CPI FE, Warszawa, 20 września 2012r JOANNA DĄBROWSKA EKSPERT W KRAJOWYM PUNKCIE KONTAKTOWYM PROGRAMU RAMOWEGO CIP DLA POLSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CPI FE, Warszawa, 20 września 2012r JOANNA DĄBROWSKA EKSPERT W KRAJOWYM PUNKCIE KONTAKTOWYM PROGRAMU RAMOWEGO CIP DLA POLSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORCO! CZY POTRZEBUJESZ ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA?

2 PROGRAM RAMOWY UE NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI /CIP/ - ŹRÓDŁEM ATRAKCYJNEGO WSPARCIA BIZNESU CPI FE, Warszawa, 20 września 2012r JOANNA DĄBROWSKA EKSPERT W KRAJOWYM PUNKCIE KONTAKTOWYM PROGRAMU RAMOWEGO CIP DLA POLSKIEGO RYNKU FINANSOWEGO

3 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji Instrumenty finansowe dla MŚP Główne cele Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP): zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególnie MŚP m.in. poprzez ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego promowanie wszelkich form innowacji, w tym innowacji ekologicznych przyśpieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego promowanie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii we wszystkich sektorach 3

4 PROGRAMY PROGRAMU RAMOWEGO NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) Program Inteligentna Energia Program dla Europy (IEE) Komponent Instrumenty finansowe dla MŚP Budżet 1,13 mld EUR = ok. 30% całego CIP 4

5 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP- INSTRUMENTY FINANSOWE CIP- Instrumenty finansowe korzyści dla MŚP: stworzenie mechanizmów wspierających zakładanie i finansowanie MŚP we wszystkich fazach rozwoju ułatwienie firmom pozyskania finansowania zewnętrznego na korzystnych warunkach zachęcanie i wspieranie instytucji finansowych w finansowaniu mikroprzedsiębiorstw, także produktami o niższych kwotach zwiększanie podaży instrumentów dłużnych dla MŚP poprzez wspieranie instytucji finansowych w procesach ulepszenia procedur oceny wiarygodności finansowej MŚP 5

6 PROGRAM RAMOWY NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP Instrumenty finansowe dla MŚP: Pośrednicy finansowi CIP: Instytucje finansowe m.in. banki, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, fundusze kapitałowe, instytucje leasingowe, itp. Instrumenty mają zachęcić te instytucje do aktywniejszego i szerszego finansowania MŚP na różnych etapach rozwoju (na etapie zakładania, w fazie startu, ekspansji czy na etapie transferu firmy). Beneficjenci końcowi: MŚP W rezultacie program ma umożliwić MŚP łatwiejsze pozyskanie środków finansowych na inwestycje (związane z wiedzą, innowacje i eko-innowacje, transfer technologii). 6

7 PROGRAM RAMOWY NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP Instrumenty finansowe dla MŚP GIF SMEG High Growth and Innovative SME Facility Instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP (wsparcie kapitałowe) w spółki na etapie zalążkow. i startu w spółki w fazie ekspansji rynkowej SME Guarantee Facility System poręczeń dla MŚP (wsparcie gwarancyjne) dla kredytów/pożyczek/leasingu dla mikrokredytów dla inwestycji kapitałowych dla sekurytyzacji Budżet 1,13 mld EUR 7

8 PROGRAM RAMOWY NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI Komisja Europejska Europejski Fundusz Inwestycyjny zapewnia środki poręcza poręcza poręcza działania promocyjne, informacyjne, konsultacyjne KPK CIP Instrumenty finansowe dla MŚP KPK wspiera dialog rynku ze stroną publiczną w celu ułatwienia wdrożenia rynkowego instrumentów CIP Fundusz poręczeniowy poręcza Bank / Fundusz pożyczkowy / Przedsiębiorstwo leasingowe pożycza Fundusz kapitałowy, w tym z sieci Aniołów Biznesu inwestuje MSP MSP 8

9 KTO MOŻE SKORZYSTAĆ? Instrumenty CIP skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców rozpoczynających działalność i/lub firm proinnowacyjnych. Do grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorców zaliczamy przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. W razie wątpliwości w zakresie określenie swojego statusu i kwalifikowalności do udziału w programieprzedsiębiorca może poprosić pośrednika finansowego programu CIP o pomoc (patrz- lista pośredników w

10 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji SMEG System poręczeń dla MŚP WARUNEK PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU CIP INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP, INSTRUMENT SMEG wartość dodana (additionality), tj. zapewnienie przez Pośrednika Finansowego łatwiejszego dostępu MŚP do finansowania zewnętrznego, niż dotychczas było oferowane. Przedsiębiorca osiąga konkretne 10

11 KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY: bezpłatne poręczenie unijne brak statusu i obciążeń związanych z pomocą publiczną dostęp do kredytu także dla firm bez historii kredytowej brak lub niższe zabezpieczenia oczekiwane od kredytobiorcy brak lub niższy wkład własny oczekiwany od kredytobiorcy wydłużony okres finansowania uproszczone procedury prestiżowa współpraca z jedną z największych instytucji Unii Europejskiej dostęp do doradztwa i innych instrumentów pośredników finansowych praca z instrumentami i instytucjami, które mają się

12 CIP W POLSCE Wysoka dźwignia finansowa: >30 Data sukcesywnego uruchamiania wsparcia w Polsce: 2011r. Liczba uruchomionych instrumentów finansowych dla MŚP: 16 Wysokość preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców (kredyty/pożyczki/ poręczenia/leasing): do ok. 4 mld PLN Liczba umów z EFI podpisanych w Polsce: 7 Liczba Pośredników Finansowych w Polsce: 6 Wartość finansowania CIP udzielonego z CIP w Polsce

13 POLSCY POŚREDNICY FINANSOWI PROGRAMU CIP: ŁĄCZNIE: 16 INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Z MAX. OK. 4 MLD PLN PREFERENCYJNEGO FINANSOWANIA DLA POLSKICH FIRM W OKRESIE eniem_efi/

14 JAKICH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SZUKAĆ W POLSCE W RAMACH PROGRAMU CIP? W ramach Programu CIP przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnych: kredytów inwestycyjnych kredytów obrotowych kredytów na zakup środków transportu kredytów dla firm rozpoczynających działalność kredytów i pożyczek hipotecznych kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego kredytów na finansowanie kontraktów poręczeń kredytowych poręczeń dla mikrofirm i start up poręczeń dla innowacji leasingu dla rozpoczynających działalność (produkt czasowo zawieszony)

15 WYNIKI WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W CIP/EIP W LATACH (OCENA KE) Z instrumentów finansowych skorzystało > firm; Udzielono 11,4 mld finansowania dłużnego, poręczonego w ramach SMEG/CIP; Wsparcie kapitałowe MŚP, z udziałem GIF/CIP, wyniosło 2,2, mld ; Utworzono lub utrzymano > miejsc pracy Źródło: CIP Performance Report, marzec 2012

16 OCENA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH CIP PRZEZ MŚP: (WNIOSKI Z EWALUACJI, KE 2011) 1. Wystarczająca liczba umów i pośredników w trakcie realizacji. 2. Wdrożone instrumenty odpowiadają na potrzeby MŚP 3. Wysoki efekt dźwigni i mobilizacja sektora finansowego do ułatwiania finansowania. 4. Pozytywny wpływ na: wzrost przychodów MŚP, długoterminowe perspektywy rozwoju, wzrost zatrudnienia. 5. Efektywne zarządzanie instrumentami na linii EFI- Pośrednicy 6. Rola instrumentów dla beneficjentów: 1/2 beneficjentów SMEG i 2/3 badanych beneficjentów GIF (wsparcia kapitałowego) nie byłoby w stanie rozpocząć działalności gospodarczej lub przeprowadzić określonej inwestycji bez CIP. 7. CIP uznany za jeden z najbardziej udanych Źródło: 2011r.

17 PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA INSTRUMENTÓW CIP? 1/3 2. Spółka z o.o. działająca w sektorze odnawialnych źródeł energii, świadczy usługi w zakresie inżynierii finansowej w dziedzinie ekologii (doradza i organizuje finansowanie inwestycji). Dzięki reporęczeniu CIP, firma zapewniła swojemu klientowi tańsze finansowanie inwestycji z udziałem kredytu na budowę biogazowni poręczonego przez fundusz poręczeń pośrednika finansowego CIP. Reporęczenie CIP pozwoliło wydłużyć termin poręczenia. Dodatkowo klienci doradcy mogli skorzystać ze zwolnienia CIP z wymogów pomocy publicznej (tj. np. z braku konieczności raportowania i sumowania wsparcia z innym 1. Rodzinne mikroprzedsiębiorstwo prowadzące schronisko górskie poszukiwało taniego i dogodnego finansowania na zapewnienie stabilności elektroenergetycznej placówki i doposażenie zaplecza kuchennego. Charakter przychodów w tej branży nie ułatwiał zadania podczas poszukiwania finansowania komercyjnego. Mikroprzedsiębiorcy udało się w końcu pozyskać wsparcie z banku, który wprowadził na rynek mikrokredyt CIP. Obecnie przedsiębiorca ten rozważa sięgnięcie po dodatkowe środki z tego programu.

18 PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA INSTRUMENTÓW CIP? 2/3 3. Małżeństwo marzyło o samozatrudnieniu i otwarciu własnej restauracji z tzw. klimatem. Po przeprowadzce do sąsiedniego kraju, poszukiwali dostępnego finansowania u miejscowych instytucji finansowych. Z pomocą w realizacji marzeń przyszedł dopiero miejscowy pośrednik finansowy CIP. Małżeństwo uzyskało uproszczone kredyty: inwestycyjny i obrotowy z unijnym poręczeniem, przeznaczone na uruchomienie zaplanowanej restauracji. 4. Nowa firma konsultingowa potrzebowała środków na wyposażenie komunikacyjne, sprzęt biurowy oraz klimatyzację. Po porównaniu oferty komercyjnej oraz oferty pośredników finansowych CIP, uznali, że optymalne będzie sięgnięcie do dwóch pośredników CIP. Wybrano: leasing samochodów osobowych poręczony w ramach CIP oraz kredyt inwestycyjny na zakup pozostałego sprzętu. Przedsiębiorca w instrumentach CIP najwyżej ocenił brak opłat za poręczenie, brak wymogu wkładu własnego oraz dłuższe terminy spłaty zadłużenia. 5. Doświadczona nauczycielka tańca i choreograf, uruchomiła szkołę tańca. Pracę rozpoczynała z kilkunastoma uczniami, wspierana niewielkim personelem. Mikrokredyt poręczony lokalnej instytucji finansowej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach CIP, pozwolił na rozwój wynajęcie większego lokalu, rozbudowę zespołu pracowników i trzykrotne

19 8. Uniwersytecka spółka typu spin-off z branży bio-tech poszukiwała wsparcia na rozwój. Przedsiębiorca specjalizuje się w transferze technologii w zakresie innowacyjnych bioprocesów, opartych na mikroorganizmach produkujących prozdrowotne składniki odżywcze. Realizację zamierzeń PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA INSTRUMENTÓW CIP? 3/3 6. Mała, ale posiadająca duży potencjał proinnowacyjny, firma biotechnologiczna w zakresie produkcji i sprzedaży implantów ortopedycznych poszukiwała kapitału na rozwój. Przedsiębiorca poszukiwał środków na budowę własnego laboratorium i większej hali produkcyjnej oraz zatrudnienie dodatkowej kadry wysokowykwalifikowanych pracowników. Kredyt z CIP pozwolił na zakup nowego zakładu produkcyjnego z magazynem i budynkiem biurowym, jak też utworzenie ośrodka B+R. Spółka mogła dynamicznie zwiększyć produkcję, zintensyfikować badania i przyjąć w 2011 roku dodatkowych kilkudziesięciu pracowników. 7. Dealer samochodowy poszukiwał szybkiego i optymalnego ekonomicznie finansowania rozbudowy sieci salonów i zatrudnienia nowych pracowników. Znalazł je u pośrednika finansowego CIP, który udostępnił mu energooszczędny kredyt z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz niskooprocentowany kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego poręczony w ramach programu CIP. Finansowanie udostępniono następnego dnia po podpisaniu umowy.

20 PROGRAM RAMOWY NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) SUPLEMENT Pozostałe formy wsparcia przedsiębiorców w ramach CIP w ramach podprogramów: Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) Program Inteligentna Energia Program dla Europy (IEE)

21 PO 2013? PROGRAM NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ MŚP (COSME) Cele szczegółowe: poprawa ramowych warunków konkurencyjności i trwałej działalności unijnych przedsiębiorstw, także w sektorze turystyki; promowanie przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród konkretnych grup docelowych; poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych; poprawa dostępu do rynków wewnątrz Unii oraz na świecie.

22 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji Instrumenty finansowe dla MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji Komponent Instrumenty finansowe MŚP Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego Warszawa tel/fax Strona internetowa: Infolinia mailowa: Niniejsza prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym 22 dokumencie w celach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS

EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS EUROPEJSKI INSTRUMENT MIKROFINANSOWY PROGRESS Misja Krajowego Punktu Kontaktowego : Informowanie i zachęcanie potencjalnych Pośredników i Beneficjentów do udziału w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE

Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Instrumenty finansowe w programach ramowych UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa, 14.10.2014 r. Krajowy

Bardziej szczegółowo

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Instrumenty finansowe w programach UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach UE

Instrumenty finansowe w programach UE Instrumenty finansowe w programach UE Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Lublin, 21 listopada 2014 r. Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor

Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Instrumenty Finansowe Programów Ramowych UE w Polsce przed 2014 r. Podsumowanie. Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 637 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 62 UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2011 SYSTEMY FINANSOWANIA I OCENY SZCZECIN

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Agnieszka Ćwikła Uniwersytet Szczeciński Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Streszczenie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012

I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012 FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012 Analizy Departamentu Funduszy Europejskich PKPP Lewiatan Zwrotne instrumenty finansowe w ramach programów Autor: Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Działalność EBI w Polsce w roku 2014

Działalność EBI w Polsce w roku 2014 Luty 2015 r. Działalność EBI w Polsce w roku 2014 W Polsce podobnie jak w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wspiera inwestycje, których celem jest zmniejszanie

Bardziej szczegółowo

Regiony i miasta przyjazne MŚP

Regiony i miasta przyjazne MŚP Regiony i miasta przyjazne MŚP Badanie przeznaczone dla władz lokalnych i regionalnych UE Witold Krochmal, sprawozdawca zapowiadanej opinii KR-u w sprawie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i

Bardziej szczegółowo