QAD Enterprise Applications 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "QAD Enterprise Applications 2011"

Transkrypt

1 QAD Enterprise Applications 2011

2 QAD Enterprise Applications - moduły hi QAD Enterprise Applications 2

3 QAD Enterprise Applications QAD Enterprise Applications jest nowym wydaniem kompleksowego pakietu aplikacji QAD, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Zbudowany na sprawdzonej, skalowalnej platformie technologicznej i zaprojektowany, by spełnić wszelkie potrzeby firmy przemysłowej, bez względu na to jak bardzo rozproszona produktowo i terytorialnie jest jej działalność. Rozwijany wspólnie z klientami pakiet oprogramowania QAD łączy w jednym efektywność użytkowania, elastyczność oraz wyszukaną funkcjonalność w najbardziej obszerny, jak dotychczas, pakiet aplikacji oferowany przez QAD. QAD zapewnia producentom stabilną, skalowalną platformę technologiczną, elastycznie dopasowującą się do zmieniających się potrzeb biznesowych. Aby sprostać dzisiejszym złożonym technologiom wytwarzania oraz dynamicznemu otoczeniu biznesowemu, pakiet QAD wspiera najlepsze projekty branżowe, modele procesu i funkcjonalności, pozwalając zwiększyć efektywność realizowanych obowiązków i zadań. QAD Enterprise Applications obejmuje następujące obszary: QAD Standard Financials zapewnia możliwość zarządzania i kontrolowania działalności na poziomach lokalnym, regionalnym i globalnym, utrzymując zgodność z regulacjami prawnymi, usprawnia prace księgowe, przygotowanie raportów finansowych oraz spełnienie innych kluczowych wymagań biznesu. QAD Enterprise Financials rozbudowuje pakiet modułów finansowych o funkcjonalności dedykowanej firmom międzynarodowym. QAD Customer Management umożliwia skrócenie czasu obsługi poprzez wsparcie współpracy i zarządzania relacjami z klientami oraz zarządzanie popytem. QAD Manufacturing pozwala redukować koszty i zwiększać produktywność, wykorzystując najnowsze techniki harmonogramowania produkcji, jak również w pełni stosować zasady szczupłego wytwarzania (Lean Manufacturing). QAD Supply Chain zawiera moduły, które usprawniają zarządzanie dostawami poprzez współpracę z partnerami w czasie rzeczywistym. QAD Service and Support zapewnia wsparcie i serwis produktów po sprzedaży. Umożliwia śledzenie procesu gwarancji, obejmuje obsługę telefoniczną oraz system zwrotów i napraw. QAD Enterprise Asset Management zapewnia obsługę pełnego cyklu zarządzania majątkiem produkcyjnym począwszy od planowania, poprzez instalację, utrzymanie i naprawy. QAD Analytics pozwala firmom analizować wszelkie dane transakcyjne w celu monitorowania kluczowych obszarów działalności i wsparcie procesów decyzyjnych. QAD Interoperability zapewnia przenaszalność bazy danych oraz elastyczność systemu, jak również dostarcza narzędzia integracji, umożliwiające dostęp do wszystkich modułów QAD. QAD Enterprise Applications 3

4 Podstawowe cechy QAD Enterprise Applications to: Rozbudowane finanse pozwalają skutecznie zarządzać biznesem zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Łatwość użytkowania rozwiązanie jest łatwe w użytkowaniu, szybkie we wdrażaniu i intuicyjne w uczeniu. Elastyczne mapy procesów i automatyczne podpowiedzi pomagają jego użytkownikom szybko stać się efektywnymi. Globalne rozwiązanie dostarcza kombinacje oprogramowania i usług, które mogą być wdrożone w każdym kraju świata. Skalowalność rozwiązania wychodzi naprzeciw potrzebom firm o zróżnicowanej wielkości, od sektora SMB po międzynarodowe korporacje. Obsługa wymagań prawnych spełnia krajowe i branżowe wymagania biznesowe i prawne. Pozwala sprawnie zarządzać ryzykiem z wykorzystaniem systemu bezpieczeństwa opartego na rolach oraz niezawodnego raportowania. Międzynarodowość pakiet może być użytkowany w firmach wielonarodowych, w zakładach rozproszonych po świecie. To samo standardowe rozwiązanie wspiera wspólne praktyki i wymagania prawne w wielu językach. QAD Enterprise Applications jest zaprojektowany, aby wzmocnić efektywność działania oraz dostarczyć określone korzyści biznesowe firmom użytkującym pakiet. Architektura QAD Enterprise Applications QAD 2011 jest propozycją o charakterze deployment-independent zapewniającą pełną elastyczność dostępu i konfiguracji. Oprogramowanie może być zainstalowane lokalnie i licencjonowane tradycyjnie (on premise), na żądanie (on demand) jako usługi aplikacyjne serwowane przez QAD w trybie 24x7 lub jako oprogramowanie preinstalowane i dostarczone na wskazanym serwerze (on appliance). Rozwiązanie zostało oparte na modelu architektury zorientowanej na usługi, tj. Service Oriented Architecture (SOA). Interfejs QXtend jest wykorzystywany nie tylko do integracji z systemami zewnętrznymi. Coraz więcej modułów QAD wykorzystuje tę architekturę, zapewniając elastyczność i zgodność pomiędzy różnymi ich wersjami. Nowe oprogramowanie pokazuje ogrom pracy inżynierskiej dedykowanej użytkownikowi zawartej w interfejsie.net, której celem jest podniesienie produktywności, łatwości użytkowania i integracji środowiska. QAD Enterprise Applications 4

5 Współdzielone usługi QAD Enterprise Applications umożliwia użytkownikom prowadzenie scentralizowanych lub zdecentralizowanych operacji zgodnie z założeniami strategii firmy. Centralizacja operacji usprawniająca prowadzenie biznesu globalnego Firmy produkcyjne przechodzą na systemy scentralizowane, obejmując dużą liczbę lokalizacji, w szczególności w zakresie rozproszonego realizowania procesów sprzedaży. Moduł QAD Shared Services wspiera wiele obszarów działalności w jednej bazie, bez względu na to, czy w grę wchodzi działalność na terenie jednego kraju i w jednej strefie czasowej, czy działalność w skali światowej z uwzględnieniem wszelkich różnic regionalnych i lokalnych. QAD Shared Services zapewnia obsługę tzw. domen, reprezentujących poszczególne jednostki biznesowe oraz centralizację operacji w ramach jednej bazy danych. Każda domena może posiadać różne waluty, własne rozwiązania księgowe oraz charakterystyczne dla danej firmy rozwiązania dystrybucyjne, serwisowe i finansowe. Moduł QAD Shared Services obsługuje operacje wielozakładowe, gwarantując pełną przejrzystość i prostotę realizacji procesów w ramach jednego systemu podzielonego na domeny. Decentralizacja operacji z utrzymaniem standardu działania firmy Wielu międzynarodowych producentów nastawia się na korzystanie z różnych systemów w poszczególnych lokalizacjach z kilku powodów. Przede wszystkim brane są pod uwagę: jakość usług telekomunikacyjnych i niezależność lokalnych praktyk biznesowych. QAD Shared Services umożliwia dzielenie się informacjami oraz procesami pomiędzy rozproszonymi systemami, które mogą pracować na bazie QAD Enterprise Applications lub innym ERP. Dane kartotekowe mogą być synchronizowane z wykorzystaniem QAD Data Sync. Proces integracji zachodzi dzięki zastosowaniu zestandaryzowanego modelu, rozwijanego z pomocą konsultantów QAD. QAD Enterprise Applications 5

6 Konsolidacja Funkcjonalność pakietu aplikacji QAD Enterprise Applications wynika ze współdzielonych usług, daje możliwość konsolidacji na poziomie wielu jednostek i efektywne prowadzenie wielu ksiąg głównych. Mapy planów kont umożliwiają ich prostą konsolidację i pełne śledzenie przepływu transakcji, co ma szczególne znaczenie w przypadku audytów finansowych. Konsolidacja wyników finansowych różnorodnych jednostek operujących odmiennymi walutami i planami kont może być prowadzona bez eksportu i importu danych. Rozwiązania QAD wspierają wielopoziomową i proporcjonalną konsolidację oraz umożliwiają hierarchiczne raportowanie. Międzynarodowy zasięg QAD Enterprise Applications wspiera działalność operacyjną zakładów produkcyjnych, obsługę łańcucha dostaw, kontrolę zarządczą oraz wymianę danych w wielu krajach świata. Z aplikacji QAD korzysta ponad zakładów ulokowanych w ponad 90 państwach. Produkty QAD zostały zaprojektowane tak, aby spełniać oczekiwania zarówno lokalnych firm, jak i międzynarodowych korporacji. Przy tworzeniu oprogramowania wzięto pod uwagę specyfikę krajów i regionów, obowiązujące waluty, a także różnice legislacyjne oraz specyficzne wymagania stawiane biznesowi w poszczególnych krajach. QAD Enterprise Applications jest oprogramowaniem umożliwiającym użytkownikom dostęp do 26 języków przy obsłudze tej samej bazy danych. Wielowalutowość Pakiet ułatwia zarządzanie finansami poprzez rejestrację płatności i zapłat w dowolnych walutach. Waluty obce i kursy ich wymiany są utrzymywane i dostępne w miejscach wprowadzania zamówień zakupów, ofert sprzedaży, zleceń sprzedaży, rozrachunków z klientami, rozrachunków z dostawcami, w operacjach serwisu, raportach kasowych oraz księgi głównej. Wielowalutowość pakietu pozwala przedsiębiorstwu prowadzić biznes w walucie operacji i generować skonsolidowane raporty w obowiązującej walucie głównej. Wszystkie transakcje są przechowywane zarówno w walucie transakcji, jak i walucie bazowej oraz walucie wskazanej do konsolidacji i raportowania dla zarządu. Zwiększona kontrola i bezpieczeństwo QAD Enterprise Applications sprawia, że raporty finansowe przygotowywane przez firmy cechuje przejrzystość, integralność oraz kompletność. Pozwala spełnić wymagania określone w ustawie Sarbanes-Oxley definiującej obowiązki firm oraz managerów zarządzających w stosunku do udziałowców. Wychodzi również naprzeciw regulacjom Unii Europejskiej w zakresie International Financial Reporting Standards 2005, które znosiły bariery handlowe oraz stworzyły wspólny rynek kapitałowy. QAD Enterprise Applications 6

7 QAD Financials Rozwiązania finansowe QAD są przeznaczone zarówno dla dużych, jak i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Poprawiają kontrolę finansową firm działających w kompleksowych środowiskach biznesowych oraz pozwalają przestrzegać regulacji i wymagań prawnych. QAD Financials stanowi potężne narzędzie umożliwiające śledzenie i kontrolę finansów w różnego typu przedsiębiorstwach operujących dowolną ilością walut. Rozwiązanie zostało zaaprobowane przez czołowe międzynarodowe firmy. Umożliwia zarządzanie i kontrolę przedsiębiorstw na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym. Zapewnia elastyczną sprawozdawczość oraz dokładny przegląd sytuacji finansowej. Pakiet w pełni integrowany z takimi modułami, jak sprzedaż, dystrybucja, planowanie oraz produkcja, co ma swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych. QAD Financials obejmuje funkcjonalności : General Ledger Multi Currency Accounts Receivable Accounts Payable Banking/Cash Management Cost Management QAD Financials zawiera także dodatkowe moduły : QAD Fixed Assets QAD Enhanced Controls QAD Vertex Sales and Use Tax Interface QAD Logistics Accounting QAD Enterprise Applications 7

8 QAD Customer Management QAD Customer Management obsługuje wszystkie aspekty operacji z klientem i zarządzania popytem, począwszy od prognozowania aż po zarządzanie służbami sprzedażowymi i obsługę przyjmowanych zleceń. Funkcjonalność modułu Ditributed Order Management pozwala firmie przydzielać funkcje obsługi klienta w sposób scentralizowany i definiować reguły realizacji zleceń i dostaw, adresując właściwe funkcjonalności współdzielonej obsługi (shared services). QAD Customer Management obejmuje funkcjonalności : Customer Relationship Management Sales Quotations Sales Orders Sales Analysis Pricing QAD Customer Management zawiera także dodatkowe moduły : QAD Customer Self Service QAD Demand Management QAD Trade Management QAD Configurator QAD Enterprise Applications 8

9 QAD Manufacturing QAD Manufacturing dostarcza producentom wielu możliwości obsługi gospodarki materiałowej oraz procesów produkcyjnych. Pakiet został przygotowany do wspierania mieszanych typów produkcji, wielozakładowych operacji produkcyjnych oraz zasad Lean. Śledzenie numerów partii i serii w realizowanym procesie pozwala zachować zgodność ze specyficznymi regulacjami, takimi jak: cgmp (Current Good Manufacturing Practice) w branży medycznej i farmaceutycznej oraz ISO TS (zarządzanie jakością) w przemyśle motoryzacyjnym. QAD Manufacturing cechuje łatwa współpraca z systemem produkcji w firmie, możliwość ścisłej integracji z harmonogramowaniem, planowaniem, wytwarzaniem i gospodarką materiałową pozwalającej efektywnie zarządzać procesami produkcji. QAD Manufacturing obejmuje funkcjonalności : Product Data Management Manufacturing Planning Manufacturing Execution Quality Management QAD Manufacturing zawiera także dodatkowe moduły : QAD Lean Manufacturing QAD Just-In-Time Sequencing QAD Production Scheduler QAD PRO/PLUS Advanced Planning and Scheduling Execution Tools Automated Data Collection Compliance Quality Product Lifecycle Management QAD Enterprise Applications 9

10 QAD Supply Chain QAD Supply Chain zawiera funkcjonalności do komunikacji i zarządzania relacjami z partnerami handlowymi, aby obsługiwać zakupy do magazynu, dostawy i serwis zgodnie z potrzebami produkcji i realizowanych operacji. Z QAD Supply Chain firmy mogą zarządzać procesem zaopatrzenia, tworzyć zapotrzebowania zakupowe, obsługiwać faktury oraz monitorować wydajność dostaw. Zintegrowane funkcje zarządzania jakością wysyłają rezultaty testów inspekcyjnych produktów do systemu, aby spowodować właściwe interakcje z klientami i dostawcami. Umożliwia obsługę wielkowolumenowych dostaw z wykorzystaniem harmonogramów, które specyfikują terminy z dokładnością do godzin dostaw i aktualizują plany długoterminowe. Takie podejście pozwala dostawcom zamawiać i planować produkcję i dostawy bazując na rzeczywistych danych. QAD Supply Chain zwiększa zwrot z inwestycji poprzez wzrost jakości, szybkości produkcji i redukcję kosztów całego łańcucha dostaw. QAD Supply Chain obejmuje funkcjonalności : Purchasing Supplier Performance QAD Supply Chain zawiera także dodatkowe moduły : QAD Warehousing QAD Release Management QAD Consignment Inventory QAD Supply Chain Portal QAD Supply Chain Planning QAD Transportation Management QAD Data Synchronization Interface QAD Enterprise Applications 10

11 QAD Service and Support Funkcje dla QAD Service & Support Management są zaprojektowane do zarządzania zainstalowanymi produktami i ich serwisem, zarówno dla wyrobów finalnych, jak i konfigurowalnych. Produkty konfigurowane i sprzedane poprzez QAD Customer Management mogą być automatycznie transferowane do modułu QAD SSM do monitorowania ich cyklu życia i obsługi posprzedażnej. QAD Service and Support obejmuje: QAD Service and Support Management QAD Mobile Field Service QAD Field Service Scheduler QAD Project Realization Management QAD Enterprise Applications 11

12 QAD Enterprise Asset Management QAD oferuje możliwości zarządzania i monitorowania inwestycji w majątek trwały, takich jak: linie produkcyjne, instalacje i remonty, jak również wyznaczania i śledzenia przeglądów okresowych i ich harmonogramów. Moduł QAD Enterprise Asset Management pozwala precyzyjnie zarządzać materiałami i zapasami, jak i optymalizować czasy użytkowania krytycznych urządzeń i maszyn, w szczególności efektywnie zarządzać obsługą, naprawami i wymianą części. Funkcjonalność modułu pozwala na gospodarkę zapasami i dokonywanie zakupów z utrzymaniem właściwej równowagi pomiędzy inwestycjami i posiadanymi zapasami. QAD Enterprise Asset Management składa się z: QAD Project Accounting QAD Plant Maintenance QAD MRO Management QAD Enterprise Applications 12

13 QAD Analytics Moduł analityczny QAD zapewnia producentom możliwość wglądu w kluczowe dane oraz ułatwia podejmowanie decyzji. Zapewnia możliwość uporządkowania działań według strategicznego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, maksymalizuje rezultaty działalności biznesowej, a także prowadzi do ujednolicenia i analizy danych pochodzących z różnych źródeł. QAD Analytics and Reporting obejmuje: QAD Operational Metrics QAD Reporting and Analysis QAD Workflow Alerts QAD Business Intelligence QAD Enterprise Applications 13

14 QAD Interoperability Rozwiązania modułu QAD Interoperability oferują zestaw narzędzi pozwalających łączyć aplikacje partnerów handlowych w ramach pakietu QAD Enterprise Applications. Ten silny zestaw spełnia standardy SOA, upraszcza i poprawia procesy oraz pozwala integrować aplikacje bez konieczności prac programistycznych. QAD Interoperability obejmuje: QAD QXtend QAD EDI ecommerce QAD Product Management Information Document Management ACOM Validation Software and Services Strategic Information Group Integration Suite Sterling Commerce DocLib Integrated Document & Process Management - PICS Przyjazny interfejs użytkownika QAD.NET UI QAD dostarcza przodującą technologię interfejsu użytkownika. Wraz z funkcjonalnością QAD.NET UI daje użytkownikom najlepsze cechy interfesju, m. in.: elastyczne zarządzanie okienkami zadań, wgląd w pełne drzewo menu, możliwości drążenia drag-and-drop i inne. W QAD.NET UI programy transakcyjne systemu są dostępne w postaci ekranów HTML, podglądów i browserów - są dostępne jako ekrany.net z nowymi możliwościami tego interfejsu. Browser.NET dostarcza środowisko zgodne z narzędziami Microsoft Office, wraz z możliwością eksportu danych do Microsoft Excel oraz użycia narzędzia Excel jako miejsca wprowadzania danych, np. takich jak prognozy finansowe, a następnie importu do QAD Enterprise Applications. Oprócz tego pakiet QAD dostarcza mapy procesów, oparte o model Supply Chain Operations Reference (SCOR), by stworzyć możliwość dokumentowania najlepszych, wspólnych praktyk w ramach swojej organizacji oraz śledzić dokładnie ich przebieg. Mapy te nie tylko sprzyjają pełnej kastomizacji, ale także pozwalają na organizację procesów biznesowych zgodnie z koncepcją Lean. QAD Enterprise Applications 14

15 Our Passion. Your Advantage. QAD Enterprise Applications tworzony jest wspólnie z klientami QAD i z myślą o ich celach strategicznych, potrzebach firmy oraz pracownikach użytkujących ten pakiet. Oferujemy kompletne rozwiązanie połączenie oprogramowania oraz usług, jak również przyjazny interfejs użytkownika. Pakiet został zaprojektowany tak, aby wyjść naprzeciw dynamicznie zmieniającym się potrzebom biznesowym oraz wymaganiom międzynarodowych i lokalnych wytwórców sektora przemysłowego. Więcej informacji przygotowanych dla Państwa na stronie internetowej QAD: oraz QAD Enterprise Applications 15

16 QAD Inc. 100 Innovation Place Santa Barbara, California QAD Polska Sp. z o.o. ul. Legnicka 55 F Wrocław QAD INC. ALL RIGHTS RESERVED

QAD Enterprise Applications. Tworzony dla Ciebie

QAD Enterprise Applications. Tworzony dla Ciebie QAD Enterprise Applications Tworzony dla Ciebie QAD Enterprise Applications - moduły Financial Analytics Reporting Multi-GAAP Budgeting Governance, Risk & Compliance Enterprise Financials Consolidations

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

ERP Upgrade korzyści dla firmy

ERP Upgrade korzyści dla firmy ERP Upgrade korzyści dla firmy WSTĘP Odpowiednio wykorzystywany system ERP, ma pozytywny wpływ na przychody i zyski firmy. Poprzez możliwość korzystania z nowych, branżowo zorientowanych funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie.

FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie. FlexNet Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie. Ciągle zmieniające się priorytety, działalność na rynkach międzynarodowych, napięte harmonogramy oraz konieczność

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Produkty. i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych. Katalog 2011/2012. www.msipolska.pl

Produkty. i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych. Katalog 2011/2012. www.msipolska.pl Produkty i rozwiązania dla poszczególnych branż przemysłowych IT Katalog 2011/2012 Budowlana Chemiczna Elektroniczna Energetyczna Farmaceutyczna Maszynowa Metalowa Odzieżowa Papiernicza Samochodowa Spożywcza

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj

Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj Raport MSI Polska czerwiec 2010 www.msipolska.pl Przewiduj, planuj, decyduj, zarządzaj ERP/MRP, BI Jak zmniejszyć koszty działania przedsiębiorstwa z użyciem systemów IT typu ERP/MRP oraz BI Oferta na

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych.

Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych. SageERPX3 Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych. Utrzymanie tej pozycji wiąże się z elastycznym dostosowywaniem

Bardziej szczegółowo

NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ

NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ NAPĘDZANI PRZEZ INFORMATYKĘ ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA MOTORYZACYJNEGO ŹRÓDŁA WZROSTU SEKTORA MOTORYZACJI Polski rynek motoryzacyjny stanowi jeden z najbardziej konkurencyjnych i podatnych na zmiany obszarów

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne

BROSZURA TEMATYCZNA. Sprzęt i wyposażenie medyczne BROSZURA TEMATYCZNA Sprzęt i wyposażenie medyczne Production and design: Global Sales and Marketing department IBS, ASW and IBS VIRTUAL ENTERPRISE are registered trademarks of IBS AB, in the European Union

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Jak produkować lepiej i taniej

Jak produkować lepiej i taniej Raport MSI Polska listopad 2010 www.msipolska.pl Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo