Monitoring Aktywności Marketingowej Banków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring Aktywności Marketingowej Banków"

Transkrypt

1 Monitoring Aktywności Marketingowej Banków w zakresie produktów ubezpieczeniowych oferowanych klientom indywidualnym w kanale bancassurance Listopad 2017 r. Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego Raport obejmuje informacje pozyskane w od 1 listopada do 30 listopada 2017 r.

2 MARKETING PROMOCJE WYDARZENIA PODSUMOWANIE KIEROWNICZE SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE I. FIRMY OBJĘTE BADANIEM PODSTAWOWE INFORMACJE WSPÓŁPRACA ÓW Z TU PIU apeluje o zablokowanie ryzyka powrotu wojny cenowej. 29 listopada Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, poinformował, że PIU zaapeluje do Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby urzędy te nie dopuściły do powtórki wojny cenowej w OC ppm. (gu.com.pl, listopad 2017) Niska wartość sektora ochrony należności. Z pierwszego raportu PIU poświęconego ubezpieczeniom kredytu kupieckiego wynika, że w 2016 r. ubezpieczyciele należności zebrali 564 mln zł składek, o kilka procent więcej niż w roku poprzednim (gu.com.pl, listopad 2017) II. RYNEK III. OFERTA PRODUKTOWA PROMOCJE IV. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA REKLAMA W TV, INTERNECIE, PRASIE TRENDY W KOMUNIKACJI DO KLIENTA RYNEK 1 Udział składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance w składce ogółem ubezpieczeń na życie na koniec 2Q2017 wynosił około 35%, w porównaniu z 2Q2016 nastąpił wzrost składki przypisanej brutto o około 1,5%. Spadek liczby ubezpieczeń na życie pozyskanych w kanale bancassurance w 2Q2017 o 1,5 mln szt. w porównaniu z poprzednim kwartałem (9,5 mln szt. na koniec 2Q2017 roku) Spadek udziału składki przypisanej brutto pozyskanej w kanale bancassurance w składce ogółem ubezpieczeń osobowych i majątkowych na koniec 2Q2017 w porównaniu z 2Q2017 o 1,5% (4,9% na koniec 2Q2017) Wzrost liczby ubezpieczeń osobowych i majątkowych pozyskanych w kanale bancassurance o prawie 3 mln sztuk w porównaniu z poprzednim kwartałem (15,7 mln szt. na koniec 2Q2017 roku) V. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH VI. ANEKS KREACJE MARKETINGOWE W obserwowanym okresie obowiązywało 11 ofert promocyjnych dotyczących ubezpieczeń oferowanych przez: Bank Zachodni WBK, mbank, Millennium Bank, Raiffeisen Polbank, ING Bank Śląski oraz Credit Agricole. W listopadzie 2017r. żaden bank nie wprowadził nowych ofert promocyjnych dotyczących ubezpieczeń. Na stronach internetowych 8 banków komunikowało produkty ubezpieczeniowe. W listopadzie 2017r. 1 bank prowadził kampanię marketingową w Internecie. Był to mbank promujący ubezpieczenia komunikacyjne. 1) Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń 1

3 I. I OBJĘTE BADANIEM PODSTAWOWE INFORMACJE STRONA WWW POWIĄZANY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ** STRONA WWW UBEZPIECZYCIELA Z GRUPY PKO pkoubezpieczenia.pl PEO BZW MBK ING MIL CAG ALR* BGZ CIT RFS raiffeisenpolbank.com - - EUB *) Bank poza sprzedażą ubezpieczeń prowadzi również pośrednictwo ubezpieczeń poprzez serwis ubezpieczenia-aliorbank.pl której właścicielem jest multiagentbluefinance(spółka w ramach grupy Blue Media) **) Współpraca banku z zakładem ubezpieczeń znajdującym się w jednej grupie kapitałowej 2

4 I. I OBJĘTE BADANIEM WSPÓŁPRACA ÓW Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI* UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE UBEZPIECZENIA OSOBOWE I MAJĄTKOWE LICZBA TU TOWARZYSTWA UBEZPIECZNIOWE LICZBA TU TOWARZYSTWA UBEZPIECZNIOWE PKO 3 PKO Życie TU SA, Cardif-Assurances Risques Divers 3 PKO Ubezpieczenia TU, PZU, Ergo Hestia STU PEO 2 TU Allianz Życie Polska SA, Ergo Hestia STUnŻ 1 Allianz TUiR, PZU BZW 1 BZ WBK Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA 3 BZ WBK Aviva TU, Europ Assistance, AXA TUiR MBK 2 AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA,TU Zdrowie 1 AXA TUiR ING 2 Nationale-Nederlanden TUnŻ SA., TU EUROPA Życie 3 PZU, Europa TU, AVIVA TU S.A MIL 3 PZU Życie, TU EUROPA Życie, Generali Życie TU 5 PZU, Europ Assistance, Generali TU, TU Europa, STU ERGO HESTIA CAG 1 CALI Europe S.A. Oddział w Polsce*** 1 Cardif Assurance ALR** 5 Ergo Hestia STUnŻ, Generali Życie TU S.A., MetLife TUnŻiR S.A., Pramerica, TU EUROPA Życie 2 TU Europa, Inter Partner Assistance SA, AWP P&C S.A BGZ 3 Cardif Polska S.A., Cardif Assurances Risques Divers S.A., Inter Partner Assistance S.A. 1 PZU CIT 2 MetLife TUnŻiR S.A., Warta TU na Życie 1 Europ Assistance RFS 4 UNIQA TUnŻ, Warta TU na Życie, TU EUROPA Życie, Nationale-Nederlanden TUnŻ SA 4 Europa TU, Uniqa TU, Europ Assistance, AXA TUiR EUB 2 c., Sogecap S.A. 2 TUiR ALLIANZ POLSKA S.A., Sogessur S.A. *) W zakresie nowej sprzedaży **) Bank poza sprzedażą ubezpieczeń prowadzi również pośrednictwo ubezpieczeń poprzez serwis ubezpieczenia-aliorbank.pl której właścicielem jest multiagentbluefinance(spółka w ramach grupy Blue Media) ; podmiot nie nadzorowany przez KNF 3

5 II. ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE DZIAŁALNOŚĆ BEZPOŚREDNIA WYNIK NA ODSZKODOWANIACH TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE*** TUnŻ CARDIF POLSKA S.A. P P P 3 PRAMERICA ŻYCIE TUiR SA P P P P 4 UNIQA TU na ŻYCIE S.A. P P P P 4 TU na ŻYCIE EUROPA S.A. P P P P P 5 COMPENSA TU na ŻYCIE S.A. Vienna Insurance Group DZIAŁALNOŚĆ BEZPOŚREDNIA TUnŻ - GRUPA: P P P P P 5 BZ WBK-AVIVA TUnŻ S.A. P P P 3 NATIONALE-NEDERLANDEN TUnŻ S.A. P P P P P 5 PZU ŻYCIE SA P P P P P 5 GENERALI ŻYCIE T.U. S.A. P P P P 4 STUnŻ ERGO HESTIA SA P P P P P 5 AVIVA TUnŻ S.A. P P P P 4 LICZBA GRUP: MARŻA OPERACYJNA** W 2Q % 68.8% 63.2% 51.3% 44.4% 37.9% 34.0% 29.2% 28.0% 26.4% 22.7% POLISA-ŻYCIE TU S.A.* P P P P P 5 TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. P P P P P 5 AXA ŻYCIE TU S.A. P P P P % 9.9% 8.4% OPEN LIFE TU ŻYCIE S.A. P P P 3 PKO ŻYCIE TU S.A. P P P P P 5 METLIFE TUnŻiR S.A. P P P P P 5 TUnŻ WARTA S.A. P P P P P 5-3.5% -13.7% -26.6% -32.5% AEGON TU na ŻYCIE S.A. P P P P P % Grupa 1. Ubezpieczenia na życie Grupa 2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci Grupa 3. Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Grupa 4. Ubezpieczenia rentowe Grupa 5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach RYNEK TUNŻ 21.8% *) Vienna Insurance Group **) obliczona jako różnica składek brutto i odszkodowań do składek brutto ***) pierwsze 20 wg składki brutto Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego 4

6 II. ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH DZIAŁALNOŚĆ BEZPOŚREDNIA WYNIK NA ODSZKODOWANIACH TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE*** DZIAŁALNOŚĆ BEZPOŚREDNIA TUOiM - GRUPA: PKO TU S.A. P P P P P P P P P 9 LICZBA GRUP: MARŻA OPERACYJNA** W 2Q % BZ WBK-AVIVA TU OGÓLNYCH S.A. P P P P P P P 7 CREDIT AGRICOLE TU S.A. P P P P P P P P 8 TU EUROPA S.A. P P P P P P P P P P P P P 13 CONCORDIA POLSKA TUW P P P P P P P P P P P P P 13 T.U.W. POCZTOWE P P P P P P P P P P P P P P 14 TU INTER POLSKA S.A. P P P P P P P P P P P P 12 AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A. P P P P P P P P P P P P P P 14 STU ERGO HESTIA SA P P P P P P P P P P P P P P P P P 17 LINK4 TU S.A. P P P P P P P P P P 10 TUiR ALLIANZ POLSKA S.A. P P P P P P P P P P P P P P P 15 PZU SA P P P P P P P P P P P P P P P P P P 18 AVIVA TU OGÓLNYCH S.A. P P P P P P P P P P P P P P 14 TUiR WARTA S.A. P P P P P P P P P P P P P P P P P P 18 GENERALI T.U. S.A. P P P P P P P P P P P P P P P P P 17 COMPENSA TU S.A.* P P P P P P P P P P P P P P P 15 UNIQA TU S.A. P P P P P P P P P P P P P P P P P P 18 TU EULER HERMES S.A. P P P P % 89.6% 81.0% 77.6% 65.7% 62.4% 61.1% 60.2% 59.7% 47.7% 47.5% 47.4% 46.8% 44.0% 43.2% 39.8% 24.1% TU ZDROWIE S.A. P 1 Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej; Grupa 2. Ubezpieczenia choroby; Grupa 3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych; Grupa 4. Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych; Grupa 5. Ubezpieczenia casco statków powietrznych; Grupa 6. Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco; Grupa 7. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie; Grupa 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami; Grupa 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych; Grupa Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; Grupa 14. Ubezpieczenia kredytu; Grupa 15. Gwarancja ubezpieczeniowa; Grupa 16. Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych; Grupa 17. Ubezpieczenia ochrony prawnej; Grupa 18. Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania *) Vienna Insurance Group **) obliczona jako różnica składek brutto i odszkodowań do składek brutto ***) pierwsze 20 wg składki brutto Źródło: Komisja Nadzoru Finansowaego 18.5% RYNEK TUOIM 52.0% 5

7 33.9% 39.1% 35.4% % 43.8% % II. POLSKI RYNEK BANCASSURANCE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CAGR UDZIAŁ SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO POZYSKANEJ W KANALE BANCASSURANCE W SKŁADCE OGÓŁEM LICZBA UBEZPIECZEŃ POZYSKANYCH W KANALE BANCASSURANCE (MLN SZT.)* 2% 2Q 1 7 2Q 1 6 2Q 1 5 2Q 1 4 2Q 1 3 2Q 1 2 2Q 1 7 2Q 1 6 2Q 1 5 2Q 1 4 2Q 1 3 2Q 1 2 UDZIAŁ SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO POZYSKANEJ W KANALE BANCASSURANCE W SKŁADCE OGÓŁEM UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW W LICZBIE UBEZPIECZEŃ 3% 3% 3% 3% 4% Δ 2Q2017/2Q ,0% 13% 12% 11% 15% 17% Δ 2Q2017/2Q ,2% 30% 30% 28% 19% 20% -10,1% 67% 67% 69% 78% 76% +9,1% 82% 82% 83% 79% 77% -4,5% 6% 6% 6% 6% 6% +0,3% 2Q 1 7 1Q 1 7 4Q 1 6 3Q 1 6 2Q 1 6 2Q 1 7 1Q 1 7 4Q 1 6 3Q 1 6 2Q 1 6 inwestycyjne niepowiązane z produktem bankowym powiązane z produktem bankowym inwestycyjne niepowiązane z produktem bankowym powiązane z produktem bankowym *) Raport uwzględnia przesłane przez Zakłady Ubezpieczeń korekty i uzupełnienia danych odnoszące się do poprzednich okresów sprawozdawczych Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń 6

8 4.9% 6.1% % 6.4% % 8.9% II. POLSKI RYNEK BANCASSURANCE UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I OSOBOWE CAGR UDZIAŁ SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO POZYSKANEJ W KANALE BANCASSURANCE W SKŁADCE OGÓŁEM LICZBA UBEZPIECZEŃ POZYSKANYCH W KANALE BANCASSURANCE (MLN SZT.)* -5.10% 2Q 1 7 2Q 1 6 2Q 1 5 2Q 1 4 2Q 1 3 2Q 1 2 2Q 1 7 2Q 1 6 2Q 1 5 2Q 1 4 2Q 1 3 2Q 1 2 UDZIAŁ SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO POZYSKANEJ W KANALE BANCASSURANCE W SKŁADCE OGÓŁEM UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW W LICZBIE UBEZPIECZEŃ Δ 2Q2017/2Q2016 Δ 2Q2017/2Q2016 4% 5% 6% 5% 5% 31% 31% 29% 28% 29% +0,9% -2,0% 38% 34% 42% 48% 48% +10,2% 23% 22% 24% 22% 22% 30% 31% 30% 29% 28% -1,0% -1,9 % 22% 28% 20% 20% 19% 20% 19% 14% 8% 7% 16% 15% 19% 18% 20% -2,7% -13,1% +4,2% 2Q 1 7 1Q 1 7 4Q 1 6 3Q 1 6 2Q 1 6 2Q 1 7 1Q 1 7 4Q 1 6 3Q 1 6 2Q 1 6 pozostałe odpowiedzialności cywilnej kredyt.., gwarancja, rózne ryzyka finansowe wypadku i choroby szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych pozostałe szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych wypadku i choroby kredyt.., gwarancja, rózne ryzyka finansowe świadczenia pomocy na korzyść osób *) Raport uwzględnia przesłane przez Zakłady Ubezpieczeń korekty i uzupełnienia danych odnoszące się do poprzednich okresów sprawozdawczych Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń 7

9 III. OFERTA PRODUKTOWA ÓW OBOWIĄZUJĄCE PROMOCJE B Bank Zachodni WBK CA Credit Agricole ING Bank Śląski MB mbank mbank MB mbank mbank mbank MI Millennium Bank Raiffeisen Polbank RF Raiffeisen Polbank OKRES OBOWIĄZYW. OD DO Z W. png Locum Comfort G. png Pakiet na Wy padki I NG. png Ubezpieczenia do kredy tów hipoteczny ch nieruchomości i ruchomości domow y ch K. png Ubezpieczenia MB K. png Ubezpieczenie Dom i Bliscy K. png mwaleczni MB K. png MB K. png Terminow e Ubezpieczenie na Ży cie 24h Ubezpieczenie spłty kredy tu gotów kow ego - Pakiet Premium L. png Pakiet Bardzo Pomocny RF S. png PRODUKT WYMARZONE PERSPEKTYWY TYG. WYŚ.* TYG. OBOW.** S. png Wy marzone Konto Osobiste W ramach oferty specjalnej "Gwarancja szybkiej wypłaty" ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania w ciągu 10 dni roboczych w przypadku roszczeń objętych Gwarancją Szybkiej Wypłaty. W przypadku przekroczenia tego terminu klient może otrzymać dodatkowe ryczałtowe odszkodowanie. Każdy klient, spełniający warunki określone w regulaminie udzielnaia bonusów otrzyma bonus finansowy, który pomniejszy składkę ubezpieczeniową należną CA TU S.A. Uczesrnicy promocji "Mieszkaj bezpiecznie z niższą ratą", którzy w okresie trwania promocji podpiszą umowę o produkt hipoteczny oraz zawrą umowę ubezpieczenia nieruchomości, która jest zabezpieczeniem produktu hipotecznego otrzymają możlwość obniżenia marży o 0,05 p.p., z zastrzeżeniem, że marża po obniżce nie może być niższa niż 1 p. p. Promocja produktów Assistance Dom24h, Opieka24h, Auto24h oraz ubezpieczenia NNW Ochrona24h. Promocja polega na obniżeniu uczestnikowi promocji opłaty miesięcznej z tytułu ubezpieczeń. Promocja Zniżka na ubezpieczenie AXA Dom i Bliscy w ofercie mbank polega na udzieleniu uczestnikowi promocji 20% zniżki w składce ubezpieczeniowej na zakup ubezpieczenia AXA "Dom i Bliscy" przez Internet lub telefon. W ramach promocji "Zwrot za Ubezpieczenia Życia i Zdrowia" dla klientów, którzy dokonają zakupu Ubezpieczenia na wypadek nowotworu mwaleczni i/lub Terminowego Ubezpieczenia na Życie 24h - premia 50 PLN za każde z zakupionych ubezpieczeń W ramach promocji "Zwrot za Ubezpieczenia Życia i Zdrowia" dla klientów, którzy dokonają zakupu Ubezpieczenia na wypadek nowotworu mwaleczni i/lub Terminowego Ubezpieczenia na Życie 24h - premia 50 PLN za każde z zakupionych ubezpieczeń Uczestnik promocji w przypadku wybrania Pakietu Premium w ramach ubezpieczenia spłaty kredytu dla kredytobiorców banku oferowanego przez bank, otrzyma obniżoną opłatę z tytułu Ubezpieczenia spłaty kredytu dla Pakiet Premium w wysokości 0,082% x liczba miesięcy okresu ubezpieczenia kredytu gotówkowego lub x kwota w dniu uruchomienia kredytu gotówkowego lub konsolidacyjnego Posiadacze lub wspólnego rachunku Konto 360 lub Konto Prestige World, którzy zawrą umowę ubezpieczenia Pakiet Bardzo Pomocny są zwolnieni z opłacania składki ubezpieczeniowej przez okres 12 miesięcy następujących po miesiącu, w którym zawarta została pierwsza umowa danego rachunku bankowego. Promocja Kup ubezpieczenie, odbierz voucher skierowana jest do klientów banku, którzy w okresie trwania promocji zawrą umowę ubezpieczenia Wymarzone Perspektywy. Uczestnik promocji po spełnieniu warunków określonych w regulaminie, otrzyma nagrodę w ostaci vochera na badania medyczne w placówce medycznej o wartości 750 PLN. OPIS Akcja promocyjna "Ubezpiecz mieszkanie na kwiecistych warunkach" - rabat w wysokości 6 składek za Ubezpieczenie mienia ze składką płatną miesięcznie - ubezpieczenie mieszkania i NNW *) dotychczasowa liczba tygodni obowiązywania oferty **) całkowita liczba tygodni obowiązywania Źródło: strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 8

10 IV. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA REKLAMA W INTERNECIE WITRYNY ODDZIAŁÓW REKLAMA W INTERNECIE Bank Produkt 2017 marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad LICZBA TYG.* BZW.png Reklama Firmy 3 MBK.png Ubezpieczenia Komunikacyjne 13 PKO.png Moje Podróże24 2 WITRYNY ODDZIAŁÓW Bank Produkt 2017 marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad LICZBA TYG.* BZW.png Onkopolisa 5 CAG.png Ubezpieczenia 8 Źródło: strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 9

11 RFS.png PKO.png PEO.png CIT.png CAG.png BZW.png ALR.png PKO.png MBK.png CIT.png CAG.png BZW.png ALR.png CIT.png CAG.png BZW.png ALR.png PKO.png PEO.png MBK.png BZW.png ALR.png PEO.png CIT.png BZW.png ALR.png PKO.png PEO.png MBK.png CIT.png BZW.png PEO.png BZW.png CIT.png ALR.png IV. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA TRENDY W KOMUNIKACJI DO KLIENTA Najważniejsze value propositions dla klienta: 13 Ubezpieczenie dostosowane do potrzeb klienta 10 Niski koszt ubezpieczenia RFS.png 9 Wysoka suma ubezpieczeń PKO.png 8 Szeroki zakres ryzyk objętych ubezpieczeniem RFS.png 8 Dodatkowy pakiet assistance PKO.png 7 Dostępność produktów ubezpieczeniowych onlin 6 Brak konieczności zakupu produktów bakowych RFS.png 4 Ochrona ubezpieczeniowa dostępna na całym świecie PKO.png 17 Liczba monitorowanych ofert Źródło: strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 10

12 V. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PRZEJDŹ DO KREACJA Value proposition OPIS Ochrona zdrowia, bagażu podróżnego i odpowiedzialności cywilnej dostosowana do potrzeb: wypoczynek, uprawianie sportu, praca Prosty sposób zakupu w serwisie ipko lub przez aplikację mobilną IKO na telefonie Polisę możesz kupić w dniu wyjazdu Atrakcyjne zniżki: karta EKUZ, rodzinna, Karta Dużej Rodziny. PKO Bank Polski Ubezpieczenie Moje Podróże24: Ubezpieczenie podróżne Moje Podróże24. Ubezpieczenie obejmuje: ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie assistance, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie family assistance. Za dopłatą dodatkowej składki zakres podstawowej ochrony może zostać rozszerzony o ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu albo kosztów skrócenia wyjazdu, ubezpieczenia zniesienia udziału własnego za szkody w wynajętym samochodzie, ubezpieczenie assistance w podróży zagranicznej samochodem. Wysokość składki ustala się w zależności od: wysokości sumy ubezpieczenia, długości okresu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, w tym jego rozszerzenia o dodatkowe ryzyka, zakresu terytorialnego ubezpieczenia, liczby osób objętych ochroną/ubezpieczonych, obniżek składki Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony w umowie ubezpieczenia, wnioskowany przez ubezpieczającego, nie dłuższy niż 365 dni. Ubezpieczenie dostarczane przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie dostępne w serwisie ipko. Ubezpieczenie na wypadek Twojej śmierci z możliwością skorzystania z ochrony na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania Elastyczne warunki i atrakcyjna cena: to Ty decydujesz, co i za ile ubezpieczasz Miesięczna składka ubezpieczeniowa już od 6 zł* Wygodny zakup polisy online w ipko, bez wychodzenia z domu PKO Bank Polski Ubezpieczenie Moje Życie24: Ubezpieczenie Moje Życie24 - ubezpieczenie na wypadek śmierci z możliwością skorzystania z ochrony na wypadek trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania. Wysokość sumy ubezpieczenia do do PLN (w tytułu zgonu). Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od wybranego wariantu sumy ubezpieczenia i może wynosić od 2 zł miesięcznie do 36 zł miesięcznie. Umowa zawierana jest na 3 lata i jeśli ubezpieczony nie ukończył 57 roku życia, przedłuża się na kolejne analogiczne okresy, chyba że któraś ze stron złoży oświadczenie dotyczące jej nieprzedłużenia. Umowa ubezpieczenia może trwać maksymalnie do ostatniego dnia miesiąca, w którym ubezpieczony ukończył 60 lat. Ubezpieczenie dostarczane przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie dostępne w serwisie ipko. Źródło: strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 11

13 V. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PRZEJDŹ DO KREACJA Value proposition OPIS Ubezpieczenie domu/mieszkania (albo stałych elementów) lub ubezpieczenie ruchomości domowych na wypadek ich uszkodzenia lub zniszczenia, a także OC w życiu prywatnym lub Domowe Assistance To Ty decydujesz, co i za ile ubezpieczasz Wygodny zakup polisy online w ipko, bez wychodzenia z domu PKO Bank Polski Ubezpieczenie Mój Dom24 : Ubezpieczenie Mój Dom24 - ubezpieczenie domu/lokalu mieszkalnego (albo stałych elementów) lub ubezpieczenie ruchomości domowych na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia, a także OC w życiu prywatnym lub Domowe Assistance. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony, wskazany w polisie. O ile strony nie postanowią inaczej, okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy. Dostępne sumy ubezpieczenia: lokal mieszkalny (mury) od zł do zł, ruchomości domowe od zł do zł, OC w życiu prywatnym od zł do zł. Wysokość składki zależy od wybranego pakietu ubezpieczenia i wynosi od 15 zł miesięcznie do 25 zł miesięcznie. Ubezpieczenie dostarczane przez PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie dostępne w serwisie ipko. PROMO 19% zniżki na pakiet OC/AC przez Internet, składka OC już od 366 zł za rok, składka płatna jednorazowo lub w ratach mbank Ubezpieczenie OC i AC: Ubezpieczenie komunikacyjne. Ubezpieczenie obejmuje Assistance, ubezpieczenie niezdolności do pracy zarobkowej, ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie OC, AC, zielona karta, ubezpieczenie ochrony prawnej posiadacza pojazdu, ubezpieczenie pobytu w szpitalu w wyniku NNW, ubezpieczenie opon, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie utraty życia, ubezpieczenie natychmiastowej pomocy Assistane samochód zastępczy Składka ubezpieczeniowa ustalana jest na każdy 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej, według taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku o ubezpieczenie, wysokość składki zależy od wieku ubezpieczonego, okresu posiadania prawa jazdy, zakresu ochrony, miejsca zamieszkania, sumy ubezpieczenia, marki pojazdu, rodzaju pojazdu oraz innych czynników określonych w OWU. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem standardowym, których okres eksploatacji nie przekracza 15 lat, a suma ubezpieczenia pojazdu jest nie większa niż PLN. Umowę ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Produkt dostępny online oraz w aplikacji mobilnej banku. Ubezpieczenie dostarczane przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Źródło: strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 12

14 V. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PRZEJDŹ DO KREACJA Value proposition OPIS Potrzebujesz ochrony dla siebie, swoich bliskich bądź ubezpieczenia mienia? Bank Pekao S.A. oferuje swoim Klientom możliwość zakupu ubezpieczeń przez internet. Wystarczy wybrać konkretne ubezpieczenie i kupić online. Bank Pekao SA Ubezpieczenia PZU Online: Ubezpieczenie turystyczne, majątkowe oraz komunikacyjne Ubezpieczenie PZU Dom - Kompleksowa ochrona domu lub mieszkania od najczęstszych zdarzeń losowych, ochrona od nietypowych zdarzeń, ubezpieczenie Pomoc w Domu, OC w życiu prywatnym Ubezpieczenie PZU Wojażer - Opieka medyczna, odszkodowanie za trwały uszczerbek zdrowia, odszkodowanie za zniszczony bagaż Ubezpieczenie PZU Auto - Ubezpieczenie OC w pakiecie z Assistance, zakres pakietów AC dopasowujesz do siebie, AC w opcji Auto Non Stop, ubezpieczenie Assistance Pomoc w Drodze Produkt dostępny online Ubezpieczenie dostarczane przez PZU. Wpis na oficjalnym profilu Banku Pekao SA na facebook.com Kompleksowa ochrona domu lub mienia, ubezpieczenie podczas podróży, a może ubezpieczenie OC i AC samochodu? Dopasuj wybrany pakiet ubezpieczeń do swoich potrzeb i kup go online: Źródło: strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 13

15 V. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PRZEJDŹ DO KREACJA Value proposition OPIS WARTA Plan na Przyszłość: gwarantowany kapitał i ochrona dla Ciebie i Twoich bliskich Każdy z nas wie, że warto oszczędzać. Celem może być emerytura, podróże, nieruchomości, posag dla dzieci. Czasem celem jest dodatkowe zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych sytuacji życiowych chcemy mieć pewność, że za 10 lub 20 lat będziemy posiadać dodatkowe środki do wykorzystania. Najbardziej optymalną i efektywną formą oszczędzania jest oszczędzanie długoterminowe - warto wybrać oszczędnościową polisę na życie WARTA Plan na Przyszłość. Citi Bank Warta Plan na Przyszłość: Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Ubezpieczenie oferowane dla osób, które ukończyły 18 ale nie ukończyły 60 roku życie. Wysokość składki zależna jest od sumy ubezpieczenia, aktualnego wieku ubezpieczonego, okresu ubezpieczenia, stanu zdrowia ubezpieczonego, charakteru wykonywanej przez ubezpieczonego pracy, trybu życia ubezpieczonego, zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz innych czynników mogących mieć wpływ na ocenę ryzyka Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 30 lat. Produkt dostępny dla klientów banku Ubezpieczenie dostarczane przez TUnŻ WARTA S.A. Indywidualne ubezpieczenie na życie WARTA Pakiet na Wypadek. Nawet do miliona złotych na wszelki wypadek. Nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się każdemu, niezależnie od wieku, stanu zdrowia, stylu życia. Skutkiem może być śmierć, uszczerbek na zdrowiu lub inwalidztwo. Czy chcesz być spokojny wiedząc, że finansowa jest w zasięgu ręki? Zabezpiecz przyszłość swoją i Twoich bliskich na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych w wyniku nieszczęśliwego wypadku z WARTA Pakiet na Wypadek. Citi Bank Warta Pakiet na Wypadek: Przedmiotem ubezpieczenia jest życie lub zdrowie ubezpieczonego. Ubezpieczenie oferowane dla osób, które ukończyły 18 ale nie ukończyły 65 roku życia. Wysokość składki zależy od wybranego wariantu ubezpieczeni i wynosi od 39 zł miesięcznie do 396 zł miesięcznie. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres 1 roku i może ulec przedłużeniu na dowolną liczbę rocznych okresów ubezpieczenia. Wysokość sumy ubezpieczenia zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia i wynosi zł w przypadku zgonu ubezpieczonego oraz od do zł z tytułu zgonu ubezpieczonego w wyniku wypadku. Ubezpieczenie dostarczane przez TUnŻ WARTA S.A. Źródło: strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 14

16 V. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PRZEJDŹ DO KREACJA Value proposition OPIS ONKOPOLISA JAKIE KORZYŚCI? Wypłata do 100% sumy ubezpieczenia w sytuacji rozpoznania nowotworu złośliwego. Wypłata 20% sumy ubezpieczenia w sytuacji rozpoznania nowotworu in situ. Pomoc medyczna onkologiczna. Druga krajowa opinia lekarza specjalisty. Pomoc medyczna profilaktyczna. Wypłata świadczenia dla bliskich w razie śmierci osoby ubezpieczonej. Bank Zachodni WBK Onkopolisa: Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu. Ubezpieczenie dostępne dla osób w wieku od 18 roku życia do ukończenia 60 roku życie. Koszt ubezpieczenia zależy od wysokości sumy ubezpieczenia oraz wieku ubezpieczonego. Minimalny miesięczny koszt ubezpieczenia 32,42 zł (18 lat) Suma ubezpieczenia od do PLN. Umowę ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Produkt dostępny bez konieczności zakupu produktów bankowych. Ubezpieczenie dostarczane przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. PROMO Zabezpiecz swój dom i wyposażenie na wypadek: zdarzeń losowych, typu: pożar, zalanie, silny wiatr, przepięcie, uderzenie pioruna, kradzieży z włamaniem i rabunku. Masz mieszkanie Zabezpiecz swoje mieszkanie i wyposażenie na wypadek: zdarzeń losowych, typu: pożar, zalanie, przepięcie, kradzieży z włamaniem i rabunku. Bank Zachodni WBK Locum Comfort: Ubezpieczenie majątkowe domu i mieszkania. W ramach oferty specjalnej "Gwarancja szybkiej wypłaty" ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania w ciągu 10 dni roboczych w przypadku roszczeń objętych Gwarancją Szybkiej Wypłaty. W przypadku przekroczenia tego terminu klient może otrzymać dodatkowe ryczałtowe odszkodowanie. Ubezpieczenie majątkowe domu i mieszkania na wypadek zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku. Wysokość składki ustalana jest na podstawie aktualnych taryf w dniu składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa płatna jest jednorazowo (rocznie) za cały 12-miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej albo w dwóch (półrocznie) albo czterech (kwartalnie) ratach. Suma ubezpieczenia nie może być niższa od PLN (Budowle) oraz wyższa niż PLN (nieruchomości i nieruchomości w budowie) Umowa ubezpieczenia zawierana jest na 12-miesięczny okres ubezpieczenia oznaczony we Wniosku i na Polisie Ubezpieczenie dostarczane przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Źródło: strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 15

17 V. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PRZEJDŹ DO KREACJA Value proposition OPIS Ubezpieczenie turystyczne na wyjazd zagraniczny od 2 do 29 dni; Pokrycie kosztów leczenia; Pomoc assistance 24h; OC, NNW, bagaż podróżny, opcjonalnie: jazda na nartach; Zniżki rodzinne: 50% dla dziecka, a 20% dla członka rodziny. Bank Zachodni WBK Ubezpieczenie Turystyczne na podróż: Ubezpieczenie turystyczne Ubezpieczenie obejmuje: ubezpieczenie od kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie sprzętu sportowego, NNW Ubezpieczenie dostępne dla osób w wieku od 18 roku życia do ukończenia 65 roku życie. Wysokość składki ustalana jest na podstawie aktualnych taryf w dniu składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego podczas składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia spośród wariantów, które przedstawia ubezpieczyciel. Umowę ubezpieczenia zawierana jest na okres od 2 do 29 dni. Produkt dostępny bez konieczności zakupu produktów bankowych, produkt dostępny w aplikacji mobilnej BZWBK24 mobile Ubezpieczenie dostarczane przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. PROMO Dlaczego warto mieć Opiekuna Rodziny? Pomoc finansowa dla Bliskich kiedy Ciebie zabraknie Zwiększone sumy ubezpieczenia w razie Twojej śmierci w następstwie ieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego Świadczenie ubezpieczeniowe dla Ciebie w razie Twojej całkowitej niezdolności do pracy Brak wstępnych badań edycznych i ankiety medycznej Minimum formalności Bank Zachodni WBK Opiekun Rodziny: Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonego. Ubezpieczenie dostępne dla osób w wieku od 18 roku życia do ukończenia 55 roku życie. Koszt ubezpieczenia zależy od wysokości sumy ubezpieczenia oraz wieku ubezpieczonego. Minimalny miesięczny koszt ubezpieczenia 27,3 zł (18 lat). Suma ubezpieczenia od do PLN. Umowę ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Ubezpieczenie dostarczane przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Źródło: strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 16

18 V. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PRZEJDŹ DO KREACJA Value proposition OPIS 2 warianty ubezpieczenia oferta dopasowana do Twoich potrzeb, już od 1 zł dziennie w zależności od wybranego zakresu ochrony i sumy ubezpieczenia nawet do zł sumy ubezpieczenia na życie możliwość rezygnacji w dowolnym momencie, bez żadnych dodatkowych kosztów do 700 tys. Zł świadczenia ubezpieczeniowego, różne warianty ubezpieczenia dopasowane do indywidualnych potrzeb, zabezpieczenie dla Ciebie i bliskich w nieprzewidzianych sytuacjach życiowych, szeroki zakres ochrony ubezpieczenia Alior Bank Ubezpieczenie na życie Pramerica: Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego w wariancie Niezawodne Wsparcie oraz poważne zachorowanie ubezpieczonego w wariancie Wsparcie w Chorobie. Ubezpieczenie dostępne dla osób w wieku od 18 roku życia do ukończenia 55 roku życie. Koszt ubezpieczenia zależy od wysokości sumy ubezpieczenia oraz wieku ubezpieczonego. Miesięczny koszt składki ubezpieczeniowej wynosi od 40 zł do 60 zł (Wsparcie w Chorobie) oraz od 30 zł do 40 zł (Niezawodne Wsparcie). Suma ubezpieczenia od do PLN. Umowa ubezpieczenia Wsparcie w Chorobie jest zawierana na okres 5 lat. Produkt dostępny dla klientów banku Ubezpieczenie dostarczane przez Pramerica Życie TUiR SA Alior Bank Pakiet Mocno Bezpieczny: Zakres umowy ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego. Ubezpieczenie dostępne dla osób w wieku od 18 roku życia do ukończenia 65 roku życie. Wysokość składki zależy od wybranego pakietu wariantu, sumy ubezpieczenia oraz częstotliwości opłacania składki. Wysokość składki kształtuje się w przedziale od 50 zł do 200 zł miesięcznie. Suma ubezpieczenia do PLN. Umowę ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy lub na okres 24 miesięcy w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia. Produkt dostępny w placówkach banku. Ubezpieczenie dostarczane przez Generali Życie Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Źródło: strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 17

19 V. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PRZEJDŹ DO KREACJA Value proposition OPIS 3 warianty ubezpieczenia oferta dopasowana do Twoich potrzeb / atrakcyjne warunki 2 pierwsze miesiące ochrony w cenie 1 składki / dodatkowe zł sumy ubezpieczenia w przypadku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego / wypłata świadczeń już od 1% inwalidztwa Alior Bank Ubezpieczenie Pewne Wsparcie: Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie dostępne dla osób w wieku od 18 roku życia do ukończenia 64 roku życie. Koszt ubezpieczenia zależy od wysokości sumy ubezpieczenia. Miesięczny koszt składki ubezpieczeniowej wynosi od 28 PLN do 49 PLN w zależności od wybranego wariantu ochrony. Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego wynosi 100 PLN. Wysokość sumy ubezpieczeniowej w przypadku trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku od PLN do PLN. Umowa zawierana jest na okres jednego miesiąca i jest automatycznie przedłużana na kolejne miesięczne okresy. Ubezpieczenie dostarczane przez MetLife TUnŻiR S.A 6 wariantów ubezpieczenia oferta dopasowana do Twoich potrzeb / atrakcyjne warunki 2 pierwsze miesiące ochrony w cenie 1 składki / brak badań medycznych / dodatkowe dzienne świadczenia w przypadku hospitalizacji na OIOM Alior Bank Wsparcie Leczenia: Ubezpieczenie na życie oraz na wypadek hospitalizacji lub śmierci wskutek NW. Ubezpieczenie dostępne dla osób w wieku od 18 roku życia do ukończenia 66 roku życie. Wysokość składki zależy od wybranego wariantu ochrony, sumy ubezpieczenia oraz wieku ubezpieczonego. Wysokość składki kształtuje się w przedziale od 28 zł do 58 zł miesięcznie. Suma ubezpieczenia do PLN. Umowa zawierana jest na okres jednego miesiąca i jest automatycznie przedłużana na kolejne miesięczne okresy. Ubezpieczenie dostarczane przez MetLife TUnŻiR S.A Źródło: strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 18

20 V. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PRZEJDŹ DO KREACJA Value proposition OPIS 3 ubezpieczenia chroniące Twoje życie i zdrowie aż do 65 roku życia Możesz wybrać samą ochronę życia lub rozszerzyć ją o dodatkowe ubezpieczenia chroniące Twoje zdrowie. Ubezpieczenie na Życie zabezpieczy finansową przyszłość Twoich bliskich, w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Poważne Zachorowanie wsparcie finansowe w razie zdiagnozowania jednej z katalogu 10 najczęściej występujących chorób lub zabiegów chirurgicznych, w tym nowotworu złośliwego i zawału serca. Hospitalizacja to dodatkowy zastrzyk środków finansowych na wypadek pobytu w szpitalu. Dzienne świadczenie ubezpieczeniowe pokryje dodatkowe koszty leczenia oraz uzupełni Twój dochód. Credit Agricole Ubezpieczenie Pakiet Życie: Ubezpieczenie na życie i zdrowie. Ubezpieczenie Pakiet Życie obejmuje zgon ubezpieczonego, zgon ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, pobyt ubezpieczonego w szpitalu, wystąpienia u ubezpieczonego jednego z poważnych zachorowań. Wysokość składki uzależniona jest od wieku ubezpieczonego oraz wybranej sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia z tytułu poważnego zachorowania od do PLN, suma ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia na życie od do PLN. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta przez ubezpieczającego na rachunek osoby fizycznej, która w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ukończyła 18 lat i nie ukończyła 65. roku życia. Ubezpieczenie dostarczane przez Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Wpis na oficjalnym profilu Banku Credit Agricole na facebook.com Każdy człowiek jest inny i ma swój sposób na życie. Jednak kiedy los przynosi nieoczekiwane wypadki, wszyscy chcą być na nie przygotowani. Dlatego warto zadbać o ubezpieczenie, które wychodzi naprzeciw Waszym potrzebom i jest dopasowane do Waszych możliwości finansowych. Sprawdźcie: Źródło: strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 19

21 V. OPISY PRODUKTÓW I KREACJI MARKETINGOWYCH* PRZEJDŹ DO KREACJA Value proposition OPIS Raiffeisen Polbank Ubezpieczenie Zdrowie pod ochroną: Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonego. Ubezpieczenie dostępne dla osób w wieku od 18 roku życia do ukończenia 65 roku życie. Koszt ubezpieczenia zależy od wybranego pakietu ubezpieczenia. Miesięczny koszt ubezpieczenia wynosi od 65 zł do 170 zł (pakiet indywidualny) lub od 150 zł do 370 zł (pakiet rodzinny). Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roku. Ubezpieczenie dostępne w oddziałach banku. Ubezpieczenie dostarczane przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. szeroki zakres dostępnych usług medycznych;, Sprawna i wygodna realizacja wizyt u lekarzy specjalistów;, Dostęp do największej prywatnej sieci własnych placówek medycznych LUX MED. i współpracujących w całej Polsce;, Możliwość wyboru zakresu ochrony w ramach 3 dostępnych pakietów ubezpieczenia, zarówno dla Ciebie jak i Twoich bliskich;, Ogólnopolska infolinia, portal pacjenta, aplikacja mobilna na smartphone, całodobowa telefoniczna informacja medyczna;, Bardzo proste zasady przystąpienia do ubezpieczenia Źródło: strona domowa, główne strony produktowe, strony produktów 20

22 VI. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTEPNYCH W ODDZIAŁACH 21

23 VI. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTEPNYCH W ODDZIAŁACH 22

24 VI. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTEPNYCH W ODDZIAŁACH POWRÓT DO OFERTY 23

25 VI. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTEPNYCH W ODDZIAŁACH 24

26 VI. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTEPNYCH W ODDZIAŁACH POWRÓT DO OFERTY 25

27 VI. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTEPNYCH W ODDZIAŁACH 26

28 VI. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTEPNYCH W ODDZIAŁACH POWRÓT DO OFERTY 27

29 VI. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTEPNYCH W ODDZIAŁACH 28

30 VI. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTEPNYCH W ODDZIAŁACH POWRÓT DO OFERTY 29

31 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH POWRÓT DO OFERTY 30

32 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH 31

33 VI. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTEPNYCH W ODDZIAŁACH 32

34 VI. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTEPNYCH W ODDZIAŁACH 33

35 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH 34

36 VI. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTEPNYCH W ODDZIAŁACH 35

37 VI. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTEPNYCH W ODDZIAŁACH POWRÓT DO OFERTY 36

38 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH 37

39 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH 38

40 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH 39

41 VII. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTĘPNYCH W ODDZIAŁACH 40

42 VI. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTEPNYCH W ODDZIAŁACH 41

43 VI. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTEPNYCH W ODDZIAŁACH 42

44 VI. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTEPNYCH W ODDZIAŁACH 43

45 VI. ANEKS 2 KREACJE W ULOTKACH DOSTEPNYCH W ODDZIAŁACH 44

46 Niniejsza publikacja została opracowana wyłącznie na potrzeby klientów i podlega utajnieniu w okresie trzech następnych miesięcy po dacie publikacji. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe), jednak twórcy raportów nie gwarantują, że są one w pełni dokładne i kompletne. Przedstawione analizy były przeprowadzane bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości nie muszą okazać się trafne. Twórcy raportów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Prezentowane kreacje marketingowe stanowią dowód ich opublikowania przez Banki na swoich stronach internetowych lub w innych kanałach służących do kontaktu z klientem. Logotypy i pozostałe znaki graficzne wykorzystane w niniejszym opracowaniu mają charakter wyłącznie informacyjny i zostały użyte w granicach usprawiedliwionych potrzeb zgodnych z uczciwymi praktykami i ogólnie przyjętymi standardami w usługach. Warszawa, Listopad 2017 r. Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego Raport obejmuje informacje pozyskane w od 1 listopada do 30 listopada 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kwartał Warszawa, 23 czerwca 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kwartał Warszawa, 23 czerwca 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kwartał 2017 Warszawa, 23 czerwca 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance I kw. 2017 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 31 marca 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 31 marca 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2016 Warszawa, 31 marca 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach bazy

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw. 2016 Warszawa, 05 grudnia 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance III kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kwartał Warszawa, 15 grudnia 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kwartał Warszawa, 15 grudnia 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kwartał 2017 Warszawa, 15 grudnia 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance III kw. 2017 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kwartał Warszawa, 5 października 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kwartał Warszawa, 5 października 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kwartał 2017 Warszawa, 5 października 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance II kw. 2017 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw Warszawa, 27 października 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw Warszawa, 27 października 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw. 2016 Warszawa, 27 października 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance II kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw Warszawa, 30 września 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw Warszawa, 30 września 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw. 2016 Warszawa, 30 września 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance I kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014 Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2014 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Raport Polski rynek bancassurance II Q 2012 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q Warszawa, 15 września 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q Warszawa, 15 września 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2015 Warszawa, 15 września 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance. Warszawa,13.06.2013 r.

BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance. Warszawa,13.06.2013 r. BZ WBK- Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń 5 lat na rynku bancassurance Warszawa,13.06.2013 r. O nas joint venture 50% / 50% BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń to dwie spółki (na życie i ogólna). Start operacyjny

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS"

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO PLUS Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS" 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe Mono Plus 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014 Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014 Agnieszka Gocałek Przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance i Sprzedaży Affinity PIU, Dyrektor Biura Bancassurance i Programów Partnerstwa Strategicznego

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I Q Warszawa, 16 czerwca 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I Q Warszawa, 16 czerwca 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I Q 2015 Warszawa, 16 czerwca 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance I Q 2015 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Zbiorowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK (DEP) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych. Zbiorowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK (DEP) Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie agenta ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 3 kw Warszawa, 24 listopada 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 3 kw Warszawa, 24 listopada 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 3 kw. 2014 Warszawa, 24 listopada 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 3 kw. 2014 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH

II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH Tabela oferty ów dla Produktów Hipotecznych z dnia 15 marca 2017 r. I. WSTĘP 1. Tabela oferty ów wraz z Regulaminem ów określają warunki obniżenia Marży Podstawowej, Prowizji Przygotowawczej oraz warunki

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA RODZINA PROGRAM DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

BEZPIECZNA RODZINA PROGRAM DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY BEZPIECZNA RODZINA PROGRAM DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY 1 Oferta specjalna dla pracowników oświaty i ich rodzin Każdy z nas troszczy się na co dzień o bezpieczeństwo swoich najbliższych. To bez wątpienia największa

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski rynek bancassurance 2011

Raport PIU Polski rynek bancassurance 2011 Raport PIU Polski rynek bancassurance 2011 Warszawa, 20 października 2011 r. Raport dostępny na stronie www.piu.org.pl Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH

II. ZASADY SKORZYSTANIA Z PAKIETÓW DLA PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH Tabela oferty ów dla Produktów Hipotecznych z dnia 22 lipca 2017 r. I. WSTĘP 1. Tabela oferty ów wraz z Regulaminem ów określają warunki obniżenia Marży Podstawowej, Prowizji Przygotowawczej oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracowników- 1. Do kogo kierowane jest ubezpieczenie Bezpieczna Firma? 2. Co to jest program Bezpieczna Firma? 3. Korzyści dla Pracodawcy 4. Korzyści dla Pracownika 5.

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:00) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014 Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014 Krzysztof Charchuła Prezes Zarządu BZ WBK-AvivaTowarzystw Ubezpieczeń Przewodniczący Zespołu ds. Bancassurance PIU VI Kongres Bancassurance Rekomendujemy

Bardziej szczegółowo

Co to jest ubezpieczenie???

Co to jest ubezpieczenie??? SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Prowadzący: dr Jacek Rodzinka Co to jest ubezpieczenie??? INSTYTUT BADAŃ i ANALIZ FINANSOWYCH pokój RA 50, tel. (17) 866 15 29 1 jrodzinka@wsiz.rzeszow.pl 2 Słownik języka

Bardziej szczegółowo

(Jan Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach)

(Jan Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach) UBEZPIECZENIE Ubezpieczenie to urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze ubezpieczenia zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze Optymalny Wybór AXA Dla Twoich dzieci. Na wszelki wypadek grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Czy masz pewność, że jeśli

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Dzień Młodego Naukowca. Pakietyzacja mieszkaniowego kredytu hipotecznego z perspektywy użytkownika kredytobiorcy

Dzień Młodego Naukowca. Pakietyzacja mieszkaniowego kredytu hipotecznego z perspektywy użytkownika kredytobiorcy Dzień Młodego Naukowca Pakietyzacja mieszkaniowego kredytu hipotecznego z perspektywy użytkownika kredytobiorcy Agenda 1. Produkt kredyt hipoteczny jako odpowiedź na potrzeby i oczekiwania użytkowników

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane):

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane): Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:16) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe MONO? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia i

Bardziej szczegółowo

Twoje Centrum Ubezpieczeń

Twoje Centrum Ubezpieczeń UBEZPIECZENIE DOMU / MIESZKANIA To jedno z najważniejszych ubezpieczeń majątkowych, które proponujemy swoim Klientom. Dla wielu ludzi to właśnie dom/mieszanie stanowią największy dorobek życia. Zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Struktura porozumienia

Struktura porozumienia Struktura porozumienia KOASEKURACJA Spółka z Grupy VIG dedykowana do współpracy z Pocztowym TUW 2 Produkt Marka, pod którą będą oferowane ubezpieczenia i informacja przedstawiona w OWU: * Prawo do używania

Bardziej szczegółowo

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł

2,00 % 1,55 % 0,00 % 3,42 % 3,27 % 3,38 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,06 zł 205,80 zł 207,23 zł. 0 zł 41,57 zł 33,45 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,12 % 3,11 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,12 zł 203,83 zł 151,30 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:23) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego.

W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie dzieci Ubezpieczonego. Pakiet Moje Dziecko O produkcie Pakiet MOJE DZIECKO to kompleksowy program ubezpieczeniowy, który zapewnia wsparcie finansowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych takich jak pobyt w szpitalu czy

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy .................. dn,.......... 2015 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 4 kw Warszawa, 14 marca 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 4 kw Warszawa, 14 marca 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 4 kw. 2013 Warszawa, 14 marca 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 4 kw. 2013 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. poz. 1844

Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. poz. 1844 Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. poz. 1844 Ustawa określa warunki wykonywania: 1) działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto:

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto: Indywidualne terminowe ubezpieczenia na życie Posiadając kredyt, pożyczkę lub zobowiązanie w formie leasingu, trzeba mieć odpowiednie zabezpieczenie - najlepiej w formie odpowiedniej polisy na życie. Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA 1 Zawartość prezentacji 1. Informacje ogólne Konstrukcja produktu Klient docelowy 2. Umowa podstawowa 3. Cecha zaleta 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DOM Z KORZYŚCIĄ BIS 1. Organizator promocji. Okres obowiązywania Promocji 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Miejsce ubezpieczeń w gospodarce narodowej

Miejsce ubezpieczeń w gospodarce narodowej 14-1-3 Rozkład zboru składki według kontynentów w 1 r. Afryka i Oceania; 3,7 Ameryka Łacińska i Karaiby; 3, Charakterystyka polskiego rynku Azja; 9, Ameryka Północna; 3, Europa; 33,3 Składka przypisana

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Kredytowych z siedzibą w Sopocie posiada udziały uprawniające co najmniej do 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników Asekuracji Rzeczpospolita Polska

Kredytowych z siedzibą w Sopocie posiada udziały uprawniające co najmniej do 10 % głosów na zgromadzeniu wspólników Asekuracji Rzeczpospolita Polska INFORMACJA POŚREDNIKA UBEZPIECZENIOWEGO sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie owym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie agenta owego nr wpisu do

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie. Opiekun VIP. Oferta dla klienta indywidualnego

Ubezpieczenie. Opiekun VIP. Oferta dla klienta indywidualnego Ubezpieczenie Opiekun VIP życie i zdrowie Oferta dla klienta indywidualnego Muzyka nie może się tak po prostu skończyć! / Patrick Süskind Opiekun VIP Opiekun VIP Opiekun VIP to program ubezpieczeniowy,

Bardziej szczegółowo

Siedlce, Czerwiec 2016 r.

Siedlce, Czerwiec 2016 r. Siedlce, Czerwiec 2016 r. OFERTA SPECJALNA Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2016/2017 dla II Liceum

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom

Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Ubezpieczenie Mienia Bezpieczny Dom Rodzaje ryzyk RYZYKA PODSTAWOWE: Ubezpieczenie domów jednorodzinnych Ubezpieczenie mieszkań Ubezpieczenie ruchomości oraz stałych elementów od ognia i innych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR

CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR CERTYFIKAT DO POLISY seria A-A NR 277086 Na wniosek Ubezpieczającego z dnia 27.09.2016 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia: NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

Bardziej szczegółowo

Maks. możliwe LTV. Prowizja za przyznanie

Maks. możliwe LTV. Prowizja za przyznanie OFERTA DLA KLIENTA: 100 tys. PLN na 10 lat (raty równe); Wartość zabezpieczenia (nieruch Bank Przedział marż (%) Stawka bazowa Prowizja za przyznanie Maks. możliwe LTV OGÓLNE PARAMETRY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zespół Placówek Oświatowych Policzna, POLICZNA, Żeromskiego 44 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Monika Sowińska, tel. 503-127-647 Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (19:59) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie z UFK z perspektywy zakładu ubezpieczeń. Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenia na życie z UFK z perspektywy zakładu ubezpieczeń. Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenia na życie z UFK z perspektywy zakładu ubezpieczeń Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group 1 Vienna Insurance Group Obecna w 24 krajach Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek

Pod Opieką AEGON. Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Taryfy stawek oraz zasady wyliczania Składek Pod Opieką AEGON Pakiet ubezpieczeń dodatkowych Pod Opieką AEGON to: 1. dodatkowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MOTYWACYJNY WSPÓLNY INTERES. współpracuj. wspieraj. polecaj. pozyskuj KARTA PREMIOWA

PROGRAM MOTYWACYJNY WSPÓLNY INTERES. współpracuj. wspieraj. polecaj. pozyskuj KARTA PREMIOWA PROGRAM MOTYWACYJNY WSPÓLNY INTERES polecaj współpracuj pozyskuj wspieraj KARTA PREMIOWA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Sięgnij po kartę premiową i korzystaj z niej bez ograniczeń! Nadzieja Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2013 - Money.pl

Ranking kredytów hipotecznych wrzesień 2013 - Money.pl - Money.pl Szukasz kredyty na mieszkanie? Money.pl wspólnie z MarketMoney.pl przeanalizował ofertę 23 banków. Zobacz, gdzie znajdziesz najbardziej atrakcyjne warunki. Pod uwagę wzięliśmy wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU

Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU Zbiorowe Ubezpieczenie na Życie SUPER GRUPA KARTA PRODUKTU UBEZPIECZYCIEL POLISA-ŻYCIE TU S.A. Vienna Insurance Group Al. Jerozolimskie 162A 02-342 Warszawa AGENT UBEZPIECZENIOWY PLUS BANK S.A. Al. Stanów

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Podział skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie 01.01.2015 r. 10.10.2015 r.

Tabela nr 1 Podział skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie 01.01.2015 r. 10.10.2015 r. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie od 0.0.205 r. do 0.0.205 r. W okresie od 0.0.205 r. do 0.0.205 r. Rzecznik Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Wykaz zmian do Taryfy prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Modyfikacje dotyczą: - wprowadzenia nowej sekcji, Ubezpieczenia do rachunków, zapisy zostały przeniesione

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona

INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona INFORMACJA O PRODUKCIE MetLife MultiOchrona Kompleksowy Pakiet Ubezpieczeniowy NW I. OPIS MARKETINGOWY / POTRZEBA UBEZPIECZENIOWA Pakiet korzyści dla Ciebie i Twoich bliskich. Bierzesz na siebie odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora

Altima, Aspira Terminowe ubezpieczenia na życie. Hestia Kontakt 801 107 107*, 58 555 5 555 * opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora Altima, Aspira Terminowe na życie 1 Ubezpieczenie na Życie ALTIMA I. opis produktu Charakter Odbiorca produktu Warunki przystąpienia Okres Składka Składka dodatkowa Suma i zakres Umowy dodatkowe Indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group

Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2015 UBEZPIECZENIE NNW Podstawowe odstępstwa/różnice między ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpieczeń: Concordia Polska TUW Świadczenia podstawowe: 1) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA. Siedlce, Czerwiec 2017 r.

OFERTA SPECJALNA. Siedlce, Czerwiec 2017 r. Siedlce, Czerwiec 2017 r. OFERTA SPECJALNA Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2017/2018 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a OFERTA UNIQA UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2016/2017

1 S t r o n a OFERTA UNIQA UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2016/2017 OFERTA UNIQA UBEZPIECZENIE NNW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA ROK 2016/2017 1 S t r o n a Szczecin, 23.05.2016 r. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIERZYNIE Wychodząc naprzeciw potrzebom jakie stawiają przed

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DDF2-411/34/02/AI/DL Warszawa, 2003.03.21 DECYZJA Nr DDF-15/2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Bardziej szczegółowo

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Partner raportu. Bancassurance. ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami

Partner raportu. Bancassurance. ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami M y ln ja K ec N sp rt BA po Ra F Partner raportu Bancassurance ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami Raport Bancassurance ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami Powoli, ale do przodu

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci

Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Kompleksowa oferta ubezpieczeniowa dla Funkcjonariuszy i Pracowników Policji oraz współmałżonków, partnerów i pełnoletnich dzieci Pytania dotyczące oferty i Obsługa ubezpieczeń: Artur Strumiłło 501-076-300,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW szkolne na co warto zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie? DUOiZ, DPr

Ubezpieczenie NNW szkolne na co warto zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie? DUOiZ, DPr Ubezpieczenie NNW szkolne na co warto zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie? DUOiZ, DPr 7.2017 1 InterRisk działa zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 13 lipca 2017 r. Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance

Architektura rynku bancassurance. Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Agenda STBU Advance Architektura rynku bancassurance Klient jego potrzeby i oczekiwania Potrzeby klienta a doświadczenia STBU Advance Wnioski i rekomendacje STBU Advance STBU Advance Konsorcjum STBU Brokerzy

Bardziej szczegółowo

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu)

Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) Karta produktu WARTA EKSTRABIZNES PLUS (nazwa produktu) 1. Data wprowadzenia zmodyfikowanego produktu do sprzedaży: 01-07-2012 Data ostatniej aktualizacji karty produktu: dd-mm-rrrr 2. Opis i charakter

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE ( Regulamin ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA (IPA) z siedzibą w Irlandii pod adresem 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BANKU BPS S.A.

REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BANKU BPS S.A. REGULAMIN PROMOCJI KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Z KARTĄ KREDYTOWĄ BANKU BPS S.A. ORGANIZATOR PROMOCJI. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI 1. Organizatorem promocji produktów hipotecznych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN

UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ ICH RODZIN Oferta przygotowana dla Członków Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim Osoba do kontu: imię i nazwisko tel.

Bardziej szczegółowo