Marta Kasperek Wysokie przypisy, słabe zyski Wyniki finansowe ubezpieczycieli Ŝyciowych w 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marta Kasperek Wysokie przypisy, słabe zyski Wyniki finansowe ubezpieczycieli Ŝyciowych w 2008 r."

Transkrypt

1 Nr 60 (2207) Marta Kasperek 38,98 mld zł składki zebrali ubezpieczyciele Ŝyciowi w 2008 r. Jest to wynik ponad 53% wyŝszy niŝ rok wcześniej. Warto zwrócić uwagę, Ŝe największy udział w tym wzroście miało PZU śycie. Ubezpieczyciel ten zwiększył swój przypis o ponad 5,82 mld zł. Czyli o przeszło 2 mld zł więcej niŝ łącznie zebrało drugie w zestawieniu CU śycie. Podzielony rynek Patrząc na zestawienie przypisu składki ubezpieczycieli Ŝyciowych w 2008 r. widoczna jest dość duŝa dysproporcja pomiędzy poszczególnymi graczami. Są tacy, którzy w minionym roku odnotowali nawet kilkakrotny wzrost przypisu. Ale teŝ tacy, których udziałem stały się dość znaczne spadki. ZaleŜność wydaje się prosta: ci, którzy postawili na antybelki, zwiększyli przypis. Ci zaś, którzy ukierunkowali swoją sprzedaŝ na produkty inwestycyjne z UFK, stracili. Polisolokaty windują przypis Rosnący przypis to efekt przede wszystkim oferowanych we współpracy z bankami polisolokat. Jednym z największych, bo ponad czterokrotnym, wzrostem przypisów moŝe się pochwalić Warta śycie. DuŜy skok w przypisie spowodowany jest zapewne współpracą z Kredyt Bankiem. Wspomniane juŝ PZU śycie zwiększyło przypis o 80% do ponad 13 mld zł. Prawie połowa tej kwoty, bo 6,38 mld zł, to antybelki (wzrost o 566,9%). W przypadku tej spółki, obok wysokiego przypisu, naleŝy zwrócić uwagę na jej udział w rynku. Jeszcze w 2007 r. wynosił on 27,89%. Na koniec 2008 r. skoczył do 33,56%. Widoczna poprawa Ale pamiętając ponad 36% udział PZU sprzed trzech lat, widać, Ŝe ubezpieczyciel ma jeszcze sporo do nadrobienia. Kolejnym przykładem jest ING, które zanotowało prawie trzykrotny wzrost składki. ING z zebranych 3,88 mld zł w całym 2008 r. aŝ 2,7 mld zł pozyskało dzięki współpracy z ING Bankiem Śląskim. Na giełdzie nie zarobią Ci ubezpieczyciele, którzy postawili na produkty inwestycyjne, odnotowali znaczne spadki przypisu składki. Wśród nich największy spadek stał się udziałem Aegona, który odnotował niewiele ponad 914 mln zł przypisu, przy jeszcze ponad 2,79 mld zł rok temu. TakŜe Skandia zebrała mniej składki: przeszło 377 mln zł, przy ponad 913 mln zł w 2007 r. Allianz śycie, który juŝ prawie od roku notuje gorszy przypis, w 2008 r. nie stracił tyle, co wspomniane firmy. Spadek przypisu w przypadku tego ubezpieczyciela wyniósł 8% - z 1,64 mld zł do 1,51

2 mld zł. Jak zaznaczają jednak przedstawiciele firmy, w 2008 r. odnotowała ona aŝ 83% spadek przychodów z polis unit-linked sprzedawanych w większości przez banki. MSR a PSR Mówiąc o przypisie firm Ŝyciowych warto zwrócić uwagę równieŝ na Europę. Z jednej strony dlatego, Ŝe firma skoczyła w porównaniu do zestawienia zeszłorocznego dwa miejsca. Obecnie zajmuje piątą pozycję, zbierając dwukrotnie więcej składki 1,20 mld zł (wg PSR), przy ponad 2,60 mld zł w minionym roku. Ale głównie dlatego, Ŝeby pokazać jakie rozbieŝności zachodzą w wysokości przypisu, kiedy liczona jest ona zgodnie z PSR i MSR. W przypadku Europy róŝnica ta jest prawie pięciokrotna. Według MSR wysokość przypisu tej firmy składki brutto wyniósł bowiem 426,94 mln zł (przy 258,67 mln zł w 2007 r.). Zyski w dół Łączny wynik finansowy ubezpieczycieli Ŝyciowych wyniósł w ub.r. 2,49 mld zł i był gorszy o prawie 800 mln zł niŝ w 2007 r. Największy wpływ na spadek zysków ubezpieczycieli działu I miało PZU. Ubezpieczyciel ten odnotował bowiem o niemal tyle niŝszy wynik finansowy, co cały rynek. Sporo niŝsze zyski odnotowało ponadto CU śycie spadły one o ponad 51 mln zł. Słabsze wyniki przedstawiciele CU tłumaczą głównie znaczącym spadkiem kursów akcji na warszawskiej giełdzie. Nie za dobry techniczny Wyniki techniczne firm z działu I pokazują, Ŝe wcale nie jest łatwo zarabiać na działalności czysto ubezpieczeniowej. Łączny wynik techniczny Ŝyciówki nie był co prawda słabszy niŝ przed rokiem, ale wzrost jaki odnotował jest znikomy. AŜ dziesięć firm odnotowało niŝszy niŝ w 2007 r. wynik techniczny. Wśród nich największe spadki stały się udziałem PZU (prawie 50 mln zł spadku) oraz Skandii (ponad 33 mln zł spadku). Więcej świadczeń Warto zwrócić uwagę równieŝ na wzrost wypłacanych świadczeń. W porównaniu do 2007 r. wypłacano ich bowiem prawie dwukrotnie więcej: 19,68 mld zł, przy 10,43 mld zł przed rokiem. Wzrost ten stał się udziałem w znacznej mierze ubezpieczycieli z początku zestawienia. W tym przypadku szczególnie niepokojące są wyniki np. Aegona, który wypłacił ponad trzykrotnie więcej świadczeń, zwiększając tym samym ich udział w składce do prawie 140%. Większa liczba wypłacanych świadczeń w przypadku tego ubezpieczyciela spowodowana jest przede wszystkim rozwiązywaniem tego typu polis. Inne firmy takŝe odnotowały wzrost wypłaconych świadczeń. Są to m.in.: Warta śycie (ponad czterokrotny), Nordea, Europa śycie czy CU śycie (o 97%, podwyŝszając udział świadczeń w składce do ponad 63%). W ich przypadku spowodowane to było zapewne wypłatami z polisolokat.

3 Ubezpieczyciele według składki przypisanej brutto Lp. Firma dynamika udział w rynku 1 PZU śycie , ,83 180% 33,56% 2 Commercial Union śycie 3 993, ,07 127% 10,25% 3 ING 3 876, ,77 281% 9,94% 4 Warta śycie 2 926,26 721,80 405% 7,51% 5 Europa śycie* 2 657, ,74 221% 6,82% 6 Amplico Life 1 734, ,87 92% 4,45% 7 Axa śycie 1 604,89 382,27 420% 4,12% 8 Allianz 1 509, ,35 92% 3,87% 9 Nordea 1 336,41 882,49 151% 3,43% 10 Uniqa śycie 1 154,89 230,09 502% 2,96% 11 Benefia śycie 986,69 611,95 161% 2,53% 12 Aegon 914, ,83 33% 2,35% 13 Generali śycie 792,03 537,54 147% 2,03% 14 Cardif śycie 452,11 448,04 101% 1,16% 15 MetLife 429,05 260,16 165% 1,10% 16 Skandia 377,56 913,46 41% 0,97% 17 Compensa śycie 367,12 336,18 109% 0,94% 18 Ergo Hestia śycie 269,33 221,21 122% 0,69% 19 HDI-Gerling śycie 167,26 362,15 46% 0,43% 20 Pramerica 125,25 120,47 104% 0,32% 21 Polisa śycie 65,44 58,51 112% 0,17% 22 BZ WBK-CU śycie 59,01 nd x 0,15% 23 SKOK śycie 48,53 55,81 87% 0,12% 24 Signal Iduna śycie 16,91 17,53 96% 0,04% 25 Concordia Capital 15,08 19,38 78% 0,04% 26 Rejenf Life 10,75 10,57 102% 0,03% 27 Macif 3,76 1,95 193% 0,01% 28 Universum śycie 3,58 3,12 115% 0,01% 29 Prevoir 1,69 0,97 174% 0,00% 30 Link4 Life 1,36 0, % 0,00% Łącznie: , ,17 153% 100,00% * Podano przypis składki wg PSR. Wg MSR Europa śycie w 2008 r. zebrała 426,94 mln zł, przy 258,67 mln zł w 2007 r. Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika. Źródło: dane finansowe ubezpieczycieli i KNF, wyliczenia własne.

4 Ubezpieczyciele według wypłaconych świadczeń brutto świadczenia brutto dynamika udział świadczeń w składce Lp. Firma PZU śycie 7 430, ,37 152% 56,80% 67,40% 2 Commercial Union śycie 2 533, ,36 197% 63,43% 41,01% 3 Warta śycie 1 344,14 305,48 440% 45,93% 42,32% 4 Aegon 1 279,26 388,25 329% 139,90% 13,93% 5 Nordea 988,71 332,03 298% 73,98% 37,62% 6 Europa śycie 833,24 388,85 214% 31,36% 32,28% 7 Generali śycie 792,03 314,59 252% 99,78% 58,52% 8 Allianz 757,74 393,06 193% 50,21% 23,98% 9 Amplico Life 706,44 658,31 107% 40,74% 34,87% 10 Uniqa śycie 643,74 174,12 370% 55,74% 75,68% 11 Axa śycie 584,64 120,36 486% 36,43% 31,49% 12 ING 561,67 471,77 119% 14,49% 34,14% 13 Benefia śycie 375,79 33, % 38,09% 5,52% 14 Skandia 255,33 153,04 167% 67,63% 16,75% 15 HDI-Gerling śycie 162,64 158,88 102% 97,24% 43,87% 16 Compensa śycie 113,48 73,45 154% 30,91% 21,85% 17 Ergo Hestia śycie 96,50 87,83 110% 35,83% 39,70% 18 MetLife 67,20 48,33 139% 15,66% 18,58% 19 Cardif śycie 46,35 35,29 131% 10,25% 7,88% 20 Polisa śycie 32,77 33,55 98% 50,07% 57,34% 21 SKOK śycie 30,35 21,39 142% 62,54% 38,32% 22 Pramerica 29,41 32,17 91% 23,48% 26,70% 23 Signal Iduna śycie 10,57 10,98 96% 62,52% 62,64% 24 Concordia Capital 3,74 2,26 166% 24,80% 11,64% 25 Rejenf Life 2,96 2,23 133% 27,53% 21,07% 26 Universum śycie 0,76 0,88 87% 21,32% 28,22% 27 Macif 0,76 0,71 107% 20,27% 36,56% 28 Link4 Life 0,32 nd x 23,73% x 29 Prevoir 0,22 0,12 185% 12,73% 11,93% 30 BZ WBK-CU śycie 0,15 nd x 0,25% x Łącznie: , ,42 189% 44,46% 33,64% Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika. Źródło: dane finansowe ubezpieczycieli i KNF, wyliczenia własne.

5 Ubezpieczyciele według wyniku finansowego netto Lp. Firma zmiana 1 PZU śycie 1 419, ,25-758,11 2 Commercial Union śycie 397,35 448,54-51,19 3 Amplico Life 361,45 289,49 71,95 4 ING 165,81 164,60 1,20 5 Aegon 62,06 68,04-5,98 6 Skandia 38,44 66,18-27,74 7 Warta śycie 22,78 21,69 1,09 8 Cardif śycie 21,83 23,63-1,81 9 MetLife 14,43 7,36 7,07 10 Generali śycie 11,89 17,10-5,20 10 SKOK śycie 11,09 8,67 2,42 11 Allianz śycie 5,68 15,78-10,20 12 Pramerica 4,83 1,45 3,37 13 Ergo Hestia śycie 4,56 12,62-8,06 14 Compensa śycie 4,13-0,44 4,58 15 Polisa śycie 3,75 6,60-2,85 16 Benefia śycie 2,48 1,41 1,07 17 Concordia Capital 0,24 0,87-0,63 18 Nordea 0,11 3,38-3,27 19 Universum śycie -0,69 0,95-1,63 20 Rejenf Life -1,53 0,23-1,75 21 Macif -3,31-4,09 2,19 22 HDI-Gerling śycie -5,32-7,51-1,47 23 Prevoir -7,22-5,75-11,69 24 Axa śycie -47,50-35,81-11,69 25 Europa śycie nd nd x Łącznie: 2 486, ,25-795,74 Uwagi: nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika.

6 Ubezpieczyciele według wyniku technicznego Lp. Firma zmiana 1 PZU śycie 2 301, ,43-47,58 2 Commercial Union śycie 429,57 365,88 63,69 3 Amplico Life 327,89 316,91 10,99 4 ING 203,06 199,90 3,15 5 Aegon 76,18 67,54 8,64 6 Skandia 45,72 79,34-33,61 7 Warta śycie 29,29 25,39 3,89 8 Europa śycie 28,46 11,40 17,06 9 Cardif śycie 27,05 27,32-0,27 10 Generali śycie 16,06 21,51-5,45 10 SKOK śycie 13,85 8,90 4,94 11 MetLife 11,47 8,42 3,06 12 Allianz śycie 10,99 20,98-9,99 13 Compensa śycie 10,84 8,80 2,04 14 Pramerica 6,38 1,09 5,29 15 Ergo Hestia śycie 5,86 15,62-9,75 16 Polisa śycie 4,02 1,31 2,71 17 Benefia śycie 3,73 2,01 1,72 18 Nordea 1,53 0,25 1,28 19 Concordia Capital -0,46 0,18-0,64 20 Universum śycie -0,52 0,96-1,47 21 Rejenf Life -1,55 0,65-2,20 22 Macif -3,22-4,06 0,84 23 Prevoir -7,26-5,77-1,50 24 HDI-Gerling śycie -21,36-24,96 3,60 25 Axa śycie -56,08-43,55-12,54 Łącznie: 3 463, ,44 7,89

7 Ubezpieczyciele według wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi Lp. Firma Macif 3259% 6285% 2 Universum śycie 1963% 3296% 3 Skandia 1240% 552% 4 Aegon 603% 361% 5 Amplico Life 502% 444% 6 Concordia Capital 458% 657% 7 Pramerica 454% 462% 8 SKOK śycie 447% 537% 9 PZU śycie 323% 424% 10 Compensa 267% 261% 11 MetLife 262% 336% 12 Commercial Union śycie 215% 246% 13 Axa śycie 212% 112% 14 Polisa śycie 209% 197% 15 Benefia śycie 188% 259% 16 ING 178% 258% 17 Generali śycie 176% 177% 18 Nordea 158% 107% 19 HDI-Gerling śycie 151% 2968% 20 Cardif 151% 222% 21 Warta śycie 133% 136% 22 Ergo Hestia 133% 153% 23 Europa śycie 129% 128% 24 Allianz śycie 128% 124% 25 Prevoir nd nd 26 Rejent Life nd nd Uwagi: nd - nie dotyczy.

8 Ubezpieczyciele według wskaźnika pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami Lp. Firma Macif 674% 1215% 2 Universum śycie 587% 891% 3 Compensa śycie 207% 171% 4 SKOK śycie 192% 144% 5 Pramerica 156% 167% 6 Ergo Hestia śycie 137% 148% 7 Cardif śycie 136% 138% 8 HDI-Gerling śycie 133% 4810% 9 Allianz śycie 119% 125% 10 Concordia Capital 115% 112% 11 Benefia śycie 114% 114% 12 PZU śycie 113% 117% 13 Europa śycie 110% 111% 14 Warta śycie 109% 118% 15 ING 108% 110% 16 MetLife 108% 109% 17 Aegon 108% 105% 18 Commercial Union śycie 106% 105% 19 Axa śycie 105% 105% 20 Amplico Life 105% 103% 21 Skandia 105% 101% 22 Nordea 103% 101% 23 Generali śycie 102% 104% 23 Rejenf Life 101% 102% 24 Polisa śycie 100% 100% 25 Prevoir nd nd Uwagi: nd - nie dotyczy.

9 Lp. Ubezpieczyciele według udziału kosztów działalności w składce Firma koszty działalności udział kosztów w składce Nordea 52,39 49,58 3,92% 5,62% 2 Warta śycie 132,35 133,59 4,52% 18,51% 3 PZU śycie 980,20 912,49 7,49% 12,56% 4 Axa śycie 122,75 120,35 7,65% 31,48% 5 Commercial Union śycie 340,41 373,71 8,52% 11,91% 6 ING 336,36 271,29 8,68% 19,63% 7 Rejenf Life 0,95 0,91 8,86% 8,62% 8 Aegon 102,50 89,09 11,21% 3,20% 9 MetLife 75,86 58,36 17,68% 22,43% 10 Skandia 105,65 83,52 27,98% 9,14% 11 Benefia śycie 284,90 329,36 28,87% 53,82% 12 HDI-Gerling śycie 53,82 57,31 32,18% 15,82% 13 Allianz 486,43 331,04 32,23% 20,19% 14 Amplico Life 606,03 508,33 34,95% 26,93% 15 Compensa śycie 132,58 122,38 36,11% 36,40% 16 Polisa śycie 26,41 22,35 40,35% 38,20% 17 Ergo Hestia śycie 131,19 103,98 48,71% 47,01% 18 SKOK śycie 23,71 18,81 48,85% 33,70% 19 Pramerica 67,51 70,31 53,90% 58,36% 20 Generali śycie 482,25 92,79 60,75% 17,26% 21 Concordia Capital 9,23 14,83 61,21% 76,52% 22 Cardif śycie 348,75 372,79 77,14% 83,21% 23 Universum śycie 3,15 2,34 88,04% 74,98% 24 Macif 5,39 5,30 143,50% 272,65% 25 Prevoir 8,33 5,90 493,37% 607,00% Łącznie: 4 919, ,72 55,47% 64,21%

10 Ubezpieczyciele według udziału kosztów akwizycji w składce koszty akwizycji udział kosztów Lp. Firma w składce Generali śycie 3,51 64,65 0,44% 12,03% 2 Nordea 33,35 32,67 2,50% 3,70% 3 Axa śycie 69,68 57,07 4,34% 14,93% 4 MetLife 21,37 12,55 4,98% 4,82% 5 Commercial Union śycie 203,08 224,78 5,08% 7,16% 6 ING 235,77 182,15 6,08% 13,18% 7 Pramerica 8,33 8,46 6,65% 7,02% 8 Polisa śycie 4,65 4,02 7,11% 6,87% 9 Universum śycie 0,38 0,15 10,48% 4,87% 10 Skandia 60,23 44,00 15,95% 4,82% 11 Aegon 164,73 130,54 18,02% 4,68% 12 HDI-Gerling śycie 38,36 42,48 22,93% 11,73% 13 Benefia śycie 271,44 318,19 27,51% 52,00% 14 Compensa śycie 104,00 90,87 28,33% 27,03% 15 Amplico Life 508,48 419,49 29,32% 22,22% 16 Allianz 466,64 309,50 30,92% 18,88% 17 SKOK śycie 16,05 12,65 33,07% 22,67% 18 Concordia Capital 6,24 12,17 41,37% 62,78% 19 Ergo Hestia śycie 113,17 85,86 42,02% 38,81% 20 Cardif śycie 332,97 359,40 73,65% 80,22% 21 Macif 2,97 2,73 79,09% 140,36% 22 Prevoir 4,24 2,17 251,15% 222,84% Łącznie: 2 669, ,53 33,68% 35,62% Uwagi: bd - oznacza, Ŝe firma nie dostarczyła danych, x - oznacza, Ŝe niemoŝliwe było wyliczenie wskaźnika.

11 Ubezpieczyciele według udziału kosztów administracyjnych w składce Firma koszty administracyjne udział kosztów w składce Lp Allianz śycie 20,57 22,18 1,36% 1,35% 2 Benefia śycie 13,84 11,40 1,40% 1,86% 3 Nordea 19,35 16,92 1,45% 1,92% 4 ING 107,95 93,03 2,79% 6,73% 5 Axa śycie 53,41 63,39 3,33% 16,58% 6 Commercial Union śycie 137,46 149,09 3,44% 4,75% 7 Cardif śycie 15,78 13,40 3,49% 2,99% 8 Aegon 49,64 36,59 5,43% 1,31% 9 Amplico Life 110,14 103,52 6,35% 5,48% 10 Ergo Hestia śycie 20,67 19,74 7,67% 8,92% 11 Compensa śycie 29,00 31,74 7,90% 9,44% 12 Rejenf Life 0,95 0,91 8,86% 8,62% 13 Skandia 45,65 39,61 12,09% 4,34% 14 MetLife 54,49 45,81 12,70% 17,61% 15 Generali śycie 121,73 29,98 15,34% 5,58% 16 SKOK śycie 7,66 6,16 15,79% 11,04% 17 Concordia Capital 3,04 2,67 20,15% 13,76% 18 HDI-Gerling śycie 35,28 29,03 21,09% 8,01% 19 Polisa śycie 21,78 18,35 33,29% 31,37% 20 Pramerica 49,20 50,38 39,28% 41,82% 21 Macif 2,67 2,61 70,90% 134,29% 22 Universum śycie 2,81 2,24 78,65% 71,59% 23 Prevoir 4,09 3,73 242,21% 384,16% Łącznie: 927,17 792,47 26,74% 34,50%

12 Ubezpieczyciele według wysokości kapitałów własnych Lp. Firma dynamika 1 PZU śycie 5 934, ,16 89% 2 Amplico Life 1 709, ,79 130% 3 Commercial Union śycie 1 077, ,26 95% 4 ING 516,65 484,80 107% 5 Aegon 376,67 297,72 127% 6 Axa śycie 191,16 59,26 323% 7 Allianz śycie 156,18 113,22 138% 8 Skandia 146,73 108,29 135% 9 Warta śycie 146,37 70,56 207% 10 Compensa śycie 136,51 131,07 104% 11 Pramerica 116,52 106,73 109% 12 Nordea 107,32 49,21 218% 13 Generali śycie 107,05 94,20 114% 14 MetLife 97,40 80,75 121% 15 Benefia śycie 79,38 53,71 148% 16 Ergo Hestia śycie 73,23 68,31 107% 17 Cardif śycie 57,63 81,12 71% 18 SKOK śycie 33,49 30,52 110% 19 HDI-Gerling śycie 27,72 33,03 84% 20 Polisa śycie 27,50 23,75 116% 21 Concordia Capital 14,55 14,56 100% 22 Universum śycie 12,98 13,66 95% 23 Macif 12,77 16,07 79% 24 Rejenf Life 2,18 3,17 69% Łącznie: , ,90 101% Uwagi: bd - oznacza, Ŝe firma nie dostarczyła danych, nd - nie dotyczy, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika.

13 Towarzystwa według sumy bilansowej (mln zł) Lp. Firma dynamika 1 PZU śycie , ,91 107% 2 Commercial Union śycie , ,23 88% 3 ING 8 534, ,95 141% 4 Amplico Life 8 223, ,26 103% 5 Aegon 4 852, ,54 70% 6 Allianz śycie 2 834, ,67 87% 7 Warta śycie 2 801, ,40 221% 8 Axa śycie 1 877,89 876,68 214% 9 Nordea 1 582, ,73 113% 10 Skandia 1 311, ,23 72% 11 Generali śycie 1301, ,33 100% 12 MetLife 856,25 529,17 162% 13 Benefia śycie 802,41 433,21 185% 14 Compensa śycie 762,00 668,58 114% 15 Ergo Hestia śycie 509,52 484,02 105% 16 HDI-Gerling śycie 421,71 638,00 66% 17 Cardif śycie 285,85 288,23 99% 18 Pramerica 280,53 240,19 117% 19 Rejenf Life 122,81 115,76 106% 20 SKOK śycie 63,62 83,64 76% 21 Polisa śycie 59,48 54,70 109% 22 Concordia Capital 25,98 23,38 111% 23 Macif 18,01 20,42 88% 24 Universum śycie 16,05 15,70 102% 25 Prevoir bd bd x 26 Europa śycie bd bd x Łącznie: , ,93 104% Uwagi: bd - oznacza, Ŝe firma nie dostarczyła danych, x - nie moŝna wyliczyć wskaźnika.

Marta Kasperek OC i AC idą łeb w łeb Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r.

Marta Kasperek OC i AC idą łeb w łeb Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r. Nr 24 (2171) 2009-02-04 Marta Kasperek OC i AC idą łeb w łeb Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r. Po trzech kwartałach 2008 r. z ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczyciele działający na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Komunikacja zwalnia tempo Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r.

Komunikacja zwalnia tempo Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r. Nr 128 (2275) 2009-07-06 Komunikacja zwalnia tempo Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r. 3,04 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczycieli z komunikacyjnego OC i AC w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r.

Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r. Nr 202 (2349) 2009-10-16 Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r. 6,1 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczyciele z komunikacyjnych ubezpieczeń OC i AC w I

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Rok próby Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2010 r.

Marcin Z. Broda Rok próby Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2010 r. Nr 94 (2747) 2011-05-19 Marcin Z. Broda Dla ubezpieczeń majątkowych rok 2010 był rokiem próby. Po latach rozwoju i zysków nadeszło sprawdzenie i weryfikacja przyjętych przez poszczególne zarządy strategii.

Bardziej szczegółowo

Średni gracze lepsi od lidera Wyniki ubezpieczycieli komunikacyjnych w 2008 r.

Średni gracze lepsi od lidera Wyniki ubezpieczycieli komunikacyjnych w 2008 r. Nr 73 (2220) 2009-04-15 Średni gracze lepsi od lidera Wyniki ubezpieczycieli komunikacyjnych w 2008 r. W 2008 r. ubezpieczyciele działający w tym segmencie zebrali 12,22 mld zł składki przypisanej brutto,

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek Powoli do przodu Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2008 r.

Marta Kasperek Powoli do przodu Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2008 r. Nr 61 (2208) 2009-03-27 Marta Kasperek Ponad 20,6 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczyciele majątkowi w 2008 r. Jest to o 13% więcej niŝ w 2007 r. W porównaniu do gwałtownego wręcz wzrostu

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r.

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r. Nr 132 (2533) 2010-07-12 Marcin Z. Broda Ubezpieczyciele komunikacyjni nie zaliczą I kwartału 2010 r. do udanych. Nie jest to jednak pierwszy nieudany kwartał tej linii ubezpieczeń. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r.

Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r. Rynek ubezpieczeniowy w Polsce w 2008 r. informacja dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 1. O Polskiej Izbie Ubezpieczeń Polska Izba Ubezpieczeń jest działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 29 kwietnia 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kwartał Warszawa, 5 października 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kwartał Warszawa, 5 października 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kwartał 2017 Warszawa, 5 października 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance II kw. 2017 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r.

Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r. Nr 97 (2498) 2009-05-20 Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r. Zmiany w pozycji poszczególnych towarzystw, gwałtowny spadek przypisu PZU oraz coraz wyŝsza szkodowość

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kwartał Warszawa, 23 czerwca 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kwartał Warszawa, 23 czerwca 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kwartał 2017 Warszawa, 23 czerwca 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance I kw. 2017 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw. 2016 Warszawa, 05 grudnia 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance III kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw Warszawa, 27 października 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw Warszawa, 27 października 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw. 2016 Warszawa, 27 października 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance II kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw Warszawa, 30 września 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw Warszawa, 30 września 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw. 2016 Warszawa, 30 września 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance I kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 31 marca 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 31 marca 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2016 Warszawa, 31 marca 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń w ramach bazy

Bardziej szczegółowo

Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska W regulacyjnym zawieszeniu. Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r.

Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska W regulacyjnym zawieszeniu. Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r. Nr 124 (3771) 2015-07-02 Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r. Wzrost składki zebranej przez ubezpieczycieli życiowych może wskazywać na pewną stabilizację. Nie wiadomo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012

Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Warszawa, 25 października 2012 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2012 Raport Polski rynek bancassurance II Q 2012 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kwartał Warszawa, 15 grudnia 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kwartał Warszawa, 15 grudnia 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kwartał 2017 Warszawa, 15 grudnia 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance III kw. 2017 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 296, 2013. Stanisław Wieteska *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 296, 2013. Stanisław Wieteska * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 296, 2013 * TENDENCJE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WSPÓŁCZYNNIKA COMBINED RATIO W WYBRANYCH ZAKŁADACH UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I ŻYCIOWYCH W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski rynek bancassurance 2011

Raport PIU Polski rynek bancassurance 2011 Raport PIU Polski rynek bancassurance 2011 Warszawa, 20 października 2011 r. Raport dostępny na stronie www.piu.org.pl Raport Polski rynek bancassurance 2011 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane

Bardziej szczegółowo

100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r.

100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r. 100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r. Czytaj komentarz» Pozycja w rankingu 1 Nazwa Wartość aktywów Wartość aktywów w 2008 r. Kapitały własne Zysk brutto Zysk netto Zatrudnienie ROE GK PKO

Bardziej szczegółowo

Anna Trzcińska Powrót do przeszłości. Wyniki komunikacji po I kwartale 2013 r.

Anna Trzcińska Powrót do przeszłości. Wyniki komunikacji po I kwartale 2013 r. Nr 136 (3286) 2013-07-18 Anna Trzcińska. Wyniki komunikacji po I kwartale 2013 r. Sytuacja w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych nie wygląda kolorowo. Ceny spadają, choć powinny rosnąć. Czy rynek czeka

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance 2014. Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance Warszawa, 18 marca 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014. Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 1 kw. 2014 Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 1 kw. 2014 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów

Bardziej szczegółowo

Anna Trzcińska Końca nie widać. Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r.

Anna Trzcińska Końca nie widać. Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r. Nr 190 (3589) 2014-10-03 Anna Trzcińska Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r. W ubezpieczeniach komunikacyjnych nie widać końca wojny cenowej. Jest źle, a może być jeszcze gorzej. e tracą przypis już

Bardziej szczegółowo

Partner raportu. Bancassurance. ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami

Partner raportu. Bancassurance. ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami M y ln ja K ec N sp rt BA po Ra F Partner raportu Bancassurance ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami Raport Bancassurance ewolucja współpracy banków z ubezpieczycielami Powoli, ale do przodu

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q Warszawa, 15 września 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q Warszawa, 15 września 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II Q 2015 Warszawa, 15 września 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance II Q 2015 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Anna Trzcińska Walka trwa Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r.

Anna Trzcińska Walka trwa Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r. Nr 206 (3356) 2013-10-24 Anna Trzcińska Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r. Wojna cenowa trwa w najlepsze i chyba szybko się nie skończy. Niektórzy przewidują jednak, że ceny zaczną wzrastać w 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R.

RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R. RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R. Analiza prezentuje wybrane pozycje finansowe zagregowane na

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014 Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014 Agnieszka Gocałek Przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance i Sprzedaży Affinity PIU, Dyrektor Biura Bancassurance i Programów Partnerstwa Strategicznego

Bardziej szczegółowo

Miejsce ubezpieczeń w gospodarce narodowej

Miejsce ubezpieczeń w gospodarce narodowej 14-1-3 Rozkład zboru składki według kontynentów w 1 r. Afryka i Oceania; 3,7 Ameryka Łacińska i Karaiby; 3, Charakterystyka polskiego rynku Azja; 9, Ameryka Północna; 3, Europa; 33,3 Składka przypisana

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013. Warszawa, 6 września 2013 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013. Warszawa, 6 września 2013 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw2013 Warszawa, 6 września 2013 r. Raport Polski rynek bancassurance 2 kw. 2013 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15 INFORMACJA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCA ROZLICZENIA SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 r. KWIECIEŃ 21 r. WARSZAWA, CZERWIEC 21 Spis treści 1 Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r. Słowa kluczowe: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ Wstęp W raporcie zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 4 kw Warszawa, 14 marca 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 4 kw Warszawa, 14 marca 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 4 kw. 2013 Warszawa, 14 marca 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 4 kw. 2013 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I kwartale 2009 roku

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I kwartale 2009 roku Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I kwartale 2009 roku Warszawa, 2009 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach

Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach Analiza rynku brokerskiego w Polsce w latach 27-214 Celem poniższej analizy jest przedstawienie sytuacji na rynku ubezpieczeń w Polsce w okresie od 27 do 214 r. ze szczególnym uwzględnieniem brokerów i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu 2012 roku. Warszawa, 29 sierpnia 2012 roku

Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu 2012 roku. Warszawa, 29 sierpnia 2012 roku Wyniki finansowe Grupy PZU po I półroczu 2012 roku Warszawa, 29 sierpnia 2012 roku Plan prezentacji 11. Rynek ubezpieczeń w Polsce 2. Wyniki operacyjne w I półroczu 2012 3. Przegląd wyników finansowych

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 3 kw Warszawa, 24 listopada 2014 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 3 kw Warszawa, 24 listopada 2014 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 3 kw. 2014 Warszawa, 24 listopada 2014 r. Raport Polski rynek bancassurance 3 kw. 2014 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w roku 2005

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w roku 2005 Działalność brokerów ubezpieczeniowych w roku 2005 Departament Nadzoru Pośrednictwa Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Warszawa 2006 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r.

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. Wstęp...3 2. Brokerzy ubezpieczeniowi...3 3. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-933825-0-7

ISBN 978-83-933825-0-7 U B E Z P I E C Z E N I A 2010 U B E Z P I E C Z E N I A 2010 Wydawca: Polska Izba Ubezpieczeń ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa tel. 022 42 05 105 022 42 05 106 fax 022 42 05 107 office@piu.org.pl www.piu.org.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I Q Warszawa, 16 czerwca 2015 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I Q Warszawa, 16 czerwca 2015 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I Q 2015 Warszawa, 16 czerwca 2015 r. Raport Polski rynek bancassurance I Q 2015 Szanowni Państwo, Ostatnie kilka lat bardzo intensywnej współpracy zakładów ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Kinga Wiśniewska Dewastacja rynku. Wyniki komunikacji w 2014 r.

Kinga Wiśniewska Dewastacja rynku. Wyniki komunikacji w 2014 r. Nr 61 (3708) 2015-03-31 Kinga Wiśniewska Wyniki komunikacji w 2014 r. Na ubezpieczeń komunikacyjnych tematem numer 1 są niezmiennie spadki przypisów i trwająca wojna cenowa. Można jednak zauważyć, że przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Kinga Wiśniewska Coraz bardziej niespokojnie. Wyniki komunikacji po III kwartale 2014 r.

Kinga Wiśniewska Coraz bardziej niespokojnie. Wyniki komunikacji po III kwartale 2014 r. Nr 12 (3659) 2015-01-21 Kinga Wiśniewska Wyniki komunikacji po III kwartale 2014 r. Niepokojący trend spadku stawek w komunikacji trwa w najlepsze. Obniżki często dotyczą całego portfela klientów danego

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201112/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Anna Trzcińska Widoczne spowolnienie Wyniki komunikacji w 2012 r.

Anna Trzcińska Widoczne spowolnienie Wyniki komunikacji w 2012 r. Nr 62 (3212) 2013-03-28 Anna Trzcińska Wyniki komunikacji w 2012 r. składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych spada, co związane jest ze spowolnieniem gospodarczym. Czy ubezpieczyciele zdecydują się na

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH RYNEK UBEZPIECZEŃ 2005

URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH RYNEK UBEZPIECZEŃ 2005 URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH RYNEK UBEZPIECZEŃ 2005 Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Warszawa 2006 Spis treści: Liczba zakładów ubezpieczeń...5 Bilans zakładów

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZENIA 2006

POLSKA IZBA UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZENIA 2006 POLSKA IZBA UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZENIA 2006 Wydanie I Wydawca: Wydawnictwo GARMOND 05-092 Łomianki, ul. Grzybowa 3 tel. (22) 751 59 42 e-mail: wydawnictwo@garmond.pl www.garmond.pl ISBN 978-83-86746-85-9

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Magdalena Zielińska

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. poz. 1844

Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. poz. 1844 Ustawa z dnia 11 września 2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U. poz. 1844 Ustawa określa warunki wykonywania: 1) działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r. RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 r. Autor: Zbigniew Kalisiewicz (Departament Pośredników Finansowych) SŁOWA KLUCZOWE: UBEZPIECZENIA, REJESTR

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I półroczu 2012 roku

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I półroczu 2012 roku Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I półroczu 2012 roku Warszawa 2012 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku

Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku ZNUV 2013;33;83-93 83 Aleksandra Wiktorow Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku Streszczenie W 2012 roku wzrosła składka przypisana brutto w prawie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego 2008 Celem analizy było sprawdzenie spełniania przez zakłady ubezpieczeń wymogów kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r.

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r. POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH 19 listopada 2008 r. REGULACJE PRAWNE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w okresie III kwartałów

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w okresie III kwartałów Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w okresie III kwartałów 2012 roku Warszawa 2012 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Iwona Majcher (Departament

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014 Raport PIU Polski Rynek Bancassurance po 2 kw. 2014 Krzysztof Charchuła Prezes Zarządu BZ WBK-AvivaTowarzystw Ubezpieczeń Przewodniczący Zespołu ds. Bancassurance PIU VI Kongres Bancassurance Rekomendujemy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie z UFK z perspektywy zakładu ubezpieczeń. Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenia na życie z UFK z perspektywy zakładu ubezpieczeń. Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenia na życie z UFK z perspektywy zakładu ubezpieczeń Wolfgang Stockmeyer Prezes Zarządu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group 1 Vienna Insurance Group Obecna w 24 krajach Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

Kinga Wiśniewska Pod wodą bez tlenu. Wyniki komunikacji w 2013 r.

Kinga Wiśniewska Pod wodą bez tlenu. Wyniki komunikacji w 2013 r. Nr 72 (3471) 2014-04-14 Kinga Wiśniewska Wyniki komunikacji w 2013 r. Już na koniec III kwartału 2013 r. rynek ubezpieczeń grzmiał, że ceny w komunikacji muszą w końcu wzrosnąć. Nie wzrosły. I teraz rynek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010 Warszawa, 16 marca 2011 r. Plan prezentacji Kontekst rynkowy Informacje o działalności Wyniki finansowe Pytania i odpowiedzi 1 Wolniejszy wzrost

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2015 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2015 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2015 r. Warszawa 2015 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006

Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Ranking funduszy ubezpieczeniowych marzec 2006 Sytuacja na rynku Z perspektywy czasu, sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia na krajowym rynku kapitałowym prezentowała się bardzo dobrze. Mający na to wpływ

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I kwartale 2012 roku

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I kwartale 2012 roku Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia społecznego w I kwartale 2012 roku Warszawa 2012 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia stycznia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu: W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. 1 z 11 Ranking funduszy ubezpieczeniowych wrzesień 2006 Bilans minionych trzech miesięcy na rynkach kapitałowych wypada dla inwestorów korzystnie. Zacznę dość nietypowo,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO II KWARTAŁACH 2011 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r. 1 Autorzy: Małgorzata Pawlak-Kalemba (Departament Monitorowania Ryzyk)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201206/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2014 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2014 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2014 r. Warszawa 2014 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO IV KWARTAŁACH 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III kwartałów 2014 r. Warszawa 2014 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2014 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2014 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2014 r. Warszawa 2014 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Kinga Wiśniewska Absurdalna wojna podjazdowa. Wyniki majątku w 2014 r.

Kinga Wiśniewska Absurdalna wojna podjazdowa. Wyniki majątku w 2014 r. Nr 59 (3706) 2015-03-27 Kinga Wiśniewska Wyniki majątku w 2014 r. Wyniki rynku majątkowego są coraz gorsze, a w prognozach na przyszłe kwartały nie widać zbytniego optymizmu. Branża nie wykorzystuje dobrej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 kwietnia 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w 2013 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w 2013 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w 2013 r. Warszawa 2014 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM INSTYTUCJE UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM Wprowadzenie Rynek kapitałowy w Polsce powstał na początku lat 90-tych XX wieku, gdy wraz z powołaniem Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł.

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Komunikat prasowy Warszawa, 18 maja 2010 r. W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln

Bardziej szczegółowo

Kinga Wiśniewska 10 zł do miliarda strat. Wyniki komunikacji w I kwartale 2014 r.

Kinga Wiśniewska 10 zł do miliarda strat. Wyniki komunikacji w I kwartale 2014 r. Nr 123 (3522) 2014-07-01 Kinga Wiśniewska Nieprzerwanie na polskim komunikacyjnym trwa wojna cenowa, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach sektora. Część firm wierzy, że krokiem w stronę przywrócenia

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201403/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Wydanie I. Wydawca: Wydawnictwo GARMOND 05-092 Łomianki, ul. Grzybowa 3 tel. (22) 435 78 58 e-mail: wydawnictwo@garmond.pl www.garmond.

Wydanie I. Wydawca: Wydawnictwo GARMOND 05-092 Łomianki, ul. Grzybowa 3 tel. (22) 435 78 58 e-mail: wydawnictwo@garmond.pl www.garmond. POLSKA IZBA UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZENIA 2007 Wydanie I Wydawca: Wydawnictwo GARMOND 05-092 Łomianki, ul. Grzybowa 3 tel. (22) 435 78 58 e-mail: wydawnictwo@garmond.pl www.garmond.pl ISBN 978-83-86746-09-5

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III kwartałów 2013 r. Warszawa 2013 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo