Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kwartał Warszawa, 15 grudnia 2017 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kwartał Warszawa, 15 grudnia 2017 r."

Transkrypt

1 Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kwartał 2017 Warszawa, 15 grudnia 2017 r.

2 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach bazy danych o rynku bancassurance Baza obejmuje zarówno rynek ubezpieczeń na życie jak i ubezpieczeń majątkowych i osobowych Informacje gromadzone są w cyklu kwartalnym i dotyczą składki brutto narastająco na koniec okresu sprawozdawczego oraz liczby ubezpieczeń zawartych w kanale bancassurance według stanu na dzień raportu PIU nie udostępnia danych dotyczących poszczególnych zakładów ubezpieczeń. Raporty są sporządzane wyłącznie w oparciu o dane zagregowane Raport uwzględnia przesłane przez Zakłady Ubezpieczeń korekty i uzupełnienia danych odnoszące się do poprzednich okresów sprawozdawczych 2

3 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Format danych obejmujących rynek bancassurance ubezpieczeń na życie Definicje użytych pojęć: Bancassurance: sprzedaż umów ubezpieczenia w formie indywidualnej lub grupowej klientom banków poprzez sieć dystrybucji banku (oddziały, mobilnych sprzedawców, pracowników banku, call centre, internet, pośredników finansowych). ** Produkty Inwestycyjne: produkty o charakterze inwestycyjnym ze składką regularną lub jednorazową typu unit-linked, polisolokaty, produkty strukturyzowane bez względu na procent części ochronnej i inwestycyjnej, *** Liczba ubezpieczeń: dane dotyczące liczby aktywnych ubezpieczonych według stanu na ostatni dzień kwartału. Liczba ubezpieczeń to łączna liczba osób objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia indywidualnego lub grupowego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Jeśli istnieje sytuacja, ze klient jest objęty ochroną w więcej niż jednej umowie, to powinien zostać zliczony w ramach każdej z umów oddzielnie. W przypadku występowania więcej niż jednego ryzyka w umowie ubezpieczony jest klasyfikowany do ryzyka głównego. Ubezpieczenia indywidualne / Individual business Produkty Products Produkty Inwestycyjne Grupa 1 Grupa 3 Produkty Ochronne Powiązane z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) Pozostałe - niepowiązane z produktem bankowym (stand alone) oraz inne powiązane (np. zdrowotne) Razem / Total Składka regularna Regular premium Składka przypisana Premium written brutto (mln PLN) Ubezpieczenia grupowe / Group business Produkty Products Produkty Inwestycyjne Grupa 1 Grupa 3 Produkty Ochronne Powiązane z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) Pozostałe - niepowiązane z produktem bankowym (stand alone) oraz inne powiązane (np. zdrowotne) Liczba polis Number of policies (szt.) Składka regularna Regular premium Składka przypisana Premium written brutto (mln PLN) Liczba ubezpieczonych No. of participants (szt.) Składka jednorazowa Single premium Składka Liczba polis przypisana Number of Premium written policies brutto (mln PLN) (szt.) Składka jednorazowa Single premium Liczba ubezpieczonych No. of Składka przypisana Premium written brutto (mln PLN) participants (szt.) 3

4 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Lista zakładów ubezpieczeń na życie objętych raportem: 1. Aegon TU na Życie 2. Allianz Życie 3. Aviva TU na Życie 4. Axa Życie 5. BZ WBK Aviva TU na Życie 6. CALI (O) 7. Cardif Polska S.A. 8. Compensa TU na Życie 9. Concordia CAPITAL 10. Ergo Hestia STUnŻ 11. Europa TU na Życie S.A. 12. Generali Życie 13. Nationale Nederlanden Życie S.A. 14. Macif Życie 15. MetLife TUnŻiR S.A. 16. Open Life S.A. 17. PKO Życie TU S.A. 18. PZU Życie 19. SOGECAP S.A. (O) 20. Uniqa TU na Życie 21. Vienna Life 22. Warta TUnŻ Lista zakładów, które zakończyły przekazywanie danych do raportu: 1. Signal Iduna Życie (do IV kw. 2016) 4

5 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział Zakładów Ubezpieczeń na Życie objętych raportem w rynku ubezpieczeń na życie ogółem (wg. składki przypisanej brutto) 99,0% 99,0% 98,8% 98,8% 98,9% 98,5% 98,3% 98,0% 98,0% 97,9% 97,5% 97,0% 97,3% 97,2% 96,5% 96,0% 95,5% kw kw kw kw kw kw kw kw

6 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) 25,0 Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance na tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń na życie [mld zł] 50,0% 44,6% 21,2 20,8 45,0% 20,0 38,8% 17,8 34,3% 18,3 34,5% 40,0% 35,0% 15,0 30,0% 25,0% 10,0 9,5 20,0% 8,1 6,1 6,3 15,0% 5,0 10,0% 5,0% 0,0 3kw kw kw kw 2017 Składka pozyskana w kanale BA Składka Dział I Składka pozyskana w kanale BA w % 0,0% Rynek Działu I nie zawiera wartości składki przypisanej brutto Oddziałów raportujących ze względu na poufność danych zaraportowanych przez Oddziały 6

7 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) 60,0% Udział składki przypisanej brutto w kanale bancassurance w składce ogółem zakładów ubezpieczeń na życie 55,0% 54,2% 50,0% 49,8% 52,5% 51,6% 50,6% 45,0% 44,6% 40,0% 38,8% 35,0% 34,3% 34,5% 30,0% kw kw kw kw kw kw kw kw 2017 Rynek Działu I nie zawiera wartości składki przypisanej brutto Oddziałów raportujących ze względu na poufność danych zaraportowanych przez Oddziały 7

8 Raport Polski rynek bancassurance III kw 2017 Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem 100% 90% 80% 70% 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 1,1% 1,6% 2,0% 16,9% 12,3% 11,4% 12,2% 15,5% 20,4% 26,7% 3,2% 3,2% 29,8% 21,0% 60% 50% 40% 30% 20% 82,4% 87,1% 87,9% 87,2% 83,5% 78,0% 71,3% 67,0% 75,8% 10% 0% kw kw kw kw kw kw kw kw 2017 inwestycyjne powiazane z produktem bankowym niepowiazane z produktem bankowym 8

9 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem 100% 3,4% 3,3% 4,1% 4,3% 90% 80% 12,1% 11,8% 12,5% 11,9% 13,3% 70% 60% 50% 40% 30% 92,6% 90,8% 89,3% 88,5% 78,6% 79,2% 80,4% 82,4% 80,5% 20% 10% 0% ,9% 5,9% 6,6% 7,2% 9,2% 3 kw kw kw kw ,0% 3 kw ,1% 3 kw ,8% 6,2% 3 kw kw 2017 inwestycyjne powiazane z produktem bankowym niepowiazane z produktem bankowym 9

10 Miliony Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) 10,5 Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem [ mln szt.] 10,2 10,0 10,0 9,9 9,5 9,5 9,6 9,5 9,0 9,0 8,5 8,7 8,6 8,0 7, kw kw kw kw kw kw kw kw

11 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składki przypisanej brutto dla produktów inwestycyjnych pozyskanych w ramach bancassurance udział grup produktów (1 i 3), udział ze względu na formę sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposób opłaty składek (jednorazowo, okresowo). 3kw % 11% 3kw % 95% 3kw % 15% 3kw % 88% 3kw % 12% 3kw % 86% 3kw % 11% 3kw % 58% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% jednorazowo okresowo grupa 1 grupa 3 3kw % 88% 3kw % 87% 3kw % 80% 3kw % 52% 0% 20% 40% 60% 80% 100% grupowe indywidualne 11

12 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składki przypisanej brutto dla produktów inwestycyjnych pozyskanych w ramach bancassurance z podziałem na grupy produktów (1 i 3), formę sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposób opłaty składek (jednorazowo, okresowo) 100% 90% 80% 70% 3,3% 4,1% 4,7% 9,8% 6,9% 4,3% 6,4% 38,5% 5,6% 8,3% 6,4% 4,9% 1,2% 5,4% 5,5% 60% 50% 40% 30% 5,0% 4,5% 6,2% 69,4% 73,5% 82,4% 20% 42,4% 10% 0% 3kw kw kw kw 2017 gr 3, indywidualne, jednorazowo gr 3, indywidualne, okresowo gr 3, grupowe, okresowo gr 3, grupowe, jednorazowo gr 1, grupowe, jednorazowo gr 1, grupowe, okresowo gr 1, indywidualne, jednorazowo gr 1, indywidualne, okresowo 12

13 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Średnia, uroczniona składka na ubezpieczenie inwestycyjne pozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem (zł) kw kw kw kw 2017 dla ubezpieczeń ze składką jednorazową dla ubezpieczeń ze składką opłacaną okresowo 13

14 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składki przypisanej brutto dla produktów ochronnych powiązanych z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) pozyskanych w ramach bancassurance z uwzględnieniem formy sprzedaży (grupowe, indywidualne) oraz sposobu opłaty składek 100% 90% 15,6% 0,8% 4,7% 10,7% 80% 70% 56,3% 60% 50% 81,0% 71,8% 40% 84,4% 15,2% 30% 20% 10% 27,7% 14,3% 17,5% 0% 3kw kw kw kw 2017 grupowe, jednorazowo grupowe, okresowo indywidualne, jednorazowo indywidualne, okresowo 14

15 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Średnia, uroczniona składka na ubezpieczenie ochronne powiązane z produktem bankowym (tylko zabezpieczenie spłaty zadłużenia) pozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem (zł) kw kw kw kw 2017 dla ubezpieczeń ze składką jednorazową dla ubezpieczeń ze składką opłacaną okresowo 15

16 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Struktura składki przypisanej brutto dla produktów ochronnych pozostałych - niepowiązanych z produktem bankowym (stand alone) oraz innych powiązanych (np. zdrowotne) pozyskanych w ramach bancassurance z uwzględnieniem formy sprzedaży (grupowe, indywidualn 100% 90% 12,7% 2,0% 24,4% 80% 70% 2,9% 42,8% 52,0% 60% 52,7% 50% 44,1% 6,6% 40% 22,2% 13,5% 30% 17,5% 20% 10% 32,7% 28,6% 28,3% 17,0% 0% 3kw kw kw kw 2017 grupowe, jednorazowo grupowe, okresowo indywidualne, jednorazowo indywidualne, okresowo 16

17 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział I (ubezpieczenia na życie) Średnia, uroczniona składka na ubezpieczenie ochronne pozostałe - niepowiązane z produktem bankowym (stand alone) oraz inne powiązane (np. zdrowotne) pozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem (zł) kw kw kw kw 2017 dla ubezpieczeń ze składką jednorazową dla ubezpieczeń ze składką opłacaną okresowo 17

18 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Format danych obejmujących rynek bancassurance ubezpieczeń majątkowych i osobowych Definicje użytych pojęć: Ubezpieczenia indywidualne / Individual business * Bancassurance: sprzedaż umów Składka przypisana Liczba polis Produkty Premium written Number of policies Products ubezpieczenia w formie indywidualnej lub brutto (mln PLN) (szt.) grupowej klientom banków poprzez sieć Ubezpieczenia (wg. grup): dystrybucji banku (oddziały, mobilnych wypadku i choroby casco i przedmioty w transporcie sprzedawców, pracowników banku, call szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych centre, internet, pośredników szkód rzeczowych finansowych) odpowiedzialności cywilnej kredyt.., gwarancja, rózne ryzyka finansowe ** Liczba ubezpieczeń: dane dotyczące 17. ochrony prawnej. liczby aktywnych ubezpieczonych według 18. świadczenia pomocy na korzyść osób stanu na ostatni dzień kwartału. Liczba Razem / Total 0 0 ubezpieczeń to łączna liczba osób Ubezpieczenia grupowe / Group business objętych ochroną w ramach umowy Liczba Składka przypisana ubezpieczenia indywidualnego lub Produkty ubezpieczonych Premium written Products Number of participants brutto (mln PLN) grupowego na ostatni dzień okresu (szt.) sprawozdawczego. Jeśli istnieje sytuacja, Ubezpieczenia (wg. grup): wypadku i choroby ze klient jest objęty ochroną w więcej niż casco i przedmioty w transporcie jednej umowie, to powinien zostać szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych zliczony w ramach każdej z umów oddzielnie. W przypadku występowania odpowiedzialności cywilnej kredyt.., gwarancja, rózne ryzyka finansowe więcej niż jednego ryzyka w umowie 17. ochrony prawnej. ubezpieczony jest klasyfikowany do ryzyka 18. świadczenia pomocy na korzyść osób głównego. Razem / Total

19 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Lista zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem: 1. Allianz TUiR 2. Aviva TU Ogólnych 3. Axa TUiR 4. BZ WBK Aviva TU Ogólnych 5. CARDIF Assurances (O) 6. Compensa TU 7. Concordia TUW 8. Ergo Hestia STU 9. Europa TU 10. Generali TU 11. InterRisk TU 12. PKO Ubezpieczenia TU 13. PZU 14. SOGESURR S.A. (O) 15. Uniqa TU 16. Warta TUiR 17. Zdrowie TU Lista zakładów, które zakończyły przekazywanie danych do raportu: 1. Axa Ubezpieczenia TUiR (do I kw. 2017r.) 2. Ceska Pojistovna (O) (do IV kw r.) 3. Signal Iduna TU (do IV kw r.) 4. Benefia TU (do III kw r.) 19

20 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Udział zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych objętych raportem w rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych ogółem (mierzony składką przypisaną brutto) 90% 89% 88% 87,9% 88,6% 89,2% 87% 86% 86,6% 87,0% 85% 84% 83% 82% 83,9% 83,6% 83,1% 82,7% 81% 80% kw kw kw kw kw kw kw kw

21 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) 30 Wysokość składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance na tle składki ogółem zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych [mld zł] 8,2% 8,6% 27,9 9,0% 8,0% 25 23,1 7,0% 20 19,6 20,1 5,5% 6,0% 5,0% 15 4,5% 4,0% 10 3,0% 5 2,0% 1,60 1,72 1,28 1,25 1,0% 0 3 kw kw kw kw 2017 Składka pozyskana w kanale BA Składka Dział II Składka pozyskana w kanale BA w % Rynek Działu II nie zawiera wartości składki przypisanej brutto Oddziałów raportujących ze względu na poufność danych zaraportowanych przez Oddziały 0,0% 21

22 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Udział składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance w składce ogółem zakładów ubezpieczeń majątkowych i osobowych 9% 9% 8,6% 8% 8,2% 8% 7% 7,0% 7% 6,5% 6,8% 6,5% 6% 6% 5,6% 5% 5,2% 5% 4,5% 4% kw kw kw kw kw kw kw kw 2017 Rynek Działu II nie zawiera wartości składki przypisanej brutto Oddziałów raportujących ze względu na poufność danych zaraportowanych przez Oddziały 22

23 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Udział poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte raportem 100% 1,1% 1,2% 1,6% 2,6% 2,3% 1,8% 1,3% 4,0% 1,1% 3,6% 3,0% 0,0% 2,4% 2,6% 6,2% 1,3% 8,7% 12,1% 90% 80% 27,6% 30,7% 30,9% 70% 58,5% 40,9% 60% 37,7% 41,8% 51,4% 47,9% 13,2% 5,0% 4,1% gr 18 gr 17 50% 3,3% 5,4% 1,9% 40% 3,7% 1,8% 21,8% 29,8% 30% 27,0% 15,5% 18,5% 3,9% 2,6% 20% 1,2% 1,2% 2,0% 10% 20,9% 21,4% 14,9% 15,6% 16,8% 3,4% 15,4% 4,1% 26,2% 22,3% 21,6% 17,3% 9,2% 10,8% 4,9% 29,5% 30,5% 28,6% gr gr gr 8-9 gr 3-7 gr 1-2 0% kw kw kw kw kw kw kw kw 2017 Grupy: 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; odpowiedzialności cywilnej; kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 23

24 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Udział poszczególnych grup produktów w składce bancassurance Działu II (mln PLN, %) gr 17; 16,4; 1,3% gr 18; 32,9; 2,6% gr 1-2; 357,0; 28,6% gr 14-16; 385,8; 30,9% gr 3-7; 134,5; 10,8% gr 10-13; 51,1; 4,1% gr 8-9; 269,6; 21,6% Grupy: 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; odpowiedzialności cywilnej; kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 24

25 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte raportem [%] 100% 3,1% 3,8% 5,1% 5,6% 90% 7,8% 5,7% 4,2% 20,8% 13,6% 80% 41,0% 42,0% 70% 55,0% 45,2% 53,3% 61,1% 57,8% 43,8% 60% 37,6% 2,0% 3,3% 50% 2,7% 40% 1,7% 1,6% 25,7% 4,8% 4,7% 25,3% 1,6% 1,9% 30% 20,5% 19,8% 31,7% 17,5% 15,8% 18,8% 18,6% 20% 9,5% 12,7% 1,0% 0,8% 7,8% 8,7% 9,3% 4,3% 0,5% 10% 15,7% 17,2% 19,2% 12,3% 9,5% 9,6% 11,7% 12,0% 12,7% 0% kw kw kw kw kw kw kw kw 2017 gr 18 gr 17 gr gr gr 8-9 gr 3-7 gr 1-2 Grupy: 1-2 wypadku i choroby; 3-7 casco i przedmioty w transporcie ; 8-9 szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych ; odpowiedzialności cywilnej; kredyt.., gwarancja, różne ryzyka finansowe; 17 ochrony prawnej; 18 świadczenia pomocy na korzyść osób 25

26 Miliony Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Liczba ubezpieczeń pozyskanych w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte raportem [mln szt.] ,8 20, ,6 18, ,7 16, , , kw kw kw kw kw kw kw

27 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Struktura składki oraz liczby ubezpieczeń dla rynku bancassurance w podziale na ubezpieczenia zawarte w formie grupowej i indywidualnie [%]. Składka przypisana brutto 3 kw % 70% 3 kw % 48% 3 kw % 27% 3 kw % 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Grupowe Indywidualne Liczba ubezpieczeń 3 kw % 29% 3 kw % 13% 3 kw % 7% 3 kw % 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Grupowe Indywidualne 27

28 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) 60% 50% Procentowy udział poszczególnych grup produktów w składce przypisanej brutto w ubezpieczeniach grupowych w ramach bancassurance. 51% 47% 40% 33% 33% 32% 34% 30% 28% 25% 20% 13% 15% 21% 14% 19% 18% 13% 10% 0% -10% wypadku i choroby 3% 4% casco i przedmioty w transporcie szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych 0% 0% odpowiedzialności cywilnej kredyt.., gwarancja, rózne ryzyka finansowe, 8% 6% 3% 1% 2% 1% 0% 17. ochrony prawnej. 18. świadczenia pomocy na korzyść osób -9% -20% -15% 3 kw kw kw kw

29 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) Procentowy udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń pozyskanych w ubezpieczeniach grupowych w ramach bancassurance. 50% 45% 42% 42% 46% 40% 37% 35% 30% 26% 26% 25% 20% 15% 10% 16% 16% 17% 12% 13% 10% 20% 18% 22% 14% 5% 0% wypadku i choroby 1% 1% casco i przedmioty w transporcie szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych 4% 3% 2% 1% odpowiedzialności cywilnej kredyt.., gwarancja, rózne ryzyka finansowe, 0% 0% 0% 0% 5% 4% 17. ochrony prawnej. 18. świadczenia pomocy na korzyść osób 3 kw kw kw kw

30 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) 60% Procentowy udział poszczególnych grup produktów w składce przypisanej brutto w ubezpieczeniach indywidualnych w ramach bancassurance. 50% 40% 44% 51% 45% 39% 30% 28% 27% 20% 21% 22% 22% 10% 0% 6% wypadku i choroby 11% 9% 7% 7% 5% 5% casco i przedmioty w transporcie szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych 11% 12% 11% odpowiedzialności cywilnej 0% 0% 0% 0% kredyt.., gwarancja, rózne ryzyka finansowe, 6% 5% 2% 2% 1% 17. ochrony prawnej. 18. świadczenia pomocy na korzyść osób 3 kw kw kw kw

31 Raport Polski rynek bancassurance III kw Dział II (ubezp. majątkowe i osobowe) 45% Procentowy udział poszczególnych grup produktów w liczbie ubezpieczeń pozyskanych w ubezpieczeniach indywidualnych w ramach bancassurance. 40% 35% 37% 39% 37% 37% 30% 25% 26% 23% 25% 20% 15% 10% 18% 10% 12% 11% 11% 16% 20% 13% 9% 15% 12% 12% 9% 5% 0% wypadku i choroby 5% 2% 1% casco i przedmioty w transporcie szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych odpowiedzialności cywilnej 0% kredyt.., gwarancja, rózne ryzyka finansowe, 1% 0% 0% 1% 17. ochrony prawnej. 18. świadczenia pomocy na korzyść osób 3 kw kw kw kw

32 Kontakt: Polska Izba Ubezpieczeń Rafał Socha Zespół ds. Podatków i Finansów Zakładów Ubezpieczeń oraz Ubezpieczeń na Życie Tel Niniejszy raport jest chroniony prawami autorskimi i wyłącznie uprawnione z tytułu takich praw podmioty mają prawo do korzystania z raportu. Żadna jego część nie może być kopiowana bądź wykorzystywana przez jakąkolwiek osobę trzecią, w tym w szczególności do celów komercyjnych, bez uzyskania pisemnej zgody Polskiej Izby Ubezpieczeń. W przypadku cytowania fragmentów raportu należy wskazać jego źródło.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kwartał Warszawa, 5 października 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kwartał Warszawa, 5 października 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kwartał 2017 Warszawa, 5 października 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance II kw. 2017 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kwartał Warszawa, 23 czerwca 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kwartał Warszawa, 23 czerwca 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kwartał 2017 Warszawa, 23 czerwca 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance I kw. 2017 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 31 marca 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 31 marca 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2016 Warszawa, 31 marca 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach bazy

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw. 2016 Warszawa, 05 grudnia 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance III kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw Warszawa, 30 września 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw Warszawa, 30 września 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw. 2016 Warszawa, 30 września 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance I kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw Warszawa, 27 października 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw Warszawa, 27 października 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw. 2016 Warszawa, 27 października 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance II kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q Warszawa, 15 września 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q Warszawa, 15 września 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2015 Warszawa, 15 września 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014 Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2014 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014 Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014 Agnieszka Gocałek Przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance i Sprzedaży Affinity PIU, Dyrektor Biura Bancassurance i Programów Partnerstwa Strategicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Raport Polski rynek bancassurance II Q 2012 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I Q Warszawa, 16 czerwca 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I Q Warszawa, 16 czerwca 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I Q 2015 Warszawa, 16 czerwca 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance I Q 2015 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 3 kw Warszawa, 24 listopada 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 3 kw Warszawa, 24 listopada 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 3 kw. 2014 Warszawa, 24 listopada 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 3 kw. 2014 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski rynek bancassurance 2011

Raport PIU Polski rynek bancassurance 2011 Raport PIU Polski rynek bancassurance 2011 Warszawa, 20 października 2011 r. Raport dostępny na stronie www.piu.org.pl Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014 Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014 Krzysztof Charchuła Prezes Zarządu BZ WBK-AvivaTowarzystw Ubezpieczeń Przewodniczący Zespołu ds. Bancassurance PIU VI Kongres Bancassurance Rekomendujemy

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 4 kw Warszawa, 14 marca 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 4 kw Warszawa, 14 marca 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 4 kw. 2013 Warszawa, 14 marca 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 4 kw. 2013 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013. Warszawa, 6 września 2013 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013. Warszawa, 6 września 2013 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013 Warszawa, 6 września 2013 r. Raport Polski rynek bancassurance 2 kw. 2013 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Partner raportu. Bancassurance. ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami

Partner raportu. Bancassurance. ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami M y ln ja K ec N sp rt BA po Ra F Partner raportu Bancassurance ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami Raport Bancassurance ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami Powoli, ale do przodu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 766 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 62 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 766 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 62 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 766 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 62 2013 PIOTR PISAREWICZ STRUKTURA SPRZEDAŻY UBEZPIECZEŃ NA KRAJOWYM RYNKU BANCASSURANCE Słowa kluczowe: bancassurance,

Bardziej szczegółowo

BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance. Warszawa,13.06.2013 r.

BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance. Warszawa,13.06.2013 r. BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance Warszawa,13.06.2013 r. O nas joint venture 50% / 50% BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń to dwie spółki (na życie i ogólna). Start operacyjny

Bardziej szczegółowo

Miejsce ubezpieczeń w gospodarce narodowej

Miejsce ubezpieczeń w gospodarce narodowej 14-1-3 Rozkład zboru składki według kontynentów w 1 r. Afryka i Oceania; 3,7 Ameryka Łacińska i Karaiby; 3, Charakterystyka polskiego rynku Azja; 9, Ameryka Północna; 3, Europa; 33,3 Składka przypisana

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek Wysokie przypisy, słabe zyski Wyniki finansowe ubezpieczycieli Ŝyciowych w 2008 r.

Marta Kasperek Wysokie przypisy, słabe zyski Wyniki finansowe ubezpieczycieli Ŝyciowych w 2008 r. Nr 60 (2207) 2009-03-26 Marta Kasperek 38,98 mld zł składki zebrali ubezpieczyciele Ŝyciowi w 2008 r. Jest to wynik ponad 53% wyŝszy niŝ rok wcześniej. Warto zwrócić uwagę, Ŝe największy udział w tym wzroście

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r.

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r. Nr 132 (2533) 2010-07-12 Marcin Z. Broda Ubezpieczyciele komunikacyjni nie zaliczą I kwartału 2010 r. do udanych. Nie jest to jednak pierwszy nieudany kwartał tej linii ubezpieczeń. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Rok próby Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2010 r.

Marcin Z. Broda Rok próby Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2010 r. Nr 94 (2747) 2011-05-19 Marcin Z. Broda Dla ubezpieczeń majątkowych rok 2010 był rokiem próby. Po latach rozwoju i zysków nadeszło sprawdzenie i weryfikacja przyjętych przez poszczególne zarządy strategii.

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 296, 2013. Stanisław Wieteska *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 296, 2013. Stanisław Wieteska * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 296, 2013 * TENDENCJE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WSPÓŁCZYNNIKA COMBINED RATIO W WYBRANYCH ZAKŁADACH UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I ŻYCIOWYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W POLSCE ORAZ KRAJJOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZA GRANICĄ W 2010 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. Autorzy: Przemysław Rodziewicz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie z UFK z perspektywy zakładu ubezpieczeń. Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenia na życie z UFK z perspektywy zakładu ubezpieczeń. Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenia na życie z UFK z perspektywy zakładu ubezpieczeń Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group 1 Vienna Insurance Group Obecna w 24 krajach Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. poz. 1844

Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. poz. 1844 Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. poz. 1844 Ustawa określa warunki wykonywania: 1) działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r.

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. Wstęp...3 2. Brokerzy ubezpieczeniowi...3 3. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r.

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r. POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH 19 listopada 2008 r. REGULACJE PRAWNE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r. RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 r. Autor: Zbigniew Kalisiewicz (Departament Pośredników Finansowych) SŁOWA KLUCZOWE: UBEZPIECZENIA, REJESTR

Bardziej szczegółowo

Komunikacja zwalnia tempo Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r.

Komunikacja zwalnia tempo Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r. Nr 128 (2275) 2009-07-06 Komunikacja zwalnia tempo Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r. 3,04 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczycieli z komunikacyjnego OC i AC w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w roku 2005

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w roku 2005 Działalność brokerów ubezpieczeniowych w roku 2005 Departament Nadzoru Pośrednictwa Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Warszawa 2006 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r.

Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r. Nr 202 (2349) 2009-10-16 Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r. 6,1 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczyciele z komunikacyjnych ubezpieczeń OC i AC w I

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu 2012 roku. Warszawa, 29 sierpnia 2012 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu 2012 roku. Warszawa, 29 sierpnia 2012 roku Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu 2012 roku Warszawa, 29 sierpnia 2012 roku Plan prezentacji 11. Rynek ubezpieczeń w Polsce 2. Wyniki operacyjne w I półroczu 2012 3. Przegląd wyników finansowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r. Słowa kluczowe: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ Wstęp W raporcie zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Agenda STBU Advance Architektura rynku bancassurance Klient jego potrzeby i oczekiwania Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Wnioski i rekomendacje STBU Advance STBU Advance Konsorcjum STBU Brokerzy

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek OC i AC idą łeb w łeb Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r.

Marta Kasperek OC i AC idą łeb w łeb Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r. Nr 24 (2171) 2009-02-04 Marta Kasperek OC i AC idą łeb w łeb Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r. Po trzech kwartałach 2008 r. z ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczyciele działający na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska W regulacyjnym zawieszeniu. Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r.

Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska W regulacyjnym zawieszeniu. Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r. Nr 124 (3771) 2015-07-02 Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r. Wzrost składki zebranej przez ubezpieczycieli życiowych może wskazywać na pewną stabilizację. Nie wiadomo

Bardziej szczegółowo

100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r.

100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r. 100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r. Czytaj komentarz» Pozycja w rankingu 1 Nazwa Wartość aktywów Wartość aktywów w 2008 r. Kapitały własne Zysk brutto Zysk netto Zatrudnienie ROE GK PKO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r.

Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r. Nr 97 (2498) 2009-05-20 Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r. Zmiany w pozycji poszczególnych towarzystw, gwałtowny spadek przypisu PZU oraz coraz wyŝsza szkodowość

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Anna Trzcińska Powrót do przeszłości. Wyniki komunikacji po I kwartale 2013 r.

Anna Trzcińska Powrót do przeszłości. Wyniki komunikacji po I kwartale 2013 r. Nr 136 (3286) 2013-07-18 Anna Trzcińska. Wyniki komunikacji po I kwartale 2013 r. Sytuacja w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych nie wygląda kolorowo. Ceny spadają, choć powinny rosnąć. Czy rynek czeka

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Podział skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie 01.01.2015 r. 10.10.2015 r.

Tabela nr 1 Podział skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie 01.01.2015 r. 10.10.2015 r. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie od 0.0.205 r. do 0.0.205 r. W okresie od 0.0.205 r. do 0.0.205 r. Rzecznik Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

Średni gracze lepsi od lidera Wyniki ubezpieczycieli komunikacyjnych w 2008 r.

Średni gracze lepsi od lidera Wyniki ubezpieczycieli komunikacyjnych w 2008 r. Nr 73 (2220) 2009-04-15 Średni gracze lepsi od lidera Wyniki ubezpieczycieli komunikacyjnych w 2008 r. W 2008 r. ubezpieczyciele działający w tym segmencie zebrali 12,22 mld zł składki przypisanej brutto,

Bardziej szczegółowo

Monitoring Aktywności Marketingowej Banków

Monitoring Aktywności Marketingowej Banków Monitoring Aktywności Marketingowej Banków w zakresie produktów ubezpieczeniowych oferowanych klientom indywidualnym w kanale bancassurance Listopad 2017 r. Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Wykład: Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Polityka dystrybucji Polityka dystrybucji określa: jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane; jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji; jak duża

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r.

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r. informacja dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 1. O Polskiej Izbie Ubezpieczeń Polska Izba Ubezpieczeń jest działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 października 07 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W POLSCE ORAZ KRAJOWYCH ZAKŁADÓW ZA GRANICĄ W LATACH 2007-2009

DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W POLSCE ORAZ KRAJOWYCH ZAKŁADÓW ZA GRANICĄ W LATACH 2007-2009 DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W POLSCE ORAZ KRAJOWYCH ZAKŁADÓW ZA GRANICĄ W LATACH 2007-2009 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2011 Autorzy: Małgorzata Pawlak-Kalemba

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Wykład: Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Polityka dystrybucji Polityka dystrybucji określa: jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane; jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji; jak duża

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU po I kwartale 2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU po I kwartale 2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku Wyniki finansowe Grupy PZU po I kwartale 2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku Plan prezentacji 1. 1 Struktura Zarządu PZU 2. Rynek ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku 3. Wyniki operacyjne po I kwartale 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny

Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Wykład: Systemy dystrybucji a marketing relacyjny Polityka dystrybucji Polityka dystrybucji określa: jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane; jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji; jak duża

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2015 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2015 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2015 r. Warszawa 2015 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z

Bardziej szczegółowo

Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku

Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku ZNUV 2013;33;83-93 83 Aleksandra Wiktorow Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku Streszczenie W 2012 roku wzrosła składka przypisana brutto w prawie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach

Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach 27-214 Celem poniższej analizy jest przedstawienie sytuacji na rynku ubezpieczeń w Polsce w okresie od 27 do 214 r. ze szczególnym uwzględnieniem brokerów i

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2014 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2014 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2014 r. Warszawa 2014 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I kwartale 2012 roku

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I kwartale 2012 roku Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I kwartale 2012 roku Warszawa 2012 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DDF2-411/34/02/AI/DL Warszawa, 2003.03.21 DECYZJA Nr DDF-15/2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2014 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2014 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2014 r. Warszawa 2014 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Anna Trzcińska Walka trwa Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r.

Anna Trzcińska Walka trwa Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r. Nr 206 (3356) 2013-10-24 Anna Trzcińska Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r. Wojna cenowa trwa w najlepsze i chyba szybko się nie skończy. Niektórzy przewidują jednak, że ceny zaczną wzrastać w 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R.

RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R. RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R. Analiza prezentuje wybrane pozycje finansowe zagregowane na

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III kwartałów 2014 r. Warszawa 2014 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Problemy konsumentów na rynku ubezpieczeń grupowych

Problemy konsumentów na rynku ubezpieczeń grupowych Problemy konsumentów na rynku ubezpieczeń grupowych dr Małgorzata Więcko-Tułowiecka Biuro Rzecznika Ubezpieczonych Warszawa, 15 listopada 2013 r. Liczba skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych ogółem

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2013 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2013 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2013 r. Warszawa 2013 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2015 r.

Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2015 r. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2015 r. W I półroczu 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 7564 pisemne skargi

Bardziej szczegółowo

Kinga Wiśniewska 10 zł do miliarda strat. Wyniki komunikacji w I kwartale 2014 r.

Kinga Wiśniewska 10 zł do miliarda strat. Wyniki komunikacji w I kwartale 2014 r. Nr 123 (3522) 2014-07-01 Kinga Wiśniewska Nieprzerwanie na polskim komunikacyjnym trwa wojna cenowa, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach sektora. Część firm wierzy, że krokiem w stronę przywrócenia

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-933825-0-7

ISBN 978-83-933825-0-7 U B E Z P I E C Z E N I A 2010 U B E Z P I E C Z E N I A 2010 Wydawca: Polska Izba Ubezpieczeń ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa tel. 022 42 05 105 022 42 05 106 fax 022 42 05 107 office@piu.org.pl www.piu.org.pl

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III kwartałów 2013 r. Warszawa 2013 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA: PROWIZJE AGENTÓW W KANALE MAŁYCH I ŚREDNICH MULTIAGENCJI PRZY SPRZEDAŻY UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

RAPORT Z BADANIA: PROWIZJE AGENTÓW W KANALE MAŁYCH I ŚREDNICH MULTIAGENCJI PRZY SPRZEDAŻY UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH RAPORT Z BADANIA: PROWIZJE AGENTÓW W KANALE MAŁYCH I ŚREDNICH MULTIAGENCJI PRZY SPRZEDAŻY UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH www.inteliace.pl Kwiecień 2014r. Wersja 1.4 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i metody badania

Bardziej szczegółowo

Anna Trzcińska Końca nie widać. Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r.

Anna Trzcińska Końca nie widać. Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r. Nr 190 (3589) 2014-10-03 Anna Trzcińska Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r. W ubezpieczeniach komunikacyjnych nie widać końca wojny cenowej. Jest źle, a może być jeszcze gorzej. e tracą przypis już

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006-2008

Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach 2006-2008 Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce w latach -2008 Komisja Ubezpieczeń Komunikacyjnych PIU Warszawa, październik 2009 r. 2 Spis treści 1. O Polskiej Izbie Ubezpieczeń 3 2. Podziękowania 3 3. Opis metodologii

Bardziej szczegółowo

Kinga Wiśniewska Coraz bardziej niespokojnie. Wyniki komunikacji po III kwartale 2014 r.

Kinga Wiśniewska Coraz bardziej niespokojnie. Wyniki komunikacji po III kwartale 2014 r. Nr 12 (3659) 2015-01-21 Kinga Wiśniewska Wyniki komunikacji po III kwartale 2014 r. Niepokojący trend spadku stawek w komunikacji trwa w najlepsze. Obniżki często dotyczą całego portfela klientów danego

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I półroczu 2012 roku

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I półroczu 2012 roku Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I półroczu 2012 roku Warszawa 2012 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ewa Wierzbicka Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie Konferencja 20 21.06. 2016r. Ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w okresie III kwartałów

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w okresie III kwartałów Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w okresie III kwartałów 2012 roku Warszawa 2012 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZENIA 2006

POLSKA IZBA UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZENIA 2006 POLSKA IZBA UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZENIA 2006 Wydanie I Wydawca: Wydawnictwo GARMOND 05-092 Łomianki, ul. Grzybowa 3 tel. (22) 751 59 42 e-mail: wydawnictwo@garmond.pl www.garmond.pl ISBN 978-83-86746-85-9

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010 Warszawa, 16 marca 2011 r. Plan prezentacji Kontekst rynkowy Informacje o działalności Wyniki finansowe Pytania i odpowiedzi 1 Wolniejszy wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU za I kwartał 2015

Wyniki finansowe Grupy PZU za I kwartał 2015 Warszawa Ryga Wilno Kijów Wyniki finansowe Grupy PZU za I kwartał 2015 Warszawa, 13 maja 2015 Plan prezentacji 1. Rynek ubezpieczeń w Polsce po IV kwartałach 2014 2. Wyniki operacyjne za I kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek Powoli do przodu Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2008 r.

Marta Kasperek Powoli do przodu Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2008 r. Nr 61 (2208) 2009-03-27 Marta Kasperek Ponad 20,6 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczyciele majątkowi w 2008 r. Jest to o 13% więcej niŝ w 2007 r. W porównaniu do gwałtownego wręcz wzrostu

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 05 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Opłaty likwidacyjne a kalkulacja rezerw technicznoubezpieczeniowych

Opłaty likwidacyjne a kalkulacja rezerw technicznoubezpieczeniowych Opłaty likwidacyjne a kalkulacja rezerw technicznoubezpieczeniowych Wojciech Mojżuk Zamknięcie roku wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń Plan prezentacji 01

Bardziej szczegółowo