System obsługi ubezpieczeń FORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System obsługi ubezpieczeń FORT"

Transkrypt

1 System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r.

2 Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu... 5 Ustalenie wzoru numeracji faktur... 5 Definiowanie sprzedawanych towarów... 6 Wprowadzanie faktur... 7 Odbiorca i Nabywca na fakturze... 9 Automatyczne generowanie faktur pod modułem rozliczeń z TU / Bankami / Firmami leasingowymi Generowanie faktur pod modułem składek nie wpłaconych Usuwanie faktur Skrócony wykaz faktur Rejestr sprzedaży Rejestrowanie korekty faktury

3 Pierwsze kroki w module fakturowania Uaktywnienie modułu Moduł fakturowania umożliwia wystawianie faktur oraz rejestrację sprzedaży. Aby użytkownik systemu mógł korzystać z tego modułu należy w funkcjach administracyjnych zaznaczyć powyższy moduł jako aktywny. W module fakturowania można wykorzystać również parametr obsługi wielu firm i wiele kont bankowych firm, jeżeli z jednej bazy danych faktury mogą wystawiać różne podmioty gospodarcze. Dostępne pod: Administracja \ Aktywne moduły Moduł ten powinni mieć też udostępniony wybrani operatorzy 3

4 Operator oprócz tego że może korzystać z modułu fakturowania może mieć dostęp do funkcji administracji bądź nie. Dostępne pod: Administracja / Operatorzy / Operator / Poprawa 4

5 Administracja modułu Ustalenie wzoru numeracji faktur Każdy użytkownik modułu fakturującego ma możliwość ustalenia własnego wzoru numeracji faktur Może to być np. F/rok/miesiąc/nr kolejny faktury. Numer kolejny faktury możemy ustalić na jednym, dwóch lub np. trzech znakach. W ogólnym wzorze zastępujemy go odpowiednią liczbą "?"(?? - dwa znaki,???- trzy znaki itd.) We wzorze ogólnym nr faktury miesiąc piszemy na dwóch znakach, natomiast rok na dwóch lub czterech znakach np. F/2005/01/??, F/05/01/?? Podczas wypisywania nowej faktury program automatycznie wstawia kolejny numer. Po wystawieniu pierwszej faktury kolejne numery będzie kontrolował specjalny "licznik". Jeżeli we wzorze nr faktury nie zastosujemy znaku? operator modułu będzie musiał sam wstawiać kolejny numer faktury i sukcesywnie kontrolować numerację. Jeżeli kolejne faktury wystawiamy ze skróconego wykazu faktur program najpierw domyślnie ustawia datę faktury, którą bierze z daty komputera a później ustawia na podstawie tej daty nr faktury wstawia rok, miesiąc i analizuje kolejny nr w obrębie tego miesiąca. Jeżeli wystawiamy fakturę np. z pod awiza program domyślnie w dacie faktury wstawia datę rozliczenia awiza. Dodatkowo podpowiada tą datę i w razie potrzeby można ją zmienić (jeżeli np. wystawiamy fakturę nie w tym miesiącu co awizo). 5

6 Jeżeli wystawiamy fakturę dla TU (Banku/Firmy leasingowej) z modułu rozliczeń z Towarzystwami (Bankami/firmami leasingowymi), domyślnie wstawia do pola data wystawienia faktury datę końca okresu rozliczeniowego Dostępne pod: Fakturowanie / Administracja Definiowanie sprzedawanych towarów W systemie należy również zdefiniować sprzedawane towary. Z reguły towarem w ubezpieczeniach majątkowych lub życiowych jest prowizja z tytułu sprzedawanych ubezpieczeń, w module obsługi kredytów/leasingów prowizja z tytułu obsługi umów kredytowych i leasingowych. W pełnej informacji o towarze wpisujemy nazwę skróconą towaru, pełną nazwę (może zawierać max 250 znaków), stawkę VAT i symbol PKWiU. Jeżeli chodzi o pole Stawka VAT to w polu tym można wpisać wartości 0%, 7% i 22% oraz słowa: zw., zwol., zwolniony (tym przypadku po zapisaniu towaru pole to będzie wyświetlane jako puste). Dostępne pod: Fakturowanie / Administracja Jeżeli pracujemy na kilku różnych modułach np. ubezpieczenia majątkowe, kredyty i z każdego z tych modułów będziemy automatycznie generować faktury na np. na prowizję (pod modułem rozliczeń z TU/Bankami/firmami leasingowymi), to w administracji każdego z tych modułów należy ustawić domyślny towar, który będzie się wstawiał na fakturze (czytaj w rozdziale: Automatyczne generowanie faktur pod modułem rozliczeń z TU/Bankami/Firmami leasingowymi). 6

7 Dostępne pod: Ubezpieczenia / Majątkowe (Kredyty) / Administracja / Moduły ubezpieczeń majątkowych (kredytów/leasingów) Wprowadzanie faktur 7

8 Przed przystąpieniem do wystawiania faktur operator systemu powinien zaznaczyć, czy jest płatnikiem Vat czy też nie. Jak wspomnieliśmy w powyższych rozdziałach faktury z jednej bazy danych mogą być wystawiane przez różne podmioty gospodarcze (pole: wystawca ) i z różnych kont bankowych (pola widoczne w zal. od ustawień modułów) Jeżeli firma posiada Oddziały, które również wystawiają faktury można na fakturze go zaznaczać. W późniejszym okresie umożliwia on filtrowanie faktur i rejestru sprzedaży po Oddziałach. W polach "data sprzedaży", "data faktury", "data płatności" i "zapłacono dnia" wstawiamy odpowiednie daty. W polach "data sprzedaży" i "data faktury" program domyślnie wstawia bieżącą datę, zaś w polu "data płatności" domyślnie wstawia datę zwiększoną o 14 dni. W polu met. płatności domyślnie wstawia się przelew. W polu "Uwagi" możemy wpisać dodatkowe informacje - nie są one widoczne na fakturze. W polach: odebrał i "wystawił" można wpisać nazwisko i imię osób upoważnionych do wystawienia i odbioru faktury. W prawej górnej części formatki wpisujemy Nabywce i Odbiorcę - osobę lub firmę do której ma być skierowana faktura. W tej liście podpowiedzi wyświetlają się wszystkie TU, oddziały i Agenci, którzy wpisani są do bazy. W dolnej części wpisujemy sprzedawany "towar" oraz cenę i wartości netto. Po wybraniu skróconej nazwy towaru program sam wstawia pełną nazwę. Uzupełnia również zaszytą stawkę Vat i oblicza wartość brutto. Jeżeli korygujemy fakturę musimy zaznaczyć opcję korekta i wpisać nr faktury która ma być korygowana. Pole awizo będzie widoczne jeżeli operator będzie korzystał z modułu obsługi awiz. Przydatne ono będzie np. brokerom, którzy mogą wpisać sobie nr awiza do którego wystawiona jest faktura. Jeżeli na fakturze sprzedajemy tylko jeden rodzaj towaru np. prowizję z tyt. ubezpieczeń to nr awiza można wybrać z listy z pola awizo (patrz rys. wyżej) Jeżeli natomiast na jednej fakturze piszemy prowizję z kilku awiz w osobnych pozycjach, to nr awiza wybieramy z listy podpowiedzi już na etapie dodawania towaru: 8

9 Ponieważ moduł fakturowania jest powiązany z modułem obsługi awiz, więc po podpięciu awiza do konkretnej faktury, analogicznie na danym awizie automatycznie zostanie przypisany konkretny nr faktury. Jeżeli będziemy chcieli wystawić fakturę np. z modułu awiz z datą 01/02/2005 a wcześniej przed 1 lutym i po 1 lutym np. 2,3... były wystawiane kolejne numery program będzie próbował wstrzelić się w numerację i przedstawi komunikat że nie może wygenerować faktury o danym numerze. Każdą zarejestrowaną w systemie fakturę można wydrukować, a w razie potrzeby poprawić. Dostępne pod: Fakturowanie / Faktury / Zakres / Edycja nowy / Poprawa Odbiorca i Nabywca na fakturze TU często wymagają wystawienia faktury na centralę TU, z adnotacją o Oddziale, który tą fakturę przyjął. W takim przypadku powinniśmy określić oba te pola. Na pełnej informacji o TU można określić dla każdego TU Odbiorcę faktur. 9

10 Automatyczne generowanie faktur pod modułem rozliczeń z TU / Bankami / Firmami leasingowymi Fort umożliwia automatyczne generowanie faktur na prowizję pod modułem rozliczeń z TU/Bankami/Firmami leasingowymi. Po wykonaniu rozliczenia dla określonego TU/Banku z danego okresu rozliczeniowego wybieramy funkcję: Faktura/Generuj. Na fakturze program wstawi w: - wystawcy główną firmę z bazy danych, - nabywcy: TU/Bank który wskazaliśmy w parametrach rozliczeniowych, - datę wystawienia faktury i sprzedaży bieżącą datę, - towar ten który wskazaliśmy jako domyślny w administracji danego modułu - kwotę netto faktury naliczoną za dany okres prowizję Dostępne pod: Ubezpieczenia / Majątkowe / Rozliczenia / Z Towarzystwami / Faktura / Generuj Ubezpieczenia / Kredyty i leasingi / Rozliczenia / Z Bankami/firmami leas. / Faktura / Generuj Generowanie faktur pod modułem składek nie wpłaconych Jeżeli Agencja wykorzystuje moduł składek nie wpłaconych do kontroli wysokości przekazywanych do TU składek i co za tym idzie naliczeń prowizji, może po ich uzgodnieniu wygenerować fakturę dla TU. Poniżej opiszemy procedurę postępowania przy tej czynności. Procedura generowania faktur z modułu składek nie wpłaconych Zakładamy odpowiednie filtry do uzyskania wykazu składek nie wpłaconych. Uzgadniamy wszystkie pozycje wraz z naliczeniem prowizji. 10

11 Jeżeli wszystko jest w porządku stajemy kursorem na pierwszej z góry pozycji i z menu wybieramy funkcję: Faktura / Nowa. Program w tym momencie sprawdzi z jakim numerem była wystawiona ostatnia faktura i nadając kolejny numer utworzy nową fakturę. Na fakturze tej wstawi się automatycznie data sprzedaży i data faktury (bieżąca data komputerowa), nabywca, czyli TU/Bank/Leasingodawca itp. z danej operacji oraz domyślny towar z zerową kwotą netto i brutto. Program dopuszcza ręczną zmianę np. nr faktury czy też dat (pod warunkiem, ze daty te nie będą wcześniejsze niż na ostatnio wystawionej fakturze) 11

12 Po zapisaniu faktury do bazy na wykazie w operacji tej w polu KP/KW/WB wstawi się numer faktury. Jeżeli prowizja z pozostałych operacji z wykazu mają wejść do tej samej faktury powielamy to pole do pozostałych rekordów (pod prawym przyciskiem myszy funkcja: Powiel dla pozycji lub powiel dla wszystkich) Na koniec z menu wybieramy funkcję: Faktura / Uaktualnij. Program zliczy prowizję z wszystkich rekordów i wstawi kwotę netto na fakturze. 12

13 Tak wygenerowaną fakturę możemy wydrukować i zapisać do bazy danych. W przypadku, kiedy program podejmie próbę generowania nowej faktury i napotka jakiś problem np. będą już wystawione faktury z większą numeracją lub z późniejszymi datami to przedstawi komunikat w którym poda o jakim numerze chciałby wygenerować fakturę i z jaką datą. Operator w takim przypadku powinien wejść na skrócony wykaz faktur i uporządkować je. Przypadek kiedy faktury wystawiane są przez dwie lub więcej różnych firm Jak wiadomo w programie można wykorzystać parametr obsługi wielu firm, czyli możliwość wystawiania faktur przez różne firmy. Wiadomo, że w takim przypadku musi być odrębna numeracja faktur w obrębie każdej z firm. Faktury generujemy analogicznie jak w opisanym wyżej przypadku zwrócimy tylko uwagę na zachowanie się programu w takim przypadku i napiszemy jak program radzi sobie z nadawaniem kolejnych numerów w obrębie każdej z firm. Otóż po wybraniu funkcji: Faktura / Nowa program utworzy rekord nowej faktury, na której w polu Wystawca będzie podpowiadać się firma, której dane wprowadzone są jako dane głównego użytkownika, a w numerze wstawi kolejny numer faktury w obrębie właśnie tej firmy. 13

14 Jeżeli fakturę tą ma wystawić inna firma, musimy ręcznie wybrać ją w polu Wystawca. Po przejściu Tabulacją do następnego pola automatycznie powinien się zmienić numer faktury, tym razem w obrębie tej nowej firmy. Jeżeli w systemie zostanie utworzone kilka faktur o takim samym numerze (np. każda na inną firmę), to podczas wykonywania funkcji uaktualnienia program poinformuje operatora, że jest kilka faktur o tym samym 14

15 numerze i za pomocą filtru wyszukującego (w polu faktura założy filtr na konkretny numer) poprosi o wskazanie konkretnej z nich. Naciskamy klawisz szukaj i otrzymujemy wykaz tych faktur. Można rozpoznać że faktura nie uaktualniona jest ta, która ma puste kwoty netto i brutto. 15

16 Klawisz Wybierz otworzy i uaktualni fakturę. Dostępne pod: Ubezpieczenia / Majątkowe / Rozliczenia / Z TU / Składki nie wpłacone / Faktura / Nowa (Uaktualnij) Usuwanie faktur Błędnie wystawioną fakturę można usunąć z pełnej informacji o fakturze lub ze skróconego wykazu faktur. Operacje taką możemy jednak wykonać tylko wtedy, jeżeli numer faktury, którą chcemy usunąć nie został zarejestrowany jako potwierdzenie wpłaty składek przez Tu np. na pełnej informacji o polisie, racie, doubezpieczeniu lub skróconym wykazie składek nie wpłaconych (uznań). Jeżeli faktury generujemy przez moduł składek nie wpłaconych, to najpierw musimy usunąć ten numer z potwierdzenia a później całą fakturę. Skrócony wykaz faktur 16

17 Z wszystkich wpisanych faktur można wygenerować skrócony wykaz. Jest on pomocny wtedy jeżeli chcemy np. znaleźć faktury wystawione dla konkretnego klienta. Wykaz faktur możemy filtrować po: - wystawcy - nr faktury, - oddziale, - kliencie, - dacie wystawienia faktury, - dacie płatności, - dacie zapłaty Można zrobić również wykaz faktur niezapłaconych. Generowane wykazy można drukować. 17

18 Rejestr sprzedaży Program Fort umożliwia prowadzenie odrębnej ewidencji sprzedaży. Ewidencja ta zawiera dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania VAT, wysokości należnego podatku. Rejestr sprzedaży można drukować za dowolny okres. Filtrowany jest on po dacie wystawienia faktury. Dostępne pod: Fakturowanie / Faktury / Zakres / Rejestr sprzedaży / Pokaż 18

19 Rejestrowanie korekty faktury Przy rejestracji korekty faktury należy: - włączyć znacznik Korekta - wypełnić numefaktury korygowanej - zarejestrować pozycje faktury zgodnie ze zmianą ceny i wartosci towaru. Wydruk faktury korygującej jest możliwy z menu, z pozycji Pokaż wydruk 19

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania Program GAMW Warszawa, 1999-2008 Program GAMW PPW GiP Sp z oo Integralny program magazynowy, który może współpracować z programen gastronomicznym GAH GAMW 2008 PPW GiP Sp z oo Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Dokumenty - ruch towaru

Dokumenty - ruch towaru Dokumenty - ruch towaru Autor: Tomasz Zasadziński Data: luty, 2007 Spis treści WSTĘP... 2 WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW A SKUTEK MAGAZYNOWY... 2 WYSTAWIANIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I MAGAZYNOWYCH DLA FIRM W UKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH BOND SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 2.1.JAKIEGO KOMPUTERA POTRZEBUJEMY?... 2.2.JAK ZAINSTALOWAĆ PROGRAM... 2.3.ZASADY OGÓLNE... 2.4.OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo