Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor"

Transkrypt

1 Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich 1

2 Bariery w dostępie MŚP do finansowania MŚP szczególnie w pierwszych latach działalności są szczególnie wrażliwe na problem niedostępności finansowania. Mają krótką historię kredytową, mogą zaoferować niewielkie zabezpieczenie, ich przeżywalność jest niska. W przypadku kredytów i pożyczek (inwestycyjnych i obrotowych) dla mikro i MŚP główną przyczyną odmowy bywa brak zdolności kredytowej lub brak zabezpieczeń. Przyczyny odmowy przyznania finansowania zwrotnego, IBS na podstawie GUS,

3 Europejski Fundusz Inwestycyjny - EFI Unijna instytucja finansowa z siedzibą w Luksemburgu, powołana przez UE w 1992 r. w ramach grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Nadrzędnym celem EFI jest pobudzanie inwestycji i wzrostu gospodarczego poprzez udzielanie wsparcia długoterminowego dla projektów inwestycyjnych, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Obszarami głównego działania EFI jest: rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz wsparcie innowacji. Pomoc dla MŚP odbywa się poprzez: dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka, zwłaszcza zakładom młodym i ukierunkowanym na nowe technologie. Oprócz tego EFI udziela gwarancji kredytowych dla MŚP. Z EFI współpracuje wiele rodzajów instytucji finansowych z całej Europy: banki (w tym spółdzielcze), fundusze poręczeniowe, firmy leasingowe, fundusze vc, sieci aniołów biznesu, fundusze pożyczkowe, etc. EFI zajmuje się wdrożeniem instrumentów zwrotnych UE. Będzie też główną instytucją wdrażającą instrumenty zwrotne programów ramowych w latach Formy wsparcia przedsiębiorców w ramach instrumentów zwrotnych programów ramowych przed 2014 r. INSTRUMENTY UDZIAŁOWE (inwestycje vc) INSTRUMENTY DŁUŻNE (gwarancje/regwarancje dla pożyczek, kredytów, leasingu, sekurytyzacji, vcoraz pożyczki, w tym podporządkowane) 0 PLN PLN 3

4 Formy wsparcia przedsiębiorców w ramach instrumentów zwrotnych programów ramowych przed 2014 r. INSTRUMENTY UDZIAŁOWE (inwestycje vc) Instrumenty kapitałowe EFI (CIP) przyczyny braku inwestycji w Polsce 1. Konkurencyjny instrument w postaci Krajowego Funduszu Kapitałowego SA bardziej dostosowany (a przez to bardziej atrakcyjny) do specyfiki dopiero rozwijającego się polskiego rynku funduszy i inwestycji typu Venture Capital, przez: Preferencje dla inwestorów prywatnych: kapitał oferowany przez KFK funduszom VC ma charakter podporządkowany w stosunku do kapitału inwestorów prywatnych (w momencie wychodzenia funduszu z inwestycji w spółki portfelowe, redystrybucja środków następuje w pierwszej kolejności do inwestorów prywatnych ryzyko utraty kapitału prywatnego jest więc znacznie niższe); Zwiększoną ekonomikę funkcjonowania funduszy: kapitał oferowany przez KFK funduszom VC ma charakter zwrotny, natomiast KFK zapewnia również przekazanie do 10% kwoty zaangażowania kapitałowego w postaci bezzwrotnej na pokrycie kosztów zarządzania funduszem (fundusze inwestujące w firmy na wczesnym etapie rozwoju charakteryzują się zazwyczaj niewielką kapitalizacją, co powoduje, iż pokrywanie kosztów zarządzania z aktywów funduszu w rynkowej proporcji nie zapewnia wystarczającej kwoty środków bezzwrotne świadczenia niwelują tę nieefektywność). 4

5 Instrumenty kapitałowe EFI (CIP) przyczyny braku inwestycji w Polsce 2. EFI oceniał fundusze VC (zespoły zarządzające) stosując benchmarki z rynków rozwiniętych Rynek inwestycji VC w Polsce dopiero się rozwija praktycznie nie występują podmioty zarządzające, które zaliczyły pełny cykl inwestycyjny w ramach danego funduszu (od zbudowania portfela, poprzez wyjścia z inwestycji i rozliczenie funduszu z inwestorami) i mogą pochwalić się całościowym wynikiem zwrotami dla inwestorów; cykl taki może trwać nawet lat; Fundusze są oceniane właśnie pod tym kątem - co jest zrozumiałe, jakkolwiek zastosowanie tych samych kryteriów ilościowych do funduszy/zespołów działających na rynkach rozwiniętych i rozwijających się (co stosuje EFI) powoduje, że te drugie zawsze będą w gorszej pozycji, gdyż nie miały wystarczająco dużo czasu na wypracowanie wyników. Formy wsparcia przedsiębiorców w ramach instrumentów zwrotnych programów ramowych przed 2014 r. INSTRUMENTY DŁUŻNE (gwarancje/regwarancjedla pożyczek, kredytów, leasingu, sekurytyzacji, vcoraz pożyczki, w tym podporządkowane) 5

6 Dostęp MŚP do finansowania Banki od czasu kryzysu utrzymują wyższe wymogi w zakresie oczekiwanych zabezpieczeń spłaty kredytu. Banki, które zaostrzyły politykę kredytową uzasadniały to podwyższonym ryzykiem przyszłej sytuacji gospodarczej oraz ryzykiem poszczególnych branż. Większych ograniczeń w dostępie do kredytu doznają MŚP niż duże przedsiębiorstwa. Źródło: NBP, 2014 W czym może pomóc gwarancja UE? Źródło: NBP,

7 PRZYKŁAD: gwarancja CIP Warunki brzegowe gwarancji UE dla portfela kredytów i portfela mikrokredytów Parametr Typ gwarancji i rodzaj pośrednika Wolumen portfela obejmowany gwarancją UE Gwarancja kredytów Gwarancja mikrokredytów Portfelowa gwarancja EFI dla banku/ funduszu pożyczkowego/ firmy leasingowej/ funduszu poręczeniowego Bez limitu Wartość kredytu/ pożyczki (kapitał) Bez limitu Do EUR Okres kredytowania Wysokość gwarancji (pojedynczy kredyt/leasing) minimum 12 miesięcy priorytetowo 18 miesięcy minimum 6 miesięcy priorytetowo 12 miesięcy do 50% do 75% Okres trwania gwarancji do10 lat do 5 lat Opłata za gwarancję brak brak Pomoc publiczna brak brak 7

8 Korzyści dla przedsiębiorców gwarancje UE są bezpłatne (CIP, PROGRESS) lub bardzo tanie (RSI) brak statusu i obciążeń pomocy publicznej brak lub niższe zabezpieczenia od kredytobiorcy brak lub niższy wkład własny kredytobiorcy obniżenie marży (RSI) wydłużony okres kredytowania uproszczone procedury ułatwiona dostępność (dostępne w całej Polsce) w ponad 3 tys. placówek duży wybór, szeroka gama uruchomionych instrumentów, w tym finansowanie obrotowe- praca z instrumentami i instytucjami, które staną się podstawą systemu wsparcia unijnego od 2014 r. Instrumenty Finansowe: formy wsparcia przedsiębiorców kredyty inwestycyjne kredyty obrotowe kredyty na zakup środków transportu kredyty i pożyczki dla firm rozpoczynających działalność kredyty i pożyczki hipoteczne kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego kredyty na finansowanie kontraktów poręczenia kredytowe poręczenia dla mikro i start up poręczenia dla innowacji leasing dla firm rozpoczynających działalność leasing dla innowacyjnych 8

9 WYNIKI W POLSCE Instrumenty Finansowe: formy wsparcia przedsiębiorców Stan wdrożenia w PL: największy i najbardziej wdrożony: CIP (>6 tys. umów); od 2011r. Progress (<3,5 umów); od 2013/2014: RSI (<100 umów). 13 polskich pośredników IF PUE. łączna suma strumienia preferencyjnego finansowania dla polskich MŚP zakontraktowanegoprzez pośredników finansowych CIP, Progress, 7PR: 5,1 mld PLN. liczba uruchomionych instrumentów finansowych w PL: 22, w tym wszystkie rodzaje narzędzi finansowych: kredyty, pożyczki, leasing, preferencyjne poręczenia kredytowe, montaże lini EBI z gwarancjami EFI, etc. Przedsiębiorca ma z czego wybierać, wg potrzeb (tailor made). Otoczenie rynkowe: trzy istotne przewagi: 1) bezpłatność 2) brak reżimu (i obciążeń) pomocy publicznej, 3) to gwarancja a nie poręczenie. WYNIKI W POLSCE Instrumenty Finansowe: formy wsparcia przedsiębiorców liczba obsłużonych MŚP: prawie tys. liczba udzielonych pożyczek: ponad 8 tys. szt. kwota udzielonego finansowania: prawie 2,1 mld PLN główne obsługiwane branże: wytwórczość, handel, usługi. struktura obsłużonych beneficjentów: <40% to MŚP start up. aktualnie aktywną ofertę posiada 8 pośredników finansowych (+ 9-y pośrednik uruchomi produkt w tym roku): 5 bankowych, 2 leasingowych i 1 poręczeniowy. oferta aktywna różnie w czasie - wg terminów umów, najdłuższa do kwietnia 2017r. lub do wyczerpaniaśrodków. 9

10 Determinanty przebiegu akcji finansowej w ramach instrumentów finansowych programów UE w Polsce bardzo słaby punkt wyjściowy (rok 2007)- programy ramowe praktycznie nieznane na polskim rynku finansowym zakaz łączenia instrumentów finansowych (np. pożyczek z RPO i gwarancji z CIP). pogorszenie warunków makroekonomicznych w l i 2012 (echo kryzysu światowego, spadek popytu inwestycyjnego u przedsiębiorców); problem pomocy publicznej- paraliż programu w PL w r. 2010; uruchomienie w 2013 r. konkurencyjnych produktów krajowych do wdrażanych instrumentów unijnych (programy ramowe oraz polityka spójności ); brak jednolitej marki instrumentów finansowych programów ramowych UE - utrudnienia w promocji i budowaniu efektu skali oraz popytu u adresatów programów. POŚREDNICY FINANSOWI W POLSCE (ponad 3 tys. placówek) 20 10

11 Programy ramowe w PL: Narodowi Pośrednicy Finansowi - aktualna oferta: 1. Kredyt inwestycyjny 2. Prosty kredyt inwestycyjny SIL 3. Prosty kredyt inwestycyjny AutoSIL 4. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym dla firm rozpoczynających działalność 5. Kredyt inwestycyjny- standard 6. Auto Sezam kredyt na zakup samochodów 7. Poręczenie na START (dla przedsiębiorców działających nie dłużej niż 3 lata) 8. Poręczenie Biznes Ekspres 9. Poręczenie Micro Invest Kredyt Biznes Start- obrotowy i inwestycyjny 11. kredyty inwestycyjne na innowacje 12. kredyty obrotowe na innowacje 13. program leasing na innowacje 14. Pożyczka Na Start 15. Kredyt BIZ dla Profesjonalistów 16. Kredyt BIZ na start Dla kogo gwarancje UE? Beneficjenci kredytów z gwarancją CIP wg rodzaju działalności: 11

12 Doświadczenia tych którzy już skorzystali? Czy nadal prowadziłbyś działalność albo uruchamiał projekt sfinansowany kredytem gwarantowanym z CIP, gdyby gwarancja nie była dostępna? Ponad 2/3 badanych przedsiębiorców beneficjentów CIP zaniechałoby rozwoju gdyby nie otrzymało unijnej gwarancji. 31% w ogóle zaniechałoby działalności. Źródło: Komisja Europejska Doświadczenia tych którzy już skorzystali? Jacy mikroprzedsiębiorcy korzystają z wsparcia Progress? Źródło: Komisja Europejska,

13 Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Zapraszamy do współpracy: instytucje finansowe, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, przedstawicieli administracji gospodarczej, dziennikarzy, wszystkich zainteresowanych instrumentami finansowymi programów UE: 13

14 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego Warszawa tel/fax kontakt: więcej na: Prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w celach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec KPK. 14

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce

Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce P r z e d s i ę b i o r c z o ś ć Edukacja Nr 9 2013 Wojciech Sadkowski Uniwersytet Jagielloński Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2013

Arkusz informacyjny SBA 2013 PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2013 POLSKA W skrócie W Polsce istnieją bardzo różnorodne warunki ramowe tworzenia i rozwoju MŚP. Chociaż polska polska gospodarka nadal odczuwa konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych

Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych Instrumenty finansowania Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego Inicjatywa Innowacje 2010 Przewodnik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Kredytowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Kredytowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Martyna Jasionek Seminarium Doktoranckie Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Kredytowanie

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP

Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi. 5 11 grudnia 2014 r. FAKTORING DLA MSP 34 FAKTORING DLA MSP Dynamiczny rozwój MSP dzięki faktoringowi Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu?

Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Materiały i Studia nr 310 Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy Agnieszka Sawicka, Izabela D. Tymoczko Materiały i Studia nr 310 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo