KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Ekspert KPK Katowice,

2 ZAKRES PREZENTACJI: O Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Instrumenty finansowe jako wsparcie dla przedsiębiorców Zwrotne instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty zwrotne w nowych programach

3 ds. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

4 KPK zajmuje się programami UE. Program (ramowy) Unii Europejskiej: realizowany na podstawie traktatu o funkcjonowaniu UE, z udziałem Państw UE i Państw Stowarzyszonych, zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską za pośrednictwem wybranej agencji wykonawczej (np. EASME, EFI)

5 : Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programu ramowego na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP). Od 2014: o Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (uchwała Rady Ministrów z 7 stycznia 2014) o Działa przy Związku Banków Polskich. o Oferuje wsparcie informacyjno promocyjno doradcze, dotyczące instrumentów finansowych dla przedsiębiorców wszystkich programów UE. o Bezpłatnie, na terenie całego kraju.

6 KPK oferuje wsparcie w zakresie instrumentów finansowych w następujących programach UE: Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) (środki aktywne do 2016 r.), Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress, 7 program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego, COSME - program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP, Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji, Program na rzecz przemian i innowacji społecznych ( EaSI ), Program Kreatywna Europa na rzecz sektorów kultury i kreatywnego.

7 Wparcie dla: KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY przedsiębiorców (beneficjentów ostatecznych instrumentów finansowych), rynku finansowego (obsługa pośredników finansowych oraz kandydatów na pośredników), instytucji otoczenia biznesu (uzupełnienie oferty, współpraca), regulatorów (wsparcie w planowaniu i wdrożeniu instrumentów publicznych, w kwestiach pomocy publicznej itp.) MISJA: One-stop-shop w zakresie informacji o instrumentach finansowych dla przedsiębiorców we wszystkich programach UE

8 POTWIERDZONA JAKOŚĆ

9 POTWIERDZONA JAKOŚĆ

10 INSTRUMENTY FINANSOWE JAKO WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

11 ZABEZPIECZENIA UE CENNYM WSPARCIEM W APLIKACJI O FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE Banki od ponad roku utrzymują wysokie wymogi w zakresie oczekiwanych zabezpieczeń spłaty kredytu. Banki, które zaostrzyły politykę kredytową uzasadniały to podwyższonym ryzykiem przyszłej sytuacji gospodarczej oraz ryzykiem poszczególnych branż Większych ograniczeń w dostępie do kredytu doznają MŚP niż duże przedsiębiorstwa Źródło: NBP, 2014

12 ZABEZPIECZENIA UE CENNYM WSPARCIEM W APLIKACJI O FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE Małe i średnie przedsiębiorstwa szczególnie w pierwszych latach działalności są szczególnie wrażliwe na problem niedostępności finansowania. Mają często krotką historię kredytową, mogą zaoferować niewielkie zabezpieczenie, ich przeżywalność jest niska. W przypadku kredytów i pożyczek (tak inwestycyjnych, jak i obrotowych) dla mikro, małych i średnich firm główną przyczyną odmów jest brak zdolności kredytowej. Istotnym, choć znacznie mniej ważnym czynnikiem pozostaje też brak zabezpieczeń. Co ważne, brak zabezpieczeń jest równie istotnym problemem w finansowaniu inwestycyjnym jak i obrotowym dla mikro i małych firm. Źródło: IBS na podstawie GUS, 2013 Wykres: Przyczyny odmów finansowania zwrotnego

13 Z JAKIEGO WSPARCIA MOŻE SKORZYSTAĆ PRZEDSIĘBIORCA W POLSCE? Preferencyjna oferta dla przedsiębiorców: kredyty inwestycyjne kredyty obrotowe kredyty na zakup środków transportu kredyty dla firm rozpoczynających działalność kredyty i pożyczki hipoteczne kredyty Europejskiego Banku Inwestycyjnego kredyty na finansowanie kontraktów poręczenia kredytowe poręczenia dla mikro i start up poręczenia dla innowacji leasing dla firm rozpoczynających działalność 13

14 ZWROTNE INSTRUMENTY FINANSOWE W PROGRAMACH UE

15 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) na lata : Oferta nie będzie rozszerzana (nabór nowych pośredników zakończony). Nadal aktywna oferta niektórych pośredników finansowych zakontraktowanych przed 2014 r. Aktualnie na przedsiębiorców czeka ok. 2 mld zł preferencyjnego finansowania (w tym oferta banków dla start up).

16 wsparcie UE jest bezpłatne (przedsiębiorca nie płaci za zabezpieczenie) KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY brak statusu i obciążeń pomocy publicznej praca z instrumentami i instytucjami, które mają stać się podstawą systemu wsparcia unijnego po 2013 r. brak lub niższe zabezpieczenie od kredytobiorcy brak lub niższy wkład własny od kredytobiorcy wydłużony okres kredytowania uproszczone procedury ułatwiona dostępność (oferta dostępna w całej Polsce) i szeroka gama uruchomionych instrumentów, w tym finansowanie obrotowe 16

17 CIP: doświadczenia przedsiębiorców: : udzielono w Polsce ok kredytów, pożyczek, leasingu i poręczeń gwarantowanych przez UE w ramach CIP. Prawie połowa z beneficjentów to nowopowstali przedsiębiorcy. CIP jest efektywny. Generuje najwyższy mnożnik (>1:30) preferencyjnego wsparcia udzielonego przez pośredników spośród wszystkich dostępnych na rynku programów publicznych.

18 Narodowi pośrednicy finansowi z aktualną ofertą w ramach CIP: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. Alior Bank Fundusz Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A.

19 Europejski instrument mikrofinansowy PROGRESS: Gwarancje dla instytucji mikrofinansowych (udzielających pożyczek do 25 tys. euro, przeznaczonych na zakładanie lub rozwijanie działalności małych firm), Finansowanie pożyczkowe i kapitałowe dla instytucji mikrofinansowych. Pośrednicy w Polsce: FM Bank Inicjatywa Mikro Środki dostępne do 2016 r.

20 7 Program Ramowy - mechanizm finansowania badań naukowych Risk Sharing Finance Facility (RSFF): finansowanie projektów badawczych i innowacyjnych realizowanych przez duże podmioty Risk Sharing Instrument (RSI): gwarancje i regwarancje dla pośredników finansowych, oferujących produkty finansowe dla firm do 500 zatrudnionych, prowadzących działalność badawczą / innowacyjną Pośrednicy finansowi 7PR w Polsce: o Bank Pekao SA o Raiffeisen-Leasing Polska o Deutsche Bank Poland Środki dostępne do 2016 r.

21 INSTRUMENTY FINANSOWE PROGRAMÓW UE NA LATA

22 Co po 2013? Wciąż trwają aktualne programy (CIP, Progress, 7 PR) COSME - program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji Program na rzecz przemian i innowacji społecznych EaSI Program Kreatywna Europa na rzecz sektorów kultury i kreatywnego

23 COSME - Program na rzecz konkurencyjności przeds. oraz MSP Instrumenty dłużne (Loan Guarantee Facility): gwarancje i regwarancje dla pośredników finansowych (banków, firm leasingowych, funduszy poręczeniowych itp.) oferujących produkty finansowe dla MSP. Instrumenty kapitałowe (Equity Facility for Growth): finansowanie inwestorskie dla funduszy realizujących inwestycje podwyższonego ryzyka (venture capital) lub oferujących finansowanie pośrednie (mezzanine) dla małych iśrednich przedsiębiorstw w fazie ekspansji lub wzrostu. Szczególna uwaga poświęcona MSP prowadzącym działalność międzynarodową.

24 COSME - Program na rzecz konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz MŚP Znany schemat działania: Komisja Europejska -> Europejski Fundusz Inwestycyjny -> narodowi pośrednicy finansowi. Dostępność? Oczekiwany termin uruchomienia Instrumentów finansowych: II/III kwartał br.

25 HORYZONT 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Instrument Pożyczkowy dla Badań i Innowacji (Loans Service for R&I): finansowanie projektów badawczych i innowacyjnych realizowanych przez duże przedsiębiorstwa (powyżej 500 zatrudnionych), uniwersytety, instytucje badawcze itp. Od 7,5 do 25 mln euro, budżet: 107,7 mln euro w 2014; 92,5 mln w 2015 r. Instrument Pożyczkowy dla Badań i Innowacji w MSP (SMEs & Small Midcaps R&I Loans Service): gwarancje dla pośredników finansowych, udzielających pożyczek przedsiębiorstwom do 500 zatrudnionych, w celu wzmocnienia działalności badawczej i innowacyjnej. Gwarancje obejmą do 50% potencjalnych strat. Od 25 tys. do 7,5 mln euro, budżet: 87,75 mln euro w 2014, 72,7 mln w 2015 r.

26 HORYZONT 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Instrument Kapitałowy dla Badań i Innowacji (Equity Facility for R&I): finansowanie inwestorskie dla funduszy realizujących inwestycje wysokiego ryzyka, w celu poprawy dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw do 500 zatrudnionych we wczesnej fazie rozwoju, dla wzmocnienia działalności badawczej i innowacyjnej. Szczególny nacisk na ekoinnowacje. Budżet: 40,0 mln euro w 2014, 36,0 mln w 2015 r. Dostępność? Oczekiwany termin uruchomienia Instrumentów finansowych: II/III kwartał br.

27 EASI - Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej, wsparcie dla dwóch sekcji: mikrofinanse dla grup w trudnej sytuacji i mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorczość społeczna. Dla każdej sekcji minimum 45% z budżetu 193,1 mln euro. W trudnej sytuacji: młodzi, bezrobotni, wykluczeni społecznie, bez zdolności kredytowej itp. Przedsiębiorstwo społeczne: realizuje cele społeczne, a nie zysk. Cele: Poprawa dostępu do mikrofinansowania dla przedstawicieli słabszych grup społecznych, którzy chcą założyć lub rozwinąć swoją działalność, oraz dla mikroprzedsiębiorstw. Budowanie potencjału instytucjonalnego wśród dostawców mikrokredytów. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw społecznych.

28 KREATYWNA EUROPA program na rzecz sektorów kultury i kreatywnego Instrument finansowy: Guarantee facility for Cultural & Creative Sectors: gwarancje dla pośredników oferujących pożyczki dla organizacji i przedsiębiorstw z sektorów kulturalnego i kreatywnego (małych, średnich, mikro). Budżet instrumentu finansowego: 120 mln euro, dostępny od r Q1: wybór Capacity Building Manager (CBM), dla zachęcenia instytucji finansowych do współpracy z CCS i wsparcia w projektowaniu produktów Q2: Wybór pośredników finansowych (np. konsorcjum instytucji finansowej oraz instytucji kulturalnej. Pożyczki dla CCS od 2016.

29 ZAPRASZAMY: - PRZEDSIĘBIORCÓW, - INSTYTUCJE FINANSOWE, - OTOCZENIE BIZNESU - MEDIA - WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI PROGRAMÓW UE DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU:

30 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego Warszawa tel/fax KONTAKT: Prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w celach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec KPK.

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 Zakres prezentacji: Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP Zwrotne instrumenty finansowe w programach UE 2007-2013 Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Lublin, 21 listopada 2014 r. Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa, 14.10.2014 r. Krajowy

Bardziej szczegółowo

2015-06-08. Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP

2015-06-08. Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

14.09.2015 r. Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE. KPK IF PUE oferuje wsparcie dla:

14.09.2015 r. Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE. KPK IF PUE oferuje wsparcie dla: Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe programów ramowych UE

Instrumenty finansowe programów ramowych UE Instrumenty finansowe programów ramowych UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i regwarancje EFI w programach ramowych UE 2014 2020

Gwarancje i regwarancje EFI w programach ramowych UE 2014 2020 Gwarancje i regwarancje EFI w programach ramowych UE 2014 2020 Piotr Matwiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Głęboczek, 11 maja

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY ZWROTNE CIP I COSME

INSTRUMENTY ZWROTNE CIP I COSME INSTRUMENTY ZWROTNE CIP I COSME Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP SPIS TREŚCI I. Czym jest CIP i KPK CIP? II. Sytuacja gospodarcza o dostęp

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - AKTUALNYM ŹRÓDŁEM WSPARCIA BIZNESU

PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - AKTUALNYM ŹRÓDŁEM WSPARCIA BIZNESU PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - AKTUALNYM ŹRÓDŁEM WSPARCIA BIZNESU Spotkanie Informacyjne dla przedsiębiorców Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013. PSAB-I, Gliwice, Kapitał na innowacje 14 listopada 2012 r.

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013. PSAB-I, Gliwice, Kapitał na innowacje 14 listopada 2012 r. Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013 Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP, Instrumenty finansowe dla MŚP PSAB-I, Gliwice, Kapitał na innowacje 14 listopada 2012 r. Program

Bardziej szczegółowo

CPI FE, Warszawa, 20 września 2012r JOANNA DĄBROWSKA EKSPERT W KRAJOWYM PUNKCIE KONTAKTOWYM PROGRAMU RAMOWEGO CIP DLA POLSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO

CPI FE, Warszawa, 20 września 2012r JOANNA DĄBROWSKA EKSPERT W KRAJOWYM PUNKCIE KONTAKTOWYM PROGRAMU RAMOWEGO CIP DLA POLSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORCO! CZY POTRZEBUJESZ ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA? PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - ŹRÓDŁEM ATRAKCYJNEGO WSPARCIA BIZNESU CPI FE, Warszawa, 20 września

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy CIP przy Związku Banków Polskich Program ramowy na

Bardziej szczegółowo

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP dostępne dla Funduszy Pożyczkowych Aktualności nt. stanu wdrażania instrumentu CIP SMEG, EPMF PROGRESS

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS Misja Krajowego Punktu Kontaktowego : Informowanie i zachęcanie potencjalnych Pośredników i Beneficjentów do udziału w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE dla MŚP w instytucjach finansowych

INSTRUMENTY FINANSOWE dla MŚP w instytucjach finansowych INSTRUMENTY FINANSOWE dla MŚP w instytucjach finansowych w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Warszawa, 8 grudnia 2009 r. Joanna DĄBROWSKA Ekspert Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Rola banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020

Rola banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020 Rola banków w procesach absorpcji środków unijnych w Polsce - ocena, perspektywy i rekomendacje na lata 2014-2020 Opracował zespół w składzie: IBnGR: dr Marta Penczar dr Błażej Lepczyński Monika Liszewska

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość społeczna

Przedsiębiorczość społeczna Przedsiębiorczość społeczna Wsparcie zwrotne i bezzwrotne w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska Wstęp Strategia Rozwoju Kraju i Strategia Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP- Fundusze Poręczeń Kredytowych i Fundusze PoŜyczkowe Aktualności nt. stanu wdraŝania IX Zjazd Polskiego

Bardziej szczegółowo

1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe

1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe 1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe W. Kwiatkowski, M. Zawadzka 1.1. System dystrybucji funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007 2013 W ramach obowiązującej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Agnieszka Ćwikła Uniwersytet Szczeciński Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Streszczenie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE

Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku Projekt przygotowany przez Zespół Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo