Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)"

Transkrypt

1 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy CIP przy Związku Banków Polskich

2 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) jest elementem realizacji Strategii Lizbońskiej zakładającej: uczynienie gospodarki europejskiej najbardziej konkurencyjną, innowacyjną i dynamiczną gospodarką na świecie uczynienie gospodarki europejskiej gospodarką opartą na wiedzy zrównoważony, harmonijny rozwój łączący wzrost gospodarczy, integrację społeczną i ochronę środowiska stworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju oraz funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw 2

3 Główne cele Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP): zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególnie MŚP m.in. poprzez ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego promowanie wszelkich form innowacji, w tym innowacji ekologicznych przyśpieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego promowanie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii we wszystkich sektorach 3

4 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) Program Inteligentna Energia Program dla Europy (IEE) Komponent Instrumenty finansowe dla MŚP 4

5 Beneficjenci: Instytucje pośredniczące: Instytucje finansowe m.in. banki, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, fundusze kapitałowe, instytucje leasingowe, itp. Instrumenty mają zachęcić te instytucje do aktywniejszego i szerszego finansowania MŚP na różnych etapach rozwoju (na etapie zakładania, w fazie startu, ekspansji czy na etapie transferu firmy). Beneficjenci końcowi: MŚP W rezultacie program ma umożliwić MŚP łatwiejsze pozyskanie środków finansowych na inwestycje (związane z wiedzą, innowacje i eko-innowacje, transfer technologii). 5

6 Instrumenty finansowe dla MŚP GIF SMEG CBS High Growth and Innovative SME Facility Instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP SME Guarantee Facility System poręczeń dla MŚP Capacity Building Scheme System rozwijania zdolności instytucji pośrednictwa finansowego 6

7 Instrument I: GIF Instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP Cel: wspieranie zakładania i finansowania MŚP oraz zmniejszenie luki w ich finansowaniu poprzez zwiększenie dostępności kapitału własnego i kapitału ryzyka wspieranie innowacyjnych MŚP o wysokim potencjale wzrostu, w szczególności zajmujących się badaniami, rozwojem itp. Instytucja zarządzająca i wdrażająca: Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) Nabór wniosków: Otwarty (tryb ciągły) 7

8 GIF Opcja 1 Dotyczy wczesnej fazy rozwoju przedsiębiorstwa (faza zalążkowa i faza startu) Instrument obejmuje inwestycje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego wyspecjalizowane fundusze podwyższonego ryzyka: - finansujące wczesne stadium rozwoju firmy (seed capital) - działające w skali regionu - skupione na określonych sektorach, technologiach - związane z inkubatorami - wspierane przez Anioły Biznesu które udostępniają kapitał MŚP. w Umożliwia również współinwestowanie w funduszach i instrumentach finansowych wspieranych przez Anioły Biznesu. 8

9 GIF Opcja 2 Dotyczy fazy ekspansji przedsiębiorstwa Instrument obejmuje inwestycje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w wyspecjalizowane fundusze podwyższonego ryzyka, które udostępniają kapitał innowacyjnym MŚP o wysokim potencjale wzrostu w fazie ich ekspansji. Instrument unika wykupu udziałów kontrolnych (buy-out) oraz refinansowania służącego wyprzedaży aktywów nabywanego przedsiębiorstwa (asset stripping). 9

10 Instrument II: SMEG System poręczeń dla MŚP Cel: udzielanie gwarancji bezpośrednich na rzecz instytucji finansowych udzielanie regwarancji na rzecz działających programów gwarancyjnych Instytucja zarządzająca i wdrażająca: Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) Nabór wniosków: Otwarty (tryb ciągły) 10

11 SMEG System poręczeń dla MŚP Gwarancje kredytów Gwarancje mikrokredytów Gwarancje inwestycji kapitałowych Gwarancje transakcji sekurytyzacji portfeli dłużnych MŚP 11

12 SMEG Opcja 1 Gwarancje kredytów (pożyczek / leasingu) Cel: Ograniczenie trudności MŚP w dostępie do finansowania realizacji inwestycji w określone działania postrzegane jako wysoce ryzykowne (związane z wiedzą: rozwój technologii, innowacji) lub z uwagi na brak wystarczającego zabezpieczenia. Forma: EFI udziela pośrednikowi Gwarancji UE (w formie poręczenia, gwarancji lub współgwarancji) na zabezpieczenie części ryzyka portfela finansowego. Gwarancje obowiązują 10 lat. Portfel objęty Gwarancją UE: W skład Portfela mogą wchodzić instrumenty dłużne lub gwarancje udzielone MŚP o okresie spłaty minimum 12 miesięcy (priorytetowo 18 miesięcy). Instrumenty mogą wspierać potrzeby inwestycyjne firm, zapewniać kapitał obrotowy lub finansować ich działalność innowacyjną. Brak opłaty gwarancyjnej / ewentualna Opłata za zaangażowanie 12

13 SMEG Opcja 2 Gwarancje mikrokredytów Cel: Zachęcenie instytucji do oferowania mikrokredytów Ograniczenie trudności instytucji związanych z udzielaniem mikrokredytów (np.: wyższych kosztów obsługi) Forma: EFI udziela pośrednikowi Gwarancji UE (w formie poręczenia, gwarancji lub współgwarancji) na zabezpieczenie części ryzyka portfela finansowego. Gwarancje obowiązują 5 lat. Portfel objęty Gwarancją UE: W skład Portfela mogą wchodzić mikrokredyty lub gwarancje udzielone mikroprzedsiębiorstwom w kwocie nie przekraczającej EUR i o okresie spłaty minimum 6 miesięcy (priorytetowo 12 miesięcy). Instrumenty mogą wspierać potrzeby inwestycyjne, obrotowe firm lub finansować ich działalność innowacyjną. Instytucja finansowa może skorzystać ze Wsparcia Technicznego częściowej rekompensaty kosztów związanych z obsługą mikrokredytów (do EUR). 13

14 SMEG Opcja 3 Gwarancje inwestycji kapitałowych Cel: Zabezpieczenie inwestycji MŚP prowadzonych na etapie zakładania i rozpoczynania działalności, finansowania hybrydowego lub finansowania kapitałem podwyższonego ryzyka Forma: EFI udziela pośrednikowi Gwarancji UE (w formie poręczenia, gwarancji lub współgwarancji) na zabezpieczenie portfela finansowego. Gwarancje obowiązują 10 lat. Portfel objęty Gwarancją UE: Portfel finansowy objęty Gwarancją UE może zawierać gwarancje lub instrumenty kapitałowe lub quasi-kapitałowe udzielone MŚP (np. gwarancje udzielone przez pośredników na rzecz funduszy dostarczających MŚP finansowania zalążkowego, kapitału w fazie startu, finansowania hybrydowego). Maksymalna wysokość inwestycji kapitałowej objętej Gwarancją UE wynosi EUR. 14

15 SMEG Opcja 4 Gwarancje transakcji sekurytyzacji portfeli dłużnych MŚP Cel: Zapewnienie gwarancji i instrumentów pokrewnych do wzmocnienia transakcji sekurytyzacji i tym samym ułatwienie instytucjom finansowym uruchomienia finansowania dłużnego dla MŚP. Portfel Sekurytyzowany: Składa się z aktywów bazowych zwykle wykorzystywanych w transakcjach sekurytyzacyjnych, np.: instrumentów dłużnych, należności leasingowych, instrumentów hybrydowych i innych powiązanych z kapitałem własnym oraz innych form finansowania długiem; obligacji i pokrewnych instrumentów emitowanych przez MŚP; należności handlowych pozyskanych przez MŚP, itp. Portfel Dodatkowy: Znaczna część środków uzyskanych w wyniku sekurytyzacji musi zostać przeznaczona na utworzenia Portfela Dodatkowego na pokrycie finansowania lub gwarancji na rzecz MŚP. Instytucja finansowa może uzyskać częściową rekompensatę kosztu uzyskania ratingu zewnętrznego danej transakcji maksymalnie , jednocześnie nie więcej niż 50% faktycznego kosztu uzyskania ratingu. 15

16 Instrument III: CBS System rozwijania zdolności instytucji pośrednictwa finansowego Cel: poprawa specjalistycznej wiedzy dotyczącej inwestycji i technologii, w instytucjach finansowych inwestujących w innowacyjne MŚP lub MŚP o znacznym potencjale wzrostu zwiększanie podaży kredytów dla MŚP poprzez ulepszenie procedur oceny wiarygodności finansowej w ramach kredytowania MŚP Instytucje zarządzające: Międzynarodowe instytucje finansowe (w tym: EBOR, EBI, EFI, BRRE) Nabór wniosków: Instrument nie został jeszcze uruchomiony (przewidywana data uruchomienia I kwartał 2009). 16

17 Instrumenty finansowe korzyści dla MŚP: stworzenie mechanizmów wspierających zakładanie i finansowanie MŚP we wszystkich fazach rozwoju ułatwienie firmom pozyskania finansowania zewnętrznego na korzystnych warunkach zachęcanie i wspieranie instytucji finansowych w finansowaniu mikroprzedsiębiorstw, także produktami o niższych kwotach zwiększanie podaży instrumentów dłużnych dla MŚP poprzez wspieranie instytucji finansowych w procesach ulepszenia procedur oceny wiarygodności finansowej MŚP 17

18 Zainteresowanie Instytucji finansowych Programem CIP (II): Czy Państwa instytucja finansowa zamierza aplikować o wsparcie w ramach "Instrumentów finansowych dla MŚP"? Jakim "Instrumentem finansowym dla MŚP" jest zainteresowana Państwa instytucja? Jeszcze nie podjęliśmy decyzji 51% Tak 20% Nie 29% CBS 32% GIF 14% SMEG 54% Krajowy Punkt Kontaktowy CIP Warszawa, 2 grudnia 2008 Pierwsze wnioski aplikacyjne z Polski już złożone! 18

19 Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji Komponent Instrumenty finansowe MŚP Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego Warszawa tel/fax Strona internetowa: Infolinia mailowa: Niniejsza prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w celach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec KPK. 19

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS Misja Krajowego Punktu Kontaktowego : Informowanie i zachęcanie potencjalnych Pośredników i Beneficjentów do udziału w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa, 14.10.2014 r. Krajowy

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Lublin, 21 listopada 2014 r. Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 637 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 62 UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011 SYSTEMY FINANSOWANIA I OCENY SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Agnieszka Ćwikła Uniwersytet Szczeciński Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Streszczenie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04)

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) C 19/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.1.2014 KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych

Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych Instrumenty finansowania Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego Inicjatywa Innowacje 2010 Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

JEREMIE JAKO INNOWACYJNE NARZĘDZIE ODDZIAŁYWANIA NA REGIONALNY SEKTOR BANKOWY

JEREMIE JAKO INNOWACYJNE NARZĘDZIE ODDZIAŁYWANIA NA REGIONALNY SEKTOR BANKOWY Dorota Korenik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu JEREMIE JAKO INNOWACYJNE NARZĘDZIE ODDZIAŁYWANIA NA REGIONALNY SEKTOR BANKOWY Wprowadzenie Innowacje w bankowości i finansach mogą mieć różny charakter,

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012

I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012 FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012 Analizy Departamentu Funduszy Europejskich PKPP Lewiatan Zwrotne instrumenty finansowe w ramach programów Autor: Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Działalność EBI w Polsce w roku 2014

Działalność EBI w Polsce w roku 2014 Luty 2015 r. Działalność EBI w Polsce w roku 2014 W Polsce podobnie jak w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wspiera inwestycje, których celem jest zmniejszanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020 Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Wyniki oceny oddziaływania 7.PR - poniżej 50% partnerów przemysłowych strategicznie wykorzystuje finansowanie

Bardziej szczegółowo