Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Poręczenia kredytowe dla Mikro, Małych i Średnich i Europejski Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. Prezentacja dla Pracowników Regionu - poręczenie kredytowe dla mikro, małych Zachodniopomorskiego w Banku Zachodnim WBK S.A. i średnich przedsiębiorstw w Polsce Szczecin, 14 maja 2010 r. Warszawa, 06 września 2011r. POLFUND Fundusz Poręczeo Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, Szczecin, tel / , fax /

2 Podstawowe informacje o POLFUND Największy Fundusz poręczeniowy w Polsce o charakterze makroregionalnym Działalnośd poręczeniowa od 10 lat Kapitał poręczeniowy: 66 mln zł Ważne Umowy: W 2005r. - I Umowa z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) w ramach MAP W 2011r. - II Umowa w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji Unii Europejskiej (CIP)

3 Poręczenia POLFUND Przedmiot zabezpieczenia: kredyty udzielane na finansowanie działalności gospodarczej Maksymalny poziom poręczenia: do 80% kwoty kredytu (poręczenia z regwarancją EFI) Najdłuższy okres ważności poręczenia: do 8 lat (poręczenia z regwarancją EFI) Kwota poręczenia dla MSP: od 5 tys. zł do 3 mln zł

4 Podstawowe kryteria Kto może uzyskad poręczenie? Mikro, Mali i Średni Przedsiębiorcy (MSP), którzy: Spełniają kryteria Banku w zakresie możliwości zaciągnięcia kredytu posiadają zdolnośd kredytową Odpowiadają kryteriom Polityki poręczeniowej Funduszu

5 Poręczenia w MAP/CIP MAP 19 mln zł POLFUND Fundusz Poręczeo Kredytowych S.A. był jedynym w Polsce Funduszem poręczeniowym, który skorzystał z regwarancji udzielonej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach MAP ( , Multiannual Programme for Enterprise and Enterpreneurship) W 2005r. Fundusz zawarł Umowę o współpracy, poręczenia były włączane do portfela do kooca 2007r. Umowa obowiązuje do kooca 2016r. CIP- 200 mln zł Okres realizacji 3 lata Możliwośd poręczeo portfelowych

6 Nowe produkty poręczeniowe Program CIP Poręczenie na START instrument finansowy, który zabezpiecza kredyty udzielone Przedsiębiorcom MSP rozpoczynającym działalnośd gospodarczą lub będących we wczesnej fazie rozwoju, działających nie dłużej niż 3 lata Poręczenie Biznes Ekspres zabezpiecza udzielone Przedsiębiorcom MSP kredyty finansujące kapitał obrotowy lub kapitał obrotowy i inwestycje (kredyty o mieszanej strukturze) Poręczenie Micro Invest 2 poręczenie zabezpiecza kredyty inwestycyjne

7 Poręczenia POLFUND - warunki Poręczenia na standardowych warunkach Poręczenie do 5 lat maksymalny okres ważności poręczenia Poręczenie do 70% kwoty kredytu maksymalny poziom poręczenia Opłaty z tytułu poręczeo zgodnie z polityką cenową, możliwośd obniżenia opłaty jednorazowej (Program Lojalnościowy) Brak oferty dla start - up Poręczenia na preferencyjnych warunkach regwarancja EFI Poręczenie do 8 lat - maksymalny okres ważności poręczenia Poręczenie do 80% kwoty kredytu - maksymalny poziom poręczenia Opłaty z tytułu poręczeo zgodnie z polityką cenową, możliwośd obniżenia opłaty jednorazowej w ramach Programu Lojalnościowego i dodatkowo na podstawie regwarancji EFI (do 10%) Specjalna oferta dla start - up

8 Korzyści z Programu CIP Wartośd umowy POLFUND z EFI: 200 mln zł, co pozwoli na udzielenie co najmniej ok mln zł kredytów dla przedsiębiorców z sektora MSP Przyjazna dla Przedsiębiorców MSP procedura ubiegania się o poręczenie Wyższy poziom zabezpieczenia spłaty kredytów dla Banków, niższe opłaty dla Klientów, dłuższy okres ważności poręczenia (oferta dostosowana do potrzeb Banku i Klienta) Możliwośd ubiegania się o poręczenie kredytu przez Firmy rozpoczynające działalnośd gospodarczą, dynamicznie rozwijające się, inwestujące i innowacyjne (poręczenie na START) Możliwośd zastosowania poręczeo portfelowych

9 Poręczenie kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji i/lub kapitału obrotowego i/lub inwestycji i kapitału obrotowego (mieszana struktura) o terminie spłaty co najmniej 18 miesięcy (kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe spłacane w ratach i kredyty Biznes Ekspres) Kryteria zakwalifikowania Klienta do Programu CIP - podsumowanie Środki z kredytu nie będą przeznaczone na: finansowanie przedsięwzięd, dla których udzielono pomocy publicznej refinansowanie jednego kredytu innym kredytem Przedsiębiorcy MSP nie działają w sektorze rolniczym, rybołówstwa, akwakultury, drogowego transportu towarowego, przemysłu ciężkiego i nie prowadzą działalności uciążliwej dla środowiska

10 Praktyczne przykłady finansowania MSP regwarancja EFI (przykład 1) Klient: Spółka Jawna zajmująca się świadczeniem usług medycznych Cel finansowania: kredyt na działalnośd gospodarczą Biznes Ekspres EBI przeznaczony na rozbudowę nieruchomości, w której znajduje się siedziba Firmy (rozwój działalności) i finansowanie kapitału obrotowego (struktura mieszana) Okres ważności poręczenia: ponad 5 lat (wydłużony) Poziom poręczenia: 50% kwoty kredytu (zgodnie z wnioskowanym poziomem) Opłaty z tytułu udzielonego poręczenia: obniżone (Program Lojalnościowy dla stałych Klientów Funduszu i regwarancja EFI) Fundusz udzielił poręczenie Biznes Ekspres w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji Unii Europejskiej (CIP)

11 Praktyczne przykłady finansowania MSP regwarancja EFI (przykład 2) Klient: Spółka z o.o. powstała w maju 2010r. Firma działa w sektorze odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni i świadczy ona usługi w zakresie budowy inżynierii finansowej dla tematów z dziedziny ekologii (możliwośd sfinansowania inwestycji). Klient zatrudnia wysokiej klasy specjalistów polskich i zagranicznych Cel finansowania: kredyt na działalnośd gospodarczą Biznes Ekspres przeznaczony na budowę biogazowni (eko - innowacja) Okres ważności poręczenia: ponad 5 lat (wydłużony) Poziom poręczenia: 60% kwoty kredytu (zgodnie z wnioskiem o udzielenie poręczenia) Opłaty z tytułu udzielonego poręczenia: obniżone (regwarancja EFI) Fundusz udzielił poręczenie na START w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji Unii Europejskiej (CIP)

12 Dotychczasowe wyniki POLFUND w Programie CIP (wg stanu na ) Od lipca 2011r. Fundusz udziela poręczenia w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji Unii Europejskiej (CIP) Poręczenia na START stanowiły 13% ilości udzielonych poręczeo, Poręczenia Biznes Ekspres stanowiły 87% ilości udzielonych poręczeo

13 Dotychczasowe wyniki POLFUND (od początku działalności) Do 31 sierpnia 2011r. Fundusz udzielił poręczeo na łączną kwotę 489 mln zł, co pozwoliło na udzielenie kredytów dla MSP na łączną kwotę mln zł

14 Kontakt z Funduszem POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. ul. Monte Cassino 32, Szczecin Tel: (091) ;Fax: (091)

15 Dziękujemy Paostwu za uwagę Zapraszamy do współpracy

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa, 14.10.2014 r. Krajowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Lublin, 21 listopada 2014 r. Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Deutsche Bank Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Europejski Fundusz Inwestycyjny Deutsche Bank 1 Gwarancje z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) Deutsche Bank

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012

I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012 FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012 Analizy Departamentu Funduszy Europejskich PKPP Lewiatan Zwrotne instrumenty finansowe w ramach programów Autor: Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wszystko o gwarancji de minimis

Wszystko o gwarancji de minimis Wszystko o gwarancji de minimis Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Gwarancja de minimis informacje ogólne... 3 1.1 Na czym polegają gwarancje?... 3 1.2 Dlaczego gwarancje de

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA CELE NIEKONSUMPCYJNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Przewodniczącego Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów MŚP nr 31/2014 z dnia 01.07.2014r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. USŁUG KREDYTOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

12:34 6 oknet witam, na jakich zasadach są udzielane kredyty inwestycyjne dla firm z poręczeniem Unii Europejskiej?

12:34 6 oknet witam, na jakich zasadach są udzielane kredyty inwestycyjne dla firm z poręczeniem Unii Europejskiej? Zapis espotkania: Kredyty inwestycyjne dla firm z poręczeniem Unii Europejskiej 12:25 -- Moderator Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w czacie internetowym, w trakcie którego eksperci ds. finansowania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku

Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska mechanizm wspierania lokalnej przedsiębiorczości Karlino, 9 lipca 2013 roku Program Samorządowa Polska współpraca na rzecz przedsiębiorczości Samorząd terytorialny Samorząd gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r.

Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Paweł Bizoń Departament Klienta Sektora Publicznego PKO Bank Polski październik 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego Grupę Kapitałową PKO BP tworzy Bank oraz

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo