ECDL Advanced Moduł AM6 Grafika menedżerska i prezentacyjna Syllabus, wersja 2.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ECDL Advanced Moduł AM6 Grafika menedżerska i prezentacyjna Syllabus, wersja 2.0"

Transkrypt

1 ECDL Advanced Moduł AM6 Grafika menedżerska Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne

2 Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących z Fundacji ECDL. Polskie Towarzystwo Informatyczne i Fundacja ECDL zastrzegają sobie prawo do zmian treści dokumentu oraz wyłączenia od odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody powstałe na skutek wykorzystania niniejszego dokumentu i treści w nim zawartych. Zaawansowana Grafika menedżerska (Moduł AM6) Zawarte poniżej informacje stanowią Syllabus dla Zaawansowanej Grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej (Moduł AM6 ECDL Advanced) i stanowiły podstawę do utworzenia testów praktycznych. Syllabus zawiera zagadnienia wykraczające ponad poziom Modułu 6 (Grafika menedżerska ) ECDL Core. Egzamin z Zaawansowanej Grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej zakłada, że kandydat w pełni opanował zakres wiedzy oraz umiejętności na poziomie Modułu 6 ECDL Core. Cele Modułu Zaawansowana Grafika menedżerska wymaga od kandydata zrozumienia zasad planowania i projektowania prezentacji oraz umiejętności niezbędnych do stworzenia zaawansowanej prezentacji multimedialnej. Kandydat powinien: rozumied wpływ audytorium i środowiska wygłaszania prezentacji na planowanie i projektowanie prezentacji umied tworzyd i modyfikowad szablony oraz formatowad tło slajdu umied wzbogacid prezentację stosując wbudowane narzędzia do rysowania i obróbki grafiki umied wstawid i modyfikowad diagramy oraz formatowad wykresy na poziomie zaawansowanym umied wstawid plik muzyczny lub klip wideo do prezentacji oraz stosowad animacje umied zastosowad łącza do plików, wstawid obiekt osadzony w celu powiązania danych tworzyd niestandardowe pokazy slajdów, nadawad ustawienia pokazu i kontrolowad pokaz slajdów. Strona 2 z 7

3 KATEGORIA UMIEJĘTNOŚCI NUMER ZADANIA AM6.1.1 AM Rozumienie wpływu składu Audytorium i demograficznego audytorium środowisko AM6.1 Założenia projektowe (zróżnicowanie ze względu na wiek, wykształcenie, zawód, czy tło kulturowe) na projektowanie prezentacji. Projektowanie prezentacji stosownie do poziomu znajomości problematyki przez odbiorcę. AM Projektowanie prezentacji stosownie do miejsca jej przeprowadzenia. Branie pod uwagę takich elementów jak: oświetlenie, dostępne urządzenia audio-wizualne, wielkośd i rozkład pomieszczenia. AM6.1.2 Zawartośd i projekt graficzny AM Rozumienie potrzeby dostosowania zawartości prezentacji do dostępnego czasu oraz zaplanowania chronometrażu. AM6.2 Szablony i wzorce slajdów AM6.2.1 Wzorce slajdów AM Prezentacja opiera się na zastosowaniu obiektów graficznych oraz tekstu. Rozumienie konieczności ograniczania szczegółowości elementów graficznych i tekstu. AM Rozumienie znaczenia stosowania spójnych styli oraz właściwego kontrastu kolorystycznego. AM Świadomośd możliwości zastosowania elementów projektu graficznego takich jak: wielkośd czcionki, tekst alternatywny, kolor, ograniczanie liczby animacji i przejśd. AM Dodawanie nowego wzorca slajdów oraz wzorca tytułowego Strona 3 z 7 AM Modyfikowanie układów należących do wzorca slajdów: modyfikacja czcionki, zmiana kolorów i efektów wypełnienia tła, formatowanie listy wypunktowanej, zmiana położenia

4 i usuwanie obszarów. AM Zastosowanie niestandardowe-go wzorca slajdów do wybranych slajdów. AM6.2.2 Szablony AM Tworzenie nowego szablonu oraz motywu pakietu Office. AM Modyfikacja szablonu oraz motywu pakietu Office. AM6.3 Obiekty graficzne AM6.3.1 Formatowanie kształtów AM Zastosowanie efektów wypełnienia tła dla kształtów. AM Zastosowanie efektu przeźroczystości dla kształtów. AM Zastosowanie efektów 3-W dla kształtów. AM Kopiowanie formatu kształtu i stosowanie go dla innego kształtu. AM Zmiana domyślnych ustawieo formatowania nowych kształtów. AM6.3.2 Formatowanie obrazów i zdjęd AM Dostosowywanie jasności i kontrastu kolorystycznego obrazów i zdjęd AM Zastosowanie różnych trybów kolorów obrazów i zdjęd: skala odcieni szarości, rozmycie oraz czarno-biały. AM Zastosowanie efektu ponownego kolorowania. Przywracanie pierwotnego koloru obiektu graficznego. AM6.3.3 Przemieszczanie obiektów graficznych AM Umiejętnośd włączenia oraz wyłączenia linijki, siatki i prowadnic. Włączanie i wyłączanie przyciągania obiektów do siatki. AM Umieszczanie obiektu graficznego (zdjęcia, obrazu, czy kształtu) na slajdzie przy użyciu współrzędnych poziomych i pionowych. Strona 4 z 7

5 AM AM AM Położenie na slajdzie wybranych obiektów graficznych poziomo i pionowo względem współrzędnych slajdu. Przycinanie obiektu graficznego. Proporcjonalne i nieproporcjonalne skalowanie obiektów graficznych. AM Konwertowanie obiektów graficznych na obraz rysunkowy (motyw) Microsoft Office. Modyfikowanie obrazu rysunkowego. AM Zapisywanie obiektu graficznego jako plik w formatach: gif, jpeg, bmp, png. AM Ukrywanie grafiki tła slajdów. AM6.4 Wykresy i diagramy AM6.4.1 Stosowanie wykresów AM Formatowanie tytułu i legendy wykresu oraz etykiet danych i osi. AM Zmiana typu wykresu seryjnego dla wybranej serii danych. AM Modyfikowanie nakładania serii i szerokości przerwy między kolumnami na wykresie. AM Formatowanie obszaru wykresu, obszaru kreślenia oraz kolumn na wykresie w celu wstawienia obrazu. AM Zmiana wyskalowania osi: modyfikacja wartości maksimum i minimum wyświetlanych na osi, przypisywanie jednostki głównej i pomocniczej dla osi. AM6.4.2 Stosowanie diagramów AM Korzystanie z wbudowanych narzędzi umożliwiających rysowanie diagramów takich jak cyklei piramidy AM Dodawanie, usuwanie i Strona 5 z 7

6 przesuwanie elementów w diagramach. AM Dodawanie, usuwanie oraz zmiana połączeo w diagramach AM6.5 Multimedia AM6.5.1 Dźwięki, filmy AM Wstawianie plików filmowych odtwarzających się automatycznie lub po kliknięciu myszą. AM Wstawianie plików dźwiękowych odtwarzających się automatycznie lub po kliknięciu myszą. AM6.5.1 Animacje AM Zmiana ustawieo i efektów animacji niestandardowej. Zmiana kolejności odtwarzania animacji na slajdzie. AM Formatowanie elementów listy wypunktowanej, tak aby ulegały przygaszeniu po animacji. AM Nadawanie animacji elementom wykresu według serii, kategorii, elementów w serii i kategorii. Animacji nie podlega legenda wykresu oraz linie siatki. AM6.6 Zwiększanie wydajności AM6.6.1 Łączenie, osadzanie AM Wstawianie, modyfikowanie i usuwanie hiperłącza. AM Wstawianie przycisku akcji. Modyfikowanie ustawieo przycisku akcji, tak aby przenosił na wybrany slajd, uruchamiał pokaz niestandardowy, otwierał plik lub przekierowywał na wybrany adres URL. AM AM Wstawianie na slajd łącza do pliku i wyświetlanie jako obiekt osadzony lub ikonę. Aktualizowanie i usuwanie łączy. AM Wstawianie obiektu graficznego z pliku jako łącze do pliku. AM Osadzanie danych na slajdzie i wyświetlanie na slajdzie jako obiekt osadzony. Strona 6 z 7

7 AM6.6.2 Importowanie, eksportowanie AM AM AM Modyfikowanie i usuwanie danych osadzonych. Dołączanie slajdów, całych prezentacji, listy wypunktowanej edytora tekstu do już istniejącej prezentacji. Zapisywanie wybranych slajdów jako odrębnych plików w formatach: gif, jpeg, bmp. AM6.7 Zarządzanie prezentacją AM6.7.1 Pokazy niestandardowe AM Tworzenie i prezentowanie nazwanego niestandardowego pokazu slajdów. AM Kopiowanie, edytowanie i usuwanie niestandardowych pokazów slajdów. AM6.7.2 Ustawienia pokazu slajdów AM AM AM Zastosowanie i usuwanie chronometrażu podczas przejśd slajdów. Nadawanie ustawieo opcji pokazu włączających i wyłączających pokaz w pętli ciągłej. Nadawanie ustawieo przełączania slajdów włączających ręczne lub zgodne z chronometrażem przełączanie slajdów. AM6.7.3 Zarządzanie pokazem slajdów AM Zachowywanie i czyszczenie adnotacji odręcznych podczas pokazu slajdów AM Włączanie białego i czarnego ekranu podczas pokazu slajdów. Zatrzymywanie, restartowanie i kooczenie pokazu slajdów. Strona 7 z 7

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Jolanta Pokorska Podręcznik jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik informatyk 312[01]. Numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/161/2012 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania komputerowego dla Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi

Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi 1 Selteco Alligator Flash Designer 8 PL Instrukcja Obsługi www.selteco.pl 2 Witamy w programie Alligator Flash Designer Alligator Flash Designer pozwala na tworzenie interaktywnych animacji Flash na strony

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum

Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Marcin Genatowski Laboratorium informatyka Autorski program rozwijający kompetencje kluczowe uczniów gimnazjum Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Projektant stron internetowych PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE: Projektant stron internetowych PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIE: Projektant stron internetowych PROGRAM SZKOLENIA Moduł 1: Grafika rastrowa z wykorzystaniem programu Photoshop 1. Zapoznanie się z obszarem roboczym Rozpoczynanie pracy w Photoshopie, Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start"

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start" CorelDRAW Graphics Suite X7 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera w pełni zintegrowane aplikacje i uzupełniające je moduły dodatkowe do obsługi wszystkich zadań graficznych:

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa 2004

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa 2004 Koncepcja cyklu wydawniczego zarządzanie informacją: Izabela Handel Projekt okładki i strony tytułowej: Agata Jaworska Zdjęcie na okładce: Jan Morek Projekt makiety: Ewa Marszał-Demianiuk Redaktor inicjujący:

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 5 zamówienia Dostawa oprogramowania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 5 zamówienia Dostawa oprogramowania Załącznik nr 5E do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 5 zamówienia Dostawa oprogramowania 1) Pakiet oprogramowania graficznego

Bardziej szczegółowo

Presto! PageManager do skanerów Kodak

Presto! PageManager do skanerów Kodak Presto! PageManager do skanerów Kodak Podręcznik użytkownika A-61830_pl 1 Streszczenie Spis treści Instalacja...1-1 Funkcje...1-2 Dodatkowa dokumentacja...1-3 Kodak Alaris Inc. i NewSoft wspólnie opracowali

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo