Funkcjonalność ArcView 9.3.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcjonalność ArcView 9.3.1"

Transkrypt

1 Funkcjonalność ArcView Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Dopasowywanie adresów...6 Obsługa danych i interoperacyjność...7 Obsługa danych rastrowych...7 Obsługa dokumentów oraz danych...8 Obsługa danych typu CAD...9 Struktura Aplikacji...9 Dostosowanie Aplikacji...9 Automatyzacja Danych...10 Edycja Danych...10 Mobilność...12 Archiwizacja geobazy profesjonalnej...12 Geoodniesienie danych rastrowych...12 Zarządzanie danymi i zatwierdzanie...12 Zarządzanie Danymi...12 Weryfikacja atrybutów...13 Topologia...13 Sieci...14 Odniesienie Liniowe (Trasy)...14 Metadane...14 Operowanie i analizy danych...15 Geoprzetwarzanie...15 Dane...19 Standardowe serwisy ArcGIS Online...19 Dane i mapy ESRI...20

2 Mapa Interakcja z Mapą Nawigowanie Mapą Przesuwanie i Powiększanie widoku mapy. Znajdź na mapie lokalizację X, Y (szerokość/długość geogr.). Skalowanie widoku do pełnego zasięgu mapy. Skalowanie widoku do zasięgu warstwy. Skalowanie widoku do skali wyświetlania warstwy. Skalowanie widoku do określonej skali mapy. Korzystanie z zakładek przestrzennych. Dostęp do hiperłączy. Korzystanie z dynamicznych informacji na mapie. Korzystanie z okna lupy. Interaktywne odsłanianie obszaru pod określoną warstwą (Swipe). Zachowywanie i zarządzanie miejscami (lokacjami) Tworzenie, organizacja i współdzielenie zakładek przestrzennych. Przesuwanie i skalowanie widoku za pomocą rolki myszki. Przesuwanie i Powiększanie do wybranych obiektów. Przełączenie dowolnego narzędzie na narzędzie Przesuń/Powiększ za pomocą klawiszy skrótów. Tworzenie hiperłącza do zewnętrznej aplikacji, makra lub URL. Korzystanie z okna przeglądu. Korzystanie z wielu okien widoków dla wyświetlania różnych części map. Korzystanie z wielu okien widoków danych dla oddzielnych ramek danych. Zapytania Identyfikacja obiektów na mapie. Interaktywny pomiar odległości i powierzchni. Wyszukiwanie obiektów na mapie (Znajdź). Wyszukiwanie miejsc za pomocą serwisu ESRI Online Place Finder. Wyszukiwanie po adresie, także za pomocą lokatorów zdefiniowanych przez Użytkownika. Pokazywanie atrybutów danych powiązanych relacją. Selekcja danych według lokalizacji. Selekcja danych według atrybutów. Interaktywna selekcja/czyszczenie selekcji obiektów. Czyszczenie selekcji wszystkich obiektów, odwracanie selekcji, selekcja wszystkich obiektów. Dostęp do własności warstwy z okna Identyfikuj. Tabele Podświetlanie, skalowanie do, przesuwanie do i identyfikacja indywidualnych obiektów na mapie w oparciu o rekord w tabeli atrybutów. Interaktywne podświetlanie wybranych rekordów/obiektów. Skalowanie do i czyszczenie selekcji podświetlonych rekordów/obiektów. Interaktywne dodawanie i usuwanie rekordów z selekcji. Kopiowanie wybranych rekordów do wklejenia w innych aplikacjach (kopiowanie do schowka). Włączanie i wyłączanie wyświetlania pól oraz zmiana kolejności wyświetlania i rozmiarów pól. Modyfikacja wyglądu tabeli poprzez zmianę rozmiaru komórek i pól, czcionek i kolorów. Używanie własności pól tabeli dołączonej w procesie złączenia. Wgląd do własności złączeń i relacji poprzez własności tabeli.

3 Sortowanie tabeli w oparciu o wiele pól. Wykresy Wyświetlanie danych z wielu zestawów danych na jednym wykresie. Tworzenie wykresów 2D i 3D. Nakładanie wielu wykresów na jeden wykres. Automatyczna propagacja selekcji pomiędzy mapą, tabelą i wykresem. Typy wykresów Pionowy i poziomy wykres słupkowy, liniowy i warstwowy. Histogram. Punktowy. Macierz rozproszenia. Skrzynkowy. Kołowy. Wyświetlanie Mapy Ogólne cechy mapy Wizualizacja arkusza mapy lub określonego zestawu danych. Odwzorowywanie w locie wszystkich typów danych. Możliwość pełnej wizualizacji kartograficznej wszystkich plików PMF. Interaktywne ustawianie procentowej przezroczystości wszystkich warstw danych. Legenda mapy uwzględnia poziom przezroczystości warstw. Ustawienie maksymalnej i minimalnej skali wyświetlania danych. Tworzenie własnych skal względnych (np. 5cm = 3000m). Przycięcie wyświetlania mapy do obrysu obiektu lub grafiki. Tworzenie prowadnic, siatki pomiarowej i siatki odniesienia. Tworzenie prostokątów zasięgu dla innych danych (Mapy odniesienia i mapy przeglądowe). Zmienna głębokość warstwy maskującej. Konwersja grafiki (punkt, linia, wielobok, tekst) na obiekty. Dane Tabelaryczne Tworzenie w locie dynamicznych złączeń pomiędzy różnymi bazami danych. Tworzenie i używanie relacji typu: wiele-do-jeden oraz jeden-do-wiele. Tworzenie statystyk. Podsumowywanie danych. Interaktywna zmiana widoczności pól. Upraszczanie nazw pól za pomocą Aliasów. Tworzenie wykresów i raportów. Budowanie szczegółowych raportów z wykorzystaniem Crystal Reports. Sortowanie względem wielu atrybutów. Połączenie i korzystanie z tabel zewnętrznych baz danych. Wyświetlanie na mapie tabelarycznych danych punktowych X, Y zgromadzonych w pliku lub tabeli. Wyświetlanie danych wektorowych Kontrola koloru selekcji każdego zestawu danych. Tworzenie Informacji na mapie. Odniesienie symbolizacji do określonej skali mapy. Interaktywne wykluczanie wybranych obiektów z wyświetlania. Wybieranie obiektów do wyświetlania poprzez zapytania SQL. Możliwość wybrania pól danych tabelarycznych, które mają być dostępne z poziomu mapy. Klasyfikacje Tematyczne Danych Wektorowych Pojedynczy symbol. Wartości unikalne.

4 Zgodnie z symbolami w stylu. Gradacja kolorem lub Sygnatury stopniowane. Sygnatury proporcjonalne. Mapa kropkowa. Symbolizacja wykresami kołowymi i słupkowymi. Dwuwymiarowa i wielowymiarowa reprezentacja danych. Interaktywny histogram klasyfikacji danych. Symbolizacja Interaktywne tworzenie symboli za pomocą edytora własności symboli. Kontrola kolejności/porządku rysowania symboli. Wybór ponad 18,000 predefiniowanych symboli. Możliwość zastosowania halo i zaawansowanych symboli tła. Definiowanie symboli wypełnienia, linii, obrysów i punktów. Możliwość importu grafiki (obrazka) jako wzoru wypełnienia. Wyświetlanie Powierzchni Czoła, wierzchołki i siatki trójkątów. Spadki. Cieniowanie. Ekspozycja. Wysokość. Ustawienia pozycji Słońca. Wyświetlanie danych rastrowych Wyświetlanie obrazów wielospektralnych jako kompozycji barwnych. Indywidualne ustawienia dla poszczególnych kanałów. Wyświetlanie każdej unikalnej wartości w innym kolorze. Wyświetlanie danych rastrowych za pomocą mapy barw. Wyświetlanie obrazów wielospektralnych za pomocą wartości kolorów. Zapis aktualnych statystyk wyświetlania. Kontrola kontrastu i jasności wyświetlania danych rastrowych. Ortorektyfikacja w locie. Uszczegółowienie panchromatyczne w locie. Cieniowanie danych wysokościowych w locie. Wyświetlanie pojedynczych obrazów z katalogu rastrów jako serie czasowe. Import symbolizacji lub statystyk z innej warstwy. Wyświetlanie wartości pikseli rastra jako objaśnień podczas nawigacji po mapie. Wyświetlanie rozdzielczości rastra w tabeli zawartości mapy. Skaluj do najbliższego poziomu serwisu mapowego (Map Service Cache Resolution). Wyświetlanie: algorytmy rozciągania gradacji danych barwnych ciągłych Odchylenie Standardowe. Wyrównanie Histogramu. Minimum-Maksimum. Własne. Brak. Statystyki wyświetlania rastrów Z całego zestawu danych rastrowych. Z bieżącego zasięgu wyświetlania. Z ustawień własnych. Metody przepróbkowywania rastrów Najbliższe sąsiedztwo. Interpolacja bilinearna.

5 Splot sześcienny. Większość. Metody klasyfikacji rastrów Równe przedziały. Definiowane przedziały. Kwantyle. Naturalne przerwy. Odchylenie Standardowe. Wyświetlanie obrysów w katalogu rastrów Tylko obrysy. Obrazy dla wybranych rastrów. Narzędzia dla rastrów Badanie pikseli. Animacja Tworzenie serii czasowych, przejścia warstw, animacji nawigacji po mapie. Animacje zmian danych tabelarycznych (wykresy), wektorowych, rastrowych w katalogu rastrów, oraz danych zapisanych w formacie netcdf. Kompozycja i drukowanie strony Elementy mapy Tytuł. Tekst. Obwódka mapy. Legenda. Strzałki północy. Skala. Tekst skali. Rysunek. Obiekty OLE. Siatka kilometrowa. Siatka kartograficzna. Formaty Eksportu Enhanced Metafile (EMF). Windows Bitmap (BMP). Encapsulated PostScript (EPS). Tagged Image File Format (TIFF). Portable Document Format (PDF). Joint Photographics Experts Group (JPEG). Portable Network Graphics (PNG). Graphic Interchange Format (GIF). Scalable Vector Graphics (SVG). Adobe Illustrator (AI). PostScript Color Separates (wraz z znacznikami strony). Drukowanie z następującymi sterownikami Windows. PostScript. ArcPress HP RTL (RGB, CMYK, Monochrome). ArcPress HP PCL (RGB, CMYK, Monochrome). Wykonanie procesu drukowania na lokalnym komputerze w celu przyśpieszenia druku.

6 Publikowanie i współdzielenie map Tworzenie map dynamicznych o wysokiej wydajności Analiza map pod kątem błędów, nieobsługiwanych treści oraz wskazówki dot. polepszenia wydajności. Mapa podglądowa i obliczanie czasu wczytywania mapy Tworzenie plików definicji serwisów mapowych (MSD). Publikowanie MSD na ArcGIS Server. Współdzielenie warstw mapowych i danych Tworzenie pakietów danych dla danych wektorowych. Wgrywanie i współdzielenie pakietów danych na ArcGIS Online. Tekst na mapie Etykietowanie Tworzenie w locie dynamicznych etykiet. Automatyczne wykrywanie konfliktów i opcje rozmieszczenia etykiet. Reguły rozmieszczenia etykiet dla ustawienia priorytetów pomiędzy warstwami. Reguły rozmieszczania dla ustawienia wag etykiet względem obiektów. Wiele predefiniowanych stylów etykiet. Obrót etykiet na podstawie pola atrybutu. Wiele schematów dynamicznego etykietowania określanych dla każdej warstwy mapy. Kontrola, dla których obiektów warstwy mają być wyświetlane etykiety. Zaawansowane formatowanie tekstu dla dynamicznej symbolizacji etykiet. Opisy (Adnotacje) Korzystanie z interaktywnego narzędzia etykietowania (Objaśnienie, Etykieta, Tekst zakrzywiony, Paragraf). Tworzenie opisów z etykiet. Edycja Opisów Interaktywne przesuwanie, obracanie i skalowanie opisów. Dodawanie opisów poziomych lub pod określonym kątem. Dodawanie opisów z linią wiodącą. Tworzenie opisów wzdłuż linii krzywych lub geometrii istniejących obiektów. Dynamiczne pobieranie wartości opisów z warstwy mapy. Interaktywne zarządzanie opisami nierozmieszczonymi. Niezależna edycja każdego słowa opisu. Interaktywne gromadzenie i rozpraszanie opisów. Odbicie ciągu znaków opisu. Interaktywne modyfikowanie krzywizny i orientacji linii. Edycja symbolizacji opisu pojedynczego obiektu lub jednocześnie opisów grupy obiektów. Zarządzanie opisami i wymiarami Przechowywanie opisów w geobazie lub w dokumencie mapy. Tworzenie podklas opisów. Dopasowywanie adresów Narzędzia Geokodowania Pasek narzędzi Geokodowanie do zarządzania i używania lokatorów. Pojedyncze lub wsadowe geokodowanie adresów. Wsadowe procentowe dopasowanie w procesie geokodowania w czasie rzeczywistym. Narzędzia do definiowania wyników geokodowania, m. in. zapytania użytkowanika Geokodowanie Klient/Serwer z wykorzystaniem ArcGIS Server.

7 Możliwość tworzenia wielu lokatorów adresów dla jednego źródła danych. Geokodowanie z wykorzystaniem: alternatywnych nazw ulic, oznaczeń skrzyżowań, zwyczajowych nazw miejsc. Agregacja wielu lokatorów adresów do jednego lokatora (Lokator złożony). Możliowość dystrybucji lokatorów adresów bez danych referencyjnych. Inspektor adresów. Dane Dopasowanie adresów na obszarze USA (USA Locator). Geoprzetwarzanie Tworzenie Lokatora Adresów. Geokodowanie Adresów. Przebudowanie Indeksów Geokodowania. Ponowne dopasowanie adresów. Standaryzowanie Adresów. Obsługa danych i interoperacyjność Obsługa danych rastrowych Bezpośredni Odczyt Danych Rastrowych ARC Digitized Raster Graphics (ADRG). Band Interleaved by Line (ESRI BIL), Band Interleaved by Pixel ESRI BIP), Band Sequential (ESRI BSQ). Bitmap (BMP), Device Independent Bitmap (DIB) format, Microsoft Windows Bitmap. Compressed ARC Digitized Raster Graphics (CADRG). Controlled Image Base (CIB). Digital Geographic Information Exchange Standard (DIGEST), ARC Standard Raster Product (ASRP), Universal Transverse Mercator (UTM)/Universal Polar Stereographic (UPS) Standard Raster Product (USRP). Digital Terrain Elevation Data (DTED) Levels 0, 1, 2. ENVI. ECW ER Mapper. ERDAS 7.5 GIS, 7.5 LAN, RAW. Hierarchical Data Format (HDF) 4, Including Subdatasets. Intergraph Raster Files: CIT - dane binarne; COT dane w odcieniu szarości. Joint File Interchange Format (JFIF). Multiresolution Seamless Image Database (MrSID Generations 2, 3). National Imagery Transmission Format (NITF). Oracle Spatial GeoRaster. Portable Network Graphics (PNG). PCIDSK (PIX). PCRaster (MAP). United States Geological Survey (USGS) ASCII Digital Elevation Model (DEM). XPixMap (XPM). Bezpośredni Odczyt i Zapis Danych Rastrowych ERDAS IMAGINE. ESRI GRID, GRID Stack. Geodatabase Raster. Graphic Interchange Format (GIF). Joint Photographics Experts Group (JPEG). JPEG 2000 (JP2).

8 Portable Network Graphics. Tagged Image File Format (TIFF) (GeoTIFF obsługiwany.). Zarządzanie danymi rastrowymi w geobazie Tworzenie i edycja tabel atrybutów dla wszystkich obsługiwanych 1-kanałowych formatów danych rastrowych. Tworzenie i zarządzanie danymi rastrowymi w geobazie osobistej i plikowej. Kompresja danych rastrowych zapisanych w geobazie za pomocą algorytmów LZ77, JPEG i JPEG2000. Obsługa dokumentów oraz danych Mapy i pliki symbolizacji Odczyt opublikowanych dokumentów mapy (z ArcGIS Publisher a). Tworzenie i edycja dokumentu mapy (.mxd). Zapisywanie plików warstw (.lyr) i dokumentów mapy (.mxd) w formacie ArcGIS 9.1 i 8.3. Korzystanie z szablonów (MXT) dla standaryzacji, ujednolicania map. Import plików APR i AVL ArcView 3.x. Bezpośredni Odczyt Danych Wektorowych i Rastrowych Geobaza osobista Microsoft Access (MDB). Geobaza plikowa. Geobaza profesjonalna w wersji Personal, Workgroup i Enterprise. Pliki shape. Warstwa informacyjna ArcInfo. PC ARC/INFO Coverages. Smart Data Compression (SDC). Vector Product Format (VPF). ArcWeb Services. ArcGIS Server Services. ArcIMS Services. Geography Network Feature Service. OGC Web Coverage Service (WCS). OGC Web Map Server (WMS). OGC GML Simple Features Access. OGC GML Simple Features Import/Export. OGC GML Web Feature Service Access for Simple Features-Based Services. Network Common Data Form (netcdf). KML (ArcMap wymaga rozszerzenia Data Interoperability, ArcGlobe czyta bezpośrednio). Bezpośrednia Edycja Danych Wektorowych Obiekty proste geobazy osobistej (.mdb). Obiekty proste geobazy plikowej. Pliki shape. Bezpośredni Odczyt Innych Danych Zestaw danych Teren w geobazie. Arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel. ESRI TIN. dbase (DBF). Text (TXT). Pliki ESRI INFO. Połączenia OLE DB. Połączenia ODBC. Microsoft Access.

9 Układy współrzędnych Obsługa ponad 650 predefiniowanych układów współrzędnych geograficznych. Obsługa ponad 2750 predefiniowanych układów współrzędnych odwzorowanych. Obsługa ponad 90 predefiniowanych układów współrzędnych wysokości. Możliwość definiowania układów współrzędnych i korzystania z tych definicji. Obsługa danych typu CAD Obsługiwane formaty danych CAD Autodesk Drawing Exchange Format (DXF). AutoCAD Drawing File (DWG). Microstation DGN. Mapping Specification for DWG Import z CAD. Mapping Specification for DWG Export do CAD. Bezpośredni Odczyt Danych CAD Wyświetlanie obiektów i opisów CAD zgodnie z własnościami wyświetlania zapisanymi w pliku CAD. Wyświetlanie bloków atrybutów oraz tagów jako obiektów opisów CAD. Wyświetlanie całego rysunku CAD lub indywidualnych obiektów CAD według typów geometrycznych i zapytania definiującego. Zastąpienie symbolizacji CAD standardowymi funkcjami wyświetlania ArcGIS. Kontrola widoczności warstwy CAD. Dostęp do własności atrybutów CAD i własności Entity CAD poprzez tabelę atrybutów obiektów Bezpośrednie wykorzystanie danych CAD do wyświetlania, zapytań, analiz i geoprzetwarzania. Edycja Danych CAD Bezpośrednie kopiowanie i wklejanie obiektów CAD do innych klas obiektów GIS. Dociąganie do obiektów CAD podczas edycji. Bezpośredni zapis obiektów CAD w klasach obiektów GIS. Układy współrzędnych Wybór i zapis definicji układu współrzędnych dla pliku danych CAD. Graficzne wyrównanie położenia danych CAD względem położenia innych danych GIS i zapis definicji transformacji tego położenia (geoodniesienie). Geoprzetwarzanie - patrz Geoprzetwarzanie Konwersja Struktura Aplikacji Dostosowanie Aplikacji Wygląd i zachowanie aplikacji Pływające/Dokowalne paski narzędzi. Wykorzystanie kodowania UNICODE dla atrybutów międzynarodowych. Kompilacja z ustawieniami wyświetlania Microsoft Windows. Pliki warstw zarejestrowane w systemie Windows jako pliki aplikacji ArcGIS Dostosowanie Zmiana położenia narzędzi/pasków narzędziowych metodą przeciągnij upuść. Tworzenie nowych pasków narzędzi i menu bez konieczności programowania. Tworzenie i zapisywanie makr korzystając z Visual Basic for Applications (VBA). Rozszerzanie aplikacji komponentami COM dowolnego środowiska programistycznego. Budowa nowych komponentów ArcGIS za pomocą.net z wykorzystaniem dodatków Microsoft Visual Studio, szablonów i przykładów kodów.

10 Automatyzacja Danych Edycja Danych Edytowanie Ogólne Jednoczesne edytowanie wielu warstw. Nielimitowana liczba operacji cofnij/ponów. Integracja z ArcPad dla edycji pól. Dostarczenie obsługi dygimetru dla urządzeń ze sterownikami Wintab. Mierzenie w dowolnie wybranych jednostkach. Skalowanie obiektów, gdy pojedyncze wierzchołki są przemieszczane. Automatyczny pomiar poprawki terenowej stosownie w GIS. Informacja, do czego obiekt jest dociągany. Dokowalne okno dociągania umożliwiające szybką i łatwą zmianę dociągania podczas edycji. Opcja Dociągnij do warstwy w menu kontekstowym. Prosta edycja obiektów Multipatch (3D). Dociąganie względem warstwy Do wierzchołka. Do segmentu. Do końca. Dociąganie do tworzonej geometrii Do segmentu. Do wierzchołka. Prostopadle. Dociąganie do topologii Do węzłów topologii. Tolerancja dociągania W pikselach. W jednostkach mapy. Interaktywnie. Opcje Konstruowania Geometrii Definiowanie kolejnego segmentu przez kierunek. Definiowanie kolejnego segmentu na podstawie kąta odchylenia od ostatniego segmentu. Definiowanie kolejnego segmentu długością. Określenie współrzędnych X, Y. Określenie różnicy X,Y względem ostatniego wierzchołka. Definiowanie kolejnego segmentu jako równoległego do ostatniego. Definiowanie kolejnego segmentu jako prostopadłego do ostatniego. Definiowanie kolejnego segmentu na podstawie kąta odchylenia od istniejącego segmentu na Tworzenie geometrii w oparciu o istniejące obiekty. Tworzenie krzywych stycznych. Zakończenie poligony przez wygenerowanie segmentów prostopadłych względem pierwszego i ostatniego segmentu. Odwracanie orientacji geometrii. Przycinanie geometrii do określonej długości. Narzędzia Tworzenia Geometrii Wskazywanie i digitalizacja na ekranie. Digitalizacja strumieniowa. Dodawanie współrzędnych na podstawie kąta z jednego punktu i odległości z drugiego.

11 Dodawanie współrzędnych na podstawie przecięcia przedłużenia dwóch segmentów. Dodawanie współrzędnych w jednostkach kątowych (DD, DMS, DDM) Konstruowanie krzywych. Konstruowanie krzywych stycznych. Konstruowanie prostokątów i okręgów. Dodanie współrzędnych na podstawie odległości od dwóch znanych lokalizacji. Dodanie współrzędnych w punkcie środkowym pomiędzy dwoma znanymi lokalizacjami. Dodawanie współrzędnych punktu na przedłużeniu istniejących linii. Tworzenie łuku stycznego do dwóch linii w miejscu ich przecięcia (Zaokrąglenie). Zadania Manipulacji Obiektami Tworzenie nowych obiektów. Tworzenie nowych poligonów na podstawie geometrii istniejących obiektów (Autouzupełnianie Poligonów). Przekształcanie istniejącego obiektu. Wycinanie obiektów poligonowych. Tworzenie lustrzanych kopii istniejących obiektów. Rozciąganie i przycinanie istniejących obiektów. Rozcinanie istniejących linii w ich jawnym lub domyślnym miejscu przecięcia. Dodanie, usunięcie, interaktywne przesunięcie lub modyfikacja wartości współrzędnych dla wierzchołków istniejących obiektów. Narzędzia Edycji Obiektów Przesuwanie, obrót, usuwanie, kopiowanie oraz wklejanie. Rozdzielanie linii wg długości lub procentowo. Podział linii na podstawie odległości, liczby segmentów lub pomierzonej wartości (współrzędnej M). Tworzenie bufora wokół obiektów. Kopiowanie równoległe. Łączenie istniejących obiektów. Tworzenie nowych obiektów przez sumowanie obiektów w jednej lub w różnych warstwach (Union). Tworzenie nowych obiektów z buforów istniejących. Tworzenie nowych poligonów z przecięcia istniejących obiektów. Przecinanie warstw poligonowych. Rozciąganie i przycinanie obiektów do innych obiektów. Edytowanie Atrybutów Modyfikacja pojedynczego wybranego wiersza lub grupy jednocześnie (Okno Atrybutów). Kopiowanie atrybutów do jednego lub więcej wierszy jednocześnie. Obliczanie wartości atrybutów przy użyciu skryptów (Kalkulator Pól). Obliczanie wartości atrybutów w oparciu o własności geometryczne obiektów (Oblicz Geometrię). Zatwierdzanie wartości atrybutów korzystając ze zdefiniowanych reguł wartości poprawnych Wprowadzanie atrybutów dla nowych obiektów podczas ich tworzenia. Obiekty Wieloczęściowe Dodawanie i usuwanie części. Powiększanie do części. Dodawanie, usuwanie i edycja lokalizacji wierzchołków. Tworzenie oddzielnych obiektów z każdej części. Nawigowanie w Obrębie Mapy Podczas Edycji Powiększanie do wierzchołków obiektów. Powiększanie do części obiektów. Przesuwanie i powiększanie do nierozmieszczonych opisów lub obiektów powiązanych z nierozmieszczonymi opisami. Transformacje danych wektorowych

12 Transformacja Rubber Sheeting. Transformacja Afiniczna. Transformacja przez podobieństwo. Transformacja rzutowa. Wpasowanie styków. Transfer atrybutów pomiędzy obiektami scalanej geometrii. Kopiowanie geometrii obiektu z jednej lokalizacji/warstwy do nowej lokalizacji/warstwy. Generalizacja Wygładź obiekty liniowe. Uprość kształt obiektów liniowych. Mobilność Obsługa GPS Wyświetlanie w czasie rzeczywistym położenia z odbiornika GPS. Dynamiczne centrowanie mapy nad bieżącym punktem GPS. Zapisywanie położenia w plikach logów. Filtrowanie wg kolejności wprowadzania, czasu, odległości lub odchylenia. Tablet PC Eksport warstwy markerów do ArcMap Obsługa WindowsXP Tablet PC Edition. Edycja obiektów lub grafiki z wykorzystaniem rysika. Wykonywanie prostych zadań na mapie poprzez kreślenie rysikiem odpowiednich znaków. Opisywanie mapy z wykorzystaniem narzędzi podkreślania i podświetlania. Wyświetlanie pisma odręcznego. Konwersja podkreśleń i pisma ręcznego do tekstu. Archiwizacja geobazy profesjonalnej Wyświetlanie i zapytania Widok stanu geobazy na określony moment czasu. Bezpośrednie zapytania do danych archiwalnych. Geoodniesienie danych rastrowych Narzędzia Przesuwanie i obracanie obrazu rastrowego lub dopasowywanie go do wyświetlanych obiektów. Interaktywne określanie punktów kontrolnych. Zapis i Wczytywanie Punktów Kontrolnych wraz z informacją o dokładności. Metody transformacji Wielomianowa pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Dopasowanie. Wygładzanie (Spline). Zapisywanie wyników odniesienia przestrzennego. Tworzenie nowego zestawu danych (Rektyfikacja). Zapisywanie informacji o odniesieniu z obrazem rastrowym. Zarządzanie danymi i zatwierdzanie Zarządzanie Danymi Ogólne

13 Zarządzanie danymi GIS i wszystkimi powiązanymi plikami z widoku drzewka katalogowego (ArcCatalog ). Zarządzanie zestawami rastrów i katalogami rastrów w geobazie osobistej. Tworzenie klas obiektów geobazy osobistej lub plikowej. Tworzenie plików shape. Administrowanie ArcGIS Server. Połączenie z geobazą profesjonalną poprzez system operacyjny lub autoryzowany dostęp do bazy danych. Wyszukiwanie danych GIS według Nazwy. Typu. Położenia. Daty. Metadanych. Weryfikacja atrybutów Geoprzetwarzanie podtypów Dodawanie Podtypu. Usuwanie Podtypu. Ustawianie Podtypu Domyślnego. Ustawianie Pola Podtypu. Geoprzetwarzanie domen Dodawanie Wartości Kodowej Do Domeny. Nadanie Domeny Polu. Tworzenie Domeny. Usunięcie Wartości Kodowej Z Domeny. Usunięcie Domeny. Domena Do Tabeli. Usunięcie Domeny dla Pola. Ustawienie Wartości dla Domeny Zakresowej. Tabela do Domeny. Topologia Wyświetlanie Mapy Wyświetlanie podsumowania błędów i wyjątków w topologii. Wyświetlanie klas obiektów i reguł biorących udział w topologii. Wyświetlanie na mapie błędów, wyjątków i obszarów niepewnych topologii. Edytowanie Konstruowanie i edytowanie topologii z warstw tematycznych mapy. Topologiczne przesuwanie segmentów i węzłów. Selekcja lub pokazywanie obiektów przylegających lub połączonych. Przekształcanie segmentów powiązanych pomiędzy obiektami. Modyfikacja współrzędnych powiązanych segmentów lub węzłów. Podział powiązanych segmentów w określonym punkcie, odległości lub procentowo wzdłuż segmentu. Przesuwanie segmentów i węzłów do określonej lokalizacji. Odsunięcie segmentów i węzłów na podstawie przesunięcia od aktualnej pozycji Łączenie stykających się segmentów. Kontrola przesunięcia odpowiadających lub powiązanych obiektów podczas przesuwania powiązanego segmentu lub węzła

14 Sieci Analizy Sieciowe Wyznaczanie Ścieżek Pod Prąd. Wyznaczanie Ścieżek Zgodnie z Prądem. Wyszukanie Wspólnych Źródeł. Wyszukanie Połączonych. Wyszukanie Pętli. Wyszukanie Rozłączonych. Wyszukanie Ścieżki. Wyszukanie Ścieżki Pod Prąd. Wyszukanie Nagromadzeń Pod Prąd. Wyznaczanie punktów izolowanych od sieci. Odniesienie Liniowe (Trasy) Wyświetlanie Wyszukiwanie i wyświetlanie zdarzeń dynamicznej segmentacji (punktowych, liniowych i ciągłych) na trasach. Edytowanie Interaktywna modyfikacja miary bieżącej (M). Interaktywne usuwanie miary bieżącej (M). Tworzenie tras dla wybranych linii korzystając z długości obiektów, wartości pól lub określenia miary Od i Do. Edycja części linii niepowodująca zmian miar reszty linii. Dopasowanie trasy w oparciu o punkty rozmieszczone wzdłuż linii (kalibracja). Obliczanie miar w oparciu o miary linii od-do. Określenie kierunku digitalizacji linii w celu dopasowanie wartości miar. Obliczanie miar w oparciu o długość linii. Wstawienie miar na linię. Obliczanie nieznanych miar korzystając z interpolacji względem istniejących miar. Dodawanie wartości do wszystkich miar na linii. Mnożenie wszystkich miar linii przez współczynnik. Dodawanie wierzchołków o określonej mierze bieżącej. Geoprzetwarzanie Tworzenie Warstwy Zdarzeń Na Trasie. Tworzenie tras. Kalibracja tras (wyrównanie wszystkich miar trasy w oparciu o punkty wzdłuż trasy). Agregowanie Zdarzenia Na Trasach. Lokalizowanie Obiektów Wzdłuż Tras. Nakładanie Zdarzeń na Trasach. Transformowanie Zdarzeń na Trasach. Metadane Ogólne Automatyczne lub ręczne tworzenie metadanych. Import/Export metadanych. Eksport metadanych do formatu ISO Tworzenie szablonów metadanych w plikach XML. Przeglądanie metadanych wykorzystując różne style Federal Geographic Data Committee (FGDC).

15 FGDC Classic. FGDC ESRI. FGDC FAQ. FGDC Geography Network. ISO. ISO Geography Network. Raw XML. Metadane - geoprzetwarzanie Metadata Publisher. ESRI Metadata Translator. USGS MP Metadata Translator. XSLT Transformation. Operowanie i analizy danych Geoprzetwarzanie Środowisko Łączenie narzędzi geoprzetwarzania w ciąg procesowy z wykorzystaniem Wizualnego Środowiska Modelowania (ModelBuilder). Wyświetlanie okna zawartości wszystkich narzędzi geoprzetwarzania. Wyświetlanie okna indeksu narzędzi geoprzetwarzania. Wyświetlanie okna wyszukiwania narzędzi geoprzetwarzania. Wyświetlanie okna "Ulubione" z najczęściej używanymi narzędziami geoprzetwarzania. Tworzenie i udostępnianie nowych narzędzi geoprzetwarzania w postaci modeli lub skryptów. Zapisywanie narzędzi w geobazie lub w strukturze katalogów. Korzystanie ze skrótów do narzędzi geoprzetwarzania z poziomu linii poleceń. Wyświetlanie na mapie, za pomocą narzędzi warstw, wyników pośrednich i końcowych przetwarzanego modelu procesu. Wielokrotne uruchamianie narzędzi, modeli i skryptów z różnymi parametrami wejściowymi w jednej operacji (Przetwarzanie wsadowe). Budowanie pętli modeli dla określonej liczby iteracji, listy danych wejściowych, serii wartości lub do momentu spełnienia określonego warunku. Obsługiwane środowiska programistyczne C++. JavaScript. Perl. Pyton. VBA. VBScript. Visual Basic. Visual Studio.NET. Ogólne zarządzanie danymi Dołączanie. Kopiowanie. Usuwanie. Przyłącz Gałąź. Łączenie. Zmiana Nazwy. Wybierz Dane. Porównanie Danych

16 Porównanie Obiektów. Porównanie Plików. Porównanie Rastra. Porównanie Tabel. Porównanie TIN. Zarządzanie tabelami Kopiowanie Wierszy. Tworzenie Tabeli. Usuwanie wierszy. Pobierz Liczbę. Zarządzanie polami Dodawanie pola. Nadawanie Polu Wartości Domyślnej. Calculate End Date (brak tłum.). Obliczanie pola. Usuwanie pola. Transpozycja pól czasowych (na wiersze). Zarządzanie klasami obiektów Dołączanie Klasy Obiektów Opisowych. Obliczanie Domyślnej Tolerancji Skupiania. Obliczanie Domyślnego Indeksu Siatki Przestrzennej. Tworzenie Klasę Obiektów. Utwórz Siatkę. Integrowanie. Aktualizowanie Klasy Obiektów Opisowych. Zarządzanie obiektami Dodanie współrzędnych X,Y. Wyrównaj 3D Z. Sprawdzanie Geometrii. Kopiowanie Obiektów. Usuwanie Obiektów. Wieloczęściowy do Jednoczęściowego. Naprawianie Geometrii. Geobaza plikowa Skompresuj Dane Geobazy Plikowej. Zdekompresuj Zestaw Danych Geobazy Plikowej. Generalizacja Agregowanie (Dissolve). Odwzorowania i Transformacje Utwórz Własną Transformację Geograficzną. Definiowanie Odwzorowania (pojedynczo). Odwzorowanie danych wektorowych Zmień odwzorowywanie (w trybie wsadowym). Tworzenie Odniesienia Przestrzennego. Zmień odwzorowanie (pojedynczo). Zarządzanie rastrami Dodaj Mapę Barw. Budowanie piramid wsadowo. Obliczanie statystyk wsadowo. Budowanie piramid.

17 Budowanie Tabeli Atrybutów Rastra. Obliczanie Statystyki. Wycinanie. Kanały Złożone. Kopiowanie Rastra. Kopiuj pozycje Katalogu Rastrów. Ortorektyfikacja Zestawu Danych Rastrowych. Uszczegółowienie Panchromatyczne Zestawu Danych Rastrowych. Tworzenie Katalogu Rastrów. Tworzenie Zestawu Danych Rastrowych. Usuń Mapę Barw. Usuń Tabelę Atrubytów Rastra. Usuwanie Elementu Katalogu Rastrów. Pobierz Własności Rastra. Mozaikowanie. Mozaikowanie do Nowego Rastra. Katalog rastrów do Zestawu danych rastrowych. Przepróbkowanie. Przestrzeń Robocza Do Katalogu Rastrów. Przestrzeń Robocza Do Zestawu Danych Rastrowych. Konwersja rastrów ASCII do Rastra. DEM do Rastra. Obiekt do Rastra. Zmiennoprzecinkowe do Rastra. Raster do pliku ASCII. Raster na Rzeczywiste. Raster do innego formatu (wielokrotnie). Raster na Punkt. Raster na Poligon. Raster na Polylinię. Transformacja/odwzorowanie rastrów Odwróć. Odbicie w Lustrze. Zmiana Odwzorowania Rastra. Przeskalowanie. Obrót. Przesunięcie. Przekształcenie. Konwersja Klasa Obiektów do Klasy Obiektów. Klasa obiektów do Geobazy (wielokrotnie). Klasa Obiektów do pliku Shape (wielokrotnie). Import adnotacji CAD do geobazy. Import adnotacji Coverage do geobazy. Import z CAD do geobazy. Raster do Geobazy (wielokrotnie). Tabela do dbase (wielokrotnie). Tabela to Geobazy (wielokrotnie). Tabela to Tabeli.

18 Dodanie Pola CAD. Tworzenie CAD XData. Eksport do CAD. Ustawianie Aliasu CAD. Warstwy i Widoki Tabel Tworzenie Warstwy Wektorowej. Tworzenie Warstwy Zapytań. Tworzenie Warstwy Katalogu Rastrów. Tworzenie Warstwy Rastrowej. Tworzenie Widoku Tabeli. Tworzenie warstwy zdarzeniowej X, Y. Zapis Do Pliku Warstwy. Wybieranie Warstwy Według Atrybutów. Wybieranie Warstwy Według Położenia. Analizy podstawowe Buforowanie. Wycinanie. Przecinanie. Bufor wielopierścieniowy. Wybieranie. Złączenie Przestrzenne. Statystyki Sumaryczne. Wybór Tabeli. Sumowanie. Spatial Statistics Tools - Analyzing Patterns Average Nearest Neighbor High/Low Clustering (Getis_Ord General G) Multidistance Spatial Cluster Analysis (Ripley's K Function) Spatial Autocorrelation (Moran's I) Spatial Statistics Tools - Mapping Clusters Cluster/Outlier Analysis (Anselin Local Moran s I) Hot Spot Analysis (Getis_Ord Gi*) Spatial Statistics Tools - Measuring Geographic Distributions Central Feature Directional Distribution (Standard Deviational Ellipse) Linear Directional Mean Mean Center Standard Distance Spatial Statistics Tools - Modeling Spatial Relationships Generate Spatial Weights Matrix Ordinary Least Squares Regression Spatial Statistics Tools - Rendering Cluster/Outlier Analysis with Rendering Collect Events with Rendering Count Rendering Hot Spot Analysis with Rendering Z-Score Rendering Spatial Statistics Tools - Utilities Calculate Areas Calculate Distance Band from Neighbor Count

19 Collect Events Convert Spatial Weights Matrix to Table Export Feature Attribute to ASCII Narzędzia wielowymiarowe Obiekt do NetCDF. Wykonaj Warstwę Obiektową NetCDF. Wykonaj Warstwę Rastrową NetCDF. Wykonaj Widok Tabeli NetCDF. Raster do NetCDF. Wybierz według Wymiaru. Tabela do NetCDF. Przestrzenie Robocze Tworzenie zestawu danych. Tworzenie geobazy plikowej. Tworzenie Folderu. Tworzenie Geobazy Osobistej. Zarządzanie bazami danych Kompaktowanie. Uaktualnianie Odniesienia Przestrzennego. Złączenia tabel Dodawanie Złączenia. Usuwanie Złączenia. Indeksy tabel Dodanie Indeksu Atrybutu. Dodanie Indeksu Przestrzennego. Usunięcie Indeksu Atrybutu. Usunięcie Indeksu Przestrzennego. Zarządzanie ArcGIS Server Usuń Map Server Cache. Generuj Globe Server Cache. Generuj Map Server Cache. Generuj Map Server Cache Tiling Scheme. Aktualizuj Map Server Cache. Dane Standardowe serwisy ArcGIS Online Serwisy z mapami bazowymi 2D i 3D Microsoft Virtual Earth (Requires Current Maintenance) Roads - Street-Level Detail for 67 Countries Aerial - Worldwide Orthographic Satellite and Aerial Imagery Hybrid - Imagery Overlaid with Roads and Labels Elevation Model of the World World Imagery 500 Meter Resolution Global Imagery 15 Meter Resolution Landsat Imagery for the World 1-2 meter Resolution Imagery for the United States and Other Areas World Street Map Highways

20 Roads Railways Water Features Administrative Boundaries Cities Landmarks Shaded Relief Imagery World Shaded Relief Imagery 90 Meter and 1 Kilometer Resolution Source for the World 30 Meter Resolution Source for the United States World Political Map Administrative Boundaries Place Names World Physical Map 1.2 Kilometer Land Cover Imagery USA Topographic Maps 1:24,000 Scale Maps 1:100,000 Scale Maps 1:250,000 Scale Maps World Topographic Maps 1:1,000,000 Scale Maps World Gazetteer - Find Countries, Places, Cities, and Landmarks Routing Services - Driving Directions and Drive-Time Areas Dane i mapy ESRI World Countries 2008 Countries (Generalized) Country Boundaries Country Boundaries (Generalized) Administrative Units and Boundaries Regions and Continents Census IPC Demographics (Table) Country Memberships of Political Organizations (Table) Cities and Gazetteer Drainage Systems Lakes and Rivers World Wildlife Fund Terrestrial and Marine Ecoregions UTM Zones and Time Zones Latitude and Longitude Grids Named Latitudes and Longitudes World Map Background Europe Europe Basemap Countries Level 1 to Level 3 Provinces Cities, Places, and Urbanized Areas Major Roads and Roads Railroads and Railroad Stations Major Lakes, Major Rivers, and Water Bodies

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Etykietowanie zaawansowane...6

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcView 9.1

Funkcjonalność ArcView 9.1 Funkcjonalność ArcView 9.1 Mapa - 2 - Interakcja z Mapą - 2 - Wyświetlanie Mapy - 2 - Kompozycja i drukowanie strony - 3 - Tekst na mapie - 4 - Dopasowywanie adresów - 5 - Obsługa danych i interoperacyjność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 22/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa systemu do zbierania i przetwarzania informacji oraz zobrazowania sytuacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA M I E J S K A P R A C O W N I A P L A N O W A N I A P R Z E S T R Z E N N E G O I S T R A T E G I I R O Z W O J U P L. D E F I L A D 1, 00 901 W A R S Z A W A znak sprawy: MP-FK-3052-6/2013 tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE BKZ.342-00007/07 Kołobrzeg, 14 wrzesień 2007r. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Izba Celna w Rzepinie OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wersja: 0.1 Dotyczy zakupu i wdrożenia oprogramowanie związanego z prezentacją przestrzenną GIS dla potrzeb wsparcia analizy kryminalnej w SC. Metryka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 5 do SIWZ/ zał. do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ArcGIS for Server Enterprise Standard - oprogramowanie geoinformatyczne, licencja bezterminowa 1 szt. 1. Umożliwianie publikacji

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.4

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.4 Formularz wymaganych warunków technicznych, dla dostaw objętych Pakietem 4 pn. Dostawa oprogramowania do zaawansowanych analiz i wizualizacji danych (w tym chmur punktów pochodzących z naziemnego skaningu

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Michał Wiącek

Projekt okładki: Michał Wiącek powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z załoŝenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej Program Studiów 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe są adresowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DigiTerra Explorer 6

Instrukcja obsługi programu DigiTerra Explorer 6 Instrukcja obsługi programu DigiTerra Explorer 6 Copyright (Prawa autorskie): SmallGIS Antoni Łabaj, Obrońców Helu 21, 30-395 Krakow, Poland www.smallgis.pl Powyższa instrukcja przeznaczona jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 10 do SIWZ. wykonawca.. data OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU Ze względu na planowany bardzo krótki okres realizacji i związane z tym ryzyko wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia 2 Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia Zagadnienie Wprowadzenie do programu GeoMedia Charakterystyka systemu Tworzenie geoprzestrzeni Podłączanie istniejących

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Map 3D 2008. Samouczek. Kwiecień 2007 r.

AutoCAD Map 3D 2008. Samouczek. Kwiecień 2007 r. AutoCAD Map 3D 2008 Samouczek Kwiecień 2007 r. Copyright 2007 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Ta publikacja, ani żadna jej część, nie może być reprodukowana w żadnej formie, żadną metodą i w

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Analiza funkcjonalności ci oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych.

Bardziej szczegółowo

MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności

MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności USA: Phone: 518.285.6000 Fax: 518.285.6070 Sales: 800.327.8627 Government Sales: 800.619.2333 Technical Support: 518.285.7283 Technical Support

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres zamawiającego: Gospodarstwo Pomocnicze przy Magurskim Parku Narodowym, Krempna 59, 38-232 Krempna, tel. (0-13) 44 14 099, 44 14 440.

1. Nazwa i adres zamawiającego: Gospodarstwo Pomocnicze przy Magurskim Parku Narodowym, Krempna 59, 38-232 Krempna, tel. (0-13) 44 14 099, 44 14 440. ZF-370/2/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Krempna 31.03.2010 r. 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gospodarstwo Pomocnicze przy Magurskim Parku Narodowym, Krempna 59, 38-232 Krempna, tel. (0-13)

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project QGIS User Guide Wydanie 2.2 QGIS Project December 04 2014 Spis treści 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

Część I STATISTICA Pakiet Zaawansowany 10 PL Warunki równoważności:

Część I STATISTICA Pakiet Zaawansowany 10 PL Warunki równoważności: ZAŁĄCZNIK NR 6 Opis równoważności: oprogramowanie specjalistyczne Poz. 1 Część I STATISTICA Pakiet Zaawansowany 10 PL Graficzny interfejs użytkownika; graficzna interpretacja wyników obliczeń; realizacja

Bardziej szczegółowo

ArcGISd. Rozszerzenia

ArcGISd. Rozszerzenia ArcGISd Rozszerzenia Rozszerzenia ArcGIS Specjalistyczne narzędzia GIS do realizacji zaawansowanych analiz i profesjonalnego tworzenia map Esri oferuje wiele rozszerzeń wzbogacających możliwości oprogramowania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS GRZEGORZ MYRDA. Przegląd oprogramowania Free & Open Source GIS

MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS GRZEGORZ MYRDA. Przegląd oprogramowania Free & Open Source GIS MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS GRZEGORZ MYRDA Przegląd oprogramowania Free & Open Source GIS 1 OPROGRAMOWANIE GIS 2 G. MYRDA - PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA FREE & OPEN SOURCE GIS Krystyna GIS O aplikacji:

Bardziej szczegółowo

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ.. Miasto Jasło Pieczęć Wykonawcy Ul. Rynek 12 38-200 Jasło OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: Poniższe wymagania określają zakres Systemu Informacji Przestrzennej w ramach niniejszej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator

Grafika wektorowa - Adobe Illustrator Grafika wektorowa - Adobe Illustrator dr Radosław Stelmaszczyk/dr Krzysztof Moszczyński przewodnik do ćwiczeń Spis treści 00. Wstęp... 5 Grafika wektorowa... 5 01. Otwieranie, tworzenie i zapisywanie dokumentów...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/161/2012 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania komputerowego dla Laboratorium

Bardziej szczegółowo