Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10. Tomek Letmański Esri Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10. Tomek Letmański Esri Polska"

Transkrypt

1 Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10 Tomek Letmański Esri Polska

2 Zagadnienia Geobaza Geobaza zawiera Obiekty Obiekty 3D Zaawansowane zachowania Topologia Sieci Pomiary Adresy Opisy Atrybuty Wymiary Teren Kartografia Rastry CAD Dane katastralne Geobaza

3 Zagadnienia Geobaza Co to jest? Po co jej używać? Jakiego typu geobazy wyróżniamy? Geobaza zawiera Zaawansowane zachowania

4 Co to jest geobaza? Własny model danych ArcGIS Kompleksowy model danych do reprezentowanie danych i zarządzania nimi Fizyczny zapis danych przestrzennych Skalowalny model gromadzenia danych obsługiwany na różnych platformach Transakcyjny model do zarządzania przebiegami prac GIS Zbiór komponentów typu COM o funkcjonalności dostępu do danych

5 Po co? Dlaczego używać geobazy? Prościej! Model danych najlepiej wspierany przez ArcGIS oraz najlepiej wspierający GIS w danym przedsięwzięciu

6 Zagadnienia Geobaza Co to jest? Po co jej używać? Jakiego typu geobazy wyróżniamy? Geobaza zawiera Zaawansowane zachowania

7 3 typy geobaz Geobaza osobista Pojedynczy użytkownik-edytor Zapis danych w MS Access Ograniczenie rozmiaru do 2 GB Geobaza plikowa 1 TB na tabelę Różne platformy Geobaza osobista ArcGIS Geobaza plikowa Geobaza profesjonalna (ArcSDE) Zapis w korporacyjnym DBMS Wielu użytkowników edytujących równocześnie Ekstremalnie wielkie zbiory danych Geobaza profesjonalna Oracle SQL Server DB2 Informix PostgreSQL

8 3 Typy geobaz Geobaza Osobista Plikowa Profesjonalna grafika Format zapisu Microsoft Access Folder plików binarnych DBMS Pojemność 2 GB 1 TB na tabelę Zależy od DBMS Platforma Windows Dowolna Zależy od DBMS Liczba użytkowników Jeden edytor Wielu użytkowników Jeden edytor Wielu użytkowników Wielu edytorów i użytkowników

9 3 Typy geobaz 5 typów geobaz. Osobista Plikowa ArcSDE na trzech poziomach: osobista, grup roboczych, profesjonalna ArcGIS for Server ArcGIS for Desktop Osobista Personal Access File Plikowa Osobista (MS SQL Server Express) Personal Grup roboczych (MS SQL Server Express) Enterprise Profesjonalna Pojemność Liczba użytkowników

10 Geobaza edytowanie danych.. Wszystkie zbiory danych geobazy są edytowalne w ArcGIS Przykłady: Modyfikowanie obrysów budynków w ewidencji bud. Dodawanie magistrali wodnej w sieci wodociągowej Aktualizowanie w tabeli informacji o właścicielu działki itp Transakcyjny model edycyjny w ArcGIS Edycje wykonywane w sesji edycyjnej Otwarcie sesji edytowanie zapis edycji/brak zapisu edycji Serie operacji edycyjnych tworzą transakcję Transakcja jest albo zatwierdzona albo wycofana

11 Geobaza edytowanie danych.. Geobaza osobista Jeden użytkownik edytujący mały zestaw danych Wielu użytkowników przeglądających Blokady edycyjne na poziomie geobazy Wielu edytorów nie może edytować tej samej geobazy jednocześnie Geobaza plikowa Jeden użytkownik edytujący mały lub wielki zestaw danych Wielu użytkowników przeglądających Blokady edycyjne na poziomie zbioru danych geobazy Wielu edytorów nie może edytować tych samych tabel lub niezależnych klas obiektów jednocześnie Wielu edytorów nie może edytować klas obiektów z jednego zestawu danych, jednocześnie

12 Geobaza edytowanie danych.. Geobaza profesjonalna Rozszerzony transakcyjny model z wersjonowaniem Wielu użytkowników edytujących te same dane bez blokad Unikalne, izolowane widoki geobaz Korzyści z edycji wersjonowanej Wielu edytorów, edytujących przez długi czas te same dane, jednocześnie Cofnij/ Ponów Archiwizacja Replikacja

13 Zagadnienia Geobaza Geobaza zawiera Obiekty, Klasy obiektów, Rastry Zestawy danych Reguły oceniania Domeny, Podtypy, Klasy relacji Opisy, Wymiary Zaawansowane zachowania

14 Geobaza zawiera Geobaza zawiera zbiory danych Zbiory danych reprezentują kolekcje informacji z interpretacją obiektów świata rzeczywistego Typy zbiorów danych: tabele, klasy obiektów, rastry zestawy danych sieci, topologie, tereny Zbiory danych posiadają powiązania informacji Zarządzanie integralnością, zrachowaniami i interpretacjami Domeny, integralność relacji, topologia, metadane

15 Elementy geobazy Geobaza Zestaw danych Odniesienie przestrzenne Tabela Klasa obiektów Poligon Linia Punkt Opis Trasa Wymiar Zestaw danych rastrowych Dodatkowe elementy geobazy Pomiary Teren Reprezentacje Lokator Klasa relacji Sieć geometryczna Topologia Zestaw danych sieci Narzędzia Narzędzie Model Skrypt Zachowania Atrybuty domyślne Reg. Topologiczne Domeny atrybutów Reg. relacji Reg. podziału/łączenia Reg. połączeń

16 Obiekty i klasa obiektów (Object, Object Class) Tabele Obiekty to byty z własnościami i zachowaniami Obiekt to instancja dla klasy obiektów Wszystkie obiekty w klasie obiektów posiadają te same własności i zachowania

17 Obiekt i klasa obiektów (Feature, Feature Class) Zbudowany na modelu relacyjnym Obiekt to obiekt/zjawisko świata rzeczywistego Obiekt to instancja dla klasy obiektów Rozbudowany model relacyjny Typ pola w tabeli atrybutów - Geometria Klasa obiektów to tabela z wierszami, gdzie każdy wiersz posiada pole typu Geometria

18 Geobaza obsługuje zaawansowana/złożoną geometrię Punkt, Linie, Poligony Pojedyncze lub obiekty wieloczęściowe Obiekt o wielu częściach Jeden rekord w tabeli klasy obiektów Tekst i powierzchnia Więcej wymiarów współrzędne: X, Y, Z, M

19 Rastry i zobrazowania Obsługa wielu formatów Przede wszystkim TIFF, BMP, GRID Pole z atrybutem w tabeli Zestaw danych mozaiki Model danych do zarządzania kolekcjami rastrów Zapisany jak katalog, a widoczny jak mozaika Zawansowane zapytania i przetwarzanie

20 Zestaw danych obiektów Zbiór obiektów określonego typu To samo odniesienie przestrzenne Analogia do warstwy informacyjnej (coverage) Mniej restrykcji Zawierasieci geometryczne, topologie, tereny, itp Opcjonalnie klasy relacji

21 Reguły oceniania Atrybuty, połączenia i klasy relacji Zapisane w obiekcie jako część geobazy Predefiniowane parametry Reguły zakresów atrybutów Reguły wprowadzania atrybutów Reguły połączeń Własne oceny własny kod programistyczny

22 Domeny Dopuszczalne wartości w polu danego typu W celu zapewnienia integralności atrybutów Definiowane na poziomie geobazy Typy domen Zakresowe Poprawne wartości w zakresie min/max Przykłady: Drzewo może mieć wysokość od 0 do 20m. Droga może mieć od jednego do trzech pasów ruchu Wartości kodowane Poprawne wartości wybierane z listy Przykłady: Drzewo może być typu: dąb, sosna, brzoza Droga może być: asfaltowa, szutrowa, gruntowa

23 Podtypy Kategoryzowanie obiektów w grupy Mają te same atrybuty Definiowane na poziomie klasy obiektów Wybór pola głównego podtypu Pole typu liczba całkowita krótka lub długa Każdy może posiadać różne wartości domyślne i domeny swoich pól Możliwość definiowania reguł zachowań pomiędzy podtypami Opisy Kody

24 Klasy relacji Powiązanie pomiędzy obiektami z jednej klasy obiektów a obiektami z innej klasy obiektów Klasa obiektów może należeć do wielu klas relacji Złożone klasy relacji Obiekty w relacji mogą przesyłać do siebie informacje Wyzwalacze zachowań(kaskadowe usuwanie, podążanie za, własne, itp.) Przyporządkowanie reguł do klas relacji, np.: Każda działka musi posiadać od 1 do 3 budynków ParcelToBuilding

25 Klasy relacji Powiązanie pomiędzy obiektami z jednej klasy obiektów a obiektami z innej klasy obiektów Klasa obiektów może należeć do wielu klas relacji Złożone klasy relacji Obiekty w relacji mogą przesyłać do siebie informacje Wyzwalacze zachowań(kaskadowe usuwanie, podążanie za, własne, itp.) Przyporządkowanie reguł do klas relacji, np.: Każda działka musi posiadać od 1 do 3 budynków ParcelToBuilding

26 Opisy Klasa obiektów opisowych Statyczne teksty lub grafiki na mapie Powiązane z obiektami lub nie-powiązane z obiektami Powiązanie z obiektem poprzez złożoną relację Mogą zawierać teksty lub grafiki Linie, strzałki, sygnatury, itp Zakres widoczności Klasa obiektów Złożona klasa relacji Klas obiektów opisowych Placerville Sacramento Topanga Canyon 49

27 Obiekty wymiarowania Specjalny typ opisów który wyświetla określone odległości pomiędzy obiektami na mapie Elementy graficzne zgromadzone w klasie obiektów wymiarowania Mogą być tworzone automatycznie z obiektów Zbiór narzędzi edycyjnych Definicja stylu, opisu, symbolizacji 1 3/8"

28 Zachowania obiektów Można.. Definiować wartości domyślne i akceptowalne wartości dowolnego atrybutu (Domeny) Partycjonować obiekty w grupy. (Podtypy) Tworzyć obiekty z predefiniowanymi zachowaniami. (Wymiary i Opisy) Kontrolować relacje w których biorą udział obiekty. (Klasy relacji) Standardowa funkcjonalność ArcGIS! Konfigurowalna bez programowania

29 Zagadnienia Geobaza Geobaza zawiera Zaawansowane zachowania Załączniki Sieć geometryczna Zestaw danych sieci Topologia Teren Reprezentacje kartograficzne Elementy kartograficzne Pomiary Geokodowanie

30 Załączniki Dowiązanie do obiektu, pliku dowolnego typy Dostęp okno Identyfikuj WArcMap, jeśli plik jest znany systemowi Windows, dostęp bezpośredni

31 Sieć geometryczna Węzły i segmenty do modelowania systemu sieci Budowana w zestawie danych Każda klasa obiektów posiada rolę w sieci Relacje łączności pomiędzy klasami obiektów W oparciu o zbieżność geometryczną Możliwość definiowania reguł połączeń w sieci

32 Zestaw danych sieci Siec projektowana dla zagadnień transportowych Scenariusze multimodalne Segmenty i węzły Atrybuty Własności kotrolujące przjezdność Czas podróży, ograniczenia, prędkości Kalkulacja kosztów w-locie costs Analizy Rozszerznie Network Analyst

33 Topologia Topologia zarządza zestawem prostych klas obiektów, jak geometrią powiązaną Topologia jest wykorzystywana do: Kontrolowania spójności geometrii Definiowania reguł integralności danych Ponad 25 reguł topologicznych Kontrolowani narzędzi edycyjnych Oceniania obiektów Zapewnienia jakości danych

34 Topologia edycja topologiczna Edytowanie obszary niepewne Możliwe błędy Odpowiednia symbolizacja Błędy znalezione podczas oceny Własności błędów Reguła, którą naruszono Obiekt błędny Opcje: Ignoruj błąd Oznacz jako wyjątek Napraw błąd Nałożenie działek

35 Teren Zestaw danych punktowych punkty rozproszone, wielo-rozdzielczy, triangulacja w-locie Zbiór danych do modelowania powierzchni 3D Modelowany przez obiekty z zestawu danych Użytkownik definiuje poziomy piramid terenu Analogia do piramid rastra Różne rozdzielczości i tolerancje pionowe Rozszerzenie 3D Analyst Tworzenie i edytowanie Przegląd bez rozszerzenia

36 Reprezentacje kartograficzne Własność klasy obiektów Zapis informacji o symbolizacji obiektu Jedna klas obiektów wiele reprezentacji Reguły i wyjątki Narzędzia geoprzetwarzania Zastawy narzędzi Zarządzanie Reprezentacjami i Rafinowanie Reprezentacji

37 Elementy kartograficzne Widoki Zapis listy wartw, ich sposobu symbolizacji oraz własności ramek danych Wizualne specyfikacje Zapis listy i warunków reprezentacji kartograficznych Elementy pozaramkowe mapy Product Library Zapis serii map Zapis arkusza mapy Zapis informacji o całej produkcji kartograficznej Esri Production Mapping

38 Pomiary Rozwiązanie dedykowane zrządzaniu obiektami pomiarowymi, np. działki Do ArcGIS rozszerzenie Survey Analyst Od ArcGIS 10.0 bez rozszerzenia Gromadzenie, obsługa i edytowanie pomiarów Tworzenie w zestawie danych Specjalny pasek narzędziowy Płynny przebieg prac

39 Geokodowanie Dopasowanie i usługi lokatora adresów Użycie opisu lokalizacji do znalezienia fizycznej lokalizacji Współrzędne, nazwa ulicy, nazwa miejsca Punkty zainteresowania, adresy Lokator adresów Reguły interpretacji adresów Parsowanie i dopasowanie elementów adresu Własności ulic Dane odniesienia

40 Podsumowanie Geobaza Model danych, Gromadzenie, Model transakcyjny, komponenty COM. W geobazie Zbiory danych, Reguły oceniania, Zachowania i integralność danych, Narzędzia Zaawansowane zachowania Sieci geometryczne, Zestawy danych sieci, Topologia, Teren, Reprezentacje, Elementy kartograficzne, Pomiary, Geokodowanie

41 Dziękuję Tomek Letmański Esri Polska

Funkcjonalność ArcView 9.1

Funkcjonalność ArcView 9.1 Funkcjonalność ArcView 9.1 Mapa - 2 - Interakcja z Mapą - 2 - Wyświetlanie Mapy - 2 - Kompozycja i drukowanie strony - 3 - Tekst na mapie - 4 - Dopasowywanie adresów - 5 - Obsługa danych i interoperacyjność

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Etykietowanie zaawansowane...6

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 5 do SIWZ/ zał. do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ArcGIS for Server Enterprise Standard - oprogramowanie geoinformatyczne, licencja bezterminowa 1 szt. 1. Umożliwianie publikacji

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcView 9.3.1

Funkcjonalność ArcView 9.3.1 Funkcjonalność ArcView 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Dopasowywanie adresów...6 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Izba Celna w Rzepinie OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wersja: 0.1 Dotyczy zakupu i wdrożenia oprogramowanie związanego z prezentacją przestrzenną GIS dla potrzeb wsparcia analizy kryminalnej w SC. Metryka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych)

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Część I praca z ArcCatalog i ArcMap Skrypt Wrocław, 2012 r. Dr inż. Jan Blachowski Wrocław

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE BKZ.342-00007/07 Kołobrzeg, 14 wrzesień 2007r. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.4

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.4 Formularz wymaganych warunków technicznych, dla dostaw objętych Pakietem 4 pn. Dostawa oprogramowania do zaawansowanych analiz i wizualizacji danych (w tym chmur punktów pochodzących z naziemnego skaningu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia SPIS TREŚCI 1. Słownik terminów i skrótów... 3 2. Przedmiot zamówienia... 6 3. Wymagania funkcjonalne Systemu... 8 3.1. Wymagania ogólne... 8 3.2. Zapytania

Bardziej szczegółowo

ArcGISd. Rozszerzenia

ArcGISd. Rozszerzenia ArcGISd Rozszerzenia Rozszerzenia ArcGIS Specjalistyczne narzędzia GIS do realizacji zaawansowanych analiz i profesjonalnego tworzenia map Esri oferuje wiele rozszerzeń wzbogacających możliwości oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia 2 Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia Zagadnienie Wprowadzenie do programu GeoMedia Charakterystyka systemu Tworzenie geoprzestrzeni Podłączanie istniejących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 22/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa systemu do zbierania i przetwarzania informacji oraz zobrazowania sytuacji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Analiza funkcjonalności ci oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności

MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności USA: Phone: 518.285.6000 Fax: 518.285.6070 Sales: 800.327.8627 Government Sales: 800.619.2333 Technical Support: 518.285.7283 Technical Support

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 10 do SIWZ. wykonawca.. data OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU Ze względu na planowany bardzo krótki okres realizacji i związane z tym ryzyko wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ ZP-5/2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I DOSTAWA SERWERA SIECIOWEGO MONTOWANEGO W SZAFIE 19 WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie serwera

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

AssetCenter Administracja

AssetCenter Administracja Peregrine AssetCenter Administracja PART NUMBER ACT-4.2.0-POL-01019-00239 AssetCenter Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

GEOXA. Creative GIS Solutions. www.cgis.pl. Geoxa MapServer Plugin. (C) 2006-2009 CGIS Creative GIS Solutions 25.11.2009

GEOXA. Creative GIS Solutions. www.cgis.pl. Geoxa MapServer Plugin. (C) 2006-2009 CGIS Creative GIS Solutions 25.11.2009 GEOXA Geoxa MapServer Plugin (C) 2006-2009 CGIS Creative GIS Solutions www.cgis.pl Creative GIS Solutions Wszelkie nazwy oraz znaki handlowe użyte w instrukcji należą do ich właścicieli i zostały użyte

Bardziej szczegółowo

Inspiracja Wizja Rozwiązanie EWISTAGIS NOWOCZESNY SYSTEM PASZPORTYZACJI

Inspiracja Wizja Rozwiązanie EWISTAGIS NOWOCZESNY SYSTEM PASZPORTYZACJI Inspiracja Wizja Rozwiązanie EWISTAGIS NOWOCZESNY SYSTEM PASZPORTYZACJI a u t o m a t y k a t e l e m e t r i a r e g u l a c j a e l e k t r o n i k a m e t r o l o g i a Atuty systemu EwistaGIS Technologia

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Michał Wiącek

Projekt okładki: Michał Wiącek powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z załoŝenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009. Samouczek

Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009. Samouczek Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009 Samouczek Kwiecień 2008 2008 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Za wyjątkiem sytuacji, w których firma Autodesk, Inc. wyraziła na to zgodę, nie wolno reprodukować

Bardziej szczegółowo