Wyniki finansowe Grupy PZU po I kwartale Warszawa, 15 maja 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe Grupy PZU po I kwartale 2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku"

Transkrypt

1 Wyniki finansowe Grupy PZU po I kwartale 2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku

2 Plan prezentacji 1. 1 Struktura Zarządu PZU 2. Rynek ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku 3. Wyniki operacyjne po I kwartale 2013 roku 4. Przegląd wyników finansowych po I kwartale 2013 roku 5. Pytania i odpowiedzi 2

3 Zarząd Grupy PZU 3

4 Plan prezentacji 1. Struktura Zarządu PZU 2. 2 Rynek ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku 3. Wyniki operacyjne po I kwartale 2013 roku 4. Przegląd wyników finansowych po I kwartale 2013 roku 5. Pytania i odpowiedzi 4

5 Rynek ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce Przypis składki brutto ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe Wynik techniczny ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe Narastająco od początku roku, mln zł 7,6% (255) ,0% 11,2% 3,9% (1 276) ,7% Wyższa sprzedaż OC komunikacyjnych (+ 390,0 mln zł r/r) jako efekt podwyższonych taryf dla przedsiębiorstw oraz pozostałych OC (+314,6 mln zł r/r). Znaczne wyhamowanie dynamiki AC komunikacyjnych - minus 2,3% (4 kw.2012/4 kw.2011) wobec +9,9% (4 kw.2011/4 kw.2010). Poprawa rentowności całego rynku na skutek spadku częstości szkód w ub. komunikacyjnych (dobre warunki pogodowe i mniejsze natężenie ruchu). PZU wciąż liderem pod względem rentowności (wynik techniczny 640,1 mln zł po 4 kw roku udział w WT rynku: 89,0% przy udziale rynkowym liczonym od składki 32,2%). x% - CAGR x% - zmiana rok do roku Dane KNF; tylko dla polskiego rynku ubezpieczeń 5

6 Rynek ubezpieczeń na życie w Polsce Narastająco od początku roku, mln zł Przypis składki brutto regularnej ubezpieczenia na życie* Wynik techniczny ubezpieczenia na życie 5,1% (7,1)% ,3% 1,9% 5,1% Wzrost rynku ubezpieczeń na życie w 2012 roku głównie na skutek wyższej składki jednorazowej (+3,7 mld PLN, +22,3% r/r, w tym gr. I + 2,7 mld PLN, +23,8% oraz gr. III +1,0 mld, PLN, +20,9%). Udział w kluczowym dla PZU Życie i dynamicznie rosnącym segmencie rynku ze składką regularną wynosi 43,1% (+0,8 p.p. do I kw roku). Wzrost rynkowej składki regularnej o 0,8 mld PLN r/r (+5,2%) jako efekt wyższej składki okresowej w produktach typu unit-linked +0,7 mld PLN (+13,3%) (16,6)% (7,2)% 3,6% Marża wyniku technicznego PZU Życie w składce przypisanej prawie pięciokrotnie przekracza marżę uzyskiwaną łącznie przez resztę towarzystw oferujących ubezpieczenia na życie (23,2% wobec 4,8%). Wzrost rentowności w ub. wypadkowych i chorobowych z grupy V (tzw. dodatki) wyższy wynik o 203,6 mln zł (+14,2%) udział PZU w tej grupie to blisko 70% wyniku technicznego całego rynku. x% - CAGR x% - zmiana rok do roku Dane KNF; tylko dla polskiego rynku ubezpieczeń * W wyniku klasyfikacji produktów o charakterystyce zbliżonej do produktów ze składką jednorazową przez wybrane ZU do produktów ze składką regularną, dane odnośnie wzrostu rynku mogą być zniekształcone 6

7 PZU utrzymuje pozycję lidera w ubezpieczeniach w Polsce Udziały rynkowe PZU Życie Ubezpieczenia na życie (ze składką regularną) Narastająco od początku roku Udziały rynkowe PZU Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe ,5% 18,6% Pozostałe (0,9) p.p. 16,7% 18,1% Pozostałe 1,4 p.p. 3,8% 3,7% 4,0% 4,3% 6,3% 5,9% 5,0% 6,7% 7,4% 7,1% 10,9% 10,3% 0,2 p.p. 0,6 p.p. (0,4) p.p. 1,7 p.p. (0,3) p.p. (0,6) p.p. 4,1% 4,4% 8,4% 7,8% 10,1% 9,5% 13,2% 13,3% 0,3 p.p. (0,6) p.p. (0,6) p.p. 0,1 p.p. 14,9% 14,7% (0,2) p.p. 43,4% 43,1% (0,3) p.p. 32,6% 32,2% (0,4) p.p Dane rynkowe KNF i Grupa PZU Grupy kapitałowe: Ub. majątkowe Allianz Alllianz, Euler Hermes Ergo Hestia Ergo Hestia, MTU Talanx - Warta, Europa i HDI VIG - Compensa, Benefia, Interrisk, PZM (od 31 lipca 2012 roku fuzja Interrisk i PZM) Ub. na życie Aviva Aviva, BZ WBK Aviva Metlife Amplico Amplico, Metlife Talanx - Warta, Europa, HDI i Open Life 7

8 Plan prezentacji 1. Struktura Zarządu PZU 2. Rynek ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku 3. 3 Wyniki operacyjne po I kwartale 2013 roku 4. Przegląd wyników finansowych po I kwartale 2013 roku 5. Pytania i odpowiedzi 8

9 Główne czynniki opisujące działalność Grupy PZU po I kwartale 2013 roku Rentowność jako główny obszar zainteresowania wysoka rentowność ubezpieczeń rolnych w segmencie masowym o efekt niskiego poziomu szkód wynikających z przezimowań upraw o w latach produkt o niskiej rentowności utrzymująca się na niskim poziomie szkodowość w ubezpieczeniach komunikacyjnych w segmencie masowym o spadek natężenia ruchu drogowego oraz efekt korzystnych warunków drogowych poprawa rentowności ub. grupowych i kontynuowanych o nowa opcja indywidualnej kontynuacji przy umiarkowanym wzroście szkodowości w ubezpieczeniach grupowych Spadek wyniku na działalności lokacyjnej gorsza od oczekiwanej sytuacja na rynkach finansowych o spadek indeksu WIG w I kw roku (-4,9% wobec +9,8% w I kw roku) o wzrost rentowności obligacji (niższa wycena portfela) 9

10 Przegląd wyników finansowych Grupy PZU po I kwartale 2013 roku Narastająco od początku roku Przypis składki brutto (mln zł) Zysk netto (mln zł) 2,4% 1,8% Kapitał własny (mld zł) Zwrot z kapitału własnego ROE (%)* 8,4% 1,8 p.p. 13,8 15,0 24,7% 22,9% * Wskaźnik obliczony na podstawie kapitału własnego na początek i na koniec okresu sprawozdawczego. x% - zmiana rok do roku 10

11 Grupowe ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia kontynuowane rosną stabilnie i rentownie Przypis składki brutto Segment ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych Zysk z działalności operacyjnej Segment ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych* Narastająco od początku roku, mln zł 0,6% ,2 2,4% ,0% 17,7% ,0% 5,0% ,9% 12,7% ,1% Czynniki przekładające się na wyższy przypis składki brutto: wzrost portfela ubezpieczeń grupowych i zwiększenie średnich składek; dosprzedaż ubezpieczeń dodatkowych oraz wyższe sumy ubezpieczenia w produktach indywidualnie kontynuowanych; wzrost sprzedaży ubezpieczeń grupowych ochronnych za pośrednictwem kanału bancassurance; rozwój grupowych ubezpieczeń zdrowotnych, w tym produktu lekowego; brak sprzedaży produktów o charakterze inwestycyjnym ze składką jednorazową. x% - zmiana rok do roku x% - zmiana rok do roku dla składki regularnej Składka jednorazowa Składka regularna Wyższy zysk operacyjny będący wynikiem rozwoju biznesu oraz modyfikacji indywidualnej kontynuacji. Umiarkowany wzrost szkodowości w ubezpieczeniach ochronnych wzrost ilości zdarzeń z tytułu zgonu. * Zysk z działalności operacyjnej z wyłączeniem efektu konwersji (wg PSR). Marża inwestycyjna (zysk z inwestycji ponad stopę techniczną maksymalnie do poziomu stopy wolnej od ryzyka) Marża ubezpieczeniowa (zysk z inwestycji według stopy technicznej) Marża razem 11

12 Wysoka dynamika sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych w kanale bancassurance Przypis składki brutto w segmencie indywidualnych ubezpieczeń na życie Składka uroczniona w segmencie indywidualnych ubezpieczeń na życie (APE)* Narastająco od początku roku, mln zł 88,2% ,3% Bancassurance Sprzedaż własna Wysoka sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych przez kanał bancassurance: ubezpieczeń strukturyzowanych we współpracy z Citi Handlowy; ubezpieczeń z funduszem inwestycyjnym we współpracy z Bankiem Millennium. Sukces sprzedaży IKE w I kw roku. Stabilny poziom sprzedaży pozostałych produktów ochronnych i inwestycyjnych na trudnym rynku kanałów tradycyjnych. x% - zmiana rok do roku Składka jednorazowa Składka regularna * Tylko kontrakty ubezpieczeniowe. 12

13 Stabilizacja rentowności na trudnym rynku w segmencie klienta korporacyjnego Narastająco od początku roku, mln zł Przypis składki brutto w segmencie klienta korporacyjnego Zysk z działalności operacyjnej w segmencie klienta korporacyjnego (21,4)% 0,9% Spadek sprzedaży ub. na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych (NNW szpitali - ubezpieczenia obowiązkowe w I kw roku); dynamika z wyłączeniem NNW szpitali na poziomie -12,8%. Spadek przypisu ub. komunikacyjnych silna konkurencja przekładająca się na spadki stawek oraz utrzymująca się słaba kondycja krajowego rynku motoryzacyjnego. Wyższa sprzedaż ub. ryzyk bankowych - nowa umowa z bankiem. Wzrost przypisu ub. OC podmiotów leczniczych, efekt wzrostu sum gwarancyjnych. Spadek wyniku oraz rentowności ub. komunikacyjnych na skutek zaostrzającej się konkurencji (słaba kondycja rynku motoryzacyjnego, konkurencja cenowa). Wyższa rentowność ub. pozakomunikacyjnych wskaźnik mieszany -4,2 p.p. - dzięki prowadzonej od lat restrykcyjnej polityki underwritingowej, poprzez ograniczanie liczby klientów nierentownych. Wzrost kategorii Wpływ alokowanych dochodów z lokat z segmentu Inwestycje na skutek wyższych dochodów z lokat stanowiących zabezpieczenie zobowiązań ubezpieczeniowych denominowanych w walutach obcych. x% - zmiana rok do roku Wpływ alokowanych dochodów z lokat z segmentu Inwestycje Ubezpieczenia komunikacyjne (Wynik techniczny) Ubezpieczenia pozakomunikacyjne (Wynik techniczny) 13

14 Wzrost rentowności w ubezpieczeniach w segmencie klienta masowego Przypis składki brutto w segmencie klienta masowego Zysk z działalności operacyjnej w segmencie klienta masowego Narastająco od początku roku, mln zł 0,6% ,2% (41) Podniesienie sum ubezpieczenia w ub. obowiązkowych ub. budynków w gospodarstwach rolnych - urealnienie wartości. Podwyżki składek w ub. OC rolników. Wyższa sprzedaż w ub. OC podmiotów leczniczych oraz w ub. PZU Dom Plus. Zmniejszenie przypisu w ubezpieczeniach AC spadek sum ubezpieczeń oraz wzrost zniżek za bezszkodową jazdę (starzenia się portfela). x% - zmiana rok do roku Wpływ alokowanych dochodów z lokat z segmentu Inwestycje Ubezpieczenia komunikacyjne (Wynik techniczny) Niski poziom szkód związanych z ujemnymi skutkami przezimowań, w I kw roku - spadek odszkodowań i świadczeń w obowiązkowych, dotowanych ub. upraw rolnych o ok. 170 mln zł r/r. Niższa częstość szkód w ub. komunikacyjnych efektem korzystnych warunków drogowych oraz spadku natężenia ruchu drogowego potwierdzona mniejszym zużyciem oleju napędowego i benzyny. W ub. majątkowych brak szkód o dużej wartości jednostkowej oraz znacznie niższy poziom szkód o charakterze masowym będących efektem zdarzeń pogodowych. Wzrost kategorii Wpływ alokowanych dochodów z lokat z segmentu Inwestycje na skutek wyższych dochodów z lokat stanowiących zabezpieczenie zobowiązań ubezpieczeniowych denominowanych w walutach obcych. Ubezpieczenia pozakomunikacyjne (Wynik techniczny) 14

15 Zachowanie dyscypliny kosztowej Narastająco od początku roku, mln zł Koszty administracyjne Pozostałe (w tym koszty projektów) Powtarzalne koszty administracyjne (10,6)% * Niższy poziom kosztów administracyjnych w wyniku: spadku kosztów osobowych (efekt prowadzonej restrukturyzacji w latach ubiegłych) oraz wydatków na reklamę - w 2012 roku głównie niepowtarzalne koszty kampanii wizerunkowej. Realizacja działań projektowych mających na celu optymalizację procesów obsługowych (głównie wdrożenie systemu polisowego dla ub. majątkowych i pozostałych osobowych) wzrost kosztów oraz nakładów. Dodatkowy odpis w wysokości 20 mln zł na ZFŚS w 2012 roku zaprezentowany jako niepowtarzalne koszty administracyjne w I kw roku.** x% - zmiana rok do roku 8,4% 7,3% 6,9% 6,7% x% x% - wskaźnik kosztów administracyjnych (%)*** - wskaźnik powtarzalnych kosztów administracyjnych (%)*** * Zawiera pełne koszty kampanii wizerunkowej w I kw roku. ** Odpis na ZFŚS ujęty w kosztach na skutek innej klasyfikacji wg. MSSF i PSR (Polskich Standardów Rachunkowości). *** Wskaźnik kosztów administracyjnych: koszty administracyjne / składka zarobiona netto suma segmentów działalności ubezpieczeniowej w Polsce. Powtarzalne koszty administracyjne Pozostałe (w tym koszty projektów) 15

16 Plan prezentacji 1. Struktura Zarządu PZU 2. Rynek ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku 3. Wyniki operacyjne po I kwartale 2013 roku 4. 4 Przegląd wyników finansowych po I kwartale 2013 roku 5. Pytania i odpowiedzi 16

17 Najważniejsze informacje finansowe na temat Grupy PZU mln zł, MSSF I kwartał 2012 I kwartał 2013 Zmiana r/r IV kwartał 2012 Zmiana I kwartał 2013 / IV kwartał 2012 Rachunek zysków i strat Przypis skadki brutto ,4% ,4% Składka zarobiona ,2% ,3% Wynik na działalności inwestycyjnej (50,8)% (62,2)% Zysk z działalności operacyjnej ,1% ,7% Zysk netto ,8% ,4% Bilans Kapitał własny ,4% ,8% Aktywa ogółem ,2% ,1% Główne wskaźniki finansowe ROE* 24,7% 22,9% (1,8) p.p. 12,2% 10,7 p.p. Wskaźnik mieszany** 91,2% 77,1% (14,1) p.p. 99,0% (21,9) p.p. * Wskaźnik uroczniony obliczony na podstawie kapitału własnego na początek i na koniec okresu sprawozdawczego. ** Tylko dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. 17

18 Wysoka rentowność ubezpieczeń w segmencie masowym przy niskich dochodach z lokat Składka przypisana brutto (wg lokalnych standardów rachunkowości) Narastająco od początku roku, mln zł POLSKA UBEZP. MAJĄTKOWE POLSKA UBEZP. NA ŻYCIE ZAGRANICA UBEZP. MAJĄTKOWE I NA ŻYCIE POLSKA - POZOSTAŁE SEGMENTY Klient korporacyjny Klient masowy Grupowe i kontynuowane Kontrakty Indywidualne Ukraina Litwa Inwestycje* Emertytalne inwestycyjne Pozostałe Wynik operacyjny (1) (1) (45) (96) I kw.2012 I kw * Dochody z lokat w segmencie Inwestycje operacje na zewnątrz 18

19 Rentowność według segmentów ubezpieczeń Segmenty ubezpieczeń Przypis składki brutto Zysk z działalności operacyjnej Wskaźnik mieszany / Marża zysku operacyjnego* mln zł, lokalne standardy rachunkowości I kwartał 2012 I kwartał 2013 Zmiana r/r I kwartał 2012 I kwartał 2013 Zmiana r/r I kwartał 2012 I kwartał 2013 Razem ub. majątkowe i osobowe - Polska Ubezpieczenia masowe - Polska (4,9)% ,1% 90,6% 76,0% ,6% ,2% 93,0% 74,5% OC komunikacyjne ,3% ,8% 88,7% 76,5% AC komunikacyjne (2,2)% ,1% 87,0% 86,5% Inne produkty ,3% (41) 174 x 102,0% 64,7% Wpływ alokacji do segmentu inwestycyjnego x x x ,2% x x Ubezpieczenia korporacyjne - Polska (21,4)% ,9% 81,9% 81,8% OC komunikacyjne (18,3)% (5) (22) x 107,5% 123,2% AC komunikacyjne (25,4)% ,8% 84,4% 79,7% Inne produkty (20,6)% ,2% 66,1% 61,9% Wpływ alokacji do segmentu inwestycyjnego Razem ubezpieczenia na życie - Polska Ub. Grupowe i kontynuowane** - Polska x x x ,7% x x ,1% (10,1)% 23,8% 19,2% ,6% ,0% 17,7% 19,0% Ub. Indywidualne - Polska ,2% (26,8)% 22,4% 8,7% Efekt konwersji x x x (52,4)% x x Razem ub. majątkowe i osobowe - Ukraina i Litwa Ukraina ub. majątkowe i osobowe Litwa ub. majątkowe i osobowe Razem ubezpieczenia na życie - Ukraina i Litwa ,2% 4 0 (89,8)% 107,8% 107,2% ,0% 3 1 (67,6)% 112,8% 110,0% ,6% 1 (1) x 104,7% 105,5% ,1% 1 0 (61,1)% 7,1% 2,3% Ukraina ub. na życie ,8% 0 0 (10,5)% 4,9% 3,6% Litwa ub. na życie ,6% 1 0 (97,3)% 10,4% 0,2% * Wskaźnik mieszany (liczony do składki zarobionej netto) przedstawiony dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, marża zysku operacyjnego (liczona do składki przypisanej brutto) przedstawiona dla ubezpieczeń na życie. ** Marża zysku operacyjnego bez efektów konwersji (wg PSR). 19

20 Wpływ zdarzeń jednorazowych na wyniki Narastająco od początku roku, mln zł mln zł, MSSF Zysk z działalności operacyjnej (zgodnie ze sprawozdaniem finansowym) w tym: 1 I kwartał 2012 I kwartał , ,5 Efekt konwersji 94,0 47, Wpływ konwersji umów wieloletnich na odnawialne rocznie umowy wg MSSF. Dochód z tyt. ugody z reasekuratorem w zakresie produktu Zielona Karta odwrócenie korekty oszacowań obniżającej wynik roku Rozpoczęcie konsolidacji funduszy inwestycyjnych - głównie nieruchomości. 2 Ugoda z reasekuratorem - 53,2 3 Rozpoczęcie konsolidacji funduszy - 167,5 20

21 Segment ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych (ubezpieczenia na życie) Podstawowe składniki zysku z działalności operacyjnej w segmencie ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych (mln zł) Uwagi Zysk operacyjny brutto po I kw Przypis składki brutto Wynik na działalności inwestycyjnej Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto* Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym** Koszty akwizycji Koszty administracyjne Pozostałe Zysk operacyjny brutto po I kw (7,9)% dynamika zmiany * Odszkodowania i świadczenia wypłacone netto wraz ze zmianą rezerw szkodowych 80 ** Rezerwy matematyczne i pozostałe, w tym efekt konwersji Zmiana rok do roku 0,6% (36,6)% 7,5% (76,0)% (0,2)% (7,3)% (9,7)% Wzrost przypisu składki brutto +0,6% r/r głównie w wyniku wzrostu portfela osób w ubezpieczeniach grupowych ochronnych (w tym ubezpieczeń dodatkowych do umów kontynuowanych) oraz wyższej średniej składki częściowo skompensowany ograniczeniem sprzedaży ubezpieczeń ze składką jednorazową. Gorszy wynik na działalności inwestycyjnej w produktach typu unitlinked w efekcie pogorszenia koniunktury na rynkach kapitałowych w I kw roku w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost ilości zdarzeń z tytułu zgonu ubezpieczonego / współubezpieczonych oraz dodatkowo wyższe wykupy w PPE (skompensowane spadkiem rezerwy matematycznej). Niższy poziom konwersji w ubezpieczeniach grupowych typ P. Spadek rezerw matematycznych w produktach typu unit-linked w efekcie ujemnych wyników z działalności inwestycyjnej oraz wyższych wykupów w PPE; dodatkowo niższy wzrost rezerwy matematycznej w produktach ochronnych kontynuowanych jako efekt wprowadzenia w 2012 roku nowego typu prawa do kontynuacji. Stabilny poziom kosztów akwizycji. Spadek kosztów administracyjnych w efekcie restrukturyzacji kosztów osobowych. Niższy zysk na działalności operacyjnej w wyniku niższego tempa konwersji z ubezpieczeń grupowych typu P; bez uwzględnienia tego efektu wzrost marży w tym segmencie. 21

22 Segment ubezpieczeń indywidualnych (Ubezpieczenia na życie) Podstawowe składniki zysku z działalności operacyjnej w segmencie ubezpieczeń indywidualnych (mln zł) Uwagi Zysk operacyjny brutto po I kw Przypis składki brutto Wynik na działalności inwestycyjnej Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto* Zmiana rok do roku 88,2% (43,9)% 8,8% Wzrost przypisu składki brutto +88,2% r/r głównie dzięki wysokiej sprzedaży produktów inwestycyjnych w kanale bancassurance. Spadek wyniku na działalności lokacyjnej w produktach inwestycyjnych na skutek gorszej koniunktury na rynkach kapitałowych w I kw roku w porównaniu do roku poprzedniego. Wyższe świadczenia netto w wyniku wzrostu wykupów w produkcie IKE (wartość bilansowana zmianą stanu rezerwy matematycznej). Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym** Koszty akwizycji ,5% 44,9% Wzrost rezerw matematycznych w związku z wyższą sprzedażą produktów inwestycyjnych w kanale bancassurance; kompensowane częściowo gorszym wynikiem na działalności lokacyjnej na portfelu UFK oraz wyższymi wykupami. Koszty administracyjne 0 (2,7)% Wzrost kosztów akwizycji r/r na skutek wyższego wolumenu sprzedaży przede wszystkim ubezpieczeń inwestycyjnych z wysoką prowizją w pierwszym roku, która nie jest odraczana w czasie. Pozostałe 0 (2,1)% Stabilny poziom kosztów administracyjnych. Zysk operacyjny brutto po I kw (26,8)% dynamika zmiany Spadek zysku na działalności operacyjnej głównie w wyniku wysokiej sprzedaży produktów inwestycyjnych z wysoką jednorazową prowizją, która nie jest odraczana w czasie. * Odszkodowania i świadczenia wypłacone netto wraz ze zmianą rezerw szkodowych ** Rezerwy matematyczne i pozostałe 22

23 Rentowność segmentu ubezpieczeń korporacyjnych (Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe) Rentowność segmentu ubezpieczeń korporacyjnych Wskaźnik mieszany (COR - %) Uwagi Zmiana wskaźnika szkodowości: COR I kw ,9% o pogorszenie w ub. komunikacyjnych będące efektem zaostrzającej się konkurencji (słaba kondycja rynku motoryzacyjnego, konkurencja cenowa); Wskaźnik szkodowości 2,2 p.p. o niższa szkodowość w ub. majątkowych dzięki prowadzonej od kilku lat restrykcyjnej polityki underwritingowej. Wskaźnik kosztów adminsitracyjnych Wskaźnik kosztów akwizycji 0,4 p.p. 1,9 p.p. Spadek wskaźnika kosztów administracyjnych w wyniku niższych kosztów reklamy związanych z prowadzoną w 2012 roku kampanią marketingową oraz niższych kosztów osobowych jako efekt prowadzonej restrukturyzacji zatrudnienia. Spadek wskaźnika kosztów akwizycji jako efekt niższych pośrednich kosztów akwizycji w szczególności niższych kosztów osobowych. COR I kw ,8% 23

24 Rentowność segmentu ubezpieczeń masowych (Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe) Rentowność segmentu ubezpieczeń masowych Wskaźnik mieszany (COR - %) Uwagi Spadek wskaźnika szkodowości w ubezpieczeniach: COR I kw ,0% o rolnych dzięki niskiemu poziomowi szkód związanych z ujemnymi skutkami przezimowań; Wskaźnik szkodowości 11,3 p.p. o majątkowych na skutek niskiego poziomu szkód o charakterze masowym oraz pojedynczych szkód o znaczącej skali wypłat. Niska szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych, utrzymanie poziomu z I kw roku. Wskaźnik kosztów adminsitracyjnych Wskaźnik kosztów akwizycji COR I kw ,5% 0,9 p.p. 6,3 p.p. Zmniejszenie kosztów administracyjnych związane z przesunięciem w czasie planowanych na I kwartał wydatków, niższych kosztów osobowych (efekt restrukturyzacji i reorganizacji) oraz kosztów reklamy (kampania wizerunkowa w 2012 roku). Spadek kosztów akwizycji na skutek wyższych prowizji reasekuracyjnych w wyniku zawarcia ugody z reasekuratorem dla produktu Zielona Karta (jednorazowy wpływ na prowizje reasekuracyjne I kw roku +73,3 mln zł, łączny wpływ na wynik brutto I kw roku +53,2 mln zł). 24

25 Spadek wyceny instrumentów dłużnych Słaba koniunktura na rynkach kapitałowych I kw struktura lokat* 1,1% I kw struktura lokat* 3,0% 1,8% 10,6% 14,4% Dłużne papiery wartościowe Transakcje reverse repo i depozyty Pożyczki 1,9% 17,2% 10,4% 72,1% Instrumenty kapitałowe i instrumenty pochodne 67,5% Nieruchomości inwestycyjne Razem: 49,9 mld zł Razem: 53,1 mld zł Instrumenty kuponowe** Dochody z lokat Instrumenty kapitałowe i instrumenty pochodne SUMA Narastająco od początku roku, mln zł (23,4)% (50,8)% (127) * Lokaty obejmują aktywa finansowe, nieruchomości inwestycyjne oraz ujemną wycenę instrumentów pochodnych. ** Dochody dla instrumentów kuponowych obejmują wynik na obligacjach, pożyczkach reverse repo oraz depozytach. 25

26 Niska rentowność portfela głównego oraz na ryzyko ubezpieczającego Dane kwartalne netto Dochody z działalności lokacyjnej (razem, mln zł) Dochody z działalności lokacyjnej w portfelu głównym Grupy PZU (mln zł) Aktywa finansowe na ryzyko ubezpieczającego* 6,2 mld zł I kw ,6% Dochody z działalności lokacyjnej na ryzyko ubezpieczającego* (mln zł) 174 Brak wpływu na wynik netto Grupy PZU (7) Razem: 53,1 mld zł 88,4% Aktywa finansowe w głównym portfelu 46,9 mld zł * Produkty na ryzyko ubezpieczającego: produkty z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, strukturyzowane i zwolnione z opodatkowania od zysków kapitałowych 26

27 Silna kapitalizacja i wysokie wskaźniki wypłacalności Środki własne PZU i wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności (w mln zł, PSR) Środki własne PZU Życie i wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności (w mln zł, PSR) Narastająco od początku roku 757% 865% 360% 390% Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności Kapitał własny Grupy PZU (w mln zł, MSSF) Fundusze własne Grupy PZU w 2013 roku (w mld zł, MSSF) 837 (154) Skonsolidowany współczynnik wypłacalności: 423% ,50 3,19 Kapitały własne na koniec 2012 roku Zysk netto Pozostałe Kapitały własne na koniec I kw roku Środki własne Margines wypłacalności 27

28 Plan prezentacji 1. Struktura Zarządu PZU 2. Rynek ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku 3. Wyniki operacyjne po I kwartale 2013 roku 4. Przegląd wyników finansowych po I kwartale 2013 roku 5. 5 Pytania i odpowiedzi 28

29 Pytania i odpowiedzi Dane kontaktowe: PZU Al. Jana Pawła II Warszawa, Polska Biuro Zarządu Marcin Góral Dyrektor Piotr Wiśniewski Kierownik IR Tel.: (+48 22) Rzecznik Michał Witkowski, tel.(+48 22)

Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu 2012 roku. Warszawa, 29 sierpnia 2012 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu 2012 roku. Warszawa, 29 sierpnia 2012 roku Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu 2012 roku Warszawa, 29 sierpnia 2012 roku Plan prezentacji 11. Rynek ubezpieczeń w Polsce 2. Wyniki operacyjne w I półroczu 2012 3. Przegląd wyników finansowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU za cały rok 2012. Warszawa, 13 marca 2013 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU za cały rok 2012. Warszawa, 13 marca 2013 roku Wyniki finansowe Grupy PZU za cały rok 2012 Warszawa, 13 marca 2013 roku Plan prezentacji 1. 1 Struktura Zarządu PZU 2. Rynek ubezpieczeń w Polsce po III kwartale 2012 3. Wyniki operacyjne za rok 2012

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU po I kwartale 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU po I kwartale 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 roku Wyniki finansowe Grupy PZU po I kwartale 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 roku Aktualny skład Zarządu Grupy PZU Wyniki operacyjne w I kwartale 2012 roku Przegląd wyników finansowych 2 Zarząd Grupy PZU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU za cały rok Warszawa, 13 marca 2013 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU za cały rok Warszawa, 13 marca 2013 roku Wyniki finansowe Grupy PZU za cały rok 2012 Warszawa, 13 marca 2013 roku Plan prezentacji 1. 1 Struktura Zarządu PZU 2. Rynek ubezpieczeń w Polsce po III kwartale 2012 3. Wyniki operacyjne za rok 2012

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu Warszawa, 27 sierpnia 2013 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu Warszawa, 27 sierpnia 2013 roku Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu 2013 Warszawa, 27 sierpnia 2013 roku Plan prezentacji 1. 1 Rynek ubezpieczeń w Polsce w I kwartale 2013 roku 2. Wyniki operacyjne po I półroczu 2013 roku 3. Nowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU po III kwartałach 2014. Warszawa, 13 listopada 2014 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU po III kwartałach 2014. Warszawa, 13 listopada 2014 roku Wyniki finansowe Grupy PZU po III kwartałach 2014 Warszawa, 13 listopada 2014 roku Plan prezentacji 1. Rynek ubezpieczeń w Polsce po II kwartałach 2014 2. Wyniki operacyjne po III kwartale 2014 3. Wartość

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych PZU za III kwartał 2011 r. Warszawa, 8 listopada 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych PZU za III kwartał 2011 r. Warszawa, 8 listopada 2011 r. Prezentacja wyników finansowych PZU za III kwartał 2011 r. Warszawa, 8 listopada 2011 r. 0 Aktualny skład Zarządu Grupy PZU Postępy we wdrażaniu strategii Przegląd wyników finansowych w I-III kw. 2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU za I kwartał 2015

Wyniki finansowe Grupy PZU za I kwartał 2015 Warszawa Ryga Wilno Kijów Wyniki finansowe Grupy PZU za I kwartał 2015 Warszawa, 13 maja 2015 Plan prezentacji 1. Rynek ubezpieczeń w Polsce po IV kwartałach 2014 2. Wyniki operacyjne za I kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010 Warszawa, 16 marca 2011 r. Plan prezentacji Kontekst rynkowy Informacje o działalności Wyniki finansowe Pytania i odpowiedzi 1 Wolniejszy wzrost

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU za I półrocze 2015

Wyniki finansowe Grupy PZU za I półrocze 2015 Warszawa Ryga Wilno Kijów Tallin Wyniki finansowe Grupy PZU za I półrocze 2015 Warszawa, 26 sierpień 2015 Plan prezentacji 1. Rynek ubezpieczeń w Polsce po I kwartale 2015 2. Wyniki operacyjne za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych PZU za I kwartał 2011 r. Warszawa, 12 maja 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych PZU za I kwartał 2011 r. Warszawa, 12 maja 2011 r. Prezentacja wyników finansowych PZU za I kwartał 2011 r. Warszawa, 12 maja 2011 r. Główne przesłanie Powołanie Członków Zarządu PZU SA Ogłoszenie programu restrukturyzacji zatrudnienia na rok 2011 Nowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU za I półrocze 2014. Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU za I półrocze 2014. Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku Wyniki finansowe Grupy PZU za I półrocze 2014 Warszawa, 27 sierpnia 2014 roku Plan prezentacji 1. Rynek ubezpieczeń w Polce po I kwartale 2014 2. Wyniki operacyjne za I półrocze 2014 3. Wartość dla akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł.

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Komunikat prasowy Warszawa, 18 maja 2010 r. W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU za I kwartał 2014. Warszawa, 14 maja 2014 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU za I kwartał 2014. Warszawa, 14 maja 2014 roku Wyniki finansowe Grupy PZU za I kwartał 2014 Warszawa, 14 maja 2014 roku Plan prezentacji 1. O Grupie PZU 2. PZU buduje pozycję w regionie CEE 3. Rynek ubezpieczeń w Polsce po IV kwartale 2013 roku 4.

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU za rok 2014

Wyniki finansowe Grupy PZU za rok 2014 Warszawa Ryga Wilno Kijów Wyniki finansowe Grupy PZU za rok 2014 Warszawa, 17 marca 2015 Plan prezentacji 1. Rynek ubezpieczeń w Polsce po III kwartałach 2014 2. Wyniki operacyjne za 2014 rok 3. Wartość

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r.

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r. Nr 132 (2533) 2010-07-12 Marcin Z. Broda Ubezpieczyciele komunikacyjni nie zaliczą I kwartału 2010 r. do udanych. Nie jest to jednak pierwszy nieudany kwartał tej linii ubezpieczeń. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r. Słowa kluczowe: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ Wstęp W raporcie zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Najlepsze w historii otwarcie roku

Najlepsze w historii otwarcie roku Warszawa, 17 maja 2017 roku Komunikat prasowy Najlepsze w historii otwarcie roku 5,768 mld zł składki brutto po raz pierwszy w historii Grupa PZU osiągnęła tak wysoki poziom składek za jeden kwartał. Przy

Bardziej szczegółowo

Po raz pierwszy w historii PZU przekroczył kwotę 20 miliardów złotych składki przypisanej brutto

Po raz pierwszy w historii PZU przekroczył kwotę 20 miliardów złotych składki przypisanej brutto Warszawa, 15 marca 2017 roku Komunikat prasowy Po raz pierwszy w historii PZU przekroczył kwotę 20 miliardów złotych składki przypisanej brutto Wzrost składki przypisanej brutto Grupy PZU o 10,1% r/r do

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU za 1 kwartał 2016 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU za 1 kwartał 2016 roku Warszawa Wilno Ryga Tallin Kijów Wyniki finansowe Grupy PZU za 1 kwartał 2016 roku Warszawa, 12 maja 2016 Wilno 1 Co nas wyróżnia ~16 mln klientów w Polsce, w tym ~12 mln korzysta z grupowych i indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU za 2015 rok

Wyniki finansowe Grupy PZU za 2015 rok Warszawa Ryga Wilno Kijów Tallin Wyniki finansowe Grupy PZU za 2015 rok Warszawa, 15 marca 2016 Zarząd PZU 1 Plan prezentacji 1. Podsumowanie wyników finansowych Grupy PZU za 2015 rok 2. Wnioski z przeglądu

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa, 18.09.2009 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 W dniu 30 czerwca 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało sześćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w okresie III kwartałów 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w okresie III kwartałów 2009 roku 1 Warszawa, 18.12.2009 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w okresie III kwartałów 2009 roku 1 W dniu 30 września 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU za 3 kwartał 2015

Wyniki finansowe Grupy PZU za 3 kwartał 2015 Warszawa Ryga Wilno Kijów Tallin Wyniki finansowe Grupy PZU za 3 kwartał 2015 Warszawa, 10 listopada 2015 Plan prezentacji 1. Rynek ubezpieczeń w Polsce po II kwartale 2015 2. Wyniki operacyjne za III

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Iwona Majcher (Departament

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Magdalena Zielińska

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM według stanu na r BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2011 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 225 175 1. Wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU za I półrocze 2016 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU za I półrocze 2016 roku Warszawa Wilno Ryga Tallin Kijów Wyniki finansowe Grupy PZU za I półrocze 2016 roku Warszawa, 24 sierpień 2016 Wilno Co nas wyróżnia ~16 mln klientów w Polsce, w tym ~12 mln korzysta z ubezpieczeń na życie

Bardziej szczegółowo

BILANS NA r

BILANS NA r BILANS NA 31.12.2015 r Aktywa zakładu ubezpieczeń Wyszczególnienie 31.12.2014 31.12.2015 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 140 176,34 265 232,21 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kwartał Warszawa, 23 czerwca 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kwartał Warszawa, 23 czerwca 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kwartał 2017 Warszawa, 23 czerwca 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance I kw. 2017 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO II KWARTAŁACH 2011 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r. 1 Autorzy: Małgorzata Pawlak-Kalemba (Departament Monitorowania Ryzyk)

Bardziej szczegółowo

I IV kw roku I IV kw roku WYNIK TECHNICZNY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH , ,73

I IV kw roku I IV kw roku WYNIK TECHNICZNY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH , ,73 aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A. Wartości niematerialne i prawne 262 204,57 225 035,39 1. Wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 Warszawa, 23.04.2010 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 uznać: W roku 2009 za najważniejsze zjawiska zaobserwowane na rynku ubezpieczeń można wycofywanie się klientów z ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw. 2016 Warszawa, 05 grudnia 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance III kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw Warszawa, 30 września 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw Warszawa, 30 września 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw. 2016 Warszawa, 30 września 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance I kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw Warszawa, 27 października 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw Warszawa, 27 października 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw. 2016 Warszawa, 27 października 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance II kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 31 marca 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 31 marca 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2016 Warszawa, 31 marca 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach bazy

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

Rekordowy rok Grupy PZU

Rekordowy rok Grupy PZU Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. EMBARGO DO GODZ. 11.00 Komunikat prasowy Warszawa, 15 marca 2010 r. Wyniki finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach projektu budowy

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO III KWARTAŁACH 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R.

RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R. RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R. Analiza prezentuje wybrane pozycje finansowe zagregowane na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Raport Polski rynek bancassurance II Q 2012 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 2 125 628 3 468 486 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Podstawowe źródła prawa ubezpieczeniowego Umowa ubezpieczenia definicja Strony umowy ubezpieczenia Elementy umowy ubezpieczenia OWU Podstawowe źródła

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 17 432 1498 1. Lokaty 17 337 135 452 Środki pieniężne 94 4 646 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kwartał Warszawa, 5 października 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kwartał Warszawa, 5 października 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kwartał 2017 Warszawa, 5 października 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance II kw. 2017 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU za III kwartały 2016 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU za III kwartały 2016 roku Warszawa Wilno Ryga Tallin Kijów Wyniki finansowe Grupy PZU za III kwartały 2016 roku Warszawa, 10 listopad 2016 Wilno Plan prezentacji 1. Najważniejsze czynniki kształtujące wynik Grupy PZU za III kwartały

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU za I półrocze 2017 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU za I półrocze 2017 roku Warszawa Wilno Ryga Tallin Kijów Wyniki finansowe Grupy PZU za I półrocze 2017 roku Warszawa, 31 sierpnia 2017 Wilno 1. Pozycja Grupy PZU na tle zmian na rynku ubezpieczeń Pozycja Grupy PZU na tle zmian

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Istota gospodarki finansowej. 2. Cechy charakterystyczne gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. 3. Wybrane elementy sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeniowych:

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA AKTYWA NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 0,00 12 722,55 1. Lokaty 0,00 12 722,55 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kwartał Warszawa, 15 grudnia 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kwartał Warszawa, 15 grudnia 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kwartał 2017 Warszawa, 15 grudnia 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance III kw. 2017 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO IV KWARTAŁACH 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak

Bardziej szczegółowo

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych S.02.01.02 Bilans Wartość bilansowa wg Wypłacalność II Aktywa Wartości niematerialne i prawne R0030 0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0040 0 Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 2 311,79 1. Lokaty 0,00 2 311,79 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 9 976,35 1. Lokaty 0,00 9 976,35 2. środki pieniężne aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 15 688,11 1. Lokaty 0,00 15 688,11 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU za I kwartał 2017 rok

Wyniki finansowe Grupy PZU za I kwartał 2017 rok Warszawa Wilno Ryga Tallin Kijów Wyniki finansowe Grupy PZU za I kwartał 2017 rok Warszawa, 17 maja 2017 Wilno 1. Pozycja Grupy PZU na tle zmian na rynku ubezpieczeń Pozycja Grupy PZU na tle zmian na rynku

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014 Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2014 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo