wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów."

Transkrypt

1 1. Jest Charakterystyka narzędziem Lean Manufacturing do programu. koordynacji to i nadzoru produkcja dla pełnomocnika zamówionych SZJ. wyrobów z wykorzystaniem minimalnej ilości materiałów, zasobów maszynowych i pracowników, a dodatkowo w jak najkrótszym czasie oraz bez błędów. 2. Rejestracja zdarzeń jakości. 3. Generowanie działań korygujących. 4. Koordynacja i nadzór terminowości realizacji działań. 5. Narzędzia oceny skuteczności zrealizowanych działań. 6. Korzyści z zastosowania. Opracował: Sławomir Suski Lean-Soft Rozwiązania dla biznesu

2 Poprawki Przestoje Taiichi Ohno /Toyota/ Jest narzędziem do koordynacji i nadzoru dla pełnomocnika SZJ. Ułatwia implementacje cyklu doskonalenia jakości. Braki Marnotrawstwo Użytkowany od grudnia 2008 w branży automotive w międzynarodowym środowisku. i straty Zbędne ruchy Zgodny z systemami jakości ISO 9001 oraz TS Nadprodukcja Transport Uzyskał pozytywne oceny po auditach firm TUV, Bosch, Deutz, Fiat, VW. Stany magazynowe Dostępny dla małych i średnich firm.

3 Wybrane narzędzia wspierające funkcjonowanie filozofii Lean Manufacturing Poka Joke Jidoka Kaizen Six Sigma 5S Lean Manufacturing Just in time Team work Bilansowanie linii TPM Wizualizacja SMED VSM Standaryzacja 5 Why? One piece flow Kanban

4 Różnice systemów planistycznych wg. filozofii Lean oraz MRP Just in time MRP - Takt - Czasy przezbrojeń -> 0 - Czas dostawy materiałów -> 0 - Poziom braków -> 0 - Fluktuacje wydajności ->0 - Prognoza sprzedaży - Czasy przezbrojeń - Czasy dostaw materiałów - Poziom braków - Fluktuacje wydajności

5 Program Oprogramowanie LEAN-QS do zarządzania Lean Sprzedaż [szt] Rejestracja zdarzeń jakości Tradycyjne podejście planowania produkcji Push Realizacja Prognoza Wartość [PLN] Przychody Zakupy Zysk/ płynność [PLN]

6 Program Oprogramowanie LEAN-QS do zarządzania Lean Rejestracja zdarzeń jakości Jidoka jest środkiem mającym na celu 100% kontrolę części podczas toczącej się produkcji i co najważniejsze, nie po jej zakończeniu. Jidoka oznacza wbudowanie jakości w proces produkcji. Projekt Linia robocza FMEA Stacja robocza nr 3 MTM VSM Stacja robocza nr 2 System zbierania i analizy danych Run&Rate DFMA Design for Manufacturing and Assembly Stacja robocza nr 1

7 Team work praca grupowa oznacza przyporządkowanie maszyn do jednego obszaru, w którym produkowane są podobne do siebie produkty. One piece flow pracownik wykonuje jeden wyrób, a nie partię wyrobów w określonym czasie jest to szybsze i bardziej efektywne. Linia w kształcie U udowodniono, że linia zaprojektowana w ten sposób umożliwia najbardziej efektywną produkcję wyrobów (ruch materiału odbywa się zgodnie ze wskazówkami zegara). Czas [sek/ szt.] Wyrównanie czasów pracy stacji Czas [sek/ szt.] Tact time System zbierania i analizy danych Stacja Stacja System zbierania i analizy danych Popyt [szt] Wygładzanie popytu w krótkich okresach czasu wyrównuje plan produkcji i w efekcie pozwala stabilizować produkcję. Czas [dni]

8 Program Oprogramowanie LEAN-QS do zarządzania Lean Generowanie działań korygujących Wizualizacja - obok oznaczania powierzchni odkładczych, dróg transportowych, czy miejsca pracy, oznacza również zbieranie danych procesowych takich jak aktualny takt linii, ilość pozostałych wyrobów do wykonania, parametry zdolności procesu, czy aktualne parametry pracy linii. Takt linii Sensory, sterowniki PLC System zbierania i analizy danych Stan linii Układy pomiarowe i systemy wizyjne Parametry procesu -SPC Elementy pomiarowe System raportingu Instrukcje Tablice i inne elementy wizualne System oznaczeń Wizualizacja procesu

9 Program Oprogramowanie LEAN-QS do zarządzania Lean Korzyści z zastosowania Six Sigma Lean Manufacturing oraz Six Sigma są uzupełniającymi się strategiami, które nakierowane są na doskonalenie procesów i tym samym na osiągnięcie 0 błędów. Celem nadrzędnym strategii Six Sigma jest stabilizacja procesów - stanowi miernik zgodności z wymaganiami. Analiza SPC Liczba błędów na 1 mln Wartość Sigma ,0 Cel: Cp > 2,0 3,4 6,0-6s -3s 3s 6s 99,73% 99, % 100 % Układy pomiarowe i systemy wizyjne Maszyna Wprowadzanie 6 Sigma odbywa się w 5 krokach DMAIC Define Measure Analyze Improve Control System zbierania i analizy danych Błędy produkcyjne

10 Program Oprogramowanie LEAN-QS do Koordynacja zarządzania i Lean nadzór terminowości realizacji działań Kanban jest sygnałem wystąpienia zapotrzebowania na specyficzny materiał, w określonej ilości, który ma być dostarczony do określonego miejsca. Sygnał ten może być realizowany za pomocą kart kanbanowych lub w na przykład postaci sygnału elektronicznego wysyłanego przez pracownika linii. E-kanban System zbierania i analizy danych Kolektor danych lub czytnik kodów kreskowych Maszyna Pusty pojemnik Transport Drukarka etykiet Miejsce składowania Regał magazynowy Magazyn

11 Program Oprogramowanie LEAN-QS do zarządzania Lean Narzędzia oceny skuteczności zrealizowanych działań TPM jest programem przeznaczonym dla maszyn i narzędzi zapewniającym, że wyposażenie produkcyjne będzie dostępne w momencie rozpoczęcia produkcji wyrobu. Głównym elementem TPM jest harmonogram prewencyjnego utrzymania narzędzia lub maszyny. SMED Single Minute Exchange of Dies. System przezbrajania maszyn który z jednej strony przywiązuje ogromną wagę do porządku i standaryzacji, a z drugiej strony dzieli prace związane z przezbrajaniem maszyn na wewnętrzne i zewnętrze cel minimalizacja czasów przezbrojeń Maszyna Harmonogram przeglądów planowych System zbierania i analizy danych Narzędzie Wyposażenie produkcyjne Plan przeglądów prewencyjnych Działania mające na celu zabezpieczenie ciągłości produkcji

12 Program Oprogramowanie LEAN-QS do zarządzania Lean Strpna internetowa Poka Joke jest techniką wykorzystującą metody i narzędzia w celu wykluczenia niezamierzonego powstania błędu jest częścią Jidoka. System zbierania i analizy danych Czy spełniono warunek? nie tak Panel operatorski Narzędzie Czytnik kodów Przykład wymiany narzędzia jako element Poka Joke Narzędzie sygnał kodowania

13 Program Oprogramowanie LEAN-QS do zarządzania Lean Narzędzia oceny skuteczności zrealizowanych działań 5S celem jest stworzenie czystego, zorganizowanego i bezpiecznego miejsca pracy. Five why jest metodą używaną do określenia przyczyn wystąpienia problemu lub ustalenia dlaczego określone procesy zostały wykonane w jakiś sposób. Empowerment oznacza przekazanie pracownikom odpowiedzialności do rozwiązywania problemów. System zbierania i analizy danych Procedura 8 D Diagram Ishikawa Kontrola wymagań 5 S Seiri - sortowanie Seiton - sprzątanie Seiso - czyszczenie Seiketsu - utrzymanie Shitsuke - samodyscyplina Narzędzia ciągłego doskonalenia Analiza 5 why? Analizy i raporting

14 Podejście Lean do planowania produkcji Pull Sprzedaż [szt] VSM DFMA Poka joke MTM Training SPC R&R APQP Kaizen Kaizen Realizacja Prognoza FMEA Wartość [PLN] Przychody Zakupy Zysk/ płynność [PLN] Kaizen nierozłącznie towarzyszy wdrażaniu filozofii Lean Manufacturing jako narzędzie pomocne przy analizie sytuacji, rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia.

15 Kaizen jest filozofią ciągłego doskonalenia, niekończących się zmian we wszystkich obszarach firmy. Kaizen Innowacja Zmiany realizowane małymi krokami Zmiany realizowane dużymi krokami Zdobywanie wiedzy przez naukę Rewolucja technologiczna Ciągłe doskonalenie (działanie) Inwestowanie Orientacja na proces Orientacja na wynik Praca grupowa Praca indywidualna (dominuje) Nakierowanie na pracownika Nakierowanie na technologię Postęp Check Postęp Check Check Check Check Check Czas Czas

16 Koszt inwestycji Koszty wdrożenia Lean Manufacturing są w dużej mierze uzależnione od przyjętych rozwiązań technologicznych, stopnia integracji systemu informatycznego z linią technologiczną, zakresu automatyzacji oraz od spodziewanych przychodów. Kaizen Maksymalny poziom inwestycji Kaizen Kaizen Stopień spełnienia wymagań Lean

17 Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kontaktu: Rozwiązania dla biznesu