Język HDL - VERILOG. (Syntetyzowalna warstwa języka) Hardware Description Language Krzysztof Jasiński PRUS PRUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Język HDL - VERILOG. (Syntetyzowalna warstwa języka) Hardware Description Language Krzysztof Jasiński PRUS PRUS"

Transkrypt

1 Język HDL - VERLOG Hardware Description Language (Syntetyzowalna warstwa języka) RUS RUS

2 VERLOG rzegląd zagadnień RUS RUS

3 prowadzenie do języka Reprezentacja układu cyfrowego w Verilogu opis strukturalny - elementy + połączenia opis behawioralny funkcja jako zachowanie odstawowe elementy i konstrukcje języka moduł, instrukcje współbieżne i proceduralne instancja (powielanie), struktura hierachiczna wartości sygnałów, węzły i typy węzłów zapis wektorowy, parametry, sieci i zmienne operacje arytmetyczne i reprezentacja liczb operatory w VERLOGu RUS 4 3

4 Opis strukturalny Elementy konstrukcji: Zbiór prymitywów, odpowiadających typowym bramkom logicznym - bramka => nazwy funkcji, wyjścia i wejść np. 2-we AND and (y, x1, x2) // y wyjście, x1, x2 - wejścia 4-we OR or (y, x1, x2, x3, x4) NO not (y, x) Specyfikacja (forma opisu): moduł zawiera instrukcje i wyrażenia definiujące układ, wejścia i wyjścia (porty), sygnały, połączenia jawne i ukryte; nazwy modułów i sygnałów muszą zaczynać się literą i mogą zawierać dowolną literę lub liczbę plus znaki _ i $ VERLOG rozróżnia wielkość liter znak // poprzedza komentarz (do końca linii) RUS 4 4

5 Opis strukturalny rzykład: x 1 x 2 f x 3 Rys rosta funkcja logiczna (mux2-1) RUS 4 5

6 Opis strukturalny module example1 (x1, x2, x3, f); input x1, x2, x3; output f; endmodule and (g, x1, x2); not (k, x2); and (h, k, x3); or (f, g, h); Rys Opis w Verilog u układu z rys RUS 4 6

7 Opis strukturalny module example2 (x1, x2, x3, x4, f, g, h); input x1, x2, x3, x4; output f, g, h; endmodule and (z1, x1, x3); and (z2, x2, x4); or (g, z1, z2); or (z3, x1, ~x3); or (z4, ~x2, x4); and (h, z3, z4); or (f, g, h); Rys Opis w VERLOGu układu o 4-wejściach RUS 4 7

8 Opis strukturalny x 1 x 3 g x 2 x 4 f h Rys Schemat układu opisanego kodem z rys RUS 4 8

9 Opis behawioralny Opis strukturalny przy użyciu prymitywów nieefektywny dla dużych układów! alternatywa bardziej abstrakcyjny opis za pomocą wyrażeń logicznych i konstrukcji programowych (instrukcji i przypisań) definicja funkcji za pomocą równań słowo kluczowe assign określa przypisania ciągłe (typ instrukcji współbieżnej), które są realizowane równolegle, bez względu na porządek występowania zachowanie układu może być zdefiniowane za pomocą instrukcji if-else (typ instrukcji proceduralnej), której konstrukcja znajduje się wewnątrz bloku always - blok ten może zawierać wiele instrukcji, przy czym są one realizowane ściśle w kolejności występowania w bloku always po w nawiasach znajduje się ciąg sygnałów (lista wrażliwości): instrukcje wewnątrz bloku są wykonywane tylko wtedy, gdy zmienia się sygnał z tej listy RUS 4 9

10 Opis behawioralny module example3 (x1, x2, x3, f); endmodule input x1, x2, x3; output f; assign f = (x1 & x2) (~x2 & x3); // symbol ~ (tylda) oznacza negację Rys Specyfikacja układu z rys z użyciem przypisania ciągłego RUS 4 10

11 Opis behawioralny module example4 (x1, x2, x3, x4, f, g, h); input x1, x2, x3, x4; output f, g, h; assign g = (x1 & x3) (x2 & x4); assign h = (x1 ~x3) & (~x2 x4); assign f = g h; endmodule Rys Specyfikacja układu z rys z użyciem przypisania ciągłego RUS 4 11

12 Opis behawioralny // Specyfikacja behawioralna module example5 (x1, x2, x3, f); input x1, x2, x3; output f ; reg f ; // zmienna dla przypisań w instrukcjach proceduralnych or x2 or x3) if (x2 == 1) f = x1; else f = x3; endmodule Rys Opis układu z rys z użyciem instrukcji if-else RUS 4 12

13 Elementy języka Sygnały deklarowane jako typ net lub variable, termin net odnosi się do połączeń punktów układu; dentyfikatory nazwy zmiennych i innych elementów języka, mogą się składać z dowolnych liter lub cyfr i znaków _ i $; artości sygnałów, liczby i parametry pojedyncze sygnały mogą przyjmować cztery wartości: 0 wartość logiczna 0 1 wartość logiczna 1 z tri-state (stan wysokiej impedancji) x wartość nieznana artości zmiennych wektorowych są określone za pomocą stałych o postaci: [size][ radix]constant, gdzie size jest liczbą bitów stałej, a radix podstawą systemu liczbowego RUS 4 13

14 Elementy języka Radix podstawa może być: d = dziesiętna b = binarna h = heksadecymalna o = oktalna Jeśli podstawa nie jest określona, to domyślnie jest dziesiętna Gdy size określa większą liczbę bitów niż potrzebna do reprezentacji stałej, to uzupełnia się ją zerami rzykłady: 0 liczba 0 10 dziesiętna liczba 10 b10 binarna liczba 10 = (2) 10 h10 heksadecymalna liczba 10 = (16) 10 4 b100 binarna liczba 0100 = (4) 10 4 bx nieznana 4-bitowa liczba xxxx RUS 4 14

15 Elementy języka arametr -wiąże nazwę identyfikatora ze stałą rzykłady deklaracji: parameter n = 4; parameter S0 = 2 b00, S1 = 2 b01, S3 = 2 b11; dentyfikator n może być użyty w miejsce liczby 4, nazwę S0 można podstawić w miejsce wartości 2 b00 itd.. ażnym zastosowaniem parametrów jest jest parametryzowanie podukładów RUS 4 15

16 ypy sieci i zmiennych Elementy języka Sieć (Net) - reprezentuje węzeł w układzie, do syntezy stosuje się dwa typy: wire i tri yp wire stosuje się do połączeń wyjść jednego elementu logicznego z wejściami innego rzykład deklaracji typu skalar wire (dla pojedynczych węzłów): wire x; wire Cin, AddSub; Oraz wektor wire (dla grupy węzłów): wire [3:0] S RUS 4 16

17 ypy zmiennych Elementy języka Zmienna (Variable) - sieci reprezentują połączenia między elementami logicznymi nie oddając istoty zachowania; do tego celu używa się zmiennych, którym w jednej instrukcji przypisuje się pewną wartość do czasu wykonania następnej instrukcji, Rozróżnia się dwa typy zmiennych: reg i integer rzykład: Count = 0; // reg [2:0] Count; for (k = 0; k < 4; k = k +1) // integer k; if (S[k]) Count = Count + 1; RUS 4 17

18 Elementy języka Moduł podstawowa konstrukcja języka Opisuje układ lub podukład; w 1-ej linii deklaracji modułu znajduje się jego nazwa np. identyfikator, w następnych liniach lista portów; typy portów input, output i inout (dwukierunkowe) oraz skalarne i wektorowe, przykłady portów: input Cin, x, y; input [3:0] X, Y; inout [7:0] Bus; output Cout, s; RUS 4 18

19 Elementy języka module module name [(port name{, port name})]; [parameter declarations] [input declarations] [output declarations] [inout declarations] [wire or tri declarations] [reg or integer declarations] [function or task declarations] [assign continuous assignments] [initial block] [always blocks] [gate instantiations] [module instantiations] Endmodule Rys. A.1. Ogólna deklaracja modułu RUS 4 19

20 Język VERLOG w praktyce RUS RUS

21 Specyfikacja układów arytmetycznych module fulladd (Cin, x, y, s, Cout); input Cin, x, y; output s, Cout; xor (s, x, y, Cin); and (z1, x, y); // instancje (kopie) bramki AND and (z2, x, Cin); // symbol and można pominąć and (z3, y, Cin); // symbol and można pominąć or (Cout, z1, z2, z3); endmodule Rys Opis pełnego sumatora z użyciem bramek. RUS 4 21

22 Specyfikacja układów arytmetycznych module fulladd (Cin, x, y, s, Cout); input Cin, x, y; output s, Cout; assign s = x ^ y ^ Cin; // równania logiczne ^ = XOR assign Cout = (x & y) (x & Cin) (y & Cin); // symbol assign endmodule Rys Opis pełnego sumatora z użyciem przypisania ciągłego. RUS 4 22

23 Specyfikacja układów arytmetycznych module adder4 (carryin, x3, x2, x1, x0, y3, y2, y1, y0, s3, s2, s1, s0, carryout); input carryin, x3, x2, x1, x0, y3, y2, y1, y0; output s3, s2, s1, s0, carryout; fulladd stage0 (carryin, x0, y0, s0, c1); // instancja modułu fulladd fulladd stage1 (c1, x1, y1, s1, c2); // każda instancja musi mieć unikalną nazwę fulladd stage2 (c2, x2, y2, s2, c3); // połączenia między instancjami są niejawne fulladd stage3 (c3, x3, y3, s3, carryout); endmodule module fulladd (Cin, x, y, s, Cout); input Cin, x, y; output s, Cout; // oryginał modułu fulladd assign s = x ^ y ^ Cin, assign Cout = (x & y) (x & Cin) (y & Cin); endmodule Rys Opis 4-bitowego sumatora RUS 4 23

24 Specyfikacja układów arytmetycznych wykorzystanie notacji wektorowej module adder4 (carryin, X, Y, S, carryout); input carryin; input [3:0] X, Y; output [3:0] S; output carryout; wire [3:1] C; // połączenia jawne fulladd stage0 (carryin, X[0], Y[0], S[0], C[1]); fulladd stage1 (C[1], X[1], Y[1], S[1], C[2]); fulladd stage2 (C[2], X[2], Y[2], S[2], C[3]); fulladd stage3 (C[3], X[3], Y[3], S[3], carryout); endmodule Rys Opis cztero-bitowego sumatora z użyciem notacji wektorowej RUS 4 24

25 Specyfikacja układów arytmetycznych iteracja zamiast kopiowania x n 1 y n 1 x 1 y 1 x 0 y 0 c n FA c n 1 c 2 FA c 1 FA c 0 s n 1 s 1 s 0 MSB pozycja LSB pozycja Rys 5.6. N-bitowy sumator kaskadowy RUS 4 25

26 Specyfikacja układów arytmetycznych iteracja zamiast kopiowania module addern (carryin, X, Y, S, carryout); parameter n=32; input carryin; input [n-1:0] X, Y; output [n-1:0] S; output carryout; reg [n-1:0] S; reg carryout; reg [n:0] C; integer k; or Y or carryin) begin C[0] = carryin; for (k = 0; k < n; k = k+1) // pętla for powtarza n razy begin // funkcje sumy i przeniesienia S[k] = X[k] ^ Y[k] ^ C[k]; C[k+1] = (X[k] & Y[k]) (X[k] & C[k]) (Y[k] & C[k]); end carryout = C[n]; end endmodule RUS 4 Rys bitowy sumator kaskadowy 26

27 Specyfikacja układów arytmetycznych użycie operacji arytmetycznych module addern (carryin, X, Y, S); parameter n = 32; input carryin; input [n-1:0] X, Y; output [n-1:0] S; reg [n-1:0] S; or Y or carryin) S = X + Y + carryin; // bez wyjścia przeniesienia endmodule Rys Specyfikacja n-bitowego sumatora przy użyciu operacji arytmetycznych. RUS 4 27

28 Specyfikacja układów arytmetycznych użycie operacji arytmetycznych module addern (carryin, X, Y, S, carryout, overflow); parameter n = 32; input carryin; input [n-1:0] X, Y; output [n-1:0] S; output carryout, overflow; reg [n-1:0] S; reg carryout, overflow; or Y or carryin) begin S = X + Y + carryin; carryout = (X[n-1] & Y[n-1]) (X[n-1] & ~S[n-1]) (Y[n-1] & ~S[n-1]); overflow = carryout ^ X[n-1] ^ Y[n-1] ^ S[n-1]; end endmodule Rys Specyfikacja n-bitowego sumatora z wyjściami przeniesienia i przepełnienia RUS 4 28

29 Specyfikacja układów arytmetycznych użycie operacji arytmetycznych module addern (carryin, X, Y, S, carryout, overflow); parameter n = 32; input carryin; input [n-1:0] X, Y; output [n-1:0] S; output carryout, overflow; reg [n-1:0] S; reg carryout, overflow; reg [n:0] Sum; or Y or carryin) begin Sum = {1'b0,X} + {1'b0,Y} + carryin; S = Sum[n-1:0]; carryout = Sum[n]; // Suma Sum rozszerzona o jeden bit = 0 overflow = carryout ^ X[n-1] ^ Y[n-1] ^ S[n-1]; end Rys Alternatywna specyfikacja n-bitowego sumatora z wyjściami przeniesienia i przepełnienia endmodule RUS 4 29

30 Specyfikacja układów arytmetycznych użycie operacji arytmetycznych module addern (carryin, X, Y, S, carryout, overflow); parameter n = 32; input carryin; input [n-1:0] X, Y; output [n-1:0] S; output carryout, overflow; reg [n-1:0] S; reg carryout, overflow; or Y or carryin) begin {carryout, S} = X + Y + carryin; // konkatenacja przeniesienia i sumy overflow = carryout ^ X[n-1] ^ Y[n-1] ^ S[n-1]; end endmodule Rys Uproszczona specyfikacja pełnego n-bitowego sumatora RUS 4 30

31 Specyfikacja układów arytmetycznych + X Y + użycie operacji arytmetycznych Z carry S = X Y Z carry S = 7 Rys Sumator liczb w kodzie BCD RUS 4 31

32 Specyfikacja układów arytmetycznych użycie operacji arytmetycznych X Y carry-out 4-bit adder Z c in Detect if sum > Adjust MUX c out 4-bit adder 0 Rys Schemat blokowy sumatora w kodzie BCD S RUS 4 32

33 Specyfikacja układów arytmetycznych użycie operacji arytmetycznych module bcdadd (Cin, X, Y, S, Cout); input Cin; input [3:0] X, Y; output [3:0] S; output Cout; reg [3:0] S; reg Cout; reg [4:0] Z; (X or Y or Cin) begin Z = X + Y + Cin; if (Z < 10) {Cout, S} = Z; else {Cout, S} = Z + 6; end Rys Specyfikacja sumatora endmodule w kodzie BCD RUS 4 33

34 Specyfikacja układów arytmetycznych użycie operacji arytmetycznych x 3 x 2 x 1 x 0 y 3 y 2 y 1 y 0 Four-bit adder c in z 3 z 2 z 1 z 0 wo-bit adder c out s 3 s 2 s 1 s 0 RUS 4 Rys Uproszczony układ sumatora w kodzie BCD 34

Systemy wbudowane. Projektowanie systemów wbudowanych na bazie układów CPLD/FPGA Język opisu sprzętu Verilog cz.1

Systemy wbudowane. Projektowanie systemów wbudowanych na bazie układów CPLD/FPGA Język opisu sprzętu Verilog cz.1 Systemy wbudowane Projektowanie systemów wbudowanych na bazie układów CPLD/FPGA Język opisu sprzętu Verilog cz.1 System Quartus II Opis projektu Tekstowy (język opisu sprzętu np. Verilog) Graficzny Wykresy

Bardziej szczegółowo

Sumatory H D L. dr inŝ. Paweł Tomaszewicz Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska

Sumatory H D L. dr inŝ. Paweł Tomaszewicz Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska Sumatory 1 Sumator 1-bitowy full adder Równanie boolowskie sumy: s k = a k XOR b k XOR c k = a k b k c k Równanie boolowskie przeniesienia: c k+1 = (a k AN b k ) OR (a k AN c k ) OR (b k AN c k ) = (a

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp. 2 Proste przykłady. 3 Podstawowe elementy leksykalne i typy danych. 6 Opis strukturalny. 7 Moduł testowy (testbench)

1 Wstęp. 2 Proste przykłady. 3 Podstawowe elementy leksykalne i typy danych. 6 Opis strukturalny. 7 Moduł testowy (testbench) Wstęp SYSTEMY WBUDOWANE Układy kombinacyjne c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) Systemy wbudowane Rok akad. 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Sposoby projektowania systemów w cyfrowych

Sposoby projektowania systemów w cyfrowych Sposoby projektowania systemów w cyfrowych Top-down Idea całości projektu Dekompozycja na mniejsze bloki Projekt i rafinacja podbloków Łączenie bloków w całość PRZYKŁAD (sumator kaskadowy) zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z części PSPICE. 1. Podaj zasady tworzenia pliku symulacyjnego. 2. Czy składnia PSPICE jest czuła na wielkość liter? 3.

Przykładowe pytania z części PSPICE. 1. Podaj zasady tworzenia pliku symulacyjnego. 2. Czy składnia PSPICE jest czuła na wielkość liter? 3. Przykładowe pytania z części PSPICE. 1. Podaj zasady tworzenia pliku symulacyjnego. 2. Czy składnia PSPICE jest czuła na wielkość liter? 3. Jak umieszcza się komentarze w pliku symulacyjnym PSPICE? 4.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Techniki Cyfrowej

Laboratorium Podstaw Techniki Cyfrowej Laboratorium Podstaw Techniki Cyfrowej Ćwiczenie 5: Wprowadzenie do języków opisu sprzętu 1. Języki opisu sprzętu Języki opisu sprzętu(hdl Hardware Description Language) to języki słuŝące do opisu układów

Bardziej szczegółowo

AHDL - Język opisu projektu. Podstawowe struktury języka. Komentarz rozpoczyna znak i kończy znak %. SUBDESIGN

AHDL - Język opisu projektu. Podstawowe struktury języka. Komentarz rozpoczyna znak i kończy znak %. SUBDESIGN AHDL - Język opisu projektu. Podstawowe struktury języka Przykładowy opis rewersyjnego licznika modulo 64. TITLE "Licznik rewersyjny modulo 64 z zerowaniem i zapisem"; %------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Verilog HDL. Język Opisu Sprzętu Hardware Description Language Część I. Elementy języka. dr inż. Paweł Tomaszewicz H D L

Verilog HDL. Język Opisu Sprzętu Hardware Description Language Część I. Elementy języka. dr inż. Paweł Tomaszewicz H D L Verilog Język Opisu Sprzętu ardware escription anguage Część I. Elementy języka dr inż. Paweł Tomaszewicz 1 istoria krótko ata '80 potrzeba stworzenia jednego języka do symulacji na różnych poziomach opisu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Scalonych Systemów Wbudowanych VERILOG

Projektowanie Scalonych Systemów Wbudowanych VERILOG Projektowanie Scalonych Systemów Wbudowanych VERILOG VERLIOG - historia Początki lat 80 XX w. Phil Moorby Gateway Design Automation symulator Verilog XL 1987 Synopsys Verilog jako język specyfikacji projektu

Bardziej szczegółowo

Język VERILOG w praktyce

Język VERILOG w praktyce Język VERLOG w praktyce RUS RUS Język VERLOG rzykłady syntezy blokowej RUS RUS Elementy systemu cyfrowego magistrala danych cd. module swap (Data, Resetn, w, Clock, Extern, RinExt, Busires); input [7:0]

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Urządzeń Cyfrowych

Projektowanie Urządzeń Cyfrowych Projektowanie Urządzeń Cyfrowych Laboratorium 2 Przykład prostego ALU Opracował: mgr inż. Leszek Ciopiński Wstęp: Magistrale: Program MAX+plus II umożliwia tworzenie magistral. Magistrale są to grupy przewodów

Bardziej szczegółowo

Język Verilog w projektowaniu układów FPGA

Język Verilog w projektowaniu układów FPGA POLITECHNIKA ZIELONOGÓRSKA Wydział Elektryczny Język Verilog w projektowaniu układów FPGA Jacek Bieganowski Grzegorz Wawrzyniak Promotor: dr inż. Marek Węgrzyn Zielona Góra, czerwiec 2001 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Technika cyfrowa Układy arytmetyczne

Technika cyfrowa Układy arytmetyczne Sławomir Kulesza Technika cyfrowa Układy arytmetyczne Wykład dla studentów III roku Informatyki Wersja 1.0, 05/10/2010 Układy arytmetyczne UKŁADY ARYTMETYCZNE UKŁADY SUMUJĄCE i ODEJMUJĄCE UKŁADY MNOŻĄCE

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH reprezentacja danych ASK.RD.01 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK.RD.01 Rok

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 2 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Język programowania Każdy język ma swoją składnię: słowa kluczowe instrukcje

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Synteza logiczna APSC

Synteza logiczna APSC Jest to proces tłumaczenia opisu projektu przygotowanego na wysokim poziomie abstrakcji na zoptymalizowaną reprezentację na poziomie bramek logicznych w oparciu o zadaną technologiczną bibliotekę komórek

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Temat 1. Algebra Boole a i bramki 1). Podać przykład dowolnego prawa lub tożsamości, które jest spełnione w algebrze Boole

Bardziej szczegółowo

Stan wysoki (H) i stan niski (L)

Stan wysoki (H) i stan niski (L) PODSTAWY Przez układy cyfrowe rozumiemy układy, w których w każdej chwili występują tylko dwa (zwykle) możliwe stany, np. tranzystor, jako element układu cyfrowego, może być albo w stanie nasycenia, albo

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1 Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1. Podstawowe operacje logiczne dla cyfr binarnych Jeśli cyfry 0 i 1 potraktujemy tak, jak wartości logiczne fałsz i prawda, to działanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie Niskopoziomowe

Programowanie Niskopoziomowe Programowanie Niskopoziomowe Wykład 2: Reprezentacja danych Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Plan Kilka ciekawostek Zapisy binarny, oktalny, decymalny

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp. 2 Operatory. 3 Blok always dla układów kombinacyjnych. 4 Instrukcja IF. 5 Instrukcja CASE. 6 Struktury konstrukcji warunkowych

1 Wstęp. 2 Operatory. 3 Blok always dla układów kombinacyjnych. 4 Instrukcja IF. 5 Instrukcja CASE. 6 Struktury konstrukcji warunkowych Wstęp PROGRAMOWANIE STRUTUR CYFROWYCH Układy kombinacyjne poziomu RT c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA OCHANOWSIEGO w ielcach 1 Rok akad. 2013/2014 2 1 Instytut Fizyki, Zakład Informatyki, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 3 (4h) Konwersja i wyświetlania informacji binarnej w VHDL Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Synteza

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania DSP 1

Przykładowe pytania DSP 1 Przykładowe pytania SP Przykładowe pytania Systemy liczbowe. Przedstawić liczby; -, - w kodzie binarnym i hexadecymalnym uzupełnionym do dwóch (liczba 6 bitowa).. odać dwie liczby binarne w kodzie U +..

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń.

Podstawy programowania. 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. Podstawy programowania Programowanie wyrażeń 1. Operacje arytmetyczne Operacja arytmetyczna jest opisywana za pomocą znaku operacji i jednego lub dwóch wyrażeń. W językach programowania są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Technika cyfrowa projekt: Sumator 4 bitowy równoległy

Technika cyfrowa projekt: Sumator 4 bitowy równoległy Technika cyfrowa projekt: Sumator 4 bitowy równoległy Autorzy: Paweł Bara Robert Boczek Przebieg prac projektowych: Zadany układ dostaje na wejściu dwie czterobitowe liczby naturalne, sumuje je, po czym

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKA Projektowanie koderów, transkoderów i dekoderów w języku VHDL

LABORATORIUM ELEKTRONIKA Projektowanie koderów, transkoderów i dekoderów w języku VHDL LABORATORIUM ELEKTRONIKA Projektowanie koderów, transkoderów i dekoderów w języku VHDL 1. Cel ćwiczenia W ćwiczeniu student projektuje i implementuje w strukturze układu FPGA (Field Programmable Gate Array)

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Wykład jest przygotowany dla IV semestru kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Studia I stopnia Dr inż. Małgorzata Langer Architektura komputerów Prezentacja multimedialna współfinansowana przez Unię

Bardziej szczegółowo

Specyfika projektowania Mariusz Rawski

Specyfika projektowania Mariusz Rawski CAD Specyfika projektowania Mariusz Rawski rawski@tele.pw.edu.pl http://rawski.zpt.tele.pw.edu.pl/ System cyfrowy pierwsze skojarzenie Urządzenia wprowadzania danych: klawiatury czytniki urządzenia przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Układy arytmetyczne. Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011

Układy arytmetyczne. Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011 Układy arytmetyczne Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011 Plan prezentacji Metody zapisu liczb ze znakiem Układy arytmetyczne: Układy dodające Półsumator Pełny sumator Półsubtraktor Pełny subtraktor Układy

Bardziej szczegółowo

Układy mnoŝące H D L. dr inŝ. Paweł Tomaszewicz Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska

Układy mnoŝące H D L. dr inŝ. Paweł Tomaszewicz Instytut Telekomunikacji Politechnika Warszawska Układy mnoŝące 1 MnoŜenie w układzie sekwencyjnym P = A X = N 1 k = 0 k a k 2 X MnoŜenie szeregowo-równoległe równoległe Czynnik X jest przesuwany o k pozycji: jeŝeli a k 0 to X*2 k jest dodawane i zapisywane

Bardziej szczegółowo

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA

Python wprowadzenie. Warszawa, 24 marca PROGRAMOWANIE I SZKOLENIA Python wprowadzenie Warszawa, 24 marca 2017 Python to język: nowoczesny łatwy w użyciu silny można pisać aplikacje Obiektowy klejący może być zintegrowany z innymi językami np. C, C++, Java działający

Bardziej szczegółowo

Technika cyfrowa Synteza układów kombinacyjnych

Technika cyfrowa Synteza układów kombinacyjnych Sławomir Kulesza Technika cyfrowa Synteza układów kombinacyjnych Wykład dla studentów III roku Informatyki Wersja 2.0, 05/10/2011 Podział układów logicznych Opis funkcjonalny układów logicznych x 1 y 1

Bardziej szczegółowo

Kombinacyjne bloki funkcjonalne

Kombinacyjne bloki funkcjonalne Sławomir Kulesza Technika cyfrowa Kombinacyjne bloki funkcjonalne Wykład dla studentów III roku Informatyki Wersja., 5//2 Bloki cyfrowe Blok funkcjonalny to układ cyfrowy utworzony z pewnej liczby elementów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do architektury komputerów systemy liczbowe, operacje arytmetyczne i logiczne

Wprowadzenie do architektury komputerów systemy liczbowe, operacje arytmetyczne i logiczne Wprowadzenie do architektury komputerów systemy liczbowe, operacje arytmetyczne i logiczne 1. Bit Pozycja rejestru lub komórki pamięci służąca do przedstawiania (pamiętania) cyfry w systemie (liczbowym)

Bardziej szczegółowo

Układy sekwencyjne. Wstęp doinformatyki. Zegary. Układy sekwencyjne. Automaty sekwencyjne. Element pamięciowy. Układy logiczne komputerów

Układy sekwencyjne. Wstęp doinformatyki. Zegary. Układy sekwencyjne. Automaty sekwencyjne. Element pamięciowy. Układy logiczne komputerów Wstęp doinformatyki Układy sekwencyjne Układy logiczne komputerów Układy sekwencyjne Dr inż. Ignacy Pardyka Akademia Świętokrzyska Kielce, 2001 Wstęp do informatyki I. Pardyka Akademia Świętokrzyska Kielce,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY LICZBOWE. Zapis w systemie dziesiętnym

SYSTEMY LICZBOWE. Zapis w systemie dziesiętnym SYSTEMY LICZBOWE 1. Systemy liczbowe Najpopularniejszym systemem liczenia jest system dziesiętny, który doskonale sprawdza się w życiu codziennym. Jednak jego praktyczna realizacja w elektronice cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Automatyka. Treść wykładów: Multiplekser. Układ kombinacyjny. Demultiplekser. Koder

Automatyka. Treść wykładów: Multiplekser. Układ kombinacyjny. Demultiplekser. Koder Treść wykładów: utomatyka dr inż. Szymon Surma szymon.surma@polsl.pl http://zawt.polsl.pl/studia pok., tel. +48 6 46. Podstawy automatyki. Układy kombinacyjne,. Charakterystyka,. Multiplekser, demultiplekser,.

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne

Technologie Informacyjne System binarny Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zakład Informatyki i Łączności October 7, 26 Pojęcie bitu 2 Systemy liczbowe 3 Potęgi dwójki 4 System szesnastkowy 5 Kodowanie informacji 6 Liczby ujemne

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. Poziom układów logicznych. Układy mnoŝące i dzielące

Architektura systemów komputerowych. Poziom układów logicznych. Układy mnoŝące i dzielące Architektura systemów komputerowych Poziom układów logicznych. Układy mnoŝące i dzielące Cezary Bolek Katedra Informatyki Plan wykładu Układy mnoŝące liczby całkowite MnoŜenie liczb bez znaku MnoŜarka

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY LICZBOWE 275,538 =

SYSTEMY LICZBOWE 275,538 = SYSTEMY LICZBOWE 1. Systemy liczbowe Najpopularniejszym systemem liczenia jest system dziesiętny, który doskonale sprawdza się w życiu codziennym. Jednak jego praktyczna realizacja w elektronice cyfrowej

Bardziej szczegółowo

1.1. Pozycyjne systemy liczbowe

1.1. Pozycyjne systemy liczbowe 1.1. Pozycyjne systemy liczbowe Systemami liczenia nazywa się sposób tworzenia liczb ze znaków cyfrowych oraz zbiór reguł umożliwiających wykonywanie operacji arytmetycznych na liczbach. Dla dowolnego

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń nr 4 typy i rodzaje zmiennych w języku C dla AVR, oraz ich deklarowanie, oraz podstawowe operatory

Instrukcja do ćwiczeń nr 4 typy i rodzaje zmiennych w języku C dla AVR, oraz ich deklarowanie, oraz podstawowe operatory Instrukcja do ćwiczeń nr 4 typy i rodzaje zmiennych w języku C dla AVR, oraz ich deklarowanie, oraz podstawowe operatory Poniżej pozwoliłem sobie za cytować za wikipedią definicję zmiennej w informatyce.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania. Różne różności

Wstęp do programowania. Różne różności Wstęp do programowania Różne różności Typy danych Typ danych określa dwie rzeczy: Jak wartości danego typu są określane w pamięci Jakie operacje są dozwolone na obiektach danego typu 2 Rodzaje typów Proste

Bardziej szczegółowo

Altera Quartus II. Opis niektórych komponentów dostarczanych razem ze środowiskiem. Opracował: mgr inż. Leszek Ciopiński

Altera Quartus II. Opis niektórych komponentów dostarczanych razem ze środowiskiem. Opracował: mgr inż. Leszek Ciopiński Altera Quartus II Opis niektórych komponentów dostarczanych razem ze środowiskiem Opracował: mgr inż. Leszek Ciopiński Spis treści Opis wybranych zagadnień obsługi środowiska Altera Quartus II:...1 Magistrale:...

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

Naturalny kod binarny (NKB)

Naturalny kod binarny (NKB) SWB - Arytmetyka binarna - wykład 6 asz 1 Naturalny kod binarny (NKB) pozycja 7 6 5 4 3 2 1 0 wartość 2 7 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0 wartość 128 64 32 16 8 4 2 1 bity b 7 b 6 b 5 b 4 b 3 b 2 b 1 b 0 System

Bardziej szczegółowo

Kod znak-moduł. Wartość liczby wynosi. Reprezentacja liczb w kodzie ZM w 8-bitowym formacie:

Kod znak-moduł. Wartość liczby wynosi. Reprezentacja liczb w kodzie ZM w 8-bitowym formacie: Wykład 3 3-1 Reprezentacja liczb całkowitych ze znakiem Do przedstawienia liczb całkowitych ze znakiem stosowane są następujące kody: - ZM (znak-moduł) - U1 (uzupełnienie do 1) - U2 (uzupełnienie do 2)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

Wielkość analogowa w danym przedziale swojej zmienności przyjmuje nieskończoną liczbę wartości.

Wielkość analogowa w danym przedziale swojej zmienności przyjmuje nieskończoną liczbę wartości. TECHNOLOGE CYFOWE kłady elektroniczne. Podzespoły analogowe. Podzespoły cyfrowe Wielkość analogowa w danym przedziale swojej zmienności przyjmuje nieskończoną liczbę wartości. Wielkość cyfrowa w danym

Bardziej szczegółowo

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać

Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać MatLab część III 1 Skrypty i funkcje Zapisywane są w m-plikach Wywoływane są przez nazwę m-pliku, w którym są zapisane (bez rozszerzenia) M-pliki mogą zawierać komentarze poprzedzone znakiem % Skrypty

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Architektura systemów komputerowych. MnoŜenie realizacja sprzętowa (wersja 1) Układy mnoŝące liczby całkowite.

Plan wykładu. Architektura systemów komputerowych. MnoŜenie realizacja sprzętowa (wersja 1) Układy mnoŝące liczby całkowite. Plan wykładu rchitektura systemów komputerowych Poziom układów logicznych. Układy mnoŝące i dzielące Cezary Bolek Katedra Informatyki Układy mnoŝące liczby całkowite MnoŜenie liczb bez znaku MnoŜarka sekwencyjna

Bardziej szczegółowo

Bramki logiczne Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych

Bramki logiczne Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych Układy logiczne Bramki logiczne A B A B AND NAND A B A B OR NOR A NOT A B A B XOR NXOR A NOT A B AND NAND A B OR NOR A B XOR NXOR Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych 2 Podstawowe tożsamości

Bardziej szczegółowo

Języki opisu sprzętu VHDL Mariusz Rawski

Języki opisu sprzętu VHDL Mariusz Rawski CAD Języki opisu sprzętu VHDL rawski@tele.pw.edu.pl http://rawski.zpt.tele.pw.edu.pl/ Języki opisu sprzętu System cyfrowy może być opisany na różnych poziomach abstrakcji i z wykorzystaniem różnych sposobów

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Elementarne podzespoły komputera

Podstawy Informatyki Elementarne podzespoły komputera Podstawy Informatyki alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Reprezentacja informacji Podstawowe bramki logiczne 2 Przerzutniki Przerzutnik SR Rejestry Liczniki 3 Magistrala Sygnały

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA Grazyna.Krupinska@fis.agh.edu.pl D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Wyrażenia 2 Wyrażenia w języku C są bardziej elastyczne niż wyrażenia w jakimkolwiek innym języku

Bardziej szczegółowo

Bloki anonimowe w PL/SQL

Bloki anonimowe w PL/SQL Język PL/SQL PL/SQL to specjalny język proceduralny stosowany w bazach danych Oracle. Język ten stanowi rozszerzenie SQL o szereg instrukcji, znanych w proceduralnych językach programowania. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI Wprowadzenie do środowiska Matlab 1. Podstawowe informacje Przedstawione poniżej informacje maja wprowadzić i zapoznać ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka liczb binarnych

Arytmetyka liczb binarnych Wartość dwójkowej liczby stałoprzecinkowej Wartość dziesiętna stałoprzecinkowej liczby binarnej Arytmetyka liczb binarnych b n-1...b 1 b 0,b -1 b -2...b -m = b n-1 2 n-1 +... + b 1 2 1 + b 0 2 0 + b -1

Bardziej szczegółowo

Automatyka Treść wykładów: Literatura. Wstęp. Sygnał analogowy a cyfrowy. Bieżące wiadomości:

Automatyka Treść wykładów: Literatura. Wstęp. Sygnał analogowy a cyfrowy. Bieżące wiadomości: Treść wykładów: Automatyka dr inż. Szymon Surma szymon.surma@polsl.pl pok. 202, tel. +48 32 603 4136 1. Podstawy automatyki 1. Wstęp, 2. Różnice między sygnałem analogowym a cyfrowym, 3. Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Funkcja Boolowska a kombinacyjny blok funkcjonalny

Funkcja Boolowska a kombinacyjny blok funkcjonalny SWB - Kombinacyjne bloki funkcjonalne - wykład 3 asz 1 Funkcja Boolowska a kombinacyjny blok funkcjonalny Kombinacyjny blok funkcjonalny w technice cyfrowej jest układem kombinacyjnym złożonym znwejściach

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów Wykład 2

Architektura komputerów Wykład 2 Architektura komputerów Wykład 2 Jan Kazimirski 1 Elementy techniki cyfrowej 2 Plan wykładu Algebra Boole'a Podstawowe układy cyfrowe bramki Układy kombinacyjne Układy sekwencyjne 3 Algebra Boole'a Stosowana

Bardziej szczegółowo

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++

Programowanie. programowania. Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Programowanie Wstęp p do programowania Klasa 3 Lekcja 9 PASCAL & C++ Język programowania Do przedstawiania algorytmów w postaci programów służą języki programowania. Tylko algorytm zapisany w postaci programu

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania

Języki i paradygmaty programowania Języki i paradygmaty programowania Instytut Teleinformatyki ITI PK Kraków marzec 2012 Spis rzeczy 1 Operatory w C/C++ Operatory Operatory w C/C++ operator - rodzaj funkcji wbudowanej w język; różnica notacja

Bardziej szczegółowo

Tranzystor JFET i MOSFET zas. działania

Tranzystor JFET i MOSFET zas. działania Tranzystor JFET i MOSFET zas. działania brak kanału v GS =v t (cutoff ) kanał otwarty brak kanału kanał otwarty kanał zamknięty w.2, p. kanał zamknięty Co było na ostatnim wykładzie? Układy cyfrowe Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jan Chudzikiewicz Pokój 117/65 Tel Materiały:

Dr inż. Jan Chudzikiewicz Pokój 117/65 Tel Materiały: Dr inż Jan Chudzikiewicz Pokój 7/65 Tel 683-77-67 E-mail: jchudzikiewicz@watedupl Materiały: http://wwwitawatedupl/~jchudzikiewicz/ Warunki zaliczenie: Otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów, Informatyka, sem.iii. Sumatory

Architektura komputerów, Informatyka, sem.iii. Sumatory Sumatory Architektury sumatorów (zarys) Sumatory 1-bitowe Sumatory z propagacją Przeniesień CPA (Carry Propagate Adders) Sumatory wieloargumentowe 3-argumentowe Half Adder HA Macierz sumatorów RCA Full

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wykład IV

Pracownia Komputerowa wykład IV Pracownia Komputerowa wykład IV dr Magdalena Posiadała-Zezula http://www.fuw.edu.pl/~mposiada/pk16 1 Reprezentacje liczb i znaków! Liczby:! Reprezentacja naturalna nieujemne liczby całkowite naturalny

Bardziej szczegółowo

Literatura. adów w cyfrowych. Projektowanie układ. Technika cyfrowa. Technika cyfrowa. Bramki logiczne i przerzutniki.

Literatura. adów w cyfrowych. Projektowanie układ. Technika cyfrowa. Technika cyfrowa. Bramki logiczne i przerzutniki. Literatura 1. D. Gajski, Principles of Digital Design, Prentice- Hall, 1997 2. C. Zieliński, Podstawy projektowania układów cyfrowych, PWN, Warszawa 2003 3. G. de Micheli, Synteza i optymalizacja układów

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy zapis informacji. 5 grudnia 2013 Wojciech Kucewicz 2

Cyfrowy zapis informacji. 5 grudnia 2013 Wojciech Kucewicz 2 Cyfrowy zapis informacji 5 grudnia 2013 Wojciech Kucewicz 2 Bit, Bajt, Słowo 5 grudnia 2013 Wojciech Kucewicz 3 Cyfrowy zapis informacji Bit [ang. binary digit] jest elementem zbioru dwuelementowego używanym

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PROCESORY SYGNAŁOWE W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ. Zasady arytmetyki stałoprzecinkowej oraz operacji arytmetycznych w formatach Q

LABORATORIUM PROCESORY SYGNAŁOWE W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ. Zasady arytmetyki stałoprzecinkowej oraz operacji arytmetycznych w formatach Q LABORAORIUM PROCESORY SYGAŁOWE W AUOMAYCE PRZEMYSŁOWEJ Zasady arytmetyki stałoprzecinkowej oraz operacji arytmetycznych w formatach Q 1. Zasady arytmetyki stałoprzecinkowej. Kody stałopozycyjne mają ustalone

Bardziej szczegółowo

Java Podstawy. Michał Bereta

Java Podstawy. Michał Bereta Prezentacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Wzmocnienie znaczenia Politechniki Krakowskiej w kształceniu przedmiotów ścisłych i propagowaniu

Bardziej szczegółowo

Modelowanie złożonych układów cyfrowych (1)

Modelowanie złożonych układów cyfrowych (1) Modelowanie złożonych układów cyfrowych () funkcje i procedury przykłady (przerzutniki, rejestry) style programowania kombinacyjne bloki funkcjonalne bufory trójstanowe multipleksery kodery priorytetowe

Bardziej szczegółowo

ECDL Podstawy programowania Sylabus - wersja 1.0

ECDL Podstawy programowania Sylabus - wersja 1.0 ECDL Podstawy programowania Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu Podstawy programowania. Sylabus opisuje, poprzez efekty uczenia się, zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Pracownia elektryczna i elektroniczna. Elektronika cyfrowa. Ćwiczenie nr 5.

Pracownia elektryczna i elektroniczna. Elektronika cyfrowa. Ćwiczenie nr 5. Pracownia elektryczna i elektroniczna. Elektronika cyfrowa. Ćwiczenie nr 5. Klasa III Opracuj projekt realizacji prac związanych z badaniem działania cyfrowych bloków arytmetycznych realizujących operacje

Bardziej szczegółowo

Mikrooperacje. Mikrooperacje arytmetyczne

Mikrooperacje. Mikrooperacje arytmetyczne Przygotowanie: Przemysław Sołtan e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl Mikrooperacje Mikrooperacja to elementarna operacja wykonywana podczas jednego taktu zegara mikroprocesora na informacji przechowywanej

Bardziej szczegółowo

ForPascal Interpreter języka Pascal

ForPascal Interpreter języka Pascal Akademia Podlaska w Siedlcach Wydział Nauk Ścisłych Instytut Informatyki ForPascal Interpreter języka Pascal Przedmiot: Sieci i Systemy Wirtualne Informatyka IV Prowadzący: dr Krzysztof Trojanowski Grupa:

Bardziej szczegółowo

Temat 7. Dekodery, enkodery

Temat 7. Dekodery, enkodery Temat 7. Dekodery, enkodery 1. Pojęcia: koder, dekoder, enkoder, konwerter kodu, transkoder, enkoder priorytetowy... Koderami (lub enkoderami) nazywamy układy realizujące proces zamiany informacji kodowanej

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

System cyfrowy. Układ sterujący (kontroler) Układ operacyjny (Datapath) Mikrooperacje wywoływane przez sygnały sterujące.

System cyfrowy. Układ sterujący (kontroler) Układ operacyjny (Datapath) Mikrooperacje wywoływane przez sygnały sterujące. System cyfrowy Sygnały sterujące Dane wejściowe Układ sterujący (kontroler) Układ operacyjny (Datapath) Mikrooperacje wywoływane przez sygnały sterujące Stan części operacyjnej Dane wyjściowe Z System

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wyk ad IV

Pracownia Komputerowa wyk ad IV Pracownia Komputerowa wykad IV dr Magdalena Posiadaa-Zezula Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~mposiada Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl 1 Reprezentacje liczb i znaków Liczby: Reprezentacja

Bardziej szczegółowo

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML

Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Cw.12 JAVAScript w dokumentach HTML Wstawienie skryptu do dokumentu HTML JavaScript jest to interpretowany, zorientowany obiektowo, skryptowy język programowania.skrypty Java- Script mogą być zagnieżdżane

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka binarna - wykład 6

Arytmetyka binarna - wykład 6 SWB - Arytmetyka binarna - wykład 6 asz 1 Arytmetyka binarna - wykład 6 Adam Szmigielski aszmigie@pjwstk.edu.pl SWB - Arytmetyka binarna - wykład 6 asz 2 Naturalny kod binarny (NKB) pozycja 7 6 5 4 3 2

Bardziej szczegółowo

Systemy zapisu liczb.

Systemy zapisu liczb. Systemy zapisu liczb. Cele kształcenia: Zapoznanie z systemami zapisu liczb: dziesiętny, dwójkowy, ósemkowy, szesnastkowy. Zdobycie umiejętności wykonywania działań na liczbach w różnych systemach. Zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje. dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem.

Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje. dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem. Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje 1 dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem. 1I- WYKŁAD programowania w C++ Typy c.d. 2 Typy zmiennych Instrukcja typedef -

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Struktura i działanie jednostki centralnej

Struktura i działanie jednostki centralnej Struktura i działanie jednostki centralnej ALU Jednostka sterująca Rejestry Zadania procesora: Pobieranie rozkazów; Interpretowanie rozkazów; Pobieranie danych Przetwarzanie danych Zapisywanie danych magistrala

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 1. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 1 Programowanie 1 Program wykładu Struktura programu Instrukcja przypisania Wprowadzanie danych Wyprowadzanie wyników Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Kod U2 Opracował: Andrzej Nowak

Kod U2 Opracował: Andrzej Nowak PODSTAWY TEORII UKŁADÓW CYFROWYCH Kod U2 Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz http://pl.wikipedia.org/ System zapisu liczb ze znakiem opisany w poprzednim

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne Podstawy Informatyki

Teoretyczne Podstawy Informatyki Teoretyczne Podstawy Informatyki cel zajęć Celem kształcenia jest uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie budowy schematów blokowych algor ytmów oraz ocenę ich złożoności obliczeniowej w celu optymizacji

Bardziej szczegółowo

Liczby rzeczywiste są reprezentowane w komputerze przez liczby zmiennopozycyjne. Liczbę k można przedstawid w postaci:

Liczby rzeczywiste są reprezentowane w komputerze przez liczby zmiennopozycyjne. Liczbę k można przedstawid w postaci: Reprezentacja liczb rzeczywistych w komputerze. Liczby rzeczywiste są reprezentowane w komputerze przez liczby zmiennopozycyjne. Liczbę k można przedstawid w postaci: k = m * 2 c gdzie: m częśd ułamkowa,

Bardziej szczegółowo

Układy kombinacyjne. cz.2

Układy kombinacyjne. cz.2 Układy kombinacyjne cz.2 Układy kombinacyjne 2/26 Kombinacyjne bloki funkcjonalne Kombinacyjne bloki funkcjonalne - dekodery 3/26 Dekodery Są to układy zamieniające wybrany kod binarny (najczęściej NB)

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo