enova Członkowie 9.3 Podręcznik Użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "enova Członkowie 9.3 Podręcznik Użytkownika"

Transkrypt

1

2 Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B Kraków tel./fax +48 (12) enova Członkowie 9.3 Podręcznik Użytkownika

3 1 MODUŁ CZŁONKOWIE CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY FILTRY DODAWANIE NOWEGO CZŁONKA Z POZIOMU LISTY CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH Zakładka Ogólne Zakładka adresy Zakładka status Zakładka składki Zakładka historia DODAWANIE NOWEGO CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO Z POZIOMU LISTY KONTRAHENTÓW Etapy przyjmowania członka wspierającego CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI FILTRY DODAWANIE NOWEGO CZŁONKA Z POZIOMU LISTY CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH Zakładka ogólne Zakładka adresy Zakładka kwalifikacje Zakładka status Zakładka dyplomowany księgowy Zakładka Certyfikaty Zakładka Odznaczenia Zakładka zgłoszenia Zakładka zajęcia Zakładka kalendarz zajęć Zakładka składki Zakładka historia Zakładka cechy DODAWANIE NOWEGO CZŁONKA ZWYCZAJNEGO Z POZIOMU LISTY KONTRAHENTÓW ETAPY PRZYJMOWANIA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO SKŁADKI NALICZANIE INDYWIDUALNE NALICZANIE GRUPOWE UMORZENIE SKŁADEK ZAZNACZANIE WIELU POZYCJI NA LISTACH ROZLICZANIE SKŁADEK OPIS KOLUMN NA LIŚCIE CZŁONKÓW

4 3 Co jeszcze warto sprawdzić 1 Moduł Członkowie Dostęp do funkcjonalności odbywa się po wybraniu opcji Członkowie w głównym oknie programu enova. Rys. 1 Moduł członkowie. Po wejściu do modułu widnieją trzy pozycje: Członkowie wspierający; Członkowie zwyczajni ; Odznaczenia; Składki.

5 4 Co jeszcze warto sprawdzić 2 Członkowie wspierający Członkowie wspierający to lista organizacji, instytucji, etc. 2.1 Filtry Na liście członków występują trzy filtry, pozwalające na zawężanie widoku listy. Dostępne filtry to: Data- filtr ten pozwala na wybranie konkretnej daty w odniesieniu, do której widoczny będzie np. historyczny stan członka czy też naliczone i rozliczone składki; Stan - okno wyboru pozwalające wybrać stan członka, po wyborze opcji: nie dotyczy wyświetla listę członków, których stan przynależności nie jest jeszcze określony np. tymczasowo utworzone kartoteki; oczekujący- lista zostanie zawężona do członków, którzy czekają na; czynny- lista zostanie zawężona do czynnych członków; skreślony- lista zostanie zawężona do członków, którzy zostali skreśleni; razem- lista zawierać będzie wszystkich członków Oddział- lista zostanie zawężona do członków w ramach danego oddziału. 2.2 Dodawanie nowego członka z poziomu listy członków wspierających Inicjalizację dodania nowego członka wspierającego można wykonać na trzy sposoby: wybierając opcję z paska narzędziowego;

6 5 Co jeszcze warto sprawdzić klikając prawym klawiszem myszki na liście członków i wybraniu opcji Nowy (członek wspierający) ; Wybierając klawisz <Insert>. Po wykonaniu jednej z powyższych czynności otwarty zostanie nowy formularz. Rys. 2 Formularz członka wspierającego Zakładka Ogólne [Numer] - oznacza indywidualny, jednoznaczny kod danego członka. Zaleca się pozostawienie znaku zapytania w tym polu, co spowoduje automatyczne nadanie numeru przez system. W przypadku nadawania numeracji ręcznie należy pamiętać o łamaniu kodu przez numer oddziału; [Oddział] - dedykowany oddział w organizacji; [Nazwa] - nazwa opisująca członka wspierającego (zwykle nazwa firmy). Opcja, widoczna na formatce, pozwala w szybki sposób przejść do formularza kontrahenta. Wybranie opcji jest równoważne z przejściem do: Kontrahenci i urzędy-> Kontrahenci i otwarciu karty konkretnego kontrahenta. Znaczenie pozostałych pól jest określone przez widniejące przy nich etykiety.

7 6 Co jeszcze warto sprawdzić Zakładka adresy Zakładka ta zawiera dane adresowe do korespondencji oraz do kontaktu. Informacje te są intuicyjne dlatego też nie ma konieczności opisywania poszczególnych pól Zakładka status Rys. 3 Formularz członka wspierającego- zakładka status. Zawierają się tutaj takie informacje jak: [Stan] - pole nieedytowalne- określa aktualny status członka. Zmiana statusu odbywa się za pomocą wybrania opcji Czynności-> Członek oczekujący/przyjęcie członka/ skreślenie członka; [Oczekujący na skreślenie] - parametr określający czy dany członek oczekuje na skreślenie z listy członków; [Przyjęcie] (Data, Nr protokołu) -pole nieedytowalne- określa datę kiedy dana osoba została przyjęta oraz numer protokołu; [Skreślenie] (Data, Nr protokołu) - pole nieedytowalne- określa datę kiedy dany członek został skreślony wraz z numerem protokołu skreślenia;

8 7 Co jeszcze warto sprawdzić [Deklarowana składka] - w przypadku, gdy została zdefiniowana składka domyślna, podpowiadana będzie kwota składki. W przypadku, gdy członek zadeklaruje inną wysokość składki należy ją w tym miejscu wprowadzić; [Jest sygnatariuszem] - opcja pozwalająca na zaznaczenie, który z uczestników jest Sygnatariuszem Kodeksu Etyki Zawodowej; [Data wydania poświadczenia] - opcja wyboru daty wystawienia poświadczenia Zakładka składki Jest to lista zawierająca wszystkie wygenerowane składki w ramach konkretnego członka. Jedną z funkcjonalności zawartej na tej zakładce jest możliwość wygenerowanie składki, temat ten będzie szczegółowo omawiany w kolejnym rozdziale Zakładka historia Lista zawiera zapis informacji dotyczących zmian w kontekście statusu członkowskiego. Pojawiają się tutaj zapisy mówiące o tym kiedy nastąpiło przyjęcie, skreślenie bądź inna zmiana statusu członka. 2.3 Dodawanie nowego członka wspierającego z poziomu listy kontrahentów Jako, że lista kontrahentów zawiera wszystkich członków, uczestników, dostawców, etc., możliwe jest dodawanie członka również z poziomu kartoteki kontrahenta. W tym celu należy: 1. Przejść do: Kontrahenci i urzędy-> Kontrahenci; 2. Zweryfikować na wyświetlonej liście, czy nowo wprowadzony członek nie znajduje się już w kartotece kontrahenta. UWAGA: Tego typu weryfikacja jest bardzo ważny element, który zapobiega dublowaniu wpisów do bazy danych. 3. Jeśli nie odnaleziono zapisu w bazie, należy wybrać opcję a następnie wypełnić dane podstawowe. Po wybraniu Czynności -> Utwórz członka wspierającego. Nowy wpis będzie widoczny na liście członków wspierających, ze statusem nie dotyczy. Następne kroki konieczne do przyjęcia członka zostały opisane w kolejnym rozdziale. 4. W przypadku, gdy dane nowowprowadzanego członka znajdują się już w bazie danych należy wybrać go, a następnie przejść do Czynności -> Utwórz członka wspierającego. Nowy wpis będzie widoczny na liście

9 8 Co jeszcze warto sprawdzić członków wspierających, ze statusem nie dotyczy. Następne kroki konieczne do przyjęcia członka zostały opisane w kolejnym rozdziale Etapy przyjmowania członka wspierającego Po wypełnieniu danych na formularzu członka wpierającego, uprawniony użytkownik wybiera: 1. Czynności-> Członek oczekujący, po czym pojawi się poniższe okno, gdzie: data- oznacza dzień zmiany stanu członka na oczekującego; protokół- oznacza numer protokołu nadany podczas zmiany stanu; opis- dodatkowy opis. Rys. 4 Okno protokołu 2. Po zatwierdzeniu okna, stan członka zmieni się na oczekujący (zmiana widoczna na formatce Członek wspierający-> Status-> pole stan). 3. Po podjęciu decyzji o przyjęciu nowego członka, użytkownik wybiera Czynności-> Przyjęcie członka. Po wypełnieniu danych o protokole stan członka zmieni się na czynny. 4. W celu skreślenia członka, uprawniony użytkownik wybiera Czynności-> Skreślenie członka. Po wypełnieniu danych o protokole stan członka zmieni się na skreślony.

10 9 Co jeszcze warto sprawdzić 3 Członkowie zwyczajni 3.1 Filtry Na liście członków występują trzy filtry, pozwalające na zawężanie widoku listy. Dostępne filtry to: [Data] - filtr ten pozwala na wybranie konkretnej daty w odniesieniu, do której widoczny będzie np. historyczny stan członka czy też naliczone i rozliczone składki; [Stan] - okno wyboru pozwalające wybrać stan członka, po wyborze opcji: /nie dotyczy/- wyświetla listę członków, których stan przynależności nie jest jeszcze określony np. tymczasowo utworzone kartoteki; /oczekujący/- lista zostanie zawężona do członków, którzy czekają na przyjęcie; /czynny/- lista zostanie zawężona do członków o czynnym stanie; /skreślony/- lista zostanie zawężona do członków, którzy zostali skreśleni; /razem/- lista zawierać będzie wszystkich członków [Dyplom stan] - okno wyboru pozwalające filtrować listę wg statusu członka dyplomowanego: /nie dotyczy/- zawężenie po stanie nie będzie brane pod uwagę; /oczekujący/- lista zostanie zawężona do członków, którzy oczekują na otrzymanie statusu dyplomowanego księgowego; /czynny/- lista zostanie zawężona do członków posiadający status dyplomowanego księgowego; /skreślony/- lista zostanie zawężona do członków, którzy zostali skreśleni. [Oddział] - lista zostanie zawężona do członków w ramach danego oddziału.

11 10 Co jeszcze warto sprawdzić 3.2 Dodawanie nowego członka z poziomu listy członków zwyczajnych Inicjalizację dodania nowego członka zwyczajnego można wykonać na trzy sposoby: wybierając opcję z paska narzędziowego; klikając prawym klawiszem myszki na liście członków i wybraniu opcji Nowy (członek zwyczajny) ; wybierając klawisz <Insert>. Po wykonaniu jednej z powyższych czynności otwarty zostanie nowy formularz. Rys. 5 Formularz członka zwyczajnego Zakładka ogólne [Numer] - oznacza indywidualny, jednoznaczny kod danego członka. Zaleca się pozostawienie znaku zapytania w tym polu, co spowoduje automatyczne nadanie numeru przez system w ramach oddziału. W przypadku nadawania numeracji ręcznie należy pamiętać o łamaniu kodu przez numer oddziału; [Oddział] - dedykowany oddział;

12 11 Co jeszcze warto sprawdzić [Nazwa] - nazwa opisująca członka wspierającego; Opcja, widoczna na formatce, pozwala w szybki sposób przejść do formularza kontrahenta. Wybranie opcji jest równoważne z przejściem do: Kontrahenci i urzędy-> Kontrahenci i otwarciem karty kontrahenta. Znaczenie pozostałych pól jest określone przez widniejące przy nich etykiety Zakładka adresy Zakładka ta zawiera dane adresowe do korespondencji oraz do kontaktu. Znaczenie pól określone jest przez widniejące przy nich etykiety Zakładka kwalifikacje Zakładka ta zawiera szczegółowe informacje w ramach wykształcenia oraz zatrudnienia: Wykształcenie wyższe, średnie, inne itp.; Tytuł naukowy mgr, dr itp.; Stanowisko księgowa, inspektor itp.; Rodzaj firmy własna działalność, budżetówka, sp. z o.o. i inne; Firma wskazanie na aktualnego pracodawcę. Odpowiednią pozycję należy wybrać z rozwijalnej list kontrahentów; Staż staż pracy w latach; Tytuł zawodowy biegły rewident, rzeczoznawca majątkowy itp.; Numer biegłego rewidenta numer biegłego rewidenta; Certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych tak lub nie Zakładka status Zawierają się tutaj takie informacje jak: Stan (pole nieedytowalne) - określa aktualny status członka. Zmiana stanu odbywa się za pomocą wybrania opcji Czynności-> Członek oczekujący/przyjęcie członka/ skreślenie członka; Przyjęcie (Data, Nr protokołu)-pole nieedytowalne- określa datę kiedy dany członek został przyjęty oraz numer protokołu; Skreślenie (Data, Nr protokołu)- pole nieedytowalne- określa datę kiedy dany członek został skreślony wraz z numerem protokołu;

13 12 Co jeszcze warto sprawdzić Deklarowana składka- w przypadku, gdy została zdefiniowana składka domyślna, podpowiadana będzie kwota składki. W przypadku, gdy członek zadeklaruje inną wysokość składki należy ją w tym miejscu wprowadzić; Jednostka organizacyjna- opcja pozwalająca na wpisanie lub wybranie przynależności do jednostki organizacyjnej; Klub- opcja pozwalająca na wpisanie lub wybranie przynależności Zakładka dyplomowany księgowy Zakładka zawiera informacje o: Stan- okno wyboru pozwalające nadać właściwy status. nie dotyczy- status domyślny, oznacza, że dany członek nie stara się o tytuł dyplomowanego księgowego oczekujący- wybrana osoba oczekuje na nadanie statusu dyplomowanego księgowego. czynny- ten stan nadawany jest gdy ktoś uzyskał status dyplomowanego księgowego skreślony- status nadawany osobom, które zostały skreślone z listy członkowskiej Pozostałe pola odzwierciedlają warunki, które musi spełnić osoba starająca się o status dyplomowanego księgowego. Szczegółowe postępowanie w przypadku nadawania takiego statusu zostanie opisane w odrębnej instrukcji Zakładka Certyfikaty Zakładka ta przedstawia listę zaświadczeń i certyfikatów, które zostały wystawione dla danego członka. Z tej pozycji można także wystawić nowy certyfikat. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk <Nowy> i wypełnić pola, które pojawią się na wyświetlonym formularzu Zakładka Odznaczenia Umożliwia przeglądanie i wprowadzanie do systemu informacji o nagrodach przyznanych uczestnikowi. Dodawanie odznaczenia odbywa się identycznie jak w przypadku certyfikatu, z tą różnicą, że nie jest konieczne wypełnianie pola [Zgłoszenie]. Definiowanie nowych odznaczeń odbywa się z poziomu: Narzędzia-> Opcje-> Szkolenia-> Definicje wyróżnień.

14 13 Co jeszcze warto sprawdzić Zakładka zgłoszenia Pozwala na przeglądanie wszystkich zgłoszeń (kart zgłoszeniowych), które zostały zarejestrowane w systemie dla danego członka. Zaznaczenie konkretnego rekordu i kliknięcie przycisku <Otwórz> wywoła identyczny formularz jak przy wywołaniu okna uczestnika na grupie szkoleniowej Zakładka zajęcia Na zakładce prezentowany jest spis wszystkich lekcji, w których uczestniczył dany uczestnik. Nie można tutaj dodawać nowych zajęć, ale można edytować te już wprowadzone. W tym celu należy zaznaczyć wybraną pozycję na liście zajęć i kliknąć przycisk <Otwórz>. Zostanie wyświetlony formularz zajęcia Zakładka kalendarz zajęć Kolejna zakładka przedstawiona za pomocą kalendarza wszystkie lekcje, w których uczestniczył dany członek Zakładka składki Jest to lista zawierająca wszystkie wygenerowane składki w ramach konkretnego członka. Jedną z funkcjonalności zawartej na tej zakładce jest możliwość wygenerowanie składki, temat ten będzie szczegółowo omawiany w kolejnym rozdziale Zakładka historia Lista zawiera zapis informacji dotyczących zmian w kontekście członka, zmiany te dotyczą między innymi zmiany stanu Zakładka cechy Jest to miejsce na wszystkie dodatkowe pola, które nie znalazły się w standardowej konfiguracji, a są potrzebne w ramach konkretnego wdrożenia.

15 14 Co jeszcze warto sprawdzić 3.3 Dodawanie nowego członka zwyczajnego z poziomu listy kontrahentów Jako, że lista kontrahentów zawiera wszystkich członków, uczestników, dostawców, etc., możliwe jest dodawanie członka również z poziomu kartoteki kontrahenta. W tym celu należy: 1. Przejść do: Kontrahenci i urzędy-> Kontrahenci; 2. Zweryfikować na wyświetlonej liście, czy nowo wprowadzony członek nie znajduje się już w kartotece kontrahenta. 3. UWAGA: Tego typu weryfikacja jest bardzo ważnym elementem, który zapobiega dublowaniu wpisów do bazy danych. 4. Jeśli nie odnaleziono zapisu w bazie, należy wybrać opcję, a następnie wypełnić dane podstawowe. Po wybraniu Czynności-> Utwórz członka zwyczajnego. Nowy wpis będzie widoczny na liście członków zwyczajnych, ze statusem nie dotyczy. Kolejne kroki konieczne do przyjęcia członka zostały opisane w kolejnym rozdziale. 5. W przypadku, gdy dane nowowprowadzanego członka znajdują się już w bazie danych należy wybrać go, a następnie przejść do Czynności-> Utwórz członka zwyczajnego. Nowy wpis będzie widoczny na liście członków zwyczajnych, ze statusem nie dotyczy. Kolejne kroki konieczne do przyjęcia członka zostały opisane w kolejnym rozdziale. 3.4 Etapy przyjmowania członka zwyczajnego Po wypełnieniu danych na formularzu członka zwyczajnego, uprawniony użytkownik wybiera: 1. Czynności-> Członek oczekujący, po czym pojawi się poniższe okno, gdzie: data- oznacza dzień zmiany stanu członka na oczekującego; protokół- oznacza numer protokołu nadany podczas zmiany stanu; opis- dodatkowy opis.

16 15 Co jeszcze warto sprawdzić Rys. 7 Okno protokołu 2. Po zatwierdzeniu okna, stan członka zmieni się na oczekujący (zmiana widoczna na formatce Członek zwyczajny-> Status-> pole stan). 3. Po podjęciu decyzji o przyjęciu nowego członka, użytkownik wybiera Czynności-> Przyjęcie członka. Po wypełnieniu danych o protokole stan członka zmieni się na czynny. 4. W celu skreślenia członka, uprawniony użytkownik wybiera Czynności-> Skreślenie członka. Po wypełnieniu danych o protokole stan członka zmieni się na skreślony.

17 16 Co jeszcze warto sprawdzić 4 Składki Definiowanie nowych składek członkowskich odbywa się z poziomu Narzędzia-> Opcje-> Członkowie-> Definicje składek. 4.1 Naliczanie indywidualne Naliczanie składek członkowskich może odbywać się w dwóch miejsc w systemie, są to: kartoteka członka, zakładka Składki ; lista członków Czynności/Generuj składki. W pierwszym przypadku naliczanie składki odbywa się po przejściu na formularz członka, a następnie wejściu na zakładkę składki kolejne czynności to wybranie opcji, po czym pokaże się poniższe okno: Rys. 8 Okno dodawania składki

18 17 Co jeszcze warto sprawdzić [Definicja] - pole wymagalne- okno wyboru, pozwalające wybrać odpowiednią definicję składki; [Oddział] - pole wymagalne- dedykowany oddział; [Stan] - aktualny stan składki tj. Zatwierdzony lub Bufor [Numer] - indywidualny numer wygenerowanej składki [Data] - określa datę wygenerowania składki; [Członek] - określenie. Którego członka dotyczy wygenerowana składka; [Za rok] - określa za który rok generowana jest składka; [Wartość] - wartość generowanej składki. Kwota ta zaczytywana jest z definicji składki, w przypadku wypełnienia kwoty ręcznie na zakładce status, wartość zostanie podpowiedziana z tego miejsca; [Sposób zapłaty] - sposób zapłaty składki, dane pobierane z definicji kontrahenta; [Termin] - termin płatności składki, dane pobierane z definicji kontrahenta; [Opis] - miejsce na dodatkowe informacje. Po wypełnieniu danych i wybraniu OK., nowa składka pojawi się na formularzu członka (jako pozycja na zakładce Składki ) Wybranie opcji Zapisz i zamknij na formularzu członka spowoduje zatwierdzenie składki. Składka wygenerowana w ten sposób widoczna będzie również w module Członkowie na liście Składki. 4.2 Naliczanie grupowe Naliczanie grupowe składek odbywa się z listy członków wspierających bądź zwyczajnych. Po przejściu na wyżej wymienioną listę należy zaznaczyć dowolną liczbę członków (sposób zaznaczania pozycji na liście przedstawiony został w kolejnym rozdziale), a następnie wybrać Czynności-> Generuj składki, po czym pojawi się poniższe okno:

19 18 Co jeszcze warto sprawdzić Rys. 9 Okno generowania składki Definicja- okno wyboru, pozwalające wybrać odpowiednią definicję składki (jest to zależne od konfiguracji oddziału. Zwykle do wyboru jest składka dla członka zwyczajnego i dla członka wspierającego) Data składki- określa datę wygenerowania składki (zwykle jest to początek danego roku np ) Rok- określa za który rok generowana jest składka; Miesiąc- określa za który miesiąc generowana jest składka. Definicja składki pozwala na określenie częstotliwości generowania składek, w powyższym przypadku została zastosowana składka roczna, dlatego też pole miesiąc zostało wyszarzone. Po wypełnieniu danych i wybraniu OK, nowa składka pojawi się na formularzu członka oraz w module Członkowie-> Składki. 4.3 Umorzenie składek W przypadkach kiedy członkowi zostaje umorzona część składek należy zarejestrować ten fakt w systemie. Umorzenie polega na naliczeniu składki (dokładnie w ten sam sposób, w jaki nalicza się zwykłą składkę) z kwotą ujemną. Jeżeli np. komuś należy umorzyć 60 zł. Wówczas naliczamy dla niego składkę z kwotą -60. Fakt ten zostanie odnotowany na liście członków w polach [Bieżące umorzone], [Bieżące do rozliczenia], [Bieżące wartość]. W przypadku umarzania składek zaległych należy naliczyć składkę za rok wcześniejszy w stosunku do daty bieżącej, a odpowiednie

20 19 Co jeszcze warto sprawdzić informacje pojawią się w polach [Zaległe umorzone], [Zaległe do rozliczenia], [Zaległe wartość]. 4.4 Zaznaczanie wielu pozycji na listach W celu ułatwienia użytkownikowi działania na listach, poniżej opisany został sposób zaznaczania poszczególnych rekordów. Zaznaczenie wszystkich pozycji odbywa się po wciśnięciu jednocześnie kombinacji klawiszy CTRL+A; Zaznaczenie kilku pozycji nie będących koło siebie (zaznaczenie wybiórcze) odbywa się po wciśnięciu (i przytrzymaniu) klawisza CTRL i kliknięciu lewym klawiszem myszki na poszczególne pozycje; Zaznaczenie kilku pozycji będących koło siebie odbywa się po wciśnięciu (i przytrzymaniu) klawisza SHIFT i wybraniu klawisza strzałki do góry / do dołu ; Zaznaczanie całej strony listy odbywa się po wciśnięciu klawiszy SHIFT oraz Page Down/ Page UP;

21 20 Co jeszcze warto sprawdzić 5 Rozliczanie składek Składka jest obiektem, który tak samo jak np. faktura posiada swoją płatność. Właśnie ta płatność podlega rozliczeniu, które to polega na powiązaniu konkretnej płatności z pozycją na wyciągu bankowym lub raporcie kasowym. Szczegóły przeprowadzania takiej operacji znajdują się w części instrukcji dotyczącej wyciągów bankowych i raportów kasowych. Do kontroli rozliczonych składek służy szereg pól na liście członków. Dla przykładu omówmy te, które zawierają się w grupie Bieżące. Są to kolumny: [Bieżąca naliczone] pokazuje wysokość składki jaką naliczono członkowi w danym roku [Bieżące rozliczono] pokazuje jaką kwotę z naliczonej składki już rozliczono, tzn. jakiej dokonano wpłaty z tytułu składki. [Bieżące umorzone] pokazuje wysokość umorzonych składek. [Bieżące do rozliczenia] pokazuje kwotę jaka pozostaje do rozliczenia [Bieżące wartość] różnica między wysokością składki naliczonej a umorzonej [B. wpłaty nierozliczone] jeżeli członek wpłacił kwotę większą niż wysokość składki to różnica będzie widoczna w tym polu. Tę różnicę można rozliczyć np. na poczet składki z następnego roku. Dokładnie takie same pola występują w przypadku składek zaległych czyli tych za lata poprzednie oraz wszystkich składek narastająco. W kontekście pokazywania wysokości składek zaległych i bieżących istotna jest wartość w polu [Data], które znajduje się na pasku filtrów nad listą członków. Jeżeli jest ono puste, enova przyjmuje jako punkt odniesienia datę bieżącą. W przypadku gdy wpiszemy tam jakąś wartość, np rok 2008 stanie się rokiem bieżącym i wszystko co wyświetla się w polach zaległe, będzie pokazywało wartości składek z lat 2007 i wcześniejszych. W polach dotyczących rozliczenia składek bieżących pokażą się wartości dotyczące roku 2008.

22 21 Co jeszcze warto sprawdzić Każdą składkę można również rozliczyć z poziomu formularza członka. W tym celu należy wejść na zakładkę Składki, podświetlić wybraną pozycję i kliknąć przycisk Otwórz. Zostanie otwarty formularz składki, na którym należy przejść do zakładki Płatność. Podświetloną płatność trzeba otworzyć korzystając z przycisku <Otwórz>. Rys. 10 Otwieranie płatności Na wyświetlony formularzu (Rys.) należy kliknąć przycisk Rozliczenie.

23 22 Co jeszcze warto sprawdzić Rys. 11 Formularz płatności Zostanie otwarte okno przedstawiające nierozliczone wpłaty (tzn. nie powiązane z żadnym dokumentem) danego członka. Pozycję reprezentującą wpłatę składki należy przenieść do dolnej części okna przez podświetlenie jej i kliknięcie przycisku Dodaj.

24 23 Co jeszcze warto sprawdzić Rys. 12 Rozliczanie składki z wpłatą na wyciągu bankowym Po przeniesieniu wpłaty do dolnego okna należy zamknąć i zapisać wszystkie formularze. Spowoduje to rozliczenie składki (całkowite lub częściowe w zależności od wysokości wpłaty i składki), co zostanie wykazane w odpowiedniej kolumnie na liście członków.

25 24 Co jeszcze warto sprawdzić 6 Opis kolumn na liście członków. Na przykładzie kolumn z grupy Bieżące pokażemy poniżej zmiany ich wartość w zależności od naliczenia i rozliczenia składki. 1. Naliczenie składki Wartości w kolejnych wyróżnionych polach oznaczają, że naliczono składkę wysokości 60 zł. (Bieżące naliczone) Nie rozliczono jeszcze w ogóle tej składki (Bieżące do rozliczenia), dlatego że członek nie dokonał jeszcze żadnej wpłaty (B. Wpłaty nierozliczone). 2. Zarejestrowanie wpłaty na wyciągu bankowym lub raporcie kasowym powoduje zmianę wartości w polu [B. Wpłaty nierozliczone]. Oznacza to, że członek dokonał wpłaty, ale jeszcze nie powiązano jej ze składką. 3. Rozliczenie składki (zmiany w polach [Bieżące rozliczono], [Bieżące do rozliczenia], [B. Wpłaty nierozliczone]). Wartości w kolejnych wyróżnionych polach oznaczają, że rozliczono 15 zł, czyli członek zapłacił składkę częściowo (Bieżące rozliczono). Do zapłaty pozostaje jeszcze 45 zł (Bieżące do rozliczenia), ale członek nie dokonał jeszcze żadnych nowych wpłat na pokrycie tej kwoty (B. Wpłaty nierozliczone).

26 25 Co jeszcze warto sprawdzić

27

Dostęp do funkcjonalności odbywa się po wybraniu opcji Członkowie w głównym oknie programu enova.

Dostęp do funkcjonalności odbywa się po wybraniu opcji Członkowie w głównym oknie programu enova. Spis treści Moduł Członkowie...2 Członkowie wspierający...2 Filtry...2 Dodawanie nowego członka z poziomu listy członków wspierających...2 Dodawanie nowego członka wspierającego z poziomu listy kontrahentów...5

Bardziej szczegółowo

enova Członkowie podręcznik Użytkownika (9.6)

enova Członkowie podręcznik Użytkownika (9.6) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu CRM: tel. (0-12) 261-36-48 e-mail: crm@enova.pl

Bardziej szczegółowo

enova365 Członkowie Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Członkowie Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Członkowie Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Członkowie Uruchamianie programu Okno główne programu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Rejestrowanie frekwencji uczniów na lekcjach w widoku Lekcja

UONET+ moduł Dziennik. Rejestrowanie frekwencji uczniów na lekcjach w widoku Lekcja UONET+ moduł Dziennik Rejestrowanie frekwencji uczniów na lekcjach w widoku Lekcja W module Dziennik widok Lekcja przeznaczony jest przede wszystkim do wprowadzania zapisów związanych z bieżącą lekcją

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przekazać ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przekazania ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak uregulować fakturę sprzedaży wyciągiem bankowym?

Finanse VULCAN. Jak uregulować fakturę sprzedaży wyciągiem bankowym? Finanse VULCAN Jak uregulować fakturę sprzedaży wyciągiem bankowym? Aby w aplikacji Finanse VULCAN odnotować fakt regulacji faktury sprzedaży, należy dokument ten powiązać z odpowiednim dokumentem typu

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Wersja programu

Wersja programu Wersja 2017.3 programu Wersja iagent24 2017.3 wprowadza trzy nowe moduły: Moduł Zestawienia operacji biura, który umożliwia rozliczanie produkcji agencji z towarzystwami ubezpieczeń. Moduł Przychody i

Bardziej szczegółowo

enova365 Członkowie Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

enova365 Członkowie Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. enova365 Członkowie Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Członkowie Uruchamianie programu Okno główne programu

Bardziej szczegółowo

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Nazwa: KK.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.1.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści Zapytania pl.id...

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Spis treści I. Zapytania pl.id... 3 I.I. Konfiguracja aplikacji... 3 I.2. Generowanie wniosków pl.id... 4 I.3. Eksport zapytań pl.id... 9 I.4. Import

Bardziej szczegółowo

Logowanie do portalu:

Logowanie do portalu: Logowanie do portalu: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portal-dostawcy/ ( dla środowiska szkolnego https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portaldostawcy-szkol/ ) Po wprowadzeniu powyższego adresu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER

REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER REJESTRACJA NOWEJ DRUKARNI W SYSTEMIE PRINTING-CENTER Aby zarejestrować swoją drukarnię w systemie należy wybrać link rejestracji na stronie lub połączyć się bezpośrednio z linkiem: system.printing-center.pl/customers/register_owner

Bardziej szczegółowo

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel

5.3. Tabele. Tworzenie tabeli. Tworzenie tabeli z widoku projektu. Rozdział III Tworzenie i modyfikacja tabel 5.3. Tabele Tabela jest podstawowym elementem bazy danych. To właśnie w tabelach gromadzone są w bazie rekordy danych. Projektując tabelę, definiujemy, jakie pola będzie zawierał pojedynczy rekord informacji.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-19

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przenieść ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przeniesienia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ MATERIAŁY POMOCNICZE DO ZAJĘĆ 1. Transfery własne Zasilane konta bankowego po raz pierwszy, Przekazanie pieniędzy z banku do kasy i odwrotnie Etapy postępowania Zakładka Pieniądze Następnie z lewej okna

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. Świadectwa pracy w enova

Strona 1 z 10. Świadectwa pracy w enova Świadectwa pracy w enova Strona 1 z 10 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja...3 3. Generowanie świadectwa pracy w programie...4 3.2 Wystawienie świadectwa pracy...4 3.3 Ewidencjonowanie dokumentów

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA J.B.R. ROGOWIEC SP. J. ul. Zapora 23, 43-382 Bielsko-Biała SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA Dostosowano do wersji 2.11 Systemu DMS SPIS TREŚCI SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA WPROWADZENIE... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Opis zmian. Upgrade 2010 do THB Księgowość Wspólnot stanowi uzupełnienie aktualizacji 2010 programów podstawowych THB (Opłaty/Czynsze, Zasoby,

Bardziej szczegółowo

Szybki Start: Wymagania systemowe:

Szybki Start: Wymagania systemowe: Szybki Start: Wersja 1.5 Ostatnia aktualizacja: 10.10.2013 Wymagania systemowe: System dostępny jest poprzez przeglądarkę WWW z komputerów z systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows, w wersjach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie grupami. A. Przedmioty i grupy.

Zarządzanie grupami. A. Przedmioty i grupy. Zarządzanie grupami A. Przedmioty i grupy. Z głównego okna systemu wybieramy Zajęcia Zajęcia i grupy, pojawi się okno, w którym po wyborze przedmiotu mamy dostęp do grup danego przedmiotu. Aby znaleźć

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów

5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów 4.2 Edycja kontrahentów [ Kontrahenci ] 25 5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów Wprowadzanie do obsługi programu zaczniemy od dodawania kontrahentów do bazy danych. Program SQLogic Sprzedaż pozwala

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia podręcznik Użytkownika (9.6)

enova Szkolenia podręcznik Użytkownika (9.6) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu CRM: tel. (0-12) 261-36-48 e-mail: crm@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów.

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. System dziekanatowy instrukcja dla studentów QVX Styczeń 2017 Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. Życzymy przyjemnej pracy. Zespół QVX. QVX ul. Katowicka 39/7 61-131 Poznań hepdesk@qvx.pl

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestr zamówień publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestr zamówień publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ CRM Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ CRM 1.1 Kalendarz 1.2 Grupy docelowe 1.3 Grupy kontrahentów Copyright 2007 System Innovations

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1. Instalacja na nową kartę... 3 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika 4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12 Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika dzięki czemu przeniesiemy się ponownie do okna logowania, bądź przycisku, który

Bardziej szczegółowo

Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik. Autor: Sage sp. z o.o.

Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik. Autor: Sage sp. z o.o. Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik Autor: Sage sp. z o.o. Współpraca Modułu Forte Finanse i Księgowość z programem PC Dłużnik, Sage sp. z o.o. Strona 2 z 10 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Sigma moduł Arkusz. Jak opisać w arkuszu zajęcia międzyoddziałowe?

Sigma moduł Arkusz. Jak opisać w arkuszu zajęcia międzyoddziałowe? Sigma moduł Arkusz Jak opisać w arkuszu zajęcia międzyoddziałowe? W aplikacji Arkusz z każdym przydziałem można powiązać dowolną kombinacją grup z dowolnych oddziałów np. chłopców z dwóch różnych oddziałów.

Bardziej szczegółowo