Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1"

Transkrypt

1 Funkcjonalność ArcEditor Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Etykietowanie zaawansowane...6 Zaawansowana kartografia...6 Dopasowywanie adresów...8 Obsługa danych i interoperacyjność...8 Obsługa danych rastrowych...8 Obsługa dokumentów oraz danych...9 Obsługa danych typu CAD...10 Struktura Aplikacji...11 Dostosowanie Aplikacji...11 Automatyzacja Danych...11 Edycja Danych...11 Edycja i wektoryzacja rastra...13 Mobilność...15 Edycja Geobazy Profesjonalnej...15 Archiwizacja geobazy profesjonalnej...15 Geobazy rozproszone...16 Geoodniesienie danych rastrowych...16 Zarządzanie danymi i zatwierdzanie...16 Zarządzanie Danymi...17 Weryfikacja atrybutów...17 Topologia...18 Sieci...19 Odniesienie Liniowe (Trasy)...20 Metadane...20 Operowanie i analizy danych...21 Geoprzetwarzanie...21 Dane...25 Standardowe serwisy ArcGIS Online...25 Dane i mapy ESRI...26

2 Mapa Interakcja z Mapą Nawigowanie Mapą Przesuwanie i Powiększanie widoku mapy. Znajdź na mapie lokalizację X, Y (szerokość/długość geogr.). Skalowanie widoku do pełnego zasięgu mapy. Skalowanie widoku do zasięgu warstwy. Skalowanie widoku do skali wyświetlania warstwy. Skalowanie widoku do określonej skali mapy. Korzystanie z zakładek przestrzennych. Dostęp do hiperłączy. Korzystanie z dynamicznych informacji na mapie. Korzystanie z okna lupy. Interaktywne odsłanianie obszaru pod określoną warstwą (Swipe). Zachowywanie i zarządzanie miejscami (lokacjami) Tworzenie, organizacja i współdzielenie zakładek przestrzennych. Przesuwanie i skalowanie widoku za pomocą rolki myszki. Przesuwanie i Powiększanie do wybranych obiektów. Przełączenie dowolnego narzędzie na narzędzie Przesuń/Powiększ za pomocą klawiszy skrótów. Tworzenie hiperłącza do zewnętrznej aplikacji, makra lub URL. Korzystanie z okna przeglądu. Korzystanie z wielu okien widoków dla wyświetlania różnych części map. Korzystanie z wielu okien widoków danych dla oddzielnych ramek danych. Zapytania Identyfikacja obiektów na mapie. Interaktywny pomiar odległości i powierzchni. Wyszukiwanie obiektów na mapie (Znajdź). Wyszukiwanie miejsc za pomocą serwisu ESRI Online Place Finder. Wyszukiwanie po adresie, także za pomocą lokatorów zdefiniowanych przez Użytkownika. Pokazywanie atrybutów danych powiązanych relacją. Selekcja danych według lokalizacji. Selekcja danych według atrybutów. Interaktywna selekcja/czyszczenie selekcji obiektów. Czyszczenie selekcji wszystkich obiektów, odwracanie selekcji, selekcja wszystkich obiektów. Dostęp do własności warstwy z okna Identyfikuj. Tabele Podświetlanie, skalowanie do, przesuwanie do i identyfikacja indywidualnych obiektów na mapie w oparciu o rekord w tabeli atrybutów. Interaktywne podświetlanie wybranych rekordów/obiektów. Skalowanie do i czyszczenie selekcji podświetlonych rekordów/obiektów. Interaktywne dodawanie i usuwanie rekordów z selekcji. Kopiowanie wybranych rekordów do wklejenia w innych aplikacjach (kopiowanie do schowka). Włączanie i wyłączanie wyświetlania pól oraz zmiana kolejności wyświetlania i rozmiarów pól. Modyfikacja wyglądu tabeli poprzez zmianę rozmiaru komórek i pól, czcionek i kolorów. Używanie własności pól tabeli dołączonej w procesie złączenia. Wgląd do własności złączeń i relacji poprzez własności tabeli.

3 Sortowanie tabeli w oparciu o wiele pól. Wykresy Wyświetlanie danych z wielu zestawów danych na jednym wykresie. Tworzenie wykresów 2D i 3D. Nakładanie wielu wykresów na jeden wykres. Automatyczna propagacja selekcji pomiędzy mapą, tabelą i wykresem. Typy wykresów Pionowy i poziomy wykres słupkowy, liniowy i warstwowy. Histogram. Punktowy. Macierz rozproszenia. Skrzynkowy. Kołowy. Wyświetlanie Mapy Ogólne cechy mapy Wizualizacja arkusza mapy lub określonego zestawu danych. Odwzorowywanie w locie wszystkich typów danych. Możliwość pełnej wizualizacji kartograficznej wszystkich plików PMF. Interaktywne ustawianie procentowej przezroczystości wszystkich warstw danych. Legenda mapy uwzględnia poziom przezroczystości warstw. Ustawienie maksymalnej i minimalnej skali wyświetlania danych. Tworzenie własnych skal względnych (np. 5cm = 3000m). Przycięcie wyświetlania mapy do obrysu obiektu lub grafiki. Tworzenie prowadnic, siatki pomiarowej i siatki odniesienia. Tworzenie prostokątów zasięgu dla innych danych (Mapy odniesienia i mapy przeglądowe). Zmienna głębokość warstwy maskującej. Konwersja grafiki (punkt, linia, wielobok, tekst) na obiekty. Dane Tabelaryczne Tworzenie w locie dynamicznych złączeń pomiędzy różnymi bazami danych. Tworzenie i używanie relacji typu: wiele-do-jeden oraz jeden-do-wiele. Tworzenie statystyk. Podsumowywanie danych. Interaktywna zmiana widoczności pól. Upraszczanie nazw pól za pomocą Aliasów. Tworzenie wykresów i raportów. Budowanie szczegółowych raportów z wykorzystaniem Crystal Reports. Sortowanie względem wielu atrybutów. Połączenie i korzystanie z tabel zewnętrznych baz danych. Wyświetlanie na mapie tabelarycznych danych punktowych X, Y zgromadzonych w pliku lub tabeli. Wyświetlanie danych wektorowych Kontrola koloru selekcji każdego zestawu danych. Tworzenie Informacji na mapie. Odniesienie symbolizacji do określonej skali mapy. Interaktywne wykluczanie wybranych obiektów z wyświetlania. Wybieranie obiektów do wyświetlania poprzez zapytania SQL. Możliwość wybrania pól danych tabelarycznych, które mają być dostępne z poziomu mapy. Klasyfikacje Tematyczne Danych Wektorowych Pojedynczy symbol. Wartości unikalne.

4 Zgodnie z symbolami w stylu. Gradacja kolorem lub Sygnatury stopniowane. Sygnatury proporcjonalne. Mapa kropkowa. Symbolizacja wykresami kołowymi i słupkowymi. Dwuwymiarowa i wielowymiarowa reprezentacja danych. Interaktywny histogram klasyfikacji danych. Symbolizacja Interaktywne tworzenie symboli za pomocą edytora własności symboli. Kontrola kolejności/porządku rysowania symboli. Wybór ponad 18,000 predefiniowanych symboli. Możliwość zastosowania halo i zaawansowanych symboli tła. Definiowanie symboli wypełnienia, linii, obrysów i punktów. Możliwość importu grafiki (obrazka) jako wzoru wypełnienia. Wyświetlanie Powierzchni Czoła, wierzchołki i siatki trójkątów. Spadki. Cieniowanie. Ekspozycja. Wysokość. Ustawienia pozycji Słońca. Wyświetlanie danych rastrowych Wyświetlanie obrazów wielospektralnych jako kompozycji barwnych. Indywidualne ustawienia dla poszczególnych kanałów. Wyświetlanie każdej unikalnej wartości w innym kolorze. Wyświetlanie danych rastrowych za pomocą mapy barw. Wyświetlanie obrazów wielospektralnych za pomocą wartości kolorów. Zapis aktualnych statystyk wyświetlania. Kontrola kontrastu i jasności wyświetlania danych rastrowych. Ortorektyfikacja w locie. Uszczegółowienie panchromatyczne w locie. Cieniowanie danych wysokościowych w locie. Wyświetlanie pojedynczych obrazów z katalogu rastrów jako serie czasowe. Import symbolizacji lub statystyk z innej warstwy. Wyświetlanie wartości pikseli rastra jako objaśnień podczas nawigacji po mapie. Wyświetlanie rozdzielczości rastra w tabeli zawartości mapy. Skaluj do najbliższego poziomu serwisu mapowego (Map Service Cache Resolution). Wyświetlanie: algorytmy rozciągania gradacji danych barwnych ciągłych Odchylenie Standardowe. Wyrównanie Histogramu. Minimum-Maksimum. Własne. Brak. Statystyki wyświetlania rastrów Z całego zestawu danych rastrowych. Z bieżącego zasięgu wyświetlania. Z ustawień własnych. Metody przepróbkowywania rastrów Najbliższe sąsiedztwo. Interpolacja bilinearna.

5 Splot sześcienny. Większość. Metody klasyfikacji rastrów Równe przedziały. Definiowane przedziały. Kwantyle. Naturalne przerwy. Odchylenie Standardowe. Wyświetlanie obrysów w katalogu rastrów Tylko obrysy. Obrazy dla wybranych rastrów. Narzędzia dla rastrów Badanie pikseli. Animacja Tworzenie serii czasowych, przejścia warstw, animacji nawigacji po mapie. Animacje zmian danych tabelarycznych (wykresy), wektorowych, rastrowych w katalogu rastrów, oraz danych zapisanych w formacie netcdf. Kompozycja i drukowanie strony Elementy mapy Tytuł. Tekst. Obwódka mapy. Legenda. Strzałki północy. Skala. Tekst skali. Rysunek. Obiekty OLE. Siatka kilometrowa. Siatka kartograficzna. Formaty Eksportu Enhanced Metafile (EMF). Windows Bitmap (BMP). Encapsulated PostScript (EPS). Tagged Image File Format (TIFF). Portable Document Format (PDF). Joint Photographics Experts Group (JPEG). Portable Network Graphics (PNG). Graphic Interchange Format (GIF). Scalable Vector Graphics (SVG). Adobe Illustrator (AI). PostScript Color Separates (wraz z znacznikami strony). Drukowanie z następującymi sterownikami Windows. PostScript. ArcPress HP RTL (RGB, CMYK, Monochrome). ArcPress HP PCL (RGB, CMYK, Monochrome). Wykonanie procesu drukowania na lokalnym komputerze w celu przyśpieszenia druku.

6 Publikowanie i współdzielenie map Tworzenie map dynamicznych o wysokiej wydajności Analiza map pod kątem błędów, nieobsługiwanych treści oraz wskazówki dot. polepszenia wydajności. Mapa podglądowa i obliczanie czasu wczytywania mapy Tworzenie plików definicji serwisów mapowych (MSD). Publikowanie MSD na ArcGIS Server. Współdzielenie warstw mapowych i danych Tworzenie pakietów danych dla danych wektorowych. Wgrywanie i współdzielenie pakietów danych na ArcGIS Online. Tekst na mapie Etykietowanie Tworzenie w locie dynamicznych etykiet. Automatyczne wykrywanie konfliktów i opcje rozmieszczenia etykiet. Reguły rozmieszczenia etykiet dla ustawienia priorytetów pomiędzy warstwami. Reguły rozmieszczania dla ustawienia wag etykiet względem obiektów. Wiele predefiniowanych stylów etykiet. Obrót etykiet na podstawie pola atrybutu. Wiele schematów dynamicznego etykietowania określanych dla każdej warstwy mapy. Kontrola, dla których obiektów warstwy mają być wyświetlane etykiety. Zaawansowane formatowanie tekstu dla dynamicznej symbolizacji etykiet. Opisy (Adnotacje) Korzystanie z interaktywnego narzędzia etykietowania (Objaśnienie, Etykieta, Tekst zakrzywiony, Paragraf). Tworzenie opisów z etykiet. Edycja Opisów Interaktywne przesuwanie, obracanie i skalowanie opisów. Dodawanie opisów poziomych lub pod określonym kątem. Dodawanie opisów z linią wiodącą. Tworzenie opisów wzdłuż linii krzywych lub geometrii istniejących obiektów. Dynamiczne pobieranie wartości opisów z warstwy mapy. Interaktywne zarządzanie opisami nierozmieszczonymi. Niezależna edycja każdego słowa opisu. Interaktywne gromadzenie i rozpraszanie opisów. Odbicie ciągu znaków opisu. Interaktywne modyfikowanie krzywizny i orientacji linii. Edycja symbolizacji opisu pojedynczego obiektu lub jednocześnie opisów grupy obiektów. Zarządzanie opisami i wymiarami Przechowywanie opisów w geobazie lub w dokumencie mapy. Tworzenie podklas opisów. Tworzenie wyświetlania wymiarów wyrównanych do rzeczywistej odległości pomiędzy punktami. Tworzenie wyświetlania wymiarów odległości poziomej, pionowej oraz skośnej pomiędzy punktami. Tworzenie i edycja opisów powiązanych z klasą obiektów w geobazie. Etykietowanie zaawansowane Ustawianie reguł zaawansowanego rozmieszczania etykiet Zaawansowana kartografia

7 Narzędzia edycji kartograficznej Przechowywanie w geobazie wielu reprezentacji obiektów GIS do wykorzystania na różnych mapach. Tworzenie reguł dynamicznie modelujących geometrię i symbolizację obiektów (reguły reprezentacji). Wprowadzanie reguł reprezentacji do plików Stylów. Zmiana kształtu lub symbolizacji pojedynczej sygnatury obiektu, bez zmian danych GIS, które ten symbol reprezentuje. Definiowanie widoczności i przezroczystości dla pojedynczego obiektu - interaktywnie lub w oparciu o wartość atrybutu. Maskowanie pojedynczych obiektów lub części obiektów. Dynamiczne rozmieszczanie symboli punktowych wzdłuż linii lub poligonów. Dynamiczna modyfikacja geometrii wyświetlanej dla obiektu (efekty geometryczne). Efekty geometryczne punktowe Buforuj. Promieniście od punktu. Równobok. Efekty geometryczne liniowe Dodaj punkty kontrolne. Obetnij krzywą. Kreski. Krzywa odsunięta. Odwróć łuk. Obróć. Powiększ/Pomniejsz. Uprość. Krzywa gładka. Fala. Buforuj. Poligon zamykający. Zwężony poligon. Efekty geometryczne poligonowe Obetnij krzywą. Kreski. Dodaj punkty kontrolne. Buforuj. Pączek. Poligon zamykający. Przesuń. Krzywa odsunięta. Obróć. Powiększ/Pomniejsz. Uprość. Krzywa gładka. Fala. Interaktywna edycja symbolu Korzystanie z Edytora Sygnatur do edycji własności symboli punktowych. Edycja całej reprezentacji lub małej części jednej lub wielu reprezentacji. Przesuwanie całego symbolu. Równoległe przesuwanie symboli liniowych. Okna narzędzi akceptują wiele jednostek miar.

8 Dodawanie, usuwanie lub przesuwanie wierzchołków symboli. Modyfikacja efektów geometrycznych symbolu: szerokość linii, rozmiar kreski szrafury. Równoległe przesuwanie geometrii liniowych. Przekształcanie i przesuwanie obiektu do wyrównania jednego punktu z innym (Przekształć). Usuń cały lub część symbolu. Zmiana rozmiaru symbolu poprzez rozciąganie jego ramki. Jednoczesna zmiana rozmiaru obiektu i jego efektów geometrycznych z zastosowaniem określonego współczynnika. Obracanie symboli - interaktywne lub o zdefiniowany kąt. Orientacja symboli w określonym kierunku. Przekształcanie symboli krzywą Béziera. Określanie lokalizacji szrafury/kreskowania/wzoru wzdłuż symbolu (punkty kontrolne). Obserwowanie na bieżąco wprowadzanych efektów. Dopasowywanie adresów Narzędzia Geokodowania Pasek narzędzi Geokodowanie do zarządzania i używania lokatorów. Pojedyncze lub wsadowe geokodowanie adresów. Wsadowe procentowe dopasowanie w procesie geokodowania w czasie rzeczywistym. Narzędzia do definiowania wyników geokodowania, m. in. zapytania użytkowanika Geokodowanie Klient/Serwer z wykorzystaniem ArcGIS Server. Możliwość tworzenia wielu lokatorów adresów dla jednego źródła danych. Geokodowanie z wykorzystaniem: alternatywnych nazw ulic, oznaczeń skrzyżowań, zwyczajowych nazw miejsc. Agregacja wielu lokatorów adresów do jednego lokatora (Lokator złożony). Możliowość dystrybucji lokatorów adresów bez danych referencyjnych. Inspektor adresów. Dynamiczne tworzenie obiektów poprzez geokodowanie ich położenia. Dane Dopasowanie adresów na obszarze USA (USA Locator). Geoprzetwarzanie Tworzenie Lokatora Adresów. Geokodowanie Adresów. Przebudowanie Indeksów Geokodowania. Ponowne dopasowanie adresów. Standaryzowanie Adresów. Obsługa danych i interoperacyjność Obsługa danych rastrowych Bezpośredni Odczyt Danych Rastrowych ARC Digitized Raster Graphics (ADRG). Band Interleaved by Line (ESRI BIL), Band Interleaved by Pixel ESRI BIP), Band Sequential (ESRI BSQ). Bitmap (BMP), Device Independent Bitmap (DIB) format, Microsoft Windows Bitmap. Compressed ARC Digitized Raster Graphics (CADRG). Controlled Image Base (CIB). Digital Geographic Information Exchange Standard (DIGEST), ARC Standard Raster Product (ASRP), Universal Transverse Mercator (UTM)/Universal Polar Stereographic (UPS) Standard Raster Product (USRP).

9 Digital Terrain Elevation Data (DTED) Levels 0, 1, 2. ENVI. ECW ER Mapper. ERDAS 7.5 GIS, 7.5 LAN, RAW. Hierarchical Data Format (HDF) 4, Including Subdatasets. Intergraph Raster Files: CIT - dane binarne; COT dane w odcieniu szarości. Joint File Interchange Format (JFIF). Multiresolution Seamless Image Database (MrSID Generations 2, 3). National Imagery Transmission Format (NITF). Oracle Spatial GeoRaster. Portable Network Graphics (PNG). PCIDSK (PIX). PCRaster (MAP). United States Geological Survey (USGS) ASCII Digital Elevation Model (DEM). XPixMap (XPM). Bezpośredni Odczyt i Zapis Danych Rastrowych ERDAS IMAGINE. ESRI GRID, GRID Stack. Geodatabase Raster. Graphic Interchange Format (GIF). Joint Photographics Experts Group (JPEG). JPEG 2000 (JP2). Portable Network Graphics. Tagged Image File Format (TIFF) (GeoTIFF obsługiwany.). Oracle Spatial GeoRaster. Zarządzanie danymi rastrowymi w geobazie Tworzenie i edycja tabel atrybutów dla wszystkich obsługiwanych 1-kanałowych formatów danych rastrowych. Tworzenie i zarządzanie danymi rastrowymi w geobazie osobistej i plikowej. Kompresja danych rastrowych zapisanych w geobazie za pomocą algorytmów LZ77, JPEG i JPEG2000. Tworzenie i zarządzanie danymi rastrowymi w geobazie profesjonalnej. Obsługa dokumentów oraz danych Mapy i pliki symbolizacji Odczyt opublikowanych dokumentów mapy (z ArcGIS Publisher a). Tworzenie i edycja dokumentu mapy (.mxd). Zapisywanie plików warstw (.lyr) i dokumentów mapy (.mxd) w formacie ArcGIS 9.1 i 8.3. Korzystanie z szablonów (MXT) dla standaryzacji, ujednolicania map. Import plików APR i AVL ArcView 3.x. Bezpośredni Odczyt Danych Wektorowych i Rastrowych Geobaza osobista Microsoft Access (MDB). Geobaza plikowa. Geobaza profesjonalna w wersji Personal, Workgroup i Enterprise. Pliki shape. Warstwa informacyjna ArcInfo. PC ARC/INFO Coverages. Smart Data Compression (SDC). Vector Product Format (VPF). ArcWeb Services.

10 ArcGIS Server Services. ArcIMS Services. Geography Network Feature Service. OGC Web Coverage Service (WCS). OGC Web Map Server (WMS). OGC GML Simple Features Access. OGC GML Simple Features Import/Export. OGC GML Web Feature Service Access for Simple Features-Based Services. Network Common Data Form (netcdf). KML (ArcMap wymaga rozszerzenia Data Interoperability, ArcGlobe czyta bezpośrednio). Bezpośrednia Edycja Danych Wektorowych Obiekty proste geobazy osobistej (.mdb). Obiekty proste geobazy plikowej. Pliki shape. Obiekty geobazy profesjonalnej w wersji Personal, Workgroup i Enterprise. Bezpośredni Odczyt Innych Danych Zestaw danych Teren w geobazie. Arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel. ESRI TIN. dbase (DBF). Text (TXT). Pliki ESRI INFO. Połączenia OLE DB. Połączenia ODBC. Microsoft Access. Układy współrzędnych Obsługa ponad 650 predefiniowanych układów współrzędnych geograficznych. Obsługa ponad 2750 predefiniowanych układów współrzędnych odwzorowanych. Obsługa ponad 90 predefiniowanych układów współrzędnych wysokości. Możliwość definiowania układów współrzędnych i korzystania z tych definicji. Obsługa danych typu CAD Obsługiwane formaty danych CAD Autodesk Drawing Exchange Format (DXF). AutoCAD Drawing File (DWG). Microstation DGN. Mapping Specification for DWG Import z CAD. Mapping Specification for DWG Export do CAD. Bezpośredni Odczyt Danych CAD Wyświetlanie obiektów i opisów CAD zgodnie z własnościami wyświetlania zapisanymi w pliku CAD. Wyświetlanie bloków atrybutów oraz tagów jako obiektów opisów CAD. Wyświetlanie całego rysunku CAD lub indywidualnych obiektów CAD według typów geometrycznych i zapytania definiującego. Zastąpienie symbolizacji CAD standardowymi funkcjami wyświetlania ArcGIS. Kontrola widoczności warstwy CAD. Dostęp do własności atrybutów CAD i własności Entity CAD poprzez tabelę atrybutów obiektów Bezpośrednie wykorzystanie danych CAD do wyświetlania, zapytań, analiz i geoprzetwarzania. Edycja Danych CAD Bezpośrednie kopiowanie i wklejanie obiektów CAD do innych klas obiektów GIS.

11 Dociąganie do obiektów CAD podczas edycji. Bezpośredni zapis obiektów CAD w klasach obiektów GIS. Układy współrzędnych Wybór i zapis definicji układu współrzędnych dla pliku danych CAD. Graficzne wyrównanie położenia danych CAD względem położenia innych danych GIS i zapis definicji transformacji tego położenia (geoodniesienie). Struktura Aplikacji Dostosowanie Aplikacji Wygląd i zachowanie aplikacji Pływające/Dokowalne paski narzędzi. Wykorzystanie kodowania UNICODE dla atrybutów międzynarodowych. Kompilacja z ustawieniami wyświetlania Microsoft Windows. Pliki warstw zarejestrowane w systemie Windows jako pliki aplikacji ArcGIS Dostosowanie Zmiana położenia narzędzi/pasków narzędziowych metodą przeciągnij upuść. Tworzenie nowych pasków narzędzi i menu bez konieczności programowania. Tworzenie i zapisywanie makr korzystając z Visual Basic for Applications (VBA). Rozszerzanie aplikacji komponentami COM dowolnego środowiska programistycznego. Budowa nowych komponentów ArcGIS za pomocą.net z wykorzystaniem dodatków Microsoft Visual Studio, szablonów i przykładów kodów. Automatyzacja Danych Edycja Danych Edytowanie Ogólne Jednoczesne edytowanie wielu warstw. Nielimitowana liczba operacji cofnij/ponów. Integracja z ArcPad dla edycji pól. Dostarczenie obsługi dygimetru dla urządzeń ze sterownikami Wintab. Mierzenie w dowolnie wybranych jednostkach. Skalowanie obiektów, gdy pojedyncze wierzchołki są przemieszczane. Automatyczny pomiar poprawki terenowej stosownie w GIS. Informacja, do czego obiekt jest dociągany. Dokowalne okno dociągania umożliwiające szybką i łatwą zmianę dociągania podczas edycji. Opcja Dociągnij do warstwy w menu kontekstowym. Prosta edycja obiektów Multipatch (3D). Dociąganie względem warstwy Do wierzchołka. Do segmentu. Do końca. Dociąganie do tworzonej geometrii Do segmentu. Do wierzchołka. Prostopadle. Dociąganie do topologii Do węzłów topologii.

12 Tolerancja dociągania W pikselach. W jednostkach mapy. Interaktywnie. Opcje Konstruowania Geometrii Definiowanie kolejnego segmentu przez kierunek. Definiowanie kolejnego segmentu na podstawie kąta odchylenia od ostatniego segmentu. Definiowanie kolejnego segmentu długością. Określenie współrzędnych X, Y. Określenie różnicy X,Y względem ostatniego wierzchołka. Definiowanie kolejnego segmentu jako równoległego do ostatniego. Definiowanie kolejnego segmentu jako prostopadłego do ostatniego. Definiowanie kolejnego segmentu na podstawie kąta odchylenia od istniejącego segmentu na Tworzenie geometrii w oparciu o istniejące obiekty. Tworzenie krzywych stycznych. Zakończenie poligony przez wygenerowanie segmentów prostopadłych względem pierwszego i ostatniego segmentu. Odwracanie orientacji geometrii. Przycinanie geometrii do określonej długości. Narzędzia Tworzenia Geometrii Wskazywanie i digitalizacja na ekranie. Digitalizacja strumieniowa. Dodawanie współrzędnych na podstawie kąta z jednego punktu i odległości z drugiego. Dodawanie współrzędnych na podstawie przecięcia przedłużenia dwóch segmentów. Dodawanie współrzędnych w jednostkach kątowych (DD, DMS, DDM) Konstruowanie krzywych. Konstruowanie krzywych stycznych. Konstruowanie prostokątów i okręgów. Dodanie współrzędnych na podstawie odległości od dwóch znanych lokalizacji. Dodanie współrzędnych w punkcie środkowym pomiędzy dwoma znanymi lokalizacjami. Dodawanie współrzędnych punktu na przedłużeniu istniejących linii. Tworzenie łuku stycznego do dwóch linii w miejscu ich przecięcia (Zaokrąglenie). Zadania Manipulacji Obiektami Tworzenie nowych obiektów. Tworzenie nowych poligonów na podstawie geometrii istniejących obiektów (Autouzupełnianie Poligonów). Przekształcanie istniejącego obiektu. Wycinanie obiektów poligonowych. Tworzenie lustrzanych kopii istniejących obiektów. Rozciąganie i przycinanie istniejących obiektów. Rozcinanie istniejących linii w ich jawnym lub domyślnym miejscu przecięcia. Dodanie, usunięcie, interaktywne przesunięcie lub modyfikacja wartości współrzędnych dla wierzchołków istniejących obiektów. Narzędzia Edycji Obiektów Przesuwanie, obrót, usuwanie, kopiowanie oraz wklejanie. Rozdzielanie linii wg długości lub procentowo. Podział linii na podstawie odległości, liczby segmentów lub pomierzonej wartości (współrzędnej M). Tworzenie bufora wokół obiektów. Kopiowanie równoległe. Łączenie istniejących obiektów.

13 Tworzenie nowych obiektów przez sumowanie obiektów w jednej lub w różnych warstwach (Union). Tworzenie nowych obiektów z buforów istniejących. Tworzenie nowych poligonów z przecięcia istniejących obiektów. Przecinanie warstw poligonowych. Rozciąganie i przycinanie obiektów do innych obiektów. Edytowanie Atrybutów Modyfikacja pojedynczego wybranego wiersza lub grupy jednocześnie (Okno Atrybutów). Kopiowanie atrybutów do jednego lub więcej wierszy jednocześnie. Obliczanie wartości atrybutów przy użyciu skryptów (Kalkulator Pól). Obliczanie wartości atrybutów w oparciu o własności geometryczne obiektów (Oblicz Geometrię). Zatwierdzanie wartości atrybutów korzystając ze zdefiniowanych reguł wartości poprawnych Wprowadzanie atrybutów dla nowych obiektów podczas ich tworzenia. Obiekty Wieloczęściowe Dodawanie i usuwanie części. Powiększanie do części. Dodawanie, usuwanie i edycja lokalizacji wierzchołków. Tworzenie oddzielnych obiektów z każdej części. Nawigowanie w Obrębie Mapy Podczas Edycji Powiększanie do wierzchołków obiektów. Powiększanie do części obiektów. Przesuwanie i powiększanie do nierozmieszczonych opisów lub obiektów powiązanych z nierozmieszczonymi opisami. Transformacje danych wektorowych Transformacja Rubber Sheeting. Transformacja Afiniczna. Transformacja przez podobieństwo. Transformacja rzutowa. Wpasowanie styków. Transfer atrybutów pomiędzy obiektami scalanej geometrii. Kopiowanie geometrii obiektu z jednej lokalizacji/warstwy do nowej lokalizacji/warstwy. Generalizacja Wygładź obiekty liniowe. Uprość kształt obiektów liniowych. Geometria COGO Automatyczne wyrównanie miar terenowych do współrzędnych GIS (korekcja terenu do siatki) za pomocą narzędzi interaktywnych lub poprzez określenie przesunięcia i skali. Tworzenie pól do gromadzenia pomiarów COGO. Dodanie nowych obiektów na podstawie określenia kierunku wzdłuż ciągu poligonowego. Tworzenie obiektów odcinkowych za pomocą wielu metod konstrukcyjnych linii prostych i Tworzenie nowych linii z opisu pasa (Linia Odsunięta). Konstruowanie symetrycznego lub asymetrycznego cul-de-sac z linii środkowej ulicy. Dzielenie linii na określone odcinki (proporcja). Łączenie wielu prostych w jeden odcinek z aktualizacją atrybutów COGO. Powielanie miar COGO z geometrii obiektu (Inwersja). Przegląd własności COGO dla istniejących obiektów (raport COGO). Obliczanie wszystkich brakujących miar krzywej na podstawie dwóch dowolnych miar. Porównanie miary powierzchni poligonu z właściwą powierzchnią poligonu (Obszar COGO). Rozcinanie istniejących linii na linie COGO. Edycja i wektoryzacja rastra

14 Wektoryzacja wszystkich obsługiwanych formatów rastrów w ArcGIS 1 Bit Raster Data. 8 Bit Raster Data (With Bi-Level Classification Applied). Integracja ArcGIS Wektoryzacja do wszystkich edytowalnych zestawów danych wektorowych. Integracja ze środowiskiem edycji danych wektorowych. Dociąganie geometrii do rastra Oś. Narożnik. Przecięcie. Koniec. Wypełnienie. Środowisko dociągania rastra Dostępność dla wszystkich edycyjnych narzędzi szkicowania. Dociąganie do liniowych obiektów rastra o określonej szerokości. Dociąganie do wypełnień z określoną średnicą. Pomijanie przerw w danych podczas dociągania. Trasowanie Wektoryzacji Interaktywne trasowanie linii rastra. Pomijanie przerw w liniowych obiektach rastrowych. Wektoryzacja Automatyczna Wektoryzacja całego rastra. Wektoryzacja określonego obszaru. Jednoczesne pozyskiwanie linii i poligonów podczas wektoryzacji. Parametry Wektoryzacji Wektoryzacja linii rastra o grubości mniejszej lub równej niż określona. Redukcja wektorów (Kompresja) podczas pozyskiwania. Wygładzanie wektora podczas pozyskiwania. Przeskakiwanie przerw (linia przerywana) na rastrze. Różne metody wektoryzacji przecięć. Zapis i wczytywanie parametrów. Podgląd wektoryzacji Dynamiczny podgląd wektoryzacji. Zmiana symbolizacji podglądu. Selekcja komórek rastra Selekcja komórek danych i komórek tła. Interaktywna selekcja komórek połączonych. Selekcja komórek połączonych według liczby. Selekcja komórek połączonych według przekątnej obszaru. Środowisko czyszczenia rastra Cofnięcie/Ponowienie operacji czyszczenia rastra. Wycięcie lub wypełnienie wybranych komórek. Zapis wybranych komórek do nowego rastra. Narzędzia rysowania przy czyszczeniu rastra Pędzel. Usunięcie. Kształty proste (linia, kwadrat, elipsa, poligon). Wycinanie połączonych komórek. Narzędzia obsługi Wyznaczanie szerokości linii rastra.

15 Wyznaczanie średnicy wypełnienia rastra. Mobilność Obsługa GPS Wyświetlanie w czasie rzeczywistym położenia z odbiornika GPS. Dynamiczne centrowanie mapy nad bieżącym punktem GPS. Zapisywanie położenia w plikach logów. Filtrowanie wg kolejności wprowadzania, czasu, odległości lub odchylenia. Tablet PC Eksport warstwy markerów do ArcMap Obsługa WindowsXP Tablet PC Edition. Edycja obiektów lub grafiki z wykorzystaniem rysika. Wykonywanie prostych zadań na mapie poprzez kreślenie rysikiem odpowiednich znaków. Opisywanie mapy z wykorzystaniem narzędzi podkreślania i podświetlania. Wyświetlanie pisma odręcznego. Konwersja podkreśleń i pisma ręcznego do tekstu. Edycja Geobazy Profesjonalnej Edytowanie Ogólne Wielu użytkowników może równocześnie edytować te same klasy obiektów geobazy Oddzielenie projektów edycyjnych przez zastosowanie wersji (Tworzenie wersji) umożliwiających szeroki przepływ zadań. Łączenie wersji (synchronizacja i uzgadnianie). Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy użytkownikami edytującymi według wierszy lub kolumn. Interaktywne lub automatyczne rozwiązywanie konfliktów pomiędzy użytkownikami edytującymi. Usuwanie wersji. Symultaniczne wyświetlanie i edycja danych wersjonowanych w aplikacjach ArcGIS i aplikacjach spoza rodziny produktów ArcGIS. Administracja za pomocą narzędzi geoprzetwarzania Modyfikacja uprawnień do danych w geobazie profesjonalnej. Rejestracja danych geobazy SDE. Usuwanie tabel wersjonowania (kompresuj). Dodawanie i usuwanie tabel i klas obiektów ze środowiska wersjonowania (Zarejestruj i Wyrejestruj jako wersjonowane). Wersjonowanie za pomocą narzędzi geoprzetwarzania Modyfikacja Wersji. Tworzenie Wersji. Usuwanie Wersji. Synchronizacja Wersji. Uzgodnienie Wersji. Rejestracja Jako Wersjonowaną. Wyrejestrowanie Jako Wersjonowaną. Edycja transakcji krótkich Edycja niewersjonowanych obiektów prostych. Tworzenie obiektów i wprowadzanie dla nich atrybutów podczas jednej transakcji w bazie danych. Archiwizacja geobazy profesjonalnej Wyświetlanie i zapytania Widok stanu geobazy na określony moment czasu. Bezpośrednie zapytania do danych archiwalnych.

16 Zarządzanie Włączanie i wyłączanie archiwizacji dla tabel i klas obiektów. Tworzenie zapisów stanów geobazy na określony moment czasu. Geobazy rozproszone Zarządzanie replikami Tworzenie replik danych wektorowych i rastrowych z zastosowaniem filtrów. Tworzenie i zarządzanie geobazą pobrania/wpisu i replikami dla replikacji jednokierunkowych i dwukierunkowych. Synchronizacja podłączonych replik. Wymiana zmian edycyjnych pomiędzy rozłączonymi replikami za pomocą plików XML, ZIP, Z lub geobazy przyrostowej. Porównanie schematów replik. Wymiana pomiędzy replikami zmian w schemacie. Tworzenie klasy obiektów zawierającej zasięg przestrzenny repliki. Edycja Rozłączna Wpisywanie. Pobieranie. Wpisywanie Z Przyrostowej Bazy Danych. Eksportowanie Do Przyrostowej Bazy Danych. Narzędzia geoprzetwarzania dla geobaz rozproszonych Dodaj Globalne Identyfikatory. Porównaj Schemat Repliki. Utwórz Replikę. Utwórz Replikę Z Serwera. Utwórz Skorowidze Repliki. Komunikat Eksportu Potwierdzenia. Komunikat Eksportu Zmiany Danych. Eksportuj Schemat Repliki. Importuj Komunikat. Importuj Schemat Repliki. Re-Eksportuj Niepotwierdzone Komunikaty. Synchronizuj Zmiany. Geoodniesienie danych rastrowych Narzędzia Przesuwanie i obracanie obrazu rastrowego lub dopasowywanie go do wyświetlanych obiektów. Interaktywne określanie punktów kontrolnych. Zapis i Wczytywanie Punktów Kontrolnych wraz z informacją o dokładności. Metody transformacji Wielomianowa pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Dopasowanie. Wygładzanie (Spline). Zapisywanie wyników odniesienia przestrzennego. Tworzenie nowego zestawu danych (Rektyfikacja). Zapisywanie informacji o odniesieniu z obrazem rastrowym. Zarządzanie danymi i zatwierdzanie

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/161/2012 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania komputerowego dla Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start"

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start" CorelDRAW Graphics Suite X7 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera w pełni zintegrowane aplikacje i uzupełniające je moduły dodatkowe do obsługi wszystkich zadań graficznych:

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Komputer 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa 1. małogabarytowa,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 5 zamówienia Dostawa oprogramowania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 5 zamówienia Dostawa oprogramowania Załącznik nr 5E do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 5 zamówienia Dostawa oprogramowania 1) Pakiet oprogramowania graficznego

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2

MPU-OR/341-2/07 załącznik nr 2 Szkolenia:( grupy nie większe jak 10 osobowe ) Szkolenie Etap 1 I) Szkolenie użytkowników poziom 1 Celem szkolenia jest zapoznanie użytkowników systemu IBM Lotus Notes z możliwościami platformy IBM. Podczas

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Wiodące na świecie oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart

Wiodące na świecie oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Wiodące na świecie oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Seagull Scientific to lider technologiczny od 1985 r. Aplikacja BarTender to pierwszy program dla systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo