Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP PSAB-I, Gliwice, Kapitał na innowacje 14 listopada 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013. PSAB-I, Gliwice, Kapitał na innowacje 14 listopada 2012 r."

Transkrypt

1 Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP, Instrumenty finansowe dla MŚP PSAB-I, Gliwice, Kapitał na innowacje 14 listopada 2012 r.

2 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji Instrumenty finansowe dla MŚP Budżet CIP 3,6 mld EUR Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) Program Inteligentna Energia Program dla Europy (IEE) Komponent Instrumenty finansowe dla MŚP Budżet 1,13 mld EUR = ok. 30% całego CIP 2

3 Komisja Europejska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji , Instrumenty finansowe dla MŚP Europejski Fundusz Inwestycyjny zapewnia środki SMEG-System poręczeo unijnych Inwestycje udziałowe poręcza poręcza inwestuje Fundusz poręczeniowy Fundusz venture capital/ private equity poręcza Bank / Fundusz pożyczkowy / Przedsiębiorstwo leasingowe inwestuje pożycza MSP MSP 3

4 Dlaczego poręczenia unijne lub inwestycje udziałowe a nie dotacje dla MŚP? Poręczenia to możliwośd zastosowania dźwigni finansowej, tj. z 1 euro z budżetu UE, nawet 30 euro finansowania dłużnego ze źródeł prywatnych. Rezultat : możliwośd udostępnienia finansowania dla znacznie większej ilości przedsiębiorców niż w przypadku dotacji; dostęp do finansowania również dla firm bez historii kredytowej lub finansowanie firm i projektów obciążonych wyższym ryzykiem kredytowym.

5 Warunek przystąpienia instytucji finansowej do Programu CIP instrumenty finansowe dla MŚP, instrument SMEG Additionality, tj. wartośd dodana w rozumieniu łatwiejszego dostępu MŚP do finansowania zewnętrznego, niż dotychczas oferowanego = łagodniejsze dla przedsiębiorcy warunki kredytowania. 5

6 Additionality cd. W zamian za Poręczenie UE (realizowane przez EFI ), pośrednik finansowy (bank/fundusz.) zobowiązuje się do zapewnienia szerszego i dogodniejszego dla przedsiębiorcy, dostępu do finansowania poprzez np.: mniej wymagające kryteria akceptacji (np.: krótkiej historii działalności, rozpoczynających działalnośd, inwestycji w wartości niematerialne i prawne itp.); wydłużone terminy spłaty; niższy wkład własny kredytobiorcy akceptację wyższego ryzyka (np.: bardziej ograniczone wymagania dotyczące zabezpieczeo, wyższy udział strat pokrywanych przez pośrednika). 6

7 Z raportu na zlecenie PARP: Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce, wrzesieo 2010 Obszar: Finansowanie zwrotne Luka finansowa w szerokim zakresie dotyka przedsiębiorstw średnich szczególnie, jeśli chodzi o możliwośd prawnego zabezpieczenia finansowania bankowego.

8 POLSCY POŚREDNICY FINANSOWI PROGRAMU CIP: Łącznie: 16 instrumentów finansowych z max. 4 mld PLN preferencyjnego finansowania dla polskich firm w okresie eniem_efi/

9 Kredyty z poręczeniem EFI w Banku Pekao S.A. STANDARDOWY KREDYT INWESTYCYJNY Możliwośd sfinansowania do 85% wartości netto inwestycji, Zabezpieczenie kredytu: zabezpieczenie tylko na przedmiocie inwestycji. PROSTY KREDYT INWESTYCYJNY (SIL, AutoSIL) Możliwość sfinansowania nawet do 85% wartości netto inwestycji, Kwota kredytu: do 500 tys. zł lub równowartość w walucie (dotyczy zakupu samochodów ciężarowych), Okres kredytowania: do 6 lat, Zabezpieczenie kredytu: dla klientów z gorszym ratingiem tylko na przedmiocie inwestycji, 9

10 Poręczenia kredytów obrotowych KREDYTY OBJĘTE PORĘCZENIEM EFI Kredyty obrotowe do 20 tys. zł w rachunku kredytowym ; mają charakter celowy na zakup majątku obrotowego; spłata wg. harmonogramu. Zabezpieczenie kredytów poniżej 10 tys. PLN wyłącznie poręczenie EFI. KREDYTOBIORCY mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalnośd gospodarczą nie dłużej niż 2 lata, które wystawiły co najmniej 1 fakturę/ rachunek, która została opłacona przez kontrahenta. 10

11 Leasing z poręczeniem EFI w Europejskim funduszu Leasingowym (EFL) PRODUKT - Produkt chwilowo zawieszony w ofercie rynkowej Klient MŚP, preferowane branże: służba zdrowia, architekci, prawnicy. Wykluczenia: rolnictwo i rybołówstwo, górnictwo, wydobycie i obrót paliwami, firmy prowadzące działalnośd w sektorze transportu drogowego na zakup środków transportu. Transakcja - przedmiotem leasingu mogą byd: samochody osobowe, lekkie ciężarowe, samochody ciężarowe, sprzęt biurowy, sprzęt medyczny i laboratoryjny, sprzęt chłodniczy, wentylacja, klimatyzacja. Minimalny okres leasingu - 18 miesięcy. Maksymalne kwoty kredytowania zależą od rodzaju leasingowanego sprzętu (od 80 tys. dla sprzętu komputerowego do 350 tys. dla pojazdów osobowych). Wpłata własna już od 0%. 11

12 PRODUKT Y: Poręczenia EFI dla Funduszu Poręczeo kredytowych POLFUND S.A. Poręczenia na START, Poręczenia Biznes Ekspres, Poręczenia Micro Inwest 2. 12

13 Poręczenia na START w POLFUND S.A. Rodzaj instrumentu finansowego, który będzie zabezpieczał kredyty udzielone przedsiębiorcom MSP rozpoczynającym działalnośd lub będącym we wczesnej fazie rozwoju i działających nie dłużej niż 3 lata. Poręczenie na START, udzielane w ramach regwarancji EFI, będzie zawierało dodatkowe preferencje dla przedsiębiorców w postaci: wydłużenia okresu ważności poręczenia z 5 lat do 8 lat, zwiększenia maksymalnego poziomu poręczenia z 70% do 80% w zależności od klasy ryzyka, mniejsze wymogi w zakresie zabezpieczeo i udziału własnego MSP. 13

14 Poręczenia Biznes Ekspres w POLFUND S.A. Rodzaj instrumentu finansowego, który będzie zabezpieczał kredyty udzielone przedsiębiorcom. Poręczenie to będzie zabezpieczało kredyty o mieszanej strukturze a więc finansujące zarówno kapitał obrotowy jak i inwestycje. Poręczenie Biznes Ekspres, udzielane w ramach regwarancji EFI, będzie zawierało dodatkowe preferencje dla przedsiębiorców w postaci: wydłużenia okresu ważności poręczenia z 5 lat do 6 lat, zwiększenia maksymalnego poziomu poręczenia z 70% do 80% w zależności od klasy ryzyka. 14

15 Poręczenie Micro Invest 2 w POLFUND S.A. Rodzaj instrumentu finansowego, który będzie zabezpieczał kredyty inwestycyjne udzielone przedsiębiorcom MSP. Poręczenie Micro Invest 2, udzielane w ramach regwarancji EFI, będzie zawierało dodatkowe preferencje dla przedsiębiorców w postaci: wydłużenia okresu ważności poręczenia z 5 lat do 8 lat, zwiększenia maksymalnego poziomu poręczenia z 70% do 80% w zależności od klasy ryzyka. 15

16 Poręczenie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Kredyt inwestycyjny EBI Poręczenie EFI Wartośd Portfela Do 1.2 MLD PLN Kredyt Technologiczny Kredyt Energooszczędny (EBOR) Korzyści Ułatwiony dostęp do finansowania Niższy wkład własny (10% inwestycji) Korzystniejsze warunki cenowe Bezpłatne dla firm, proste procedury + Produkty Kredyt Inwestycyjny Kredyt Hipoteczny Pożyczka Hipoteczna Kredyt Inwestycyjny w ramach EBI Finansowanie Kontraktów

17 Poręczenie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu w postaci poręczenia EFI obejmującego kapitał i odsetki, poziom wymaganego wkładu własnego został obniżony przez Bank z 20% do 10% kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku Pożyczki Hipotecznej maksymalny poziom finansowania uległ podwyższeniu z 85% do 90% wartości nieruchomości. Dodatkowo finansowanie objęte poręczeniem EFI udzielane jest na korzystniejszych warunkach cenowych w porównaniu do standardowej oferty. Kredyty z poręczeniem EFI są dostępne w ofercie Banku przez okres 24 miesięcy począwszy od października 2011 roku. Przedsiębiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z dodatkowym zabezpieczeniem, zaś sam proces obejmowania kredytów poręczeniem jest prosty. Od Klienta wymagane jest jedynie podpisanie umowy kredytowej zawierającej klauzule o poręczeniu EFI.

18 Poręczenie dla innowacji w EFG "Poręczenie dla innowacji" to: zwiększony pułap poręczenia do 80% kwoty kapitału kredytu, wydłużony okres poręczenia do 10 lat, zniesiony wymóg minimalnego okresu działalności MSP, obniżenie opłaty za poręczenie do 50 % standardowej stawki, okres zapadalności powyżej 12 m-cy.

19 Produkty z poręczeniem EFI w Banku BPH Kredyt inwestycyjny finansowanie wydatków inwestycyjnych na utworzenie nowego, modernizację bądź powiększenie istniejącego majątku trwałego dla firm. Korzyści dla firm: obniżony wymagany wkład własny zmniejszone wymagania w zakresie zabezpieczeo korzystniejsze warunki cenowe Auto Sezam kredyt na sfinansowanie zakupu samochodu bądź innych środków transportu. Korzyści dla firm: obniżony wymagany wkład własny, zmniejszone wymagania w zakresie zabezpieczeo korzystniejsze warunki cenowe

20 KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY bezpłatne wsparcie UE brak statusu i obciążeo związanych z pomocą publiczną praca z instrumentami i instytucjami, które mają stad się podstawą systemu wsparcia unijnego po 2013r.(nauka) brak lub niższe zabezpieczenia oczekiwane od kredytobiorcy brak lub niższy wkład własny kredytobiorcy wydłużony okres kredytowania uproszczone procedury prestiżowa współpraca z jedną z najbardziej doświadczonych i wyspecjalizowanych instytucji finansowych UE 20

21 Pomoc Krajowego Punktu Kontaktowego CIP dla polskiego rynku finansowego Współpraca z: działania promocyjne, informacyjne, konsultacyjne KPK CIP Instrumenty finansowe dla MŚP KPK wspiera dialog rynku ze stroną publiczną w celu ułatwienia wdrożenia rynkowego instrumentów CIP 21

22 Bardzo dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji Komponent Instrumenty finansowe MŚP Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego Warszawa tel/fax Strona internetowa: Infolinia mailowa: Niniejsza prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w celach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec KPK. 22

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP dostępne dla Funduszy Pożyczkowych Aktualności nt. stanu wdrażania instrumentu CIP SMEG, EPMF PROGRESS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - AKTUALNYM ŹRÓDŁEM WSPARCIA BIZNESU

PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - AKTUALNYM ŹRÓDŁEM WSPARCIA BIZNESU PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - AKTUALNYM ŹRÓDŁEM WSPARCIA BIZNESU Spotkanie Informacyjne dla przedsiębiorców Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,

Bardziej szczegółowo

CPI FE, Warszawa, 20 września 2012r JOANNA DĄBROWSKA EKSPERT W KRAJOWYM PUNKCIE KONTAKTOWYM PROGRAMU RAMOWEGO CIP DLA POLSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO

CPI FE, Warszawa, 20 września 2012r JOANNA DĄBROWSKA EKSPERT W KRAJOWYM PUNKCIE KONTAKTOWYM PROGRAMU RAMOWEGO CIP DLA POLSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORCO! CZY POTRZEBUJESZ ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA? PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - ŹRÓDŁEM ATRAKCYJNEGO WSPARCIA BIZNESU CPI FE, Warszawa, 20 września

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY ZWROTNE CIP I COSME

INSTRUMENTY ZWROTNE CIP I COSME INSTRUMENTY ZWROTNE CIP I COSME Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP SPIS TREŚCI I. Czym jest CIP i KPK CIP? II. Sytuacja gospodarcza o dostęp

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe programów ramowych UE

Instrumenty finansowe programów ramowych UE Instrumenty finansowe programów ramowych UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2015-06-08. Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP

2015-06-08. Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa, 14.10.2014 r. Krajowy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS Misja Krajowego Punktu Kontaktowego : Informowanie i zachęcanie potencjalnych Pośredników i Beneficjentów do udziału w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Lublin, 21 listopada 2014 r. Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy CIP przy Związku Banków Polskich Program ramowy na

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw

Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. Prezentacja dla Pracowników Regionu - poręczenie kredytowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE dla MŚP w instytucjach finansowych

INSTRUMENTY FINANSOWE dla MŚP w instytucjach finansowych INSTRUMENTY FINANSOWE dla MŚP w instytucjach finansowych w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Warszawa, 8 grudnia 2009 r. Joanna DĄBROWSKA Ekspert Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r

CZĘŚĆ II. CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - ŹRÓDŁEM ATRAKCYJNEGO WSPARCIA BIZNESU CZĘŚĆ II CPFE, Warszawa, 5 czerwca 2012r 2 PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014

Co to jest poręczenie? Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe. Wrocław, 21 maja 2014 Dolnośląskie Spotkanie Biznesowe la Pracowników D Wrocław, 21 maja 2014 Co to jest poręczenie? Poręczenie POLFUND to zabezpieczenie spłaty kredytuustanawiane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego W

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i regwarancje EFI w programach ramowych UE 2014 2020

Gwarancje i regwarancje EFI w programach ramowych UE 2014 2020 Gwarancje i regwarancje EFI w programach ramowych UE 2014 2020 Piotr Matwiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Głęboczek, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP- Fundusze Poręczeń Kredytowych i Fundusze PoŜyczkowe Aktualności nt. stanu wdraŝania IX Zjazd Polskiego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 Zakres prezentacji: Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP Zwrotne instrumenty finansowe w programach UE 2007-2013 Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o.

Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. Poręczenia kredytowe udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. Współpraca Banku PKO BP SA i Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

12:34 6 oknet witam, na jakich zasadach są udzielane kredyty inwestycyjne dla firm z poręczeniem Unii Europejskiej?

12:34 6 oknet witam, na jakich zasadach są udzielane kredyty inwestycyjne dla firm z poręczeniem Unii Europejskiej? Zapis espotkania: Kredyty inwestycyjne dla firm z poręczeniem Unii Europejskiej 12:25 -- Moderator Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w czacie internetowym, w trakcie którego eksperci ds. finansowania

Bardziej szczegółowo