QAD ENTERPRISE APPLICATIONS II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III."

Transkrypt

1

2 Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH V. KORZYŚCI Z QAD ENTERPRISE APPLICATIONS VI. PAKIET QAD ENTERPRISE APPLICATIONS QAD FINANCIALS QAD CUSTOMER MANAGEMENT QAD MANUFACTURING QAD SUPPLY CHAIN NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE OBSZAREM KADROWO-PŁACOWYM SYSTEM PRO/PERS QAD ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT MODUŁ OPCJONALNY QAD ANALYTICS QAD INTEROPERABILITY QAD ON DEMAND VII. QAD COMMUNITY VIII. WSPARCIE I OBSŁUGA SERWISOWA UŻYTKOWNIKÓW QAD ENTERPRISE APPLICATIONS STRONA 2 Z 67

3 Services Management Handboo I. QAD Enterprise Applications 2011 QAD Enterprise Applications 2011 (QAD 2011) jest nowym wydaniem zintegrowanego pakietu ERP dawniej funkcjonującego pod nazwą MFG/PRO. Zbudowany na sprawdzonej, skalowalnej platformie technologicznej i zaprojektowany, by spełnić wszelkie potrzeby firmy przemysłowej, bez względu na to jak bardzo rozproszona produktowo i terytorialnie jest jej działalność. Rozwijany wspólnie z klientami pakiet oprogramowania QAD 2011 łączy efektywność i elastyczność użytkowania oraz wyszukaną funkcjonalność w obszernym pakiecie wyspecjalizowanych modułów. QAD Enterprise Applications stanowi kompletny zestaw produktów i funkcjonalności wspierających zarządzanie zarówno organizacją jednozakładową, jak i firmą o rozproszonej, wielozakładowej strukturze. QAD 2011 wspiera wizję QAD The Effective Enterprise stworzoną na bazie potrzeb firm produkcyjnych. Główne obszary systemu QAD 2011 QAD Finanse pełny pakiet finansowo-księgowy obejmujący swoim zakresem całość zagadnienia; zapewnia zgodność z regulacjami prawnymi polski i Unii Europejskiej, usprawnia prace księgowe, przygotowanie raportów finansowych oraz spełnienie innych kluczowych wymagań biznesu. QAD Zarządzanie Klientami & Sprzedaż całościowe podejście do zarządzania danymi o produktach i klientach; wsparcie przygotowywania ofert, zaawansowane cennikowanie, zarządzanie dystrybucją. Również obsługa nowoczesnych kanałów sprzedaży typu B2B, EDI i filozofii CRM. QAD Produkcja zarządza całościowo procesem produkcji; wiele typów produkcji: na magazyn, zleceniowa, seryjna, projektowa, Lean. Rejestracja robocizny on-line, obsługa dokumentacji produkcyjna i kodów kreskowych; Śledzenie numerów partii i serii w realizowanym procesie pozwala zachować zgodność ze specyficznymi regulacjami branżowymi i jakościowymi; integralną częścią pakietu jest kompleksowe planowanie: od ogólnego poziomu poprzez mechanizm MRP, poprzez szczegółowe harmonogramowanie zasobów produkcyjnych. QAD Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw zawiera moduły, które pomagają usprawnić zarządzanie dostawami i dostawcami poprzez współpracę w czasie rzeczywistym; zarządzanie magazynem od prostego modelu do zaawansowanego wysokiego składu. Wszelkie dostawy i zapotrzebowania są ściśle powiązane z aktualnymi potrzebami produkcyjnymi, które z kolei są powiązane z deklarowanymi terminami realizacji poszczególnych zamówień handlowych; Zintegrowane funkcje zarządzania jakością wysyłają rezultaty testów inspekcyjnych dostaw do systemu, aby spowodować właściwą kontrolę współpracy z dostawcami. Umożliwia obsługę wielkowolumenowych dostaw z wykorzystaniem harmonogramów, które specyfikują terminy z dokładnością do godzin dostaw i automatycznie aktualizują plany długoterminowe. QAD Remonty i Utrzymanie Ruchu zapewnia pełną obsługę cyklu zarządzania aktywami, począwszy od planowania, poprzez instalację, utrzymanie STRONA 3 Z 67

4 Services Management Handboo i naprawy; oferuje możliwości zarządzania i monitorowania inwestycji w majątek trwały, takich jak linie produkcyjne, instalacje, budowy zarządzanie projektami; określa i śledzi wymagane przeglądy okresowe, buduje ich harmonogramy. Moduł QAD Enterprise Asset Management pozwala precyzyjnie zarządzać częściami zamiennymi i narzędziami specjalnymi (np. formy do wtryskarek, matryce do pras, noże do obrabiarek, etc), jak i optymalizować czasy użytkowania krytycznych urządzeń i maszyn. Pozwala efektywnie zarządzać operacyjnie naprawami i wymianą części. QAD Serwis Posprzedażny zapewnia możliwość wsparcia i serwisu produktów po sprzedaży. Umożliwia śledzenie procesu gwarancji, obejmuje obsługę telefoniczną oraz system zwrotów i napraw. Dane o produktach specjalnie skonfigurowanych albo posiadających specyficzne dane (np. nr partii/serii) mogą być automatycznie transferowane do modułu QAD SSM w celu monitorowania ich cyklu życia i obsługi posprzedażnej. QAD Raporty i Analityka pozwala firmom analizować dane w celu pomiaru wyników biznesowych w kluczowych obszarach działalności. Zawiera proste narzędzia raportujące, jak i zaawansowane narzędzie klasy Business Intelligence. QAD Interoperability zapewnia całkowite bezpieczeństwo baz danych oraz elastyczność systemu operacyjnego, a także umożliwia dostęp do wszystkich elementów QAD Enterprise Applications poprzez efektywną szynę danych; wdrożenie filozofii SOA otwarta architektura na wymianę danych z innymi systemami. Podstawowe cechy QAD Enterprise Applications (QAD 2011) to: Dostęp do gotowych analizy biznesowych i wskaźników kontrolingowych QAD Analytics wyposaża firmę w narzędzia wykorzystujące gromadzone dane transakcyjne do analiz, raportów i wizualizacji wyników, przyspieszając procesy decyzyjne w wielu kluczowych obszarach działania. STRONA 4 Z 67

5 Services Management Handboo Możliwość tworzenia własnych raportów i analiz System posiada wbudowane narzędzia do tworzenia w prosty sposób własnych raportów i analiz. Każdy użytkownik ma swój zestaw takich raportów zapisany w folderze Ulubione. QAD podczas wdrożenia dostarcza pełny opis bazy danych co ułatwia tworzenie takich analiz. Wydruki dokumentów Pakiet QAD daje także możliwość tworzenia i posługiwania się graficznymi raportami i wydrukami dokumentów. Tworzenie takich wydruków i raportów jest bardzo proste oparte o wbudowany kreator tychże raportów, w ramach którego mamy możliwość obiektowego definiowania tego, co ma się znaleźć w raportach, np. wykresy, dane czy często dziś wykorzystywane kody kreskowe w zasadzie we wszystkich dostępnych i używanych przez Państwa formatach. STRONA 5 Z 67

6 Services Management Handboo Workflow Różnego rodzaju dokumenty typu opisy tekstowe, rysunki, etykiety mogą być dołączane do dowolnego rekordu bądź ekranu. Dzieje się to poprzez zwykłe przeciągnięcie pliku z pulpitu i zapisanie go na serwerze. Pozwala to na łatwą integrację katalogów produktów, szkiców inżynieryjnych, instrukcji roboczych, faktur, umów, itp. z odpowiednimi kartotekami systemu. W drugim kroku pewne grupy dokumentów (z załącznikami) mogą być grupowane np. do zatwierdzenia, albo do specjalnego nadzorowania, etc i przesłąne do konkretnej osoby. System posiada wewnętrzną skrzynkę pocztową, dzięki któ ej w obrębie systemu można przesyłac sobie wiadomości, zadaniam dokumenty i linki do raportów. QAD.NET UI oferuje możliwość załączania dokumentów, zdjęć lub rysunków bezpośrednio do rekordów w systemie STRONA 6 Z 67

7 Services Management Handboo Wielowalutowość Pakiet ułatwia zarządzanie finansami poprzez rejestrację płatności i zapłat w dowolnych walutach. Waluty obce i kursy ich wymiany są utrzymywane i dostępne w miejscach wprowadzania zamówień zakupów, ofert sprzedaży, zleceń sprzedaży, rozrachunków z klientami, rozrachunków z dostawcami, w operacjach serwisu, raportach kasowych oraz księgi głównej. Wielowalutowość pakietu pozwala przedsiębiorstwu prowadzić biznes w walucie operacji i generować skonsolidowane raporty w obowiązującej walucie głównej. Wszystkie transakcje są przechowywane zarówno w walucie transakcji, jak i walucie bazowej oraz walucie wskazanej do konsolidacji i raportowania dla zarządu. Zwiększona kontrola i bezpieczeństwo QAD Enterprise Applications sprawia, że raporty finansowe przygotowywane przez firmy cechuje przejrzystość, integralność oraz kompletność. Pozwala spełnić wymagania określone w ustawie Sarbanes-Oxley definiującej obowiązki firm oraz managerów zarządzających w stosunku do udziałowców. Wychodzi również naprzeciw regulacjom Unii Europejskiej w zakresie International Financial Reporting Standards 2005, które znosiły bariery handlowe oraz stworzyły wspólny rynek kapitałowy. Połączenie z aplikacjami partnerów Rozwiązania modułu QAD Interoperability oferują zestaw narzędzi pozwalających łączyć aplikacje partnerów handlowych do pakietu QAD Enterprise Applications. Ten silny zestaw spełnia standardy SOA, upraszcza i poprawia procesy oraz pozwala integrować aplikacje bez konieczności prac programistycznych. Skalowalność rozwiązania wychodzi naprzeciw potrzebom firm o zróżnicowanej wielkości, od małych i średnich przedsiębiorstw (sektor SMB) po międzynarodowe korporacje. Obsługa wymagań prawnych spełnia krajowe i branżowe wymagania biznesowe i prawne. Pozwala sprawnie zarządzać ryzykiem z wykorzystaniem systemu bezpieczeństwa opartego na rolach oraz niezawodnego raportowania. STRONA 7 Z 67

8 Services Management Handboo Przyjazny interfejs użytkownika QAD dostarcza przodującą technologię interfejsu użytkownika opartą o Microsoft.NET. Wraz z funkcjonalnością QAD.NET UI daje użytkownikom najlepsze cechy interfesju, m. in.: elastyczne zarządzanie okienkami zadań, wgląd w pełne drzewo menu, możliwości drążenia drag-and-drop i inne. W QAD.NET UI programy transakcyjne systemu są dostępne w postaci ekranów HTML, podglądów i browserów - są dostępne jako ekrany.net z nowymi możliwościami tego interfejsu. Browser.NET dostarcza środowisko zgodne z narzędziami Microsoft Office, wraz z możliwością eksportu danych do Microsoft Excel oraz użycia narzędzia Excel jako miejsca wprowadzania danych, np. takich jak prognozy finansowe, a następnie importu do QAD Enterprise Applications. Oprócz tego QAD 2011 dostarcza mapy procesów, oparte o model Supply Chain Operations Reference (SCOR), by stworzyć możliwość dokumentowania najlepszych, wspólnych praktyk w ramach swojej organizacji oraz śledzić dokładnie ich przebieg. STRONA 8 Z 67

9 Services Management Handboo II. Branżowe mapy procesów Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem ponad 30-letniej działalności firmy, dedykowanej określonym branżom. Zawiera obecnie ponad 70 modułów funkcjonalności ściśle dostosowane do potrzeb naszych klientów. Łatwy do utrzymania i modyfikowania, uzyskuje od wielu lat w badaniach renomowanych firm analitycznych najwyższe, w gronie rozwiązań konkurencyjnych, oceny pod względem czasu wdrożenia, kosztów utrzymania oraz szybkości otrzymania znaczących korzyści z jego wdrożenia. Pakiet QAD wspomaga 6000 firm w 90 krajach świata, specjalizujemy się w 6 branżach produkcyjnych, dla których stworzone zostały mapy procesów, oparte o najlepsze doświadczenia firm produkcyjnych z całego świata. Wizualizacja branżowych procesów oraz nawigacja aplikacji Wielu wytwórców kładzie nacisk na spójność procesów, dla zapewnienia odpowiedniej jakości i efektywności. QAD Enterprise Applications wspiera osiąganie tego celu poprzez dostarczenie map procesów - potężnego narzędzia, które służy zarówno wizualizacji i dokumentacji procesów biznesowych, charakterystycznych dla danego sektora, jak również pełni funkcję nawigatora aplikacji, dostarczając użytkownikom odpowiednie funkcjonalności. Mapy procesów, oparte o model Supply Chain Operations Reference (SCOR) umożliwiają dokumentowanie najlepszych, współdzielonych praktyk w ramach swojej organizacji oraz dokładne śledzenie ich przebiegu. Mapy te nie tylko sprzyjają pełnej kastomizacji dostosowania do własnych potrzeb, ale także pozwalają na organizację procesów biznesowych zgodnie z koncepcją Lean. STRONA 9 Z 67

10 Services Management Handboo Mapy procesów oparte na standardzie branżowym SCOR Odkryj mapy procesów Mapy procesów to graficzne przedstawienie przepływu informacji w trakcie realizacji procesów biznesowych, które mogą zawierać linki do programów, przeglądarek, dokumentacji i innych map. Dostępne w całym pakiecie QAD, mapy procesów ułatwiają szybki rozwój oraz wdrażanie najlepszych praktyk w firmie. Mapę procesu można utworzyć dla dowolnego segmentu organizacji, modelować unikalne środowisko biznesowe, dokonywać przeglądu przebiegu procesów na różnych poziomach - od ogólnego, aż po bardzo szczegółowe. Dzięki mapom procesów możliwe jest: Zwiększenie wydajności użytkowników końcowych tworzenie instrukcji procesu nigdy wcześniej nie było tak łatwo dostępne, możliwe jest zwiększenie świadomości na temat standardowych procedur i rutynowych zadań w danej branży, Redukcję błędów - użytkownicy mogą szybko uzyskać dostęp do informacji dotyczących procedur postępowania, szczegółowej dokumentacji oraz instrukcji. STRONA 10 Z 67

11 Services Management Handboo Za pomocą jednego kliknięcia możliwe jest uszczegółowienie przebiegu procesu od poziomu ogólnego do istotnych detali Dzięki branżowo zorientowanym mapom procesów, dostępnych dla użytkowników na całym świecie, w wielu językach, można ustalić wspólne procedury zapewniające zgodność całej firmy i przyjęcie najlepszych praktyk biznesowych. Mapy procesów mogą być w każdej chwili edytowane, tak, by dostosować je do aktualnych potrzeb biznesowych. Aplikacja zawiera edytor do tworzenia nowych procesów, usuwania tych, które nie są już stosowane oraz konfigurowania pozostałych, np. poprzez dodawanie dokumentacji czy adnotacji. Cechy map procesów: możliwość połączenia wielu działań, połączenia mogą zawierać każdy rodzaj dokumentu obsługiwany przez przeglądarkę, a informacje mogą być wyświetlane w bieżącym lub nowym oknie przeglądarki, śledzenie ścieżki odpowiedniej funkcjonalności w oparciu o proces, łatwe do nauki, umożliwiają szybki rozwój firmy, wsparcie poprzez wyskakujące podpowiedzi-instrukcje, obsługa wielu języków. STRONA 11 Z 67

12 Services Management Handboo Przykład zastosowania map procesów Procesy klientów > Obsługa zobowiązań STRONA 12 Z 67

13 Services Management Handboo III. Przyjazna obsługa systemu przez każdego użytkownika Pakiet QAD zbudowany jest w oparciu o nowoczesną technologię.net. Użytkownicy mogą w prosty sposób posługiwać się menu, poprzez drążenie drzewa folderów, aż do uzyskania określonego programu. Istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania po fragmencie nazwy. Obsługa systemu jest prosta i intuicyjna - nakład na szkolenie nowych pracowników bądź przesuwanie ich pomiędzy stanowiskami pracy jest zminimalizowany. Raportowanie i wizualizacja Pakiet QAD daje szerokie możliwości raportowania danych. Podstawowym sposobem raportowania jest tworzenie przeglądów, czyli tabelarycznych widoków bazy danych, na których możemy wykonywać określone operacje, m.in. sumować i grupować rekordy, a także tworzyć ich graficzną reprezentację w postaci wykresów kolumnowych, kołowych i innych dowolnych, w celu łatwiejszego zarządzania danymi, analizowania oraz podejmowania lepszych decyzji. Z poziomu przeglądu danych użytkownicy mogą łatwo przenieść się do kartotek systemu, gdzie dane są rejestrowane. Pozwala to bardzo szybko schodzić od poziomu ogólnego (raport, przegląd) na poziomy szczegółowej analizy (poszczególne dokumenty, zdarzenia). STRONA 13 Z 67

14 Services Management Handboo Pełna integracja z aplikacjami Microsoft Office Użytkownicy mają możliwość drążenia danych, tj. zagłębiania się od rekordów o bardziej ogólnej charakterystyce do bardziej szczegółowych, np. zapotrzebowań materiałowych. Istnieje również możliwość bezpośredniego eksportu tych danych do arkusza Excel, dzięki czemu mogą być dalej przetwarzane i analizowane. Obok eksportu do Excela, zastosowanie znajduje również eksport do popularnego formatu pdf. W ten sposób uzyskujemy pliki raportów, o właściwościach umożliwiających ich drukowanie, a następnie ich przedstawianie wewnątrz firmy w ramach papierowego obiegu dokumentów. Alternatywną może być także wewnętrzny workflow, tj. możliwość przesyłania wewnętrzną systemową pocztą do innych użytkowników pakietu informacji o określonych przeglądach wraz z prośbami i dokonanymi ustaleniami. Bezproblemowa integracja przeglądarek QAD.NET UI z aplikacjami Microsoft Office, takimi jak np. Excel STRONA 14 Z 67

15 Panele zarządcze - wskaźniki Zarządzanie firmą przy pomocy pakietu QAD to także możliwość korzystania ze wskaźników, czyli wizualnych indykatorów tego, co dzieje się w danym obszarze biznesu. Użytkownicy widząc kolorowy wskaźnik mają możliwość drążenia danych i szukania tych obszarów biznesu, gdzie występuje określony problem. W ten sposób bardzo szybko docieramy do źródła problemu, mamy możliwość szybkiego reagowania, co zwiększa efektywność prowadzonej działalności. Połączenie QAD.NET UI oraz modułu QAD Business Intelligence pozwala na stworzenie paneli obrazujących kluczowe wskaźniki wydajności STRONA 15 Z 67

16 IV. Opinie klientów i analityków 1. Opinie użytkowników aplikacji QAD Przedstawiamy Państwu wybrane opinie kadry zarządzającej z firm produkcyjnych różnych branż na temat korzyści związanych z użytkowaniem systemu QAD Enterprise Applications: System daje narzędzia, które pozwalają na przeprowadzenie dogłębnej analizy wydajności, dzięki usystematyzowaniu norm technologicznych, prawidłowemu zarządzaniu czasem pracy oraz optymalnemu wykorzystaniu parku maszynowego. Inną zaletą systemu jest praca w czasie rzeczywistym, co przy sprawnie funkcjonującym systemie ewidencji zdarzeń gospodarczych, który w wielu obszarach jest automatycznie dekretowany, daje możliwość efektywnego zarządzania Spółką. W konsekwencji możliwe jest szybkie raportowanie danych finansowych i niefinansowych oraz optymalizacja procesów w firmie. Piotr Wielesik, Zetkama Integracja danych i przejrzystość transakcji umożliwia przygotowanie dla Zarządu aktualnej informacji o aktywności firmy i stanie realizacji planów sprzedażowych i produkcyjnych. Sprawne funkcjonowanie i nieustannie doskonalenie systemu umożliwia dalsze działania w zakresie optymalizacji poziomu zapasów, kosztów działalności wytwórczej, efektywności procesów gospodarczych. Jarosław Jędrzejczyk, John Cotton SA Trudno wyobrazić sobie sprawnie funkcjonującą firmę bez systemu informatycznego. Podstawowa korzyść wynika z zapewnienia sprawności operacyjnej procesów wewnętrznych. Działania są realizowane szybciej i przy mniejszych nakładach pracy. Nie mamy poczucia głodu informacji, ponieważ jest ona dostarczana na czas, do odpowiednich osób i we właściwym miejscu. Zwrot z inwestycji w system można mierzyć sumą takich korzyści, jak na przykład redukcja reklamacji w dziale obsługi klienta, skrócenie procesu wytwórczego czy szybszy raport umożliwiający podjęcie decyzji. Monika Kaliszuk, Browary Lubelskie Obok usprawnienia procesów produkcji zwracamy również szczególną uwagę na wprowadzenie systemów kontrolnych i budżetowych. W związku z tym, że system informatyczny powinien przedstawiać faktyczny stan działalności firmy, zależy nam na możliwości wyceny produkcji w toku. Potrafimy dzięki systemowi przyporządkować pozycje kosztowe do konkretnych nosików i znamy strukturę kosztów, natomiast kluczowa w przypadku działalności w naszej branży jest wycena produkcji niezakończonej. Tomasz Śniatała, Wielton SA AB jest spółką dystrybucyjną, stąd system informatyczny obsługuje całość procesu dystrybucji, od przyjęcia towaru, poprzez jego sprzedaż, aż po wysyłkę do klientów. Oczywiście system wspiera również procesy poboczne, takie jak np. serwis. Firma AB to spółka wystawiająca rocznie ponad 300 tys. faktur stąd całkowicie niemożliwe byłoby działanie bez sprawnych narzędzi informatycznych. System wspiera również automatykę magazynową działającą w czasie rzeczywistym i to jest również jeden z powodów, dla których jesteśmy w stanie skutecznie wspierać naszych klientów i współpracować z naszymi dostawcami. Bartosz Budrewicz, AB SA STRONA 16 Z 67

17 Na tym etapie najbardziej zależy nam na przeniesieniu produkcji na wyższy poziom organizacyjny i planistyczny. Chcemy, aby kontakty z działem handlowym i finansowym przebiegały sprawniej i były bardziej przewidywalne. Wdrożenie systemu ERP w naszej firmie na pewno będzie miało przełożenie na śledzenie przepływu materiałów w procesie produkcyjnym oraz skrócenie czasu produkcji. Eliminacja tzw. wąskich gardeł zbliży nas do optymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz pozwoli na realizację zleceń w terminie. Jerzy Totko, Drumet SA Obecna sytuacja ekonomiczna wymaga od nas błyskawicznej reakcji na sygnały płynące z rynku i elastycznego dostosowania do wymagań klientów. System informatyczny powinien zapewnić szybszą reakcję na zmiany oczekiwań nabywców oraz doprowadzić do mniejszej pracochłonności przy obsłudze sprzedaży. Kolejnym kluczowym wyzwaniem jest optymalizacja magazynu, który stanowi jeden z najważniejszych obszarów działania naszej firmy. Niezmiennie, bardzo istotnym kierunkiem usprawnień są działania w zakresie poprawy rentowności produkcji oraz redukcji kosztów działalności wytwórczej. Waldemar Ścigała, Jelenia Plast SA W związku z tym, że aktywnie rozwijamy produkty i wchodzimy na rynek z nowymi modelami pojazdów Melex, kluczowa jest dla nas szybkość technicznego przygotowania produkcji. QAD aktywnie działa w obszarze Automotive, stąd najlepiej wpisuje się w potrzeby branży jest to szczególnie zauważalne w obszarze produkcji. System wspomagający zarządzanie klasy ERP zapewnia nam wsparcie w kluczowych obszarach działalności, ale z pewnością najistotniejsze korzyści dostrzegamy w sferze produkcyjnej. Dariusz Gujda, Melex A&D Zadaniem systemu informacyjnego jest uporządkowanie procesów i zapewnienie wysokiej jakości danych używanych do obsługi działalności biznesowej przedsiębiorstwa. Zdecydowana korzyść wynika z wyeliminowania problemu ciągłego przepisywania danych, co przyspiesza prowadzenie analiz i tworzenie raportów. Mamy dzięki temu nie tylko bardziej przejrzysty obraz stanu przedsiębiorstwa, ale również więcej czasu na podejmowanie właściwych decyzji zarządczych. Dariusz Wierzbicki, Farm Frites SA STRONA 17 Z 67

18 2. Opinie firm analitycznych QAD udowadnia swoje zaangażowanie we wsparcie producentów przemysłowych i koncentruje się na wyselekcjonowanej liczbie gałęzi przemysłu, takich jak: branża motoryzacyjna, produkty konsumenckie, przemysł, elektronika, branża spożywcza i medyczna. Firma umocniła swą pozycję lidera w tzw. segmencie lean enterprise poprzez rozwijanie aplikacji wspierających szczupłą produkcję i zarządzanie łańcuchem dostaw. AMR Research QAD traktuje grupy rozwojowe dedykowane konkretnym gałęziom przemysłu jako integralną część procesu rozwoju, testowania i podnoszenia wartości produktu. MFG/PRO stanowi globalne rozwiązanie charakteryzujące się szybkim procesem implementacji i optymalną ceną dla dużych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Gartner Inc. Sztandarowe rozwiązanie QAD oferowane producentom przemysłowym jest jednym z najbardziej funkcjonalnych i jednocześnie najłatwiejszych w instalacji i utrzymaniu systemów, zachowujących niskie koszty posiadania (TCO). Wielu klientów QAD jest zadowolonych i zainteresowanych dalszą współpracą. Technology Evaluation Centers, Inc. W badaniu wskaźników efektywności użytkowania rozwiązań ERP kosztów i uzyskanych korzyści biznesowych według miar opracowanych przez renomowaną światową firmę analistyczną Aberdeen Group, QAD uplasowała się na pierwszej pozycji. Analiza większości kluczowych mierników efektywności KPI (Key Performance Indicators) wykazała, że użytkownicy aplikacji QAD osiągali najlepsze wyniki. Aberdeen Group Korzyścią rozwiązania jest niezaprzeczalna pomoc w skuteczniejszym zarządzaniu firmą. Foster s zdecydował się na wprowadzenie aplikacji QAD jeszcze przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego, co dało nam dużą przewagę nad konkurencją. Mamy w firmie surowe wymagania dotyczące raportowania. Potrzebujemy danych z każdego działu firmy za miniony miesiąc w ciągu pięciu dni od rozpoczęcia następnego okresu. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu rozwiązań QAD. Foster s Group QAD najlepszy dostawca IT dla przemysłu QAD Polska zdobyła również nagrodę w organizowanym przez redakcję miesięcznika MSI Polska konkursie Najlepszy dostawca IT dla przemysłu 2007, w kategorii ERP/MRP II (system zagraniczny) reprezentant producenta w Polsce. Użytkownicy rozwiązań oceniali stopień dopasowania oferty do ich potrzeb, jakość usług, stosunek jakości usług do ceny, współpracę na etapie wdrażania, obsługę posprzedażną oraz szkolenia użytkowników. STRONA 18 Z 67

19 V. QAD w badaniach firm analitycznych Przewagę konkurencyjną QAD pokazują badania niezależnych firm analitycznych. Według badań Aberdeen Group, w analizie wskaźnika kosztów uzyskania korzyści biznesowych QAD osiągnęła najlepszą pozycję. Natomiast w opinii META Group rozwiązania QAD charakteryzują się najniższym kosztem posiadania systemu mierzonego według wskaźnika Total Cost of Ownership oraz najszybciej uzyskiwaną stopą zwrotu z inwestycji (Return on Investment). Średni czas wdrożenia wśród analizowanych firm również plasuje QAD na wiodącej pozycji. Aberdeen Group W 2006 roku firma analityczna Aberdeen Group przeprowadziła badania wśród 1100 międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, porównując wykorzystanie dostępnych na rynku systemów ERP 1. Według deklaracji respondentów podstawowe kryteria wyboru systemu to jego funkcjonalność oraz poziom wskaźnika Total Cost of Ownership (TCO). Badania wśród użytkowników systemu ERP wykazały, iż rozwiązania QAD uzyskały najlepszy wynik w zakresie korzyści biznesowych osiągniętych po wdrożeniu systemu. Analiza większości kluczowych mierników efektywności KPI (Key Performance Indicators) wdrożenia wykazała, że użytkownicy aplikacji QAD osiągali najlepsze wyniki. W opinii użytkowników QAD osiągnęło najlepszy wynik w zakresie redukcji kosztów operacyjnych związanych z procesem wytwórczym. Firma uplasowała się na drugiej pozycji w kategorii redukcja kosztów magazynowych. QAD okazała się zdecydowanym liderem w opinii użytkowników w zakresie obniżenia kosztów administracyjnych oraz poprawy jakości prowadzonych wysyłek i zgodności harmonogramów produkcyjnych. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki (źródło: The Total Cost of Ownership: ERP in Manufacturing Benchmark Studies, Aberdeen Group, August 2006). Procentowa poprawa wyników wg dostawców Redukcja operacyjnych kosztów wytwarzania Redukcja kosztów administracyjnych Poprawa terminowości przesyłek Poprawa zgodności harmonogramów produkcyjnych Redukcja kosztów magazynowych QAD Infor Lawson Oracle SAP 13,40% (#1) 15,70% (#1) 23,80% (#1) 20,10% (#1) 17,40% (#2) 11,90% 8,50% 11,60% 10,60% 13,90% 11,90% 14,70% 14,90% 17,90% 17,90% 15,10% 19,10% 16,80% 12,10% 16,50% 13,80% 12,10% 17,80% 16,00% 14,00% Średnia wartość 18,08% 14,52% 13,64% 14,78% 14,48% W 2009 roku Aberdeen Group przeprowadziła badania dotyczące korzyści biznesowych osiągniętych wśród 1400 średniej wielkości przedsiębiorstw poprzez implementację systemów ERP 2 poszczególnych dostawców IT. Ponownie badania wykazały, iż rozwiązania QAD uzyskały najlepszy wynik wśród konkurentów. Warto zauważyć, że QAD wśród respondentów okazała się liderem także w redukcji kosztów związanych z zapasami magazynowymi. Jak stwierdziła Aberdeen Group użytkownicy systemu QAD osiągnęli 1 The Total Cost of Ownership: ERP in Manufacturing Benchmark Studies. Aberdeen Group, August The Total Cost of ERP OwnerShip in Mid-Size Companies. Aberdeen Group, June STRONA 19 Z 67

20 największe korzyści, dzięki najniższym kosztom, znacząco zredukowanym dzięki wdrożonemu oprogramowaniu. W tym samym raporcie została również określona wydajność, jaką osiągają przedsiębiorstwa przy pomocy poszczególnych systemów ERP, jeśli chodzi o kluczowe kwestie w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych jak również całkowity koszt wdrożenia oprogramowania. Oto szczegółowe wyniki (źródło: The Total Cost of ERP OwnerShip in Mid-Size Companies, Aberdeen Group, June 2009): Koszty związane z systemami ERP w przedsiębiorstwach średniej wielkości Dostawca Średnia liczba użytkowników Średni koszt oprogramowania przypadający na jednego użytkownika Średni koszt serwisu przypadający na jednego użytkownika Średni koszt 3-letniego utrzymania systemu przypadający na jednego użytkownika Średni całkowity koszt przypadający na jednego użytkownika QAD 164 $3,991 $2,961 $1,855 $8,828 Epicor 130 $5,029 $3,308 $1,197 $9,797 Infor 182 $4,675 $3,825 $2,428 $11,317 SAP 331 $4,972 $6,549 $2,343 $13,674 Nietrudno zauważyć, że poszczególne, a przez to również całkowite koszty związane z wdrożeniem i użytkowaniem systemu ERP są w przypadku produktu QAD najniższe wśród dostawców oprogramowania. STRONA 20 Z 67

21 VI. Korzyści z QAD Enterprise Applications Najczęściej notowane korzyści firm, które wdrożyły pakiet QAD to m.in.: Wysoka wydajność eksploatacji systemu o o o o o Niski koszt utrzymania systemu mierzony wskaźnikiem TCO (Total Cost of Ownership) w porównaniu z innymi dostawcami. Krótki czas wdrożenia aplikacji mierzony wskaźnikiem TTI (Total Time to Implement). Wysoki poziom zwrotu z inwestycji mierzony wskaźnikiem ROI (Return on Investment). Błyskawiczny czas uzyskania korzyści biznesowych z wdrożenia. Wysoka elastyczność i łatwość adaptacji do specyfiki wybranych sektorów. Bezpośrednie korzyści finansowe o o o o o o Obniżenie kosztów produkcji. Redukcja zapasów. Redukcja kosztów magazynowych. Redukcja operacyjnych kosztów wytwarzania. Redukcja kosztów administracyjnych. Szybsze ściąganie należności. Wzrost wydajności działań wytwórczych o o o o o o o Poprawa efektywności produkcji. Poprawa procesów biznesowych. Poprawa zgodności harmonogramów produkcyjnych. Poprawa jakości analiz i raportów. Poprawa obsługi zamówień. Poprawa terminowości dostaw. Poprawa planowania sprzedaży. Wzrost skuteczności IT o o Większe dostosowanie do potrzeb firmy. Poprawa jakości obsługi użytkowników. STRONA 21 Z 67

22 VII. Pakiet QAD Enterprise Applications STRONA 22 Z 67

23 1. QAD Financials Rozwiązania finansowe QAD są przeznaczone zarówno dla dużych, jak i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Poprawiają kontrolę finansową firm działających w kompleksowych środowiskach biznesowych oraz pozwalają przestrzegać regulacji i wymagań prawnych. QAD Financials stanowi potężne narzędzie umożliwiające śledzenie i kontrolę finansów w różnego typu przedsiębiorstwach operujących dowolną ilością walut. Rozwiązanie zostało zaaprobowane przez czołowe międzynarodowe firmy. 1.1 QAD Standard Financials QAD Financials obejmuje w pakiecie Standard podstawowe funkcjonalności, m.in.: General Ledger Multi Currency Accounts Receivable Accounts Payable Banking/Cash Management Cost Management Wielonarodowy charakter, wielozakładowy zasięg QAD Enterprise Applications został stworzony w celu zapewnienia firmom najwyższego poziomu elastyczności, w szczególności dzięki obsłudze wielu walut. System jest w stanie adaptować się do dowolnego sposobu produkcji, wybranej lokalizacji zakładu produkcyjnego oraz charakterystycznego dla kraju sposobu raportowania finansowego takiego, który najlepiej odpowiada biznesowi. Aplikacja zapewnia wsparcie obrotu różnymi walutami. Transakcje finansowe mogą być zawierane w każdej walucie i raportowane albo w walucie transakcji, albo przewalutowane po właściwym kursie na podstawową walutę operacyjną. Różnego rodzaju operacje finansowe realizowane w oparciu o tę samą bazę danych mogą być prowadzone w różnych walutach. Różni użytkownicy tej samej bazy danych mogą używać dowolnego dostępnego języka w oparciu o zdefiniowany wcześniej interfejs użytkownika. W dynamicznym, nieprzewidywalnym środowisku QAD Enterprise Applications zapewnia funkcjonalności pozwalające sprostać restrykcyjnym regułom bezpieczeństwa określonym przez wewnętrzną politykę korporacji, jak również przez organy państwowe, takie jak U.S. Securities and Exchange Commission, International Financial Reporting Standards IFRS oraz U.S. Food and Drug Administration (21 CFR Part 11). General Ledger Pozwala na śledzenie transakcji finansowych, monitorowanie stanu kont, przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań porównawczych. Zawiera także cechy diagramu struktury rachunków, by ułatwić raportowanie i płynność transakcji. Ponadto umożliwia raportowanie wielowalutowych transakcji w walucie podstawowej oraz wsparcie wszystkich transakcji prowadzonych w obcych walutach z uwzględnieniem zysków i strat. Dodatkowo wspiera różnego typu przedsiębiorstwa (operujące różnymi walutami), jak również dostarcza narzędzia służące konsolidacji. STRONA 23 Z 67

QAD Enterprise Applications. Tworzony dla Ciebie

QAD Enterprise Applications. Tworzony dla Ciebie QAD Enterprise Applications Tworzony dla Ciebie QAD Enterprise Applications - moduły Financial Analytics Reporting Multi-GAAP Budgeting Governance, Risk & Compliance Enterprise Financials Consolidations

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Jeden system - wiele korzyści!

Jeden system - wiele korzyści! Jeden system - wiele korzyści! Zapraszam do uporządkowanego świata PROGMATE DOCs. Pytany przy różnych okazjach o to, czym tak naprawdę jest PROGMATE DOCs, odpowiadam: To solidny fundament, na którym można

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW IT

KATALOG PRODUKTÓW IT 2008 KATALOG PRODUKTÓW IT DLA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI Wydawca: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Polska tel. 061 869 20 00, fax 061 869 29 99 info@mtp.pl,

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP DOKUMENT BIZNESOWY Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP Korzystanie z technologii CEP do uzyskiwania informacji o rynku z dużych ilości danych

Bardziej szczegółowo