, w którym należy określić typ kategorii i zatwierdzić wybór przyciskiem Ustaw w wyniku czego na ekranie pojawi się typu lista tak jak w poprzednich wypadkach dodatkowo zaopatrzone w przycisk Wszyscy. Przycisk Pobierz z kolekcji powoduje wyświetlenie okna typu słownik z wykazem wszystkich dostępnych dla użytkownika kolekcji. Po wskazaniu w liście przy pomocy lewego przycisku myszy i zatwierdzeniu wyboru przyciskiem Wskazana następuje skopiowanie klientów stanowiących zawartość kolekcji do okna [Pobierz pozycje]. Aby uzupełnić listę pozycji, można dokonywać wyszukiwania wielokrotnie, za każdym razem wyszukani klienci zostaną dopisani do listy. Dwa przyciski umieszczone w dolnej prawej części okna pozwalają opróżnić całą zawartość listy lub usunąć wskazane przy pomocy lewego przycisku myszy wiersze z listy. Zaznaczenie opcji Dopuszczaj wiele osób kontaktowych dla klienta powoduje, że we wskazanym kroku kampanii będzie mogło być uwzględnionych wiele osób kontaktowych klienta. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy przycisku Następny powoduje przejście do kolejnego etapu, którym jest wskazanie osób kontaktowych dla wybranych w poprzednim etapie klientów. Okno składa się z dwóch części. W górnej znajduje się lista klientów oraz przyciski funkcji jakie mogą być wykonane dla wszystkich klientów. W dolnej części zawarta jest lista wybranych osób kontaktowych dla wskazanego klienta oraz przyciski funkcji, które można wykonać dla

47 wskazanego klienta. Aby zdefiniować kryteria jakie muszą spełniać osoby kontaktowe, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy przycisk funkcji Na podstawie filtra. W oknie [Wg Filtra] kliknij przycisk Ustaw, a następnie określ kryteria filtrowania. Po ustaleniu kryteriów kliknij Ustaw. Wprowadź również maksymalną liczbę osób jaka może zostać dodana. Pozostawienie pola pustego powoduje, że dodawane są wszystkie osoby spełniające określone w filtrze kryteria. Aby zaakceptować wprowadzone kryteria wyszukiwania, kliknij Wykonaj. Kolejnym etapem jest określenie pracowników, którzy będą wykonawcami czynności związanych z dodanymi klientami. Aby przystąpić do określenia wykonawców, kliknij Dalej. Pojawi się następujące okno:

48 Są cztery możliwości określenia wykonawcy dla pobieranych klientów: Przydziel równomiernie wykonanie tej funkcji powoduje, że każdemu z wykonawców zdefiniowanych w kroku kampanii przydzielana jest równa liczba klientów. Wg nadzorcy klienta przydzielenie klienta następuje temu wykonawcy, który jest zdefiniowany w obiekcie Klient jako jego nadzorca. Na podstawie filtra funkcja pozwala na określenie szczegółowych kryteriów jakie muszą spełniać Klienci, aby zostali przydzieleni do wskazanego wykonawcy. W prezentowanym poniżej przykładzie Janowi Nowakowi zostaną przydzieleni klienci z Katowic. Ustaw ręcznie użycie tej funkcji powoduje otwarcie okna zawierającego listę wszystkich wykonawców zdefiniowanych w kroku kampanii. Po wskazaniu wybranego wykonawcy należy kliknąć Wybierz. W celu dodania do kroku kampanii wybranych klientów należy kliknąć lewym przyciskiem myszy przycisk Zapisz do kampanii. Po dodaniu pozycji do grupy docelowej kroku kampanii, pokazywany jest komunikat informujący ile pozycji zostało dodanych.

49 Pobierz pozycje z planu kroku Funkcja służy do dodawania klienta lub osoby do grupy docelowej wskazanego kroku kampanii marketingowej na podstawie kryteriów określonych w definicji planu kroku kampanii marketingowej. Jest dostępna w widokach Grupa docelowa kroków w obiekcie [Kampania marketingowa] Po uruchomieniu funkcji na ekranie pojawi się okno [Pobierz pozycje] z listą klientów spełniających określone w definicji kroku kampanii kryteria. Lista może zostać uzupełniona. Wywołanie kryteriów wyszukiwania kolejnych klientów odbywa się za pomocą przycisków umieszczonych po prawej stronie okna. Pierwsze trzy przyciski ( Pobierz z klienta, Pobierz z osoby, Pobierz z zadania ) uruchamiają okno typu lista z dodatkowym przyciskiem Wszyscy umieszczonym w dolnej części okna, który powoduje przeniesienie na listę wszystkich wyszukanych klientów. Przycisk Pobierz z kategorii powoduje wyświetlenie okienka, w którym należy określić typ kategorii i zatwierdzić wybór przyciskiem Ustaw w wyniku czego na ekranie pojawi się typu lista tak jak w poprzednich wypadkach dodatkowo zaopatrzone w przycisk Wszyscy. Przycisk Pobierz z kolekcji powoduje wyświetlenie okna typu słownik z wykazem wszystkich dostępnych dla użytkownika kolekcji. Po wskazaniu w liście przy pomocy lewego przycisku myszy i zatwierdzeniu wyboru przyciskiem Wskazana następuje skopiowanie klientów stanowiących

50 zawartość kolekcji do okna [Pobierz pozycje]. Aby uzupełnić listę pozycji, można dokonywać wyszukiwania wielokrotnie, za każdym razem wyszukani klienci zostaną dopisani do listy. Dwa przyciski umieszczone w dolnej prawej części okna pozwalają opróżnić całą zawartość listy lub usunąć wskazane przy pomocy lewego przycisku myszy wiersze z listy. Zaznaczenie opcji Dopuszczaj wiele osób kontaktowych dla klienta powoduje, że we wskazanym kroku kampanii będzie mogło być uwzględnionych wiele osób kontaktowych klienta. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy przycisku Następny powoduje przejście do kolejnego etapu, którym jest wskazanie osób kontaktowych dla wybranych w poprzednim etapie klientów. Okno składa się z dwóch części. W górnej znajduje się lista klientów oraz przyciski funkcji jakie mogą być wykonane dla wszystkich klientów. W dolnej części zawarta jest lista wybranych osób kontaktowych dla wskazanego klienta oraz przyciski funkcji, które można wykonać dla wskazanego klienta. Aby zdefiniować kryteria jakie muszą spełniać osoby kontaktowe, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy przycisk funkcji Na podstawie filtra. W oknie [Wg Filtra] kliknij przycisk Ustaw, a następnie określ kryteria filtrowania. Po ustaleniu kryteriów kliknij Ustaw. Wprowadź również maksymalną liczbę osób jaka może zostać dodana. Pozostawienie pola pustego powoduje, że dodawane są wszystkie osoby

51 spełniające określone w filtrze kryteria. Aby zaakceptować wprowadzone kryteria wyszukiwania kliknij Wykonaj. Kolejnym etapem jest określenie pracowników, którzy będą wykonawcami czynności związanych z dodanymi klientami. Aby przystąpić do określenia wykonawców kliknij Dalej. Pojawi się następujące okno: Są cztery możliwości określenia wykonawcy dla pobieranych klientów: Przydziel równomiernie wykonanie tej funkcji powoduje, że każdemu z wykonawców zdefiniowanych w kroku kampanii przydzielana jest równa liczba klientów. Wg nadzorcy klienta przydzielenie klienta następuje temu wykonawcy, który jest zdefiniowany w obiekcie Klient jako jego nadzorca. Na podstawie filtra funkcja pozwala na określenie szczegółowych kryteriów jakie muszą spełniać Klienci, aby zostali przydzieleni do wskazanego wykonawcy. W prezentowanym poniżej przykładzie Janowi Nowakowi zostaną przydzieleni klienci z Katowic.

52 8. Ustaw ręcznie użycie tej funkcji powoduje otwarcie okna zawierającego listę wszystkich wykonawców zdefiniowanych w kroku kampanii. Po wskazaniu wybranego wykonawcy należy kliknąć Wybierz. Podmień wartości pól W celu dodania do kroku kampanii wybranych klientów należy kliknąć lewym przyciskiem myszy przycisk Zapisz do kampanii. Po dodaniu pozycji do grupy docelowej kroku kampanii, pokazywany jest komunikat informujący ile pozycji zostało dodanych. Funkcja służy do wymiany wartości występujących w polach obiektów na inne wskazane z listy. Może być pomocna podczas wdrożenia systemu. Funkcję jest dostępna w Słowniku CRM w widoku na słowniki w menu podręcznym wywoływanym w obszarze listy. Aby posłużyć się funkcją : Wybierz obiekt w jakim chcesz dokonać zmiany poprzez wybranie go z listy Słowników Następnie określ wartość do wymiany wybierając ze słownika Wartość obecna, a wartość na jaką chcesz zamienić ustaw w polu Wartość nowa. 3. Kliknij Zatwierdź, aby zrealizować funkcję. Pokaż nagłówki Funkcja występuje tylko w obszarze funkcji tylko w oknie [Przegląd obiektów] w widoku zbudowanym na obiekcie kolekcje. Jej wywołanie jest możliwe jeśli użytkownik ogląda pozycje kolekcji. Jej działanie powoduje powrót o poziom wyżej czyli pokazanie nagłówków kolekcji.

53 Połącz klientów Funkcja jest dostępna w widoku na Klientów. W wyniku jej działania zostają połączone ze sobą dane dwóch lub większej ilości Klientów. Funkcja jest przydatna w przypadkach gdy stwierdzimy, że jeden klient posiada w systemie parę kartotek. Przed jej wywołaniem należy przy pomocy klawisza Ctrl i lewego przycisku myszy zaznaczyć w obszarze listy wiersze, które mają zostać połączone. Po jej wywołaniu na ekranie pojawi się okno, w którym użytkownik musi wskazać przy pomocy lewego przycisku myszy klienta, którego kartoteka ma pozostać w systemie i zostać wzbogacona danymi pozostałych, wymienionych na liście w oknie funkcji klientów. Zasada łączenia jest następująca: wszystkie dane klienta wskazanego pozostają niezmienione, dane o zadaniach, osobach, kontaktach, kategoriach, zostaną zsumowane i zapisane w kartotece klienta wskazanego, jeśli w kartotece wskazanego klienta są jakieś puste pola zostaną one uzupełnione (nadpisane) danymi pozostałych klientów w kolejności umieszczenia ich na liście w oknie funkcji, po wykonaniu połączenia w bazie danych systemu pozostaje jedynie kartoteka wskazanego klienta.

54 Połącz osoby kontaktowe Funkcja jest dostępna w widoku na Osoby kontaktowe. W wyniku jej działania zostają połączone ze sobą dane dwóch lub większej ilości Osób kontaktowych. Funkcja jest przydatna w przypadkach gdy stwierdzimy, że jeden klient posiada w systemie parę identycznych kartotek osób kontaktowych. Przed jej wywołaniem należy przy pomocy klawisza Ctrl i lewego przycisku myszy zaznaczyć w obszarze listy wiersze, które mają zostać połączone. Połączenie może zostać wykonane tylko dla osób występujących u tego samego klienta. Po jej wywołaniu na ekranie pojawi się okno, w którym użytkownik musi wskazać przy pomocy lewego przycisku myszy osobę, której kartoteka ma pozostać w systemie i zostać wzbogacona danymi pozostałych, wymienionych na liście w oknie funkcji osób. Zasada łączenia jest następująca: wszystkie dane osoby wskazanej pozostają niezmienione, dane o zadaniach, kontaktach, kategoriach, zostaną zsumowane i zapisane w kartotece wskazanej osoby, jeśli w kartotece wskazanej osoby są jakieś puste pola zostaną one uzupełnione (nadpisane) danymi pozostałych osób w kolejności umieszczenia ich na liście w oknie funkcji, po wykonaniu połączenia w bazie danych systemu pozostaje jedynie kartoteka wskazanej osoby.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Kartoteki systemu. Kartoteka Klientów

Kartoteki systemu. Kartoteka Klientów Kartoteki systemu W tym rozdziale pomocy zostaną opisane wszystkie kartoteki podstawowe systemu pod kątem ich zawartości i możliwych zastosowań. Kartoteka Klientów Kartoteka klientów jest podstawowym obiektem

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014

Kancelaria 2.26 zmiany w programie czerwiec 2014 Aktualizacja musi odbyć się przy zamkniętych programach na wszystkich końcówkach. Przed zainstalowaniem nowej wersji programu należy wykonać kopię zapasową bazy danych oraz całego folderu, w którym znajduje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przekazać ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przekazania ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Wykaz pól w obiekcie Oferta. Nazwa zakładki Nazwa pola. Przeznaczenie. Nagłówki ofert. Należy wskazać jeden ze zdefiniowanych typów oferty:

Wykaz pól w obiekcie Oferta. Nazwa zakładki Nazwa pola. Przeznaczenie. Nagłówki ofert. Należy wskazać jeden ze zdefiniowanych typów oferty: Wykaz pól w obiekcie Oferta Nazwa zakładki Nazwa pola Przeznaczenie Nagłówki ofert /Dane podstawowe Typ Należy wskazać jeden ze zdefiniowanych typów oferty: - Oferta handlowa SIMPLEDG lub Oferta handlowa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Program Outlook 2010 udostępnia światowej klasy narzędzia umożliwiające utrzymanie produktywności oraz podtrzymywanie kontaktów służbowych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

CRM poczta elektroniczna

CRM poczta elektroniczna CRM poczta elektroniczna Klient poczty w programie Lefthand CRM jest bardzo prostym modułem, który ciągle jeszcze jest w fazie rozwoju i brak mu niektórych opcji dostępnych w większych aplikacjach takich

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Asystent jakie to proste!

Asystent jakie to proste! Asystent jakie to proste! Wybrane instrukcje korzystania z funkcji w Asystencie: Jak zalogować się do aplikacji Asystent?... 2 Jak odzyskać zapomniane hasło?... 3 Jak zmienić hasło dostępu?... 4 Jak nadać

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Asseco Data Systems S.A. ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk tel./fax (+058) 740-40-00 Oprogramowanie dla administracji samorządowej. Asseco Data Systems S.A. 2016.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich wprowadzając tematy lekcji.

Bardziej szczegółowo

Po wybraniu formatu wskazujemy ścieżkę, gdzie archiwum ma zostać zapisane. Ścieżka wraz z nazwą pliku zostanie wyświetlona

Po wybraniu formatu wskazujemy ścieżkę, gdzie archiwum ma zostać zapisane. Ścieżka wraz z nazwą pliku zostanie wyświetlona Dodawanie plików do archiwum Najczęściej spotykanymi formatami stosowanymi do kompresowania plików lub folderów są:.zip,.7z i.rar Popularnym darmowym programem do archiwizowania i rozpakowywania archiwum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2

WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Instrukcja obsługi aplikacji WebMobile7 and Sello Integrator wersja 1.1.2 Piotr Taraszkiewicz Strona 1 Spis treści 1 WSTĘP O APLIKACJI 3 2 KONFIGURACJA APLIKACJI 4 2.1 KONFIGURACJA POŁĄCZENIA 4 2.2 POZOSTAŁE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

Sigma moduł Arkusz. Nauczyciel wspomagający powinien mieć w umowie przypisane stanowisko nauczyciel wspomagający.

Sigma moduł Arkusz. Nauczyciel wspomagający powinien mieć w umowie przypisane stanowisko nauczyciel wspomagający. Sigma moduł Arkusz Jak przydzielić do zajęć nauczyciela wspomagającego? W klasach integracyjnych zajęcia powinny być prowadzone przed dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotu oraz nauczyciela wspomagającego,

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat System Muflon Moduł: Sekretariat Wersja 1.0 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat 2009-02-09 1. Korespondencja wychodząca - rejestracja. Rejestracja korespondencji

Bardziej szczegółowo

Zobacz poradę: Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów?

Zobacz poradę: Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów? UONET+ Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy

Bardziej szczegółowo