Prezentacja: SMED jako metoda poprawy OEE - teoria i praktyka oraz miejsce i rola predyktywnego utrzymania ruchu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja: SMED jako metoda poprawy OEE - teoria i praktyka oraz miejsce i rola predyktywnego utrzymania ruchu."

Transkrypt

1 Zarządzanie jakościąp D Prezentacja: SMED jako metoda poprawy OEE - teoria i praktyka oraz miejsce i rola predyktywnego utrzymania ruchu. Konferencja "Mechanika i Utrzymanie Ruchu w zakładach przemysłowych", Trademedia Int. 10 marca 2011 Tadeusz Kołecki

2 Tadeusz Kołecki notka biograficzna Tadeusz Kołecki Kom.: Motta zawodowe: Słowa ulatują przykład inspiruje Dobrze zrobione jest lepsze niż dobrze powiedziane Ryzykowne jest zmieniać, ale bardziej ryzykowne jest nie zmieniać Edukacja i umiejętności certyfikowane Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kierunek Organizacja i Zarządzanie - mgr ekonomii Certyfikowany konsultant Kaizen Management System Studia podyplomowe Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem Szkoła Główna Handlowa Pobyt naukowy w Katholische Universitat in Tilburg (Holandia) Metodyka Six Sigma - posiadacz GB (akademia korporacji dalekowschodniej LG Electronics) Szkolenia managerskie i doskonalące korporacje międzynarodowe & firmy polskie (Polska, Francja, Włochy, Niemcy) Szkolenia z zakresu zarządzania lean mfg i kaizen (Korea Płd, Japonia, Chiny) TOEIC English for International Communication Kariera zawodowa Uniwersytet Ekonomiczny pracownik naukowy w Zakładzie Technik Organizatorskich Bankowość i finanse banki i domy maklerskie (stanowiska dyrektorskie i kierownicze) Przemysł / branża: kablowa (Kierownik Biura Zarządu), spożywcza (FMCG: Logistics Manager koncern europejski), elektroniczna (Materials-> HR -> Innovation Manager koncern dalekowschodni), poligrafia (Dyrektor ds. Logistyki i Utrzymania Ruchu) Dyrektor i Konsultant Wiodący Prowadzenie seminariów i szkoleń otwartych oraz zamkniętych Realizacja warsztatów i projektów ciągłego doskonalenia i lean u Klientów zarówno w firmach usługowych jak i produkcyjnych obejmujące: Podstawy Ciągłego Doskonalenia i Lean Mfg, Zarządzanie Przepływami Materiałowymi, Prewencyjne Utrzymanie Ruchu, Kompleksowe Zapewnienie Jakości, Szczupłe Zarządzanie w Administracji, Sesje strategiczne, Wybrane stosowane metody i techniki: VSM, SMED, AQM, narzędzia eliminacji strat: 5S, Standardy, Wizualizacja, Kanban, Spaghetti chart, Mind Mapping, Checklisty, Plany Działania, Matryce kompetencyjne, Mapy procesów, Karty standaryzacji procesu pracy, Wykres Gantt a Wybrani Klienci: Cezar SA, Sanitec, Superfos, Legrand, Takata, Kamax, UM Wrocław, Impel SA, Mittal Steel, VW Poznań, Wienerberger, Mikrostyk, SKS Pipes, TP SA Udział w konferencjach i seminariach tematycznych Doświadczenie zawodowe projekty m.in.: Wdrożenie systemu komputerowego do zarządzania logistyką produkcji - lider Wdrożenie systemu komputerowego do zarządzania ewidencją papierów wartościowych - główny projektant Wdrożenie 6 czynników innowacji zakładowej: 5S, Produktywność, Jakość, Innowacja logistyczna, BHP, kultura organizacyjna - lider Wdrożenie procedur ISO w obszarze logistyki i procedur celnych - lider Uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego wraz z pozyskaniem pakietu pomocy publicznej - lider

3 Tadeusz Kołecki Kom.: Motta zawodowe: Słowa ulatują przykład inspiruje Dobrze zrobione jest lepsze niż dobrze powiedziane Ryzykowne jest zmieniać, ale bardziej ryzykowne jest nie zmieniać Tadeusz Kołecki notka biograficzna Wystąpienia na konferencjach i seminariach Wystąpienie na konferencji Forum produkcji Najefektywniejsze wskaźnikowanie czyli co naprawdę potrzebne i przydatne i Zarządzanie produkcją na bazie podejścia lean mfg & kaizen - wybrane metody / przykłady z praktyki / efekty, MOVIDonferences Kobylnica 24 lutego 2011 Szkolenie na studiach podyplomowych na Politechnice Gdańskiej TPM - Total Productive Maintenance 29 stycznia 2011 Total Preventive Maintenance - wpływ szczupłego prewencyjnego utrzymania ruchu na OEE oraz przykład projektu wdrożeniowego, Konferencja "Mechanika i Utrzymanie Ruchu w zakładach przemysłowych Trademedia Warszawa18listopada 2010 Istota, obszary, metody lean mfg i kaizen w poprawie wyników operacyjnych przedsiębiorstwa teoria i praktyka. Wybrane przykłady, Światowe Dni Przedsiębiorczości Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 17 listopada 2010 Odchudzone utrzymanie ruchu Total Preventive Maintenance, Konferencja Służby Utrzymania Ruchu MOVIDonferences Kobylnica 6-7 października 2010 Budowanie kultury ciągłego doskonalenia oparte na procesie i jakości od modelu do praktyki, Akademia Ciągłego Doskonalenia Praktycy dla praktyków TP SA, Warszawa 19 czerwca 2008 "Warunki i proces skutecznego wdrożenia systemów informatycznych wspierających zarządzanie produkcją. Spojrzenie praktyka oraz Definiowanie i wdrażanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie produkcją oparte na procesie a postulat ciągłego doskonalenia Konferencja MES Systemy Zarządzania Produkcją, Warszawa lutego 2008, Software Trwałe i efektywne wbudowywanie Kaizen Mgnt System w kulturę organizacyjną usługowej firmy. Proste, czy trudne wyzwanie?, IV Kongres Kaizen, Wrocław listopada 2007 Lean w usługach i procesach biurowych, Konferencja Lean Manufacturing, Warszawa15-17 października 2007 Od teorii do praktyki kaizen podstawy zarządzania ciągłym doskonaleniem, III Kongres Kaizen, Wrocław listopada 2006 Zmiana na lepsze to nie cel a jedynie etap ciągłego procesu. Istota i zastosowanie filozofii i systemu Kaizen w zarządzaniu", Japońskie Otwarte Spotkanie Klubu CIO, Warszawa 5 września 2006 Kaizen Mgnt System podnoszenie efektywności systemów biznesowych, Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Siedlce 7 czerwca 2006 Zarządzanie managerskie w zakresie logistyki dla kadry kierowniczej, Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT, Łagów 1998 Publikacje: Zapobieganie błędom Poka Yoke w procesach wytwórczych, Zarządzanie jakością 2/2006 Co-tłumacz i konsultacja merytoryczna wydania polskiego książki Massakiego Imai Gemba kaizen zdroworozsądkowe podejście do zarządzania Wydawnictwo MT Biznes 2006

4 Obszary lean mfg i KMS Total Flow Management Total Service Mgnt Funkcje zarządzania: Planowanie Organizowanie Motywowanie Kontrolowanie KPI MBO Role & Wymagania: Liderowanie Wspieranie Szkolenie.. Total Quality Assurance Total Preventive Maint. Błąd Defekt Strata

5 Koncepcja JiT - Toyota Kluczem drogi Toyoty i tym co wyróżnia naszą firmę, nie jest żaden szczególny element ( ) Ważne jest natomiast to, aby połączyć wszystkie te elementy w system. Trzeba to robić co dzień i bardzo konsekwentnie nie w zrywach. Fujio Cho były Prezes Toyota Motor Company

6 Koncepcja JiT - Toyota Planuję ograniczyć tak dalece jak to tylko możliwe czas przestojów w procesach produkcyjnych oraz opóźnienia wysyłki części i materiałów. Podstawą realizacji tego zamierzenia zamierzam uczynić metodę dostawy dokładnie na czas. Zasadą przewodnią jest tu wysyłka towarów ani zbyt wczesna, ani zbyt późna Kiichiro Toyoda, założyciel Toyota Motor Company

7 Po co stosować SMED? JIT Redukcja zapasów Częsta produkcja małych serii bez dodatkowych kosztów SMED Redukcja czasu nieproduktywnego Poprawa serwisu klienta dotrzymywanie terminów Poprawa wydajności maszyny i jej ekonomiczności TPM Redukcja kosztów inwestycyjnych i produkcyjnych

8 Po co stosować SMED? Redukcja czasu przezbrojenia Redukcja przestojów maszyn Wzrost produktywności Wzrost OEE Poprawa warunków pracy Redukcja zapasów w toku Wzrost elastyczności sprzętu Redukcja zapotrzebowania na pow. Lepsze poziomowanie prod.

9 Przygotowanie Zmiana oprzyrządowania i/lub Technologii Regulacje rozruch P D Zasada dobrej sztuki definicja czasu przezbrojenia Czas przezbrojenia to czas jaki upływa pomiędzy ostatnim dobrym produktem wyprodukowanym ze standardową prędkością (poprzednie zlecenie produkcyjne) do pierwszego wyprodukowania produktu ze standardową prędkością (kolejne zlecenie produkcyjne). Ostatni dobry produkt Zlecenie n-1 Ostatni dobry produkt Zlecenie n Standardowa prędkość Czas Fazy procesu przezbrajania w czasie Standardowa prędkość

10 Cele w tracie stosowania techniki 1. Nagrać i przeanalizować proces przezbrajania Zpr Wew. Zpo 2. Skrócić wewnętrzną operację przezbrajania (przestój maszyny) poprzez eliminację wzgl. przesunięcie, CEL: 50% Zpr Wew. Zpo 2. Skrócić wewnętrzną operację przezbrajania (przestój maszyny) poprzez eliminację wzgl. przesunięcie, CEL: 50% Zpr Wew. Zpo Czas Zpr przezbrojenie zewnętrzne przed ; Zpo przezbrojenie zewnętrzne po ; Wew przezbrojenie wewnętrzne Przezbrojenie zewnętrzne zespół operacji podczas, których maszyna jest uruchomiona Przezbrojenie wewnętrzne zespół operacji podczas, których maszyna jest unieruchomiona

11 Proces doskonalenia przezbrajania plan działań Kiedy LP Krok Kto Zapisanie i analiza etapów przezbrajania Ocena pod kątem występowania MUDA (strat) Analiza EŁPU* Określenie wewnętrznego i zewnętrzn. przezbrajania Zamiana etapów wewnętrznych na zewnętrzne Doskonalenie pozostałych etapów** Standardy narzędzi i przyrządów pomocniczych Równoległa praca przy przezbrajaniu (2 osoby) Standaryzacja procesu i szkolenie nt. etapów przezbrajania * eliminować, łączyć, przestawić, uprościć **w szczególności pozycjonowanie, mocowanie, ustawianie

12 Sposób działania i jego wpływ na wynik SMED Od celu poprzez plan do realizacji Założenia działań doskonalących: 1. Diagnoza stanu obecnego jak przebiega przezbrajanie 2. Przezbrajanie jest w istocie marnotrawstwem 3. Skrócić lub wyeliminować etapy przezbrajania Efekt Do 50% Do 75% Poniżej 10min Poniżej 3min Działanie Lepsze przygotowanie Lepsza organizacja Małe udoskonalenia (małe inwestycje) Szkolenie pracowników Poprawa doboru metod, narzędzi i środków pomocniczych Zakup lepszych elementów do przezbrajania (średnie inwestycje) Szkolenie pracowników Program SMED (Single Minute Exchange of Dies) Program zero przezbrojeń Poprawa planowania (łączenie zleceń produkcyjnych o tej samej technologii) W trakcie taktu Kolejny sposób aby uniknąć braków po procesie przezbrojenia: OTED = One Touch Exchange of Dies (pierwszy detal po przezbrojeniu musi być zgodny)

13 OEE firmy Best in Class OEED Dostępności maszyn i urządzeń OEEW Wykonania OEEJ Jakości 90% 95% 99,9% X X OEETot 85%

14 Czym jest TPM? TPM stawia na maksymalizację wydajności maszyn i urządzeń poprzez zastosowanie działania zapobiegawczego awariom w całym okresie użytkowania. TPM angażuje pracowników ze wszystkich działów i wszystkich szczebli organizacji oraz motywuje ludzi do dbania o maszyny i urządzenia oraz wykorzystuje aktywność małych zespołów i działania samodzielne. Massaki Imai twórca Kaizen Mgnt System

15 Główne źródła wiedzy i danych o statusie ruchu maszyn i urządzeń Operatorzy maszyn Dział Utrzymania Ruchu Kontakty z producentem Dokumentacja producenta BAZA WIEDZY I DANYCH O RUCHU MASZYN Wewnętrzny system IT maszyny System IT zbierania i analizy danych Własna dokumentacja Audyty i obchody wewnętrzne

16 KOBETSU KAIZEN SAMODZIELNA KONSERWACJA PLANOWANA KONSERWACJA SZKOLENIE I TRENING SYSTEM PLANOWANIA DLA NOWYCH MASZYN I URZADZEŃ DOSKONALENIE JAKOŚCI PRODUKTU OCHRONA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO EFEKTYWNOŚĆ PRACY W BIURZE P D Kobetsu Kaizen 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S 5S

17 Treść 8-miu filarów TPM Kobetsu Kaizen Samodzielna konserwacja Planowana konserwacja Szkolenie i trening System planowania dla nowych maszyn Doskonalenie jakości produktu Ochrona środowiska i bezpieczeństwo Efektywność pracy w biurze Ujęcie rodzajów strat Wdrożenie i poprawa OEE Wielofunkcyjne zespoły Zastosowanie: - 5W1H - 5 x W - analizy PM Stworzenie solidnej bazy poprzez 5S: Faza 1: Stworzenie podstawowych warunków na urządzeniach Faza 2: Samodzielna konserwacja Faza 3: Zastosowanie samodzielnej konserwacji Systematyczne i konsekwentne wdrażanie strategii do zaplanowanej konserwacji Konserwacja prowadzona w określonym czasie i pod nadzorem inspekcji Kontrola części zamiennych Analizy przestojów Monitorowanie i poprawa cyklów życiowych części zamiennych Narzędzia kontroli i analiz Przekazanie podstaw technicznych takich jak: Obsługa Smarowanie Napędy Hydraulika i pneumatyka Elektryka Podstawy metodyczne: a.wizualne zarządzanie b.standardy c.rozwiązywanie problemów d. BHP i P.Poż, Optymalizacja czasu rozwoju dla nowych urządzeń, produktów i procesów Skrócenie faz rozruchu przy nowych urychomieniach produktów i urządzeń Wielozakresowe planowanie projektów Ustanowienie standardów jakości Ustawienie linii zero defektów Praca z matrycami jakości Analiza trendów Brak wypadków Ergonomiczne i czyste miejsca pracy Rozwój i konsekwentne wdrażanie strategii w celu uniknięcia ryzyka związanego z bezpieczeństwe m, higieną i środowiskiem Zastosowanie Poziom 1: metod i technik w celu uniknięcia strat w obrębach administracyjnych: Samoorganizacja Poziom 2: Współpraca Poziom 3: Poprawa procesu Poziom 4: Praca zespołowa

18 7 kroków Planowanego Utrzymania ruchu Cel: Zapewnić 100% dostępność maszyn i urządzeń przez utrzymanie ruchu System Planowanego UR Ulepszenie planowanego UR Zwiększenie efektywności UR Rozpoczęcie Planowanego UR Stworzyć struktury Systemu informacji Usunięcie słabych punktów Określenie priorytetów UR Ciągłe aplikowanie systemu ciągłego doskonalenia (PDCA) * Zwiększenie niezawodności konstrukcji i dostępności maszyn * Użycie części zamiennych/wydłużenie używalności * Wydłużenie cyklu życia * Zredukowanie czasu na wykrycie problemów * Zredukowanie czasu na uzupełnienie części zamiennych * Usprawnienie przechowywania części zamiennych * Wdrożenie Planów Planowanego UR i list kontrolnych * Opracowanie standardów i list kontrolnych dla Planowanego UR * Opracowanie standardów i list kontrolnych dla UR * Struktura systemu charakterystyk bazującego na danych * Wsparcie przez system komputerowy * Zlokalizować słabe punkty * Optymalizacja rozmieszczenia materiałów i konstrukcji * Monitorowanie udoskonaleń * Które wyposażenie generuje najczęściej problemy? * Gdzie występuje najwięcej godzin planowanego utrzymania ruchu? * Gdzie potrzeba wymienić najwięcej części zamiennych?

19 Przewidywanie - Funkcje opisujące niezawodność systemu Gęstość prawdopodobieństwa uszkodzeń: f(t) Rozkład uszkodzeń określa prawdopodobieństwo, że element ulegnie uszkodzeniu w chwili t F(t) Niezawodność wyznacza prawdopodobieństwo, że element nie ulegnie uszkodzeniu do chwili t R(t) = 1 F(f) Intensywność uszkodzeń, określa prawdopodobieństwo, że element, który pracuje poprawnie w chwili t, ulegnie uszkodzeniu w przedziale czasu Δt= (t+ Δt) - t h(t) = f(t) / R(t) Za Adam Hamrol Zarządzanie jakością z przykładami

20 Faza dojrzewania Faza stabilizacji Faza zużycia P D h(t) Przewidywanie - Niezawodność o stałej intensywności uszkodzeń Przebieg funkcji intensywności uszkodzeń wykres wanny λt f(t) = λ*e λt F(t) = 1 - e h(t) = λ R(t) = e λt t 1 t 2 t f(t) Rozkład uszkodzeń λt F(t) = 1 - e h(t) Intensywność uszkodzeń λ λt f(t) = λ*e Za Adam Hamrol Zarządzanie jakością z przykładami t t

21 Przewidywanie - Niezawodność o stałej intensywności uszkodzeń Analiza niezawodności szacowanie wartości λ : x λ = T Gdzie: x oznacza liczbę uszkodzeń zaobserwowanych w czasie T pracy systemu Średni czas między uszkodzeniami θ: 1 T θ = = λ X Θ = MTBF Mean Time Between Failure (urządzenia naprawialne) MTTF Mean Time To Failure (urządzanie nienaprawialne) Dyspozycyjność: MTBF P = MTBF MRT Gdzie: MRT (Mean Repair Time) średni czas trwania naprawy Za Adam Hamrol Zarządzanie jakością z przykładami

22 Przewidywanie - Niezawodność systemów a. System oparty na połączeniach szeregowych Element 1 R(x1) Element 2 R(x2).. Element n R(xn) Rs = R(x1) * R(x2) * R(x3) *. R(xn) b. System oparty na połączeniach równoległych Element 1 R(x1) Element 2 R(x2).. Rs = 1- [1-R(x1)]*[1-R(x2)]*[1-R(x3)]*.[1-R(xn)] Element n R(xn) Za Adam Hamrol Zarządzanie jakością z przykładami

23 # Operação Tempo Acumul. InternaExterna Categ. 1 Buscar o guincho e o carro x T 2 Abrir protecções da máquina x 3 Fechar máquina (em manual) 6 64 x 4 Buscar ferramenta x T 5 Desapertar fixações x AP 6 Fixar o cortante com o guincho x 7 Abrir máquina (em manual) x 8 Retirar o cortante para o carro x M 9 Levar o cortante ao armazém x T Categorias: 10 Trazer o novo cortante x T T - Transporte 11 Fixar guincho x AP - Aperto 12 Colocar cortante na máquina x M AF - Afinação 13 Fechar máquina (em manual) x M - Montagem 14 Apertar fixações x AP O - Outros 15 Levar carro e guincho embora x T 16 Arrumar ferramenta x T 17 Afinar máquina x AF 18 Fechar protecções da máquina x M Total 765 P D Moduły / elementy pracujące urządzenia podlegające monitoringowi (ulegające awariom) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14

24 To jak podejść do planowania działań prewencyjnych i planowania produkcji? Planowanie produkcji Prewencja okresowa Prewencja oparta na statystyce (MTBF) Jedno wyłączenie maszyny w okresie Szereg planowych wyłączeń maszyny w okresie

25 Dziękuję za uwagę i proszę o zadawanie pytań. Motta zawodowe: Ryzykownie jest zmieniać, ale bardziej ryzykowne jest nie zmieniać. Słowa ulatują przykład inspiruje. Dobrze zrobione jest lepsze niż dobrze powiedziane. Strona: Komórka: Tadeusz Kołecki Dyrektor Zarządzający

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

TPM kompleksowy system obsługi bezawaryjnej, w. którym uczestniczą wszyscy członkowie załogi. przedsiębiorstwa. Seiichi Nakajima

TPM kompleksowy system obsługi bezawaryjnej, w. którym uczestniczą wszyscy członkowie załogi. przedsiębiorstwa. Seiichi Nakajima C. Stieler 06-2016 TPM - Total Productive Maintenance W dosłownym tłumaczeniu: Totalne Utrzymanie Ruchu określane również jako Całkowite Produktywne Utrzymanie Maszyn lub Zarządzanie Parkiem Maszynowym,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna Fabryka ekspresowych pociągów Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów" Opis Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania dóbr i usług. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które

Bardziej szczegółowo

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean management Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7333 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 31,25 zł Cena brutto za godzinę 31,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Agenda oferty. Założenia programowe. Korzyści z wdrożenia TPM. Program szkolenia. Sylwetka proponowanego trenera. Informacje dodatkowe.

Agenda oferty. Założenia programowe. Korzyści z wdrożenia TPM. Program szkolenia. Sylwetka proponowanego trenera. Informacje dodatkowe. Oferta TPM Agenda oferty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Założenia programowe Korzyści z wdrożenia TPM Program szkolenia Sylwetka proponowanego trenera Informacje dodatkowe Referencje Globalne doświadczenie Smart Lean

Bardziej szczegółowo

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW

KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW KLUB EFEKTYWNOŚCI MODUŁ PIERWSZY: OPTYMALIZACJA PROCESÓW Moduł Pierwszy przeznaczony jest dla osób pragnących zapoznad się z tematyką Lean Manufacturing od strony optymalizacji procesów produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!"

Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu Fabryka Innowacji! Już dziś masz szansę stać się uczestnikiem projektu "Fabryka Innowacji!" Jeśli Twoja firma należy do sektora przemysłu: CHEMICZNEGO FARMACEUTYCNZEGO MOTORYZACYJNEGO ELEKTRYCZNEGO ELEKTRONICZNEGO WYDOBYWCZEGO

Bardziej szczegółowo

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing

5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej. Maciej Koc Trener Lean Manufacturing 5S - utrzymanie zorganizowanego i wydajnego miejsca pracy na przykładzie firmy produkcyjnej Maciej Koc Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Lean Manufacturing - podstawowe narzędzia. 2. 5S zorganizowane

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM IM-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM IM-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Logistyka produkcji Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM-2-103-IM-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Inżynieria materiałów

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE. "byliśmy tam - jesteśmy tu..." KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami

CIĄGŁE DOSKONALENIE. byliśmy tam - jesteśmy tu... KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami KATALOG WARSZTATÓW CIĄGŁE DOSKONALENIE BestPractice - Projekty doskonalące - Konsultacje z ekspertami - Metody i narzędzia w kompleksowym utrzymaniu maszyn - Poprawa produktywności - Eliminacja marnotrawstwa

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych

Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Organizacja zajęć projektowych i seminaryjnych Przedmiot: Zarządzanie produkcją Wprowadzenie Prowadzący: mgr inż. Paweł Wojakowski mgr inż. Łukasz Gola Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

Bardziej szczegółowo

ABC LEAN MANAGEMENT,

ABC LEAN MANAGEMENT, ABC LEAN MANAGEMENT, czyli jak wyszczuplać, żeby nie doprowadzić firmy do śmierci głodowej 27 28 lutego 2017 r Miejsce realizacji kursu: Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10 - III piętro

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

Akademia KAIZEN OGÓLNIE

Akademia KAIZEN OGÓLNIE Akademia KAIZEN OGÓLNIE Cel studiów: Celem studiów podyplomowych Akademia KAIZEN jest przekazanie i poszerzenie wiedzy i podstawowych umiejętności wśród szerokiego kręgu osób, w tym średniej i wyŝszej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność LEAN MANAGEMENT W BIZNESIE I SEKTORZE PUBLICZNYM

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność LEAN MANAGEMENT W BIZNESIE I SEKTORZE PUBLICZNYM Specjalność LEAN MANAGEMENT W BIZNESIE I SEKTORZE PUBLICZNYM Profil Absolwenta Absolwent posiada nowoczesną, przekrojową i użyteczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne i kompetencje z zakresu Lean Management

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing i 5S

Lean Manufacturing i 5S Lean Manufacturing i 5S Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/13/11108/23472 Cena netto 790,00 zł Cena brutto 790,00 zł Cena netto za godzinę 49,38 zł Cena brutto za godzinę 49,38 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

UTRZYMANIE RUCHU ZA POMOCĄ NARZĘDZIA EQUIPMENT CARE

UTRZYMANIE RUCHU ZA POMOCĄ NARZĘDZIA EQUIPMENT CARE 1 S t r o n a Autor: Robert Rajkowski, Maintenance Manager & New Projects UTRZYMANIE RUCHU ZA POMOCĄ NARZĘDZIA EQUIPMENT CARE UTRZYMANIE RUCHU ZA POMOCĄ NARZĘDZIA EQUIPMENT CARE Grupa Faurecia jest globalnym

Bardziej szczegółowo

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI Jesteśmy firmą konsultingową i wspieramy naszych klientów od 2002 roku. Pracujemy w trybie projektowo-szkoleniowym. Realizujemy projekty i programy związane z poprawą wewnętrznej sytuacji w organizacjach.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE

ZAWARTOŚĆ INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE ZAWARTOŚĆ ZAWARTOŚĆ...1 INFORMACJE NA TEMAT KAIZEN INSTITUTE...1 DLACZEGO KAIZEN?...2 JAK ELIMINOWAĆ MARNOTRAWSTWO I OBNIŻAĆ KOSZTY W SYTUACJI KRYZYSU NA RYNKU?...3 UCZESTNICY...5 WARTOŚĆ WARSZTATÓW I

Bardziej szczegółowo

Lean manufacturing - opis przedmiotu

Lean manufacturing - opis przedmiotu Lean manufacturing - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Lean manufacturing Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen

Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Letni Certyfikowany Praktyk Kaizen Szanowni Państwo W dniu 21 czerwca rozpoczęło się lato. W związku z tym wyjątkowym okresem Kaizen Institute Polska stworzył specjalną wakacyjną ofertę Letni Certyfikowany

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Terminy szkolenia 6-7 październik 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 8-9 grudzień 2016r., Zakopane - Wydarzenie specjalne Opis

Bardziej szczegółowo

-1 osoba z MŚP reprezentant firmy produkcyjnej z województwa warmińsko mazurskiego

-1 osoba z MŚP reprezentant firmy produkcyjnej z województwa warmińsko mazurskiego Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza Państwa na szkolenie pt. Lean Management wsparcie innowacyjności procesowej

Bardziej szczegółowo

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy

Lean Management Fundament. Certyfikowany Program Szkoleniowy Lean Management Fundament Certyfikowany Program Szkoleniowy Program Lean Management Fundament Nr zjazdu Zakres Czas trwania Termin 1 Wprowadzenie do Lean Management Lean Intro Game 2 dni 17-18.11.2016

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości 8 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości Piotr Lipiński, Kierownik Działu Systemów Jakości/QP Ożarów Mazowiecki Listopad 2016 Czego od nas

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM Learning by Doing Maintenance Management System Reliability Centered Maintenance Autonomous Maintenance Preventive Maintenance Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM Learning by Doing Maintenance Management System Reliability Centered Maintenance Autonomous Maintenance Preventive Maintenance Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE. czyli jak oszczędzać czas i pieniądze

LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE. czyli jak oszczędzać czas i pieniądze LEAN MANAGEMENT W PRAKTYCE czyli jak oszczędzać czas i pieniądze Termin: 26.09.2017-27.09.2017 Miejsce szkolenia: Katowice, Best Western Premier Hotel Forum Katowice ul. Bytkowska 1a http://www.bestwesternkatowice.pl/

Bardziej szczegółowo

Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji

Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w rozwiązywaniu problemów powstających

Bardziej szczegółowo

Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł. 2016-10-01 Termin zakończenia usługi. 2016-04-01 Termin zakończenia rekrutacji Lean w usługach Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7334 Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł Cena netto za godzinę 26,32 zł Cena brutto za godzinę 26,32 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek

Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników. PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Szkolenia wewnętrzne Lean Six Sigma czyli jak motywować i budować kompetencje pracowników PREZENTACJA PROJEKTU Marcin Sprawski, Paweł Klimek Dendro Poland Ltd Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4 64-610 Rogoźno

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody podnoszenia efektywności operacyjnej

Nowoczesne metody podnoszenia efektywności operacyjnej 5 KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO 6 KONGRES ŚWIATA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO 18-20 listopada, Warszawa Nowoczesne metody podnoszenia efektywności operacyjnej Arkadiusz Burnos Manager Operacyjny,

Bardziej szczegółowo

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz

Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym. rzemysław Popiołkiewicz Total Productive Maintenance (TPM) jako standard w przemyśle spożywczym rzemysław Popiołkiewicz Tarnowo Podgórne, marzec 2014 Zmiany sposobu działania firm w zakresie służb utrzymania ruchu (SUR). Istotne

Bardziej szczegółowo

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987

Kontakt Email: office.gdansk@ifss.net Telefon: +48 58 73 22 987 Wszelkie prawa do treści opisu szkolenia są zastrzeżone. Stanowią one własność ifss Polska Sp. z o.o. Korzystanie z zasobów treści niniejszych opisów wymaga zgody autorów. Osoby zainteresowane publikacją

Bardziej szczegółowo

SPIE Polska. SPIE, z pasją pomagamy osiągać sukces

SPIE Polska. SPIE, z pasją pomagamy osiągać sukces SPIE Polska Czym jest Facility Management? Strategia Facility Management opiera się na koncepcji kompleksowego i zintegrowanego zarządzania nieruchomościami, utrzymania budynków, instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna

Lean Manufacturing Fabryka robotów - gra symulacyjna Lean Manufacturing "Fabryka robotów" - gra symulacyjna Opis Szkolenie realizowane w ramach: Lean Manufacturing to filozofia szczupłego wytwarzania. To szereg etapów, czynności i narzędzi, które w drodze

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245

CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245 TPM CAŁOŚCIOWE PRODUKTYWNE UTRZYMANIE CIĄGŁOŚCI RUCHU MASZYN I URZĄDZEŃ 1/245 wersja pełna www.progresja.com.pl DLACZEGO MUSIMY COŚ ZMIENIAĆ? 2/245 Podejmować ryzyko, czy się do niego przygotować? Czy

Bardziej szczegółowo

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej

Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej Strategia Lean/ Kaizen dla przedsiębiorstwa klasy światowej KAIZEN Institute Legnica, październik 2013 Copyright 1985-2013 KAIZEN Institute, Ltd. All rights reserved. KAIZEN and GEMBAKAIZEN are registered

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok

System Produkcyjny Toyoty. Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok System Produkcyjny Toyoty Tomasz Ostrowski 14600 - Grafika II Rok 1 System Produkcyjny Toyoty, zwany potocznie TPS (od Toyota Production System), to metoda produkcyjna wprowadzona w fabrykach koncernu

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Środowisko i energia. Jakość i BHP. Laboratorium i doskonalenie. Lotnictwo i kosmonautyka

Środowisko i energia. Jakość i BHP. Laboratorium i doskonalenie. Lotnictwo i kosmonautyka Partnerzy Auditor wewnętrzny wg specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 Auditor wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009 NOWOŚĆ!!! Audity u dostawcy w przemyśle

Bardziej szczegółowo

The Partner of Sustainable Performance Improvement Network. TPM a Outsourcing

The Partner of Sustainable Performance Improvement Network. TPM a Outsourcing The Partner of Sustainable Performance Improvement Network with: TPM a Outsourcing Metodologia kompleksowego zarządzania sprawnością maszyn i urządzeń (Total Productive Maintenance TPM) jako skuteczne

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń 2 1 3 Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń Rozwiązania niestandardowe Dostosowanie do potrzeb wynikających z celów strategicznych, wizji lub oczekiwań klienta. Indywidualne dostosowanie elementów

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM Terminy szkolenia Opis VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych, logistycznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, II półrocze 07 rok Szkolenie Czas trwania (w dniach) Termin Miejsce Cena netto ISO 900:05 ISO 900:05 zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na warsztaty: MAPOWANIE I MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI STRUMIENIA WARTOŚCI W PROCESACH FARMACEUTYCZNYCH 16 17 lutego 2016 r. Centrum

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, I półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, I półrocze 07 rok Termin ISO 900:05 NOWOŚĆ! ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat z dostosowania starego

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI

PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI PROGRAM POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat programów poprawy Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych z programami poprawy Rozwój postawy definiującej gotowość do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, I półrocze 2018 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, I półrocze 2018 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, I półrocze 08 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 zmiany w systemie zarządzania jakością OSTATNIA EDYCJA! 6.0.08 30.0.08 3.0.08 0.03.08.03.08 0.0.08 6.0.08 7.05.08 07.06.08 Lublin Od ISO

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania

Terminarz szkoleń, II półrocze 2017 rok Systemy zarządzania Terminarz szkoleń, II półrocze 07 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 zmiany w systemie zarządzania jakością Od ISO 900:008 do ISO 900:05 praktyczny warsztat z dostosowania starego systemu do nowego Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lean Six Sigma- efekt synergii. Maciej Koc ArjoHuntleigh Polska Sp. Z o.o. Trener Lean Manufacturing

Lean Six Sigma- efekt synergii. Maciej Koc ArjoHuntleigh Polska Sp. Z o.o. Trener Lean Manufacturing Lean Six Sigma- efekt synergii Maciej Koc ArjoHuntleigh Polska Sp. Z o.o. Trener Lean Manufacturing Agenda: 1. Przedstawienie ArjoHuntleigh Polska. 2. Podstawy Lean Manufacturing i Six Sigma. 3. Lean Six

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM

CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM CERTYFIKOWANY PRAKTYK TPM Learning by Doing Maintenance Management System Reliability Centered Maintenance Autonomous Maintenance Preventive Maintenance Planowanie i Harmonogramowanie w Utrzymaniu Ruchu

Bardziej szczegółowo

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing

STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing - Strona 1 z 5 - STUDIA PODYPLOMOWE Lean Manufacturing Wielkopolska Szkoła Biznesu wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz KGHM Letia Legnicki Park Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

METODA TPM JAKO ELEMENT LEAN MANAGEMENT W TRANSPORCIE WEWNĘTRZNYM

METODA TPM JAKO ELEMENT LEAN MANAGEMENT W TRANSPORCIE WEWNĘTRZNYM Edward Michlowicz Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie METODA TPM JAKO ELEMENT LEAN MANAGEMENT W TRANSPORCIE WEWNĘTRZNYM Streszczenie: Większość nowoczesnych przedsiębiorstw wprowadza do zarządzania zasady

Bardziej szczegółowo

TPM. 3bloki. 35konkretnych. 1moduł. koledż POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI. Niezawodność i profilaktyka w TPM LIPIEC 2013 WARSZTATY PRAKTYCZNE

TPM. 3bloki. 35konkretnych. 1moduł. koledż POPRZEZ PRAKTYKĘ DO DOSKONAŁOŚCI. Niezawodność i profilaktyka w TPM LIPIEC 2013 WARSZTATY PRAKTYCZNE WARSZTATY PRAKTYCZNE Niezawodność i profilaktyka w TPM 1 dzień warsztatów LIPIEC 2013 3bloki tematyczne 35konkretnych zagadnień Miasto Termin Adres 1moduł konsultacji Poznań 21/10/2013 22/07/2013 Sala

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność LEAN MANAGEMENT Profil Absolwenta absolwent posiada nowoczesną, przekrojową i użyteczną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje

Bardziej szczegółowo

Symulacja LEAN OFFICE

Symulacja LEAN OFFICE Symulacja LEAN OFFICE Opis Program ma za zadanie przedstawienie szczupłego podejścia do procesów biurowych i administracyjnych. Celem staję się eliminowanie czynności, które są niepotrzebne np. nadprodukcja

Bardziej szczegółowo

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH W oparciu o doświadczenie płynące z wdrażania programów optymalizacji produkcji proponujemy program szkoleniowy, skierowany do

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie majątkiem technicznym i utrzymaniem ruchu. www.balticberg.pl

Nowoczesne zarządzanie majątkiem technicznym i utrzymaniem ruchu. www.balticberg.pl Nowoczesne zarządzanie majątkiem technicznym i utrzymaniem ruchu www.balticberg.pl Doradztwo dla przemysłu BalticBerg zajmuje się wspieraniem organizacji (firm, instytucji) w podwyższaniu efektywności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE 1. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych CEL: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii, zasadami doboru

Bardziej szczegółowo

Jak powstał SolidPlast. Przykład wdrożenia doświadczeń w organizacji i zarządzaniu procesem produkcji w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Jak powstał SolidPlast. Przykład wdrożenia doświadczeń w organizacji i zarządzaniu procesem produkcji w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Jak powstał SolidPlast Przykład wdrożenia doświadczeń w organizacji i zarządzaniu procesem produkcji w przetwórstwie tworzyw sztucznych. PLASTECH 2017 Doświadczenia 23 lata pracy w przetwórstwie tworzyw

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych

Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Konferencja InfraBIM Gliwice, 08-09.11.2016 Integracja Lean management i BIM w projektach infrastrukturalnych Joanna Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. Uniwersytet Jagielloński 1 Agenda Lean management Lean

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2016 rok

Terminarz szkoleń, II półrocze, 2016 rok Terminarz szkoleń, II półrocze, 06 rok Termin ISO 900:05 ISO 900:05 szansa czy zagrożenie? Zmiany w systemie zarządzania jakością 08.09.06.09.06 06.0.06 0.0.06 03..06 7..06 0..06 Od ISO 900:008 do ISO

Bardziej szczegółowo

Best Practice w optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw

Best Practice w optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw Redukcja czy unikanie kosztów? Najlepsze praktyki i metody Best Practice w optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw Paweł Staworzyński Paweł Staworzyński Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze 1

Bardziej szczegółowo

VI. SZKOLENIA SPECJALNE

VI. SZKOLENIA SPECJALNE VI. SZKOLENIA SPECJALNE a. Zasady wzorcowania przyrządów pomiarowych szkolenie modułowe moduł I Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin lekcyjnych Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu metrologii,

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

szkolenia i doradztwo LEAN MANUFACTURING

szkolenia i doradztwo LEAN MANUFACTURING centrum szkoleniowo konsultingowe szkolenia i doradztwo LEAN MANUFACTURING Co robimy? Pomagamy przedsiębiorstwom w uzyskaniu jak najlepszej pozycji rynkowej, skupiając się na działaniach w trzech kierunkach:

Bardziej szczegółowo

Akademia Project Managera

Akademia Project Managera Profil uczestnika - kierownicy projektów, - liderzy wdrażania zmian, - grupy KAIZEN, - członkowie zespołów projektowych, - kierownictwo wyższego szczebla, Akademia Project Managera - szefowie biur projektów

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH STYCZEŃ CZERWIEC 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015 Q00A ISO 9001:2015 zmiany w nowej rewizji normy 1 490 4 25 Q 01 Q 02 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 Warsztaty doskonalące

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - FOCUS IMPROVEMENT. 30konkretnych. 22/10/2013 ul. Tymienieckiego 20 (sala beżowa)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - FOCUS IMPROVEMENT. 30konkretnych. 22/10/2013 ul. Tymienieckiego 20 (sala beżowa) WARSZTATY PRAKTYCZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - FOCUS IMPROVEMENT 1 dzień warsztatów PAŹDZIERNIK 2013 3bloki tematyczne 30konkretnych zagadnień Miasto Termin Adres 1moduł konsultacji Poznań 21/10/2013 9/12/2013

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

35konkretnych. Łódź 18/06/2013 ul. Tymienieckiego 20 (sala beżowa)

35konkretnych. Łódź 18/06/2013 ul. Tymienieckiego 20 (sala beżowa) WARSZTATY PRAKTYCZNE Strategia - gdzie zacząć? 1 dzień warsztatów CZERWIEC 2013 3bloki tematyczne 35konkretnych zagadnień Miasto Termin Adres 1moduł konsultacji Poznań 17/06/2013 Sala numer 9 Łódź 18/06/2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, Spis treści

Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, Spis treści Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. Warszawa, 2017 Spis treści Wprowadzenie 11 1. O inżynierii jakości i zarządzaniu jakością 11 2. Zakres i układ książki 14 3. Komentarz terminologiczny 17

Bardziej szczegółowo

LeanQ Team. Mechanika i utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych

LeanQ Team. Mechanika i utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych LeanQ Team Mechanika i utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych Metodologia kompleksowego zarządzania sprawnością maszyn i urządzeń (Total Productive Maintenance TPM) jako skuteczne narzędzie eliminacji

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo