Wsparcie dla Firm- kredyty z poręczeniem EFI CIP, EFI RSI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie dla Firm- kredyty z poręczeniem EFI CIP, EFI RSI"

Transkrypt

1 Wsparcie dla Firm- kredyty z poręczeniem EFI CIP, EFI RSI Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Najważniejsze informację o Banku Pekao SA Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo- Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i w całej Europie. Z usług Banku Pekao S.A. aktualnie korzysta 4,5 miliona Klientów. Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która jest silnie zakorzeniona w 22 europejskich krajach, Bank Pekao SA jest wielokrotnym laureatem i zdobywcą wyróżnień i nagród, m.in 1 1

2 ... w kilku słowach Wsparcie Banku Pekao SA w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (SME). Bank Pekao od lat z powodzeniem oferuje finansowanie dla MŚP z wykorzystaniem instrumentów gwarancyjnych Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. EFI i Bank Pekao w 2010 r. podpisały dwie umowy gwarancyjne w ramach Ramowego Programu Konkurencyjności i Innowacyjności (CIP), które znacznie ułatwiły polskim spółkom dostęp do finansowania. Do tej pory we współpracy z EFI udzieliliśmy 9,3 tysiąca kredytów dla polskich przedsiębiorstw, finansując inwestycje o wartości ponad 2 miliardów złotych.. 2 EUROPEAN INVESTMENT FUND o ratingu AAA partnerem Banku Pekao S.A. Ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP poprzez poręczenia portfelowe Gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP Competitiveness and Innovation). Gwarancje Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Programu Unii Europejskiej Instrument Podziału Ryzyka dla Wsparcia Innowacji oraz Badań i Rozwoju (B+R) w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (RSI Risk Sharing Instrument). Dostępny portfel poręczeniowy : CIP 1 mld złotych na kredyty inwestycyjne i obrotowe nieodnawialne dla start ups (do 28 października 2016 lub pełnego wykorzystania). RSI 331 milionów złotych na kredyty inwestycyjne i obrotowe nieodnawialne (do 30 czerwca 2015 lub pełnego wykorzystania), Poręczenie portfelowe to decyzja o przyznaniu poręczenia Klientom Banku bez dodatkowych formalności. 3 2

3 Szerokie możliwości finansowania z wykorzystaniem preferencyjnych kredytów z gwarancją EFI CIP Kryterium EFI CIP EFI CIP Typ kredytu Inwestycyjne Obrotowe nieodnawialne Okres kredytowania Minimum 1 rok Dokładnie 1 rok Kwota kredytu do ,- EUR do ,- PLN Kredytobiorcy Firmy o przychodach do 20 MLN PLN Mikro Firmy działające krócej niż 2 lata (start up) Waluta PLN, EUR PLN Poręczenie 50% kapitału i odsetek 50% kapitału i odsetek Prowizja dla EFI Obniżka marży Tak co najmniej o 40 punktów bazowych Tak co najmniej o 40 punktów bazowych Inne zabezpieczenia Tylko na przedmiocie inwestycji do PLN tylko poręczenie EFI Pomoc publiczna 4 Wartość dodana dla Klienta główną cechą umowy poręczeniowej Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF CIP) DLA KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH 1. Niższy wkład własny 2. Ograniczone zabezpieczenia 3. Wydłużony okres kredytowania 4. Wyższa kwota kredytu 5. Niższa marża kredytowa DLA KREDYTÓW OBROTOWYCH DLA NOWYCH FIRM Oferta dla firm, które do tej pory ze względu na krótki okres funkcjonowania na rynku nie mogły ubiegać się o kredyt w naszym Banku 5 3

4 Wartość dodana - kredyt inwestycyjny (EIF CIP) Kredyt bez poręczenia Kredyt z poręczeniem ZABEZPIECZENIE 1. Wartość zabezpieczenia rzeczowego z uwzględnieniem wskaźnika korygującego równa co najmniej kwocie kredytu 2. Weksel własny in blanco 3. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym 1. Poręczenie EFI 2. Zabezpieczenie rzeczowe na przedmiocie kredytowania 3. Weksel własny in blanco 4. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym WKŁAD WŁASNY Minimum 20% Minimum 15% DODATKOWA KORZYŚĆ brak Niższa marża kredytowa 6 Wartość dodana - kredyt obrotowy w rachunku kredytowym dla nowych firm (EIF CIP) Kredyt bez poręczenia Kredyt z poręczeniem ZABEZPIECZENIE Kredyt poniżej ,-PLN poręczenie EFI, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym. Kredyt od 10 TPLN do 20 TPLN poręczenie EFI, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, inne zabezpieczenie akceptowane przez Bank. OKRES KREDYTOWANIA DODATKOWA KORZYŚĆ Brak w ofercie kredytów obrotowych dla nowych firm 1 rok 1 rok Niższa marża kredytowa 7 4

5 Szerokie możliwości finansowania z wykorzystaniem preferencyjnych kredytów z gwarancją EFI RSI Kryterium Typ kredytu Okres kredytowania Wielkość kredytu Kredytobiorcy EFI RSI Inwestycyjne i obrotowe nieodnawialne 2-7 lat 104 TPLN 31 MPLN MŚP i Mid-cap z segmentu spełniający kryteria innowacyjności Waluta Wysokość poręczenia PLN 50% kapitału i odsetek Minimalny wkład własny 20% Prowizja za udzielenie poręczenia Obniżka marży Inne zabezpieczenia Tak Tak - obowiązkowa Zgodnie z przepisami Banku 8 Kto może skorzystać z kredytu z poręczeniem EFI RSI? Firma musi spełnić 1 z 10 kryteriów, które można podzielić na dwa rodzaje: Innowacyjność i/lub Badania i Rozwój związane z: Finansowanym przedsięwzięciem (czyli projekt jest innowacyjny) albo Przedsiębiorstwem (projekt nie musi być innowacyjny! Kredyt może być przeznaczony np. na zakup samochód albo na środki obrotowe) 9 5

6 Kto może skorzystać z kredytu z poręczeniem EFI RSI? Kryterium 1. Kredytobiorca zamierza wykorzystać kredyt na inwestycję związaną z produkcją lub rozwojem produktów, procesów i/lub usług, które są innowacyjne i w których istnieje ryzyko technologicznego lub przemysłowego niepowodzenia wykazanego w biznesplanie. Czy finansowany projekt musi być innowacyjny? Tak 2. Kredytobiorca jest szybko-rosnącą firmą zorientowaną na badania i rozwój (B+R) i/lub innowacje: w okresie 3 ostatnich lat średnioroczny wzrost zatrudnienia lub przychodów był większy niż 20%, przy czym na początku okresu obliczeniowego firma musi zatrudniać 10 lub więcej pracowników. 3. Certyfikowany księgowy wykazał w ostatnim sprawozdaniu finansowym kredytobiorcy, że wydatki/inwestycje na B+R i/lub innowacje wyniosły przynajmniej 20% wartości kredytu, 4. Kredytobiorca w biznes planie wykazał,że zamierza przeznaczyć w kolejnych 24 miesiącach kwotę równą co najmniej 90% kwoty kredytu na wydatki/inwestycje związane z B+R i/lub innowacjami. Mogą to być wydatki na nowe maszyny lub nowe urządzenia, ale z wyłączeniem nie odnoszących się do B+R i/lub innowacji wydatków odtworzeniowych i/lub nie odnoszących się do B+R i/lub innowacji inwestycji w rozbudowę; Tak 10 Kto może skorzystać z kredytu z poręczeniem EFI RSI? Kryterium 5. Kredytobiorca otrzymał w ciągu ostatnich 24 miesięcy grant, kredyt, gwarancję z europejskich programów wspierających B+R i/lub innowacji (np. 7 Program Ramowy) lub krajowych programów wspierających badania i/lub innowacje; 6. Kredytobiorca otrzymał nagrodę z zakresu innowacyjności w ciągu ostatnich 24 miesięcy; Czy finansowany projekt musi być innowacyjny? 7. Kredytobiorca zarejestrował przynajmniej jeden patent w ciągu ostatnich 24 miesięcy; 8. Kredytobiorca otrzymał wsparcie kapitałowe z funduszu venture capital ukierunkowanego na innowacje (nauki przyrodnicze (life science)/czysta energia/technologie); 9. Kredytobiorca w momencie podpisania umowy kredytowej jest zarejestrowany na terenie parku naukowego, technologicznego i/lub innowacyjnego; 10. Kredytobiorca skorzystał ze zwolnienia podatkowego związanego z inwestycją w B+R i/lub innowację w ciągu ostatnich 24 miesięcy. 11 6

7 Podsumowanie korzyści dla Firm Zabezpieczenie 50% kapitału i odsetek kredytu. Obniżona marża kredytowa = lepsza zdolność kredytowa. Bezpłatna gwarancja (CIP) lub niski koszt prowizji (RSI). Ograniczone dodatkowe zabezpieczenia. Minimalny wkład własny (CIP). Prosty sposób ustanowienia zabezpieczenia oparty na procedurach bankowych żadnej dodatkowej biurokracji. Stała dostępność wsparcia w placówkach Banku na terenie całego kraju. Omawiane instrumenty gwarancyjne Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego nie są traktowane jako pomocy publiczna- brak obowiązków raportowych. Udział w prestiżowym programie Unii Europejskiej. 12 Osoby do kontaktu z terenu województwa dolnośląskiego: Wrocław: Grażyna Kozub Borejko tel Dyrektor CBdF Wrocław Powstańców Śl. Halina Klukowska tel Dyrektor CBdF Wrocław Ruska Krystyna Zielińska-Zofka tel Dyrektor CBdF Wrocław Oławska Legnica: Ewelina Grabowska tel Menadżer Zespołu Klienta Biznesowego Lubin: Roman Rozmysłowski tel Wałbrzych: Tomasz Wójtowicz tel Świdnica: Marzena Klak tel Zgorzelec: Marzena Chorbotowicz tel Kłodzko: Jarosław Pluskota tel Jelenia Góra: Ewa Woroszczuk tel

8 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 14 8

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm

Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Preferencyjne kredyty dla mikro i małych firm Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych Warszawa, 6.09.2011 Unikalna oferta kredytowa dla mikro i małych firm

Bardziej szczegółowo

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm

Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Deutsche Bank Instrumenty dłużne na preferencyjnych warunkach dla innowacyjnych firm Europejski Fundusz Inwestycyjny Deutsche Bank 1 Gwarancje z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) Deutsche Bank

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa, 14.10.2014 r. Krajowy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Lublin, 21 listopada 2014 r. Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków

Bardziej szczegółowo

I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012

I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012 FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012 Analizy Departamentu Funduszy Europejskich PKPP Lewiatan Zwrotne instrumenty finansowe w ramach programów Autor: Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS Misja Krajowego Punktu Kontaktowego : Informowanie i zachęcanie potencjalnych Pośredników i Beneficjentów do udziału w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych

Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych Przewodnik finansowania projektów w ramach Europejskich Platform Technologicznych Instrumenty finansowania Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego Inicjatywa Innowacje 2010 Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Agnieszka Ćwikła Uniwersytet Szczeciński Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Streszczenie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006

Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm. Lublin 24-11-2006 Poręczenia Kredytów na działalność gospodarczą dla mikro, małych i średnich firm Lublin 24-11-2006 Geneza Lubelskiego Funduszu Poręczeń Sp. z o. o. -Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

Wszystko o gwarancji de minimis

Wszystko o gwarancji de minimis Wszystko o gwarancji de minimis Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Gwarancja de minimis informacje ogólne... 3 1.1 Na czym polegają gwarancje?... 3 1.2 Dlaczego gwarancje de

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo