VIII ZJAZD PSFP Konferencja FUNDUSZY POśYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH. sk- Sztokholm

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIII ZJAZD PSFP Konferencja FUNDUSZY POśYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH. sk- Sztokholm 4-6.09.2008"

Transkrypt

1 VIII ZJAZD PSFP Konferencja FUNDUSZY POśYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Gdańsk sk- Sztokholm

2 FUNDUSZE POśYCZKOWE I PORĘCZENIOWE W SYSTEMIE FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Barbara Bartkowiak Gdańsk sk- Sztokholm

3 Cel prezentacji Skala znajomości instrumentów w finansowania zewnętrznego przez MSPM Problemy zewnętrznego finansowania MSPM Determinanty wyboru źródeł i sposobów zewnętrznego finansowania MSP Instrumenty finansowania zewnętrznego działalno alności gospodarczej budzące zaufanie MSP Ocena podaŝy y zewnętrznych źródeł finansowania i ich dostępno pności dla MSP

4 Sektor MSP na drodze startu, rozwoju i umacniania pozycji rynkowej napotyka na jedną z podstawowych barier ograniczenia kapitałowe

5 Skala znajomości instrumentów w finansowania zewnętrznego przez MSP inne warranty 0,66% 0,33% faktoring 5,57% dotacje 14,30% bony komercyjne 0,66% leasing 20,09% venture capital 2,51% obligacje przedsiębiorstw 2,18% kredyt bankowy 23,47% poręczenia i gwarancje kredytowe 9,39% franchising 4,91% poŝyczka 15,94% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

6 Instrumenty finansowania zewnętrznego działalno alności gospodarczej budzące zaufanie MSP inne 1,92% warranty faktoring 0% 2,20% dotacja 12,64% bony komercyjne 0% leasing 25,00% venture capital obligacje przedsiębiorstw 0,27% 0,27% kredyt bankowy 35,71% poręczenia i gwarancje kredytowe 7,69% franchising 0,82% PoŜyczka 13,46% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

7 Struktura aktualnych źródeł finansowania zewnętrznego MSP inne 1,68% warranty faktoring 0% 1,68% dotacja 8,82% bony komercyjne 0% leasing 25,63% venture capital obligacje przedsiębiorstw 0,42% 0,42% kredyt bankowy 40,76% poręczenia i gwarancje kredytowe 7,56% franchising 1,26% PoŜyczka 11,76% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

8 Z których instrumentów w finansowania zewnętrznego Firma zamierza skorzystać w przyszłości inne 1,69% warranty 0% faktoring 2,26% dotacja 27,40% bony komercyjne 0% leasing 21,19% venture capital 0,56% obligacje przedsiębiorstw 0,28% kredyt bankowy 24,58% poręczenia i gwarancje kredytowe 7,06% franchising 1,41% PoŜyczka 13,56% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

9 Problemy zewnętrznego finansowania MSP inne 4,2% niechęć instytucji finansowych do kontynuowania finansowania w sytuacji przejściowego kryzysu w firmie brak moŝliwości uzyskania finansowania w momencie zamiarów realizacji ambitnych planów rozwojowych firmy 9,7% 13,1% stosowanie przez banki wysokich odsetek i brak moŝliwości negocjacji 18,5% stosowanie przez banki skomplikowanych procedur i wysokich zabezpieczeń w odniesieniu do małej firmy 34,4% brak moŝliwości uzyskania finansowania zewnętrznego w momencie rozpoczynania działalności gospodarczej 20,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

10 Przyczyny dla których MSP darzą instrumenty zewnętrznego finansowania zaufaniem 4,7% 14,7% 45,3% 35,3% niska cena prosta procedura istotny wpływ na rozwój firmy inne

11 Czynniki pozacenowe,, najwaŝniejsze niejsze dla MSP z punktu widzenia środków w zewnętrznego finansowania akceptacja dla wysokiego poziomu ryzyka 10,6% krótki okres oczekiwania na finansowanie 19,7% proste procedury 29,4% dobra informacja o instrumentach finansowych 12,3% dostępność 28,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

12 Ocena podaŝy zewnętrznych źródeł finansowania i ich dostępno pności dla MSP inne 0,72% warranty 0% faktoring 0,72% dotacja 8,70% bony komercyjne 0,36% leasing 28,44% venture capital 0,18% obligacje przedsiębiorstw 0,54% kredyt bankowy 31,16% poręczenia i gwarancje kredytowe 4,89% franchising 1,27% PoŜyczka 23,01% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

13 Stan funduszy poŝyczkowych w Polsce W Polsce funkcjonuje 73 funduszy poŝyczkowych: dysponowały łącznie kapitałem o wartości 823 mln zł. udzieliły od początku swojej działalności 152 tys. szt. poŝyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw łączna wartość udzielonych poŝyczek mln zł.

14 Stan funduszy poręczeniowych w Polsce W Polsce funkcjonują 53 fundusze poręczeniowe: dysponowały łącznie kapitałem*) o wartości 486 mln zł łączna liczba udzielonych poręczeń 16,8 tys. szt. łączna wartość udzielonych poręczeń *) bez BGK mln zł

15 Fundusze poŝyczkowe i poręczeniowe W ramach środków w strukturalnych UE SPO WKP Priorytet 1 Rozwój j przedsiębiorczo biorczości ci i wzrost innowacyjności ci poprzez wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu, Działanie anie 1.2. Poprawa dostępno pności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw przyznano wsparcie finansowe (712 mln zł) funduszom poŝyczkowym (346( mln zł), funduszom poręczeniowym ( 366 mln zł)

16 Fundusze poŝyczkowe i poręczeniowe Nowe wsparcie znacznie zdynamizowało działalno alność funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych czeniowych: dynamiczny przyrost ich kapitałów,, a w konsekwencji liczby i wartości udzielonych poŝyczek i poręcze czeń przedsiębiorcom potwierdza, Ŝe e istnieje zapotrzebowanie na finansowanie za pośrednictwem w/w funduszy

17 Fundusze poŝyczkowe i poręczeniowe stały y się naturalnym elementem systemu finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wielu przedsiębiorc biorców w lub osób rozpoczynających cych działalno alność gospodarczą swój rozwój j zawdzięcza wsparciu funduszy poŝyczkowych i poręczeniowych

18 Co dalej? Fundusze poŝyczkowe i poręczeniowe stały y się waŝnym elementem systemu finansowania MSP w Polsce Bez systematycznego wzrostu kapitałów w fundusze nie mają szans na dalszy rozwój Analizy rynku wskazują, Ŝe e potrzeby przedsiębiorc biorców w na tego typu finansowanie jest i będzie coraz większe Innowacyjne MSP będąb wymagać coraz częś ęściej finansowania ze strony tych funduszy

19 FUNDUSZE POśYCZKOWE I PORĘCZENIOWE W SYSTEMIE FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW DZIĘKUJ KUJĘ ZA UWAGĘ Barbara Bartkowiak

pozycji rynkowej napotyka na jedną

pozycji rynkowej napotyka na jedną STAN SYSTEMU POŻYCZKOWO-GWARANCYJNEGO DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW szanse i wyzwania Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Warszawa 10. grudnia 2008 Sektor

Bardziej szczegółowo

2011-07-25. Wsparcie merytoryczne i finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą - obecnie i w przyszłości

2011-07-25. Wsparcie merytoryczne i finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą - obecnie i w przyszłości 2011 Wsparcie merytoryczne i finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą - obecnie i w przyszłości Agata Wieruszewska 28 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok

Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie. GiŜycko 19.06. 2012 rok Warmińsko-Mazurski Fundusz Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie GiŜycko 19.06. 2012 rok Poręczenia kredytowe są jednym z najbardziej tradycyjnych i popularnych instrumentów finansowych stosowanych

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Agnieszka Bretyn Katedra Ekonomii Porównawczej Uniwersytet Szczeciński ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Abstrakt Znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw nie sposób

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej

Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej Dagmara Zuzek * Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej Wstęp Wszystkie podmioty gospodarcze, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, bez względu na rodzaj

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE

Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku Projekt przygotowany przez Zespół Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r. Fundusze, konkursy, dotacje szanse i moŝliwości dla przedsiębiorców w roku 2012 Waldemar Długiński Dyrektor Programu Mikrofinansowania Pomorski Fundusz PoŜyczkowy Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 1 grudnia 2011r.

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie finansowania. Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska

Pozyskiwanie finansowania. Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska Pozyskiwanie finansowania Przygotowała i prowadzi Dr Anna Zemełka-Jesiołowska Program spotkań Główne cele spotkania: 1. Przedstawienie głównych źródeł finansowania przedsiębiorstwa w początkowym okresie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze MŚP

Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze MŚP Identyfikacja skali zapotrzebowania na instrumenty finansowania zwrotnego w sektorze MŚP Program Przegląd raportów podejmujących temat luki kapitałowej. Bariery występujące w badaniach luki. Określenie

Bardziej szczegółowo

Nowe (pozabankowe) źródła finansowania mikro i małych przedsiębiorstw

Nowe (pozabankowe) źródła finansowania mikro i małych przedsiębiorstw Nowe (pozabankowe) źródła finansowania mikro i małych przedsiębiorstw Działalność pożyczkowa w Polsce system pozabankowych funduszy pożyczkowych (instytucje, rozwiązania organizacyjne, działalność) Wykład

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I ZASADNOŚĆ UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ DLA MAŁYCH i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

KIERUNKI I ZASADNOŚĆ UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ DLA MAŁYCH i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Ewelina LITWINOWICZ BŁASZCZYK * KIERUNKI I ZASADNOŚĆ UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ DLA MAŁYCH i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Streszczenie Wsparcie dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce

Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Wanda Pełka Katedra Finansów Międzynarodowych Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce Streszczenie Przyczyną występowania luki kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej

Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej Konwersatorium Działalność pożyczkowa M. Gajewski (2014 SemZ / CENT) Przedmiot Przedmiot: Tło problematyki wspierania dostępu do zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCENA WYBRANYCH FORM FINANSOWANIA W MAŁYCH FIRMACH TRANSPORTOWYCH

WYKORZYSTANIE I OCENA WYBRANYCH FORM FINANSOWANIA W MAŁYCH FIRMACH TRANSPORTOWYCH 16 WYKORZYSTANIE I OCENA WYBRANYCH FORM FINANSOWANIA W MAŁYCH FIRMACH TRANSPORTOWYCH Agnieszka Zakrzewska Bielawska, Aleksandra Konwaluk Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Małe i

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 10.09.2008 r.

Gdańsk, 10.09.2008 r. Unia Europejska Analiza luki finansowej w województwie pomorskim w zakresie dostępu przedsiębiorców do zwrotnych instrumentów finansowych w kontekście realizacji Działania 1.3 Poza-dotacyjne instrumenty

Bardziej szczegółowo

70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 32 tel. 091-312-92-16; fax 091-312-92-01; e-mail: psfp@psfp.org.pl; www.psfp.org.pl RAPORT.

70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 32 tel. 091-312-92-16; fax 091-312-92-01; e-mail: psfp@psfp.org.pl; www.psfp.org.pl RAPORT. 70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 32 tel. 091-312-92-16; fax 091-312-92-01; e-mail: psfp@psfp.org.pl; www.psfp.org.pl RAPORT Nr 11/2009 Fundusze Pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY ZWROTNE CIP I COSME

INSTRUMENTY ZWROTNE CIP I COSME INSTRUMENTY ZWROTNE CIP I COSME Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP SPIS TREŚCI I. Czym jest CIP i KPK CIP? II. Sytuacja gospodarcza o dostęp

Bardziej szczegółowo

VENTURE CAPITAL. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, czyli co po dotacjach? Iwona Barszcz

VENTURE CAPITAL. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, czyli co po dotacjach? Iwona Barszcz VENTURE CAPITAL Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców, czyli co po dotacjach? Iwona Barszcz Jakie są plany KE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020? KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych RAPORT 2011. Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r.

Polski Związek Funduszy Pożyczkowych RAPORT 2011. Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych RAPORT 2011 Stan i perspektywy rozwoju funduszy pożyczkowych w Polsce według stanu na 31.12.2010 r. Copyright do wydania polskiego PZPF Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Jakub Fulara Bank Pekao SA Biuro Funduszy Unii Europejskiej oraz Programów Publicznych Spis treści Wstęp... 1 Wykorzystanie środków

Bardziej szczegółowo

Grupa Tematyczna Instrumenty Finansowe

Grupa Tematyczna Instrumenty Finansowe Grupa Tematyczna Instrumenty Finansowe Podsumowanie pracy GT-IF Opracował: Michał Muszyński Żagań, 13-15 luty 2013 r. Plan prezentacji Grupa Tematyczna Instrumenty Finansowe (GT-IF): 1. Analiza stosowanych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE POŻYCZKOWE JAKO ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH KRYZYSU

FUNDUSZE POŻYCZKOWE JAKO ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH KRYZYSU KNUV 2014; 2(40): 61-77 Artur Kuchciński Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa FUNDUSZE POŻYCZKOWE JAKO ALTERNATYWNA FORMA FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH KRYZYSU Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo