Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki"

Transkrypt

1 Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty, bo słowa ułatwiają rozumienie kodu. Przeczytaj: język niskiego poziomu, kod maszynowy. Etapy powstawania programu: 1. Implementacja - tworzenie kodu źródłowego (w TP rozszerzenie pas) 2. Kompilacja - tłumaczenie kodu programu na kod maszynowy, kompilator - program służący do kompilacji 3. Konsolidacja (linkowanie) - łączenie z bibliotekami, Program: konsolidator = linker 4. Powstanie kodu wynikowego - czyli kodu maszynowego (rozumianego przez maszynę). Typy błędów: W wyniku kompilacji zostają wskazane błędy składniowe (błędy kompilacji) np. brak średnika itp. Inny typ błędów to błędy wykonywania (błędy logiczne) np. źle wpisany przez programistę wzór na pole trójkąta. W wyszukiwaniu tych błędów przydaje się program - debugger (odpluskiwacz), który śledzi kod programu krok po kroku. Zmienna - jest to pewne miejsce w pamięci komputera, któremu możemy przypisywać różne wartości. Deklaracja zmiennej to rezerwacja pamięci dla niej. Polega na podaniu nazwy zmiennej i jej typu. np: var a:integer; {a-nazwa zminnej; integer-typ zmiennej; {w TP zm deklarujemy po słowie kluczowym var z ang. variable - zmienna} Typy zmiennych: 1. boolean - 1 bit - 0, 1 - wartość logiczna 2. char - 4 bity znak w ASCII 3. byte - 1 bajt liczba naturalna 4. word - 2 bajty liczby naturalne 5. integer - 2 bajty liczby całkowite 6. real - 4 bajty - liczby rzeczywiste 7. string bajtów - napisy Są jeszcze inne, typu longint, excended, ale są rzadziej stosowane.

2 Do zmiennej przypisujemy wartość przez wykorzystanie operatora przypisania ":=". Oto instukcja przypisania: a:=7; {oczywiście po wcześniejszej deklaracji a:integer} znak:='b'; {oczywiście po wcześniejszej deklaracji znak:char} imie:='ala'; {oczywiście po wcześniejszej deklaracji imie:string} Standardowe funkcje wyjścia i wejścia: funkcja wyjścia - przykłady zastosowania: writeln('ala ma kota'); writeln('wartosc zmiennej a wynosi ', a, ' i juz '); funkcja wejścia readln(a); readln(a,b,c); {jednocze wczytanie kilku zmiennych} Operatory arytmetyczne: +, -, *, /, div, mod relacyjne: <, >, <=, >=, =, <> (różne) logiczne: or, and, not, Priorytety operatorów w języku pascal: logiczne, arytmetyczne, relacyjne Instrukcja warunkowa if warunek then instrukcja1 else instrukcja2; używanie else nie jest konieczne np: if wiek<18 then writeln('jestes pewnie jeszcze uczniem'); gdy po if musimy wykonac wiele instrukcji używamy bloku begin..end; np: if bok>0 then begin pole:=bok*bok; {dwie instrukcje, wymagają begin..end} writeln('pole wynosi ', pole); end else writeln('nie ma figury o ujemnym boku'); {jedna instrucja, nie wymaga begin..end} Zagnieżdżanie instrukcji warunkowej - gdy program "wymaga więcej niż dwóch dróg" np:

3 if a=0 then writeln('liczba jest zerem') else if a>0 then writeln('liczba jest dodatnia') else writeln('liczba jest ujemna'); Częste zagadnienia przy instrukcji warunkowej: 1. Sprawdź, czy liczba a jest parzysta if a mod 2 = 0 then writeln('liczba jest parzysta') else writeln('liczba nie jest parzysta'); 2. Sprawdź, czy liczba a należy do przedziału [5,10] if (a >=5) and (a<=10) then writeln('należny do przedziału'); UWAGA: W tym przykładzie pojawiły się nawiasy, bo and ma wyższy priorytet od operatorów relacyjnych <=, >=. 3. Sprawdź, czy liczba jest jednocyfrowa dodatnia if (a>0) and (a<10) then writeln('liczba jest jednocyfrowa dodatnia'); 4. Sprawdź, czy liczba jest z przedniału (-niesk,0) suma (10,niesk) if (a<0) or (a>10) then writeln('liczba jest z zadanego przedziału'); UWAGA: tutaj koniecznie or!!! ALGORYTMIKA Algorytm - skończony, uporządkowany ciąg jasno zdefiniowanych czynności, koniecznych do rozwiązania problemu algorytmicznego. Cechy algorytmu: Poprawny - dla każdego zestawu danych, po wykonaniu skończonej liczby czynności, prowadzi do poprawnych wyników, Jednoznaczny - w każdym przypadku jego zastosowania, dla tych samych danych uzyskamy ten sam wynik, Szczegółowy - aby wykonawca algorytmu rozumiał opisane czynności i potrafił je wykonać,

4 Uniwersalny, aby posłużył do rozwiązywania pewnej grupy zadań, a nie tylko jednego zadania (np. algorytm jest przepisem na rozwiązanie równania postaci ax+b=0 dla dowolnych współczynników a i b, a nie - jednego konkretnego równania, np. 2x+3=0. Sposoby przedstawienia algorytmu: Zapis w postaci ciągu kroków ( języka potocznego) Zapis w postaci graficznej - schematy blokowe Zapis w języku symbolicznym Zapis w języku programowania Skrzynka graniczna Początek algorytmu lub koniec Skrzynka operacyjna Skrzynka wejścia / wyjścia (I/O) Skrzynka warunkowa (deczyzjna) Wykonywanie różnych działań, np. sumowania Wprowadzanie (czytanie) danych lub wyprowadzanie (drukowanie, pisanie) wyników Sprawdzanie warunku, np. czy N > 0 Przed zbudowaniem schematu blokowego należy stworzyć tzw. specyfikację problemu algorytmicznego, podajemy w niej dane wejściowe, wyjściowe oraz zmienne pomocnicze wraz z ich typami (czasem też z opisem zmiennych) Przykład: Specyfikacja problemu algorytmicznego: Dane wejściowe: a, b, c - liczby całkowite (składniki sumy) Dane wyjściowe: Suma - liczba całkowita (suma liczb a, b, c) Schemat blokowy:

5 Przykładowa lista kroków: Krok 1.START ALGORYTMU Krok 2.WPROWADŹ a, b, c Krok 3.OBLICZ Suma = A+B+C Krok 4.WYPROWADŹ Suma Krok 5.KONIEC ALGORYTMU. Zadanie: 1. Przesłaną notatkę wydrukuj w formacie swojego zeszytu i wklej ją 2. Rozwiąż wszystkie zadania z załączonej listy zadań. Dla każdego zadania w zeszycie stwórz specyfikację oraz schemat blokowy lub listę kroków, tak by w połowie zadań była lista, a w połowie schemat.

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu Temat 7 program Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu 1. Język programowania 1.1. Klasyfikacja języków programowania 2. Struktura programu w języku Pascal 3. Etapy programowania

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Łagodny start

Podstawy programowania. Łagodny start Podstawy programowania Łagodny start mgr Tomasz Jach WWW: E-mail: Adres: Instytut Informatyki ul. Będzińska 39 41-200 Sosnowiec Pokój 214 Telefon: 32 3689765 Warunki zaliczenia Krótki test na ostatnim

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania Java

Podstawy programowania Java Podstawy programowania Java Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl www.programowanie.siminskionline.pl Informacje wprowadzające Pierwszy program Algorytmy, dane, notacje Spojrzenie użytkownika komputer

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ilość cyfr liczby naturalnej

Ilość cyfr liczby naturalnej Ilość cyfr liczby naturalnej Użytkownik wprowadza liczbę naturalną n. Podaj algorytm znajdowania ilości cyfr liczby n. (Np.: po wprowadzeniu liczby 2453, jako wynik powinna zostać podana liczba 4). Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania (potok funkcyjny)

Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Marcin Kubica 2010/2011 Spis treści Wstęp 5 Podstawy języka programowania 14 Dekompozycja problemu, weryfikacja rozwiązania 29 Struktury danych 37 Moduły 60 Procedury

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Mariusz Boryczka. mariusz.boryczka@us.edu.pl

Mariusz Boryczka. mariusz.boryczka@us.edu.pl Mariusz Boryczka mariusz.boryczka@us.edu.pl (przykładowa) N. Wirth: Algorytmy + Struktury danych = Programy A. Marciniak: Turbo (Borland) Pascal 7.0 (od w. 5.5) M. Cantu: Delphi 7. Praktyka programowania.

Bardziej szczegółowo

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Języki programowania Notatki do wykładu Programowanie dla studentów I roku dziennych studiów magisterskich kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim Języki programowania ToMasz Wierzbicki Instytut

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma};

INSTRUKCJA PUSTA. Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi. for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA PUSTA Nie składa się z żadnych znaków i symboli, niczego nie robi Przykłady: for i := 1 to 10 do {tu nic nie ma}; while a>0 do {tu nic nie ma}; if a = 0 then {tu nic nie ma}; INSTRUKCJA CASE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY 2001 DEFINICJE W. Turski: Informatyka nauka o przetwarzaniu informacji przy użyciu środków technicznych. INFORMACJA ŚRODKI I PRZETWARZANIE TECHNICZNE INFORmacja + automatyka

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze n liczb całkowitych

Znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze n liczb całkowitych 1/12 Opracowała Kozłowska Ewa ekozbelferek@poczta.onet.pl nauczyciel przedmiotów informatycznych Zespół Szkół Technicznych Mielec, ul. Jagiellończyka 3 Znajdowanie największego i najmniejszego elementu

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo