INSTRUMENTY FINANSOWE dla MŚP w instytucjach finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUMENTY FINANSOWE dla MŚP w instytucjach finansowych"

Transkrypt

1 INSTRUMENTY FINANSOWE dla MŚP w instytucjach finansowych w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) Warszawa, 8 grudnia 2009 r. Joanna DĄBROWSKA Ekspert Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP

2 Główne cele Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP): zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególnie MŚP m.in. poprzez ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego promowanie wszelkich form innowacji, w tym innowacji ekologicznych przyśpieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego promowanie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii we wszystkich sektorach 2

3 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) Budżet CIP 3,62 mld EUR Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) Program Inteligentna Energia Program dla Europy (IEE) Komponent Instrumenty finansowe dla MŚP Budżet 1,13 mld EUR = ok. 30% całego CIP 3

4 Udział Polski w CIP wspierany jest przez Krajowe Punkty Kontaktowe Program EIP Program ICT Program IEE Instrumenty Pozafinansowe KPK IPPT PAN KPK KAPE KPK IPPT PAN Instrumenty Finansowe KPK ZBP Strona internetowa Programu CIP: 4

5 Misja Krajowego Punktu Kontaktowego CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP Informowanie i zachęcanie potencjalnych Beneficjentów (instytucji finansowych) do udziału w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) w zakresie komponentu przez prowadzenie działań o charakterze : promocyjnym, informacyjnym konsultacyjnym. 5

6 Beneficjenci: Pośrednicy finansowi CIP: Instytucje finansowe m.in. banki, fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, firmy leasingowe, fundusze kapitałowe, itp. Instrumenty mają zachęcić te instytucje do aktywniejszego i szerszego finansowania MŚP na różnych etapach rozwoju (na etapie zakładania, w fazie startu, ekspansji czy na etapie transferu firmy). Beneficjenci końcowi: MŚP W rezultacie program ma umożliwić MŚP łatwiejsze pozyskanie środków finansowych na inwestycje (związane z wiedzą, innowacje i eko-innowacje, transfer technologii). 6

7 Komisja Europejska zapewnia środki Europejski Fundusz Inwestycyjny gwarantuje gwarantuje inwestuje KPK CIP Instrumenty finansowe dla MŚP działania promocyjne, informacyjne, konsultacyjne Fundusz poręczeniowy gwarantuje Bank / Fundusz pożyczkowy/f. leasingowe pożycza MSP Fundusz VC (w tym współprac. z sieciami BA) inwestuje MSP 7

8 Instrumenty finansowe dla MŚP GIF SMEG CBS High Growth and Innovative SME Facility Instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP (wsparcie kapitałowe) SME Guarantee Facility System poręczeń dla MŚP (wsparcie gwarancyjne) Capacity Building Scheme System rozwijania zdolności instytucji pośrednictwa finansowego (wsparcie techniczne) dla kredytów/pożyczek/leasingu GIF1 - docelowe inwestycje w spółki na etapie zalążkow.ym i startu GIF2 inwestycje w spółki w fazie ekspansji rynkowej dla mikrokredytów dla inwestycji kapitałowych dla sekurytyzacji dla instytucji wsparcia dłużnego dla funduszy kapitałowych 8

9 GIF - Instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP Obejmuje inwestycje w wyspecjalizowane fundusze podwyższonego ryzyka Wsparte fundusze, udostępniają następnie kapitał innowacyjnym MŚP, umożliwiając im rozpoczęcie i rozwój działalności, wprowadzenie produktów i usług na rynek, transfer technologii czy prowadzenie działalności B+R. 9

10 Inwestycje kapitałowe GIF GIF1 GIF2 Inwestycje w spółki na etapie zalążkowym i startu Inwestycje w spółki w fazie ekspansji rynkowej 10

11 Warunki działania instrumentu GIF o o Instrument GIF może inwestować w Fundusze Pośredniczące (FP) Bardzo ważne, by fundusze skupiały szeroki wachlarz INWESTORÓW PRYWATNYCH Inwestor pozarynkowy (publiczny) max. do 50% kapitału FP. o Pojedynczy inwestor max. do 50% kapitału Funduszu Pośredniczącego. o Warunki inwestycji: klauzula pari passu oznacza, że EFI (inwestując w ramach GIF) będzie traktowany na równi z innymi inwestorami rynkowymi; o Kluczowa rola EFI (cornerstone investor) możliwa, w przypadku nowych Funduszy Pośredniczących, mogących odegrać rolę katalizatora w rozwoju rynków kapitału podwyższonego ryzyka dla danej technologii lub w danym regionie. 11

12 Warunki brzegowe instrumentu kapitałowego GIF Instrument : GIF 1 GIF 2 Okres finansowania: Inwestycje 5 12 letnie Kwota udziału GIF: powinna osiągnąć masę krytyczną, ale nie może przekroczyć 30 mln EUR Udział % w funduszu: 10% - 25% w szczególnych przypadkach do 50% 7,5% - 15% w szczególnych przypadkach do 25% Udział w funduszach inwestujących w eko-innowacje: max do 50% max do 25% W ramach GIF1 możliwy oddzielny wkład kapitałowy w fundusze współinwestujące ze zorganizowanymi Sieciami Aniołów Biznesu 12

13 System gwarancji SMEG Portfel kredytów/pożyczek/ leasingu Transakcje sekurytyzacyjne Portfel mikrokredytów (dla mikroprzedsiębiorców) Portfel inwestycji kapitałowych/ quasikapitałowych 13

14 Warunek aplikowania do EFI o instrument gwarancyjny SMEG Zapewnienie MŚP rozszerzonego dostępu do finansowania tj. finansowania na warunkach bardziej dostępnych niż dotychczasowy standard dla tej grupy klientów + szeroki zasięg geograficzny oferowanych produktów finansowych 14

15 Warunki brzegowe instrumentu gwarancyjnego SMEG Okres gwarancji : - mikrokredyty (dla mikroprzedsiębiorców ) do 10 lat do 5 lat Współczynnik gwarancji: - mikrokredyty (dla mikroprzedsiębiorców ) - dla transakcji sekurytyzacji portfeli dłużnych Współczynnik pułapu gwarancji : do 20% do 50% do 75% szczególne warunki Pomoc techniczna do gwarancji portfela mikrokredytów 200 /mikrokredyt (tylko raz dla mikroprzedsiębiorcy) max. kwota pomocy Gwarancje UE w zasadzie bezkosztowe dla instytucji finansowej i dla MŚP (tj. zasadniczo nie jest pobierana prowizja za udzielenie gwarancji UE) 15

16 CIP - Instrumenty finansowe korzyści dla MŚP: stworzenie mechanizmów wspierających zakładanie i finansowanie MŚP we wszystkich fazach rozwoju, w szczególności na wczesnych etapach ułatwienie firmom pozyskania finansowania zewnętrznego na korzystnych warunkach zachęcanie i wspieranie instytucji finansowych w finansowaniu mikroprzedsiębiorstw, także produktami o niższych kwotach (mikrokredyty) zwiększanie podaży instrumentów dłużnych dla MŚP poprzez wspieranie instytucji finansowych w zakresie podziału ryzyka wynikającego z tego typu finansowania udostępnienie zabezpieczenia w formie gwarancji UE firmom znajdującym się w grupie podwyższonego ryzyka (start up y, B+R, ekoinnowacje) zmniejszenie luki kapitałowej na rynku inwestycji podwyższonego ryzyka 16

17 Nabór wniosków w imieniu Komisji Europejskiej: Prowadzi Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), European Investment Fund, 96, boulevard Konrad Adenauer L-2968 Luxembourg kontakt mailowy z EFI: GIF SMEG Nabór wniosków jest ciągły, aż do wyczerpania środków UE SMEG - Procedura oceny wniosku w EFI/ KE = 6-9 miesięcy GIF - Wybór wniosków na podstawie oceny i analizy kryteriów opisanych w Wytycznych wdrożeniowych. 17

18 Stan wdrożenia instrumentu GIF (na ) Liczba zaakceptowanych transakcji z VC 15 (13 umów podpisanych) Liczba krajów pochodzenia wspartych funduszy - 11 Kwota zawartych transakcji ze środków UE - 173,2 mln EUR Liczba wspartych MŚP - 27 Stan wdrożenia instrumentu SMEG (na ) Liczba zaakceptowanych transakcji gwarancji/ regwarancji 17 (9 umów podpisanych) Liczba krajów pochodzenia wspartych instytucji - 11 Kwota zawartych umów ze środków UE - 112,3 mln EUR Liczba wspartych MŚP

19 SMEG w praktyce Przykłady wspartych instytucji oferujących MŚP usługi finansowe Fonds de Participation (Belgia) Instytucja oferuje kredyty dla mikroprzedsiębiorstw i firm z sektora MŚP, które nie są w stanie pozyskać kredytów komercyjnych w ramach systemu bankowego. Wspiera także osoby pracujące na własny rachunek, przedstawicieli wolnych zawodów, nowopowstałe firmy oraz osoby bezrobotne, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Kreditanstalt für Wiederaufbau (Niemcy) Bank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) stworzył nowy produkt finansowy, którego celem jest zachęcenie niemieckich banków do poszerzenia i rozwoju oferty małych kredytów dla firm rozpoczynających działalność (start-up) i mikroprzedsiębiorstw oraz oferowanie korzystnych warunków finansowania MŚP. Skorzystanie z instrumentu pozwoli KfW na obniżenie oprocentowania oraz umożliwi zapewnienie wyższego wolumenu kredytowego dla nowopowstałych firm. Polska Dwa pierwsze wnioski aplikacyjne już zostały zaakceptowane przez KE (sektor bankowy, sektor leasingowy) Kolejne wnioski aplikacyjne są w przygotowaniu (sektor bankowy, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe) 19

20 GIF w praktyce Przykłady wspartych instytucji inwestujących w MŚP Serena Capital jest funduszem z siedzibą w Paryżu, skierowanym na inwestycje w dziedzinie ICT we Francji i innych krajach Europy. Fundusz inwestuje w spółki znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju, na etapie poprzedzającym wejście na rynek ich produktów/ usług spółek, które mają uznaną technologię i robią pierwsze kroki w kierunku rynku. Początkowa kapitalizacja funduszu wyniosła 90 mln EUR. Inwestycja EFI została dokonana w ramach instrumentu GIF1. Chalmers Innovation Fund jest to fundusz partnerski Uniwersytetu Technologicznego Chalmers w Goeteborgu (Szwecja) oraz inkubatora Chalmers Innovation. Początkowa kapitalizacja funduszu wyniosła ok. 12 mln EUR, z prognozowaną końcową kapitalizacją na poziomie ok. 27 mln EUR. Fundusz stanowi wehikuł transferu technologii opracowanych na Uniwersytecie Technologicznym i będzie inwestował głównie w spółki technologiczne, dla których Chalmers Innovation stanowi inkubator przedsiębiorczości. EFI dokonał inwestycji w ramach GIF1 jako inwestor kluczowy (cornerstone investor) 20

21 GIF w praktyce cd. Przykłady wspartych instytucji inwestujących w MŚP BaltCap Private Equity Fund fundusz skierowany na inwestycje w MŚP w Estonii, Łotwie i Litwie. Sektorami będącymi w polu zainteresowania tego funduszu są: handel detaliczny, firmy produkcyjne nastawione na rozwój eksportu, turystyka i wypoczynek, ochrona środowiska, łączność, transport i budownictwo. Transakcja została zawarta w ramach instrumentu GIF2. Polska Pierwszy wniosek aplikacyjny już został złożony (fundusz seed capital) Kolejne wnioski są w przygotowaniu 21

22 Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji Komponent Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego Warszawa tel/fax Strona internetowa: Infolinia mailowa: Niniejsza prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w celach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec KPK. 22

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS Misja Krajowego Punktu Kontaktowego : Informowanie i zachęcanie potencjalnych Pośredników i Beneficjentów do udziału w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa, 14.10.2014 r. Krajowy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Lublin, 21 listopada 2014 r. Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 637 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 62 UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011 SYSTEMY FINANSOWANIA I OCENY SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Agnieszka Ćwikła Uniwersytet Szczeciński Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Streszczenie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Działalność EBI w Polsce w roku 2014

Działalność EBI w Polsce w roku 2014 Luty 2015 r. Działalność EBI w Polsce w roku 2014 W Polsce podobnie jak w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wspiera inwestycje, których celem jest zmniejszanie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

JEREMIE JAKO INNOWACYJNE NARZĘDZIE ODDZIAŁYWANIA NA REGIONALNY SEKTOR BANKOWY

JEREMIE JAKO INNOWACYJNE NARZĘDZIE ODDZIAŁYWANIA NA REGIONALNY SEKTOR BANKOWY Dorota Korenik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu JEREMIE JAKO INNOWACYJNE NARZĘDZIE ODDZIAŁYWANIA NA REGIONALNY SEKTOR BANKOWY Wprowadzenie Innowacje w bankowości i finansach mogą mieć różny charakter,

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012

I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012 FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012 Analizy Departamentu Funduszy Europejskich PKPP Lewiatan Zwrotne instrumenty finansowe w ramach programów Autor: Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) B. Mikołajczyk, Polityka UE wobec MSP Bożena Mikołajczyk * Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) Polska niebawem uzyska pełne członkostwo w Unii Europejskiej. Zanim jednak

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04)

KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) C 19/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.1.2014 KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04) SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo