Elementy rachunku lambda. dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elementy rachunku lambda. dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP 1"

Transkrypt

1 Elementy rachunku lambda λ 1

2 Notacja λ x 3x + 7 3x + 7 jest różniczkowalna 3x + 7 jest mniejsze od 2 (2,3) 5 f(2, 3) = g(2) = λx(3x + 7) 3x + 7 λx λy(x + y) = λxy(x + y) λx(x + 3) 2

3 Rachunek lambda (λ) Rachunek λ jest nie tylko formą notacji (Wykład 1). Został on zaprezentowany przez Churcha jako jeden z pierwszych systemów formalnych proponujących dokładną definicję obliczalności. Można podać formalną syntaktykę rachunku λ oraz model przyporządkowujący każdej konstrukcji syntaktycznej rachunku λ wartości z odpowiedniej dziedziny. 3

4 Pojęcia pomocnicze Operatorem nazywamy symbol (funkcyjny), który w połączeniu z pewnym wyrażeniem(napisem) zawierającym zmienną (wyróżnioną jako związaną tym operatorem) nabiera konkretnego sensu. Np.: kwantyfikatory, całki, nieskończone sumy i produkty itp. n x= 1 F ( x,y) = F( 1,y) + F( 2,y) F( n,y) 4

5 Pojęcia pomocnicze Operatorem abstrakcji (znakiem abstrakcji) nazywa się symbol operacji, która przekształca funkcję zdaniową w nazwę zbioru przedmiotów spełniających tę funkcję. {x I x jest logikiem} stanowi nazwę zbioru logików zmienna x jest funkcja zdaniowa zmienną związaną operatorem abstrakcji 5

6 Pojęcia pomocnicze Operator lambda (λ-operator) stanowi uogólnienie operatora abstrakcji, gdyż stosuje się go nie tylko do funkcji zdaniowych lecz również do wyrażeń zbudowanych z symboli funkcyjnych (termów). 6

7 Język rachunku lambda Alfabet A rachunku A = zmienne stałe {λ, (, )} zmienne = {u, v, x, y, z} stałe = {a, b, c, d} Wyrażenia rachunku lambda (formuły) F zbudowane nad alfabetem A: F = F A F Z F A wyrażenia atomowe, F A = zmienne stale F Z wyrazenia zlozone 7

8 Wyrażenia złożone Jeśli L i M należą do F, to wyrażenie LM (operator aplikacji) lub postaci (LM) jest wyrażeniem rachunku lambda, przy czym L jest częścią operatorową, zaś M częścią argumentową. Jeśli L należy do F, to wyrażenie postaci λxl lub postaci (λxl) jest wyrażeniem rachunku lambda, λx jest częścią zmiennej związanej, zaś L jest ciałem. Przykłady: xy, x(yz), xyy, abcd (xy) (x(yz)) ((xy)y) (((ab)c)d) 8

9 Podwyrażenie wyrażenia G (1) G jest podwyrażeniem G (2) jeśli G LM, to każde podwyrażenie wyrażeń L i M jest także podwyrażeniem G, (3) jeśli G λxl, to każde podwyrażenie L jest także podwyrażeniem G. Przykłady: λyx i x są podwyrażeniami λyx λz(xyz), xy i y są podwyrażeniami λyλz(xyz) 9

10 Zmienne wolne w wyrażeniach (1) x jest jedyną zmienną wolną występującą w wyrażeniu x (2) jeśli P i S są zbiorami zmiennych wolnych występujących odpowiednio w wyrażeniach P i S, to zbiór zmiennych wolnych występujących w aplikacji PS jest równy P S, (3) jeśli P jest zbiorem zmiennych wolnych występujących w wyrażeniu P, to P -{x} jest zbiorem zmiennych wolnych występujących w wyrażeniu λxp. Przykłady: x jest zmienną wolną w wyrażeniach λyx, λyλz(xyz), abλz(zb)λux; y jest zmienną związaną w: λyx, λyλz(xyz), lecz wolną w podwyrażeniu dr hab. inż. Joanna λz(xyz) Józefowska, prof. PP 10

11 Wyrażenie wolne ze względu na podstawienie niech M i ε[x] będą λ-wyrażeniami; ε[x] oznacza, że zmienna x jest zmienną wolną w ε[x] lub że nie występuje w ε[x]; zapis ε[m/x] oznacza rezultat zastąpienia wszystkich wolnych wystąpień zmiennej x przez wyrażenie M; wyrażenie M jest wolne po zastąpieniu nim zmiennej x, jeśli podczas zastępowania nie nastąpią przypadkowe związania zmiennych wolnych występujących w M. 11

12 Wyrażenie wolne ze względu na podstawienie Przykłady wyrażenie M λxλy(xy) jest wolne po zastąpieniu zmiennej u w wyrażeniu ε[u] = λvu; wyrażenie M xz nie jest wolne po zastąpieniu zmiennej u w wyrażeniu ε[u] = λxu (zmienna wolna x z wyrażenia M zostaje związana) 12

13 Reguły redukcji wyrażeń niech L i M będą wyrażeniami, wtedy przez L M oznaczymy elementarną redukcję L do M; wyrażenie jest redukowalne do M, co zapisujemy L M, jeśli istnieje ciąg L = L 0, L 1,..., L n-1, L n = M taki, że (0 i n-1) L i L i+1 ; 13

14 Elementarne reguły redukcji Reguła przemianowywania zmiennych Niech A λx F[x] oraz niech y będzie nową zmienną, która nie występuje w F[x] jako zmienna wolna i pozostaje zmienna wolna po zastapieniu nia zmiennej x w F[x], wtedy: λx F[x] λy F[y] α Na przykład: λxλz(xz) α λyλz(yz) F[x] 14

15 Elementarne reguły redukcji Podstawowa reguła redukcji Niech A (λx ε[x])m i wyrażenie M jest wolne ze względu na zastąpienie nim zmiennej x w wyrażeniu ε[x], wtedy: (λxε[x])m ε[m/x] Na przykład: λx(xz)a (az) ε[x] M 15

16 Elementarne reguły redukcji Reguła pomocnicza Niech A λx(fx) gdzie F jest wyrażeniem, w którym zmienna x nie występuje jako zmienna wolna, wtedy: λx(fx) η F Na przykład: λx(λyyx) λxx F η λx(λyyx) η λyy α λyy F 16

17 Przykłady function f(x: integer): integer; begin f := x end; P 11 (x) = x; definicja funkcji f w rachunku lambda: λxx; przykładowe obliczenia dla wywołania:... y:=f(5);... M (λ x x 5) 5 ε[x] 17

18 Przykłady function f 1 (x: integer): integer; begin f 1 := x + 1 end; f 1 S 1 ; (funkcja następnika) definicja funkcji f 1 w rachunku lambda: λx((+1)x); przykładowe obliczenia dla wywołania:... y:=f 1 (5);... M (λ x((+1) x) 5) ((+1)5) 6 ε[x] 18

19 Technika Curry ego - currying (Schönfinkel) f n : A 1 x A 2 x... x A n B f n (a 1, a 2,..., a n ), a i A i f c,n : A 1 (A 2... (A n B)...) f c,n (a 1 ) f c,n (a 1 )(a 2 ) f c,n (a 1 )(a 2 )...(a n ) f c,2 : A (B C) lambda nazwa: λaλb treść funkcja może być zarówno daną, jak i funkcją 19

20 Przykłady function f 2 (x, y: integer): integer; begin f 2 := y end; f 2 P 12 ; (projekcja) definicja funkcji f 2 w rachunku lambda: λx 1 λx 2 x 1 ; przykładowe obliczenia dla wywołania: y:=f 3 (3,4);... M M (λ x 1 (λ x 2 x 1 4) 3) λ x ε[x] ε[x] 20

21 Przykłady function f 3 (function f; x: integer): integer; begin f 3 := f(x) end; definicja funkcji f 3 w rachunku lambda: λfλx(fx); przykładowe obliczenia dla wywołania: y:=f 3 (f 1,5);... f λf(λx(fx)5)λx((+1)x) α M λf(λx(fx)5)λy((+1)y) λx(λy((+1)y)x)5 λy((+1)y)5 ((+1)5) ε[x] β 21

22 Przykłady λf(λx((+fx))1)5)λa((*x)a) f α λf(λx((+(fx))1)5)λa((*y)a) λx((+(λa((*y)a)x)1)5) β β ε[x] M λx((+(λa((*y)a)x)1)5) ((+(λa((*y)a)5)1)) ((+(((*y)5))1)) ε[x] M 22

23 Wyrażenie G, w którym nie można zastosować redukcji typu β lub η jest wyrażeniem zredukowanym (lub wyrażeniem w postaci normalnej); Przykład wyrażenia nieredukowalnego λx(xx)λx(xx) λx(xx)λx(xx)... 23

24 Przykład wyrażenia, dla którego istnieją dwa ciągi redukcji: skończony i nieskończony λxλyy(λx(xx)λx(xx)) λyy ε[x] M λxλyy(λx(xx)λx(xx)) λxλyy(λx(xx)λx(xx)) ε[x] M β 24

25 Twierdzenie Jeśli dla danego wyrażenia istnieją dwa ciągi redukcji, z których jeden jest nieskończony, drugi zaś daje określoną wartość, to wyrażenie to zawiera podwyrażenie redukowalne do postaci LM, przy czym M jest nieredukowalne, L ma postać λxp, gdzie P ma postać zredukowana i nie zawiera x. 25

26 Twierdzenie Jeśli wyrażenie oblicza się w drodze kolejnych skrajnie lewostronnych redukcji operatorargument, to uzyskany ciąg redukcji kończy się, jeśli wyrażenie jest redukowalne. 26

27 Twierdzenie (Churcha-Rossera o zbieżności) Jeśli dane wyrażenie ma dwa ciągi redukcji prowadzące do postaci zredukowanych, to postaci te są sobie równe z dokładnością do przemianowania zmiennych (znajdują się w tej samej klasie wartości). 27

28 Model rachunku lambda λu u(u) val[λu u(u)] = selfapplic Czy to jest funkcja? 28

29 Dana Scott (1970) - model rachunku λ D (D D) gdzie (D D) jest przestrzenią funkcji obliczalnych z D w D. Izomorfizm z D w (D D) oznacza, że D jest takim zbiorem wartości, który jest potrzebny do modelu rachunku λ. D jest kratą zupełną, a funkcje obliczalne są definiowane jako funkcje ciągłe w rozumieniu teorii krat. Każda funkcja ciągła z D w D ma punkt stały (Tarski, Knaster). 29

30 Dana Scott (1970) - model rachunku λ Twierdzenie o punkcie stałym Scott i Strachey wykorzystali do zapewnienia istnienia rozwiązań rekurencyjnych oraz do nadania znaczenia takim konstrukcjom, jak instrukcja while. Sposób konstrukcji modelu rachunku λ może być stosowany do wyznaczania dziedzin refleksywnych interesujących z punktu widzenia informatyki. 30

31 Zadanie domowe Zredukować wyrażenie postaci: λf f(y) (λy f(y)) Na powyższym przykładzie przeprowadzić analizę pojęcia zmiennej wolnej i związanej w λ-wyrażeniach. 31

Definicja: alfabetem. słowem długością słowa

Definicja: alfabetem. słowem długością słowa Definicja: Niech X będzie zbiorem niepustym. Zbiór ten będziemy nazywać alfabetem. Skończony ciąg elementów alfabetu X będziemy nazywać słowem a liczbę elementów tego ciągu nazywamy długością słowa. Na

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA Wrocław 2 Wstęp Analiza funkcjonalna, to dziedzina matematyki, która już od początku lat 3-tych, gdy powstawała, była

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12 Analiza matematyczna II (skrypt wykładu Wydział MIiM UW, 2011/12 wersja z dnia: 16 maja 2014 Spis treści 1 Ciągłość funkcji wielu zmiennych 1 1.1 Topologia w R n. Zbiory otwarte, domknięte i zwarte.............

Bardziej szczegółowo

Pierwszyproblemmilenijny ) :czynp=p?

Pierwszyproblemmilenijny ) :czynp=p? ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Seria II: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE XL(2004) Leszek Pacholski(Wrocław) Pierwszyproblemmilenijny ) :czynp=p? Z siedmiu problemów milenijnych pierwszy dotyczy

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ Andrzej Marciniak Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations 11 i X3 Copyright 2004-2011 by Andrzej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Funkcja pierwotna. 9.1 Funkcja pierwotna

Rozdział 9. Funkcja pierwotna. 9.1 Funkcja pierwotna Rozdział 9 Funkcja pierwotna 9. Funkcja pierwotna Definicja funkcji pierwotnej. Niech f będzie funkcją określoną na przedziale P. Mówimy, że funkcja F : P R jest funkcją pierwotną funkcji f w przedziale

Bardziej szczegółowo

O ZNACZENIU OKRESU WARUNKOWEGO

O ZNACZENIU OKRESU WARUNKOWEGO ARTYKUŁY ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W NAUCE XXII / 1998, s. 53 62 Adam OLSZEWSKI O ZNACZENIU OKRESU WARUNKOWEGO Wstęp Niniejszy artykuł jest próbą, niestety niekompletną, odpowiedzi na następujące pytanie:

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Bazy danych jak je ugryźć

Bazy danych jak je ugryźć Bazy danych jak je ugryźć Rodzaj zajęć: Wszechnica Poranna Tytuł: Bazy danych jak je ugryźć Autor: mgr inż. Andrzej Ptasznik, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej

Bardziej szczegółowo

1.2. Rozwiązywanie zadań programowania liniowego metodą geometryczną

1.2. Rozwiązywanie zadań programowania liniowego metodą geometryczną binarną są określane mianem zadania programowania binarnego. W stosunku do dyskretnych modeli decyzyjnych stosuje się odrębną klasę metod ich rozwiązywania. W dalszych częściach niniejszego rozdziału zostaną

Bardziej szczegółowo

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Bartłomiej Skowron Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Jarosław Drapała Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Ciągi nieskończone. 4.1 Ciągi nieskończone

Rozdział 4. Ciągi nieskończone. 4.1 Ciągi nieskończone Rozdział 4 Ciągi nieskończone W rozdziale tym wprowadzimy pojęcie granicy ciągu. Dalej rozszerzymy to pojęcie na przypadek dowolnych funkcji. Jak zauważyliśmy we wstępie jest to najważniejsze pojęcie analizy

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań ze wstępu do matematyki

Zbiór zadań ze wstępu do matematyki Zbiór zadań ze wstępu do matematyki Jan Kraszewski Wrocław 2009 1 Spis treści 2 Przedmowa W zbiorach zadań ze wstępu do matematyki zadania zazwyczaj są tak pogrupowane, by dotyczyły pojęć z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Ciągi. Pojęcie granicy ciągu.

Ciągi. Pojęcie granicy ciągu. Rozdział 2 Ciągi. Pojęcie granicy ciągu. Definicja 2.. Ciąg jest to funkcja określona na zbiorze liczb naturalnych. Będziemy rozważać ciągi o wyrazach rzeczywistych, czyli zgodnie z powyższą definicją

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa - Teoria - Przypomnienie.. A i B są niezależne, gdy P(A B) = P(A)P(B). P(A B i )P(B i )

Rachunek prawdopodobieństwa - Teoria - Przypomnienie.. A i B są niezależne, gdy P(A B) = P(A)P(B). P(A B i )P(B i ) Rachunek prawdopodobieństwa - Teoria - Przypomnienie Podstawy Definicja 1. Schemat klasyczny - wszystkie zdarzenia elementarne są równo prawdopodobne, licząc prawdopodobieństwo liczymy stosunek liczby

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

Funkcja ζ Riemanna. Anna Gwiżdż. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego

Funkcja ζ Riemanna. Anna Gwiżdż. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego Uniwersytet Jagielloński Wydział Matematyki i Informatyki Anna Gwiżdż Funkcja ζ Riemanna Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Błockiego Kraków 7 Składam serdeczne podziękowania opiekunowi

Bardziej szczegółowo

1. Teoria mnogości, zbiory i operacje na zbiorach, relacje i odwzorowania, moc zbiorów.

1. Teoria mnogości, zbiory i operacje na zbiorach, relacje i odwzorowania, moc zbiorów. 1. Teoria mnogości, zbiory i operacje na zbiorach, relacje i odwzorowania, moc zbiorów. Teoria mnogości inaczej nazywana teorią zbiorów jest to teoria matematyczna badająca własności zbiorów (mnogość dawna

Bardziej szczegółowo

Relacyjny model danych

Relacyjny model danych Relacyjny model danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 2 (1) 1 Plan wykładu Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Oganiczenia integralnościowe BD wykład 2 (2) W ramach drugiego

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE

PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE Marek Cieciura, Janusz Zacharski PODSTAWY PROBABILISTYKI Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ W INFORMATYCE CZĘŚĆ III RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Na prawach rękopisu Warszawa, wrzesień 0 RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Logika I. Wykład 1. Wprowadzenie do rachunku zbiorów

Logika I. Wykład 1. Wprowadzenie do rachunku zbiorów Andrzej Wiśniewski Logika I Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki Wykład 1. Wprowadzenie do rachunku zbiorów 1 Podstawowe pojęcia rachunku zbiorów Uwaga 1.1. W teorii mnogości mówimy o zbiorach

Bardziej szczegółowo

oraz, że e jest granicą wyrażenia (1 + 1 / n ) n, gdy n dąży do nieskończoności. Euler podawał przybliżenie dla liczby e do 18 liczb po przecinku.

oraz, że e jest granicą wyrażenia (1 + 1 / n ) n, gdy n dąży do nieskończoności. Euler podawał przybliżenie dla liczby e do 18 liczb po przecinku. Historia liczby Liczba e początkow weszła do matematyki w bardzo niewielkim zakresie. Jest rok 1618, kiedy to w pracy napisanej przez Napiera o logarytmach pojawia się tablica, która przedstawia logarytm

Bardziej szczegółowo

Andrzej Wiśniewski Logika II. Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki. Wykład 14. Wprowadzenie do logiki intuicjonistycznej

Andrzej Wiśniewski Logika II. Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki. Wykład 14. Wprowadzenie do logiki intuicjonistycznej Andrzej Wiśniewski Logika II Materiały do wykładu dla studentów kognitywistyki Wykład 14. Wprowadzenie do logiki intuicjonistycznej 1 Przedstawione na poprzednich wykładach logiki modalne możemy uznać

Bardziej szczegółowo