Funkcjonalność ArcView 9.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcjonalność ArcView 9.1"

Transkrypt

1 Funkcjonalność ArcView 9.1 Mapa Interakcja z Mapą Wyświetlanie Mapy Kompozycja i drukowanie strony Tekst na mapie Dopasowywanie adresów Obsługa danych i interoperacyjność Obsługa danych rastrowych Obsługa dokumentów oraz danych Struktura Aplikacji Dostosowanie Aplikacji Automatyzacja Danych Edycja Danych Mobilność Edycja Danych Rastrowych Zarządzanie danymi i zatwierdzanie Zarządzanie Danymi Weryfikacja atrybutów Topologia Sieci Odniesienia Liniowe (Trasy) Metadane Operowanie i analizy danych Geoprzetwarzanie

2 Mapa Interakcja z Mapą Nawigowanie Mapą Przesuwanie i Powiększanie widoku mapy Skalowanie widoku do zasięgu warstwy Korzystanie z zakładek przestrzennych Dostęp do hiperłączy Korzystanie z dynamicznych informacji na mapie Korzystanie z okna lupy Interaktywne odsłanianie obszaru pod określoną warstwą (Swipe) Przesuwanie i Powiększanie do wybranych obiektów Tworzenie hiperłącza do zewnętrznej aplikacji, makra lub URL Tworzenie i Zarządzanie zakładkami przestrzennymi Korzystanie z okna przeglądu Zapytania Identyfikacja obiektów na mapie Pomiar odległości Wyszukiwanie obiektów na mapie (Znajdź) Selekcja danych według lokalizacji Selekcja danych według atrybutów Nationwide USA Point-to-Point Street Routing Wyświetlanie Mapy Ogólne cechy mapy Wizualizacja arkusza mapy lub określonego zestawu danych Odwzorowywanie w locie wszystkich typów danych Możliwość pełnej wizualizacji kartograficznej wszystkich plików PMF Interaktywne ustawianie procentowej przezroczystości wszystkich warstw danych Ustawienie maksymalnej i minimalnej skali wyświetlania danych Przycięcie wyświetlania mapy do obrysu obiektu lub grafiki Tworzenie prowadnic, siatki pomiarowej i siatki odniesienia Tworzenie prostokątów zasięgu dla innych danych (Mapy odniesienia i mapy przeglądowe) Zmienna głębokość warstwy maskującej Dane Tabelaryczne Tworzenie w locie dynamicznych złączeń pomiędzy różnymi bazami danych Tworzenie i używanie relacji typu: wiele-do-jeden oraz jeden-do-wiele Tworzenie statystyk Podsumowywanie danych Tworzenie wykresów i raportów Budowanie szczegółowych raportów z wykorzystaniem Crystal Reports - 2 -

3 Sortowanie względem wielu atrybutów Połączenie i korzystanie z tabel zewnętrznych baz danych Wyświetlanie na mapie tabelarycznych danych punktowych X,Y zgromadzonych w pliku lub tabeli Wyświetlanie danych wektorowych Kontrola koloru selekcji każdego zestawu danych Tworzenie Informacji na mapie Odniesienie symbolizacji do określonej skali mapy Interaktywne wykluczanie wybranych obiektów z wyświetlania. Wybieranie obiektów do wyświetlania poprzez zapytania SQL. Kontrola, które pola danych tabelarycznych są dostępne na mapie. Klasyfikacje Tematyczne Danych Wektorowych Jednolity symbol Wartości unikalne Zgodnie z symbolami w stylu Gradacja kolorem lub Sygnatury stopniowane Sygnatury proporcjonalne Mapa kropkowa. Symbolizacja wykresami kołowymi i słupkowymi. Dwuwymiarowa i wielowymiarowa reprezentacja danych. Interaktywny histogram klasyfikacji danych. Symbolizacja Interaktywne tworzenie symboli za pomocą edytora własności symboli. Kontrola kolejności/porządku rysowania symboli poprzez zaawansowane opcje kreślenia. Wybór ponad 18,000 predefiniowanych symboli. Możliwość zastosowania halo i zaawansowanych symboli tła. Definiowanie symboli wypełnienia, linii, obrysów i punktów. Możliwość importu grafiki (obrazka) jako wzoru wypełnienia. Wyświetlanie Powierzchni Wyświetlanie czół, wierzchołków i siatki trójkątów Spadki. Cieniowanie. Ekspozycja. Wysokość. Własne ustawienia pozycji słońca dla wyświetlanej powierzchni. Kompozycja i drukowanie strony Elementy mapy Tytuł, Tekst, Obwódka mapy, Legenda, Strzałka północy, Skala, - 3 -

4 Tekst skali, Rysunek, Obiekty OLE, Siatka kilometrowa, Siatka kartograficzna. Formaty Eksportu Enhanced Metafile (EMF), Windows Bitmap (BMP) Encapsulated PostScript (EPS), Tagged Image File Format (TIFF), Portable Document Format (PDF), Joint Photographics Experts Group (JPEG) Portable Network Graphics (PNG), Graphic Interchange Format (GIF) Scalable Vector Graphics (SVG), Adobe Illustrator (AI), PostScript Color Separates (wraz z znacznikami strony). Drukowanie z następującymi sterownikami Windows PostScript ArcPress HP RTL (RGB, CMYK, Monochrome) ArcPress HP PCL (RGB, CMYK, Monochrome) Wykonanie procesu drukowania na lokalnym komputerze w celu przyśpieszenia druku Tekst na mapie Etykietowanie Tworzenie w locie dynamicznych etykiet Automatyczne wykrywanie konfliktów i opcje rozmieszczenia etykiet. Reguły rozmieszczenia etykiet dla ustawienia priorytetów pomiędzy warstwami. Reguły rozmieszczania dla ustawienia wag etykiet względem obiektów Wiele predefiniowanych stylów etykiet Obrót etykiet na podstawie pola atrybutu. Wiele schematów dynamicznego etykietowania określanych dla każdej warstwy mapy. Kontrola, dla których obiektów warstwy mają być wyświetlane etykiety. Zaawansowane formatowanie tekstu dla dynamicznej symbolizacji etykiet. Opisy (Adnotacje) Korzystanie z interaktywnego narzędzia etykietowania (Objaśnienie, Etykieta, Tekst zakrzywiony, Paragraf) Tworzenie opisów z etykiet. Edycja Opisów Interaktywne przesuwanie, obracanie i skalowanie opisów. Dodawanie opisów poziomych lub pod określonym kątem. Dodawanie opisów z linią wiodącą

5 Tworzenie opisów wzdłuż linii krzywych lub geometrii istniejących obiektów. Dynamiczne pobieranie wartości opisów z warstwy mapy Interaktywne zarządzanie opisami nierozmieszczonymi. Niezależna edycja każdego słowa opisu. Interaktywne gromadzenie i rozpraszanie opisów. Odbicie ciągu znaków opisu Interaktywne modyfikowanie krzywizny i orientacji linii Edycja symbolizacji opisu pojedynczego obiektu lub jednocześnie opisów grupy obiektów Zarządzanie opisami i wymiarami Przechowywanie opisów w geobazie lub w dokumencie mapy. Tworzenie podklas opisów. Dopasowywanie adresów Narzędzia Geokodowania Pojedyncze lub wsadowe geokodowanie adresów. Narzędzia do przetwarzania adresów, które nie mogą być odnalezione (zlokalizowane). Geokodowanie Klient/Serwer z wykorzystaniem geobazy wersjonowanej Możliwość tworzenia wielu usług geokodowania (indeksy) dla jednego źródła danych. Agregacja wielu usług geokodowania do pojedynczej usługi geokodowania (Lokator złożone) Geoprzetwarzanie Zakładanie Indeksów Geokodowania. Tworzenie Lokatora Adresów. Usuwanie Indeksów Geokodowania. Usuwanie Lokatora Adresów. Geokodowanie Adresów. Przebudowanie Indeksów Geokodowania. Standaryzowanie Adresów. Dopasowanie adresów USA Locator for Nationwide Obsługa danych i interoperacyjność Obsługa danych rastrowych Bezpośredni Odczyt Danych Rastrowych ARC Digitized Raster Graphics (ADRG). Rastry ArcSDE. Band Interleaved by Line (ESRI BIL), Band Interleaved by Pixel ESRI BIP), Band Sequential (ESRI BSQ) Bitmap (BMP), Device Independent Bitmap (DIB) format, Microsoft Windows Bitmap Compressed ARC Digitized Raster Graphics (CADRG). Controlled Image Base (CIB). Digital Geographic Information Exchange Standard (DIGEST), ARC Standard Raster Product (ASRP), Universal Transverse Mercator (UTM)/Universal Polar Stereographic (UPS) Standard Raster Product (USRP) Digital Terrain Elevation Data (DTED) Levels 0, 1, 2-5 -

6 ER Mapper. ERDAS 7.5 GIS, 7.5 LAN, RAW Graphic Interchange Format (GIF) Intergraph Raster Files: CIT - dane binarne; COT dane w odcieniu szarości. Joint Photographics Experts Group (JPEG), Joint File Interchange Format (JFIF) JPEG Multiresolution Seamless Image Database (MrSID Generations 2, 3) National Imagery Transmission Format (NITF) Portable Network Graphics (PNG), Bezpośredni Odczyt i Zapis Danych Rastrowych ERDAS IMAGINE. ESRI GRID, GRID Stack Tagged Image File Format (TIFF) (GeoTIFF obsługiwany.) Wyświetlanie Mapy Wyświetlanie wielokanałowych obrazów przez przypisanie wartości RGB kanałom Indywidualne ustawienia dla każdego kanału. Wyświetlanie każdej unikalnej wartości obrazu jako dyskretny kolor. Wyświetlanie wartości obrazu przy użyciu Mapy Barw. Wyświetlanie danych rastrowych wielokanałowych używając wartości RGB. Zapisywanie aktualnie wyświetlanych statystyk do pliku XML Kontrola jasności i kontrastu wyświetlanego rastra Wyświetlanie rozmiarów katalogu rastrów jako serii Import ustawień prezentacji lub statystyk z innej warstwy. Wyświetlanie wartości pikseli rastra podczas nawigowania mapą w postaci objaśnienia Wyświetlanie rozdzielczości rastra w TZ (Tabeli Zawartości) mapy. Wyświetlanie: algorytmy rozciągania gradacji danych barwnych ciągłych Odchylenia standardowego, Wyrównania histogramu, Minimum-Maximum, Użytkownika, Bez rozciągania. Wyświetlanie statystyk Na podstawie całego zestawu danych rastrowych Na podstawie zasięgu wyświetlania Na podstawie zasięgu podanego przez użytkownika Metody Przepróbkowywania Wyświetlania Najbliższego sąsiedztwa, Interpolacji bilinearnej, Splotu sześciennego. Metody Klasyfikacji Wyświetlania Równe przedziały Zdefiniowane przedziały - 6 -

7 Kwantyle Naturalne Przerwy Odchylenie Standardowe Wyświetlanie Skorowidza Katalogu Rastrów Tylko obrysy, Obrazy dla wybranych rastrów. Geoprzetwarzanie - Konwersja Raster do pliku ASCII. ASCII do Rastra. Raster na Rzeczywiste. Zmiennoprzecinkowe do Rastra. Raster na Punkt. Raster na Poligon. Raster na Polylinie. Obiekt do Rastra. DEM do Rastra. Raster do innego formatu (wielokrotnie). Geoprzetwarzanie Transformacja/Odwzorowanie Odbicie w Lustrze. Zmiana Odwzorowania Rastra. Przeskalowanie. Obrót. Przesunięcie. Przekształcenie Geoprzetwarzanie Zarządzanie rastrami Budowanie piramid wsadowo. Obliczanie statystyk wsadowo. Budowanie piramid. Obliczanie Statystyki. Wycinanie. Kanały Złożone. Kopiowanie Rastra. Tworzenie Elementu Katalogu Rastrów. Tworzenie Katalogu Rastrów. Tworzenie Zestawu Danych Rastrowych Usuwanie Elementu Katalogu Rastrów. Mozaikowanie Mozaikowanie do Nowego Rastra. Przepróbkowanie

8 Obsługa dokumentów oraz danych Mapy i pliki symbolizacji Odczyt opublikowanych dokumentów mapy (z ArcGIS Publisher a). Tworzenie i edycja dokumentu mapy (.mxd) Zapisywanie plików warstw (.lyr) i dokumentów mapy (.mxd) w formacie ArcGIS 8.3 Korzystanie z szablonów (MXT) dla standaryzacji, ujednolicania map. Import plików APR i AVL ArcView 3.x Bezpośredni Odczyt Danych Wektorowych Geobaza. Pliki shape. Warstwa informacyjna ArcInfo. PC ARC/INFO Coverages Smart Data Compression (SDC). Vector Product Format (VPF). Web services ArcIMS Image Service ArcIMS Feature Services, Geography Network Feature Service ArcIMS Map Service ArcGIS Server Services OGC Web Map Server (WMS) Bezpośrednia Edycja Danych Wektorowych Obiekty proste geobazy osobistej (.mdb) Obiekty proste geobazy osobistej pobrane z geobazy profesjonalnej Pliki shape. Obiekty geobazy profesjonalnej Bezpośredni Odczyt Danych CAD Autodesk Drawing Exchange Format (DXF). AutoCAD Drawing File (DWG). Microstation DGN. Bezpośredni Odczyt Innych Danych ESRI TIN. dbase (DBF). Text (TXT). Pliki ESRI INFO. Połączenia OLE DB. Połączenia ODBC. Microsoft Access

9 Struktura Aplikacji Dostosowanie Aplikacji Wygląd i zachowanie aplikacji Pływające/Dokowalne paski narzędzi. Wykorzystanie kodowania UNICODE dla atrybutów międzynarodowych. Kompilacja z ustawieniami wyświetlania Microsoft Windows Dostosowanie Dostosowywalny wygląd aplikacji (rearanżacja narzędzi/pasków narzędziowych metodą przeciągnij upuść) Tworzenie nowych pasków narzędzi i menu bez konieczności programowania. Tworzenie i zapisywanie makr korzystając z Visual Basic for Applications (VBA) Rozszerzanie aplikacji komponentami COM dowolnego środowiska programistycznego Automatyzacja Danych Edycja Danych Edytowanie Ogólne Jednoczesne edytowanie wielu warstw. Nielimitowana liczba operacji cofnij/ponów. Integracja z ArcPad dla edycji pól. Dostarczenie obsługi dygimetru dla urządzeń ze sterownikami Wintab Mierzenie w dowolnie wybranych jednostkach. Skalowanie obiektów, gdy pojedyncze wierzchołki są przemieszczane. Automatyczny pomiar poprawki terenowej stosownie w GIS Informacja, do czego obiekt jest dociągany. Dokowalne okno dociągania umożliwiające szybką i łatwą zmianę dociągania podczas edycji Dociąganie względem warstwy Do wierzchołka, Do segmentu, Do końca. Dociąganie do tworzonej geometrii Do wierzchołka, Do segmentu, Prostopadle. Dociąganie do węzłów topologii Do końca. Do wierzchołka, Do punktu środkowego. Do segmentu, - 9 -

10 Tolerancja dociągania W pikselach, W jednostkach mapy, Interaktywnie. Opcje Konstruowania Geometrii Definiowanie kolejnego segmentu przez kierunek. Definiowanie kolejnego segmentu na podstawie kąta odchylenia od ostatniego segmentu Definiowanie kolejnego segmentu długością. Określenie współrzędnych X,Y Określenie różnicy X,Y względem ostatniego wierzchołka Definiowanie kolejnego segmentu jako równoległego do ostatniego. Definiowanie kolejnego segmentu jako prostopadłego do ostatniego Definiowanie kolejnego segmentu na podstawie kąta odchylenia od istniejącego segmentu na Tworzenie geometrii w oparciu o istniejące obiekty. Tworzenie krzywych stycznych. Zakończenie poligony przez wygenerowanie segmentów prostopadłych względem pierwszego i ostatniego segmentu Odwracanie orientacji geometrii. Przycinanie geometrii do określonej długości. Narzędzia Tworzenia Geometrii Wskazywanie i digitalizacja na ekranie. Digitalizacja strumieniowa. Dodanie współrzędnych na podstawie kąta z jednego punktu i odległości z drugiego Dodanie współrzędnych na podstawie przecięcia przedłużenia dwóch segmentów Konstruowanie krzywych. Konstruowanie krzywych stycznych. Dodanie współrzędnych na podstawie odległości od dwóch znanych lokalizacji Dodanie współrzędnych w punkcie środkowym pomiędzy dwoma znanymi lokalizacjami Dodawanie współrzędnych punktu na przedłużeniu istniejących linii. Zadania Manipulacji Obiektami Tworzenie nowych obiektów. Tworzenie nowego poligonu na podstawie geometrii istniejących obiektów (Autouzupełnianie Poligonów) Przekształcanie istniejącego obiektu. Wycinanie obiektów poligonowych. Tworzenie lustrzanych kopii istniejących obiektów. Rozciąganie i przycinanie istniejących obiektów. Dodanie, usunięcie, interaktywne przesunięcie lub modyfikacja wartości współrzędnych dla wierzchołków istniejących obiektów Narzędzia Edycji Obiektów Zawierają: Przesuwanie, obrót, usuwanie, kopiowanie oraz wklejanie. Rozdzielanie linii wg długości lub procentowo. Podział linii na podstawie odległości, liczby segmentów lub pomierzonej wartości (współrzędnej M)

11 Tworzenie bufora wokół obiektów. Kopiowanie równoległe. Łączenie istniejących obiektów. Tworzenie nowych obiektów przez sumowanie obiektów w jednej lub w różnych warstwach (Union) Tworzenie nowych obiektów z buforów istniejących. Tworzenie nowych poligonów z przecięcia istniejących obiektów. Przecinanie warstw poligonowych. Rozciąganie i przycinanie obiektów do innych obiektów. Edytowanie Atrybutów Modyfikacja pojedynczego wybranego wiersza lub grupy jednocześnie (Okno Atrybutów) Kopiowanie atrybutów do jednego lub więcej wierszy jednocześnie. Obliczanie wartości atrybutów przy użyciu skryptów (Kalkulator Pól). Zatwierdzanie wartości atrybutów korzystając ze zdefiniowanych reguł wartości poprawnych Obiekty Wieloczęściowe Dodawanie i usuwanie części. Powiększanie do części. Dodawanie, usuwanie i edycja lokalizacji wierzchołków. Tworzenie oddzielnych obiektów z każdej części. Nawigowanie w Obrębie Mapy Podczas Edycji Powiększanie do wierzchołków obiektów. Powiększanie do części obiektów. Interaktywne przesuwanie i powiększanie z wykorzystaniem narzędzi edycyjnych i skrótów Przesuwanie i powiększanie do nierozmieszczonych opisów lub obiektów powiązanych z nierozmieszczonymi opisami Transformacje danych wektorowych Transformacja Rubber Sheeting Transformacja Afiniczna Transformacja przez podobieństwo Transformacja rzutowa Wpasowanie styków Transfer atrybutów pomiędzy obiektami scalanej geometrii Mobilność Obsługa GPS Wyświetlanie w czasie rzeczywistym położenia z odbiornika GPS. Dynamiczne centrowanie mapy nad bieżącym punktem GPS. Zapisywanie położenia w plikach logów. Filtrowanie wg kolejności wprowadzania, czasu, odległości lub odchylenia. Tablet PC Obsługa Windows XP Tablet PC Edition Edycja obiektów lub grafiki z wykorzystaniem styli. Opisywanie mapy z wykorzystaniem narzędzi podkreślania i podświetlania. Wyświetlanie pisma odręcznego

12 Konwersja podkreśleń i pisma ręcznego do tekstu. Edycja Danych Rastrowych Narzędzia Przesuwanie i obracanie obrazu rastrowego lub dopasowywanie go do wyświetlanych obiektów. Interaktywne określanie punktów kontrolnych. Zapis i Wczytywanie Punktów Kontrolnych wraz z informacją o dokładności Metody transformacji Wielomianowa pierwszego stopnia, Wielomianowa drugiego stopnia, Wielomianowa trzeciego stopnia. Zapisywanie wyników odniesienia przestrzennego. Tworzenie nowego zestawu danych (Rektyfikacja) Zapisywanie informacji o odniesieniu z obrazem rastrowym. Zarządzanie danymi i zatwierdzanie Zarządzanie Danymi Ogólne Przesuwanie, kopiowanie i wklejanie danych GIS i wszystkich powiązanych plików. Zarządzanie zestawami rastrów i katalogami rastrów w geobazie osobistej Tworzenie geobazy osobistej Tworzenie klas obiektów geobazy osobistej Tworzenie plików shape Administrowanie ArcGIS Server. Wyszukiwanie danych GIS według Nazwy, Typu, Położenia, Daty, Metadanych. Weryfikacja atrybutów Geoprzetwarzanie podtypów Dodawanie Podtypu. Usuwanie Podtypu. Ustawianie Podtypu Domyślnego. Ustawianie Pola Podtypu. Geoprzetwarzanie domen Dodawanie Wartości Kodowej Do Domeny. Nadanie Domeny Polu. Tworzenie Domeny. Usunięcie Wartości Kodowej Z Domeny. Usunięcie Domeny

13 Domena Do Tabeli. Usunięcie Domeny dla Pola. Ustawienie Wartości dla Domeny Zakresowej. Tabela do Domeny. Topologia Wyświetlanie Mapy Wyświetlanie podsumowania błędów i wyjątków w topologii Wyświetlanie klas obiektów i reguł biorących udział w topologii. Wyświetlanie na mapie błędów, wyjątków i obszarów niepewnych topologii. Edytowanie Konstruowanie i edytowanie topologii z warstw tematycznych mapy. Topologiczne przesuwanie segmentów i węzłów. Selekcja lub pokazywanie obiektów przylegających lub połączonych. Przekształcanie segmentów powiązanych pomiędzy obiektami. Modyfikacja współrzędnych powiązanych segmentów lub węzłów. Podział powiązanych segmentów w określonym punkcie, odległości lub procentowo wzdłuż Przesuwanie segmentów i węzłów do określonej lokalizacji. Odsunięcie segmentów i węzłów na podstawie przesunięcia od aktualnej pozycji Łączenie stykających się segmentów. Kontrola przesunięcia odpowiadających lub powiązanych obiektów podczas przesuwania powiązanego segmentu lub węzła Sieci Analizy Sieciowe Wyznaczanie Ścieżek Pod Prąd. Wyznaczanie Ścieżek Zgodnie z Prądem. Wyszukanie Wspólnych Źródeł. Wyszukanie Połączonych. Wyszukanie Pętli. Wyszukanie Rozłączonych. Wyszukanie Ścieżki. Wyszukanie Ścieżki Pod Prąd. Wyszukanie Nagromadzeń Pod Prąd. Wyznaczanie punktów izolowanych od sieci. Odniesienia Liniowe (Trasy) Geoprzetwarzanie Tworzenie Warstwy Zdarzeń Na Trasie. Tworzenie tras. Wyrównanie wszystkich miar trasy korzystając z punktów wzdłuż trasy (Kalibracja) Agregowanie Zdarzenia Na Trasach. Lokalizowanie Obiektów Wzdłuż Tras. Nakładanie Zdarzeń na Trasach

14 Transformowanie Zdarzeń na Trasach. Edytowanie Interaktywna modyfikacja miary bieżącej (M). Interaktywne usuwanie miary bieżącej (M). Tworzenie tras dla wybranych linii korzystając z długości obiektów, wartości pól lub określenia miary Od i Do Edycja części linii niepowodująca zmian miar reszty linii Dopasowanie trasy w oparciu o punkty rozmieszczone wzdłuż linii (kalibracja). Obliczanie miar w oparciu o miary linii od-do. Określenie kierunku digitalizacji linii w celu dopasowanie wartości miar. Obliczanie miar w oparciu o długość linii. Wstawienie miar na linię. Obliczanie nieznanych miar korzystając z interpolacji względem istniejących miar Dodawanie wartości do wszystkich miar na linii. Mnożenie wszystkich miar linii przez współczynnik Dodawanie wierzchołków o określonej mierze bieżącej. Wyświetlanie Wyświetlanie Wyszukiwanie i wyświetlanie zdarzeń dynamicznej segmentacji (punktowych, liniowych i ciągłych) na trasach Metadane Ogólne Automatyczne lub ręczne tworzenie metadanych. Import/Export metadanych. Przeglądanie metadanych wykorzystując różne style: FGDC, FGDC Classic, FGDC ESRI, FGDC FAQ, FGDC Geography Network, ISO, ISO Geography Network, XML. Operowanie i analizy danych Geoprzetwarzanie Generalizacja Agregowanie (Dissolve). Konwersja Tabela do dbase (wielokrotnie). Klasa Obiektów do Klasy Obiektów

15 Klasa obiektów do Geobazy (wielokrotnie). Import adnotacji CAD do geobazy Import adnotacji Coverage do geobazy Import z CAD do geobazy Raster do Geobazy (wielokrotnie). Tabela to Geobazy (wielokrotnie). Tabela to Tabeli. Klasa Obiektów do pliku Shape (wielokrotnie). Środowisko Łączenie narzędzi geoprzetwarzania w ciąg procesowy z wykorzystaniem Wizualnego Środowiska Modelowania (ModelBuilder) Narzędzie widoku zawartości geoprzetwarzania Narzędzie widoku indeksu geoprzetwarzania Narzędzie widoku wyszukiwania geoprzetwarzania Narzędzie widoku ulubionych narzędzi geoprzetwarzania Tworzenie i udostępnianie nowych narzędzi geoprzetwarzania w postaci modeli lub skryptów Zapisywanie narzędzi w geobazie lub jako system plików. Korzystanie ze skrótów do narzędzi geoprzetwarzania z poziomu linii poleceń Obsługiwane środowiska programistyczne JavaScript, VBScript, Visual Basic, VBA, C++, Visual Studio.NET Pyton, Perl. Ogólne zarządzanie danymi Dołączanie. Kopiowanie. Usuwanie. Łączenie Zmiana Nazwy. Wybieranie Dane. Zarządzanie tabelami Kopiowanie Wierszy. Tworzenie Tabeli. Usuwanie wierszy. Odwrócenie. Zarządzanie polami Dodawanie pola. Obliczanie pola. Usuwanie pola

16 Nadawanie Polu Wartości Domyślnej. Zarządzanie klasami obiektów Dołączanie Klasy Obiektów Opisowych. Tworzenie Klasę Obiektów. Aktualizowanie Klasy Obiektów Opisowych. Obliczanie Domyślnej Tolerancji Skupiania. Obliczanie Domyślnego Indeksu Siatki Przestrzennej. Integrowanie. Zarządzanie obiektami Dodanie współrzędnych X,Y Sprawdzanie Geometrii. Kopiowanie Obiektów. Wieloczęściowy do Jednoczęściowego. Naprawianie Geometrii. Usuwanie Obiektów. Odwzorowywanie Danych Definiowanie Odwzorowania (pojedyncze wprowadzanie). Wsadowe odwzorowywanie danych wektorowych Tworzenie Odniesienia Przestrzennego. Odwzorowanie danych wektorowych (pojedyncze wprowadzanie). Warstwy i Widoki Tabel Tworzenie Warstwy Wektorowej. Tworzenie Warstwy Zapytań. Tworzenie Warstwy Katalogu Rastrów. Tworzenie Warstwy Rastrowej. Tworzenie Widoku Tabeli. Tworzenie warstwy zdarzeniowej X,Y Zapis Do Pliku Warstwy. Wybieranie Warstwy Według Atrybutów. Wybieranie Warstwy Według Położenia. Analizy podstawowe Wycinanie. Przecinanie. Sumowanie. Buforowanie. Bufor wielopierścieniowy. Wybieranie. Wybór Tabeli. Statystyki Sumaryczne. Analizy Statystyki Przestrzennej Średnie najbliższe sąsiedztwo. High/Low Clustering. Spatial Autocorrelation

17 Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Morans I) Hot Spot Analysis. Obiekt centralny. Directional Distribution. Linear Directional Mean. Uśrednione centrum. Standardowa odległość. Obliczanie pola powierzchni. Zbieranie zdarzeń. Eksport atrybutów obiektów do ASCII. Cluster/Outlier Analysis With Rendering. Hot Spot Analysis With Rendering. Zbieranie Zdarzenia w Prezentacji. Prezentacja Liczebności. Prezentacja Wyniku - Z Przestrzenie Robocze Tworzenie zestawu danych Tworzenie Folderu. Tworzenie Geobazy Osobistej. Kompaktowanie Kompresowanie. Ustawianie Przestrzeni Roboczej ArcInfo. Złączenia tabel Dodawanie Złączenia. Usuwanie Złączenia. Indeksy tabel Dodanie Indeksu Atrybutu. Dodanie Indeksu Przestrzennego. Usunięcie Indeksu Atrybutu. Usunięcie Indeksu Przestrzennego

Funkcjonalność ArcInfo 9.1

Funkcjonalność ArcInfo 9.1 Funkcjonalność ArcInfo 9.1 SPIS TREŚCI Mapa - 2 - Interakcja z Mapą - 2 - Wyświetlanie Mapy - 2 - Kompozycja i drukowanie strony - 3 - Tekst na mapie - 4 - Etykietowanie zaawansowane - 5 - Dopasowywanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS 10.1 Marcin Paź Esri Polska Zagadnienia Koncepcja rastra Typy danych rastrowych Właściwości rastrów Modele danych rastrowych w ArcGIS Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju ZAPYTANIE OFERTOWE NR MP.3052.07.2015.SZP

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju ZAPYTANIE OFERTOWE NR MP.3052.07.2015.SZP Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Tel: 226566718, e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN pok.1321, piętro XIII. Warszawa, dn. 28.10.2015

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE BKZ.342-00007/07 Kołobrzeg, 14 wrzesień 2007r. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10. Tomek Letmański Esri Polska

Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10. Tomek Letmański Esri Polska Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10 Tomek Letmański Esri Polska Zagadnienia Geobaza Geobaza zawiera Obiekty Obiekty 3D Zaawansowane zachowania Topologia Sieci Pomiary Adresy Opisy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

ArcGIS. Jakub Nowosad

ArcGIS. Jakub Nowosad 2013 ArcGIS Jakub Nowosad ArcGIS 10 to oprogramowanie GIS od firmy ERSI (ang. Environmental System Research Institute). Dzieli się ono na trzy licencje o różnych możliwościach: Basic (ArcView), Standard

Bardziej szczegółowo

Import plików programów CorelDRAW (.CDR) i Corel DESIGNER (.DES) Liczba obsługiwanych formatów plików import 12*/10 ~5 Interfejs użytkownika

Import plików programów CorelDRAW (.CDR) i Corel DESIGNER (.DES) Liczba obsługiwanych formatów plików import 12*/10 ~5 Interfejs użytkownika Obsługa formatów plików Otwieranie natywnego formatu plików DWG programu AutoCAD R2018 Natywne zapisywanie formatu plików DWG Obsługa starszych formatów plików CAD (AutoCAD R12 DWG) Obsługa plików DXF

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia. Projekt: POIG /09 1 / 8

Warszawa, dnia. Projekt: POIG /09 1 / 8 Warszawa, dnia Zapytanie ofertowe dostawa oprogramowania komputerowego - 1 licencji ArcGIS for Desktop Advanced 10.2 wraz z rozszerzeniami ArcGIS Spatial Analyst i ArcGIS Network Analyst lub równoważnego

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

EDYCJA DANYCH PRZESTRZENNYCH

EDYCJA DANYCH PRZESTRZENNYCH STUDIA PODYPLOMOWE - SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ EDYCJA DANYCH PRZESTRZENNYCH Justyna Górniak-Zimroz, justyna.gorniak-zimroz@pwr.wroc.pl DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Oferta CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostarczenie oprogramowania GIS. Dla:

Oferta CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostarczenie oprogramowania GIS. Dla: Załącznik nr 2B do SIWZ (Formularz oferty) Oferta CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostarczenie oprogramowania GIS Dla: Babiogórskiego Parku Narodowego 34-222 Zawoja 1403 Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcView ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Część II

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcView ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Część II Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcView ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Część II Jan Blachowski Wrocław, 2011 r. Podyplomowe studium GIS 1 Wydział Geoinżynierii,

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza. Porównanie programów CorelCAD 2015 dla systemów Windows i Mac OS oraz półprofesjonalnych aplikacji typu CAD

Tabela porównawcza. Porównanie programów CorelCAD 2015 dla systemów Windows i Mac OS oraz półprofesjonalnych aplikacji typu CAD Porównanie programów CorelCAD dla systemów Windows i Mac OS oraz półprofesjonalnych aplikacji Poniższa tabela zawiera zestawienie różnorodnych standardowych funkcji zawartych w programie CorelCAD z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BUDOWY SYSTEMÓW GIS NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ APLIKACJI

PODSTAWY BUDOWY SYSTEMÓW GIS NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ APLIKACJI STUDIA PODYPLOMOWE - SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ PODSTAWY BUDOWY SYSTEMÓW GIS NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ APLIKACJI Justyna Górniak-Zimroz, justyna.gorniak-zimroz@pwr.wroc.pl DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja funkcjonalno ci pakietu produktów ArcGIS Desktop

Specyfikacja funkcjonalno ci pakietu produktów ArcGIS Desktop Specyfikacja funkcjonalno ci pakietu produktów ArcGIS Desktop Pakiet ArcGIS Desktop składa si z czterech produktów o ró nym zakresie funkcjonalno ci: ArcReader, ArcView, ArcEditor i ArcInfo. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji Geograficznej

Zintegrowany System Informacji Geograficznej ArcGIS Zintegrowany System Informacji Geograficznej ArcGIS Kompletny System Informacji Geograficznej ArcGIS jest lini¹ produktów, które razem tworz¹ zintegrowany System Informacji Geograficznej, oparty

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z różnych typów danych w środowisku ArcGIS. Zofia Chudzyńska ESRI Polska Zakopane 2007

Korzystanie z różnych typów danych w środowisku ArcGIS. Zofia Chudzyńska ESRI Polska Zakopane 2007 Korzystanie z różnych typów danych w środowisku ArcGIS Zofia Chudzyńska ESRI Polska Zakopane 2007 Integracja danych Najczęściej spotykane problemy Różne formaty danych przestrzennych Wykorzystanie różnych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A)

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) GRUPA KOMPETENCJI KOMPETENCJE OBJĘTE STANDARDEM ECCC 1. Teoria grafiki komputerowej 1.1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA M I E J S K A P R A C O W N I A P L A N O W A N I A P R Z E S T R Z E N N E G O I S T R A T E G I I R O Z W O J U P L. D E F I L A D 1, 00 901 W A R S Z A W A znak sprawy: MP-FK-3052-6/2013 tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23)

Wprowadzenie (17) Część I. Makra w Excelu - podstawy (23) Wprowadzenie (17) Omówione zagadnienia (18) Co trzeba wiedzieć? (18) Co trzeba mieć? (18) Układ książki (18) o Część I. Makra w Excelu - podstawy (19) o Część II. Praca ze skoroszytami (19) o Część III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o.

Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o. Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o. GRAPHER. Podręcznik użytkownika Spis treści: GRAPHER. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: Praca z obiektami geograficznymi

Ćwiczenie 2: Praca z obiektami geograficznymi Ćwiczenie 2: Praca z obiektami geograficznymi To ćwiczenie będzie polegać na wykonaniu mapy typów użytkowania terenu w obszarze hałasu. Należy najpierw dodać dane i sklasyfikować je według atrybutu typ

Bardziej szczegółowo

Formaty plików graficznych

Formaty plików graficznych Formaty plików graficznych grafika rastowa grafika wektorowa Grafika rastrowa Grafika rastrowa służy do zapisywania zdjęć i realistycznych obrazów Jakość obrazka rastrowego jest określana przez całkowitą

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcView 9.3.1

Funkcjonalność ArcView 9.3.1 Funkcjonalność ArcView 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Dopasowywanie adresów...6 Obsługa

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Struktura systemu Strona serwerowa:

Struktura systemu Strona serwerowa: PoniŜej jest przedstawiona architektura najbardziej rozbudowanej wersji systemu, oparta na bazie Oracle Spatial i zawierająca topologie, moduły branŝowe, procedury automatyzujące zadania, zaawansowaną

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie serii map i narzędzia kompozycji mapy w ArcGIS 10. Tomek Letmański Esri Polska

Tworzenie serii map i narzędzia kompozycji mapy w ArcGIS 10. Tomek Letmański Esri Polska Tworzenie serii map i narzędzia kompozycji mapy w ArcGIS 10 Tomek Letmański Esri Polska Serie i kompozycje map w ArcGIS 10 Tworzenie serii map Data Driven Pages (DDP) Standardowe narzędzia ArcGIS do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka Środowisko pracy grafików dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Formaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1e do SIWZ Projekt

Załącznik nr 1e do SIWZ Projekt Załącznik nr 1e do SIWZ Projekt Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część V 1. Oprogramowanie graficzne nr 1 (np. ArGIS for Desktop Basic) 1. Interakcja z Mapą m.in. dane wektorowe, zapytania, tabele,

Bardziej szczegółowo

W tym celu korzystam z programu do grafiki wektorowej Inkscape 0.46.

W tym celu korzystam z programu do grafiki wektorowej Inkscape 0.46. 1. Wprowadzenie Priorytetem projektu jest zbadanie zależności pomiędzy wartościami średnich szybkości przemieszczeń terenu, a głębokością eksploatacji węgla kamiennego. Podstawowe dane potrzebne do wykonania

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych Jacek Jania Plan prezentacji 1. Mapy tematyczne 2. Narzędzia do tworzenia map tematycznych 3. Rodzaje pakietów oprogramowania GIS 4. Rodzaje licencji

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa

Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa Informacje o usłudze Numer usługi 2015/12/17/6237/357 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 48,44 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa, wdrożenie i udzielenie licencji do zintegrowanego z epuap systemu automatyzacji geodezji dla potrzeb projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 22/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa systemu do zbierania i przetwarzania informacji oraz zobrazowania sytuacji

Bardziej szczegółowo

ECDL EPP GIS EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ (GIS)

ECDL EPP GIS EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ (GIS) ECDL EPP GIS Syllabus wersja 1.0 ECDL EPP GIS EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ (GIS) Syllabus v. 1.0 (Październik, 2010) Oficjalna wersja dokumentuu dostępna

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie Moduł Mapa inwestora Starostwo Powiatowe w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Zespół ds. szkoleo Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 23 Data utworzenia: 2014-10-13 Data ost. modyfikacji: 2014-10-13 Kontakt

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1 Wykład 13 Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej 1 Mapa jako element Systemu Informacji Geograficznej Systemy Informacyjne Systemy Informacji przestrzennej Systemy Informacji

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i Inkscape Inkscape jest opesourceowym programem do tworzenia grafiki wektorowej. Autorzy Inkscape a twierdzą, że jego możliwości porównywalne są z możliwościami oferowanymi przez programy takie, jak Illustrator,

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja MODEL RASTROWY Siatka kwadratów lub prostokątów stanowi elementy rastra. Piksel - pojedynczy element jest najmniejszą rozróŝnialną jednostką powierzchniową, której własności są opisane atrybutami. Model

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie dokumentacją fotograficzną w środowisku ArcGIS z wykorzystaniem GPS-Photo-Asset- Management

Zarządzenie dokumentacją fotograficzną w środowisku ArcGIS z wykorzystaniem GPS-Photo-Asset- Management Zarządzenie dokumentacją fotograficzną w środowisku ArcGIS z wykorzystaniem GPS-Photo-Asset- Management ProGea Consulting ul. Pachońskiego 9 31-223 Kraków www.progea.pl 2 Fotografia jako informacja Jeden

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Etykietowanie zaawansowane...6

Bardziej szczegółowo

AutoCAD projektowanie I poziom

AutoCAD projektowanie I poziom PROGRAM SZKOLEŃ AutoCAD - program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Obecnie AutoCAD

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr MPU-II/48/D4/2/2013

Zapytanie ofertowe nr MPU-II/48/D4/2/2013 Radom, 6.12.2013 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu ul. Żeromskiego 53 26-600 Radom Zapytanie ofertowe nr MPU-II/48/D4/2/2013 (dotyczy zakupu oprogramowania GIS wraz ze wsparciem technicznym ) Miejska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31 Spis treści Lekcja 1: Podstawy baz danych 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Zaczynamy 2 Uruchamianie programu Access 2 Otwieranie istniejącej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie obrazów

Przetwarzanie obrazów Przetwarzanie obrazów Zajęcia 6 Zawansowane wyświetlanie obrazów rastrowych. 2006-11-21 11:07:43 Zasady wykonania ćwiczenia Obrazy wynikowe do zadań zapisujemy w pliku nazwiskonr.rvc (bieżące nr 1) a komentarze

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM

BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM Zawartość INORMACJE OGÓLNE... 3 WSTAWIANIE BLOKÓW W PROGRAMIE AutoCAD... 3 UWAGI DOTYCZĄCE WSTAWIANIA I DRUKOWANIA BLOKÓW... 4 Przykład... 5 ZESTAWIENIE BLOKÓW...

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa

Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa Corel Draw, Adobe Illustrator grafika wektorowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/18/6237/13243 Cena netto 1 600,00 zł Cena brutto 1 600,00 zł Cena netto za godzinę 40,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM6 Grafika menedżerska i prezentacyjna Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM6 Grafika menedżerska i prezentacyjna Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM6 Grafika menedżerska Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Metodyka wykonania kartogramu z podziałem na klasy wg punktów charakterystycznych wraz z opracowaniem kartogramicznej legendy.

Metodyka wykonania kartogramu z podziałem na klasy wg punktów charakterystycznych wraz z opracowaniem kartogramicznej legendy. Metodyka wykonania kartogramu z podziałem na klasy wg punktów charakterystycznych wraz z opracowaniem kartogramicznej legendy. 1. Otwieramy warstwę powiaty.shp w programie Quantum GIS. Ikona służy do dodawania

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności.

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności. Agenda Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota Partnerzy Obecny stan UMM Elementy i Funkcjonalności Uniwersalność Korzyści Zasady współpracy Zakończenie Służby ratownicze

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA KLASA VII Wymagania na poszczególne oceny

INFORMATYKA KLASA VII Wymagania na poszczególne oceny INFORMATYKA KLASA VII Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. Wymagania na ocenę celującą obejmują stosowanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 5 do SIWZ/ zał. do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ArcGIS for Server Enterprise Standard - oprogramowanie geoinformatyczne, licencja bezterminowa 1 szt. 1. Umożliwianie publikacji

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Wersje programu różnią się funkcjonalnością, tym samym skierowane są do różnych grup klientów.

Wersje programu różnią się funkcjonalnością, tym samym skierowane są do różnych grup klientów. Wersje programu różnią się funkcjonalnością, tym samym skierowane są do różnych grup klientów. BASIC: Wydruk podstawowych elementów: kod kreskowy, tekst, grafika, Do każdego elementu podstawowe ustawienia:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

ECDL EPP GIS EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROW YCH SYSTEMY INFORMACJI GE OGRAFICZNEJ (GIS) Syllabus v. 1.0 (Październik, 2010)

ECDL EPP GIS EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROW YCH SYSTEMY INFORMACJI GE OGRAFICZNEJ (GIS) Syllabus v. 1.0 (Październik, 2010) ECDL EPP GIS EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROW YCH SYSTEMY INFORMACJI GE OGRAFICZNEJ (GIS) Syllabus v. 1.0 (Październik, 2010) Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego

Bardziej szczegółowo

System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe

System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe Osoby pełniące odpowiedzialne funkcje projektowe powinny mieć moŝliwość stałego rozwoju swojej wiedzy oraz dostęp do narzędzi wspomagających

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji modułu Konwerter 3D

Opis funkcji modułu Konwerter 3D Opis funkcji modułu Konwerter 3D www.cadprojekt.com.pl Kliknij na tytuł rozdziału, aby przejść do wybranego zagadnienia MODUŁ KONWERTER 3D...3 Wygląd i funkcje okna modułu Konwerter 3D...3 Konwertowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej Trzy w jednym?? Moduł CPT-CAD jest przeznaczony do tworzenia: map przekrojów geologicznych i geotechnicznych własnych rysunków

Bardziej szczegółowo

Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej

Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej Agnieszka Nowakowska Janusz Dygaszewicz Departament Programowania i Koordynacji Badań Główny

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zania mobilne

Rozwiązania zania mobilne Rozwiązania zania mobilne Przemysław Cholewiński ESRI Polska Warsztaty 2007 Plan warsztatów Wprowadzenie Definicje Technologie Architektura rozwiąza zań Telefon Telefon/PDA PDA Laptop/Tablet Możliwo liwości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2015/02. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, Marki k. Warszawy

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2015/02. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, Marki k. Warszawy Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowywane ze środków

Bardziej szczegółowo

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 08.12.2009 r. p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie sposobu i trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych

Bardziej szczegółowo

Portal Geostatystyczny podstawowe informacje

Portal Geostatystyczny podstawowe informacje URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY KRAKOWIE Portal Geostatystyczny podstawowe informacje Banki i bazy danych GUS Banki i bazy danych to wygodne narzędzia umożliwiające szybki dostęp do danych statystycznych

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy. 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS. Skróty dostępu do narzędzi

Program szkoleniowy. 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS. Skróty dostępu do narzędzi Program szkoleniowy Microsoft Excel Poziom Podstawowy 16 h dydaktycznych (12 h zegarowych) NAZWA SZCZEGÓŁY CZAS 1. Skróty klawiszowe Skróty do przeglądania arkusza Skróty dostępu do narzędzi Skróty dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach 1. Dane podstawowe i numer TERYT W pierwszym pytaniu podają Państwo nazwę gminy oraz jej numer TERYT. Numer TERYT dla gminy mogą Państwo sprawdzić

Bardziej szczegółowo