4.6 Metoda definiowania struktur danych, o jakie struktury danych chodzi i na jakim poziomie? W jakim kontekście?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4.6 Metoda definiowania struktur danych, o jakie struktury danych chodzi i na jakim poziomie? W jakim kontekście?"

Transkrypt

1 4.6 Metoda definiowania struktur danych, o jakie struktury danych chodzi i na jakim poziomie? W jakim kontekście? O ile przez technologię przechowywania i zarządzania danymi rozumiemy np.bazy danych SQL (w przypadku danych) i systemy zarządzania dokumentami (w przypadku danych nieustrukturalizowanych) poczynając of systemów zarządzania plikami czy np. SharePoint lub Livelink to w pytaniu o metodę chcemy poznać sposób wykorzystania wybranej technologii do naszej implementacji (zastosowania). Metoda ma wpływ na możliwości modyfikacji oraz wsparcie w okresie po wdrożeniu rozwiązania. Metodą definiowania struktur danych może być modelowanie struktur danych Elektrotermii bezpośrednio w odpowiednich obiektach bazy danych. Inną metodą może być zastosowanie pewnej ogólnej struktury bazy danych i poprzez jej parametryzację odzwierciedlenie w ogólnej strukturze danych Elektrotermii. Innym przykładem metody jest użycie pól binarnych bazy SQL do przechowywania dużych porcji danych o strukturze zdefiniowanej wewnątrz pól. Zadając to pytanie oczekujemy, że w procesie wyłaniania oferenta zostaniemy przekonani, że wybrana metoda daje nam maksimum korzyści z zastosowanej technologii Typ połączeń sieciowych Prosimy o precyzyjną informację, o jakie typy połączeń chodzi? Czy chodzi o warstwy sieci, protokoły, technologię fizyczną czy jeszcze coś innego? Ponieważ elementy systemu będą używane w różnych lokalizacjach (stałych i mobilnych) zadając powyższe pytanie chcielibyśmy wiedzieć, jakiego typu infrastrukturę musimy zapewnić w celu przesyłania danych. W przypadku urządzeń mobilnych będzie to zapewne Internet i protokół HTTP. Tak też pewnie będzie, (choć oczekujemy potwierdzenia) w przypadku wymiany danych pomiędzy Krakowem, Niepołomicami i Wrocławiem). Otwarte pozostaje pytanie czy z lokalizacjach stałych (biuro, zakład produkcyjny) będzie potrzeba tworzenia sieci np. Ethernet czy wystarczy dostęp bezprzewodowy do Internetu. Nie wiemy też czy dostęp bezprzewodowy będzie wystarczająco niezawodny w otoczeniu pracujących maszyn i urządzeń produkcyjnych Mechanizmy bezpieczeństwa - o jaki poziom bezpieczeństwa chodzi? Na poziomie środowiska pracy systemu, na poziomie aplikacji czy na poziomie połączenia do sieci, w której dział platforma? Czy chodzi o możliwe zabezpieczenia sieci, uwierzytelnienia dostępu do aplikacji, czy może o wymienienie wszystkich wykorzystywanych technologii związanych z bezpieczeństwem w projekcie? Chcemy wiedzieć, w jakim zakresie korzystanie z systemu będzie bezpieczne a gdzie pojawiają się sie ewentualne ryzyka i jaki nakład starań będzie konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa. Przykładowo protokół HTTPS może być zabezpieczeniem przesyłu danych, (choć zadając pytanie nie przesądzamy, że to jest konieczne). Identyfikacja użytkowników może być oparta o system rejestracji identyfikatorów ale można sobie wyobrazić używanie kart identyfikacyjnych czy nawet bardziej

2 wyrafinowanych metod identyfikacji. Potwierdzenie autentyczności użytkownika może być oparty o hasła dostępu, ale pojawia sie pytanie czy hasła są zarządzane na poziomie poszczególnych aplikacji czy jest system centralny zarządzania hasłami i dostępem do poszczególnych części systemu. Odnośnie bezpieczeństwa gromadzonych danych chcielibyśmy wiedzieć czy wszystkie dane i dokumenty będą gromadzone centralnie i także kopiowane z tej centralnej lokalizacji czy może będzie konieczne uruchamianie procedur tworzenia kopii zapasowych w różnych częściach systemu niezależnie. 5.9 Możliwość zapewnienia przez Wykonawcę platformy eksploatacyjnej w formie usługi Proszę o określenie wymagań, co do platformy eksploatacyjnej. Prosimy określić, co rozumieją Państwo, jako platforma eksploatacyjna. Jak się to ma, do pkt Model hostingu? Przez platformę eksploatacyjną rozumiemy całość infrastruktury obejmującej hardware i software konieczne do uzyskania i eksploatacji uzgodnionej funkcjonalności. Chcielibyśmy wiedzieć czy jedyną możliwością eksploatacji systemu jest posiadanie własnej platformy eksploatacyjnej czy może jakaś część (warstwa) może być zaoferowana przez Wykonawcę, jako usługa typu: Hardware - jako usługa, hardware i oprogramowanie systemowe - jako usługa czy wreszcie całość, łącznie z wdrażanym systemem - jako usługa. W każdym z tych przypadków korzystanie z systemu jest możliwe wyłącznie przez Internet natomiast zależnie od zakresu usługi zmienia się odpowiedzialność usługodawcy. Pytanie jest powiązane z pytaniem o model hostingu w tym sensie, że o ile pytanie 4.12 dotyczy strony technologicznej tzn. bada czy proponowane rozwiązanie nadaje się do implementacji w chmurze i ewentualnie, w jakim zakresie (Iaas, PaaS, SaaS) to pytanie 5.9 bada zdolność Wykonawcy do zapewnienia takiej usługi. 6.1 Tryb udzielania pomocy użytkowania i eksploatacji Co Państwo rozumieją przez tryb udzielania pomocy? Proszę o wyszczególnienie. Odnośnie udzielania pomocy w użytkowaniu chcielibyśmy wiedzieć czy Wykonawca oferuje pomoc użytkownikom za pośrednictwem telefonu, applikacji instant messaging, i czy może systemu, który umożliwia zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi. Czy zapytania, niezależnie od metody komunikacji, mogą być zadawane przez każdego użytkownika czy może konieczny jest jakiś wewnętrzny proces porządkowania i kolejkowania zapytań. Interesuje nas czy taka pomoc jest opłacana ryczałtowo czy zależnie od zakresu, czasu reakcji i innych parametrów. Odnośnie udzielania pomocy w eksploatacji, ciekawi nas czy w przypadku eksploatacji systemu na platformie własnej ELEKTROTERMII, Wykonawca oferuje usługi administrowania systemem. Inną opcja może być specjalizowany help-line dla administratora Elektrotermii. Możemy sobie też wyobrazić, że Wykonawca ogranicza się do dostarczenia dokumentacji wystarczającej do eksploatacji i użytkowania systemu.

3 7.2 Koszt zakupu [1] oprogramowania systemowego i narzędziowego koniecznego do wdrożenia 7.3 Koszt zakupu 1 aplikacji koniecznych do wdrożenia Ad 7.2, 7.3 Proszę o jednoznaczne zdefiniowanie oprogramowania systemowego, narzędziowego, oraz aplikacji koniecznych do wdrożenia. Ponieważ w kontekście platformy B2B te pojęcia nie są jednoznaczne. Nie wiem czy potrafimy osiągnąć wystarczający poziom jednoznaczności, bo nie wiemy, jakie wymagania stawia w tym zakresie platforma B2B. Granice pomiędzy warstwami oprogramowania są w ogólnym pojęciu (nie w kontekście B2B) nieco płynne, ale rozumiemy je następująco: - oprogramowanie systemowe: oprogramowanie warunkujące podstawowe funkcje systemu komputerowego takie jak gromadzenie, przetwarzanie i wymianę danych, czyli system operacyjny -oprogramowanie narzędziowe: oprogramowanie konieczne do wdrożenia, ale nie dające użytkownikowi żadnych bezpośrednio używalnych funkcji: system zarządzania bazy danych, system składowania dokumentów, przeglądarka internetowa, być może system zarządzania dostępem - aplikacje: oprogramowanie bezpośrednio oferujące wymaganą funkcjonalność 7.4 Koszt modyfikacji i konfiguracji oprogramowania, jako procent kosztu zakupu aplikacji Ten punkt jest powiązany, z częścią II załącznika i jest jej podsumowaniem z punktu widzenia kosztów. Łączny koszt modułów wyszczególnionych w kolumnie W pakiecie jest rozumiany, jako koszt zakupu aplikacji (A). Koszt modyfikacji i konfiguracji oprogramowania to koszt modyfikacji określonych w kolumnie W ramach modyfikacji (M). Prosimy o oszacowanie M/A *100%. Chcielibyśmy wiedzieć, jaka część kosztów wynika z cen pakietów/modułów a jaki będzie dodatkowy koszt zapewnienia funkcji spoza pakietu. 7.6 Czy koszty najmu platformy w modelu SaaS kwalifikować, jako koszt zakupu (7.2) czy jako koszt eksploatacji (7.6)? Jeśli oferujemy różne warianty modeli hostingu czy mamy wypełniać punkt 7 (kosztorys) osobno dla każdego modelu? Czy wszystkie podpunkty punktu 7 należy wypełniać dla każdego modelu hostingu?

4 Model SaaS obejmuje w naszym rozumieniu wszystkie warstwy oprogramowania łącznie z aplikacjami użytkowymi, więc pytanie nie dotyczy takiej opcji. Chodzi o koszt eksploatacji samych serwerów. W przypadku usługi IaaS (Infrastructure as a Service) koszt eksploatacji w p. 7.6 jest równy opłatom rocznym za usługę. Jeśli natomiast przewidywany jest eksploatacja platformy sprzętowej własnej Elektrotermii to chcielibyśmy znać szacunkowe koszty obejmujące ew. Opłaty serwisowe czy inne związane z samym zakupem czy przedłużoną gwarancja. Nie oczekujemy szacowania kosztów energii elektrycznej, ew. klimatyzacji, czy kosztów administracji. Jeśli dwie opcje (usługa lub zakup) są akceptowalne dla wykonawcy to prosimy o podanie kosztów obu opcji. Jeśli oferowany jest hosting (usługa) Paas (Platforma, jako hosting) to jej koszt powinien być podany w p. 7.3 Jeśli oferowana jest usługa SaaS (Software as a Service) obejmująca całość oprogramowania razem z aplikacjami to jej koszt powinien być podany w p. 7.3 Niezależnie od oszacowania kosztów usługi prosimy o podanie kosztów zakupu poszczególnych warstw oprogramowania do instalacji na platformie własnej Elektrotermii. 7.9 Koszt zwiększenia liczby użytkowników o 20% Czy dotyczy to również kosztów rozbudowy sprzętu i licencji na poziomie serwerów? Nie spodziewamy się żeby zwiększenie liczby użytkowników o 20% wymagało rozbudowy serwerów. Prosimy jednak o uwzględnienie wszystkich przewidywanych kosztów związanych ze zwiększeniem liczby użytkowników. Zadając pytanie mieliśmy na myśli opłaty licencyjne we wszystkich warstwach, które stosują opłaty zależne od ilości użytkowników. Zagadnienie sprzętowe. Czy w formularzu ofertowym celowo pominięto koszty związane z zakupem sprzętu? Czy formularz został sporządzony od kątem najmu platformy sprzętowej? W którym podpunkcie należy ująć sprzęt i specyfikacje (serwery, stacje robocze)? Koszty oprogramowania serwerowego bez ujęcia sprzętu są różne. W jaki sposób, zatem przedstawić koszt zakupu oprogramowania systemowego? Na tym etapie nie oczekujemy składania oferty cenowej i specyfikacji sprzętu (punkt 5.5 Zapytania Ofertowego). Formularz nie został sporządzony pod kątem jakiejkolwiek opcji pozyskania platformy sprzętowej, ale na tym etapie nie chcemy jakiejkolwiek opcji wykluczać i chcielibyśmy poznać zdolność poszczególnych oferentów do realizacji wdrożenia przy różnych opcjach pozyskania platformy sprzętowej. Na pytanie 7.2 (dot. kosztu pozyskania oprogramowania systemowego) możliwa jest odpowiedź:

5 XXX zł w przypadku zakupu sprzętu od Wykonawcy YYY zł w przypadku zakupu oprogramowania bez sprzętu. Można kwoty rozbić na oprogramowanie narzędziowe i systemowe lub podać łącznie. Podejrzewamy, że cena zakupu oprogramowania narzędziowego nie zależy od opcji zakupu sprzętu.

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa, styczeń 2013 Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu

Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Przewodnik w zakresie usług dostępu do Internetu Warszawa, 2007r. 2 Spis treści 1. WSTĘP... 5 1.1. GENEZA PRZEWODNIKA... 5 1.2. PRZEZNACZENIE PRZEWODNIKA... 5 1.3. DOSTĘP DO INTERNETU... 6 1.3.1. Internet...

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR

Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie AMR PAK vol. 59, nr 1/2013 73 Krzysztof BILLEWICZ Politechnika Wrocławska, Instytut Energoelektryki ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Doświadczenia wykorzystania technologii Cloud computing w systemie

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax.: 042 664 37 50 e-mail: aniolybiznesu@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl Łódź, dnia 13 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing. Przetwarzanie w chmurze

Cloud Computing. Przetwarzanie w chmurze Cloud Computing Przetwarzanie w chmurze Chmura obliczeniowa Chmura obliczeniowa model przetwarzania oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez zewnętrzne organizacje. Funkcjonalność jest tu rozumiana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Analiza outsourcingu IT jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Kiedy opłacalne jest korzystanie z usług zewnętrznych firm w tym z usług dzierżawy aplikacji? Dla jakich firm są to usługi

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit

Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit 1 Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit Moc i wydajność gotowa na przetwarzanie w chmurze Obecnie firmy szukają czegoś więcej, niż może zapewnić wirtualizacja rozglądają się za nowymi

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo