Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)"

Transkrypt

1 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP dostępne dla Funduszy Pożyczkowych Aktualności nt. stanu wdrażania instrumentu CIP SMEG, EPMF PROGRESS oraz plany KE na okres po 2013 r. Spotkanie przedstawicieli funduszy pożyczkowych Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

2 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji SMEG System poręczeń dla MŚP Przypomnienie: SMEG SME Guarantee Facility System poręczeń dla MŚP Cel: Poręczenie portfelowe na rzecz Funduszy Pożyczkowych Instytucja wdrażająca: Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) Nabór wniosków: Otwarty (oficjalne uruchomienie instrumentu ) Tryb ciągły (nie ma rund aplikacyjnych) Prognozowana dźwignia finansowa: 1:50 2

3 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji SMEG System poręczeń dla MŚP Warunek przystąpienia do Programu CIP instrumenty finansowe dla MŚP, instrument SMEG Additionality, tj. wartość dodana w rozumieniu łatwiejszego dostępu MŚP do finansowania zewnętrznego = łagodniejsze dla przedsiębiorcy warunki kredytowania 3

4 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji SMEG System poręczeń dla MŚP Additionality cd. W zamian za Poręczenie UE (realizowane przez EFI ), pośrednik finansowy (bank/fundusz.) zobowiązuje się do zapewnienia szerszego i dogodniejszego dla przedsiębiorcy, dostępu do finansowania poprzez np.: mniej wymagające kryteria akceptacji (np.: w odniesieniu do podmiotów o krótkiej historii działalności lub rozpoczynających działalność, inwestycji w wartości niematerialne i prawne itp.), wydłużone terminy spłaty, akceptację wyższego ryzyka (np.: bardziej ograniczone wymagania dotyczące zabezpieczeń, wyższy udział strat pokrywanych przez pośrednika). 4

5 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji SMEG System poręczeń dla MŚP SMEG dla Funduszy Pożyczkowych Poręczenie portfeli kredytów/pożyczek udzielonych MŚP - bez opłat gwarancyjnych, - możliwa ewentualna prowizja za gotowość (gdy opóźnienie w budowaniu portfela), - sugerowany wolumen portfela do zbudowania w uzgodnionym okresie dostępności ok. 20 mln. euro), - poręczenie do 50%, - okres poręczenia do 10 lat. Poręczenie portfeli mikrokredytów/mikropożyczek udzielonych mikroprzedsiębiorcom kwoty do bez opłat gwarancyjnych i bez prowizji, - wsparcie techniczne dla instytucji finansowej - do EUR/ portfel, - bez minimalnego limitu portfela), - poręczenie do 75%, - okres poręczenia do 5 lat. 5

6 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji SMEG System poręczeń dla MŚP Warunki brzegowe poręczenia portfela kredytów i portfela mikro-kredytów Parametr Poręczenie kredytów Poręczenie mikrokredytów Typ poręczenia & rodzaj pośrednika Wolumen portfela obejmowany poręczeniem UE Wartość kredytu/ pożyczki (kapitał) Okres kredytowania Współczynnik poręczenia (pojedynczy kredyt/ pożyczka) Współczynnik pułapu poręczenia zobowiązanie EFI Portfelowe poręczenie EFI dla banku/ funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego Bez limitu minimum 12 miesięcy priorytetowo 18 miesięcy Bez limitu Do EUR minimum 6 miesięcy priorytetowo 12 miesięcy do 50% do 75% do 10% do 20% Okres trwania poręczenia do10 lat do 5 lat Wsparcie techniczne (max. dla jednego pośrednika) - do EUR 6

7 SMEG Wdrożenie w Polsce na tle Europy CIP SMEG /całość/ Polska 1. Liczba pośredników Liczba umów Liczba wspartych MŚP Liczba udzielonych pożyczek/leasingu(szt.) Liczba państw Całkowity zakontraktowany wolumen środków dla MŚP (in meur) ,7 7. Poręczona część (in meur) 5208, ,5 8. Limit odpowiedzialności UE (CAP) (in meur) 328,3..30,4 9. Dźwignia 31, ,7 Źródło KPK CIP na podstawie danych EFI, wrzesień 2011

8 POLSCY POŚREDNICY FINANSOWI PROGRAMU CIP: Łącznie: 17 instrumentów finansowych z ok. 4 mld PLN preferencyjnego finansowania dla polskich firm w okresie czeniem_efi/

9 Kredyty z poręczeniem EFI w Banku Pekao S.A. STANDARDOWY KREDYT INWESTYCYJNY Możliwość sfinansowania do 85% wartości netto inwestycji, Zabezpieczenie kredytu: zabezpieczenie tylko na przedmiocie inwestycji. PROSTY KREDYT INWESTYCYJNY (SIL, AutoSIL) Możliwość sfinansowania nawet do 85% wartości netto inwestycji, Kwota kredytu: do 500 tys. zł lub równowartość w walucie (dotyczy zakupu samochodów ciężarowych), Okres kredytowania: do 6 lat, Zabezpieczenie kredytu: dla klientów z gorszym ratingiem tylko na przedmiocie inwestycji, 9

10 Poręczenia kredytów obrotowych KREDYTY OBJĘTE PORĘCZENIEM EFI Kredyty obrotowe do 20 tys. zł w rachunku kredytowym ; mają charakter celowy na zakup majątku obrotowego; spłata wg. harmonogramu. Zabezpieczenie kredytów poniżej 10 tys. PLN wyłącznie poręczenie EFI. KREDYTOBIORCY mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata, które wystawiły co najmniej 1 fakturę/ rachunek, która została opłacona przez kontrahenta. 10

11 Przykłady z Życia w Pekao S.A. Schronisko MUROWANIEC w Tatrach: w sezonie letnim do gości dziennie; potrzeba zmywarka przemysłowa; pomoc kredyt w Pekao SA z poręczeniem EFI w kwocie EUR. Dalsze zamierzenia inwestycyjne dodatkowe zasilenie elektryczne, zakup generatora prądu z pomocą kredytu bankowego w Pekao SA. 11

12 Przykłady z Życia w Pekao S.A. cd. Firma X działająca w sektorze budowy dróg, nawierzchni brukowych, chodników, autostrad: potrzeba koparka kołowa JCB; pomoc kredyt w Pekao SA z poręczeniem EFI w kwocie zł na 5 lat. Firma Y działająca w sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych (granulaty i komponenty): potrzeba zakup nieruchomości : działka + hala produkcyjno-magazynowa (wcześniej dzierżawiona); pomoc kredyt w Pekao SA z poręczeniem EFI w kwocie zł na 10 lat. 12

13 PRODUKT - Leasing z poręczeniem EFI w Europejskim funduszu Leasingowym (EFL) Klient MŚP, preferowane branże: służba zdrowia, architekci, prawnicy. Wykluczenia: rolnictwo i rybołówstwo, górnictwo, wydobycie i obrót paliwami, firmy prowadzące działalność w sektorze transportu drogowego na zakup środków transportu. Transakcja - przedmiotem leasingu mogą być: samochody osobowe, lekkie ciężarowe, samochody ciężarowe, sprzęt biurowy, sprzęt medyczny i laboratoryjny, sprzęt chłodniczy, wentylacja, klimatyzacja. Minimalny okres leasingu - 18 miesięcy. Maksymalne kwoty kredytowania zależą od rodzaju leasingowanego sprzętu (od 80 tys. dla sprzętu komputerowego do 350 tys. dla pojazdów osobowych). Wpłata własna już od 0%. 13

14 PRODUKT - Korzyści dla Klienta: Szybka decyzja leasingowa; Leasing z poręczeniem EFI w Europejskim Funduszu Leasingowym (EFL) Obniżony wkład własny kredytobiorcy; Unikalny produkt dla start-upów - rzadko oferowany na rynku; Brak opłaty za korzystanie z zabezpieczenia w postaci poręczenia EIF; Obniżona cena leasingu w stosunku do oferty bez poręczenia (poręczenie pozwala obniżyć marżę na ryzyko). 14

15 Przykłady z życia w EFL Samochody osobowe -średnia wartość auta netto to 50 tys PLN. Leasingobiorcy: firma doradczo-konsultingowa, prywatna praktyka pielęgniarska, usługi IT doradztwo informatyczne Samochody dostawcze średnia wartość auta netto to 30 tys PLN. Leasingobiorcy: produkcja farb i lakierów hurtownie (wyrobów metalowych, owoców i warzyw) Oprogramowanie. Leasingobiorca: produkcja wyrobów metalowych wartość oprogramowania 14 tys. PLN. 15

16 PRODUKT - PPRAKTYKA EFL oferuje wpłaty początkowe od 0%, Klienci jednak najczęściej chcą wpłacić jakiś udział własny np. 10%. Umowy niechętnie są zawierane przez Klientów na krótsze okresy typowy czas umowy to miesięcy. Umowy podpisywały firmy działające nawet dopiero 2 tygodnie, ale typowy okres działalności Klienta, który się zgłosił po START Leasing to 2-3 miesiące. 16

17 PRODUKTY: Poręczenia EFI dla Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A. Poręczenia na START, Poręczenia Biznes Ekspres, Poręczenia Micro Inwest 2. 17

18 Poręczenia na START w POLFUND S.A. Rodzaj instrumentu finansowego, który będzie zabezpieczał kredyty udzielone przedsiębiorcom MSP rozpoczynającym działalność lub będącym we wczesnej fazie rozwoju i działających nie dłużej niż 3 lata. Poręczenie na START, udzielane w ramach regwarancji EFI, będzie zawierało dodatkowe preferencje dla przedsiębiorców w postaci: wydłużenia okresu ważności poręczenia z 5 lat do 8 lat, zwiększenia maksymalnego poziomu poręczenia z 70% do 80% w zależności od klasy ryzyka, mniejsze wymogi w zakresie zabezpieczeń i udziału własnego MSP. 18

19 Poręczenia Biznes Ekspres w POLFUND S.A. Rodzaj instrumentu finansowego, który będzie zabezpieczał kredyty udzielone przedsiębiorcom. Poręczenie to będzie zabezpieczało kredyty o mieszanej strukturze a więc finansujące zarówno kapitał obrotowy jak i inwestycje. Poręczenie Biznes Ekspres, udzielane w ramach regwarancji EFI, będzie zawierało dodatkowe preferencje dla przedsiębiorców w postaci: wydłużenia okresu ważności poręczenia z 5 lat do 6 lat, zwiększenia maksymalnego poziomu poręczenia z 70% do 80% w zależności od klasy ryzyka. 19

20 Poręczenie Micro Invest 2 w POLFUND S.A. Rodzaj instrumentu finansowego, który będzie zabezpieczał kredyty inwestycyjne udzielone przedsiębiorcom MSP. Poręczenie Micro Invest 2, udzielane w ramach regwarancji EFI, będzie zawierało dodatkowe preferencje dla przedsiębiorców w postaci: wydłużenia okresu ważności poręczenia z 5 lat do 8 lat, zwiększenia maksymalnego poziomu poręczenia z 70% do 80% w zależności od klasy ryzyka. 20

21 Europejski Instrument Mikrofinansowy PROGRESS (EPMF) Wdrożenie Instrumentu to: a) Poręczenia i instrumenty podziału ryzyka (np. risk sharing loans) b) Instrumenty kapitałowe c) Instrumenty dłużne (pożyczki zwykłe i podporządkowane dla instytucji udzielających mikrofinansowania) d) Środki wsparcia tj. informacja, monitoring, kontrola, audyt i ocena Realizację działań koniecznych dla skutecznego i efektywnego wdrożenia Decyzji ustanawiającej Instrument powierzono EFI i EBI 21

22 Warunki brzegowe poręczenia portfela mikro-kredytów w CIP i PROGRESS Parametr Typ poręczenia & rodzaj pośrednika Wolumen portfela obejmowany poręczeniem UE Wartość kredytu/ pożyczki (kapitał) Okres kredytowania Współczynnik poręczenia (pojedynczy kredyt/ pożyczka) Współczynnik pułapu poręczenia zobowiązanie EFI Poręczenie mikrokredytów w PROGRESS Poręczenie mikrokredytów w CIP Portfelowe poręczenie/ re-poręczenie EFI dla banku/ funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego Portfel liczący co najmniej 100 transakcji mikro-kredytów/rok Do EUR minimum 3 miesiące Bez limitu Do EUR minimum 6 miesięcy priorytetowo 12 miesięcy Do 75% do 75% Zależny od spodziewanych strat na portfelu do 20% Okres trwania poręczenia Do 3 lat do 5 lat Wsparcie techniczne (max. dla jednego pośrednika) - do EUR 22

23 EPMF PROGRESS European Progress Microfinance Facility wybrane szczególne warunki umowy poręczenia EFI Okres dostępności portfela do 2 lat Prowizja za gotowość pobierana w przypadku nie osiągnięcia przez Pośrednika w okresie dostępności, co najmniej 90% uzgodnionego wolumenu poręczanego portfela. Prowizja ta rośnie progresywnie i jest płacona przy osiągnięciu, na koniec okresu dostępności, progów 30%, 70%, 90% wolumenu uzgodnionego portfela Podział ryzyka obowiązek utrzymania przez Pośrednika w swoich księgach, przez cały czas trwania poręczenia EFI, min. 20% ryzyka wynikającego z każdej transakcji objętej poręczeniem EFI UWAGA: Instrument dostępny tylko dla 27 krajów członkowskich UE

24 Perspektywy na okres po 2013 r. (program ramowy) Program ramowy Competitiveness & SMEs Programme tj. COSME Programme, następcą CIP; Budżet 2,4 mld ; Duży nacisk na finansowanie mikro- i małych firm; Wśród obszarów wsparcia, zwiększony dostęp MŚP do finansowania (instrumenty finansowe); Zapowiedź KE dot.: uproszczeń, zwiększonej koordynacji i unikania nakładania się interwencji w postaci podobnych programów i instrumentów.

25 PROGRAM RAMOWY KONKURENCYJNOŚĆ I MŚP : INSTRUMENTY DLA MŚP: Instrumenty kapitałowe (VC): fundusze/transakcje transgraniczne inwestycje w fundusze VC inwestujące transgranicznie w spółki (MŚP) operujące w UE, szczególnie European Fund of funds fundusze funduszy inwestujące w fundusze VC inwestujące w spółki (MŚP) będące w fazie ekspansji międzynarodowej Instrumenty finansowania dłużnego: Akceptacja projektów Pośredników Finansowych o wysokiej dźwigni, preferencja dla projektów finansowania transgranicznego i multigranicznego dla MŚP. poręczenia inne instrumenty podziału ryzyka (risk sharing facilities) np. łącznie: poręczenie UE dla transakcji mezzaninowych pośrednika + pożyczka EBI dla tego pośrednika

26 INSTRUMENTY FINANSOWE KORESPONDUJĄCE: EU Project bonds -obligacje dla przedsiębiorstw Instrumenty Grupy EBI dla MŚP (global loans) Instrumenty Finansowe Polityki Spójności i WPR Instrumenty kolejnego PR dla nauki i innowacji (Common Strategic Framework for Research and Innovation for innovative companies and SMEs) HORIZON 2020 (budżet 80 mld )

27 Dziękuję za uwagę! 27

28 Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji Komponent Instrumenty finansowe MŚP ul. Kruczkowskiego Warszawa tel/fax (+48) Strona internetowa: Infolinia mailowa: Niniejsza prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w celach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec KPK. 28

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS Misja Krajowego Punktu Kontaktowego : Informowanie i zachęcanie potencjalnych Pośredników i Beneficjentów do udziału w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa, 14.10.2014 r. Krajowy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Lublin, 21 listopada 2014 r. Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012

I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012 FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012 Analizy Departamentu Funduszy Europejskich PKPP Lewiatan Zwrotne instrumenty finansowe w ramach programów Autor: Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 637 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 62 UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011 SYSTEMY FINANSOWANIA I OCENY SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Firm- kredyty z poręczeniem EFI CIP, EFI RSI

Wsparcie dla Firm- kredyty z poręczeniem EFI CIP, EFI RSI Wsparcie dla Firm- kredyty z poręczeniem EFI CIP, EFI RSI Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Najważniejsze informację o Banku Pekao SA Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Agnieszka Ćwikła Uniwersytet Szczeciński Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Streszczenie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Przewodniczącego Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów MŚP nr 31/2014 z dnia 01.07.2014r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

12:34 6 oknet witam, na jakich zasadach są udzielane kredyty inwestycyjne dla firm z poręczeniem Unii Europejskiej?

12:34 6 oknet witam, na jakich zasadach są udzielane kredyty inwestycyjne dla firm z poręczeniem Unii Europejskiej? Zapis espotkania: Kredyty inwestycyjne dla firm z poręczeniem Unii Europejskiej 12:25 -- Moderator Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w czacie internetowym, w trakcie którego eksperci ds. finansowania

Bardziej szczegółowo