QAD ENTERPRISE APPLICATIONS II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III."

Transkrypt

1

2 Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH V. KORZYŚCI Z QAD ENTERPRISE APPLICATIONS VI. PAKIET QAD ENTERPRISE APPLICATIONS QAD FINANCIALS QAD CUSTOMER MANAGEMENT QAD MANUFACTURING QAD SUPPLY CHAIN NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE OBSZAREM KADROWO-PŁACOWYM SYSTEM PRO/PERS QAD ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT MODUŁ OPCJONALNY QAD ANALYTICS QAD INTEROPERABILITY QAD ON DEMAND VII. QAD COMMUNITY VIII. WSPARCIE I OBSŁUGA SERWISOWA UŻYTKOWNIKÓW QAD ENTERPRISE APPLICATIONS STRONA 2 Z 67

3 Services Management Handboo I. QAD Enterprise Applications 2011 QAD Enterprise Applications 2011 (QAD 2011) jest nowym wydaniem zintegrowanego pakietu ERP dawniej funkcjonującego pod nazwą MFG/PRO. Zbudowany na sprawdzonej, skalowalnej platformie technologicznej i zaprojektowany, by spełnić wszelkie potrzeby firmy przemysłowej, bez względu na to jak bardzo rozproszona produktowo i terytorialnie jest jej działalność. Rozwijany wspólnie z klientami pakiet oprogramowania QAD 2011 łączy efektywność i elastyczność użytkowania oraz wyszukaną funkcjonalność w obszernym pakiecie wyspecjalizowanych modułów. QAD Enterprise Applications stanowi kompletny zestaw produktów i funkcjonalności wspierających zarządzanie zarówno organizacją jednozakładową, jak i firmą o rozproszonej, wielozakładowej strukturze. QAD 2011 wspiera wizję QAD The Effective Enterprise stworzoną na bazie potrzeb firm produkcyjnych. Główne obszary systemu QAD 2011 QAD Finanse pełny pakiet finansowo-księgowy obejmujący swoim zakresem całość zagadnienia; zapewnia zgodność z regulacjami prawnymi polski i Unii Europejskiej, usprawnia prace księgowe, przygotowanie raportów finansowych oraz spełnienie innych kluczowych wymagań biznesu. QAD Zarządzanie Klientami & Sprzedaż całościowe podejście do zarządzania danymi o produktach i klientach; wsparcie przygotowywania ofert, zaawansowane cennikowanie, zarządzanie dystrybucją. Również obsługa nowoczesnych kanałów sprzedaży typu B2B, EDI i filozofii CRM. QAD Produkcja zarządza całościowo procesem produkcji; wiele typów produkcji: na magazyn, zleceniowa, seryjna, projektowa, Lean. Rejestracja robocizny on-line, obsługa dokumentacji produkcyjna i kodów kreskowych; Śledzenie numerów partii i serii w realizowanym procesie pozwala zachować zgodność ze specyficznymi regulacjami branżowymi i jakościowymi; integralną częścią pakietu jest kompleksowe planowanie: od ogólnego poziomu poprzez mechanizm MRP, poprzez szczegółowe harmonogramowanie zasobów produkcyjnych. QAD Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw zawiera moduły, które pomagają usprawnić zarządzanie dostawami i dostawcami poprzez współpracę w czasie rzeczywistym; zarządzanie magazynem od prostego modelu do zaawansowanego wysokiego składu. Wszelkie dostawy i zapotrzebowania są ściśle powiązane z aktualnymi potrzebami produkcyjnymi, które z kolei są powiązane z deklarowanymi terminami realizacji poszczególnych zamówień handlowych; Zintegrowane funkcje zarządzania jakością wysyłają rezultaty testów inspekcyjnych dostaw do systemu, aby spowodować właściwą kontrolę współpracy z dostawcami. Umożliwia obsługę wielkowolumenowych dostaw z wykorzystaniem harmonogramów, które specyfikują terminy z dokładnością do godzin dostaw i automatycznie aktualizują plany długoterminowe. QAD Remonty i Utrzymanie Ruchu zapewnia pełną obsługę cyklu zarządzania aktywami, począwszy od planowania, poprzez instalację, utrzymanie STRONA 3 Z 67

4 Services Management Handboo i naprawy; oferuje możliwości zarządzania i monitorowania inwestycji w majątek trwały, takich jak linie produkcyjne, instalacje, budowy zarządzanie projektami; określa i śledzi wymagane przeglądy okresowe, buduje ich harmonogramy. Moduł QAD Enterprise Asset Management pozwala precyzyjnie zarządzać częściami zamiennymi i narzędziami specjalnymi (np. formy do wtryskarek, matryce do pras, noże do obrabiarek, etc), jak i optymalizować czasy użytkowania krytycznych urządzeń i maszyn. Pozwala efektywnie zarządzać operacyjnie naprawami i wymianą części. QAD Serwis Posprzedażny zapewnia możliwość wsparcia i serwisu produktów po sprzedaży. Umożliwia śledzenie procesu gwarancji, obejmuje obsługę telefoniczną oraz system zwrotów i napraw. Dane o produktach specjalnie skonfigurowanych albo posiadających specyficzne dane (np. nr partii/serii) mogą być automatycznie transferowane do modułu QAD SSM w celu monitorowania ich cyklu życia i obsługi posprzedażnej. QAD Raporty i Analityka pozwala firmom analizować dane w celu pomiaru wyników biznesowych w kluczowych obszarach działalności. Zawiera proste narzędzia raportujące, jak i zaawansowane narzędzie klasy Business Intelligence. QAD Interoperability zapewnia całkowite bezpieczeństwo baz danych oraz elastyczność systemu operacyjnego, a także umożliwia dostęp do wszystkich elementów QAD Enterprise Applications poprzez efektywną szynę danych; wdrożenie filozofii SOA otwarta architektura na wymianę danych z innymi systemami. Podstawowe cechy QAD Enterprise Applications (QAD 2011) to: Dostęp do gotowych analizy biznesowych i wskaźników kontrolingowych QAD Analytics wyposaża firmę w narzędzia wykorzystujące gromadzone dane transakcyjne do analiz, raportów i wizualizacji wyników, przyspieszając procesy decyzyjne w wielu kluczowych obszarach działania. STRONA 4 Z 67

5 Services Management Handboo Możliwość tworzenia własnych raportów i analiz System posiada wbudowane narzędzia do tworzenia w prosty sposób własnych raportów i analiz. Każdy użytkownik ma swój zestaw takich raportów zapisany w folderze Ulubione. QAD podczas wdrożenia dostarcza pełny opis bazy danych co ułatwia tworzenie takich analiz. Wydruki dokumentów Pakiet QAD daje także możliwość tworzenia i posługiwania się graficznymi raportami i wydrukami dokumentów. Tworzenie takich wydruków i raportów jest bardzo proste oparte o wbudowany kreator tychże raportów, w ramach którego mamy możliwość obiektowego definiowania tego, co ma się znaleźć w raportach, np. wykresy, dane czy często dziś wykorzystywane kody kreskowe w zasadzie we wszystkich dostępnych i używanych przez Państwa formatach. STRONA 5 Z 67

6 Services Management Handboo Workflow Różnego rodzaju dokumenty typu opisy tekstowe, rysunki, etykiety mogą być dołączane do dowolnego rekordu bądź ekranu. Dzieje się to poprzez zwykłe przeciągnięcie pliku z pulpitu i zapisanie go na serwerze. Pozwala to na łatwą integrację katalogów produktów, szkiców inżynieryjnych, instrukcji roboczych, faktur, umów, itp. z odpowiednimi kartotekami systemu. W drugim kroku pewne grupy dokumentów (z załącznikami) mogą być grupowane np. do zatwierdzenia, albo do specjalnego nadzorowania, etc i przesłąne do konkretnej osoby. System posiada wewnętrzną skrzynkę pocztową, dzięki któ ej w obrębie systemu można przesyłac sobie wiadomości, zadaniam dokumenty i linki do raportów. QAD.NET UI oferuje możliwość załączania dokumentów, zdjęć lub rysunków bezpośrednio do rekordów w systemie STRONA 6 Z 67

7 Services Management Handboo Wielowalutowość Pakiet ułatwia zarządzanie finansami poprzez rejestrację płatności i zapłat w dowolnych walutach. Waluty obce i kursy ich wymiany są utrzymywane i dostępne w miejscach wprowadzania zamówień zakupów, ofert sprzedaży, zleceń sprzedaży, rozrachunków z klientami, rozrachunków z dostawcami, w operacjach serwisu, raportach kasowych oraz księgi głównej. Wielowalutowość pakietu pozwala przedsiębiorstwu prowadzić biznes w walucie operacji i generować skonsolidowane raporty w obowiązującej walucie głównej. Wszystkie transakcje są przechowywane zarówno w walucie transakcji, jak i walucie bazowej oraz walucie wskazanej do konsolidacji i raportowania dla zarządu. Zwiększona kontrola i bezpieczeństwo QAD Enterprise Applications sprawia, że raporty finansowe przygotowywane przez firmy cechuje przejrzystość, integralność oraz kompletność. Pozwala spełnić wymagania określone w ustawie Sarbanes-Oxley definiującej obowiązki firm oraz managerów zarządzających w stosunku do udziałowców. Wychodzi również naprzeciw regulacjom Unii Europejskiej w zakresie International Financial Reporting Standards 2005, które znosiły bariery handlowe oraz stworzyły wspólny rynek kapitałowy. Połączenie z aplikacjami partnerów Rozwiązania modułu QAD Interoperability oferują zestaw narzędzi pozwalających łączyć aplikacje partnerów handlowych do pakietu QAD Enterprise Applications. Ten silny zestaw spełnia standardy SOA, upraszcza i poprawia procesy oraz pozwala integrować aplikacje bez konieczności prac programistycznych. Skalowalność rozwiązania wychodzi naprzeciw potrzebom firm o zróżnicowanej wielkości, od małych i średnich przedsiębiorstw (sektor SMB) po międzynarodowe korporacje. Obsługa wymagań prawnych spełnia krajowe i branżowe wymagania biznesowe i prawne. Pozwala sprawnie zarządzać ryzykiem z wykorzystaniem systemu bezpieczeństwa opartego na rolach oraz niezawodnego raportowania. STRONA 7 Z 67

8 Services Management Handboo Przyjazny interfejs użytkownika QAD dostarcza przodującą technologię interfejsu użytkownika opartą o Microsoft.NET. Wraz z funkcjonalnością QAD.NET UI daje użytkownikom najlepsze cechy interfesju, m. in.: elastyczne zarządzanie okienkami zadań, wgląd w pełne drzewo menu, możliwości drążenia drag-and-drop i inne. W QAD.NET UI programy transakcyjne systemu są dostępne w postaci ekranów HTML, podglądów i browserów - są dostępne jako ekrany.net z nowymi możliwościami tego interfejsu. Browser.NET dostarcza środowisko zgodne z narzędziami Microsoft Office, wraz z możliwością eksportu danych do Microsoft Excel oraz użycia narzędzia Excel jako miejsca wprowadzania danych, np. takich jak prognozy finansowe, a następnie importu do QAD Enterprise Applications. Oprócz tego QAD 2011 dostarcza mapy procesów, oparte o model Supply Chain Operations Reference (SCOR), by stworzyć możliwość dokumentowania najlepszych, wspólnych praktyk w ramach swojej organizacji oraz śledzić dokładnie ich przebieg. STRONA 8 Z 67

9 Services Management Handboo II. Branżowe mapy procesów Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem ponad 30-letniej działalności firmy, dedykowanej określonym branżom. Zawiera obecnie ponad 70 modułów funkcjonalności ściśle dostosowane do potrzeb naszych klientów. Łatwy do utrzymania i modyfikowania, uzyskuje od wielu lat w badaniach renomowanych firm analitycznych najwyższe, w gronie rozwiązań konkurencyjnych, oceny pod względem czasu wdrożenia, kosztów utrzymania oraz szybkości otrzymania znaczących korzyści z jego wdrożenia. Pakiet QAD wspomaga 6000 firm w 90 krajach świata, specjalizujemy się w 6 branżach produkcyjnych, dla których stworzone zostały mapy procesów, oparte o najlepsze doświadczenia firm produkcyjnych z całego świata. Wizualizacja branżowych procesów oraz nawigacja aplikacji Wielu wytwórców kładzie nacisk na spójność procesów, dla zapewnienia odpowiedniej jakości i efektywności. QAD Enterprise Applications wspiera osiąganie tego celu poprzez dostarczenie map procesów - potężnego narzędzia, które służy zarówno wizualizacji i dokumentacji procesów biznesowych, charakterystycznych dla danego sektora, jak również pełni funkcję nawigatora aplikacji, dostarczając użytkownikom odpowiednie funkcjonalności. Mapy procesów, oparte o model Supply Chain Operations Reference (SCOR) umożliwiają dokumentowanie najlepszych, współdzielonych praktyk w ramach swojej organizacji oraz dokładne śledzenie ich przebiegu. Mapy te nie tylko sprzyjają pełnej kastomizacji dostosowania do własnych potrzeb, ale także pozwalają na organizację procesów biznesowych zgodnie z koncepcją Lean. STRONA 9 Z 67

10 Services Management Handboo Mapy procesów oparte na standardzie branżowym SCOR Odkryj mapy procesów Mapy procesów to graficzne przedstawienie przepływu informacji w trakcie realizacji procesów biznesowych, które mogą zawierać linki do programów, przeglądarek, dokumentacji i innych map. Dostępne w całym pakiecie QAD, mapy procesów ułatwiają szybki rozwój oraz wdrażanie najlepszych praktyk w firmie. Mapę procesu można utworzyć dla dowolnego segmentu organizacji, modelować unikalne środowisko biznesowe, dokonywać przeglądu przebiegu procesów na różnych poziomach - od ogólnego, aż po bardzo szczegółowe. Dzięki mapom procesów możliwe jest: Zwiększenie wydajności użytkowników końcowych tworzenie instrukcji procesu nigdy wcześniej nie było tak łatwo dostępne, możliwe jest zwiększenie świadomości na temat standardowych procedur i rutynowych zadań w danej branży, Redukcję błędów - użytkownicy mogą szybko uzyskać dostęp do informacji dotyczących procedur postępowania, szczegółowej dokumentacji oraz instrukcji. STRONA 10 Z 67

11 Services Management Handboo Za pomocą jednego kliknięcia możliwe jest uszczegółowienie przebiegu procesu od poziomu ogólnego do istotnych detali Dzięki branżowo zorientowanym mapom procesów, dostępnych dla użytkowników na całym świecie, w wielu językach, można ustalić wspólne procedury zapewniające zgodność całej firmy i przyjęcie najlepszych praktyk biznesowych. Mapy procesów mogą być w każdej chwili edytowane, tak, by dostosować je do aktualnych potrzeb biznesowych. Aplikacja zawiera edytor do tworzenia nowych procesów, usuwania tych, które nie są już stosowane oraz konfigurowania pozostałych, np. poprzez dodawanie dokumentacji czy adnotacji. Cechy map procesów: możliwość połączenia wielu działań, połączenia mogą zawierać każdy rodzaj dokumentu obsługiwany przez przeglądarkę, a informacje mogą być wyświetlane w bieżącym lub nowym oknie przeglądarki, śledzenie ścieżki odpowiedniej funkcjonalności w oparciu o proces, łatwe do nauki, umożliwiają szybki rozwój firmy, wsparcie poprzez wyskakujące podpowiedzi-instrukcje, obsługa wielu języków. STRONA 11 Z 67

12 Services Management Handboo Przykład zastosowania map procesów Procesy klientów > Obsługa zobowiązań STRONA 12 Z 67

13 Services Management Handboo III. Przyjazna obsługa systemu przez każdego użytkownika Pakiet QAD zbudowany jest w oparciu o nowoczesną technologię.net. Użytkownicy mogą w prosty sposób posługiwać się menu, poprzez drążenie drzewa folderów, aż do uzyskania określonego programu. Istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania po fragmencie nazwy. Obsługa systemu jest prosta i intuicyjna - nakład na szkolenie nowych pracowników bądź przesuwanie ich pomiędzy stanowiskami pracy jest zminimalizowany. Raportowanie i wizualizacja Pakiet QAD daje szerokie możliwości raportowania danych. Podstawowym sposobem raportowania jest tworzenie przeglądów, czyli tabelarycznych widoków bazy danych, na których możemy wykonywać określone operacje, m.in. sumować i grupować rekordy, a także tworzyć ich graficzną reprezentację w postaci wykresów kolumnowych, kołowych i innych dowolnych, w celu łatwiejszego zarządzania danymi, analizowania oraz podejmowania lepszych decyzji. Z poziomu przeglądu danych użytkownicy mogą łatwo przenieść się do kartotek systemu, gdzie dane są rejestrowane. Pozwala to bardzo szybko schodzić od poziomu ogólnego (raport, przegląd) na poziomy szczegółowej analizy (poszczególne dokumenty, zdarzenia). STRONA 13 Z 67

14 Services Management Handboo Pełna integracja z aplikacjami Microsoft Office Użytkownicy mają możliwość drążenia danych, tj. zagłębiania się od rekordów o bardziej ogólnej charakterystyce do bardziej szczegółowych, np. zapotrzebowań materiałowych. Istnieje również możliwość bezpośredniego eksportu tych danych do arkusza Excel, dzięki czemu mogą być dalej przetwarzane i analizowane. Obok eksportu do Excela, zastosowanie znajduje również eksport do popularnego formatu pdf. W ten sposób uzyskujemy pliki raportów, o właściwościach umożliwiających ich drukowanie, a następnie ich przedstawianie wewnątrz firmy w ramach papierowego obiegu dokumentów. Alternatywną może być także wewnętrzny workflow, tj. możliwość przesyłania wewnętrzną systemową pocztą do innych użytkowników pakietu informacji o określonych przeglądach wraz z prośbami i dokonanymi ustaleniami. Bezproblemowa integracja przeglądarek QAD.NET UI z aplikacjami Microsoft Office, takimi jak np. Excel STRONA 14 Z 67

15 Panele zarządcze - wskaźniki Zarządzanie firmą przy pomocy pakietu QAD to także możliwość korzystania ze wskaźników, czyli wizualnych indykatorów tego, co dzieje się w danym obszarze biznesu. Użytkownicy widząc kolorowy wskaźnik mają możliwość drążenia danych i szukania tych obszarów biznesu, gdzie występuje określony problem. W ten sposób bardzo szybko docieramy do źródła problemu, mamy możliwość szybkiego reagowania, co zwiększa efektywność prowadzonej działalności. Połączenie QAD.NET UI oraz modułu QAD Business Intelligence pozwala na stworzenie paneli obrazujących kluczowe wskaźniki wydajności STRONA 15 Z 67

16 IV. Opinie klientów i analityków 1. Opinie użytkowników aplikacji QAD Przedstawiamy Państwu wybrane opinie kadry zarządzającej z firm produkcyjnych różnych branż na temat korzyści związanych z użytkowaniem systemu QAD Enterprise Applications: System daje narzędzia, które pozwalają na przeprowadzenie dogłębnej analizy wydajności, dzięki usystematyzowaniu norm technologicznych, prawidłowemu zarządzaniu czasem pracy oraz optymalnemu wykorzystaniu parku maszynowego. Inną zaletą systemu jest praca w czasie rzeczywistym, co przy sprawnie funkcjonującym systemie ewidencji zdarzeń gospodarczych, który w wielu obszarach jest automatycznie dekretowany, daje możliwość efektywnego zarządzania Spółką. W konsekwencji możliwe jest szybkie raportowanie danych finansowych i niefinansowych oraz optymalizacja procesów w firmie. Piotr Wielesik, Zetkama Integracja danych i przejrzystość transakcji umożliwia przygotowanie dla Zarządu aktualnej informacji o aktywności firmy i stanie realizacji planów sprzedażowych i produkcyjnych. Sprawne funkcjonowanie i nieustannie doskonalenie systemu umożliwia dalsze działania w zakresie optymalizacji poziomu zapasów, kosztów działalności wytwórczej, efektywności procesów gospodarczych. Jarosław Jędrzejczyk, John Cotton SA Trudno wyobrazić sobie sprawnie funkcjonującą firmę bez systemu informatycznego. Podstawowa korzyść wynika z zapewnienia sprawności operacyjnej procesów wewnętrznych. Działania są realizowane szybciej i przy mniejszych nakładach pracy. Nie mamy poczucia głodu informacji, ponieważ jest ona dostarczana na czas, do odpowiednich osób i we właściwym miejscu. Zwrot z inwestycji w system można mierzyć sumą takich korzyści, jak na przykład redukcja reklamacji w dziale obsługi klienta, skrócenie procesu wytwórczego czy szybszy raport umożliwiający podjęcie decyzji. Monika Kaliszuk, Browary Lubelskie Obok usprawnienia procesów produkcji zwracamy również szczególną uwagę na wprowadzenie systemów kontrolnych i budżetowych. W związku z tym, że system informatyczny powinien przedstawiać faktyczny stan działalności firmy, zależy nam na możliwości wyceny produkcji w toku. Potrafimy dzięki systemowi przyporządkować pozycje kosztowe do konkretnych nosików i znamy strukturę kosztów, natomiast kluczowa w przypadku działalności w naszej branży jest wycena produkcji niezakończonej. Tomasz Śniatała, Wielton SA AB jest spółką dystrybucyjną, stąd system informatyczny obsługuje całość procesu dystrybucji, od przyjęcia towaru, poprzez jego sprzedaż, aż po wysyłkę do klientów. Oczywiście system wspiera również procesy poboczne, takie jak np. serwis. Firma AB to spółka wystawiająca rocznie ponad 300 tys. faktur stąd całkowicie niemożliwe byłoby działanie bez sprawnych narzędzi informatycznych. System wspiera również automatykę magazynową działającą w czasie rzeczywistym i to jest również jeden z powodów, dla których jesteśmy w stanie skutecznie wspierać naszych klientów i współpracować z naszymi dostawcami. Bartosz Budrewicz, AB SA STRONA 16 Z 67

17 Na tym etapie najbardziej zależy nam na przeniesieniu produkcji na wyższy poziom organizacyjny i planistyczny. Chcemy, aby kontakty z działem handlowym i finansowym przebiegały sprawniej i były bardziej przewidywalne. Wdrożenie systemu ERP w naszej firmie na pewno będzie miało przełożenie na śledzenie przepływu materiałów w procesie produkcyjnym oraz skrócenie czasu produkcji. Eliminacja tzw. wąskich gardeł zbliży nas do optymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych oraz pozwoli na realizację zleceń w terminie. Jerzy Totko, Drumet SA Obecna sytuacja ekonomiczna wymaga od nas błyskawicznej reakcji na sygnały płynące z rynku i elastycznego dostosowania do wymagań klientów. System informatyczny powinien zapewnić szybszą reakcję na zmiany oczekiwań nabywców oraz doprowadzić do mniejszej pracochłonności przy obsłudze sprzedaży. Kolejnym kluczowym wyzwaniem jest optymalizacja magazynu, który stanowi jeden z najważniejszych obszarów działania naszej firmy. Niezmiennie, bardzo istotnym kierunkiem usprawnień są działania w zakresie poprawy rentowności produkcji oraz redukcji kosztów działalności wytwórczej. Waldemar Ścigała, Jelenia Plast SA W związku z tym, że aktywnie rozwijamy produkty i wchodzimy na rynek z nowymi modelami pojazdów Melex, kluczowa jest dla nas szybkość technicznego przygotowania produkcji. QAD aktywnie działa w obszarze Automotive, stąd najlepiej wpisuje się w potrzeby branży jest to szczególnie zauważalne w obszarze produkcji. System wspomagający zarządzanie klasy ERP zapewnia nam wsparcie w kluczowych obszarach działalności, ale z pewnością najistotniejsze korzyści dostrzegamy w sferze produkcyjnej. Dariusz Gujda, Melex A&D Zadaniem systemu informacyjnego jest uporządkowanie procesów i zapewnienie wysokiej jakości danych używanych do obsługi działalności biznesowej przedsiębiorstwa. Zdecydowana korzyść wynika z wyeliminowania problemu ciągłego przepisywania danych, co przyspiesza prowadzenie analiz i tworzenie raportów. Mamy dzięki temu nie tylko bardziej przejrzysty obraz stanu przedsiębiorstwa, ale również więcej czasu na podejmowanie właściwych decyzji zarządczych. Dariusz Wierzbicki, Farm Frites SA STRONA 17 Z 67

18 2. Opinie firm analitycznych QAD udowadnia swoje zaangażowanie we wsparcie producentów przemysłowych i koncentruje się na wyselekcjonowanej liczbie gałęzi przemysłu, takich jak: branża motoryzacyjna, produkty konsumenckie, przemysł, elektronika, branża spożywcza i medyczna. Firma umocniła swą pozycję lidera w tzw. segmencie lean enterprise poprzez rozwijanie aplikacji wspierających szczupłą produkcję i zarządzanie łańcuchem dostaw. AMR Research QAD traktuje grupy rozwojowe dedykowane konkretnym gałęziom przemysłu jako integralną część procesu rozwoju, testowania i podnoszenia wartości produktu. MFG/PRO stanowi globalne rozwiązanie charakteryzujące się szybkim procesem implementacji i optymalną ceną dla dużych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Gartner Inc. Sztandarowe rozwiązanie QAD oferowane producentom przemysłowym jest jednym z najbardziej funkcjonalnych i jednocześnie najłatwiejszych w instalacji i utrzymaniu systemów, zachowujących niskie koszty posiadania (TCO). Wielu klientów QAD jest zadowolonych i zainteresowanych dalszą współpracą. Technology Evaluation Centers, Inc. W badaniu wskaźników efektywności użytkowania rozwiązań ERP kosztów i uzyskanych korzyści biznesowych według miar opracowanych przez renomowaną światową firmę analistyczną Aberdeen Group, QAD uplasowała się na pierwszej pozycji. Analiza większości kluczowych mierników efektywności KPI (Key Performance Indicators) wykazała, że użytkownicy aplikacji QAD osiągali najlepsze wyniki. Aberdeen Group Korzyścią rozwiązania jest niezaprzeczalna pomoc w skuteczniejszym zarządzaniu firmą. Foster s zdecydował się na wprowadzenie aplikacji QAD jeszcze przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego, co dało nam dużą przewagę nad konkurencją. Mamy w firmie surowe wymagania dotyczące raportowania. Potrzebujemy danych z każdego działu firmy za miniony miesiąc w ciągu pięciu dni od rozpoczęcia następnego okresu. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu rozwiązań QAD. Foster s Group QAD najlepszy dostawca IT dla przemysłu QAD Polska zdobyła również nagrodę w organizowanym przez redakcję miesięcznika MSI Polska konkursie Najlepszy dostawca IT dla przemysłu 2007, w kategorii ERP/MRP II (system zagraniczny) reprezentant producenta w Polsce. Użytkownicy rozwiązań oceniali stopień dopasowania oferty do ich potrzeb, jakość usług, stosunek jakości usług do ceny, współpracę na etapie wdrażania, obsługę posprzedażną oraz szkolenia użytkowników. STRONA 18 Z 67

19 V. QAD w badaniach firm analitycznych Przewagę konkurencyjną QAD pokazują badania niezależnych firm analitycznych. Według badań Aberdeen Group, w analizie wskaźnika kosztów uzyskania korzyści biznesowych QAD osiągnęła najlepszą pozycję. Natomiast w opinii META Group rozwiązania QAD charakteryzują się najniższym kosztem posiadania systemu mierzonego według wskaźnika Total Cost of Ownership oraz najszybciej uzyskiwaną stopą zwrotu z inwestycji (Return on Investment). Średni czas wdrożenia wśród analizowanych firm również plasuje QAD na wiodącej pozycji. Aberdeen Group W 2006 roku firma analityczna Aberdeen Group przeprowadziła badania wśród 1100 międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, porównując wykorzystanie dostępnych na rynku systemów ERP 1. Według deklaracji respondentów podstawowe kryteria wyboru systemu to jego funkcjonalność oraz poziom wskaźnika Total Cost of Ownership (TCO). Badania wśród użytkowników systemu ERP wykazały, iż rozwiązania QAD uzyskały najlepszy wynik w zakresie korzyści biznesowych osiągniętych po wdrożeniu systemu. Analiza większości kluczowych mierników efektywności KPI (Key Performance Indicators) wdrożenia wykazała, że użytkownicy aplikacji QAD osiągali najlepsze wyniki. W opinii użytkowników QAD osiągnęło najlepszy wynik w zakresie redukcji kosztów operacyjnych związanych z procesem wytwórczym. Firma uplasowała się na drugiej pozycji w kategorii redukcja kosztów magazynowych. QAD okazała się zdecydowanym liderem w opinii użytkowników w zakresie obniżenia kosztów administracyjnych oraz poprawy jakości prowadzonych wysyłek i zgodności harmonogramów produkcyjnych. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki (źródło: The Total Cost of Ownership: ERP in Manufacturing Benchmark Studies, Aberdeen Group, August 2006). Procentowa poprawa wyników wg dostawców Redukcja operacyjnych kosztów wytwarzania Redukcja kosztów administracyjnych Poprawa terminowości przesyłek Poprawa zgodności harmonogramów produkcyjnych Redukcja kosztów magazynowych QAD Infor Lawson Oracle SAP 13,40% (#1) 15,70% (#1) 23,80% (#1) 20,10% (#1) 17,40% (#2) 11,90% 8,50% 11,60% 10,60% 13,90% 11,90% 14,70% 14,90% 17,90% 17,90% 15,10% 19,10% 16,80% 12,10% 16,50% 13,80% 12,10% 17,80% 16,00% 14,00% Średnia wartość 18,08% 14,52% 13,64% 14,78% 14,48% W 2009 roku Aberdeen Group przeprowadziła badania dotyczące korzyści biznesowych osiągniętych wśród 1400 średniej wielkości przedsiębiorstw poprzez implementację systemów ERP 2 poszczególnych dostawców IT. Ponownie badania wykazały, iż rozwiązania QAD uzyskały najlepszy wynik wśród konkurentów. Warto zauważyć, że QAD wśród respondentów okazała się liderem także w redukcji kosztów związanych z zapasami magazynowymi. Jak stwierdziła Aberdeen Group użytkownicy systemu QAD osiągnęli 1 The Total Cost of Ownership: ERP in Manufacturing Benchmark Studies. Aberdeen Group, August The Total Cost of ERP OwnerShip in Mid-Size Companies. Aberdeen Group, June STRONA 19 Z 67

20 największe korzyści, dzięki najniższym kosztom, znacząco zredukowanym dzięki wdrożonemu oprogramowaniu. W tym samym raporcie została również określona wydajność, jaką osiągają przedsiębiorstwa przy pomocy poszczególnych systemów ERP, jeśli chodzi o kluczowe kwestie w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych jak również całkowity koszt wdrożenia oprogramowania. Oto szczegółowe wyniki (źródło: The Total Cost of ERP OwnerShip in Mid-Size Companies, Aberdeen Group, June 2009): Koszty związane z systemami ERP w przedsiębiorstwach średniej wielkości Dostawca Średnia liczba użytkowników Średni koszt oprogramowania przypadający na jednego użytkownika Średni koszt serwisu przypadający na jednego użytkownika Średni koszt 3-letniego utrzymania systemu przypadający na jednego użytkownika Średni całkowity koszt przypadający na jednego użytkownika QAD 164 $3,991 $2,961 $1,855 $8,828 Epicor 130 $5,029 $3,308 $1,197 $9,797 Infor 182 $4,675 $3,825 $2,428 $11,317 SAP 331 $4,972 $6,549 $2,343 $13,674 Nietrudno zauważyć, że poszczególne, a przez to również całkowite koszty związane z wdrożeniem i użytkowaniem systemu ERP są w przypadku produktu QAD najniższe wśród dostawców oprogramowania. STRONA 20 Z 67

21 VI. Korzyści z QAD Enterprise Applications Najczęściej notowane korzyści firm, które wdrożyły pakiet QAD to m.in.: Wysoka wydajność eksploatacji systemu o o o o o Niski koszt utrzymania systemu mierzony wskaźnikiem TCO (Total Cost of Ownership) w porównaniu z innymi dostawcami. Krótki czas wdrożenia aplikacji mierzony wskaźnikiem TTI (Total Time to Implement). Wysoki poziom zwrotu z inwestycji mierzony wskaźnikiem ROI (Return on Investment). Błyskawiczny czas uzyskania korzyści biznesowych z wdrożenia. Wysoka elastyczność i łatwość adaptacji do specyfiki wybranych sektorów. Bezpośrednie korzyści finansowe o o o o o o Obniżenie kosztów produkcji. Redukcja zapasów. Redukcja kosztów magazynowych. Redukcja operacyjnych kosztów wytwarzania. Redukcja kosztów administracyjnych. Szybsze ściąganie należności. Wzrost wydajności działań wytwórczych o o o o o o o Poprawa efektywności produkcji. Poprawa procesów biznesowych. Poprawa zgodności harmonogramów produkcyjnych. Poprawa jakości analiz i raportów. Poprawa obsługi zamówień. Poprawa terminowości dostaw. Poprawa planowania sprzedaży. Wzrost skuteczności IT o o Większe dostosowanie do potrzeb firmy. Poprawa jakości obsługi użytkowników. STRONA 21 Z 67

22 VII. Pakiet QAD Enterprise Applications STRONA 22 Z 67

23 1. QAD Financials Rozwiązania finansowe QAD są przeznaczone zarówno dla dużych, jak i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Poprawiają kontrolę finansową firm działających w kompleksowych środowiskach biznesowych oraz pozwalają przestrzegać regulacji i wymagań prawnych. QAD Financials stanowi potężne narzędzie umożliwiające śledzenie i kontrolę finansów w różnego typu przedsiębiorstwach operujących dowolną ilością walut. Rozwiązanie zostało zaaprobowane przez czołowe międzynarodowe firmy. 1.1 QAD Standard Financials QAD Financials obejmuje w pakiecie Standard podstawowe funkcjonalności, m.in.: General Ledger Multi Currency Accounts Receivable Accounts Payable Banking/Cash Management Cost Management Wielonarodowy charakter, wielozakładowy zasięg QAD Enterprise Applications został stworzony w celu zapewnienia firmom najwyższego poziomu elastyczności, w szczególności dzięki obsłudze wielu walut. System jest w stanie adaptować się do dowolnego sposobu produkcji, wybranej lokalizacji zakładu produkcyjnego oraz charakterystycznego dla kraju sposobu raportowania finansowego takiego, który najlepiej odpowiada biznesowi. Aplikacja zapewnia wsparcie obrotu różnymi walutami. Transakcje finansowe mogą być zawierane w każdej walucie i raportowane albo w walucie transakcji, albo przewalutowane po właściwym kursie na podstawową walutę operacyjną. Różnego rodzaju operacje finansowe realizowane w oparciu o tę samą bazę danych mogą być prowadzone w różnych walutach. Różni użytkownicy tej samej bazy danych mogą używać dowolnego dostępnego języka w oparciu o zdefiniowany wcześniej interfejs użytkownika. W dynamicznym, nieprzewidywalnym środowisku QAD Enterprise Applications zapewnia funkcjonalności pozwalające sprostać restrykcyjnym regułom bezpieczeństwa określonym przez wewnętrzną politykę korporacji, jak również przez organy państwowe, takie jak U.S. Securities and Exchange Commission, International Financial Reporting Standards IFRS oraz U.S. Food and Drug Administration (21 CFR Part 11). General Ledger Pozwala na śledzenie transakcji finansowych, monitorowanie stanu kont, przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań porównawczych. Zawiera także cechy diagramu struktury rachunków, by ułatwić raportowanie i płynność transakcji. Ponadto umożliwia raportowanie wielowalutowych transakcji w walucie podstawowej oraz wsparcie wszystkich transakcji prowadzonych w obcych walutach z uwzględnieniem zysków i strat. Dodatkowo wspiera różnego typu przedsiębiorstwa (operujące różnymi walutami), jak również dostarcza narzędzia służące konsolidacji. STRONA 23 Z 67

QAD dla przemysłu Maj, 2010

QAD dla przemysłu Maj, 2010 QAD dla przemysłu Maj, 2010 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu czerwiec 2012

QAD dla przemysłu czerwiec 2012 QAD dla przemysłu czerwiec 2012 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Marzec, 2012

QAD dla przemysłu Marzec, 2012 QAD dla przemysłu Marzec, 2012 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie zrozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

QAD Enterprise Applications. Tworzony dla Ciebie

QAD Enterprise Applications. Tworzony dla Ciebie QAD Enterprise Applications Tworzony dla Ciebie QAD Enterprise Applications - moduły Financial Analytics Reporting Multi-GAAP Budgeting Governance, Risk & Compliance Enterprise Financials Consolidations

Bardziej szczegółowo

QAD Enterprise Applications 2011

QAD Enterprise Applications 2011 QAD Enterprise Applications 2011 QAD Enterprise Applications - moduły hi QAD Enterprise Applications 2 QAD Enterprise Applications QAD Enterprise Applications jest nowym wydaniem kompleksowego pakietu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Planowanie i realizacja Budżetu zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie) Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Kompleksowa obsługa sprawozdawczości grup kapitałowych. Aplikacja Asseco CCR to zaawansowane, bezpieczne i intuicyjne narzędzie do obsługi sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1

Stawiamy na specjalizację. by CSB-System AG, Geilenkirchen Version 1.1 1 Business Intelligence Jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła informacji, czyli Business Intelligence w zarządzaniu III Konferencja i warsztaty dla branży mięsnej Potencjał rynku potencjał firmy 2

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami AUTOMATYZACJA FAKTUR ZaawansowanE funkcjonalności zapewniają przejrzystość i kontrolę w złożonym procesie Zarządzania Płatnościami Czy chcesz korzystać z zalet pełnej automatyzacji przetwarzania faktur

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie XSystem S.A. Firma o ugruntowanej pozycji na rynku początek działalności

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS

BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS BUSINESS INTELLIGENCE for PROGRESS BI4PROGRESS SZYBKIE ANALIZY EKONOMICZNE, FINANSOWE I STATYSTYCZNE 0 S t r o n a Dlaczego BI4PROGRESS? W czasach nieustających, dynamicznych zmian na rynku edukacyjnym,

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ERP Upgrade korzyści dla firmy

ERP Upgrade korzyści dla firmy ERP Upgrade korzyści dla firmy WSTĘP Odpowiednio wykorzystywany system ERP, ma pozytywny wpływ na przychody i zyski firmy. Poprzez możliwość korzystania z nowych, branżowo zorientowanych funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

Od Sumowania do Zarządzania. Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski

Od Sumowania do Zarządzania. Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski Od Sumowania do Zarządzania Konrad Kobylecki Arkadiusz Wiśniewski Podejście tradycyjne Presja kosztowa CFO Marketing Sprzedaż Obsługa Klienta IT Administracja Podejście analityczne Presja ze strony CFO

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Please replace with customer picture F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy customer logo partner logo 2 Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża

Bardziej szczegółowo

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego

VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego VI Kongres BOUG Praktyczne aspekty wykorzystania Business Intelligence w przemyśle wydobywczym węgla kamiennego mgr Artur Wroński mgr inż. Przemysław Kapica 25.04.2012 Agenda: Środowisko platformy BI Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO.

PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. PRAKTYCZNE METODY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ JAK ZARZĄDZAĆ ZŁOŻONĄ ORGANIZACJĄ Z WYKORZYSTANIEM NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ IT. ROLA I ZNACZENIE CFO. Krzysztof Matuszewski, Dyrektor Zarządzający, Bank Ochrony

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP więcej niż tradycyjny system MRP

SigmaMRP więcej niż tradycyjny system MRP 1 z 9 SigmaMRP więcej niż tradycyjny system MRP Zarządzanie ofertami, zamówieniami i fakturami. Zakup oraz kontrola stanów magazynowych i usług. Kontrola hali produkcyjnej za pomocą kodów kreskowych. Standaryzacja

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

BPR Benchmark. Case Study

BPR Benchmark. Case Study BPR Benchmark BPR Benchmark to baza wiedzy, która dostarcza ilościowych i jakościowych informacji dotyczących spółek i sektorów, gromadząca informacje o ponad 45 000 spółkach w Polsce. BPR Benchmark umożliwia:

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI

ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI Aplikacja Oracle Zarządzanie Zamówieniami została zaprojektowana na potrzeby E-biznesu. Otwarta architektura oparta na przepływie pracy pozwala na automatyczną obsługę niestandardowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania

Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania 1 Z myślą o naszych klientach kreujemy innowacyjne rozwiązania to zintegrowane z systemem informatycznym, innowacyjne rozwiązanie dla firm, zorientowanych na ograniczenie kosztów utrzymania zapasów. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo