Materiały szkoleniowe Moduł Administracja budowlana. Urząd Starostwa Powiatowego w Chełmie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały szkoleniowe Moduł Administracja budowlana. Urząd Starostwa Powiatowego w Chełmie"

Transkrypt

1 Moduł Administracja budowlana Urząd Starostwa Powiatowego w Chełmie

2 Informacje o dokumencie: Autor: Magdalena Flacha Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 52 Data utworzenia: Data ost. modyfikacji: Kontakt do uwag: Wersja Data Wersji Autor Opis Magdalena Flacha Moduł Administracja budowlana Lista załączników: Nazwa załącznika Wersja 2

3 Spis treści: 1. Wstęp Zakres szkolenia Moduł Administracja budowlana Wnioski budowlane Rozpoczęcie rejestracji wniosku dla wyszukanej działki Rozpoczęcie rejestracji wniosku dla dowolnej geometrii lub wyselekcjonowanych działek Wnioski budowlane - edycja atrybutów Wnioski budowlane dodawanie załączników Wnioski budowlane obiekty w relacji Wnioski budowlane - wyszukiwanie Wnioski budowlane generuj projekt decyzji Decyzje budowlane Decyzje budowlane - rejestracja Decyzje budowlane obiekty w relacji Decyzje budowlane wyszukiwanie Decyzje budowlane generuj decyzję Zgłoszenia rozpoczęcia i zakooczenia robót budowlanych Zgłoszenia rozpoczęcia i zakooczenia robót budowlanych - rejestracja Zgłoszenia rozpoczęcia i zakooczenia robót budowlanych obiekty w relacji Zgłoszenia rozpoczęcia i zakooczenia robót budowlanych - wyszukiwanie Wnioski o pozwolenie na użytkowanie Wnioski o pozwolenie na użytkowanie - rejestracja Wnioski o pozwolenie na użytkowanie obiekty w relacji Wnioski o pozwolenie na użytkowanie wyszukiwanie Wnioski o pozwolenie na użytkowanie generuj projekt decyzji Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie - rejestracja Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiekty w relacji Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie wyszukiwanie Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie generuj decyzję Raporty dedykowane Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę Ewidencja obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania Słowniki - edycja Słownik podmiotów - edycja Słownik projektantów edycja Słownik PKOB edycja Słownik inspektorów edycja Słownik pojęd i terminów

4 Spis rysunków Rysunek 1 Moduł Administracja budowlana... 6 Rysunek 2 Moduł Administracji budowlanej - powiązania... 7 Rysunek 3 Wyszukanie działki... 8 Rysunek 4 Rejestracja wniosku na wyszukanej działce... 9 Rysunek 5 Menu Edycja Wnioski Budowlane... 9 Rysunek 6 Formatka edycji - Wnioski budowlane edycja Rysunek 7 Narzędzia edycji geometrii Rysunek 8 Formatka edycji - Wnioski budowlane Rysunek 9 Dodawanie Podmiotu do wniosku Rysunek 10 Dodawanie Projektanta do wniosku Rysunek 11 Formatka edycji - Wnioski budowlane edycja - atrybuty wniosku - załączniki Rysunek 12 Formatka edycji - Wnioski budowlane edycja - atrybuty wniosku załączniki cd Rysunek 13 Formatka edycji - Wnioski budowlane edycja - atrybuty wniosku cd Rysunek 14 Działki we wniosku budowlanym Rysunek 15 Zapisywanie obiektów związanych z wnioskiem Rysunek 16 Menu Wyszukiwania Rysunek 17 Opcje wyszukiwania Wnioski budowlane Rysunek 18 Wnioski budowlane wyszukiwania Rysunek 19 Generowanie projektu decyzji Rysunek 20 Szablon projektu decyzji wraz z uzupełnionymi informacjami na pdst. danych zawartych w bazie Systemu Rysunek 21 Decyzje budowlane - rejestracja Rysunek 22 Decyzja budowlana - edycja Rysunek 23 Decyzja budowlana edycja cd Rysunek 24 Decyzja budowlana edycja cd Rysunek 25 Decyzja budowlana edycja cd Rysunek 26 Szczegóły obiektu obiekty w relacji Rysunek 27 Opcje wyszukiwania Decyzje budowlane Rysunek 28 Decyzja budowlana - wyszukiwanie Rysunek 29 Generowanie decyzji Rysunek 30 Szablon projektu decyzji wraz z uzupełnionymi informacjami na pdst. danych zawartych w bazie Systemu Rysunek 31 Zgłoszenie rozpoczęcia/zakooczenia robót budowlanych - rejestracja Rysunek 32 Zgłoszenie rozpoczęcia/zakooczenia robót budowlanych - edycja Rysunek 33 Szczegóły obiektu obiekty w relacji Rysunek 34 Opcje wyszukiwania Zgłoszenia robót budowlanych Rysunek 35 Zgłoszenia robót budowlanych - wyszukiwania Rysunek 36 Wnioski o pozwolenie na użytkowanie rejestracja Rysunek 37 Wniosek o pozwolenie na użytkowanie - edycja Rysunek 38 Wniosek o pozwolenie na użytkowanie edycja Cd Rysunek 39 Szczegóły obiektu obiekty w relacji Rysunek 40 opcje wyszukiwania wnioski o pozwolenie na użytkowanie

5 Rysunek 41 Wnioski o pozwolenie na użytkowanie wyszukiwanie Rysunek 42 Generowanie decyzji Rysunek 43 Szablon projektu decyzji wraz z uzupełnionymi informacjami na pdst. danych zawartych w bazie Systemu Rysunek 44 Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie rejestracja Rysunek 45 Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie edycja Rysunek 46 Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie edycja Cd Rysunek 47 Szczegóły obiektu obiekty w relacji Rysunek 48 Opcje wyszukiwania decyzje o pozwoleniu na użytkowanie Rysunek 49 Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie - wyszukiwanie Rysunek 50 Generowanie decyzji Rysunek 51 Szablon decyzji wraz z uzupełnionymi informacjami na pdst. danych zawartych w bazie Systemu Rysunek 52 Wyszukiwanie obiektów do raportu dedykowanego Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę Rysunek 53 Raport dedykowany: Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę Rysunek 54 Wyszukiwanie obiektów do raportu dedykowanego Ewidencja obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania Rysunek 55 Raport dedykowany: Ewidencja obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania Rysunek 56 Edycja słownika - dodawanie nowych obiektów Rysunek 57 Edycja obiektów słownikowych Rysunek 58 Edycja słownika podmioty Rysunek 59 Edycja słownika projektanci Rysunek 60 Edycja słownika PKOB Rysunek 61 Edycja słownika - inspektorzy

6 1. Wstęp Moduł aplikacji imap Administracja budowlana służy prowadzeniu Rejestru wniosków i decyzji budowlanych, Rejestru zgłoszeo rozpoczęcia i zakooczenia robót budowlanych, Rejestru wniosków i decyzji o pozwolenie na użytkowanie. Narzędzia dostępne w module pozwalają na rejestrowanie, wyszukiwanie i edycję w/w wniosków i decyzji, generowanie dokumentów decyzji na podstawie danych zawartych w bazie, generowaniu zestawieo i raportów z w/w rejestrów, w tym w szczególności rejestru wniosków i decyzji budowlanych oraz ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych. 2. Zakres szkolenia 2.1. Moduł Administracja budowlana Po zalogowaniu się do aplikacji Użytkownik w Menu wybiera Moduł Administracja budowlana W oknie aplikacji wyświetlona zostaje mapa wraz z obiektami w ramach danego tematu. Otwarte jest okno z zawartością mapy. Wyświetlony jest także pasek formatki wyszukiwania działek. Rysunek 1 Moduł Administracja budowlana W głównym menu dostępne są grupy narzędzi: Plik- narzędzia związane z drukowaniem i aplikacją Widok narzędzia związane z ustawianiem widoku Narzędzia narzędzia szkicowania i podstawowych pomiarów Selekcja podstawowe narzędzia selekcji Wyszukiwania narzędzia wyszukiwania obiektów 6

7 Dostępny jest pasek podstawowych narzędzi nawigacyjnych Elementami stałymi okna mapy są skala liniowa i nominalna, a także suwak przybliżenia mapy. REJESTR WNIOSKÓW I POZWOLEO NA BUDOWĘ WNIOSKI BUDOWLANE PROJEKT DECYZJI EWIDENCJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DECYZJE BUDOWLANE DECYZJA ZGŁOSZENIA ROZPOCZĘCIA/ ZAKOOCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH WNIOSKI O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE PROJEKT DECYZJI DECYZJE O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE DECYZJA Rysunek 2 Moduł Administracji budowlanej - powiązania 7

8 2.2. Wnioski budowlane Rejestr wniosków budowlanych pozwala na rejestrowanie: wniosków o pozwolenie na budowę, wniosków o pozwolenie na rozbiórkę, zgłoszeo budowy, zgłoszeo rozbiórki. Użytkownik może zarejestrowad wniosek dla: Wyszukanej działki Wyselekcjonowanej działki lub grupy działek Dowolnej geometrii Opisana w niniejszym rozdziale procedura rejestracji wniosku jest analogiczna dla pozostałych rejestrów wniosków - zgłoszeo rozpoczęcia i zakooczenia robót budowlanych oraz wniosków o pozwolenie na użytkowanie, jednakże zaleca się rejestrowanie w/w wniosków dla właściwych decyzji o pozwoleniu na budowę Rozpoczęcie rejestracji wniosku dla wyszukanej działki Użytkownik wyszukuje działkę - z menu Wyszukiwanie wybiera Działki wyszukiwanie - EGIB lub wybiera narzędziem identyfikacji działkę w oknie mapy. Otwarta zostaje formatka identyfikacji działki. Użytkownik na wyszukanej działce rozwija listę dostępnych akcji i wybiera Zarejestruj wniosek budowlany. Rysunek 3 Wyszukanie działki 8

9 Rysunek 4 Rejestracja wniosku na wyszukanej działce Rozpoczęcie rejestracji wniosku dla dowolnej geometrii lub wyselekcjonowanych działek Użytkownik z menu Edycja wybiera Wnioski budowlane edycja. Otwarta zostaje formatka edycji Wnioski budowlane edycja Rysunek 5 Menu Edycja Wnioski Budowlane 9

10 Rysunek 6 Formatka edycji - Wnioski budowlane edycja Użytkownik wprowadza za pomocą dostępnych narzędzi geometrię wniosku (rysuje dowolną geometrię, pobiera geometrię z selekcji lub szkicownika) Rysunek 7 Narzędzia edycji geometrii 1 rysuj wielokąt - wrysowanie dowolnej geometrii 2 utwórz poligon na podstawie linii 3 pobierz geometrię z selekcji 4 wyczyśd geometrię 5 - selekcja prostokątem 6 - modyfikuj przebieg 7 - pobierz poligon ze szkicu 8 dociąganie 10

11 Wnioski budowlane - edycja atrybutów Po rozpoczęciu rejestracji wniosków budowlanych otwarta zostaje formatka edycji wniosków Wnioski budowlane edycja. Poszczególne atrybuty wniosku pogrupowane są w tematy. Użytkownik rozwija poszczególne grupy tematyczne i modyfikuje zapisane wartości atrybutów lub uzupełnia nowe. Pola oznaczone kolorem czerwonym i ramką są polami obowiązkowymi do wypełnienia. Pola wyszarzone są polami zablokowanymi do edycji z poziomu Użytkownika. Częśd pól może zostad wypełniona w trakcie procedury wydawania decyzji budowlanej. Rysunek 8 Formatka edycji - Wnioski budowlane 11

12 Aby dodad Podmiot lub Projektanta do wniosku Użytkownik w formatce edycji: rozwija odpowiednio grupę Podmiot lub Projektant, wyszukuje obiekt zapisany na bazie klikając Wyszukaj, w otwartym oknie wyszukiwania Podmioty wyszukiwanie lub Projektant wyszukiwanie wpisuje właściwe kryteria wyszukiwania naciska Szukaj, wyświetlona zostaje lista obiektów spełniających wybrane kryteria, na liście wyszukanych obiektów wybiera właściwy obiekt, na wybranym obiekcie rozwija listę dostępnych akcji, wybiera Dodaj podmiot do wniosku budowlanego, zapisuje wybrany podmiot Zapisz. Użytkownik może dodad do wniosku więcej niż jeden Podmiot i Projektanta. W tym celu należy powtórzyd wyżej opisane działania. Rysunek 9 Dodawanie Podmiotu do wniosku 12

13 Po dodaniu Podmiotu (Projektanta) w formatce edycyjnej pojawia się lista dodanych obiektów. Aby usunąd w trakcie edycji wniosku dodany podmiot/projektanta należy kliknąd znak x przy wybranym obiekcie (rys 9). Rysunek 10 Dodawanie Projektanta do wniosku W przypadku braku Podmiotu lub Projektanta na liście wyszukiwanych obiektów Użytkownik może dodad obiekty do właściwych słowników. Poszczególne działania opisano w rozdz.2.8. Edycja słowników. W ramach rejestru Wniosków budowlanych Użytkownik może przechowywad także informacje dotyczące załączników stanowiących integralną częśd wniosku. W tym celu w pierwszej kolejności określa typ inwestycji, co pozwala na uszczegółowienie listy załączników, a następnie zaznacza właściwe pola w formatce edycji (rys. 10, 11). 13

14 Rysunek 11 Formatka edycji - Wnioski budowlane edycja - atrybuty wniosku - załączniki 14

15 Rysunek 12 Formatka edycji - Wnioski budowlane edycja - atrybuty wniosku załączniki cd Wnioski budowlane dodawanie załączników Użytkownik może dodad (usunąd) załącznik do rejestrowanego wniosku (np. skan dokumentu, załącznik graficzny). Użytkownik w formatce edycyjnej rozwija grupę Załącz plik. Dodaje załącznik wybierając Przeglądaj, otwiera się okno, w którym wybierany jest plik. Użytkownik może dodatkowo wybrad Typ załącznika oraz dodad jego opis. Zapisuje załącznik naciskając Dołącz plik. (rys. 12) Pojawia się lista dodanych załączników. Użytkownik może usunąd załącznik 15

16 Rysunek 13 Formatka edycji - Wnioski budowlane edycja - atrybuty wniosku cd Po uzupełnieniu atrybutów Użytkownik naciska Zapisz. 16

17 Wnioski budowlane obiekty w relacji Po zapisaniu wniosku otwiera się okno edycji atrybutów, Użytkownik naciska Zapisz. Zapisane zostają obiekty będące w relacji z wnioskiem (w tym działki). Dodatkowo przed zapisem Użytkownik może edytowad atrybuty wniosku i dodawad do wniosku Podmioty, Projektantów, Działki. Rysunek 14 Działki we wniosku budowlanym Rysunek 15 Zapisywanie obiektów związanych z wnioskiem 17

18 Wnioski budowlane - wyszukiwanie Użytkownik może wyszukad wniosek według wybranych kryteriów wyszukiwania. W menu głównym Wyszukiwania Wnioski budowlane wyszukiwanie (rys. 16).Użytkownik wybiera narzędzie i otwarta zostaje formatka wyszukiwania. Rysunek 16 Menu Wyszukiwania W formatce wyszukiwania ustawione są podstawowe atrybuty wyszukiwania. W formatce, w Opcjach wyszukiwania Użytkownik może wybrad atrybuty, według których będzie przeprowadzone wyszukiwanie w tym celu musi odhaczyd checkbox przy odpowiednim atrybucie. Rysunek 17 Opcje wyszukiwania Wnioski budowlane 18

19 W formatce wyszukiwania wyświetlone zostają wybrane atrybuty. Użytkownik wypełnia wybrane pola i naciska Szukaj. Zostaje wyświetlona lista obiektów spełniających wybrane kryteria wyszukiwania. Rysunek 18 Wnioski budowlane wyszukiwania 19

20 Wnioski budowlane generuj projekt decyzji Na podstawie zarejestrowanego wniosku Użytkownik może wygenerowad projekt decyzji w zależności od typu i rodzaju zarejestrowanego wniosku. Użytkownik wyszukuje wniosek według wybranych kryteriów wyszukiwania lub wybiera w oknie mapy narzędziem identyfikacji. Na wyszukanym obiekcie rozwija menu kontekstowe i wybiera akcję Generuj projekt decyzji Otwarte zostaje okno z wygenerowanym na podstawie danych zawartych w bazie szablonem projektu decyzji. Użytkownik może wyeksportowad wygenerowany dokument w wybranym formacie. Rysunek 19 Generowanie projektu decyzji Rysunek 20 Szablon projektu decyzji wraz z uzupełnionymi informacjami na pdst. danych zawartych w bazie Systemu 20

21 2.3. Decyzje budowlane Rejestr decyzji budowlanych pozwala na rejestrowanie: decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, decyzji o pozwoleniu wykonania robót budowlanych, sprzeciwu do złożonego zgłoszenia budowy, sprzeciwu do złożonego zgłoszenia rozbiórki. Oprócz podstawowych atrybutów identyfikujących decyzję budowlaną, powiązane z nią dokumenty oraz inwestycję Użytkownik może przechowywad informacje dotyczące procedury wydawania decyzji, procedury odwoławczej oraz stanu formalno-prawnego zarejestrowanej decyzji Decyzje budowlane - rejestracja Użytkownik może zarejestrowad decyzję wyłącznie dla zarejestrowanego wniosku. Użytkownik wyszukuje wniosek budowlany lub wybiera narzędziem identyfikacji w oknie mapy. Użytkownik na wyszukanym wniosku rozwija listę dostępnych akcji i wybiera Zarejestruj decyzję budowlaną Rysunek 21 Decyzje budowlane - rejestracja Po rozpoczęciu rejestracji decyzji otwarta zostaje formatka edycji Decyzja budowlana edycja. Poszczególne atrybuty decyzji pogrupowane są w tematy. Użytkownik rozwija poszczególne grupy tematyczne i modyfikuje zapisane wartości atrybutów lub uzupełnia nowe. 21

22 Pola oznaczone kolorem czerwonym i ramką są polami obowiązkowymi do wypełnienia. Pola wyszarzone są polami zablokowanymi do edycji z poziomu Użytkownika. Częśd atrybutów wypełnionych we wniosku budowlanym jest automatycznie kopiowana do formatki edycyjnej decyzji. Rysunek 22 Decyzja budowlana - edycja 22

23 Rysunek 23 Decyzja budowlana edycja cd 23

24 Rysunek 24 Decyzja budowlana edycja cd 24

25 Rysunek 25 Decyzja budowlana edycja cd Użytkownik, podobnie, jak w przypadku wniosku budowlanego, może złączyd załącznik do decyzji budowlanej. Procedura dołączania załącznika opisana została w rozdziale Wnioski budowlane dodawanie załączników. 25

26 Decyzje budowlane obiekty w relacji Po zapisaniu decyzji otwiera się okno edycji atrybutów, Użytkownik naciska Zapisz. Zapisane zostają obiekty będące w relacji z decyzją (w tym działki). Dodatkowo przed zapisem Użytkownik może edytowad atrybuty decyzji i dodawad do wniosku Podmioty, Projektantów, Działki. Rysunek 26 Szczegóły obiektu obiekty w relacji 26

27 Decyzje budowlane wyszukiwanie Użytkownik może wyszukad decyzję według wybranych kryteriów wyszukiwania. W menu głównym Wyszukiwania Decyzje budowlane wyszukiwanie (rys. 16). Użytkownik wybiera narzędzie i otwarta zostaje formatka wyszukiwania. W formatce wyszukiwania ustawione są podstawowe atrybuty wyszukiwania. W formatce, w Opcjach wyszukiwania Użytkownik może wybrad atrybuty, według których będzie przeprowadzone wyszukiwanie w tym celu musi odhaczyd checkbox przy odpowiednim atrybucie. Rysunek 27 Opcje wyszukiwania Decyzje budowlane W formatce wyszukiwania wyświetlone zostają wybrane atrybuty. Użytkownik wypełnia wybrane pola i naciska Szukaj. Zostaje wyświetlona lista obiektów spełniających wybrane kryteria wyszukiwania. Rysunek 28 Decyzja budowlana - wyszukiwanie 27

28 Decyzje budowlane generuj decyzję Na podstawie zarejestrowanej decyzji Użytkownik może wygenerowad dokument decyzji w zależności od typu i rodzaju zarejestrowanego decyzji. Użytkownik wyszukuje decyzję według wybranych kryteriów wyszukiwania lub wybiera w oknie mapy narzędziem identyfikacji. Na wyszukanym obiekcie rozwija menu kontekstowe i wybiera akcję Generuj decyzję Otwarte zostaje okno z wygenerowanym na podstawie danych zawartych w bazie szablonem decyzji. Użytkownik może wyeksportowad wygenerowany dokument w wybranym formacie. Rysunek 29 Generowanie decyzji Rysunek 30 Szablon projektu decyzji wraz z uzupełnionymi informacjami na pdst. danych zawartych w bazie Systemu 28

29 2.4. Zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych Rejestr pozwala na rejestrowanie zgłoszeo zakooczenia i rozpoczęcia robót budowlanych. Użytkownik może zarejestrowad zgłoszenie dla: Wyszukanej działki Wyselekcjonowanej działki lub grupy działek Dowolnej geometrii Wyszukanej decyzji budowlanej Zaleca się rejestrowanie zgłoszeo dla wyszukanej decyzji. Pozostałe procedury rejestracji zgłoszenia są analogiczne do opisanych w rozdziale Rozpoczęcie rejestracji wniosku dla dowolnej geometrii lub wyselekcjonowanych działek Zgłoszenia rozpoczęcia i zakooczenia robót budowlanych - rejestracja Użytkownik wyszukuje decyzję budowlaną lub wybiera narzędziem identyfikacji w oknie mapy. Użytkownik na wyszukanej decyzji rozwija listę dostępnych akcji i wybiera Zarejestruj zgłoszenie rozpoczęcia/zakooczenia robót budowlanych Rysunek 31 Zgłoszenie rozpoczęcia/zakooczenia robót budowlanych - rejestracja Po rozpoczęciu rejestracji decyzji otwarta zostaje formatka edycji Zgłoszenia robót budowlanych edycja. Poszczególne atrybuty zgłoszenia pogrupowane są w tematy. Użytkownik rozwija poszczególne grupy tematyczne i modyfikuje zapisane wartości atrybutów lub uzupełnia nowe. Pola oznaczone kolorem czerwonym i ramką są polami obowiązkowymi do wypełnienia. Pola wyszarzone są polami zablokowanymi do edycji z poziomu Użytkownika. Częśd atrybutów wypełnionych w decyzji budowlanej jest automatycznie kopiowana do formatki edycyjnej zgłoszenia. 29

30 Rysunek 32 Zgłoszenie rozpoczęcia/zakooczenia robót budowlanych - edycja Użytkownik, podobnie, jak w przypadku wniosku budowlanego i decyzji budowlanej może złączyd załącznik do zgłoszenia. Procedura dołączania załącznika opisana została w rozdziale Wnioski budowlane dodawanie załączników. 30

31 Zgłoszenia rozpoczęcia i zakooczenia robót budowlanych obiekty w relacji Po zapisaniu zgłoszenia otwiera się okno edycji atrybutów, Użytkownik naciska Zapisz. Zapisane zostają obiekty będące w relacji z zgłoszeniem(w tym działki). Dodatkowo przed zapisem Użytkownik może edytowad atrybuty zgłoszenia i dodawad do wniosku Podmioty, Działki. Rysunek 33 Szczegóły obiektu obiekty w relacji 31

32 Zgłoszenia rozpoczęcia i zakooczenia robót budowlanych - wyszukiwanie Użytkownik może wyszukad zgłoszenie według wybranych kryteriów wyszukiwania. W menu głównym Wyszukiwania Zgłoszenia robót budowlanych wyszukiwanie (rys. 16). Użytkownik wybiera narzędzie i otwarta zostaje formatka wyszukiwania. W formatce wyszukiwania ustawione są podstawowe atrybuty wyszukiwania. W formatce, w Opcjach wyszukiwania Użytkownik może wybrad atrybuty, według których będzie przeprowadzone wyszukiwanie w tym celu musi odhaczyd checkbox przy odpowiednim atrybucie. Rysunek 34 Opcje wyszukiwania Zgłoszenia robót budowlanych W formatce wyszukiwania wyświetlone zostają wybrane atrybuty. Użytkownik wypełnia wybrane pola i naciska Szukaj. Zostaje wyświetlona lista obiektów spełniających wybrane kryteria wyszukiwania. Rysunek 35 Zgłoszenia robót budowlanych - wyszukiwania 32

33 2.5. Wnioski o pozwolenie na użytkowanie Rejestr pozwala na rejestrowanie wniosków o pozwolenie na użytkowanie. Użytkownik może zarejestrowad wniosek dla: Wyszukanej działki Wyselekcjonowanej działki lub grupy działek Dowolnej geometrii Wyszukanej decyzji budowlanej Zaleca się rejestrowanie wniosków o pozwolenie na użytkowanie dla wyszukanej decyzji budowlanej. Pozostałe procedury rejestracji wniosku są analogiczne do opisanych w rozdziale Rozpoczęcie rejestracji wniosku dla dowolnej geometrii lub wyselekcjonowanych działek Wnioski o pozwolenie na użytkowanie - rejestracja Użytkownik wyszukuje decyzję budowlaną lub wybiera narzędziem identyfikacji w oknie mapy. Użytkownik na wyszukanej decyzji rozwija listę dostępnych akcji i wybiera Zarejestruj wniosek o pozwolenie na użytkowanie Rysunek 36 Wnioski o pozwolenie na użytkowanie rejestracja 33

34 Po rozpoczęciu rejestracji wniosków o pozwolenie na użytkowanie otwarta zostaje formatka edycji wniosków Wniosek o pozwolenie na użytkowanie edycja. Poszczególne atrybuty wniosku pogrupowane są w tematy. Użytkownik rozwija poszczególne grupy tematyczne i modyfikuje zapisane wartości atrybutów lub uzupełnia nowe. Pola oznaczone kolorem czerwonym i ramką są polami obowiązkowymi do wypełnienia. Pola wyszarzone są polami zablokowanymi do edycji z poziomu Użytkownika. Częśd atrybutów wypełnionych w decyzji budowlanej jest automatycznie kopiowana do formatki edycyjnej wniosku. Rysunek 37 Wniosek o pozwolenie na użytkowanie - edycja 34

35 Rysunek 38 Wniosek o pozwolenie na użytkowanie edycja Cd 35

36 Wnioski o pozwolenie na użytkowanie obiekty w relacji Po zapisaniu wniosku otwiera się okno edycji atrybutów, Użytkownik naciska Zapisz. Zapisane zostają obiekty będące w relacji z zgłoszeniem(w tym działki). Dodatkowo przed zapisem Użytkownik może edytowad atrybuty wniosku i dodawad do wniosku Podmioty, Działki. Rysunek 39 Szczegóły obiektu obiekty w relacji 36

37 Wnioski o pozwolenie na użytkowanie wyszukiwanie Użytkownik może wyszukad wniosek według wybranych kryteriów wyszukiwania. W menu głównym Wyszukiwania Wnioski o pozwolenie na użytkowanie wyszukiwanie (rys. 16). Użytkownik wybiera narzędzie i otwarta zostaje formatka wyszukiwania. W formatce wyszukiwania ustawione są podstawowe atrybuty wyszukiwania. W formatce, w Opcjach wyszukiwania Użytkownik może wybrad atrybuty, według których będzie przeprowadzone wyszukiwanie w tym celu musi odhaczyd checkbox przy odpowiednim atrybucie. Rysunek 40 opcje wyszukiwania wnioski o pozwolenie na użytkowanie W formatce wyszukiwania wyświetlone zostają wybrane atrybuty. Użytkownik wypełnia wybrane pola i naciska Szukaj. Zostaje wyświetlona lista obiektów spełniających wybrane kryteria wyszukiwania. Rysunek 41 Wnioski o pozwolenie na użytkowanie wyszukiwanie 37

38 Wnioski o pozwolenie na użytkowanie generuj projekt decyzji Na podstawie zarejestrowanego wniosku Użytkownik może wygenerowad projekt decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Użytkownik wyszukuje wniosek według wybranych kryteriów wyszukiwania lub wybiera w oknie mapy narzędziem identyfikacji. Na wyszukanym obiekcie rozwija menu kontekstowe i wybiera akcję Generuj projekt decyzji Otwarte zostaje okno z wygenerowanym na podstawie danych zawartych w bazie szablonem projektu decyzji. Użytkownik może wyeksportowad wygenerowany dokument w wybranym formacie. Rysunek 42 Generowanie decyzji Rysunek 43 Szablon projektu decyzji wraz z uzupełnionymi informacjami na pdst. danych zawartych w bazie Systemu 38

39 2.6. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie Rejestr decyzji pozwala na rejestrowanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Oprócz podstawowych atrybutów identyfikujących decyzję, powiązane z nią dokumenty oraz inwestycję Użytkownik może przechowywad informacje dotyczące, procedury odwoławczej oraz stanu formalnoprawnego zarejestrowanej decyzji Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie - rejestracja Użytkownik może zarejestrowad decyzję wyłącznie dla zarejestrowanego wniosku. Użytkownik wyszukuje wniosek o pozwolenie na użytkowanie lub wybiera narzędziem identyfikacji w oknie mapy. Użytkownik na wyszukanym wniosku rozwija listę dostępnych akcji i wybiera Zarejestruj decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Rysunek 44 Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie rejestracja Po rozpoczęciu rejestracji decyzji otwarta zostaje formatka edycji Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie edycja. Poszczególne atrybuty decyzji pogrupowane są w tematy. Użytkownik rozwija poszczególne grupy tematyczne i modyfikuje zapisane wartości atrybutów lub uzupełnia nowe. Pola oznaczone kolorem czerwonym i ramką są polami obowiązkowymi do wypełnienia. Pola wyszarzone są polami zablokowanymi do edycji z poziomu Użytkownika. Częśd atrybutów wypełnionych we wniosku o pozwolenie na użytkowanie jest automatycznie kopiowana do formatki edycyjnej decyzji. 39

40 Rysunek 45 Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie edycja 40

41 Rysunek 46 Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie edycja Cd Użytkownik, podobnie, jak w przypadku innych obiektów, może złączyd załącznik do decyzji. Procedura dołączania załącznika opisana została w rozdziale Wnioski budowlane dodawanie załączników. 41

42 Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiekty w relacji Po zapisaniu decyzji otwiera się okno edycji atrybutów, Użytkownik naciska Zapisz. Zapisane zostają obiekty będące w relacji z zgłoszeniem(w tym działki). Dodatkowo przed zapisem Użytkownik może edytowad atrybuty wniosku i dodawad do wniosku Podmioty, Działki. Rysunek 47 Szczegóły obiektu obiekty w relacji 42

43 Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie wyszukiwanie Użytkownik może wyszukad decyzję według wybranych kryteriów wyszukiwania. W menu głównym Wyszukiwania Decyzje budowlane wyszukiwanie (rys. 16). Użytkownik wybiera narzędzie i otwarta zostaje formatka wyszukiwania. W formatce wyszukiwania ustawione są podstawowe atrybuty wyszukiwania. W formatce, w Opcjach wyszukiwania Użytkownik może wybrad atrybuty, według których będzie przeprowadzone wyszukiwanie w tym celu musi odhaczyd checkbox przy odpowiednim atrybucie. Rysunek 48 Opcje wyszukiwania decyzje o pozwoleniu na użytkowanie W formatce wyszukiwania wyświetlone zostają wybrane atrybuty. Użytkownik wypełnia wybrane pola i naciska Szukaj. Zostaje wyświetlona lista obiektów spełniających wybrane kryteria wyszukiwania Rysunek 49 Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie - wyszukiwanie 43

44 Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie generuj decyzję Na podstawie zarejestrowanej decyzji Użytkownik może wygenerowad dokument decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Użytkownik wyszukuje decyzję według wybranych kryteriów wyszukiwania lub wybiera w oknie mapy narzędziem identyfikacji. Na wyszukanym obiekcie rozwija menu kontekstowe i wybiera akcję Generuj decyzję Otwarte zostaje okno z wygenerowanym na podstawie danych zawartych w bazie szablonem decyzji. Użytkownik może wyeksportowad wygenerowany dokument w wybranym formacie. Rysunek 50 Generowanie decyzji Rysunek 51 Szablon decyzji wraz z uzupełnionymi informacjami na pdst. danych zawartych w bazie Systemu 44

45 2.7. Raporty dedykowane Moduł Administracji budowlanej pozwala na wygenerowanie raportów dedykowanych w ramach prowadzonych rejestrów Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę można wygenerowad wyłącznie dla grupy wyszukanych wniosków budowlanych. Aby wygenerowad rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę Użytkownik musi określid kryteria wyszukiwania np. przedział czasowy dla jakiego ma byd wygenerowany rejestr. Użytkownik wprowadza kryteria wyszukiwania i wyszukuje wnioski. Rysunek 52 Wyszukiwanie obiektów do raportu dedykowanego Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę 45

46 Na grupie wyszukanych wniosków Użytkownik rozwija menu kontekstowe i wybiera akcję Generuj rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę. Wygenerowana zostaje tabela, którą Użytkownik może wyeksportowad do wybranego formatu. Rysunek 53 Raport dedykowany: Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę Ewidencja obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania Ewidencja obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania może zostad wygenerowana wyłącznie dla grupy wyszukanych decyzji budowlanych. Warunkiem prawidłowego generowania Ewidencji jest prowadzenie rejestru Zgłoszeo rozpoczęcia i zakooczenia robót budowlanych oraz wniosków i pozwoleo na użytkowanie zgodnie z zasadą rejestrowania dla decyzji budowlanej. Aby wygenerowad ewidencję Użytkownik musi określid kryteria wyszukiwania. Obowiązkowym kryterium wyszukiwania jest określenie rodzaju obiektu, dla których ma zostad wygenerowana ewidencja. np. przedział czasowy dla jakiego ma byd wygenerowany rejestr. Użytkownik wprowadza kryteria wyszukiwania i wyszukuje decyzje budowlane. 46

47 Rysunek 54 Wyszukiwanie obiektów do raportu dedykowanego Ewidencja obiektów rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania Na grupie wyszukanych decyzji Użytkownik rozwija menu kontekstowe i wybiera akcję Generuj ewidencję właściwą dla danego rodzaju obiektów. Wygenerowana zostaje tabela, którą Użytkownik może wyeksportowad do wybranego formatu. Rysunek 55 Raport dedykowany: Ewidencja obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 47

48 2.8. Słowniki - edycja Użytkownik podczas rejestracji wniosków i decyzji może korzystad ze słowników zawierających zdefiniowane obiekty. Użytkownik może uzupełniad słowniki o nowe obiekty. W tym celu w menu głównym Edycja Użytkownik wybiera słownik, do którego obiekt chce dodad. Otwarta zostaje formatka edycji danego słownika. Rysunek 56 Edycja słownika - dodawanie nowych obiektów Użytkownik może także edytowad istniejące na bazie obiekty w słownikach. W tym celu w menu głównym Wyszukiwania Użytkownik wybiera odpowiednie wyszukiwanie. Użytkownik wyszukuje obiekt według wybranych kryteriów wyszukiwania. Na wybranym obiekcie rozwija menu kontekstowe i wybiera Modyfikuj. Otwarta zostaje formatka edycji danego słownika. Rysunek 57 Edycja obiektów słownikowych 48

49 Słownik podmiotów - edycja Słownik podmiotów zawiera dane dotyczące wnioskodawców. Dodatkowym atrybutem jest informacja, czy dany podmiot jest pełnomocnikiem wnioskodawcy. Rysunek 58 Edycja słownika podmioty 49

50 Słownik projektantów edycja Słownik projektantów zawiera informacje dotyczące projektantów figurujących w projektach budowlanych. Pola oznaczone kolorem czerwonym są polami obowiązkowymi do wypełnienia. Rysunek 59 Edycja słownika projektanci Słownik PKOB edycja Słownik PKOB zawiera w pierwotnej postaci obiekty Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych na poziomie klas. Pola oznaczone kolorem czerwonym są polami obowiązkowymi do wypełnienia. 50

51 Rysunek 60 Edycja słownika PKOB Słownik inspektorów edycja Słownik inspektorów zawiera w informacje dotyczące osób prowadzących daną sprawę. Pola oznaczone kolorem czerwonym są polami obowiązkowymi do wypełnienia Rysunek 61 Edycja słownika - inspektorzy 51

52 3. Słownik pojęd i terminów Lp. Pojęcie/Skrót Wyjaśnienie Tabela 1 Wykaz skrótów i pojęd użytych w dokumencie 52

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie Moduł Mapa inwestora Starostwo Powiatowe w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Zespół ds. szkoleo Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 23 Data utworzenia: 2014-10-13 Data ost. modyfikacji: 2014-10-13 Kontakt

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Moduł Ochrona środowiska. Starostwo Powiatowe w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Ochrona środowiska. Starostwo Powiatowe w Chełmie Moduł Ochrona środowiska Starostwo Powiatowe w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Katarzyna Świtalska Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 28 Data utworzenia: 2014-10-15 Data ost. modyfikacji: 2014-10-17

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Moduł Ochrona przyrody. Starostwo Powiatowe w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Ochrona przyrody. Starostwo Powiatowe w Chełmie Moduł Ochrona przyrody Starostwo Powiatowe w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Katarzyna Świtalska Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 32 Data utworzenia: 2014-10-15 Data ost. modyfikacji: 2014-10-17

Bardziej szczegółowo

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Kurs 2 mapa turysty Uruchomienie aplikacji. W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Zawartość Modułu - Mapa turysty Moduł w części publicznej

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Budownictwo Administracja Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-20 Sygnity S.A. Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Budownictwo - Lokalizacja Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-16 Sygnity S.A. Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Zarządzanie relacjami z klientami WF-CRM

Materiały szkoleniowe. Zarządzanie relacjami z klientami WF-CRM Materiały szkoleniowe Zarządzanie relacjami z klientami WF-CRM assecobs.pl assecobs.pl/wapro Zawartość Secenariusz I Rejestracja kontrahenta i działań z nim związanych... 3 1. Rejestracja nowego kontrahenta...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp...1 Przeglądanie i filtrowanie danych...3 Dodawanie nowych obiektów...3 Dodawanie miejsca...3 Dodawanie ogniska...3 Dodawanie obszaru...4 Wstęp Moduł

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu BIP

Instrukcja użytkownika systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 4 1.3. Słownik skrótów... 4 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19 Aleksander Galisz Gf aktura 1.0 Podręcznik użytkownika 2011-07-19 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja... 4 2.1. Instalacja.NET Framework 3.5 SP1... 4 2.2. Instalacja programu Wkhtmltopdf...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu wspomagającego planowanie przestrzenne.

Spis treści. Wstęp. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu wspomagającego planowanie przestrzenne. Instrukcja systemu Spis treści Wstęp...2 1. Interfejs użytkownika podstawowe funkcje i narzędzia mapy...3 1.1. Drukowanie...4 1.2. Zapisywanie mapy do pliku PDF...5 1.3. Przesuwanie...6 1.4. Obszar widoku...6

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową Ankieta: Dostępność obiektów użyteczności publicznej w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością ruchową Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (MIIP) Kraków, 2014 Spis treści 1. LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na 2011 rok za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do ewidencji PPW_P1_f1 wypełnionego za pomocą portalu ewnioski.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do ewidencji PPW_P1_f1 wypełnionego za pomocą portalu ewnioski. Wersja 1.1 Data: 2015.03.26 Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do ewidencji PPW_P1_f1 wypełnionego za pomocą portalu ewnioski. Sporządził: Sprawdziła: Burkot Piotr Chimowicz Damian Emilia Jezierska

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Moduł: Planowanie przestrzenne Administracja Karlino, Wrzesień 2013 r. 1 Spis treści I. Opis Systemu Wrota Parsęty II... 3 II. Opis modułów... 3 III. Zakres danych dostępnych w ramach modułu... 7 IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika formularza wniosku aplikacyjnego

Podręcznik użytkownika formularza wniosku aplikacyjnego Podręcznik użytkownika formularza wniosku aplikacyjnego Spis treści I. Informacje podstawowe o formularzu II. Arkusze formularza 2.1 Informacje ogólne o projekcie 2.2 Informacje o Beneficjencie 2.3 Opis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. S t r o n a 2

Spis treści. S t r o n a 2 S t r o n a 2 Spis treści... 1 I. Okno aplikacji... 3 1. Lokalizacja... 5 2. Zapis trasy... 5 II. Panel narzędzi... 6 1. Warstwy... 6 2. Wyszukiwanie... 8 3. Pomiary... 10 3.1. Długość... 10 3.2. Obszar...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie 1 Spis treści 1. Interfejs użytkownika podstawowe funkcje i narzędzia mapy... 3 1.1. Drukowanie... 4 1.2. Zapisz do pdf... 5 1.3. Przesuwanie... 5 1.4.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2017 SYSTHERM INFO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, reprodukowanie, tłumaczenie, przenoszenie na inny nośnik informacji lub zmiana formy na czytelną maszynowo

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wprowadzania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Podręcznik dla uŝytkowników modułu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Numeryczna Mapa Zasadnicza Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2015-06-17 Sygnity S.A. Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

Sylabus do przedmiotu - wypełnianie w systemie USOSweb

Sylabus do przedmiotu - wypełnianie w systemie USOSweb Sylabus do przedmiotu - wypełnianie w systemie USOSweb I Wprowadzenie Sylabus do przedmiotu może być edytowany w systemie USOSweb, jak również bezpośrednio w systemie USOS. Dane synchronizują się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji CIOŚ do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych. Centrum Informacji o Środowisku

Korzystanie z aplikacji CIOŚ do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych. Centrum Informacji o Środowisku Korzystanie z aplikacji CIOŚ do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych Centrum Informacji o Środowisku Plan warsztatu Wstęp Nowości w aplikacji Interfejs użytkownika Zarządzanie kontem i certyfikatem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. systemu BIP

Instrukcja użytkownika. systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 3 1.3. Słownik skrótów... 5 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach UONET+ W jaki sposób dyrektor szkoły może wykorzystać system w swojej codziennej pracy? Dyrektor szkoły ma dostęp do modułów Sekretariat i Dziennik. Poprzez moduł Sekretariat dyrektor szkoły ma wgląd (tylko

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika BIC Portal Rozpoczęcie pracy W celu uzyskania dostępu do Księgi Procesów należy się zalogować. Logowanie W celu zalogowania do portalu wprowadź nazwę i hasło użytkownika, a następnie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny

Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny 2009-2011 ABC PRO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera opis przesyłania do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja obsługi programu: Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do SIOEPKZ

Instrukcja do SIOEPKZ Instrukcja do SIOEPKZ Dla roli: Raporty Wersja: 1.2 Data: 2014-01-15 Strona 1 z 16 Spis treści Spis treści... 2 Spis ilustracji... 2 1. Wprowadzenie... 4 2. Aktywacja konta i logowanie do aplikacji SIOEPKZ...

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola?

Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? Nabór Przedszkola Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? Jeśli gmina prowadzi elektroniczną rekrutację do przedszkoli z wykorzystaniem systemu Nabór Przedszkola, to rodzic może zarejestrować

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestr zamówień publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestr zamówień publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2012 za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji

Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2012 za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na rok 2012 za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Podstawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych.

Archiwum Prac Dyplomowych. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów i recenzentów Opracował: Szymon Garbarek, WNPiD UAM Procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka

Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka dla Wnioskodawców niebędących placówkami oświatowymi (dostawcy organizacje, władze działające w imieniu placówek oświatowych) Wybrane pojęcia Należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Technika tworzenia tzw. widoku

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie subskrypcji jest ustawione jako usługa systemowa i uruchamia się automatycznie w określonych odstępach czasowych.

Przetwarzanie subskrypcji jest ustawione jako usługa systemowa i uruchamia się automatycznie w określonych odstępach czasowych. Subskrypcje PESEL Przetwarzanie subskrypcji jest ustawione jako usługa systemowa i uruchamia się automatycznie w określonych odstępach czasowych. Główne funkcje Subskrypcji PESEL Wyróżniono następujące

Bardziej szczegółowo

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie)

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) PTI ICTPL 15-10-2010 Spis treści Uruchamianie systemu CRONSOR... 3 Logowanie do systemu CRONSOR... 3 Zakładka Administracja... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ColDis Poradnik użytkownika

ColDis Poradnik użytkownika ColDis Poradnik użytkownika Jak zrobić generację faktur najmu Data publikacji: 2011-06-15 Projekt: ColDis Wersja dokumentu: 1.0 Autor: Jakub Kusowski Podręcznik użytkownika jak zrobić generację faktur

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Ochrona środowiska - sprawy Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-21 Sygnity S.A Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania błędu

Instrukcja zgłaszania błędu Instrukcja zgłaszania błędu 1 Kanały zgłaszania Do dyspozycji są trzy kanały zgłoszeń: A. AnswerTrack 2 aby skorzystać z tego kanału należy posiadać założone konto użytkowania AT2 (pkt.3), wypełnić formularz

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Formy ochrony przyrody oraz gospodarka zielenią Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-10-19

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA (dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie korespondencją

Zarządzanie korespondencją Zarządzanie korespondencją Aby korzystać z systemu należy: mieć dostęp do internetu uruchomić przeglądarkę internetową (Firefox) Informację od konsultanta EAT adres internetowy login hasło startowe adres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT

Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT 1. Zmiany w kartotece asortymentowej W celu ułatwienia przeprowadzania zmian w kartotece asortymentowej została przygotowana formatka tppzmienpa01, umożliwiająca grupową zmianę takich informacji jak: stawka

Bardziej szczegółowo