Funkcjonalność ArcView 9.3.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcjonalność ArcView 9.3.1"

Transkrypt

1 Funkcjonalność ArcView Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Dopasowywanie adresów...6 Obsługa danych i interoperacyjność...7 Obsługa danych rastrowych...7 Obsługa dokumentów oraz danych...8 Obsługa danych typu CAD...9 Struktura Aplikacji...9 Dostosowanie Aplikacji...9 Automatyzacja Danych...10 Edycja Danych...10 Mobilność...12 Archiwizacja geobazy profesjonalnej...12 Geoodniesienie danych rastrowych...12 Zarządzanie danymi i zatwierdzanie...12 Zarządzanie Danymi...12 Weryfikacja atrybutów...13 Topologia...13 Sieci...14 Odniesienie Liniowe (Trasy)...14 Metadane...14 Operowanie i analizy danych...15 Geoprzetwarzanie...15 Dane...19 Standardowe serwisy ArcGIS Online...19 Dane i mapy ESRI...20

2 Mapa Interakcja z Mapą Nawigowanie Mapą Przesuwanie i Powiększanie widoku mapy. Znajdź na mapie lokalizację X, Y (szerokość/długość geogr.). Skalowanie widoku do pełnego zasięgu mapy. Skalowanie widoku do zasięgu warstwy. Skalowanie widoku do skali wyświetlania warstwy. Skalowanie widoku do określonej skali mapy. Korzystanie z zakładek przestrzennych. Dostęp do hiperłączy. Korzystanie z dynamicznych informacji na mapie. Korzystanie z okna lupy. Interaktywne odsłanianie obszaru pod określoną warstwą (Swipe). Zachowywanie i zarządzanie miejscami (lokacjami) Tworzenie, organizacja i współdzielenie zakładek przestrzennych. Przesuwanie i skalowanie widoku za pomocą rolki myszki. Przesuwanie i Powiększanie do wybranych obiektów. Przełączenie dowolnego narzędzie na narzędzie Przesuń/Powiększ za pomocą klawiszy skrótów. Tworzenie hiperłącza do zewnętrznej aplikacji, makra lub URL. Korzystanie z okna przeglądu. Korzystanie z wielu okien widoków dla wyświetlania różnych części map. Korzystanie z wielu okien widoków danych dla oddzielnych ramek danych. Zapytania Identyfikacja obiektów na mapie. Interaktywny pomiar odległości i powierzchni. Wyszukiwanie obiektów na mapie (Znajdź). Wyszukiwanie miejsc za pomocą serwisu ESRI Online Place Finder. Wyszukiwanie po adresie, także za pomocą lokatorów zdefiniowanych przez Użytkownika. Pokazywanie atrybutów danych powiązanych relacją. Selekcja danych według lokalizacji. Selekcja danych według atrybutów. Interaktywna selekcja/czyszczenie selekcji obiektów. Czyszczenie selekcji wszystkich obiektów, odwracanie selekcji, selekcja wszystkich obiektów. Dostęp do własności warstwy z okna Identyfikuj. Tabele Podświetlanie, skalowanie do, przesuwanie do i identyfikacja indywidualnych obiektów na mapie w oparciu o rekord w tabeli atrybutów. Interaktywne podświetlanie wybranych rekordów/obiektów. Skalowanie do i czyszczenie selekcji podświetlonych rekordów/obiektów. Interaktywne dodawanie i usuwanie rekordów z selekcji. Kopiowanie wybranych rekordów do wklejenia w innych aplikacjach (kopiowanie do schowka). Włączanie i wyłączanie wyświetlania pól oraz zmiana kolejności wyświetlania i rozmiarów pól. Modyfikacja wyglądu tabeli poprzez zmianę rozmiaru komórek i pól, czcionek i kolorów. Używanie własności pól tabeli dołączonej w procesie złączenia. Wgląd do własności złączeń i relacji poprzez własności tabeli.

3 Sortowanie tabeli w oparciu o wiele pól. Wykresy Wyświetlanie danych z wielu zestawów danych na jednym wykresie. Tworzenie wykresów 2D i 3D. Nakładanie wielu wykresów na jeden wykres. Automatyczna propagacja selekcji pomiędzy mapą, tabelą i wykresem. Typy wykresów Pionowy i poziomy wykres słupkowy, liniowy i warstwowy. Histogram. Punktowy. Macierz rozproszenia. Skrzynkowy. Kołowy. Wyświetlanie Mapy Ogólne cechy mapy Wizualizacja arkusza mapy lub określonego zestawu danych. Odwzorowywanie w locie wszystkich typów danych. Możliwość pełnej wizualizacji kartograficznej wszystkich plików PMF. Interaktywne ustawianie procentowej przezroczystości wszystkich warstw danych. Legenda mapy uwzględnia poziom przezroczystości warstw. Ustawienie maksymalnej i minimalnej skali wyświetlania danych. Tworzenie własnych skal względnych (np. 5cm = 3000m). Przycięcie wyświetlania mapy do obrysu obiektu lub grafiki. Tworzenie prowadnic, siatki pomiarowej i siatki odniesienia. Tworzenie prostokątów zasięgu dla innych danych (Mapy odniesienia i mapy przeglądowe). Zmienna głębokość warstwy maskującej. Konwersja grafiki (punkt, linia, wielobok, tekst) na obiekty. Dane Tabelaryczne Tworzenie w locie dynamicznych złączeń pomiędzy różnymi bazami danych. Tworzenie i używanie relacji typu: wiele-do-jeden oraz jeden-do-wiele. Tworzenie statystyk. Podsumowywanie danych. Interaktywna zmiana widoczności pól. Upraszczanie nazw pól za pomocą Aliasów. Tworzenie wykresów i raportów. Budowanie szczegółowych raportów z wykorzystaniem Crystal Reports. Sortowanie względem wielu atrybutów. Połączenie i korzystanie z tabel zewnętrznych baz danych. Wyświetlanie na mapie tabelarycznych danych punktowych X, Y zgromadzonych w pliku lub tabeli. Wyświetlanie danych wektorowych Kontrola koloru selekcji każdego zestawu danych. Tworzenie Informacji na mapie. Odniesienie symbolizacji do określonej skali mapy. Interaktywne wykluczanie wybranych obiektów z wyświetlania. Wybieranie obiektów do wyświetlania poprzez zapytania SQL. Możliwość wybrania pól danych tabelarycznych, które mają być dostępne z poziomu mapy. Klasyfikacje Tematyczne Danych Wektorowych Pojedynczy symbol. Wartości unikalne.

4 Zgodnie z symbolami w stylu. Gradacja kolorem lub Sygnatury stopniowane. Sygnatury proporcjonalne. Mapa kropkowa. Symbolizacja wykresami kołowymi i słupkowymi. Dwuwymiarowa i wielowymiarowa reprezentacja danych. Interaktywny histogram klasyfikacji danych. Symbolizacja Interaktywne tworzenie symboli za pomocą edytora własności symboli. Kontrola kolejności/porządku rysowania symboli. Wybór ponad 18,000 predefiniowanych symboli. Możliwość zastosowania halo i zaawansowanych symboli tła. Definiowanie symboli wypełnienia, linii, obrysów i punktów. Możliwość importu grafiki (obrazka) jako wzoru wypełnienia. Wyświetlanie Powierzchni Czoła, wierzchołki i siatki trójkątów. Spadki. Cieniowanie. Ekspozycja. Wysokość. Ustawienia pozycji Słońca. Wyświetlanie danych rastrowych Wyświetlanie obrazów wielospektralnych jako kompozycji barwnych. Indywidualne ustawienia dla poszczególnych kanałów. Wyświetlanie każdej unikalnej wartości w innym kolorze. Wyświetlanie danych rastrowych za pomocą mapy barw. Wyświetlanie obrazów wielospektralnych za pomocą wartości kolorów. Zapis aktualnych statystyk wyświetlania. Kontrola kontrastu i jasności wyświetlania danych rastrowych. Ortorektyfikacja w locie. Uszczegółowienie panchromatyczne w locie. Cieniowanie danych wysokościowych w locie. Wyświetlanie pojedynczych obrazów z katalogu rastrów jako serie czasowe. Import symbolizacji lub statystyk z innej warstwy. Wyświetlanie wartości pikseli rastra jako objaśnień podczas nawigacji po mapie. Wyświetlanie rozdzielczości rastra w tabeli zawartości mapy. Skaluj do najbliższego poziomu serwisu mapowego (Map Service Cache Resolution). Wyświetlanie: algorytmy rozciągania gradacji danych barwnych ciągłych Odchylenie Standardowe. Wyrównanie Histogramu. Minimum-Maksimum. Własne. Brak. Statystyki wyświetlania rastrów Z całego zestawu danych rastrowych. Z bieżącego zasięgu wyświetlania. Z ustawień własnych. Metody przepróbkowywania rastrów Najbliższe sąsiedztwo. Interpolacja bilinearna.

5 Splot sześcienny. Większość. Metody klasyfikacji rastrów Równe przedziały. Definiowane przedziały. Kwantyle. Naturalne przerwy. Odchylenie Standardowe. Wyświetlanie obrysów w katalogu rastrów Tylko obrysy. Obrazy dla wybranych rastrów. Narzędzia dla rastrów Badanie pikseli. Animacja Tworzenie serii czasowych, przejścia warstw, animacji nawigacji po mapie. Animacje zmian danych tabelarycznych (wykresy), wektorowych, rastrowych w katalogu rastrów, oraz danych zapisanych w formacie netcdf. Kompozycja i drukowanie strony Elementy mapy Tytuł. Tekst. Obwódka mapy. Legenda. Strzałki północy. Skala. Tekst skali. Rysunek. Obiekty OLE. Siatka kilometrowa. Siatka kartograficzna. Formaty Eksportu Enhanced Metafile (EMF). Windows Bitmap (BMP). Encapsulated PostScript (EPS). Tagged Image File Format (TIFF). Portable Document Format (PDF). Joint Photographics Experts Group (JPEG). Portable Network Graphics (PNG). Graphic Interchange Format (GIF). Scalable Vector Graphics (SVG). Adobe Illustrator (AI). PostScript Color Separates (wraz z znacznikami strony). Drukowanie z następującymi sterownikami Windows. PostScript. ArcPress HP RTL (RGB, CMYK, Monochrome). ArcPress HP PCL (RGB, CMYK, Monochrome). Wykonanie procesu drukowania na lokalnym komputerze w celu przyśpieszenia druku.

6 Publikowanie i współdzielenie map Tworzenie map dynamicznych o wysokiej wydajności Analiza map pod kątem błędów, nieobsługiwanych treści oraz wskazówki dot. polepszenia wydajności. Mapa podglądowa i obliczanie czasu wczytywania mapy Tworzenie plików definicji serwisów mapowych (MSD). Publikowanie MSD na ArcGIS Server. Współdzielenie warstw mapowych i danych Tworzenie pakietów danych dla danych wektorowych. Wgrywanie i współdzielenie pakietów danych na ArcGIS Online. Tekst na mapie Etykietowanie Tworzenie w locie dynamicznych etykiet. Automatyczne wykrywanie konfliktów i opcje rozmieszczenia etykiet. Reguły rozmieszczenia etykiet dla ustawienia priorytetów pomiędzy warstwami. Reguły rozmieszczania dla ustawienia wag etykiet względem obiektów. Wiele predefiniowanych stylów etykiet. Obrót etykiet na podstawie pola atrybutu. Wiele schematów dynamicznego etykietowania określanych dla każdej warstwy mapy. Kontrola, dla których obiektów warstwy mają być wyświetlane etykiety. Zaawansowane formatowanie tekstu dla dynamicznej symbolizacji etykiet. Opisy (Adnotacje) Korzystanie z interaktywnego narzędzia etykietowania (Objaśnienie, Etykieta, Tekst zakrzywiony, Paragraf). Tworzenie opisów z etykiet. Edycja Opisów Interaktywne przesuwanie, obracanie i skalowanie opisów. Dodawanie opisów poziomych lub pod określonym kątem. Dodawanie opisów z linią wiodącą. Tworzenie opisów wzdłuż linii krzywych lub geometrii istniejących obiektów. Dynamiczne pobieranie wartości opisów z warstwy mapy. Interaktywne zarządzanie opisami nierozmieszczonymi. Niezależna edycja każdego słowa opisu. Interaktywne gromadzenie i rozpraszanie opisów. Odbicie ciągu znaków opisu. Interaktywne modyfikowanie krzywizny i orientacji linii. Edycja symbolizacji opisu pojedynczego obiektu lub jednocześnie opisów grupy obiektów. Zarządzanie opisami i wymiarami Przechowywanie opisów w geobazie lub w dokumencie mapy. Tworzenie podklas opisów. Dopasowywanie adresów Narzędzia Geokodowania Pasek narzędzi Geokodowanie do zarządzania i używania lokatorów. Pojedyncze lub wsadowe geokodowanie adresów. Wsadowe procentowe dopasowanie w procesie geokodowania w czasie rzeczywistym. Narzędzia do definiowania wyników geokodowania, m. in. zapytania użytkowanika Geokodowanie Klient/Serwer z wykorzystaniem ArcGIS Server.

7 Możliwość tworzenia wielu lokatorów adresów dla jednego źródła danych. Geokodowanie z wykorzystaniem: alternatywnych nazw ulic, oznaczeń skrzyżowań, zwyczajowych nazw miejsc. Agregacja wielu lokatorów adresów do jednego lokatora (Lokator złożony). Możliowość dystrybucji lokatorów adresów bez danych referencyjnych. Inspektor adresów. Dane Dopasowanie adresów na obszarze USA (USA Locator). Geoprzetwarzanie Tworzenie Lokatora Adresów. Geokodowanie Adresów. Przebudowanie Indeksów Geokodowania. Ponowne dopasowanie adresów. Standaryzowanie Adresów. Obsługa danych i interoperacyjność Obsługa danych rastrowych Bezpośredni Odczyt Danych Rastrowych ARC Digitized Raster Graphics (ADRG). Band Interleaved by Line (ESRI BIL), Band Interleaved by Pixel ESRI BIP), Band Sequential (ESRI BSQ). Bitmap (BMP), Device Independent Bitmap (DIB) format, Microsoft Windows Bitmap. Compressed ARC Digitized Raster Graphics (CADRG). Controlled Image Base (CIB). Digital Geographic Information Exchange Standard (DIGEST), ARC Standard Raster Product (ASRP), Universal Transverse Mercator (UTM)/Universal Polar Stereographic (UPS) Standard Raster Product (USRP). Digital Terrain Elevation Data (DTED) Levels 0, 1, 2. ENVI. ECW ER Mapper. ERDAS 7.5 GIS, 7.5 LAN, RAW. Hierarchical Data Format (HDF) 4, Including Subdatasets. Intergraph Raster Files: CIT - dane binarne; COT dane w odcieniu szarości. Joint File Interchange Format (JFIF). Multiresolution Seamless Image Database (MrSID Generations 2, 3). National Imagery Transmission Format (NITF). Oracle Spatial GeoRaster. Portable Network Graphics (PNG). PCIDSK (PIX). PCRaster (MAP). United States Geological Survey (USGS) ASCII Digital Elevation Model (DEM). XPixMap (XPM). Bezpośredni Odczyt i Zapis Danych Rastrowych ERDAS IMAGINE. ESRI GRID, GRID Stack. Geodatabase Raster. Graphic Interchange Format (GIF). Joint Photographics Experts Group (JPEG). JPEG 2000 (JP2).

8 Portable Network Graphics. Tagged Image File Format (TIFF) (GeoTIFF obsługiwany.). Zarządzanie danymi rastrowymi w geobazie Tworzenie i edycja tabel atrybutów dla wszystkich obsługiwanych 1-kanałowych formatów danych rastrowych. Tworzenie i zarządzanie danymi rastrowymi w geobazie osobistej i plikowej. Kompresja danych rastrowych zapisanych w geobazie za pomocą algorytmów LZ77, JPEG i JPEG2000. Obsługa dokumentów oraz danych Mapy i pliki symbolizacji Odczyt opublikowanych dokumentów mapy (z ArcGIS Publisher a). Tworzenie i edycja dokumentu mapy (.mxd). Zapisywanie plików warstw (.lyr) i dokumentów mapy (.mxd) w formacie ArcGIS 9.1 i 8.3. Korzystanie z szablonów (MXT) dla standaryzacji, ujednolicania map. Import plików APR i AVL ArcView 3.x. Bezpośredni Odczyt Danych Wektorowych i Rastrowych Geobaza osobista Microsoft Access (MDB). Geobaza plikowa. Geobaza profesjonalna w wersji Personal, Workgroup i Enterprise. Pliki shape. Warstwa informacyjna ArcInfo. PC ARC/INFO Coverages. Smart Data Compression (SDC). Vector Product Format (VPF). ArcWeb Services. ArcGIS Server Services. ArcIMS Services. Geography Network Feature Service. OGC Web Coverage Service (WCS). OGC Web Map Server (WMS). OGC GML Simple Features Access. OGC GML Simple Features Import/Export. OGC GML Web Feature Service Access for Simple Features-Based Services. Network Common Data Form (netcdf). KML (ArcMap wymaga rozszerzenia Data Interoperability, ArcGlobe czyta bezpośrednio). Bezpośrednia Edycja Danych Wektorowych Obiekty proste geobazy osobistej (.mdb). Obiekty proste geobazy plikowej. Pliki shape. Bezpośredni Odczyt Innych Danych Zestaw danych Teren w geobazie. Arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel. ESRI TIN. dbase (DBF). Text (TXT). Pliki ESRI INFO. Połączenia OLE DB. Połączenia ODBC. Microsoft Access.

9 Układy współrzędnych Obsługa ponad 650 predefiniowanych układów współrzędnych geograficznych. Obsługa ponad 2750 predefiniowanych układów współrzędnych odwzorowanych. Obsługa ponad 90 predefiniowanych układów współrzędnych wysokości. Możliwość definiowania układów współrzędnych i korzystania z tych definicji. Obsługa danych typu CAD Obsługiwane formaty danych CAD Autodesk Drawing Exchange Format (DXF). AutoCAD Drawing File (DWG). Microstation DGN. Mapping Specification for DWG Import z CAD. Mapping Specification for DWG Export do CAD. Bezpośredni Odczyt Danych CAD Wyświetlanie obiektów i opisów CAD zgodnie z własnościami wyświetlania zapisanymi w pliku CAD. Wyświetlanie bloków atrybutów oraz tagów jako obiektów opisów CAD. Wyświetlanie całego rysunku CAD lub indywidualnych obiektów CAD według typów geometrycznych i zapytania definiującego. Zastąpienie symbolizacji CAD standardowymi funkcjami wyświetlania ArcGIS. Kontrola widoczności warstwy CAD. Dostęp do własności atrybutów CAD i własności Entity CAD poprzez tabelę atrybutów obiektów Bezpośrednie wykorzystanie danych CAD do wyświetlania, zapytań, analiz i geoprzetwarzania. Edycja Danych CAD Bezpośrednie kopiowanie i wklejanie obiektów CAD do innych klas obiektów GIS. Dociąganie do obiektów CAD podczas edycji. Bezpośredni zapis obiektów CAD w klasach obiektów GIS. Układy współrzędnych Wybór i zapis definicji układu współrzędnych dla pliku danych CAD. Graficzne wyrównanie położenia danych CAD względem położenia innych danych GIS i zapis definicji transformacji tego położenia (geoodniesienie). Geoprzetwarzanie - patrz Geoprzetwarzanie Konwersja Struktura Aplikacji Dostosowanie Aplikacji Wygląd i zachowanie aplikacji Pływające/Dokowalne paski narzędzi. Wykorzystanie kodowania UNICODE dla atrybutów międzynarodowych. Kompilacja z ustawieniami wyświetlania Microsoft Windows. Pliki warstw zarejestrowane w systemie Windows jako pliki aplikacji ArcGIS Dostosowanie Zmiana położenia narzędzi/pasków narzędziowych metodą przeciągnij upuść. Tworzenie nowych pasków narzędzi i menu bez konieczności programowania. Tworzenie i zapisywanie makr korzystając z Visual Basic for Applications (VBA). Rozszerzanie aplikacji komponentami COM dowolnego środowiska programistycznego. Budowa nowych komponentów ArcGIS za pomocą.net z wykorzystaniem dodatków Microsoft Visual Studio, szablonów i przykładów kodów.

10 Automatyzacja Danych Edycja Danych Edytowanie Ogólne Jednoczesne edytowanie wielu warstw. Nielimitowana liczba operacji cofnij/ponów. Integracja z ArcPad dla edycji pól. Dostarczenie obsługi dygimetru dla urządzeń ze sterownikami Wintab. Mierzenie w dowolnie wybranych jednostkach. Skalowanie obiektów, gdy pojedyncze wierzchołki są przemieszczane. Automatyczny pomiar poprawki terenowej stosownie w GIS. Informacja, do czego obiekt jest dociągany. Dokowalne okno dociągania umożliwiające szybką i łatwą zmianę dociągania podczas edycji. Opcja Dociągnij do warstwy w menu kontekstowym. Prosta edycja obiektów Multipatch (3D). Dociąganie względem warstwy Do wierzchołka. Do segmentu. Do końca. Dociąganie do tworzonej geometrii Do segmentu. Do wierzchołka. Prostopadle. Dociąganie do topologii Do węzłów topologii. Tolerancja dociągania W pikselach. W jednostkach mapy. Interaktywnie. Opcje Konstruowania Geometrii Definiowanie kolejnego segmentu przez kierunek. Definiowanie kolejnego segmentu na podstawie kąta odchylenia od ostatniego segmentu. Definiowanie kolejnego segmentu długością. Określenie współrzędnych X, Y. Określenie różnicy X,Y względem ostatniego wierzchołka. Definiowanie kolejnego segmentu jako równoległego do ostatniego. Definiowanie kolejnego segmentu jako prostopadłego do ostatniego. Definiowanie kolejnego segmentu na podstawie kąta odchylenia od istniejącego segmentu na Tworzenie geometrii w oparciu o istniejące obiekty. Tworzenie krzywych stycznych. Zakończenie poligony przez wygenerowanie segmentów prostopadłych względem pierwszego i ostatniego segmentu. Odwracanie orientacji geometrii. Przycinanie geometrii do określonej długości. Narzędzia Tworzenia Geometrii Wskazywanie i digitalizacja na ekranie. Digitalizacja strumieniowa. Dodawanie współrzędnych na podstawie kąta z jednego punktu i odległości z drugiego.

11 Dodawanie współrzędnych na podstawie przecięcia przedłużenia dwóch segmentów. Dodawanie współrzędnych w jednostkach kątowych (DD, DMS, DDM) Konstruowanie krzywych. Konstruowanie krzywych stycznych. Konstruowanie prostokątów i okręgów. Dodanie współrzędnych na podstawie odległości od dwóch znanych lokalizacji. Dodanie współrzędnych w punkcie środkowym pomiędzy dwoma znanymi lokalizacjami. Dodawanie współrzędnych punktu na przedłużeniu istniejących linii. Tworzenie łuku stycznego do dwóch linii w miejscu ich przecięcia (Zaokrąglenie). Zadania Manipulacji Obiektami Tworzenie nowych obiektów. Tworzenie nowych poligonów na podstawie geometrii istniejących obiektów (Autouzupełnianie Poligonów). Przekształcanie istniejącego obiektu. Wycinanie obiektów poligonowych. Tworzenie lustrzanych kopii istniejących obiektów. Rozciąganie i przycinanie istniejących obiektów. Rozcinanie istniejących linii w ich jawnym lub domyślnym miejscu przecięcia. Dodanie, usunięcie, interaktywne przesunięcie lub modyfikacja wartości współrzędnych dla wierzchołków istniejących obiektów. Narzędzia Edycji Obiektów Przesuwanie, obrót, usuwanie, kopiowanie oraz wklejanie. Rozdzielanie linii wg długości lub procentowo. Podział linii na podstawie odległości, liczby segmentów lub pomierzonej wartości (współrzędnej M). Tworzenie bufora wokół obiektów. Kopiowanie równoległe. Łączenie istniejących obiektów. Tworzenie nowych obiektów przez sumowanie obiektów w jednej lub w różnych warstwach (Union). Tworzenie nowych obiektów z buforów istniejących. Tworzenie nowych poligonów z przecięcia istniejących obiektów. Przecinanie warstw poligonowych. Rozciąganie i przycinanie obiektów do innych obiektów. Edytowanie Atrybutów Modyfikacja pojedynczego wybranego wiersza lub grupy jednocześnie (Okno Atrybutów). Kopiowanie atrybutów do jednego lub więcej wierszy jednocześnie. Obliczanie wartości atrybutów przy użyciu skryptów (Kalkulator Pól). Obliczanie wartości atrybutów w oparciu o własności geometryczne obiektów (Oblicz Geometrię). Zatwierdzanie wartości atrybutów korzystając ze zdefiniowanych reguł wartości poprawnych Wprowadzanie atrybutów dla nowych obiektów podczas ich tworzenia. Obiekty Wieloczęściowe Dodawanie i usuwanie części. Powiększanie do części. Dodawanie, usuwanie i edycja lokalizacji wierzchołków. Tworzenie oddzielnych obiektów z każdej części. Nawigowanie w Obrębie Mapy Podczas Edycji Powiększanie do wierzchołków obiektów. Powiększanie do części obiektów. Przesuwanie i powiększanie do nierozmieszczonych opisów lub obiektów powiązanych z nierozmieszczonymi opisami. Transformacje danych wektorowych

12 Transformacja Rubber Sheeting. Transformacja Afiniczna. Transformacja przez podobieństwo. Transformacja rzutowa. Wpasowanie styków. Transfer atrybutów pomiędzy obiektami scalanej geometrii. Kopiowanie geometrii obiektu z jednej lokalizacji/warstwy do nowej lokalizacji/warstwy. Generalizacja Wygładź obiekty liniowe. Uprość kształt obiektów liniowych. Mobilność Obsługa GPS Wyświetlanie w czasie rzeczywistym położenia z odbiornika GPS. Dynamiczne centrowanie mapy nad bieżącym punktem GPS. Zapisywanie położenia w plikach logów. Filtrowanie wg kolejności wprowadzania, czasu, odległości lub odchylenia. Tablet PC Eksport warstwy markerów do ArcMap Obsługa WindowsXP Tablet PC Edition. Edycja obiektów lub grafiki z wykorzystaniem rysika. Wykonywanie prostych zadań na mapie poprzez kreślenie rysikiem odpowiednich znaków. Opisywanie mapy z wykorzystaniem narzędzi podkreślania i podświetlania. Wyświetlanie pisma odręcznego. Konwersja podkreśleń i pisma ręcznego do tekstu. Archiwizacja geobazy profesjonalnej Wyświetlanie i zapytania Widok stanu geobazy na określony moment czasu. Bezpośrednie zapytania do danych archiwalnych. Geoodniesienie danych rastrowych Narzędzia Przesuwanie i obracanie obrazu rastrowego lub dopasowywanie go do wyświetlanych obiektów. Interaktywne określanie punktów kontrolnych. Zapis i Wczytywanie Punktów Kontrolnych wraz z informacją o dokładności. Metody transformacji Wielomianowa pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Dopasowanie. Wygładzanie (Spline). Zapisywanie wyników odniesienia przestrzennego. Tworzenie nowego zestawu danych (Rektyfikacja). Zapisywanie informacji o odniesieniu z obrazem rastrowym. Zarządzanie danymi i zatwierdzanie Zarządzanie Danymi Ogólne

13 Zarządzanie danymi GIS i wszystkimi powiązanymi plikami z widoku drzewka katalogowego (ArcCatalog ). Zarządzanie zestawami rastrów i katalogami rastrów w geobazie osobistej. Tworzenie klas obiektów geobazy osobistej lub plikowej. Tworzenie plików shape. Administrowanie ArcGIS Server. Połączenie z geobazą profesjonalną poprzez system operacyjny lub autoryzowany dostęp do bazy danych. Wyszukiwanie danych GIS według Nazwy. Typu. Położenia. Daty. Metadanych. Weryfikacja atrybutów Geoprzetwarzanie podtypów Dodawanie Podtypu. Usuwanie Podtypu. Ustawianie Podtypu Domyślnego. Ustawianie Pola Podtypu. Geoprzetwarzanie domen Dodawanie Wartości Kodowej Do Domeny. Nadanie Domeny Polu. Tworzenie Domeny. Usunięcie Wartości Kodowej Z Domeny. Usunięcie Domeny. Domena Do Tabeli. Usunięcie Domeny dla Pola. Ustawienie Wartości dla Domeny Zakresowej. Tabela do Domeny. Topologia Wyświetlanie Mapy Wyświetlanie podsumowania błędów i wyjątków w topologii. Wyświetlanie klas obiektów i reguł biorących udział w topologii. Wyświetlanie na mapie błędów, wyjątków i obszarów niepewnych topologii. Edytowanie Konstruowanie i edytowanie topologii z warstw tematycznych mapy. Topologiczne przesuwanie segmentów i węzłów. Selekcja lub pokazywanie obiektów przylegających lub połączonych. Przekształcanie segmentów powiązanych pomiędzy obiektami. Modyfikacja współrzędnych powiązanych segmentów lub węzłów. Podział powiązanych segmentów w określonym punkcie, odległości lub procentowo wzdłuż segmentu. Przesuwanie segmentów i węzłów do określonej lokalizacji. Odsunięcie segmentów i węzłów na podstawie przesunięcia od aktualnej pozycji Łączenie stykających się segmentów. Kontrola przesunięcia odpowiadających lub powiązanych obiektów podczas przesuwania powiązanego segmentu lub węzła

14 Sieci Analizy Sieciowe Wyznaczanie Ścieżek Pod Prąd. Wyznaczanie Ścieżek Zgodnie z Prądem. Wyszukanie Wspólnych Źródeł. Wyszukanie Połączonych. Wyszukanie Pętli. Wyszukanie Rozłączonych. Wyszukanie Ścieżki. Wyszukanie Ścieżki Pod Prąd. Wyszukanie Nagromadzeń Pod Prąd. Wyznaczanie punktów izolowanych od sieci. Odniesienie Liniowe (Trasy) Wyświetlanie Wyszukiwanie i wyświetlanie zdarzeń dynamicznej segmentacji (punktowych, liniowych i ciągłych) na trasach. Edytowanie Interaktywna modyfikacja miary bieżącej (M). Interaktywne usuwanie miary bieżącej (M). Tworzenie tras dla wybranych linii korzystając z długości obiektów, wartości pól lub określenia miary Od i Do. Edycja części linii niepowodująca zmian miar reszty linii. Dopasowanie trasy w oparciu o punkty rozmieszczone wzdłuż linii (kalibracja). Obliczanie miar w oparciu o miary linii od-do. Określenie kierunku digitalizacji linii w celu dopasowanie wartości miar. Obliczanie miar w oparciu o długość linii. Wstawienie miar na linię. Obliczanie nieznanych miar korzystając z interpolacji względem istniejących miar. Dodawanie wartości do wszystkich miar na linii. Mnożenie wszystkich miar linii przez współczynnik. Dodawanie wierzchołków o określonej mierze bieżącej. Geoprzetwarzanie Tworzenie Warstwy Zdarzeń Na Trasie. Tworzenie tras. Kalibracja tras (wyrównanie wszystkich miar trasy w oparciu o punkty wzdłuż trasy). Agregowanie Zdarzenia Na Trasach. Lokalizowanie Obiektów Wzdłuż Tras. Nakładanie Zdarzeń na Trasach. Transformowanie Zdarzeń na Trasach. Metadane Ogólne Automatyczne lub ręczne tworzenie metadanych. Import/Export metadanych. Eksport metadanych do formatu ISO Tworzenie szablonów metadanych w plikach XML. Przeglądanie metadanych wykorzystując różne style Federal Geographic Data Committee (FGDC).

15 FGDC Classic. FGDC ESRI. FGDC FAQ. FGDC Geography Network. ISO. ISO Geography Network. Raw XML. Metadane - geoprzetwarzanie Metadata Publisher. ESRI Metadata Translator. USGS MP Metadata Translator. XSLT Transformation. Operowanie i analizy danych Geoprzetwarzanie Środowisko Łączenie narzędzi geoprzetwarzania w ciąg procesowy z wykorzystaniem Wizualnego Środowiska Modelowania (ModelBuilder). Wyświetlanie okna zawartości wszystkich narzędzi geoprzetwarzania. Wyświetlanie okna indeksu narzędzi geoprzetwarzania. Wyświetlanie okna wyszukiwania narzędzi geoprzetwarzania. Wyświetlanie okna "Ulubione" z najczęściej używanymi narzędziami geoprzetwarzania. Tworzenie i udostępnianie nowych narzędzi geoprzetwarzania w postaci modeli lub skryptów. Zapisywanie narzędzi w geobazie lub w strukturze katalogów. Korzystanie ze skrótów do narzędzi geoprzetwarzania z poziomu linii poleceń. Wyświetlanie na mapie, za pomocą narzędzi warstw, wyników pośrednich i końcowych przetwarzanego modelu procesu. Wielokrotne uruchamianie narzędzi, modeli i skryptów z różnymi parametrami wejściowymi w jednej operacji (Przetwarzanie wsadowe). Budowanie pętli modeli dla określonej liczby iteracji, listy danych wejściowych, serii wartości lub do momentu spełnienia określonego warunku. Obsługiwane środowiska programistyczne C++. JavaScript. Perl. Pyton. VBA. VBScript. Visual Basic. Visual Studio.NET. Ogólne zarządzanie danymi Dołączanie. Kopiowanie. Usuwanie. Przyłącz Gałąź. Łączenie. Zmiana Nazwy. Wybierz Dane. Porównanie Danych

16 Porównanie Obiektów. Porównanie Plików. Porównanie Rastra. Porównanie Tabel. Porównanie TIN. Zarządzanie tabelami Kopiowanie Wierszy. Tworzenie Tabeli. Usuwanie wierszy. Pobierz Liczbę. Zarządzanie polami Dodawanie pola. Nadawanie Polu Wartości Domyślnej. Calculate End Date (brak tłum.). Obliczanie pola. Usuwanie pola. Transpozycja pól czasowych (na wiersze). Zarządzanie klasami obiektów Dołączanie Klasy Obiektów Opisowych. Obliczanie Domyślnej Tolerancji Skupiania. Obliczanie Domyślnego Indeksu Siatki Przestrzennej. Tworzenie Klasę Obiektów. Utwórz Siatkę. Integrowanie. Aktualizowanie Klasy Obiektów Opisowych. Zarządzanie obiektami Dodanie współrzędnych X,Y. Wyrównaj 3D Z. Sprawdzanie Geometrii. Kopiowanie Obiektów. Usuwanie Obiektów. Wieloczęściowy do Jednoczęściowego. Naprawianie Geometrii. Geobaza plikowa Skompresuj Dane Geobazy Plikowej. Zdekompresuj Zestaw Danych Geobazy Plikowej. Generalizacja Agregowanie (Dissolve). Odwzorowania i Transformacje Utwórz Własną Transformację Geograficzną. Definiowanie Odwzorowania (pojedynczo). Odwzorowanie danych wektorowych Zmień odwzorowywanie (w trybie wsadowym). Tworzenie Odniesienia Przestrzennego. Zmień odwzorowanie (pojedynczo). Zarządzanie rastrami Dodaj Mapę Barw. Budowanie piramid wsadowo. Obliczanie statystyk wsadowo. Budowanie piramid.

17 Budowanie Tabeli Atrybutów Rastra. Obliczanie Statystyki. Wycinanie. Kanały Złożone. Kopiowanie Rastra. Kopiuj pozycje Katalogu Rastrów. Ortorektyfikacja Zestawu Danych Rastrowych. Uszczegółowienie Panchromatyczne Zestawu Danych Rastrowych. Tworzenie Katalogu Rastrów. Tworzenie Zestawu Danych Rastrowych. Usuń Mapę Barw. Usuń Tabelę Atrubytów Rastra. Usuwanie Elementu Katalogu Rastrów. Pobierz Własności Rastra. Mozaikowanie. Mozaikowanie do Nowego Rastra. Katalog rastrów do Zestawu danych rastrowych. Przepróbkowanie. Przestrzeń Robocza Do Katalogu Rastrów. Przestrzeń Robocza Do Zestawu Danych Rastrowych. Konwersja rastrów ASCII do Rastra. DEM do Rastra. Obiekt do Rastra. Zmiennoprzecinkowe do Rastra. Raster do pliku ASCII. Raster na Rzeczywiste. Raster do innego formatu (wielokrotnie). Raster na Punkt. Raster na Poligon. Raster na Polylinię. Transformacja/odwzorowanie rastrów Odwróć. Odbicie w Lustrze. Zmiana Odwzorowania Rastra. Przeskalowanie. Obrót. Przesunięcie. Przekształcenie. Konwersja Klasa Obiektów do Klasy Obiektów. Klasa obiektów do Geobazy (wielokrotnie). Klasa Obiektów do pliku Shape (wielokrotnie). Import adnotacji CAD do geobazy. Import adnotacji Coverage do geobazy. Import z CAD do geobazy. Raster do Geobazy (wielokrotnie). Tabela do dbase (wielokrotnie). Tabela to Geobazy (wielokrotnie). Tabela to Tabeli.

18 Dodanie Pola CAD. Tworzenie CAD XData. Eksport do CAD. Ustawianie Aliasu CAD. Warstwy i Widoki Tabel Tworzenie Warstwy Wektorowej. Tworzenie Warstwy Zapytań. Tworzenie Warstwy Katalogu Rastrów. Tworzenie Warstwy Rastrowej. Tworzenie Widoku Tabeli. Tworzenie warstwy zdarzeniowej X, Y. Zapis Do Pliku Warstwy. Wybieranie Warstwy Według Atrybutów. Wybieranie Warstwy Według Położenia. Analizy podstawowe Buforowanie. Wycinanie. Przecinanie. Bufor wielopierścieniowy. Wybieranie. Złączenie Przestrzenne. Statystyki Sumaryczne. Wybór Tabeli. Sumowanie. Spatial Statistics Tools - Analyzing Patterns Average Nearest Neighbor High/Low Clustering (Getis_Ord General G) Multidistance Spatial Cluster Analysis (Ripley's K Function) Spatial Autocorrelation (Moran's I) Spatial Statistics Tools - Mapping Clusters Cluster/Outlier Analysis (Anselin Local Moran s I) Hot Spot Analysis (Getis_Ord Gi*) Spatial Statistics Tools - Measuring Geographic Distributions Central Feature Directional Distribution (Standard Deviational Ellipse) Linear Directional Mean Mean Center Standard Distance Spatial Statistics Tools - Modeling Spatial Relationships Generate Spatial Weights Matrix Ordinary Least Squares Regression Spatial Statistics Tools - Rendering Cluster/Outlier Analysis with Rendering Collect Events with Rendering Count Rendering Hot Spot Analysis with Rendering Z-Score Rendering Spatial Statistics Tools - Utilities Calculate Areas Calculate Distance Band from Neighbor Count

19 Collect Events Convert Spatial Weights Matrix to Table Export Feature Attribute to ASCII Narzędzia wielowymiarowe Obiekt do NetCDF. Wykonaj Warstwę Obiektową NetCDF. Wykonaj Warstwę Rastrową NetCDF. Wykonaj Widok Tabeli NetCDF. Raster do NetCDF. Wybierz według Wymiaru. Tabela do NetCDF. Przestrzenie Robocze Tworzenie zestawu danych. Tworzenie geobazy plikowej. Tworzenie Folderu. Tworzenie Geobazy Osobistej. Zarządzanie bazami danych Kompaktowanie. Uaktualnianie Odniesienia Przestrzennego. Złączenia tabel Dodawanie Złączenia. Usuwanie Złączenia. Indeksy tabel Dodanie Indeksu Atrybutu. Dodanie Indeksu Przestrzennego. Usunięcie Indeksu Atrybutu. Usunięcie Indeksu Przestrzennego. Zarządzanie ArcGIS Server Usuń Map Server Cache. Generuj Globe Server Cache. Generuj Map Server Cache. Generuj Map Server Cache Tiling Scheme. Aktualizuj Map Server Cache. Dane Standardowe serwisy ArcGIS Online Serwisy z mapami bazowymi 2D i 3D Microsoft Virtual Earth (Requires Current Maintenance) Roads - Street-Level Detail for 67 Countries Aerial - Worldwide Orthographic Satellite and Aerial Imagery Hybrid - Imagery Overlaid with Roads and Labels Elevation Model of the World World Imagery 500 Meter Resolution Global Imagery 15 Meter Resolution Landsat Imagery for the World 1-2 meter Resolution Imagery for the United States and Other Areas World Street Map Highways

20 Roads Railways Water Features Administrative Boundaries Cities Landmarks Shaded Relief Imagery World Shaded Relief Imagery 90 Meter and 1 Kilometer Resolution Source for the World 30 Meter Resolution Source for the United States World Political Map Administrative Boundaries Place Names World Physical Map 1.2 Kilometer Land Cover Imagery USA Topographic Maps 1:24,000 Scale Maps 1:100,000 Scale Maps 1:250,000 Scale Maps World Topographic Maps 1:1,000,000 Scale Maps World Gazetteer - Find Countries, Places, Cities, and Landmarks Routing Services - Driving Directions and Drive-Time Areas Dane i mapy ESRI World Countries 2008 Countries (Generalized) Country Boundaries Country Boundaries (Generalized) Administrative Units and Boundaries Regions and Continents Census IPC Demographics (Table) Country Memberships of Political Organizations (Table) Cities and Gazetteer Drainage Systems Lakes and Rivers World Wildlife Fund Terrestrial and Marine Ecoregions UTM Zones and Time Zones Latitude and Longitude Grids Named Latitudes and Longitudes World Map Background Europe Europe Basemap Countries Level 1 to Level 3 Provinces Cities, Places, and Urbanized Areas Major Roads and Roads Railroads and Railroad Stations Major Lakes, Major Rivers, and Water Bodies

Funkcjonalność ArcView 9.1

Funkcjonalność ArcView 9.1 Funkcjonalność ArcView 9.1 Mapa - 2 - Interakcja z Mapą - 2 - Wyświetlanie Mapy - 2 - Kompozycja i drukowanie strony - 3 - Tekst na mapie - 4 - Dopasowywanie adresów - 5 - Obsługa danych i interoperacyjność

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcInfo 9.1

Funkcjonalność ArcInfo 9.1 Funkcjonalność ArcInfo 9.1 SPIS TREŚCI Mapa - 2 - Interakcja z Mapą - 2 - Wyświetlanie Mapy - 2 - Kompozycja i drukowanie strony - 3 - Tekst na mapie - 4 - Etykietowanie zaawansowane - 5 - Dopasowywanie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Etykietowanie zaawansowane...6

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE BKZ.342-00007/07 Kołobrzeg, 14 wrzesień 2007r. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ArcGIS. Jakub Nowosad

ArcGIS. Jakub Nowosad 2013 ArcGIS Jakub Nowosad ArcGIS 10 to oprogramowanie GIS od firmy ERSI (ang. Environmental System Research Institute). Dzieli się ono na trzy licencje o różnych możliwościach: Basic (ArcView), Standard

Bardziej szczegółowo

Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10. Tomek Letmański Esri Polska

Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10. Tomek Letmański Esri Polska Geobaza -format gromadzenia danych (i nie tylko) w ArcGIS10 Tomek Letmański Esri Polska Zagadnienia Geobaza Geobaza zawiera Obiekty Obiekty 3D Zaawansowane zachowania Topologia Sieci Pomiary Adresy Opisy

Bardziej szczegółowo

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju ZAPYTANIE OFERTOWE NR MP.3052.07.2015.SZP

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju ZAPYTANIE OFERTOWE NR MP.3052.07.2015.SZP Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Tel: 226566718, e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN pok.1321, piętro XIII. Warszawa, dn. 28.10.2015

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

EDYCJA DANYCH PRZESTRZENNYCH

EDYCJA DANYCH PRZESTRZENNYCH STUDIA PODYPLOMOWE - SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ EDYCJA DANYCH PRZESTRZENNYCH Justyna Górniak-Zimroz, justyna.gorniak-zimroz@pwr.wroc.pl DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z różnych typów danych w środowisku ArcGIS. Zofia Chudzyńska ESRI Polska Zakopane 2007

Korzystanie z różnych typów danych w środowisku ArcGIS. Zofia Chudzyńska ESRI Polska Zakopane 2007 Korzystanie z różnych typów danych w środowisku ArcGIS Zofia Chudzyńska ESRI Polska Zakopane 2007 Integracja danych Najczęściej spotykane problemy Różne formaty danych przestrzennych Wykorzystanie różnych

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcInfo 9.3.1

Funkcjonalność ArcInfo 9.3.1 Funkcjonalność ArcInfo 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Etykietowanie zaawansowane...6

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BUDOWY SYSTEMÓW GIS NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ APLIKACJI

PODSTAWY BUDOWY SYSTEMÓW GIS NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ APLIKACJI STUDIA PODYPLOMOWE - SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ PODSTAWY BUDOWY SYSTEMÓW GIS NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ APLIKACJI Justyna Górniak-Zimroz, justyna.gorniak-zimroz@pwr.wroc.pl DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO -

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza. Porównanie programów CorelCAD 2015 dla systemów Windows i Mac OS oraz półprofesjonalnych aplikacji typu CAD

Tabela porównawcza. Porównanie programów CorelCAD 2015 dla systemów Windows i Mac OS oraz półprofesjonalnych aplikacji typu CAD Porównanie programów CorelCAD dla systemów Windows i Mac OS oraz półprofesjonalnych aplikacji Poniższa tabela zawiera zestawienie różnorodnych standardowych funkcji zawartych w programie CorelCAD z podstawowymi

Bardziej szczegółowo

Analizy sieciowe w ArcGIS. Copyright 2002 2004 ESRI. All rights reserved.

Analizy sieciowe w ArcGIS. Copyright 2002 2004 ESRI. All rights reserved. Analizy sieciowe w ArcGIS Sieci Topologiczne relacje pomiędzy klasami obiektów w zestawie danych Połączenia są oparte o geometryczną zgodność Stosowane do Analiz Zachowania jakości danych Przyspieszenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia. Projekt: POIG /09 1 / 8

Warszawa, dnia. Projekt: POIG /09 1 / 8 Warszawa, dnia Zapytanie ofertowe dostawa oprogramowania komputerowego - 1 licencji ArcGIS for Desktop Advanced 10.2 wraz z rozszerzeniami ArcGIS Spatial Analyst i ArcGIS Network Analyst lub równoważnego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: Praca z obiektami geograficznymi

Ćwiczenie 2: Praca z obiektami geograficznymi Ćwiczenie 2: Praca z obiektami geograficznymi To ćwiczenie będzie polegać na wykonaniu mapy typów użytkowania terenu w obszarze hałasu. Należy najpierw dodać dane i sklasyfikować je według atrybutu typ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji Geograficznej

Zintegrowany System Informacji Geograficznej ArcGIS Zintegrowany System Informacji Geograficznej ArcGIS Kompletny System Informacji Geograficznej ArcGIS jest lini¹ produktów, które razem tworz¹ zintegrowany System Informacji Geograficznej, oparty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie serii map i narzędzia kompozycji mapy w ArcGIS 10. Tomek Letmański Esri Polska

Tworzenie serii map i narzędzia kompozycji mapy w ArcGIS 10. Tomek Letmański Esri Polska Tworzenie serii map i narzędzia kompozycji mapy w ArcGIS 10 Tomek Letmański Esri Polska Serie i kompozycje map w ArcGIS 10 Tworzenie serii map Data Driven Pages (DDP) Standardowe narzędzia ArcGIS do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o.

Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o. Tytuł: GRAPHER Podręcznik użytkownika ISBN: 9788393908806 Autor: Zbigniew Galon Rok wydania: 2014 Stron: 500 Wydawca: Gambit COiS Sp. z o.o. GRAPHER. Podręcznik użytkownika Spis treści: GRAPHER. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A)

SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) SYLABUS ECCC MOD U Ł : C S M2 GR A F I K A KO M P U T E R O W A PO Z I O M: PO D S T A W O W Y (A) GRUPA KOMPETENCJI KOMPETENCJE OBJĘTE STANDARDEM ECCC 1. Teoria grafiki komputerowej 1.1. Podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

GIS w środowisku sieciowym

GIS w środowisku sieciowym GIS w środowisku sieciowym Maciej Sztampke ESRI Polska ESRI Polska 1 Sieci GIS Tworzą Infrastrukturę Dowolny Serwis GIS Dane Kartografia Geoprzetwarzanie Metadane Klient Dowolnego Typu Przeglądarki Desktop

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Excel 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-420 Microsoft Office Specialist: Excel 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Formaty plików graficznych

Formaty plików graficznych Formaty plików graficznych grafika rastowa grafika wektorowa Grafika rastrowa Grafika rastrowa służy do zapisywania zdjęć i realistycznych obrazów Jakość obrazka rastrowego jest określana przez całkowitą

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Struktura systemu Strona serwerowa:

Struktura systemu Strona serwerowa: PoniŜej jest przedstawiona architektura najbardziej rozbudowanej wersji systemu, oparta na bazie Oracle Spatial i zawierająca topologie, moduły branŝowe, procedury automatyzujące zadania, zaawansowaną

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Web GIS. Adam Kuran ESRI Polska

Web GIS. Adam Kuran ESRI Polska Web GIS Adam Kuran ESRI Polska 1 Światowe powiązania specjalistów GIS Specjaliści GIS: 14,000 Specjalistó Specjalistów GIS 121 Pań Państw Wiele dyscyplin & zainteresowań ainteresowań...tworząc GIS 2 GIS

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie dokumentacją fotograficzną w środowisku ArcGIS z wykorzystaniem GPS-Photo-Asset- Management

Zarządzenie dokumentacją fotograficzną w środowisku ArcGIS z wykorzystaniem GPS-Photo-Asset- Management Zarządzenie dokumentacją fotograficzną w środowisku ArcGIS z wykorzystaniem GPS-Photo-Asset- Management ProGea Consulting ul. Pachońskiego 9 31-223 Kraków www.progea.pl 2 Fotografia jako informacja Jeden

Bardziej szczegółowo

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja MODEL RASTROWY Siatka kwadratów lub prostokątów stanowi elementy rastra. Piksel - pojedynczy element jest najmniejszą rozróŝnialną jednostką powierzchniową, której własności są opisane atrybutami. Model

Bardziej szczegółowo

MAPublisher nowy wymiar wizualizacji i prezentacji danych przestrzennych

MAPublisher nowy wymiar wizualizacji i prezentacji danych przestrzennych MAPublisher nowy wymiar wizualizacji i prezentacji danych przestrzennych Anna Wójtowicz-Nowakowska Avenza Product Manager anna.wojtowicz@progea.pl Firma ProGea Consulting Dział GIS Dział LiDAR Dział Środowisko

Bardziej szczegółowo

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź

Joyce Cox Joan Lambert. Microsoft Access. 2013 Krok po kroku. Przekład: Jakub Niedźwiedź Joyce Cox Joan Lambert Microsoft Access 2013 Krok po kroku Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie................................................................vii

Bardziej szczegółowo

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów

TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów TOPWEB Microsoft Excel 2013 i PowerBI Przygotowanie danych, analiza i efektowna prezentacja wyników raportów Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie przygotowywać dane do dalszej

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka Środowisko pracy grafików dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ Instytut Informatyki Stosowanej, PŁ Formaty

Bardziej szczegółowo

System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe

System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe System CAD w zastosowaniu technicznym szkolenie komputerowe Osoby pełniące odpowiedzialne funkcje projektowe powinny mieć moŝliwość stałego rozwoju swojej wiedzy oraz dostęp do narzędzi wspomagających

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1e do SIWZ Projekt

Załącznik nr 1e do SIWZ Projekt Załącznik nr 1e do SIWZ Projekt Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część V 1. Oprogramowanie graficzne nr 1 (np. ArGIS for Desktop Basic) 1. Interakcja z Mapą m.in. dane wektorowe, zapytania, tabele,

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 5 do SIWZ/ zał. do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ArcGIS for Server Enterprise Standard - oprogramowanie geoinformatyczne, licencja bezterminowa 1 szt. 1. Umożliwianie publikacji

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16

Spis treści. Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Windows 7 / Maria Sokół. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Informacje wstępne 13 Windows 7 - wymagania 13 Uaktualnianie starszych wersji systemu Windows 16 Rozdział 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna.

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych. Definicja i cechy przestrzennych baz danych

Przestrzenne bazy danych. Definicja i cechy przestrzennych baz danych Przestrzenne bazy danych Definicja i cechy przestrzennych baz danych Zakres wykładów Wstęp do przestrzennych baz danych Typy geometryczne Funkcje geometryczne Modelowanie danych Metody rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych EDiOM

Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych EDiOM Krzysztof Żminkowski GISPartner Sp. z o.o. Aplikacja wspomagająca prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych EDiOM Przedmiotem prezentacji jest rozwiązanie desktop służące do prowadzenia ewidencji

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności.

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności. Agenda Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota Partnerzy Obecny stan UMM Elementy i Funkcjonalności Uniwersalność Korzyści Zasady współpracy Zakończenie Służby ratownicze

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office. Urszula Kwiecień Esri Polska

Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office. Urszula Kwiecień Esri Polska Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office Urszula Kwiecień Esri Polska Agenda ArcGIS Online - filozofia tworzenia map w chmurze Wizualizacja danych tabelarycznych w MS Excel Opracowanie mapy w MS Excel

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja funkcjonalno ci pakietu produktów ArcGIS Desktop

Specyfikacja funkcjonalno ci pakietu produktów ArcGIS Desktop Specyfikacja funkcjonalno ci pakietu produktów ArcGIS Desktop Pakiet ArcGIS Desktop składa si z czterech produktów o ró nym zakresie funkcjonalno ci: ArcReader, ArcView, ArcEditor i ArcInfo. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach 1. Dane podstawowe i numer TERYT W pierwszym pytaniu podają Państwo nazwę gminy oraz jej numer TERYT. Numer TERYT dla gminy mogą Państwo sprawdzić

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM6 Grafika menedżerska i prezentacyjna Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM6 Grafika menedżerska i prezentacyjna Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM6 Grafika menedżerska Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych Jacek Jania Plan prezentacji 1. Mapy tematyczne 2. Narzędzia do tworzenia map tematycznych 3. Rodzaje pakietów oprogramowania GIS 4. Rodzaje licencji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

AutoCAD projektowanie I poziom

AutoCAD projektowanie I poziom PROGRAM SZKOLEŃ AutoCAD - program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Obecnie AutoCAD

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie programów gvsig i Quantum GIS w opracowaniach geodezyjnych i instytucjach publicznych

Praktyczne wykorzystanie programów gvsig i Quantum GIS w opracowaniach geodezyjnych i instytucjach publicznych Praktyczne wykorzystanie programów gvsig i Quantum GIS w opracowaniach geodezyjnych i instytucjach publicznych Milena Nowotarska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Robert Szczepanek Politechnika

Bardziej szczegółowo

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word EITC/BI/MSO10 Pakiet biurowy Microsoft Office Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word Wprowadzenie Okno główne aplikacji Wstążka pasek zakładek Przycisk Microsoft Office Pasek

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Excel 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dodawanie poleceń do paska narzędzi

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Portal Geostatystyczny podstawowe informacje

Portal Geostatystyczny podstawowe informacje URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY KRAKOWIE Portal Geostatystyczny podstawowe informacje Banki i bazy danych GUS Banki i bazy danych to wygodne narzędzia umożliwiające szybki dostęp do danych statystycznych

Bardziej szczegółowo

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD

Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Sposób odwzorowania wymiarów w wypadku eksportowania z programu Revit do programu AutoCAD Parametr wymiaru programu Revit Wymiar wyrównany Wymiar liniowy Wymiar kątowy Wymiar promieniowy Wymiar długości

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Geobazy w analizie przestrzennej. Jarosław Jasiewicz IPIG Wojciech Jaszczyk MPU

Zastosowanie Geobazy w analizie przestrzennej. Jarosław Jasiewicz IPIG Wojciech Jaszczyk MPU Zastosowanie Geobazy w analizie przestrzennej Jarosław Jasiewicz IPIG Wojciech Jaszczyk MPU Co to jest geobaza? Geobaza (ang. Geodatabase) to geograficzna baza danych, umoŝliwia przechowywanie danych geograficznych

Bardziej szczegółowo

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej Trzy w jednym?? Moduł CPT-CAD jest przeznaczony do tworzenia: map przekrojów geologicznych i geotechnicznych własnych rysunków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy baz danych 1. Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31 Spis treści Lekcja 1: Podstawy baz danych 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Zaczynamy 2 Uruchamianie programu Access 2 Otwieranie istniejącej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007

Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007 Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007 I. Microsoft Office Word 2007 Zakres podstawowy poziom I Tworzenie prostych dokumentów 1. Tworzenie, otwieranie i zapisywanie dokumentów Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Co nowego w ArcGIS 9.2? Przemysław Cholewiński ESRI Polska

Co nowego w ArcGIS 9.2? Przemysław Cholewiński ESRI Polska Co nowego w ArcGIS 9.2? Przemysław Cholewiński ESRI Polska Przykłady nowej funkcjonalności GUI Dostosowanie okienka skali Ustawienia dla grupy warstw Pasek narzędziowy ArcWeb Narzędzie Zmierz Idź do XY

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Daniel Starczewski Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1. Cel ankiety 2. Grupa ankietowanych - charakterystyka 3. Zakres opracowania ankiety 4.

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr MPU-II/48/D4/2/2013

Zapytanie ofertowe nr MPU-II/48/D4/2/2013 Radom, 6.12.2013 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu ul. Żeromskiego 53 26-600 Radom Zapytanie ofertowe nr MPU-II/48/D4/2/2013 (dotyczy zakupu oprogramowania GIS wraz ze wsparciem technicznym ) Miejska

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA M I E J S K A P R A C O W N I A P L A N O W A N I A P R Z E S T R Z E N N E G O I S T R A T E G I I R O Z W O J U P L. D E F I L A D 1, 00 901 W A R S Z A W A znak sprawy: MP-FK-3052-6/2013 tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej

Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej Agnieszka Nowakowska Janusz Dygaszewicz Departament Programowania i Koordynacji Badań Główny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podkarpackie

Załącznik nr 8. do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podkarpackie MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 8 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Instrukcja obliczania wskaźnika pokrycia. Strona 2 z 24 Studium Wykonalności projektu

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1 Wykład 13 Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej 1 Mapa jako element Systemu Informacji Geograficznej Systemy Informacyjne Systemy Informacji przestrzennej Systemy Informacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Praca z tabelami

Ćwiczenie 3: Praca z tabelami Ćwiczenie 3: Praca z tabelami W tym ćwiczeniu opracowana zostanie mapa gęstości zaludnienia powiatu, przedstawiająca koncentrację ludności. Najpierw należy dodać dane demograficzne, a nstępnie obliczyć

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione)

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) o Menu programu o Obszar modelu o Paski i palety narzędzi (wstążka) o Wiersz poleceo o Kursor Bezpieczeostwo rysunku,

Bardziej szczegółowo

Format KML w oprogramowaniu GIS

Format KML w oprogramowaniu GIS Format KML w oprogramowaniu GIS Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska Pracownia Edukacji Komputerowej Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Udział w Konferencji został dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2013: Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot

Microsoft Excel 2013: Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot Microsoft Excel 2013: Budowanie modeli danych przy użyciu PowerPivot Alberto Ferrari i Marco Russo Przekład: Marek Włodarz APN Promise Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie............................................................

Bardziej szczegółowo