Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia"

Transkrypt

1 Oferta Gdańsk 2014

2 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw oraz otwieranie horyzontów na nowe możliwości, odpowiadające zmieniającym się wymaganiom rynku. Nowe możliwości uzyskiwane są poprzez: obniżenie kosztów, zmniejszenie stanów magazynowych, zmniejszenie kapitału zainwestowanego w toku produkcji, wzrost wydajności, poprawę wykorzystania maszyn, redukcji potrzebnej powierzchni, skrócenie czasu przejścia, skrócenie czasów przezbrojeń, zwiększenie elastyczności działania przedsiębiorstwa na zapotrzebowanie płynące od klientów, poprawę jakości pracy, zmniejszenie liczby reklamacji, poprawę komunikacji w przedsiębiorstwie. Ars Profectus oferuje: prowadzenie szkoleń, audytów, projektów (np. wdrażanie Lean Management, oszczędnościowe, optymalizacyjne, reorganizacyjne), outsourcing managera ds. ciągłego doskonalenia, konsultacje projektów. Zapraszamy do kontaktu. Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

3 Audyty Audyty (analiza procesów w przedsiębiorstwie) usługa polegająca na przeprowadzeniu obserwacji procesów produkcyjnych i logistycznych u klienta (przejście przez zakład) oraz przedstawienie szczegółowego raportu po audytowego wraz z rekomendacjami. Zakres audytu determinują potrzeby Klienta, zatem trudno jest przestawić standardowe rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu w celu otrzymania wyceny.

4 Projekty Prowadzone przez nas projekty są ściśle dostosowane do specyfiki firmy Klienta. Realizujemy je kompleksowo: od identyfikacji obszarów, poprzez ustalenie z Klientem rozwiązań przyczyn, wdrożenie rozwiązań do monitoringu osiąganych korzyści. Przykłady tematyki prowadzonych projektów: Wdrożenia Lean wdrożenia metodologii Lean (również wybranych narzędzi) w całej strukturze firmy Oszczędnościowe zorientowane na działania, które przyniosą największe i najszybsze oszczędności finansowe. Optymalizacyjne zorientowane na zwiększenie efektywności zasobów (ludzkich, maszynowych itp.) Reorganizacja zorientowane na zmianę i usprawnienie procesów (przepływ materiałów, dystrybucja itp.) W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

5 Outsourcing Improvement Managera Outsourcing Improvement Managera (Managera ds. ciągłego doskonalenia) usługa pozwalająca klientom posiadanie przez ustaloną ilość dni w miesiącu specjalisty, którego zadaniem będzie poprawa procesów w przedsiębiorstwie. Klient nie ponosi kosztów szkolenia posiadanego pracownika lub zatrudnienia nowej osoby na pełny etat. W czasie obecności w firmie manager prowadzi projekty usprawniające o zakresie uzgodnionym z klientem. Może również szkolić osoby do pełnienia funkcji liderów doskonalenia w przyszłości. Usługa ściśle połączona ze wsparciem klientów we wdrożeniu usprawnień procesów. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

6 Szkolenia Szkolenia dedykowane dla danego klienta. Szkolenia dostosowane są dla specyfiki działalności firmy Klienta. Zakres materiału przygotowany specjalnie do danego szkolenia (do uzgodnienia wcześniej z klientem). Tematy jak i proponowany zakres szkoleń można znaleźć w kartach szkoleń na następnych stronach. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Czas trwania oraz miejsce szkolenia do uzgodnienia. Tematy szkoleń: Wstęp do Lean Management Doskonalenie zarządzania stanowiskiem pracy Skracanie czasów przezbrojeń maszyn Bezawaryjne utrzymanie parku maszynowego Standaryzacja pracy Identyfikacja marnotrawstwa Zarządzanie zapasami i materiałami Mapowanie i analiza strumienia wartości Lean Management w biurze Zapobieganie błędom Na dalszych stronach przestawione zostały karty szkoleń z przykładowymi zagadnieniami poruszanymi na nich. Ars Profectus każdorazowo ustala program, aby szkolenie było dostosowane do potrzeb Klienta. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

7 Wstęp do Lean Management Cel szkolenia Przedstawienie uczestnikom podstawowych informacji o zarządzaniu przedsiębiorstwem za pomocą Lean Management. Profil uczestnika Kadra zarządzająca: o Właściciele przedsiębiorstw o Prezesi przedsiębiorstw o Dyrektorzy produkcji Kadra kierownicza: o Kierownicy produkcji o Kierownicy działów o Brygadziści Specjaliści: o Specjaliści ds. organizacji produkcji o Inżynierowie procesów o Technolodzy o Zarządzający procesami Pracownicy przedsiębiorstwa: o Operatorzy maszyn o Monterzy o Spawacze o Każdy pracownik przedsiębiorstwa Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują Wstęp do Lean Management (Omówienie genezy powstania techniki Lean Management) Zasady Lean Management (Omówienie 5 głównych zasad Lean Management) Wartość dodana (Omówienie pojęcia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa) 5S (Narzędzie pozwalające dobrze zorganizować stanowiska pracy) Kanban (Sposób na planowanie produkcji oraz zapewnienie materiałów na stanowiskach produkcyjnych) SMED (Metoda skracania czasów przezbrojeń maszyn) TPM (Narzędzie pozwalające zwiększyć wykorzystanie posiadanego parku maszynowego) Zarządzanie wizualne (Kontrola wizualna jako element zarządzania)

8 Mapowanie strumienia wartości (Narzędzie pozwalające zobrazować procesy w przedsiębiorstwie) Poka-Yoke (Narzędzie pozwalające eliminować ludzkie błędy) Czas szkolenia: 8 godzin lub 16 godzin Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu Opis koncepcji Lean Management jest jedną z technik zarządzania przedsiębiorstwem. Koncepcja Lean Management (lean w języku angielskim oznacza chudy, szczupły) najczęściej definiowana jest jako eliminacja zbędnych czynności, które nie dodają wartości produktowi lub usłudze, tzn. takich, za które klient nie jest skłonny zapłacić (np. czekanie na elementy lub materiały, czas stracony na naprawy maszyn itp.). Eliminacje wspomagają narzędzia, którymi dysponuje Lean Management.

9 Doskonalenie zarządzania stanowiskiem pracy Cel szkolenia Zapoznanie uczestników z nowoczesnym podejściem do organizacji i zarządzania stanowiskiem pracy. Uświadomienie uczestnikom jaki wpływ na produktywność pracy (wzrost wydajności, redukcja kosztów, poprawa jakości) ma dobrze wdrożony program 5S. Profil uczestnika Kadra zarządzająca: o Właściciele przedsiębiorstw o Prezesi przedsiębiorstw o Dyrektorzy produkcji Kadra kierownicza: o Kierownicy produkcji o Kierownicy działów o Brygadziści Specjaliści: o Specjaliści ds. organizacji produkcji o Inżynierowie procesów o Technolodzy o Zarządzający procesami Pracownicy przedsiębiorstwa: o Operatorzy maszyn o Monterzy o Spawacze o Każdy pracownik przedsiębiorstwa Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują Wstęp do Lean Management (Omówienie genezy powstania techniki Lean Management) Zasady Lean Management (Omówienie 5 głównych zasad Lean Management) Wartość dodana (Omówienie pojęcia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa) Omówienie pierwszego kroku (Selekcja pierwszy krok w 5S) Omówienie drugiego kroku (Systematyka drugi krok w 5S) Omówienie trzeciego kroku (Sprzątanie trzeci krok w 5S) Omówienie czwartego kroku (Standaryzacja czwarty krok w 5S) Omówienie piątego kroku (Samodyscyplina piąty krok w 5S) Korzyści z 5S (Omówienie korzyści z wdrożenia 5S dla pracowników i przedsiębiorstwa)

10 Wdrożone 5S i co dalej? (Sposoby utrzymania 5S i radzenia z oporem) Audyty 5S (Audyty 5S metody prowadzenia) Czas szkolenia: 8 godzin Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu Opis koncepcji Dobrze zorganizowane stanowisko pracy to ważny element wysoko wydajnej pracy, pozbawionej produkcji wadliwych wyrobów. Pracownicy nie muszą chodzić i szukać elementów, narzędzi, materiałów lub informacji, które są niezbędne do realizacji zleceń pracy danego stanowiska. 5S jest metodą organizacji stanowiska pracy, która zakłada utrzymywanie porządku, czystości i organizacji w ramach jednolitego standardu. Prowadzi do tego zachowanie określonych czynności w codziennych obowiązkach. Jest to metoda wykorzystująca zarządzanie wizualne.

11 Skracanie czasów przezbrojeń maszyn Cel szkolenia Przedstawienie procesu, który pozwala na zmniejszenie czasu przedstawiania maszyny poprzez ciągłą eliminację strat i rozwiązywanie problemów. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na produkcję wyrobów w małych partiach. Profil uczestnika Kadra zarządzająca: o Właściciele przedsiębiorstw o Prezesi przedsiębiorstw o Dyrektorzy produkcji Kadra kierownicza: o Kierownicy produkcji o Kierownicy działów o Brygadziści Specjaliści: o Specjaliści ds. organizacji produkcji o Inżynierowie procesów o Technolodzy o Zarządzający procesami Pracownicy przedsiębiorstwa: o Operatorzy maszyn o Monterzy o Spawacze o Każdy pracownik przedsiębiorstwa Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują Wstęp do Lean Management (Omówienie genezy powstania techniki Lean Management) Zasady Lean Management (Omówienie 5 głównych zasad Lean Management) Wartość dodana (Omówienie pojęcia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa) Ogólne zasady SMED (Jakie kroki należy wykonać aby zastosować metodę SMED) Etapy przygotowania operacji przezbrojenia (Przezbrojenie: czy jest stratą? Z czego się składa?) Fazy wdrożenia SMED (Omówienie poszczególnych faz SMED) Usprawnienie metod pracy (Jak można usprawnić proces przezbrajania?)

12 Analiza czynności w SMED (W jaki sposób najłatwiej analizować czynności przezbrajania?) Korzyści ze SMED (Jakie korzyści ze SMED otrzymują pracownicy i przedsiębiorstwo?) Czas szkolenia: 8 godzin Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu Opis koncepcji Metoda SMED pozwala na opracowanie procesu zmiany oprzyrządowania urządzenia produkcyjnego (konieczny ze względu na zmianę jednego typu wyrobu na inny) w możliwie najkrótszym czasie. Skrócenie czasów przezbrojeń daje przedsiębiorstwu wiele korzyści, m.in. możliwość produkcji w mniejszych partiach co przekłada się na: szybszą reakcję na zamówienia klientów, mniejsze koszty produkcji w toku oraz lepsze wykorzystanie posiadanego parku maszynowego.

13 Bezawaryjne utrzymanie parku maszynowego Cel szkolenia Przedstawienie narzędzia mającego na celu poprawę efektywności wykorzystania parku maszynowego oraz optymalizacji nakładów remontowych. Metody skoncentrowanej na zaangażowaniu pracowników działów produkcji oraz działu utrzymania ruchu do właściwego eksploatowania maszyn i urządzeń. Profil uczestnika Kadra zarządzająca: o Właściciele przedsiębiorstw o Prezesi przedsiębiorstw o Dyrektorzy produkcji Kadra kierownicza: o Kierownicy produkcji o Kierownicy działów o Brygadziści Specjaliści: o Specjaliści ds. organizacji produkcji o Inżynierowie procesów o Technolodzy o Zarządzający procesami Pracownicy przedsiębiorstwa: o Operatorzy maszyn o Monterzy o Spawacze o Każdy pracownik przedsiębiorstwa Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują Wstęp do Lean Management (Omówienie genezy powstania techniki Lean Management) Zasady Lean Management (Omówienie 5 głównych zasad Lean Management) Wartość dodana (Omówienie pojęcia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa) Podstawy TPM (Geneza, założenia i zasady TPM) Filary TPM (Omówienie filarów TPM) Wskaźniki TPM (Omówienie podstawowych wskaźników TPM) Plan wdrożenia TPM (Jak wdrożyć TPM?)

14 Czas szkolenia: 8 godzin Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu Opis koncepcji Zapewnienie jak największej dostępności, wydajności maszyn w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest ważnym zadaniem, które stoi przed zarządzającymi. Niespodziewane awarie sprzętu zawsze negatywnie wpływają na proces produkcyjny oraz realizację harmonogramów. Tym samym cierpią klienci, którzy muszą dłużej czekać na swoje produkty. Negatywne jest to dla przedsiębiorstwa, które może z tego powodu tracić klientów. Ciekawym rozwiązaniem problemu awaryjności, dostępności i niskiej wydajności maszyn jest technika TPM. Wyznacza one nowe cele dla utrzymania ruchu oraz operatorów.

15 Standaryzacja pracy Cel szkolenia Przedstawienie narzędzia pracy standardowej, czyli analizowanie pracy ludzi, usprawnianie jej, tworzenie instrukcji pracy standardowej. Czynności te mają zapewnić stabilność procesów oraz wysoką produktywność. Profil uczestnika Kadra zarządzająca: o Właściciele przedsiębiorstw o Prezesi przedsiębiorstw o Dyrektorzy produkcji Kadra kierownicza: o Kierownicy produkcji o Kierownicy działów o Brygadziści Specjaliści: o Specjaliści ds. organizacji produkcji o Inżynierowie procesów o Technolodzy o Zarządzający procesami Pracownicy przedsiębiorstwa: o Operatorzy maszyn o Monterzy o Spawacze o Każdy pracownik przedsiębiorstwa Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują Wstęp do Lean Management (Omówienie genezy powstania techniki Lean Management) Zasady Lean Management (Omówienie 5 głównych zasad Lean Management) Wartość dodana (Omówienie pojęcia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa) Pojęcie standaryzacji (Co to jest standaryzacja?) Wdrażanie pracy standardowej (Omówienie poszczególnych kroków wdrażania pracy standardowej) Czy standard jest niezmienny? (Praca standardowa a ciągłe doskonalenie procesów) Bariery we wdrażaniu (Przeszkody we wdrażaniu pracy standardowej)

16 Czas szkolenia: 8 godzin Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu Opis koncepcji Metoda ustalania dokładnych procedur wykonywania pracy przez pracowników. Można zastosować ją do pracy na stanowiskach, operacji przezbrojeń, operacji konserwacji maszyn itp. Wprowadzenie standaryzacji do codziennej pracy umożliwia uzyskanie wielu korzyści. Najważniejszą z nich jest przewidywalność procesów. Z dużą dokładnością można zaplanować wszystkie działania, które mają miejsce w przedsiębiorstwie. Inne korzyści to: szybsze szkolenie nowego pracownika, zwiększenie wielofunkcyjności pracowników (treningi umożliwiające przeszkolenie pracowników, aby mogli pracować na więcej niż jednym stanowisku pracy).

17 Identyfikacja marnotrawstwa Cel szkolenia Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw Lean Manufacturing. Podczas warsztatów uczestnicy poznają i nauczą się identyfikować 7 podstawowych typów marnotrawstwa, a także przećwiczą i sprawdzą wpływ omawianych techniki i narzędzia Lean na ich eliminację. Profil uczestnika Kadra zarządzająca: o Właściciele przedsiębiorstw o Prezesi przedsiębiorstw o Dyrektorzy produkcji Kadra kierownicza: o Kierownicy produkcji o Kierownicy działów o Brygadziści Specjaliści: o Specjaliści ds. organizacji produkcji o Inżynierowie procesów o Technolodzy o Zarządzający procesami Pracownicy przedsiębiorstwa: o Operatorzy maszyn o Monterzy o Spawacze o Każdy pracownik przedsiębiorstwa Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują Wstęp do Lean Management (Omówienie genezy powstania techniki Lean Management) Zasady Lean Management (Omówienie 5 głównych zasad Lean Management) Wartość dodana (Omówienie pojęcia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa) Omówienie 7 typów marnotrawstwa (Omówienie typów marnotrawstwa oraz wycieczka w poszukiwaniu marnotrawstwa hala produkcyjna, biura) Identyfikacja powodów występowania marnotrawstwa (Jak zidentyfikować marnotrawstwo?)

18 Co zrobić z marnotrawstwem? (Techniki i narzędzia doskonalenia procesu wobec zidentyfikowanych problemów) Czas szkolenia: 8 godzin Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu Opis koncepcji Marnotrawstwo to działania, które zużywają zasoby lecz nie przynoszą korzyści z punktu widzenia klienta. Można wyróżnić dwa typy: typ pierwszy to czynności, które nie przynoszą korzyści dla klienta jednakże są niezbędne ze względu na stosowane technologie, natomiast drugi to czynności, które mogą zostać natychmiast wyeliminowane z procesu produkcyjnego. Niezależnie od typu marnotrawstwa wykrytego w przedsiębiorstwie należy podjąć takie same działania: eliminowanie lub przynajmniej minimalizowanie. W wyniku tych działań dostosowujemy procesy produkcyjne, usługowe aby mogły spełnić oczekiwania klientów a jednocześnie trwały krótko, były mniej kosztowe i bardziej efektywne.

19 Zarządzanie zapasami i materiałami Cel szkolenia Przedstawienie uczestnikom narzędzi Lean Management, które wspomagają zarządzanie materiałami i pozwalają: obniżyć poziom zainwestowanego kapitału w produkcję w toku, zapewniają dostępność potrzebnych materiałów i półproduktów w czasie procesu produkcyjnego. Profil uczestnika Kadra zarządzająca: o Właściciele przedsiębiorstw o Prezesi przedsiębiorstw o Dyrektorzy produkcji Kadra kierownicza: o Kierownicy produkcji o Kierownicy działów o Brygadziści Specjaliści: o Specjaliści ds. organizacji produkcji o Inżynierowie procesów o Technolodzy o Zarządzający procesami Pracownicy przedsiębiorstwa: o Operatorzy maszyn o Monterzy o Spawacze o Każdy pracownik przedsiębiorstwa Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują Wstęp do Lean Management (Omówienie genezy powstania techniki Lean Management) Zasady Lean Management (Omówienie 5 głównych zasad Lean Management) Wartość dodana (Omówienie pojęcia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa) System ciągniony (Czym jest system ciągniony, jego charakterystyka) Karty Kanban (Typy kart Kanban) Wdrożenie Kanban (Etapy wdrożenia systemu Kanban) Praca w systemie Kanban (Zasady Kanban) Just In Time (Geneza i charakterystyka Just In Time) Wdrożenie Just In Time (Jak wdrożyć Just In Time?)

20 Czas szkolenia: 8 godzin Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu Opis koncepcji Dużą częścią kosztów ponoszonych w przedsiębiorstwach są wysokie stany magazynowe. Zarówno wyrobów gotowych, jak i materiałów do produkcji czy też materiałów, które są obecnie w produkcji. Narzędzia Kanban i Just In Time pozwalają usprawnić te procesy. Kanban to sygnał, który przekazuje informacje o potrzebie oraz instrukcje produkcji lub pobrania części w systemie ssącym. Just In Time to system produkcji, w którym produkowane i dostarczane jest tylko i wyłącznie to co jest potrzebne, kiedy jest potrzebne i jedynie w potrzebnej ilości. Wprowadzenie tych narzędzi pozwala zmniejszyć wysokość kapitału zaangażowanego w produkcję (w materiały, w wyroby gotowe).

21 Mapowanie i analiza strumienia wartości Cel szkolenia Zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności posługiwania się metodą Mapowania Strumienia Wartości. Uczestnicy nabędą umiejętności samodzielnego wykorzystywania narzędzia do analiz procesów. Profil uczestnika Kadra zarządzająca: o Właściciele przedsiębiorstw o Prezesi przedsiębiorstw o Dyrektorzy produkcji Kadra kierownicza: o Kierownicy produkcji o Kierownicy działów o Brygadziści Specjaliści: o Specjaliści ds. organizacji produkcji o Inżynierowie procesów o Technolodzy o Zarządzający procesami Pracownicy przedsiębiorstwa: o Operatorzy maszyn o Monterzy o Spawacze o Każdy pracownik przedsiębiorstwa Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują Wstęp do Lean Management (Omówienie genezy powstania techniki Lean Management) Zasady Lean Management (Omówienie 5 głównych zasad Lean Management) Wartość dodana (Omówienie pojęcia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa) Pojęcie związane z mapowaniem strumienia wartości (Definicje podstawowych pojęć) Wybór rodziny produktów (Jak wybrać przedstawicieli produktów do mapowania?) Mapa stanu obecnego (Sposoby zbierania informacji do stworzenia mapy stanu obecnego) Mapa stanu przyszłego (Mapa stanu przyszłego jako elementy redukcji marnotrawstwa)

22 Plan wdrażania zmian (Jak zaplanować i wdrożyć zmiany z pomocą mapy strumienia wartości) Czas szkolenia: 8 godzin Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu Opis koncepcji Mapowanie strumienia wartości jest to technika polegająca na opisywaniu w sposób graficzny jak wygląda przepływ strumienia wartości w oczach klienta od początku do końca procesu. Wykorzystując tą technikę można zidentyfikować miejsca występowania marnotrawstwa, a po ich analizie sposób na ich ograniczenie lub eliminację. Mapowanie polega na przejściu przez proces i zaznaczeniu przepływów zarówno materiałów, jak i informacji.

23 Lean Management w biurze Cel szkolenia Prezentacja praktycznych możliwości eliminacji marnotrawstwa w procesach biurowych, umożliwiających poprawę jakości obsługi, skrócenie czasu potrzebnego na realizację, redukcję kosztów. Profil uczestnika Kadra zarządzająca: o Właściciele przedsiębiorstw o Prezesi przedsiębiorstw o Dyrektorzy administracyjni Kadra kierownicza: o Kierownicy działów administracyjnych Specjaliści: o Zarządzający procesami biurowymi Pracownicy przedsiębiorstwa: o Pracownicy administracyjni o Pracownicy biurowi Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują Wstęp do Lean Management (Omówienie genezy powstania techniki Lean Management) Zasady Lean Management (Omówienie 5 głównych zasad Lean Management) Wartość dodana (Omówienie pojęcia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa) Lean Management w procesach biurowych (Możliwość zastosowania poszczególnych narzędzi Lean Management w procesach biurowych) Wprowadzanie zmian (Jak opracować plan wprowadzenia zmian?) Narzędzie 5S (Omówienie narzędzia 5S) 5S w pracy z komputerem (Możliwość wykorzystania 5S w pracy z komputerem) Mapowanie strumienia wartości (Podstawy mapowania strumienia wartości) Czas szkolenia: 8 godzin Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu

24 Opis koncepcji Doskonalenie procesów za pomocą techniki Lean Management można z powodzeniem wprowadzać w pracy biurowej. W biurach również można zauważyć marnotrawstwa w procesie, które należy eliminować lub minimalizować. Dużo narzędzi Lean Management ma zastosowanie nie tylko na hali produkcyjnej. Wprowadzenie tej techniki umożliwia ulepszenie procesów pod kątem oczekiwań klientów, a przy okazji często pozwala obniżyć koszty działalności.

25 Zapobieganie błędom Cel szkolenia Poznanie technik identyfikacji błędów jakościowych i źródeł ich powstawania. Prezentacja praktycznych możliwości zapobiegania błędom jakościowym. Pokazanie podejścia do eliminacji błędów jakościowych i zapobiegania im. Profil uczestnika Kadra zarządzająca: o Właściciele przedsiębiorstw o Prezesi przedsiębiorstw o Dyrektorzy produkcji Kadra kierownicza: o Kierownicy produkcji o Kierownicy działów o Brygadziści Specjaliści: o Specjaliści ds. organizacji produkcji o Inżynierowie procesów o Technolodzy o Zarządzający procesami Pracownicy przedsiębiorstwa: o Operatorzy maszyn o Monterzy o Spawacze o Każdy pracownik przedsiębiorstwa Zakres oraz tematyka szkolenia obejmują Wstęp do Lean Management (Omówienie genezy powstania techniki Lean Management) Zasady Lean Management (Omówienie 5 głównych zasad Lean Management) Wartość dodana (Omówienie pojęcia marnotrawstwa, rodzaje i sposoby identyfikacji marnotrawstwa) Zerowa kontrola jakości (Wprowadzenie do zerowej kontroli jakości) Poka-Yoke (Podstawowe elementy systemu) Zastosowanie Poka-Yoke (Przykłady zastosowań rozwiązań Poka-Yoke) Korzyści z Poka-Yoke (Omówienie korzyści z systemu Poka-Yoke)

26 Czas szkolenia: 8 godzin Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o szkoleniu Opis koncepcji Zapewnienie wysokiej jakości wyrobów, usług jest podstawowym zadaniem każdego przedsiębiorstwa. Jakość jest czynnikiem, który może zdecydować o pozostaniu klientem danej firmy. Zła jakość wyrobów powoduje powstawanie dużej ilości reklamacji, co również zwiększa koszty oraz stawia przedsiębiorstwo w złym świetle. Przedstawione w szkoleniu metody pozwalają uniknąć jednego z typów błędów jakościowych tych spowodowanych czynnikiem ludzkim (zły wybór komponentów, brak montażu jednego z elementów, odwrotny montaż, zła ilość elementów itp.). Zwane są również metodami zapobiegania pomyłkom.