INSTRUMENTY ZWROTNE CIP I COSME

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUMENTY ZWROTNE CIP I COSME"

Transkrypt

1 INSTRUMENTY ZWROTNE CIP I COSME

2 Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP

3 SPIS TREŚCI I. Czym jest CIP i KPK CIP? II. Sytuacja gospodarcza o dostęp do kredytu III. Finansowanie preferencyjne z Programu CIP IV. Doświadczenia i ocena przedsiębiorców-beneficjentów

4 I. CZYM JEST CIP I KPK CIP?

5 CZYM JEST CIP? 1. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji Główne cele: zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególnie MŚP m.in. poprzez ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego promowanie wszelkich form innowacji, w tym innowacji ekologicznych przyśpieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego promowanie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii we wszystkich sektorach 5

6 (Europejski Fundusz Inwestycyjny /EFI/) Unijna instytucja finansowa z siedzibą w Luksemburgu, powołana przez UE w 1992r. w ramach grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Nadrzędnym celem EFI jest pobudzanie inwestycji i wzrostu gospodarczego poprzez udzielanie wsparcia długoterminowego dla projektów inwestycyjnych, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Obszarami głównego działania EFI jest: rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz wsparcie innowacji. Pomoc dla MŚP odbywa się poprzez: dostarczenie kapitału podwyższonego ryzyka, zwłaszcza zakładom młodym i ukierunkowanym na nowe technologie. Oprócz tego EFI udziela gwarancji kredytowych dla MŚP. Z EFI współpracuje wiele rodzajów instytucji finansowych z całej Europy: banki (w tym spółdzielcze), fundusze poręczeniowe, firmy leasingowe, fundusze vc, sieci aniołów biznesu, fundusze pożyczkowe, etc. EFI zajmuje się wdrożeniem instrumentów zwrotnych CIP. Będzie też główną instytucją wdrażającą instrumenty zwrotne programów ramowych w latach

7 Misja Krajowego Punktu Kontaktowego : Informowanie i zachęcanie potencjalnych Pośredników i Beneficjentów do udziału w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) w zakresie komponentu Instrumenty finansowe dla MŚP poprzez prowadzenie działań o charakterze promocyjnym, informacyjnym, konsultacyjnym i szkoleniowym. KPK CIP EIP - Instrumenty finansowe dla MŚP przy Związku Banków Polskich KPK CIP EIP przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) KPK CIP ICT przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN KPK CIP IEE przy Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA Krajowe Punkty Kontaktowe CIP w Polsce 7

8 Jak pozycjonuje się KPK CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP na mapie CIP w Polsce? Komisja Europejska zapewnia środki gwarantuje gwarantuje inwestuje działania promocyjne, informacyjne, szkoleniowe, konsultacyjne KPK obsługuje ekspercko relacje z instytucjami mającymi istotny wpływ na powodzenie wdrożenia instrumentów zwrotnych Fundusz poręczeniowy Poręcza Bank/ Fundusz pożyczkowy / Przedsiębiorstwo leasingowe pożycza Fundusze kapitałowe, w tym współpracujące z sieciami Aniołów Biznesu inwestuje MMŚP MMŚP 8

9 II. SYTUACJA POLSKIEJ GOSPODARKI W 2013R.: 1. W 2013r. Polska pozostaje w stanie spowolnienia gospodarczego. 2. Jedną z konsekwencji spowolnienia gospodarczego jest zaostrzenie polityki kredytowej ze strony banków. Wiele polskich firm musi przez to weryfikować plany inwestycyjne, rezygnować lub ograniczać rozwój w najlepszym strategicznie okresie- tj. kiedy pozycja konkurentów (w tym zagranicznych) ulega osłabieniu i pojawia się możliwość zajęcia lepszej pozycji rynkowej. 3. W czasach, kiedy prognozy szybko tracą ważność, sytuacja zmienia się dynamicznie, a na rynku inwestycyjnym panuje dezorientacja, sukces przedsiębiorcy zależy w dużym stopniu od posiadania aktualnej, rzetelnej i dobrze ukierunkowanej informacji, w tym o dostępie do preferencyjnego kapitału. 4. Zgodnie prognozami wielu ośrodków analitycznych- polska gospodarka zacznie przyspieszać w II półroczu br. Wtedy wzrośnie także popyt inwestycyjny na finansowanie zewnętrzne ze strony wszystkich grup przedsiębiorców.

10 WPŁYW SPOWOLNIENIA NA DOSTĘP DO KREDYTU FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W 2013R.: Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą potrzebują stałego zasilania finansowego. Głównym źródłem finansowania nakładów inwestycyjnych są najczęściej środki własne przedsiębiorstw (dwie trzecie przypadków). Co trzecia ankietowana firma sektora MŚP korzystała w 2012r. z kredytu (28% mikroprzedsiębiorstw, 64% małych oraz 68%średnich firm), zaś 8% sięgnęło po leasing. Z usług funduszy poręczeniowo-pożyczkowych korzystało zaledwie 4% ankietowanych przedsiębiorstw (w tym 5% firm małych a także 7% firm średnich). Wśród firm najmniejszych o kredyt starała się co dziesiąta, wśród małych co czwarta firma, zaś w grupie średnich było to 30% przedsiębiorstw. W 70% przypadków wniosek kredytowy został rozpatrzony pozytywnie. W miarę pogarszania się sytuacji rynkowej, rosnącej niepewności i zatorów płatniczych, przedsiębiorcy wykorzystują środki własne, w tym depozyty bankowe. Kontynuacja tego zachowania wygeneruje zwiększony popyt na środki zewnętrzne. Źródło: MG, ZBP, 2013

11 Wpływ spowolnienia na dostęp do kredytu KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W 2013: 1. Polityka kredytowa: zaostrzenie kryteriów kredytowych w segmencie MSP; zaostrzenie wszystkich warunków, przede wszystkim w zakresie kosztów kredytów i wymaganych zabezpieczeń. 2. Popyt na kredyt: spadek popytu firm na kredyty długoterminowe r.: zaostrzenie polityki kredytowej wobec MSP oraz w segmencie kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw; spadek popytu we wszystkich kategoriach kredytów dla przedsiębiorstw, w szczególności w segmencie kredytów długoterminowych dla MSP. Polityka kredytowa banków jest w dalszym ciągu kształtowana pod wpływem niekorzystnych prognoz sytuacji gospodarczej i podwyższonego ryzyka poszczególnych branż. Banki, jako instytucje zaufania publicznego, w okresie turbulencji rynkowych, mają obowiązek w pierwszej kolejności dbać o jakość i bezpieczeństwo depozytów klientów niż podejmować ryzyko i poprawiać dostęp do kredytu. Źródło: NBP, 2013

12 Wpływ spowolnienia na dostęp do kredytu

13 Wpływ spowolnienia na dostęp do kredytu

14 Wpływ spowolnienia na dostęp do kredytu W związku z sytuacją na rynku znacznie wzrosły wymagania banków w zakresie zabezpieczeń spłaty kredytu, Źródło: NBP, 2013

15 IV. FINANSOWANIE Z PROGRAMU CIP CIP a inne zabezpieczenia Korzyści dla przedsiębiorcy Katalog instrumentów dla MŚP Gdzie po wsparcie? Doświadczenia przedsiębiorców, którzy już skorzystali

16 GWARANCJE CIP Warunki brzegowe gwarancji UE dla portfela kredytów i portfela mikrokredytów Parametr Gwarancja kredytów Gwarancja mikrokredytów Typ gwarancji i rodzaj pośrednika Wolumen portfela obejmowany gwarancją UE Wartość kredytu/ pożyczki (kapitał) Okres kredytowania Wysokość gwarancji (pojedynczy kredyt/leasing) Portfelowa gwarancja EFI dla banku/ funduszu pożyczkowego/ firmy leasingowej/ funduszu poręczeniowego Bez limitu minimum 12 miesięcy priorytetowo 18 miesięcy Bez limitu Do EUR minimum 6 miesięcy priorytetowo 12 miesięcy do 50% do 75% Okres trwania gwarancji do10 lat do 5 lat Pomoc publiczna brak brak 16

17 CIP A INNE ZABEZPIECZENIA Poręczenia/ gwarancje dla firm obecne na polskim rynku Poręczenia indywidualne spłaty kredytu w regionalnych funduszach poręczeń kredytowych, Poręczenia portfelowe spłaty kredytu w ramach inicjatywy JEREMIE, Poręczenia i gwarancje BGK, spłaty kredytu, w ramach programów rządowych, Portfelowa Linia Gwarancyjna de minimis w BGK (PLD) gwarancje spłaty kredytów obrotowych Gwarancja portfelowa w ramach programu UE pn. EIM Progress. Gwarancja portfelowa RSI w ramach 7 Programu Ramowego UE

18 KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY bezpłatne wsparcie UE (przedsiębiorca nie płaci za to zabezpieczenie) brak statusu i obciążeń pomocy publicznej nabywanie doświadczeń= praca z instrumentami i instytucjami, które mają stać się podstawą systemu wsparcia unijnego po 2013r. brak lub niższe zabezpieczenia od kredytobiorcy brak lub niższy wkład własny od kredytobiorcy wydłużony okres kredytowania uproszczone procedury ułatwiona dostępność (dostępny w całej Polsce) i szeroka gama uruchomionych instrumentów, w tym finansowanie obrotowe 18

19 KATALOG INSTRUMENTÓW DLA MŚP Z jakiego preferencyjnego wsparcia w ramach rynkowej oferty z udziałem CIP może skorzystać przedsiębiorca w Polsce? kredytów inwestycyjnych kredytów obrotowych kredytów na zakup środków transportu kredytów dla firm rozpoczynających działalność kredytów i pożyczek hipotecznych kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego kredytów na finansowanie kontraktów poręczeń kredytowych poręczeń dla mikro i start up poręczeń dla innowacji leasingu dla firm rozpoczynających działalność 19

20 GDZIE PO WSPARCIE? POŚREDNICY FINANSOWI CIP DLA MŚP W POLSCE = 2 tys. placówek 20

21 GDZIE PO WSPARCIE? LISTA INSTYTUCJI FINANSOWYCH KTÓRE PODPISAŁY UMOWY (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) W RAMACH UNIJNYCH GWARANCJI INWESTYCYJNYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 1. BANK PEKAO SA (CIP 2. BANK BPH SA (CIP) 3. BANK BGŻ SA (CIP) 4. BNP PARIBAS BANK POLSKA SA (CIP) 5. BANK POCZTOWY SA (CIP) 6. BANK ZACHODNI WBK SA. (CIP) 7. EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA. GRUPA CREDIT AGRICOLE (CIP) 8. GETIN NOBLE BANK SA (CIP) 9. GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU (CIP) 10. PKO BANK POLSKI SA (CIP) 11. POLSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY SP. Z O.O. (CIP) 12. POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SA (CIP)

22 Przykład I.: Gwarancje EFI kredyty inwestycyjne Gwarancje kredytów inwestycyjnych w ramach Programu Konkurencyjność i Innowacja (CIP) Dla firm o przychodach do 20 mln PLN, Kredyty inwestycyjne, Gwarancja 50% kapitału i odsetek, Brak limitu jeśli chodzi o wielkość kredytu. Korzyści dla firmy zabezpieczenie wyłącznie na finansowanych środkach trwałych, koszt gwarancji 0 PLN, niższy wkład własny niż w ofercie standardowej (15%), dłuższy okres kredytowania, Proste zasady (żadnej biurokracji wszystko w ramach standardowego wniosku kredytowego), podpis na umowie kredytowej z klauzulami EFI Brak pomocy publicznej

23 Gwarancje EFI kredyty obrotowe dla start-ups Gwarancje kredytów obrotowych dla firm zakładających działalność gospodarczą w ramach Programu Konkurencyjność i Innowacja (CIP) Dla firm działających do 2 lat, Nieodnawialne kredyty obrotowe o wartości do 20 tys. PLN udzielane na okres 1 roku, Wymagana 1 opłacona faktura lub rachunek od kontrahenta, Gwarancja 75% kapitału i odsetek, Korzyści dla firmy kredyty poniżej 10 tys. PLN zabezpieczone wyłącznie gwarancją EFI kredyty do 20 tys. PLN z gwarancją EFI i innym dodatkowym zabezpieczeniem Budowa historii kredytowej w banku, Koszt gwarancji 0 PLN, Prosta dokumentacja bez biznesplanu.

24 Gwarancje EFI program RSI Gwarancje kredytów dla innowacyjnych i projektów w programie Risk Sharing Instrument (RSI) Gwarancje kredytów inwestycyjnych i obrotowych MŚP, Kredyty o wartości 25 tysięcy EUR do 7,5 mln EUR, Innowacyjne firmy i projekty, Kryteria (m.in.) wprowadzone innowacje, wydatki na B&R, działalność w parku technologicznym, grant na innowacje, nagroda za innowacyjność i inne, Wdrożenie programu w lipcu br. Korzyści dla firmy Niewielki koszt gwarancji EFI RSI 0,25% Niższa marża kredytowa niż w standardzie Dostęp do kapitału dla firm wdrażających innowacje Proste zasady (żadnej biurokracji wszystko w ramach standardowego wniosku kredytowego).

25 Przykład II.: PRODUKT Y: REGWARANCJE CIP DLA FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH POLFUND S.A. Poręczenia na START, Poręczenia Biznes Ekspres, Poręczenia Micro Inwest 2. Ad.1. Poręczenia na START w POLFUND S.A.: Rodzaj instrumentu finansowego, który będzie zabezpieczał kredyty udzielone przedsiębiorcom MSP rozpoczynającym działalność lub będącym we wczesnej fazie rozwoju i działających nie dłużej niż 3 lata. Poręczenie na START, udzielane w ramach regwarancji EFI, będzie zawierało dodatkowe preferencje dla przedsiębiorców w postaci: wydłużenia okresu ważności poręczenia z 5 lat do 8 lat, zwiększenia maksymalnego poziomu poręczenia z 70% do 80% w zależności od klasy ryzyka, mniejsze wymogi w zakresie zabezpieczeń i udziału własnego MSP. 25

26 DOŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW Udzielono już prawie 6000 kredytów, pożyczek, leasingu i poręczeń gwarantowanych przez UE w ramach CIP Prawie połowa z beneficjentów to nowopowstali przedsiębiorcy. Do ww. podmiotów trafiło prawie 1,5 mld PLN. Ponad połowa beneficjentów nie byłoby w stanie rozpocząć działalności gospodarczej lub przeprowadzić określonej inwestycji bez wsparcia z CIP. CIP jest efektywny. Generuje najwyższy mnożnik (>1:30) wsparcia preferencyjnego od komercyjnego pośrednika spośród wszystkich dostępnych na rynku programów publicznych.

27 Doświadczenia przedsiębiorców Czy nadal prowadziłbyś działalność albo uruchamiał projekt który byłby/ nie byłby finansowany kredytem gwarantowanym z CIP? Wniosek: 100% badanych przedsiębiorców (beneficjentów CIP) zaniechałoby rozwoju gdyby nie otrzymali unijnej gwarancji z CIP, w tym 31% w ogóle zaniechałoby działalności. Źródło: KPK CIP na podstawie ewaluacji śródokresowej KE.

28 Doświadczenia przedsiębiorców Analiza przeznaczenia pożyczek z gwarancją CIP. rodzaje działalności gospodarczej Opis: Rozkład działalności MŚP objętych poręczeniami unijnymi. Źródło: Opracowanie własne KPK CIP na podstawie danych ETO. Źródło: Opracowanie własne KPK CIP na podstawie danych Pośredników Finansowych oraz ETO. 28

29

30 Instrumenty Finansowe w PROGRAMY RAMOWE I INICJATYWY UE /EU level, zarzadzane przez KE /: ok.: EUR POLITYKA SPÓJNOŚCI /Shared Management/ Research, Development Innovation HORIZON 2020 Equity and Risk Sharing Instruments EUR 3.5bn Instruments under Structural and Cohesion Funds EU level Growth, Jobsand Social Cohesion COSME Competitiveness& SME Equity & guarantees EUR 1.4bn CREATIVE EUROPE Guarantee Facility EUR 210m Off-the shelf instruments Tailor made instruments SOCIAL CHANGE & INNOVATION Micro-finance EUR 192m ERASMUS FOR ALL Guarantee Facility EUR 881m Significant higher amounts than currently Infrastructure CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) Risk sharing (e.g. project bonds) and equity instruments Budget: EUR 29 bn Możliwość łączenia instrumentów Możliwość łączenia instrumentów

31 : KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY ds. INSTRUMENTÓW ZWROTNYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ Przedsiębiorcy Narodowi Pośrednicy Finansowi HORYZONT 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata Program UE na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

32 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji Komponent Instrumenty finansowe MŚP Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego Warszawa tel/fax Strona internetowa: Infolinia mailowa: Niniejsza prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w celach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec KPK. 32

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa, 14.10.2014 r. Krajowy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP dostępne dla Funduszy Pożyczkowych Aktualności nt. stanu wdrażania instrumentu CIP SMEG, EPMF PROGRESS

Bardziej szczegółowo

2015-06-08. Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP

2015-06-08. Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP Instrumenty finansowe programów ramowych UE dla proinnowacyjnych MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

CPI FE, Warszawa, 20 września 2012r JOANNA DĄBROWSKA EKSPERT W KRAJOWYM PUNKCIE KONTAKTOWYM PROGRAMU RAMOWEGO CIP DLA POLSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO

CPI FE, Warszawa, 20 września 2012r JOANNA DĄBROWSKA EKSPERT W KRAJOWYM PUNKCIE KONTAKTOWYM PROGRAMU RAMOWEGO CIP DLA POLSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORCO! CZY POTRZEBUJESZ ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA? PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 /CIP/ - ŹRÓDŁEM ATRAKCYJNEGO WSPARCIA BIZNESU CPI FE, Warszawa, 20 września

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS Misja Krajowego Punktu Kontaktowego : Informowanie i zachęcanie potencjalnych Pośredników i Beneficjentów do udziału w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Lublin, 21 listopada 2014 r. Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE dla MŚP w instytucjach finansowych

INSTRUMENTY FINANSOWE dla MŚP w instytucjach finansowych INSTRUMENTY FINANSOWE dla MŚP w instytucjach finansowych w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Warszawa, 8 grudnia 2009 r. Joanna DĄBROWSKA Ekspert Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) Instrumenty finansowe dla MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy CIP przy Związku Banków Polskich Program ramowy na

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Jakub Fulara Bank Pekao SA Biuro Funduszy Unii Europejskiej oraz Programów Publicznych Spis treści Wstęp... 1 Wykorzystanie środków

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Agnieszka Ćwikła Uniwersytet Szczeciński Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Streszczenie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe

1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe 1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe W. Kwiatkowski, M. Zawadzka 1.1. System dystrybucji funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007 2013 W ramach obowiązującej perspektywy

Bardziej szczegółowo

I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012

I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012 FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012 Analizy Departamentu Funduszy Europejskich PKPP Lewiatan Zwrotne instrumenty finansowe w ramach programów Autor: Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Firm- kredyty z poręczeniem EFI CIP, EFI RSI

Wsparcie dla Firm- kredyty z poręczeniem EFI CIP, EFI RSI Wsparcie dla Firm- kredyty z poręczeniem EFI CIP, EFI RSI Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Najważniejsze informację o Banku Pekao SA Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja poręczeń kredytowych udzielanych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w ramach projektu JEREMIE

Ewaluacja poręczeń kredytowych udzielanych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w ramach projektu JEREMIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 637 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 62 UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011 SYSTEMY FINANSOWANIA I OCENY SZCZECIN

Bardziej szczegółowo