Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC oraz BS doświadczenia audytora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC oraz BS doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania mobilne? Skąd wynikają problemy? Wymagania normy ISO/IEC oraz BS powiązane z wykorzystaniem rozwiązań mobilnych Podsumowanie najczęściej spotykane błędy w zakresie wdrażania i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz systemów zarządzania ciągłością działania 1

2 Dlaczego rozwiązania mobilne? łatwość użycia wysoka dostępność silna integracja urządzeń z życiem codziennym oczekiwania biznesu (szybki dostęp do informacji, mobilność, wielodostępność) ogromny potencjał rozwoju dobra infrastruktura wystarczający poziom technologiczny ograniczenia rozwiązań tradycyjnych Skąd wynikają problemy? złożoność zagadnień bezpieczeństwa, niska świadomość zagrożeń przez użytkowników, przyjęcie założenia, że systemy mobilne pozbawione są wad i zagrożeń typowych dla systemów informatycznych, błędne wartościowanie zasobów informacji, 2

3 Skąd wynikają problemy? brak systemowego podejścia i błędy w zarządzaniu bezpieczeństwem, zbyt niski priorytet aspektu bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania, luki w systemie prawnym, koszty zabezpieczeń, niestosowanie lub nieznajomość dobrych praktyk i norm. ISO/IEC Ustanowienie SZBI b) Zdefiniować politykę SZBI, uwzględniającą charakterystykę prowadzonej działalności, organizacji, jej lokalizacji, aktywów i technologii d) Określić ryzyka f) Zidentyfikować i ocenić warianty postępowania z ryzykiem. g) Wybrać zabezpieczenia jako środki postępowania z ryzykiem. h) Uzyskać akceptację kierownictwa dla proponowanych ryzyk szczątkowych. 3

4 ISO/IEC Wdrożenie i eksploatacja SZBI Organizacja powinna: c) Wdrożyć zabezpieczenia e) Wdrożyć programy uświadamiania i szkolenia f) Zarządzać eksploatacją SZBI g) Zarządzać zasobami SZBI h) Wdrożyć zabezpieczenia zdolne do zapewnienia natychmiastowego wykrycia i reakcji na incydenty ISO/IEC Monitorowanie i przegląd SZBI Organizacja powinna: e) Przeprowadzać wewnętrzne audyty SZBI w zaplanowanych odstępach czasu. h) Rejestrować działania i zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skuteczność lub wydajność realizacji SZBI. 4

5 ISO/IEC Przeglądy SZBI 7.3 Wyniki przeglądu powinny zawierać zapisy co do: b) Uaktualnienia planu szacowania ryzyka i postępowania z ryzykiem. c) Modyfikacji procedur i zabezpieczeń dotyczących bezpieczeństwa informacji,, które mogą mieć konsekwencje dla SZBI, e) Udoskonalenia metod pomiaru skuteczności zabezpieczeń. A Przypisanie odpowiedzialności A Autoryzacja środków przetwarzania informacji A Umowy o zachowaniu poufności A Określenie ryzyk dla stron zewnętrzny A Bezpieczeństwo w kontaktach z klientami A Inwentaryzacja aktywów A Własność aktywów A Akceptowalne użycie aktywów 5

6 A Uświadamianie, kształcenie i szkolenia A Postępowanie dyscyplinarne A Zwrot aktywów A Odebranie praw dostępu A Bezpieczeństwo sprzętu poza siedzibą A Bezpieczne zbywanie sprzętu lub przekazywanie do ponownego użycia A Zarządzanie zmianami A Oddzielanie urządzeń rozwojowych, testowych i produkcyjnych A Dostarczanie usług (w umowach serwisowych ze stronami trzecimi) A Monitorowanie i przegląd usług strony trzeciej A Odbiór systemu A Zabezpieczenia przed kodem złośliwym A Zabezpieczenia przed kodem mobilnym Jeśli korzystanie z kodu mobilnego jest autoryzowane, to konfiguracja systemu powinna zapewnić, aby uprawniony kod działał zgodnie z jasno określoną polityką bezpieczeństwa, natomiast nieuprawniony kod nie mógł się uruchomić. 6

7 A Bezpieczeństwo dokumentacji systemowej A Biznesowe systemy informacyjne Należy opracować i wdrożyć polityki i procedury dla ochrony informacji związanych z połączeniami między biznesowymi systemami informacyjnymi. A Usługi handlu elektronicznego A Transakcje on-line A Monitorowanie użycia systemu A Rejestrowanie błędów A.11.2 Zarządzanie dostępem użytkowników (zarządzanie przywilejami, hasłami, przegląd praw dostępu) A.11.3 Odpowiedzialność użytkowników A.11.4 Kontrola dostępu do sieci (z zewnątrz organizacji usługi sieciowe, uwierzytelnienie użytkowników, identyfikacja urządzeń) A Ochrona zdalnych portów diagnostycznych i konfiguracyjnych A.11.7 Przetwarzanie mobilne i praca na odległość 7

8 A.12 Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informacyjnych (wymagania bezpieczeństwa oraz poprawność przetwarzania danych w aplikacjach) A.12.3 Zabezpieczenia kryptograficzne A.12.4 Bezpieczeństwo plików systemowych A Zabezpieczenie eksploatowanego oprogramowania A Ochrona danych testowych A Kontrola dostępu do kodów źródłowych programów A.12.6 Zarządzanie podatnościami technicznymi A.13 Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji A.15.1 Zgodność z przepisami prawa (m.in. własność intelektualna, ochrona danych osobowych) A.15.2 Zgodność z politykami bezpieczeństwa i standardami oraz zgodność techniczna A.15.3 Audyt systemów informacyjnych 8

9 BS Organizacja zdefiniuje zakres systemu BCM oraz zespół celów dotyczących ciągłości działania z uwzględnieniem:., możliwego do przyjęcia poziomu ryzyka, obowiązków statutowych, regulujących i umownych, oraz interesów swoich kluczowych interesariuszy W systemie BCM organizacja zdefiniuje kluczowe produkty i usługi. BS Organizacja wdroży odpowiednie sposoby ograniczenia ryzyka dla każdego działania krytycznego zgodnie z poziomem dopuszczalności ryzyka dla tego działania Wyniki przeglądu przeprowadzonego przez kierownictwo powinny zawierać decyzje i działania dotyczące: c) modyfikacji strategii i procedur BCM, tak by zapewniały reakcję na wydarzenia wewnętrzne i zewnętrzne mogące mieć wpływ na system ciągłości działania, 9

10 Błędy w zakresie ISO/IEC brak świadomości wpływu stosowanych rozwiązań mobilnych na bezpieczeństwo informacji (nieświadomość skutków) błędy w ocenie zagrożeń związanych z wykorzystaniem rozwiązań mobilnych błędy na poziomie zarządzania urządzeniami mobilnymi w warstwie systemowej i aplikacyjnej błędy na poziomie kodu aplikacji w zakresie szybkości wymiany danych (dostępność) oraz bezpieczeństwa (integralność i poufność) brak odporności aplikacji na zamierzone i niezamierzone błędy użytkownika Błędy w zakresie ISO/IEC błędy związane z wdrażaniem rozwiązań mobilnych brak ograniczeń w transferze danych brak jednoznacznego przejścia pomiędzy fazą testową wdrożenia a produkcyjną błędy związane z zarządzaniem zasobami brak szkoleń dla pracowników korzystających z rozwiązań mobilnych brak dokumentacji aplikacji brak właściwego nadzoru nad wersjonowaniem brak niezależnych testów 10

11 Błędy w zakresie normy BS brak świadomości wpływu stosowanych rozwiązań mobilnych na ciągłość biznesu pomijanie urządzeń i rozwiązań mobilnych w planach ciągłości działania brak uwzględnienia rozwiązań mobilnych jako istotnych zasobów w procesie zarządzania ciągłością działania brak szkoleń dla pracowników korzystających z rozwiązań mobilnych w planach ciągłości działania brak testów planów ciągłości działania Dziękuję za uwagę Krzysztof Wertejuk 11

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010 Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja Plan prezentacji Norma ISO/IEC 27003:2010 Dokumenty wymagane przez ISO/IEC 27001 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Ustanawianie SZBI. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji od dobrych praktyk do certyfikacji ISO/IEC 27001

Ustanawianie SZBI. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji od dobrych praktyk do certyfikacji ISO/IEC 27001 Ustanawianie SZBI Decyzję o ustanowieniu SZBI podejmuje Kierownictwo Organizacji. W wyniku tej decyzji zostaje opracowany i przedstawiony do akceptacji Kierownictwa Program Implementacji SZBI, który powinien

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zyskują coraz większą popularność, zarówno wśród jednostek administracji publicznej jak i firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC Wymogi norm ISO seria 27000 Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC 2 Definicje SZBI Korzyści z wdrożenia i certyfikacji ISO 27k Korzyści z wdrożenia ISO 27001 ISO 27001 jest standardem Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. bezpieczeństwo informacji w organizacji

ISO 27001. bezpieczeństwo informacji w organizacji ISO 27001 bezpieczeństwo informacji w organizacji Czym jest INFORMACJA dla organizacji? DANE (uporządkowane, przefiltrowane, oznaczone, pogrupowane ) Składnik aktywów, które stanowią wartość i znaczenie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji

Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 wdrażany w Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Świtała WPiA UKSW

Krzysztof Świtała WPiA UKSW Krzysztof Świtała WPiA UKSW Podstawa prawna 20 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - SPZK WYMAGANIA Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 718 FINANSE. RYNKI FINANSOWE. UBEZPIECZENIA NR 53 2012 BOŻENA NADOLNA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie WPŁYW ELEKTRONICZNEJ WYMIANY

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Biała Księga Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI SYSTEMY ZARZĄDZANIA - WYMAGANIA SZANOWNI PAŃSTWO! Firma

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami informatycznymi

Zarządzanie projektami informatycznymi Zarządzanie projektami informatycznymi kolejność planowanie inwestycji informatycznych: narzędzia aplikacyjne narzędzia systemowe platforma sprzętowa Poziom taktyczny stanowisk pracy ( dotyczy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Kwiecień 2013 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Obserwując skalę oraz tempo zmian cyberzagrożeń można założyć, że każda organizacja została lub zostanie

Bardziej szczegółowo