Wykład :45 BD-1 W_3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3"

Transkrypt

1 Wykład 3 SQL - język operacji na bazach danych Schemat przykładowej bazy danych Uczelnia Skrypt SQL - utworzenie bazy Uczelnia Polecenia selekcji i projekcji Interakcyjny dostęp do bazy danych :45 BD-1 W_3 1

2 SQL - język operacji na bazach danych Do opisu operacji na bazach danych stworzono język SQL (ang. Structured Query Language). Składnia i znaczenie SQL są określone odpowiednimi standardami międzynarodowymi (obowiązuje już czwarta wersja standardu). Wyrażenia w SQL są w większości SZBD (w szczególności w systemach wykorzystujących architekturę klient - serwer) formą pośrednią pomiędzy interface programu użytkowego klienta (tzw. front - end) a serwerem bazy danych (tzw. back - end). W języku SQL zapisuje się (często automatycznie, bez wiedzy użytkownika) polecenia (tzw. zapytania) do serwera bazy danych :45 BD-1 W_3 2

3 Podzbiory wyrażeń języka o różnym przeznaczeniu i funkcjach: Podzbiór DDL (Data Definition Language) - wyrażenia z tego podzbioru służą do definiowania obiektów schematu bazy (tabel, kluczy, powiązań, funkcji, procedur pamiętanych, wyzwalaczy, widoków) Podzbiór DML (Data Manipulation Language) - służy do czytania danych, poprawiania, usuwania, tworzenia krotek wierszy tabel Podzbiór DCL (Data Control Language) - sterowanie dostępem do danych i przepływem danych :45 BD-1 W_3 3

4 S T U D E N C I n u m _ s tu d n a z w is k o im ie a d re s d a ta _ u r p le c P R A C O W N IC Y n u m _ p ra c n a z w is k o _ p ra c im ie _ p ra c a d re s te le fo n _ d o m s ta n o w is k o w y n a g ro d z e n ie n r_ p o k o ju P U N K T Y n u m _ s tu d k u r s n u m _ z a lic z p u n k ty R E J E S T R n u m _ s tu d k u rs s e k c ja P O K O J E n r_ p o k o ju ty p p o je m n o s c Z A L IC Z E N IA k u rs n u m _ z a lic z w a g a k o m e n ta rz d a ta K U R S Y k u rs w s p o lc z y n n ik lic z _ g o d z in k o m e n ta rz S E K C J A k u rs s e k c ja n u m _ p ra c L A B O R A T O R IA k u rs la b o ra to r iu m G R U P Y k u rs s e k c ja d z ie n c z a s lic z _ g o d z in n r_ p o k o ju :45 BD-1 W_3 4

5 % Tworzenie tabel % - tabela Studenci CREATE TABLE Studenci ( num_stud integer NOT NULL, % identyfikator nazwisko char(25) NOT NULL, % nazwisko studenta imie char(25), adres char(40), data_ur date, % data urodzenia plec char(1) NOT NULL CHECK (plec in ('M', 'K', 'm', 'k')), PRIMARY KEY (num_stud)); % Tworzenie indeksu NazwiskaStud - kolejnosc % alfabetyczna studentow CREATE INDEX NazwiskaStud on Studenci(nazwisko, imie); :45 BD-1 W_3 5

6 % - tabela Pokoje CREATE TABLE Pokoje ( nr_pokoju char(4) NOT NULL, % numer/symbol % sali - znakowo typ char(4) NOT NULL, % typ % pomieszczenia pojemnosc smallint NOT NULL, % pojemnosc % sali PRIMARY KEY (nr_pokoju)); :45 BD-1 W_3 6

7 %- tabela pracownicy CREATE TABLE Pracownicy ( num_prac integer NOT NULL, % identyfikator pracownika nazwisko_prac char(25) NOT NULL, % nazwisko % pracownika imie_prac char(25) NOT NULL, adres char(40), telefon_dom char(16), % telefon domowy wynagrodzenie numeric(6,2), stanowisko char(8) NOT NULL CHECK (stanowisko in ('Asystent', 'Adiunkt', 'Profesor')) DEFAULT 'Profesor', nr_pokoju char(4) NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Pokoje, PRIMARY KEY (num_prac)); :45 BD-1 W_3 7

8 % - tabela Kursy CREATE TABLE Kursy ( kurs char(5) NOT NULL, wspolczynnik % identyfikator kursu numeric(3, 2) NOT NULL, % maksymalna % liczba punktow licz_godzin smallint NOT NULL, komentarz char(80) NOT NULL, % opis kursu CHECK (wspolczynnik in (1.00, 0.75, 0.50, 0.25)), PRIMARY KEY (kurs)); :45 BD-1 W_3 8

9 % - tabela Zaliczenia CREATE TABLE Zaliczenia ( kurs char(5) NOT NULL, % identyfikator kursu num_zalicz smallint NOT NULL, waga numeric(5,2) NOT NULL, % waga - % wspolczynnik waznosci komentarz char(25), data date, % termin zaliczenia FOREIGN KEY REFERENCES Kursy, PRIMARY KEY (kurs, num_zalicz)); :45 BD-1 W_3 9

10 % - tabela Sekcja CREATE TABLE Sekcja ( num_prac integer NOT NULL, % identyfikator % pracownika kurs char(5) NOT NULL, % identyfikator % kursu sekcja smallint NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES kursy, FOREIGN KEY REFERENCES Pracownicy, PRIMARY KEY (kurs, sekcja)); :45 BD-1 W_3 10

11 - % - tabela Grupy CREATE TABLE Grupy ( kurs char(5) NOT NULL, sekcja smallint NOT NULL, dzien char(3) NOT NULL, czas char(5) NOT NULL, licz_godzin smallint NOT NULL, nr_pokoju char(4) NOT NULL, UNIQUE (dzien, czas, nr_pokoju), FOREIGN KEY REFERENCES Pokoje, FOREIGN KEY REFERENCES Sekcja, PRIMARY KEY (kurs, sekcja, dzien, czas)); :45 BD-1 W_3 11

12 % - tabela Rejestr CREATE TABLE Rejestr ( num_stud integer NOT NULL, kurs char(5) NOT NULL, sekcja smallint NOT NULL, FOREIGN KEY REFERENCES Studenci, FOREIGN KEY REFERENCES Sekcja, PRIMARY KEY (num_stud, kurs)); :45 BD-1 W_3 12

13 % - tabela Punkty CREATE TABLE Punkty ( num_stud integer NOT NULL, kurs char(5) NOT NULL, num_zalicz smallint NOT NULL, punkty smallint NOT NULL CHECK (punkty between 0 and 100), FOREIGN KEY REFERENCES Rejestr, FOREIGN KEY REFERENCES Zaliczenia, PRIMARY KEY (kurs, num_stud, num_zalicz)); :45 BD-1 W_3 13

14 % Ustawienie uprawnien do przegladania tabel dla % uzytkownika admin grant select on Studenci to admin; grant select on Pokoje to admin; grant select on Pracownicy to admin; grant select on Kursy to admin; grant select on Zaliczenia to admin; grant select on Laboratoria to admin; grant select on Sekcja to admin; grant select on Grupy to admin; grant select on Rejestr to admin; grant select on Punkty to admin; commit work; % zatwierdzenie zmian :45 BD-1 W_3 14

15 Polecenia selekcji i projekcji danych Wszystkie wiersze i kolumny tablicy można obejrzeć jako wynik zapytania: SELECT * FROM Studenci; SQL dopuszcza użycie, zarówno do zapisu słów kluczowych języka, jak i nazw tabel (relacji) i kolumn (atrybutów) małe i duże litery. Dla wyraźnego rozróżnienia poszczególnych elementów zapytań we wszystkich przykładach użyto dużych liter do zapisu słów kluczowych. Nazwy kolumn (atrybutów) pisane są małymi literami, a nazwy tabel (relacji) rozpoczynają się od dużych liter. Odpowiedzią na powyższe zapytanie jest zawartość całej tabeli Studenci. Dane te będą wyświetlane w zupełnie przypadkowej kolejności. Jeżeli zechcemy obejrzeć je w kolejności np. alfabetycznej nazwisk studentów, to musimy użyć zapytania: :45 BD-1 W_3 15

16 SELECT * FROM Studenci ORDER BY nazwisko; num_stud nazwisko imie adres data_ur plec =================================================================================== ACKWOOD S.R Eastwood Drive, WATERLOO ONT K ADAMS M.J. 345 Avondale Place, OTTAWA ONT M BINKLE D.A Queen Street, SARNIA ONT M BIORYTM JANUSZEK ul.grunwaldzka 23, Lubin M WORTH R.M. 151 Parkwood Drive, #654 CAMBRIDGE K ZIMMERMAN W.J. 116 Dunbar Street, CAMBRIDGE ONT M :45 BD-1 W_3 16

17 Do interakcyjnego dostępu do bazy danych w środowisku Sybase można wykorzystać np. programy isql (system Sybase SQL Anywhere 5. 5) lub podobny dbisqlc (Sybase Adaptive Server Anywhere, wersja 8 i wyższe). Dalej pokazano sposób nawiązania połączenia z bazą danych za pomocą programu dbisqlc oraz wygląd ekranu po zalogowaniu się do bazy :45 BD-1 W_3 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY

2010-10-21 STANDARDY JĘZYKA SQL CECHY JĘZYKA SQL WADY I ZALETY PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH Wykład 3,4 dr inż. Agnieszka Bołtuć Definicja, historia, cechy SQL Standardy SQL Formy i podzbiory SQL Typy danych Składnia DML DDL DCL Perspektywy Definicja dziedziny, asercja

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski Wprowadzenie do tematyki baz danych 2 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3 Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładów

Bazy danych. Plan wykładów Bazy danych Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl wersja 1.2.0 ostatnia aktualizacja: 3 marca 2015 dr inż. Artur Gramacki, Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Bazy danych. Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Bazy danych Dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Podziękowanie: Chcę podziękować dr inż. Krzysztofowi Świdrowi i dr inż. Grzegorzowi

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

Lab.8: Podstawy języka SQL.

Lab.8: Podstawy języka SQL. Lab.8: Podstawy języka SQL. SQL (Structured Query Language) jest językiem zapytań służącym do obsługi relacyjnych baz danych. Współcześnie każdy SZBD posiada własną implementację języka, opartą na wspólnym

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage Wykład 2 SQL 1 Structured Query Lenguage SQL (Structured Query Language) Język zapytań do bazy danych. IBM lata osiemdziesiąte. Stosowany w systemach zarządzania bazami danych (DBMS); Oracle, Paradox,Access,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu MySQL

Wprowadzenie do systemu MySQL Wprowadzenie do systemu MySQL Spis treści 1 Czym jest MySQL? 2 2 Niektóre zalety MySQL 2 3 Instalacja serwera MySQL 2 3.1 Instalacja na platformie MS Windows...................... 3 3.2 Instalacja na platformie

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR

BAZY DANYCH. Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR BAZY DANYCH Dr hab. Sławomir Zadrożny, prof. PR Co to jest baza danych? Wiele możliwych definicji Zbiór danych, który istnieje przez dłuższy okres czasu Współdzielony zestaw logicznie powiązanych danych

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa ` Informacje organizacyjne 1. Dyżury: wtorek 11:50-13:20 pokój / room 312aB Coll. Novum 2. Warunki zaliczenia przedmiotu: semestr

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych

Ćwiczenie 10 JDBC. Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC. Wymagania: Bazy Danych Bazy Danych Ćwiczenie 10 JDBC Wywoływanie poleceń SQL z języków programowania. Ćwiczenie 10 JDBC Na dotychczasowych ćwiczeniach wykorzystywaliście państwo program pozwalający na bezpośrednie wydawanie

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EWIDENCJI STUDENTÓW WSPOMAGAJĄCY PRACĘ DZIEKANATU BAZUJĄCY NA ŚRODOWISKU DELPHI I SQL

SYSTEM EWIDENCJI STUDENTÓW WSPOMAGAJĄCY PRACĘ DZIEKANATU BAZUJĄCY NA ŚRODOWISKU DELPHI I SQL Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 20 XIV Seminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2004 Oddział Gdański PTETiS SYSTEM EWIDENCJI STUDENTÓW WSPOMAGAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL

Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Str. 1 Ćwiczenie 11 Bazy danych SQL Cel ćwiczenia: Poznanie podstaw dotyczących korzystania z baz danych SQL. Przygotowanie interfejsu dostępu do bazy w postaci strony www. Przed przystąpieniem do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Bazy danych Databases edukacja techniczno-informatyczna stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1

Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Wykorzystanie nowych technologii w dystrybucji usług hotelarskich Część 1 Literatura: Jennifer Widom,Jeffrey Ullman Podstawowy kurs systemów baz danych, Wydanie III Wydawnictwo: Helion Bazy danych System

Bardziej szczegółowo

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan)

Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Joanna Jedrzejowicz Strona 1 2009-11-15 Jezyk SQL (strukturalny jezyk zapytan) Na bazie danych wykonywane sa nastepujace operacje: 1. dopisywanie, usuwanie i modyfikacja danych, 2. wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo