Funkcjonalność ArcView 9.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcjonalność ArcView 9.1"

Transkrypt

1 Funkcjonalność ArcView 9.1 Mapa Interakcja z Mapą Wyświetlanie Mapy Kompozycja i drukowanie strony Tekst na mapie Dopasowywanie adresów Obsługa danych i interoperacyjność Obsługa danych rastrowych Obsługa dokumentów oraz danych Struktura Aplikacji Dostosowanie Aplikacji Automatyzacja Danych Edycja Danych Mobilność Edycja Danych Rastrowych Zarządzanie danymi i zatwierdzanie Zarządzanie Danymi Weryfikacja atrybutów Topologia Sieci Odniesienia Liniowe (Trasy) Metadane Operowanie i analizy danych Geoprzetwarzanie

2 Mapa Interakcja z Mapą Nawigowanie Mapą Przesuwanie i Powiększanie widoku mapy Skalowanie widoku do zasięgu warstwy Korzystanie z zakładek przestrzennych Dostęp do hiperłączy Korzystanie z dynamicznych informacji na mapie Korzystanie z okna lupy Interaktywne odsłanianie obszaru pod określoną warstwą (Swipe) Przesuwanie i Powiększanie do wybranych obiektów Tworzenie hiperłącza do zewnętrznej aplikacji, makra lub URL Tworzenie i Zarządzanie zakładkami przestrzennymi Korzystanie z okna przeglądu Zapytania Identyfikacja obiektów na mapie Pomiar odległości Wyszukiwanie obiektów na mapie (Znajdź) Selekcja danych według lokalizacji Selekcja danych według atrybutów Nationwide USA Point-to-Point Street Routing Wyświetlanie Mapy Ogólne cechy mapy Wizualizacja arkusza mapy lub określonego zestawu danych Odwzorowywanie w locie wszystkich typów danych Możliwość pełnej wizualizacji kartograficznej wszystkich plików PMF Interaktywne ustawianie procentowej przezroczystości wszystkich warstw danych Ustawienie maksymalnej i minimalnej skali wyświetlania danych Przycięcie wyświetlania mapy do obrysu obiektu lub grafiki Tworzenie prowadnic, siatki pomiarowej i siatki odniesienia Tworzenie prostokątów zasięgu dla innych danych (Mapy odniesienia i mapy przeglądowe) Zmienna głębokość warstwy maskującej Dane Tabelaryczne Tworzenie w locie dynamicznych złączeń pomiędzy różnymi bazami danych Tworzenie i używanie relacji typu: wiele-do-jeden oraz jeden-do-wiele Tworzenie statystyk Podsumowywanie danych Tworzenie wykresów i raportów Budowanie szczegółowych raportów z wykorzystaniem Crystal Reports - 2 -

3 Sortowanie względem wielu atrybutów Połączenie i korzystanie z tabel zewnętrznych baz danych Wyświetlanie na mapie tabelarycznych danych punktowych X,Y zgromadzonych w pliku lub tabeli Wyświetlanie danych wektorowych Kontrola koloru selekcji każdego zestawu danych Tworzenie Informacji na mapie Odniesienie symbolizacji do określonej skali mapy Interaktywne wykluczanie wybranych obiektów z wyświetlania. Wybieranie obiektów do wyświetlania poprzez zapytania SQL. Kontrola, które pola danych tabelarycznych są dostępne na mapie. Klasyfikacje Tematyczne Danych Wektorowych Jednolity symbol Wartości unikalne Zgodnie z symbolami w stylu Gradacja kolorem lub Sygnatury stopniowane Sygnatury proporcjonalne Mapa kropkowa. Symbolizacja wykresami kołowymi i słupkowymi. Dwuwymiarowa i wielowymiarowa reprezentacja danych. Interaktywny histogram klasyfikacji danych. Symbolizacja Interaktywne tworzenie symboli za pomocą edytora własności symboli. Kontrola kolejności/porządku rysowania symboli poprzez zaawansowane opcje kreślenia. Wybór ponad 18,000 predefiniowanych symboli. Możliwość zastosowania halo i zaawansowanych symboli tła. Definiowanie symboli wypełnienia, linii, obrysów i punktów. Możliwość importu grafiki (obrazka) jako wzoru wypełnienia. Wyświetlanie Powierzchni Wyświetlanie czół, wierzchołków i siatki trójkątów Spadki. Cieniowanie. Ekspozycja. Wysokość. Własne ustawienia pozycji słońca dla wyświetlanej powierzchni. Kompozycja i drukowanie strony Elementy mapy Tytuł, Tekst, Obwódka mapy, Legenda, Strzałka północy, Skala, - 3 -

4 Tekst skali, Rysunek, Obiekty OLE, Siatka kilometrowa, Siatka kartograficzna. Formaty Eksportu Enhanced Metafile (EMF), Windows Bitmap (BMP) Encapsulated PostScript (EPS), Tagged Image File Format (TIFF), Portable Document Format (PDF), Joint Photographics Experts Group (JPEG) Portable Network Graphics (PNG), Graphic Interchange Format (GIF) Scalable Vector Graphics (SVG), Adobe Illustrator (AI), PostScript Color Separates (wraz z znacznikami strony). Drukowanie z następującymi sterownikami Windows PostScript ArcPress HP RTL (RGB, CMYK, Monochrome) ArcPress HP PCL (RGB, CMYK, Monochrome) Wykonanie procesu drukowania na lokalnym komputerze w celu przyśpieszenia druku Tekst na mapie Etykietowanie Tworzenie w locie dynamicznych etykiet Automatyczne wykrywanie konfliktów i opcje rozmieszczenia etykiet. Reguły rozmieszczenia etykiet dla ustawienia priorytetów pomiędzy warstwami. Reguły rozmieszczania dla ustawienia wag etykiet względem obiektów Wiele predefiniowanych stylów etykiet Obrót etykiet na podstawie pola atrybutu. Wiele schematów dynamicznego etykietowania określanych dla każdej warstwy mapy. Kontrola, dla których obiektów warstwy mają być wyświetlane etykiety. Zaawansowane formatowanie tekstu dla dynamicznej symbolizacji etykiet. Opisy (Adnotacje) Korzystanie z interaktywnego narzędzia etykietowania (Objaśnienie, Etykieta, Tekst zakrzywiony, Paragraf) Tworzenie opisów z etykiet. Edycja Opisów Interaktywne przesuwanie, obracanie i skalowanie opisów. Dodawanie opisów poziomych lub pod określonym kątem. Dodawanie opisów z linią wiodącą

5 Tworzenie opisów wzdłuż linii krzywych lub geometrii istniejących obiektów. Dynamiczne pobieranie wartości opisów z warstwy mapy Interaktywne zarządzanie opisami nierozmieszczonymi. Niezależna edycja każdego słowa opisu. Interaktywne gromadzenie i rozpraszanie opisów. Odbicie ciągu znaków opisu Interaktywne modyfikowanie krzywizny i orientacji linii Edycja symbolizacji opisu pojedynczego obiektu lub jednocześnie opisów grupy obiektów Zarządzanie opisami i wymiarami Przechowywanie opisów w geobazie lub w dokumencie mapy. Tworzenie podklas opisów. Dopasowywanie adresów Narzędzia Geokodowania Pojedyncze lub wsadowe geokodowanie adresów. Narzędzia do przetwarzania adresów, które nie mogą być odnalezione (zlokalizowane). Geokodowanie Klient/Serwer z wykorzystaniem geobazy wersjonowanej Możliwość tworzenia wielu usług geokodowania (indeksy) dla jednego źródła danych. Agregacja wielu usług geokodowania do pojedynczej usługi geokodowania (Lokator złożone) Geoprzetwarzanie Zakładanie Indeksów Geokodowania. Tworzenie Lokatora Adresów. Usuwanie Indeksów Geokodowania. Usuwanie Lokatora Adresów. Geokodowanie Adresów. Przebudowanie Indeksów Geokodowania. Standaryzowanie Adresów. Dopasowanie adresów USA Locator for Nationwide Obsługa danych i interoperacyjność Obsługa danych rastrowych Bezpośredni Odczyt Danych Rastrowych ARC Digitized Raster Graphics (ADRG). Rastry ArcSDE. Band Interleaved by Line (ESRI BIL), Band Interleaved by Pixel ESRI BIP), Band Sequential (ESRI BSQ) Bitmap (BMP), Device Independent Bitmap (DIB) format, Microsoft Windows Bitmap Compressed ARC Digitized Raster Graphics (CADRG). Controlled Image Base (CIB). Digital Geographic Information Exchange Standard (DIGEST), ARC Standard Raster Product (ASRP), Universal Transverse Mercator (UTM)/Universal Polar Stereographic (UPS) Standard Raster Product (USRP) Digital Terrain Elevation Data (DTED) Levels 0, 1, 2-5 -

6 ER Mapper. ERDAS 7.5 GIS, 7.5 LAN, RAW Graphic Interchange Format (GIF) Intergraph Raster Files: CIT - dane binarne; COT dane w odcieniu szarości. Joint Photographics Experts Group (JPEG), Joint File Interchange Format (JFIF) JPEG Multiresolution Seamless Image Database (MrSID Generations 2, 3) National Imagery Transmission Format (NITF) Portable Network Graphics (PNG), Bezpośredni Odczyt i Zapis Danych Rastrowych ERDAS IMAGINE. ESRI GRID, GRID Stack Tagged Image File Format (TIFF) (GeoTIFF obsługiwany.) Wyświetlanie Mapy Wyświetlanie wielokanałowych obrazów przez przypisanie wartości RGB kanałom Indywidualne ustawienia dla każdego kanału. Wyświetlanie każdej unikalnej wartości obrazu jako dyskretny kolor. Wyświetlanie wartości obrazu przy użyciu Mapy Barw. Wyświetlanie danych rastrowych wielokanałowych używając wartości RGB. Zapisywanie aktualnie wyświetlanych statystyk do pliku XML Kontrola jasności i kontrastu wyświetlanego rastra Wyświetlanie rozmiarów katalogu rastrów jako serii Import ustawień prezentacji lub statystyk z innej warstwy. Wyświetlanie wartości pikseli rastra podczas nawigowania mapą w postaci objaśnienia Wyświetlanie rozdzielczości rastra w TZ (Tabeli Zawartości) mapy. Wyświetlanie: algorytmy rozciągania gradacji danych barwnych ciągłych Odchylenia standardowego, Wyrównania histogramu, Minimum-Maximum, Użytkownika, Bez rozciągania. Wyświetlanie statystyk Na podstawie całego zestawu danych rastrowych Na podstawie zasięgu wyświetlania Na podstawie zasięgu podanego przez użytkownika Metody Przepróbkowywania Wyświetlania Najbliższego sąsiedztwa, Interpolacji bilinearnej, Splotu sześciennego. Metody Klasyfikacji Wyświetlania Równe przedziały Zdefiniowane przedziały - 6 -

7 Kwantyle Naturalne Przerwy Odchylenie Standardowe Wyświetlanie Skorowidza Katalogu Rastrów Tylko obrysy, Obrazy dla wybranych rastrów. Geoprzetwarzanie - Konwersja Raster do pliku ASCII. ASCII do Rastra. Raster na Rzeczywiste. Zmiennoprzecinkowe do Rastra. Raster na Punkt. Raster na Poligon. Raster na Polylinie. Obiekt do Rastra. DEM do Rastra. Raster do innego formatu (wielokrotnie). Geoprzetwarzanie Transformacja/Odwzorowanie Odbicie w Lustrze. Zmiana Odwzorowania Rastra. Przeskalowanie. Obrót. Przesunięcie. Przekształcenie Geoprzetwarzanie Zarządzanie rastrami Budowanie piramid wsadowo. Obliczanie statystyk wsadowo. Budowanie piramid. Obliczanie Statystyki. Wycinanie. Kanały Złożone. Kopiowanie Rastra. Tworzenie Elementu Katalogu Rastrów. Tworzenie Katalogu Rastrów. Tworzenie Zestawu Danych Rastrowych Usuwanie Elementu Katalogu Rastrów. Mozaikowanie Mozaikowanie do Nowego Rastra. Przepróbkowanie

8 Obsługa dokumentów oraz danych Mapy i pliki symbolizacji Odczyt opublikowanych dokumentów mapy (z ArcGIS Publisher a). Tworzenie i edycja dokumentu mapy (.mxd) Zapisywanie plików warstw (.lyr) i dokumentów mapy (.mxd) w formacie ArcGIS 8.3 Korzystanie z szablonów (MXT) dla standaryzacji, ujednolicania map. Import plików APR i AVL ArcView 3.x Bezpośredni Odczyt Danych Wektorowych Geobaza. Pliki shape. Warstwa informacyjna ArcInfo. PC ARC/INFO Coverages Smart Data Compression (SDC). Vector Product Format (VPF). Web services ArcIMS Image Service ArcIMS Feature Services, Geography Network Feature Service ArcIMS Map Service ArcGIS Server Services OGC Web Map Server (WMS) Bezpośrednia Edycja Danych Wektorowych Obiekty proste geobazy osobistej (.mdb) Obiekty proste geobazy osobistej pobrane z geobazy profesjonalnej Pliki shape. Obiekty geobazy profesjonalnej Bezpośredni Odczyt Danych CAD Autodesk Drawing Exchange Format (DXF). AutoCAD Drawing File (DWG). Microstation DGN. Bezpośredni Odczyt Innych Danych ESRI TIN. dbase (DBF). Text (TXT). Pliki ESRI INFO. Połączenia OLE DB. Połączenia ODBC. Microsoft Access

9 Struktura Aplikacji Dostosowanie Aplikacji Wygląd i zachowanie aplikacji Pływające/Dokowalne paski narzędzi. Wykorzystanie kodowania UNICODE dla atrybutów międzynarodowych. Kompilacja z ustawieniami wyświetlania Microsoft Windows Dostosowanie Dostosowywalny wygląd aplikacji (rearanżacja narzędzi/pasków narzędziowych metodą przeciągnij upuść) Tworzenie nowych pasków narzędzi i menu bez konieczności programowania. Tworzenie i zapisywanie makr korzystając z Visual Basic for Applications (VBA) Rozszerzanie aplikacji komponentami COM dowolnego środowiska programistycznego Automatyzacja Danych Edycja Danych Edytowanie Ogólne Jednoczesne edytowanie wielu warstw. Nielimitowana liczba operacji cofnij/ponów. Integracja z ArcPad dla edycji pól. Dostarczenie obsługi dygimetru dla urządzeń ze sterownikami Wintab Mierzenie w dowolnie wybranych jednostkach. Skalowanie obiektów, gdy pojedyncze wierzchołki są przemieszczane. Automatyczny pomiar poprawki terenowej stosownie w GIS Informacja, do czego obiekt jest dociągany. Dokowalne okno dociągania umożliwiające szybką i łatwą zmianę dociągania podczas edycji Dociąganie względem warstwy Do wierzchołka, Do segmentu, Do końca. Dociąganie do tworzonej geometrii Do wierzchołka, Do segmentu, Prostopadle. Dociąganie do węzłów topologii Do końca. Do wierzchołka, Do punktu środkowego. Do segmentu, - 9 -

10 Tolerancja dociągania W pikselach, W jednostkach mapy, Interaktywnie. Opcje Konstruowania Geometrii Definiowanie kolejnego segmentu przez kierunek. Definiowanie kolejnego segmentu na podstawie kąta odchylenia od ostatniego segmentu Definiowanie kolejnego segmentu długością. Określenie współrzędnych X,Y Określenie różnicy X,Y względem ostatniego wierzchołka Definiowanie kolejnego segmentu jako równoległego do ostatniego. Definiowanie kolejnego segmentu jako prostopadłego do ostatniego Definiowanie kolejnego segmentu na podstawie kąta odchylenia od istniejącego segmentu na Tworzenie geometrii w oparciu o istniejące obiekty. Tworzenie krzywych stycznych. Zakończenie poligony przez wygenerowanie segmentów prostopadłych względem pierwszego i ostatniego segmentu Odwracanie orientacji geometrii. Przycinanie geometrii do określonej długości. Narzędzia Tworzenia Geometrii Wskazywanie i digitalizacja na ekranie. Digitalizacja strumieniowa. Dodanie współrzędnych na podstawie kąta z jednego punktu i odległości z drugiego Dodanie współrzędnych na podstawie przecięcia przedłużenia dwóch segmentów Konstruowanie krzywych. Konstruowanie krzywych stycznych. Dodanie współrzędnych na podstawie odległości od dwóch znanych lokalizacji Dodanie współrzędnych w punkcie środkowym pomiędzy dwoma znanymi lokalizacjami Dodawanie współrzędnych punktu na przedłużeniu istniejących linii. Zadania Manipulacji Obiektami Tworzenie nowych obiektów. Tworzenie nowego poligonu na podstawie geometrii istniejących obiektów (Autouzupełnianie Poligonów) Przekształcanie istniejącego obiektu. Wycinanie obiektów poligonowych. Tworzenie lustrzanych kopii istniejących obiektów. Rozciąganie i przycinanie istniejących obiektów. Dodanie, usunięcie, interaktywne przesunięcie lub modyfikacja wartości współrzędnych dla wierzchołków istniejących obiektów Narzędzia Edycji Obiektów Zawierają: Przesuwanie, obrót, usuwanie, kopiowanie oraz wklejanie. Rozdzielanie linii wg długości lub procentowo. Podział linii na podstawie odległości, liczby segmentów lub pomierzonej wartości (współrzędnej M)

11 Tworzenie bufora wokół obiektów. Kopiowanie równoległe. Łączenie istniejących obiektów. Tworzenie nowych obiektów przez sumowanie obiektów w jednej lub w różnych warstwach (Union) Tworzenie nowych obiektów z buforów istniejących. Tworzenie nowych poligonów z przecięcia istniejących obiektów. Przecinanie warstw poligonowych. Rozciąganie i przycinanie obiektów do innych obiektów. Edytowanie Atrybutów Modyfikacja pojedynczego wybranego wiersza lub grupy jednocześnie (Okno Atrybutów) Kopiowanie atrybutów do jednego lub więcej wierszy jednocześnie. Obliczanie wartości atrybutów przy użyciu skryptów (Kalkulator Pól). Zatwierdzanie wartości atrybutów korzystając ze zdefiniowanych reguł wartości poprawnych Obiekty Wieloczęściowe Dodawanie i usuwanie części. Powiększanie do części. Dodawanie, usuwanie i edycja lokalizacji wierzchołków. Tworzenie oddzielnych obiektów z każdej części. Nawigowanie w Obrębie Mapy Podczas Edycji Powiększanie do wierzchołków obiektów. Powiększanie do części obiektów. Interaktywne przesuwanie i powiększanie z wykorzystaniem narzędzi edycyjnych i skrótów Przesuwanie i powiększanie do nierozmieszczonych opisów lub obiektów powiązanych z nierozmieszczonymi opisami Transformacje danych wektorowych Transformacja Rubber Sheeting Transformacja Afiniczna Transformacja przez podobieństwo Transformacja rzutowa Wpasowanie styków Transfer atrybutów pomiędzy obiektami scalanej geometrii Mobilność Obsługa GPS Wyświetlanie w czasie rzeczywistym położenia z odbiornika GPS. Dynamiczne centrowanie mapy nad bieżącym punktem GPS. Zapisywanie położenia w plikach logów. Filtrowanie wg kolejności wprowadzania, czasu, odległości lub odchylenia. Tablet PC Obsługa Windows XP Tablet PC Edition Edycja obiektów lub grafiki z wykorzystaniem styli. Opisywanie mapy z wykorzystaniem narzędzi podkreślania i podświetlania. Wyświetlanie pisma odręcznego

12 Konwersja podkreśleń i pisma ręcznego do tekstu. Edycja Danych Rastrowych Narzędzia Przesuwanie i obracanie obrazu rastrowego lub dopasowywanie go do wyświetlanych obiektów. Interaktywne określanie punktów kontrolnych. Zapis i Wczytywanie Punktów Kontrolnych wraz z informacją o dokładności Metody transformacji Wielomianowa pierwszego stopnia, Wielomianowa drugiego stopnia, Wielomianowa trzeciego stopnia. Zapisywanie wyników odniesienia przestrzennego. Tworzenie nowego zestawu danych (Rektyfikacja) Zapisywanie informacji o odniesieniu z obrazem rastrowym. Zarządzanie danymi i zatwierdzanie Zarządzanie Danymi Ogólne Przesuwanie, kopiowanie i wklejanie danych GIS i wszystkich powiązanych plików. Zarządzanie zestawami rastrów i katalogami rastrów w geobazie osobistej Tworzenie geobazy osobistej Tworzenie klas obiektów geobazy osobistej Tworzenie plików shape Administrowanie ArcGIS Server. Wyszukiwanie danych GIS według Nazwy, Typu, Położenia, Daty, Metadanych. Weryfikacja atrybutów Geoprzetwarzanie podtypów Dodawanie Podtypu. Usuwanie Podtypu. Ustawianie Podtypu Domyślnego. Ustawianie Pola Podtypu. Geoprzetwarzanie domen Dodawanie Wartości Kodowej Do Domeny. Nadanie Domeny Polu. Tworzenie Domeny. Usunięcie Wartości Kodowej Z Domeny. Usunięcie Domeny

13 Domena Do Tabeli. Usunięcie Domeny dla Pola. Ustawienie Wartości dla Domeny Zakresowej. Tabela do Domeny. Topologia Wyświetlanie Mapy Wyświetlanie podsumowania błędów i wyjątków w topologii Wyświetlanie klas obiektów i reguł biorących udział w topologii. Wyświetlanie na mapie błędów, wyjątków i obszarów niepewnych topologii. Edytowanie Konstruowanie i edytowanie topologii z warstw tematycznych mapy. Topologiczne przesuwanie segmentów i węzłów. Selekcja lub pokazywanie obiektów przylegających lub połączonych. Przekształcanie segmentów powiązanych pomiędzy obiektami. Modyfikacja współrzędnych powiązanych segmentów lub węzłów. Podział powiązanych segmentów w określonym punkcie, odległości lub procentowo wzdłuż Przesuwanie segmentów i węzłów do określonej lokalizacji. Odsunięcie segmentów i węzłów na podstawie przesunięcia od aktualnej pozycji Łączenie stykających się segmentów. Kontrola przesunięcia odpowiadających lub powiązanych obiektów podczas przesuwania powiązanego segmentu lub węzła Sieci Analizy Sieciowe Wyznaczanie Ścieżek Pod Prąd. Wyznaczanie Ścieżek Zgodnie z Prądem. Wyszukanie Wspólnych Źródeł. Wyszukanie Połączonych. Wyszukanie Pętli. Wyszukanie Rozłączonych. Wyszukanie Ścieżki. Wyszukanie Ścieżki Pod Prąd. Wyszukanie Nagromadzeń Pod Prąd. Wyznaczanie punktów izolowanych od sieci. Odniesienia Liniowe (Trasy) Geoprzetwarzanie Tworzenie Warstwy Zdarzeń Na Trasie. Tworzenie tras. Wyrównanie wszystkich miar trasy korzystając z punktów wzdłuż trasy (Kalibracja) Agregowanie Zdarzenia Na Trasach. Lokalizowanie Obiektów Wzdłuż Tras. Nakładanie Zdarzeń na Trasach

14 Transformowanie Zdarzeń na Trasach. Edytowanie Interaktywna modyfikacja miary bieżącej (M). Interaktywne usuwanie miary bieżącej (M). Tworzenie tras dla wybranych linii korzystając z długości obiektów, wartości pól lub określenia miary Od i Do Edycja części linii niepowodująca zmian miar reszty linii Dopasowanie trasy w oparciu o punkty rozmieszczone wzdłuż linii (kalibracja). Obliczanie miar w oparciu o miary linii od-do. Określenie kierunku digitalizacji linii w celu dopasowanie wartości miar. Obliczanie miar w oparciu o długość linii. Wstawienie miar na linię. Obliczanie nieznanych miar korzystając z interpolacji względem istniejących miar Dodawanie wartości do wszystkich miar na linii. Mnożenie wszystkich miar linii przez współczynnik Dodawanie wierzchołków o określonej mierze bieżącej. Wyświetlanie Wyświetlanie Wyszukiwanie i wyświetlanie zdarzeń dynamicznej segmentacji (punktowych, liniowych i ciągłych) na trasach Metadane Ogólne Automatyczne lub ręczne tworzenie metadanych. Import/Export metadanych. Przeglądanie metadanych wykorzystując różne style: FGDC, FGDC Classic, FGDC ESRI, FGDC FAQ, FGDC Geography Network, ISO, ISO Geography Network, XML. Operowanie i analizy danych Geoprzetwarzanie Generalizacja Agregowanie (Dissolve). Konwersja Tabela do dbase (wielokrotnie). Klasa Obiektów do Klasy Obiektów

15 Klasa obiektów do Geobazy (wielokrotnie). Import adnotacji CAD do geobazy Import adnotacji Coverage do geobazy Import z CAD do geobazy Raster do Geobazy (wielokrotnie). Tabela to Geobazy (wielokrotnie). Tabela to Tabeli. Klasa Obiektów do pliku Shape (wielokrotnie). Środowisko Łączenie narzędzi geoprzetwarzania w ciąg procesowy z wykorzystaniem Wizualnego Środowiska Modelowania (ModelBuilder) Narzędzie widoku zawartości geoprzetwarzania Narzędzie widoku indeksu geoprzetwarzania Narzędzie widoku wyszukiwania geoprzetwarzania Narzędzie widoku ulubionych narzędzi geoprzetwarzania Tworzenie i udostępnianie nowych narzędzi geoprzetwarzania w postaci modeli lub skryptów Zapisywanie narzędzi w geobazie lub jako system plików. Korzystanie ze skrótów do narzędzi geoprzetwarzania z poziomu linii poleceń Obsługiwane środowiska programistyczne JavaScript, VBScript, Visual Basic, VBA, C++, Visual Studio.NET Pyton, Perl. Ogólne zarządzanie danymi Dołączanie. Kopiowanie. Usuwanie. Łączenie Zmiana Nazwy. Wybieranie Dane. Zarządzanie tabelami Kopiowanie Wierszy. Tworzenie Tabeli. Usuwanie wierszy. Odwrócenie. Zarządzanie polami Dodawanie pola. Obliczanie pola. Usuwanie pola

16 Nadawanie Polu Wartości Domyślnej. Zarządzanie klasami obiektów Dołączanie Klasy Obiektów Opisowych. Tworzenie Klasę Obiektów. Aktualizowanie Klasy Obiektów Opisowych. Obliczanie Domyślnej Tolerancji Skupiania. Obliczanie Domyślnego Indeksu Siatki Przestrzennej. Integrowanie. Zarządzanie obiektami Dodanie współrzędnych X,Y Sprawdzanie Geometrii. Kopiowanie Obiektów. Wieloczęściowy do Jednoczęściowego. Naprawianie Geometrii. Usuwanie Obiektów. Odwzorowywanie Danych Definiowanie Odwzorowania (pojedyncze wprowadzanie). Wsadowe odwzorowywanie danych wektorowych Tworzenie Odniesienia Przestrzennego. Odwzorowanie danych wektorowych (pojedyncze wprowadzanie). Warstwy i Widoki Tabel Tworzenie Warstwy Wektorowej. Tworzenie Warstwy Zapytań. Tworzenie Warstwy Katalogu Rastrów. Tworzenie Warstwy Rastrowej. Tworzenie Widoku Tabeli. Tworzenie warstwy zdarzeniowej X,Y Zapis Do Pliku Warstwy. Wybieranie Warstwy Według Atrybutów. Wybieranie Warstwy Według Położenia. Analizy podstawowe Wycinanie. Przecinanie. Sumowanie. Buforowanie. Bufor wielopierścieniowy. Wybieranie. Wybór Tabeli. Statystyki Sumaryczne. Analizy Statystyki Przestrzennej Średnie najbliższe sąsiedztwo. High/Low Clustering. Spatial Autocorrelation

17 Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Morans I) Hot Spot Analysis. Obiekt centralny. Directional Distribution. Linear Directional Mean. Uśrednione centrum. Standardowa odległość. Obliczanie pola powierzchni. Zbieranie zdarzeń. Eksport atrybutów obiektów do ASCII. Cluster/Outlier Analysis With Rendering. Hot Spot Analysis With Rendering. Zbieranie Zdarzenia w Prezentacji. Prezentacja Liczebności. Prezentacja Wyniku - Z Przestrzenie Robocze Tworzenie zestawu danych Tworzenie Folderu. Tworzenie Geobazy Osobistej. Kompaktowanie Kompresowanie. Ustawianie Przestrzeni Roboczej ArcInfo. Złączenia tabel Dodawanie Złączenia. Usuwanie Złączenia. Indeksy tabel Dodanie Indeksu Atrybutu. Dodanie Indeksu Przestrzennego. Usunięcie Indeksu Atrybutu. Usunięcie Indeksu Przestrzennego

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Etykietowanie zaawansowane...6

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Komputer 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa 1. małogabarytowa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/161/2012 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania komputerowego dla Laboratorium

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start"

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start" CorelDRAW Graphics Suite X7 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera w pełni zintegrowane aplikacje i uzupełniające je moduły dodatkowe do obsługi wszystkich zadań graficznych:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 5 zamówienia Dostawa oprogramowania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 5 zamówienia Dostawa oprogramowania Załącznik nr 5E do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 5 zamówienia Dostawa oprogramowania 1) Pakiet oprogramowania graficznego

Bardziej szczegółowo

DOMENA PUBLICZNA. luty

DOMENA PUBLICZNA. luty DOMENA PUBLICZNA luty Publikacja ta jest elektroniczną wersją wydanej w 2008 roku książki pod tym samym tytułem. Mam nadzieję, że dzięki jej udostępnieniu nadal będzie przydatna, a przy okazji bardziej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/221/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputerów przenośnych dla Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo