QAD Enterprise Applications. Tworzony dla Ciebie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "QAD Enterprise Applications. Tworzony dla Ciebie"

Transkrypt

1 QAD Enterprise Applications Tworzony dla Ciebie

2 QAD Enterprise Applications - moduły Financial Analytics Reporting Multi-GAAP Budgeting Governance, Risk & Compliance Enterprise Financials Consolidations General Ledger Multi Currency Allocations Accounts Receivable Financial Shared Services Accounts Payable Credit Banking / Cash Tax Cost Fixed Assets Internationalization Enhanced Controls Vertex Sales and Use Tax Interface Logistics Accounting Standard Financials General Ledger Fixed Assets Multi Currency Enhanced Controls Accounts Receivable Accounts Payable Vertex Sales and Use Tax Interface Cash Cost Logistics Accounting Sales Quotations Sales Orders Sales Analysis Pricing Customer Customer Self Service Distributed Order Demand Sales Force Automation Marketing Automation Trade Configurator Product Data Manufacturing Planning Manufacturing Execution Manufacturing Lean Just In Time Sequencing Planner Production Scheduler PRO/PLUS Execution Tools Automated Data Collection Compliance Quality Purchasing Supplier Performance Quality Supply Chain Warehousing Release Consignment Inventory Supply Visualization Supply Chain Planning Transportation Data Synchronization Interface Service & Support Service & Support Mobile Field Service Field Service Scheduler Project Realization Enterprise Asset Projects Controls Plant Maintenance MRO Analytics Reporting and Analysis Business Intelligence Interoperability QXtend Document EDI ecommerce Output Product Information Integration Suite

3 QAD Enterprise Applications QAD Enterprise Applications (QAD 2008) jest nowym wydaniem kompleksowego pakietu aplikacji QAD, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Zbudowany na sprawdzonej, skalowalnej platformie technologicznej i zaprojektowany, by spełnić wszelkie potrzeby firmy przemysłowej, bez względu na to jak bardzo rozproszona produktowo i terytorialnie jest jej działalność. Rozwijany wspólnie z klientami pakiet oprogramowania QAD łączy w jednym efektywność użytkowania, elastyczność oraz wyszukaną funkcjonalność w najbardziej obszerny, jak dotychczas, pakiet aplikacji oferowany przez QAD. QAD 2008 wspiera najlepsze projekty branżowe, modele procesu i funkcjonalności, pozwalając zwiększyć efektywność realizowanych obowiązków i zadań. QAD Enterprise Applications obejmuje następujące obszary: QAD Standard Financials zapewnia możliwość zarządzania i kontrolowania działalności na poziomach lokalnym, regionalnym i globalnym, utrzymując zgodność z regulacjami prawnymi, usprawnia prace księgowe, przygotowanie raportów finansowych oraz spełnienie innych kluczowych wymagań biznesu. QAD Enterprise Financials rozbudowuje pakiet modułów finansowych o funkcjonalności dedykowanej firmom międzynarodowym. QAD Customer umożliwia skrócenie czasu obsługi poprzez wsparcie współpracy i zarządzania relacjami z klientami oraz zarządzanie popytem. QAD Manufacturing pozwala redukować koszty i zwiększać produktywność, wykorzystując najnowsze techniki harmonogramowania produkcji, jak również w pełni stosować zasady szczupłego wytwarzania (Lean Manufacturing). QAD Supply Chain zawiera moduły, które usprawniają zarządzanie dostawami poprzez współpracę z partnerami w czasie rzeczywistym. QAD Service and Support zapewnia wsparcie i serwis produktów po sprzedaży. Umożliwia śledzenie procesu gwarancji, obejmuje obsługę telefoniczną oraz system zwrotów i napraw. QAD Enterprise Asset zapewnia obsługę pełnego cyklu zarządzania majątkiem produkcyjnym począwszy od planowania, poprzez instalację, utrzymanie i naprawy. QAD Analytics pozwala firmom analizować wszelkie dane transakcyjne w celu monitorowania kluczowych obszarów działalności i wsparcie procesów decyzyjnych. QAD Interoperability zapewnia przenaszalność bazy danych oraz elastyczność systemu, jak również dostarcza narzędzia integracji, umożliwiające dostęp do wszystkich modułów QAD. QAD Enterprise Applications 1

4 Podstawowe cechy QAD Enterprise Applications (QAD 2008) to: Rozbudowane finanse pozwalają skutecznie zarządzać biznesem zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Łatwość użytkowania rozwiązanie jest łatwe w użytkowaniu, szybkie we wdrażaniu i intuicyjne w uczeniu. Elastyczne mapy procesów i automatyczne podpowiedzi pomagają jego użytkownikom szybko stać się efektywnymi. Globalne rozwiązanie dostarcza kombinacje oprogramowania i usług, które mogą być wdrożone w każdym kraju świata. Skalowalność rozwiązania wychodzi naprzeciw potrzebom firm o zróżnicowanej wielkości, od sektora SMB po międzynarodowe korporacje. Obsługa wymagań prawnych spełnia krajowe i branżowe wymagania biznesowe i prawne. Pozwala sprawnie zarządzać ryzykiem z wykorzystaniem systemu bezpieczeństwa opartego na rolach oraz niezawodnego raportowania. Międzynarodowość pakiet może być użytkowany w firmach wielonarodowych, w zakładach rozproszonych po świecie. To samo standardowe rozwiązanie wspiera wspólne praktyki i wymagania prawne w wielu językach. QAD Enterprise Applications jest zaprojektowany, aby wzmocnić efektywność działania oraz dostarczyć określone korzyści biznesowe firmom użytkującym pakiet. Architektura QAD Enterprise Applications QAD 2008 jest propozycją o charakterze deployment-independent zapewniającą pełną elastyczność dostępu i konfiguracji. Oprogramowanie może być zainstalowane lokalnie i licencjonowane tradycyjnie (on premise), na żądanie (on demand) jako usługi aplikacyjne serwowane przez QAD w trybie 24x7 w modelu SaaS (Software as a Service) lub jako oprogramowanie preinstalowane i dostarczone na wskazanym serwerze (on appliance). Rozwiązanie zostało oparte na modelu architektury zorientowanej na usługi, tj. Service Oriented Architecture (SOA). Interfejs QXtend jest wykorzystywany nie tylko do integracji z systemami zewnętrznymi. Coraz więcej modułów QAD wykorzystuje tę architekturę, zapewniając elastyczność i zgodność pomiędzy różnymi ich wersjami. Nowe oprogramowanie pokazuje ogrom pracy inżynierskiej dedykowanej użytkownikowi zawartej w interfejsie.net, której celem jest podniesienie produktywności, łatwości użytkowania i integracji środowiska. QAD Enterprise Applications 2

5 Współdzielone usługi QAD Enterprise Applications umożliwia użytkownikom prowadzenie scentralizowanych lub zdecentralizowanych operacji zgodnie z założeniami strategii firmy. Centralizacja operacji usprawniająca prowadzenie biznesu globalnego Firmy produkcyjne przechodzą na systemy scentralizowane, obejmując dużą liczbę lokalizacji, w szczególności w zakresie rozproszonego realizowania procesów sprzedaży. Moduł QAD Shared Services wspiera wiele obszarów działalności w jednej bazie, bez względu na to, czy w grę wchodzi działalność na terenie jednego kraju i w jednej strefie czasowej, czy działalność w skali światowej z uwzględnieniem wszelkich różnic regionalnych i lokalnych. QAD Shared Services zapewnia obsługę tzw. domen, Domain 1 EUR Site 1 Site 2 reprezentujących poszczególne jednostki biznesowe oraz centralizację operacji w ramach jednej bazy danych. Każda domena może posiadać różne waluty, własne rozwiązania księgowe oraz charakterystyczne dla danej firmy rozwiązania dystrybucyjne, serwisowe i finansowe. Moduł QAD Shared Services obsługuje operacje wielozakładowe, gwarantując pełną przejrzystość i prostotę realizacji procesów w ramach jednego systemu podzielonego na domeny. Entity 1 Decentralizacja operacji z utrzymaniem standardu działania firmy Entity 1 Struktura scentralizowana bazy Domain 2 GBP Entity 3 Site 1 Site 2 Domain 3 USD Entity 4 Site 1 Site 2 Wielu międzynarodowych producentów nastawia się na korzystanie z różnych systemów w poszczególnych lokalizacjach z kilku powodów. Przede wszystkim brane są pod uwagę: jakość usług telekomunikacyjnych i niezależność lokalnych praktyk biznesowych. QAD Shared Services umożliwia dzielenie się informacjami oraz procesami pomiędzy rozproszonymi systemami, które mogą pracować na bazie QAD Enterprise Applications lub innym ERP. Dane kartotekowe mogą być synchronizowane z wykorzystaniem QAD Data Sync. Proces integracji zachodzi dzięki zastosowaniu zestandaryzowanego modelu, rozwijanego z pomocą konsultantów QAD. PARIS WASHINGTON TOKYO MEXICO CITY Decentralizacja i konsolidacja. SYDNEY QAD Enterprise Applications 3

6 Konsolidacja Funkcjonalność pakietu aplikacji QAD Enterprise Applications wynika ze współdzielonych usług, daje możliwość konsolidacji na poziomie wielu jednostek i efektywne prowadzenie wielu ksiąg głównych. Mapy planów kont umożliwiają ich prostą konsolidację i pełne śledzenie przepływu transakcji, co ma szczególne znaczenie w przypadku audytów finansowych. Konsolidacja wyników finansowych różnorodnych jednostek operujących odmiennymi walutami i planami kont może być prowadzona bez eksportu i importu danych. Rozwiązania QAD wspierają wielopoziomową i proporcjonalną konsolidację oraz umożliwiają hierarchiczne raportowanie. Międzynarodowy zasięg QAD Enterprise Applications wspiera działalność operacyjną zakładów produkcyjnych, obsługę łańcucha dostaw, kontrolę zarządczą oraz wymianę danych w wielu krajach świata. Z aplikacji QAD korzysta zakładów ulokowanych w ponad 90 państwach. Produkty QAD zostały zaprojektowane tak, aby spełniać oczekiwania zarówno lokalnych firm, jak i międzynarodowych korporacji. Przy tworzeniu oprogramowania wzięto pod uwagę specyfikę krajów i regionów, obowiązujące waluty, a także różnice legislacyjne oraz specyficzne wymagania stawiane biznesowi w poszczególnych krajach. QAD Enterprise Applications jest oprogramowaniem umożliwiającym użytkownikom dostęp do 26 języków przy obsłudze tej samej bazy danych. Wielowalutowość Pakiet ułatwia zarządzanie finansami poprzez rejestrację płatności i zapłat w dowolnych walutach. Waluty obce i kursy ich wymiany są utrzymywane i dostępne w miejscach wprowadzania zamówień zakupów, ofert sprzedaży, zleceń sprzedaży, rozrachunków z klientami, rozrachunków z dostawcami, w operacjach serwisu, raportach kasowych oraz księgi głównej. Wielowalutowość pakietu pozwala przedsiębiorstwu prowadzić biznes w walucie operacji i generować skonsolidowane raporty w obowiązującej walucie głównej. Wszystkie transakcje są przechowywane zarówno w walucie transakcji, jak i walucie bazowej oraz walucie wskazanej do konsolidacji i raportowania dla zarządu. Zwiększona kontrola i bezpieczeństwo QAD Enterprise Applications sprawia, że raporty finansowe przygotowywane przez firmy cechuje przejrzystość, integralność oraz kompletność. Pozwala spełnić wymagania określone w ustawie Sarbanes-Oxley definiującej obowiązki firm oraz managerów zarządzających w stosunku do udziałowców. Wychodzi również naprzeciw regulacjom Unii Europejskiej w zakresie International Financial Reporting Standards 2005, które znosiły bariery handlowe oraz stworzyły wspólny rynek kapitałowy. QAD Enterprise Applications 4

7 Relacje z klientem QAD Customer obsługuje wszystkie aspekty operacji z klientem i zarządzania popytem, począwszy od prognozowania aż po zarządzanie służbami sprzedażowymi i obsługę przyjmowanych zleceń. Funkcjonalność modułu Ditributed Order pozwala firmie przydzielać funkcje obsługi klienta w sposób scentralizowany i definiować reguły realizacji zleceń i dostaw, adresując właściwe funkcjonalności współdzielonej obsługi (shared services). Wsparcie procesów produkcyjnych QAD Manufacturing dostarcza producentom wielu możliwości obsługi gospodarki materiałowej oraz procesów produkcyjnych. Pakiet został przygotowany do wspierania mieszanych typów produkcji, wielozakładowych operacji produkcyjnych oraz zasad Lean. Śledzenie numerów partii i serii w realizowanym procesie pozwala zachować zgodność ze specyficznymi regulacjami, takimi jak: cgmp (Currnet Good Manufacturing Practice) w branży medycznej i farmaceutycznej oraz ISO TS (zarządzanie jakością) w przemyśle motoryzacyjnym. QAD Manufacturing cechuje łatwa współpraca z systemem produkcji w firmie, możliwość ścisłej integracji z harmonogramowaniem, planowaniem, wytwarzaniem i gospodarką materiałową pozwalającej efektywnie zarządzać procesami produkcji. Zarządzanie łańcuchem dostaw QAD Supply Chain zawiera funkcjonalności do komunikacji i zarządzania relacjami z partnerami handlowymi, aby obsługiwać zakupy do magazynu, dostawy i serwis zgodnie z potrzebami produkcji i realizowanych operacji. Z QAD Supply Chain firmy mogą zarządzać procesem zaopatrzenia, tworzyć zapotrzebowania zakupowe, obsługiwać faktury oraz monitorować wydajność dostaw. Zintegrowane funkcje zarządzania jakością wysyłają rezultaty testów inspekcyjnych produktów do systemu, aby spowodować właściwe interakcje z klientami i dostawcami. Umożliwia obsługę wielkowolumenowych dostaw z wykorzystaniem harmonogramów, które specyfikują terminy z dokładnością do godzin dostaw i aktualizują plany długoterminowe. Takie podejście pozwala dostawcom zamawiać i planować produkcję i dostawy bazując na rzeczywistych danych. QAD Supply Chain zwiększa zwrot z inwestycji poprzez wzrost jakości, szybkości produkcji i redukcję kosztów całego łańcucha dostaw. Zarządzanie serwisem i obsługą Funkcje dla QAD SSM są zaprojektowane do zarządzania zinstalowanymi produktami i ich serwisem, zarówno dla wyrobów finalnych, jak i konfigurowalnych. Produkty konfigurowane i sprzedane poprzez QAD Customer mogą być automatycznie transferowane do modułu QAD SSM do monitorowania ich cyklu życia i obsługi posprzedażnej. QAD Enterprise Applications 5

8 Zarządzanie majątkiem trwałym QAD oferuje możliwości zarządzania i monitorowania inwestycji w majątek trwały, takich jak linie produkcyjne, instalacje i remonty, jak również wyznaczania i śledzenia przeglądów okresowych i ich harmonogramów. Moduł QAD Enterprise Asset pozwala precyzyjnie zarządzać materiałami i zapasami, jak i optymalizować czasy użytkowania krytycznych urządzeń i maszyn, w szczególności efektywnie zarządzać obsługą, naprawami i wymianą części. Funkcjonalność modułu pozwala na gospodarkę zapasami i dokonywanie zakupów z utrzymaniem właściwej równowagi pomiędzy inwestycjami i posiadanymi zapasami. Analizy biznesowe i kontroling QAD Analytics wyposaża firmę w narzędzia wykorzystujące gromadzone dane transakcyjne do analiz, raportów i wizualizacji wyników, przyspieszając procesy decyzyjne w wielu kluczowych obszarach działania. Połączenie z aplikacjami partnerów Rozwiązania modułu QAD Interoperability oferują zestaw narzędzi pozwalających łączyć aplikacje partnerów handlowych do pakietu QAD Enterprise Applications. Ten silny zestaw spełnia standardy SOA, upraszcza i poprawia procesy oraz pozwala integrować aplikacje bez konieczności prac programistycznych. Przyjazny interfejs użytkownika QAD dostarcza przodującą technologię interfejsu użytkownika. Wraz z funkcjonalnością QAD.NET UI daje użytkownikom najlepsze cechy interfesju, m. in.: elastyczne zarządzanie okienkami zadań, wgląd w pełne drzewo menu, możliwości drążenia drag-and-drop i inne. W QAD.NET UI programy transakcyjne systemu są dostępne w postaci ekranów HTML, podglądów i browserów - są dostępne jako ekrany.net z nowymi możliwościami tego interfejsu. Browser.NET dostarcza środowisko zgodne z narzędziami Microsoft Office, wraz z możliwością eksportu danych do Microsoft Excel oraz użycia narzędzia Excel jako miejsca wprowadzania danych, np takich jak prognozy finansowe, a następnie importu do QAD Enterprise Applications. QAD Enterprise Applications 6

9 QAD Enterprise Applications 7

10 Our Passion. Your Advantage. QAD Enterprise Applications jest tworzony z klientami QAD i z myślą o ich pracownikach. Oferuje kompletne rozwiązanie - połączenie oprogramowania oraz usług, jak również przyjazny interfejs użytkownika. Pakiet jest zaprojektowany, aby wyjść naprzeciw dynamicznym zmianom potrzeb biznesowych oraz wymagań sektora przemysłowego w świecie globalnych wytwórców dóbr. Więcej informacji przygotowanych dla Państwa na stronie internetowej QAD: QAD Inc. 100 Innovation Place Santa Barbara, California QAD Polska Sp. z o.o. ul. Legnicka Wrocław QAD INC. ALL RIGHTS RESERVED

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach Analysis of Computer Systems Supporting Production Management in Selected Companies Wojciech Zalewski

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP?

Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Jak zwiększyć wydajność poprzez zastosowanie rozwiązań ERP? Spis treści 1. Streszczenie 3 2. Najlepsze firmy i instytucje poszukują 4 sposobów zwiększania wydajności 3. W jaki sposób ERP poprawia wydajność?

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Szanowni Państwo, Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. Krzysztof Samp Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia

Microsoft Dynamics analiza wdrożenia Microsoft Dynamics analiza wdrożenia System Microsoft Dynamics AX, rozbudowany o rozwiązania przygotowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej, kompleksowo wspiera Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV

Microsoft. Dynamics. NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie. NAV.express. Microsoft. Microsoft Dynamics NAV Microsoft Dynamics NAV365 NAV365 System ERP z pakietem korzyści Dostępny w abonamencie Microsoft Dynamics NAV Microsoft NAV.express Spis treści Czym jest NAV365?...4 Dla kogo jest NAV365?... 6 Korzyści

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo