Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I"

Transkrypt

1 Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych MySQL studia zaoczne II stopnia, sem. I Plan wykładu 1. MySQL: funkcje, procedury, wyzwalacze 2. HTML : tworzenie formularzy 3. PHP: przetwarzanie formularzy WYKŁAD 4: Agnieszka Oniśko, Małgorzata Krętowska Tworzenie procedury Tworzenie funkcji CREATE [DEFINER = { użytkownik CURRENT_USER ] PROCEDURE nazwa ([parametery[,...]]) [charakterystyka...] ciało procedury parametry: [ IN OUT INOUT ] charakterystyka: LANGUAGE SQL [NOT] DETERMINISTIC { CONTAINS SQL NO SQL READS SQL DATA MODIFIES SQL DATA SQL SECURITY { DEFINER INVOKER COMMENT CREATE [DEFINER = { użytkownik CURRENT_USER ] FUNCTION nazwa ([parametery[,...]]) RETURNS typ_danych [charakterystyka...] ciało funkcji parametry: [ IN OUT INOUT ] charakterystyka: LANGUAGE SQL [NOT] DETERMINISTIC { CONTAINS SQL NO SQL READS SQL DATA MODIFIES SQL DATA SQL SECURITY { DEFINER INVOKER COMMENT

2 Charakterystyka LANGUAGE SQL w jakim języku jest pisany kod (serwer ignoruje tą charakterystykę, tylko SQL jest dopuszczalny) COMMENT opis procedury lub funkcji DETERMINISTIC jeżeli, dla tych samych danych wejściowych generowany jest jednakowy wynik (np. nie zawiera funkcji now(), rand()) CONTAINS SQL gdy procedura (funkcja) nie czyta ani nie zapisuje danych NO SQL nie zawiera elementów SQL READS SQL DATA zawiera polecenia czytające dane (np. SELECT) MODIFIES SQL DATA zawiera polecenie zapisujące dane (np. INSERT, DELETE) SQL SECURITY { DEFINER INVOKER jakie uprawnienia są dostępne podczas uruchomienia procedury osoby, która ją pisała czy tej, która uruchamia. Procedura: Przykład CREATE PROCEDURE prosta_procedura (OUT parametr INT) BEGIN SELECT COUNT(*) INTO parametr FROM Kategoria; END; CALL Funkcja: Przykład Wyzwalacze CREATE FUNCTION hello (s CHAR(20)) RETURNS CHAR(50) DETERMINISTIC RETURN CONCAT('Hello, ',s,'!'); SELECT hello('world'); CREATE [DEFINER = { użytkownik CURRENT_USER ] TRIGGER nazwa BEFORE AFTER INSERT UPDATE DELETE ON tabela FOR EACH ROW ciało wyzwalacza

3 Wyzwalacze New.nazwa_kolumny alias new. dostępny jest przy wyzwalaczu związanym z insert lub update. Dostęp do nowego wiersza Old.nazwa_kolumny dostępny przy update i delete. Dostęp do istniejącego wiersza. Wyzwalacze: Przykład I CREATE TRIGGER ustaw_date BEFORE INSERT ON Zamowienia FOR EACH ROW BEGIN SET new.data_zamowienie = now(); END; Formularze HTML Praca z formularzami sieciowymi składa się z dwóch etapów: 1. Utworzenie formularza HTML 2. Przetworzenie informacji podanych w formularzu Prosty formularz HTML <html><title><prosty formularz></title> <form> Podaj imię? <input type="text" name="myname"> <input type="submit" value="wyślij">

4 Metody żądania HTTP Przykład wykorzystania metody POST Metoda GET Metoda domyślna Głównie pobieranie statycznych dokumentów HTML, obrazów lub wyników zapytania do bazy danych Wysyłanie danych do serwera poprzez dołączenie ich na końcu adresu URL Ograniczona ilość przesyłanej informacji Metoda POST Wywoływana przez dodanie atrybutu METHOD do znacznika <form> Używana wówczas, gdy przetwarzanie danych z formularza ma pewne efekty uboczne np. modyfikację bazy, uaktualnienie koszyka zakupów Dane są umieszczane w nagłówku głównej wiadomości HTTP Brak ograniczeń dotyczących wielkości przesyłanej informacji <html><title><prosty formularz></title> <form METHOD="POST"> Podaj swoje imię? <input type="text" name="myname"> <input type="submit" value="wyślij"> Formularz HTML kolejne kroki Początek. Znacznik HTM <form> Akcja. Atrybut action znacznika <form> jest adresem URL skryptu PHP Metoda. Podanie metody HTTP odpowiedzialnej za przetworzenie danych wejściowych (domyślnie GET) Tworzenie. Utworzenie formularza (przyciski, pola, itp.) Wysłanie. Utworzenie przycisku wysyłającego formularz sieciowy (uruchomienie programu z atrybutu action) Koniec. Zakończenie formularza znacznikiem Przykład <html> <head> <title>pierwszy formularz HTML</title> </head> <body bgcolor=yellow> <hr /> <form action="listing10.3.php" method="get"> <b>podaj swoje imię: </b> <input type="text" name="namestring" size="50"> <p/><b>napisz kilka słów o sobie: </b> <textarea name="comments" rows="5" cols="50">urodziłem się... </textarea>

5 Przykład cd. <p/><b>wybierz preferowany posiłek: </b> <input type="radio" name="choice" value="burger" />Hamburger <input type="radio" name="choice" value="fish" />Ryby <input type="radio" name="choice" value="steak" />Stek <input type="radio" name="choice" value="yogurt" />Jogurt <p /> <b>gdzie chciałbyś pracować?</b> <input type="checkbox" name="place1" value="la" />Los Angeles <input type="checkbox" name="place2" value="sj" />San Jose <input type="checkbox" name="place3" value="sf" Checked>San Francisco<p/> Przykład cd. <b>gdzie chciałbyś spędzić wakacje? </b> <select name="location"> <option selected value="hawaii" /> Hawaje <option value="bali" />Bali <option value="maine" />Maine <option value="paris" />Paryż </select> <p/> <input type="submit" value="wyślij"> </p> <input type="reset" value="wyczyść"> <hr /> Przykład cd. Przycisk Wyślij powoduje utworzenie następującego ciągu tekstowego: Jan+Kowalski&comments=Urodzilem+sie+w+Bialymstoku.&cho ice=burger&place1=la&location=paris PHP i formularze Dane przekazane z formularza do skryptu PHP są w nim dostępne poprzez tablice superglobalne: $_GET - zmienne przekazywane poprzez metodę HTTP GET $_POST zmienne przekazywane poprzez metodę HTTP POST $_REQUEST zmienne dostarczane do pliku poprzez metodę GET, POST oraz COOKIE (niezbyt bezpieczna opcja) $_SERVER[ REQUEST_METHOD ] pozwala sprawdzić, jaka metoda przesyłania danych została wykorzystana If ($_SERVER[ REQUEST_METHOD ] == GET ) {ciąg poleceń If ($_SERVER[ REQUEST_METHOD ] == POST ) {ciąg poleceń

6 Przykład plik HTML Przykład cd tablica $_GET <html><head><title>formularz HTML Form</title></head> <body bgcolor="#9999cc"> <font face="verdana" size="+1"> <form action="mk_plik2.php" method="get"> Proszę podać imię: <input type="text" size=50 name="your_name" /> Proszę podać numer telefonu: <input type="text" size=50 name="your_phone" /> Proszę podać adres <input type="text" size=50 name="your_ _addr" /> <input type="submit" value="wyslij" /> <input type="reset" value="wyczysc" /> <hr /> <html><head><title>przetwarzanie formularza</title> </head> // Używane są tablice superglobalne. echo 'Nazwisko: '.$_GET['your_name'].''; echo 'Numer telefonu: '.$_GET['your_phone'].''; echo ' '.$_GET['your_ _addr'].''; Przykład cd. tablica $_REQUEST Przykład cd funkcja extract() <html><head><title>przetwarzanie formularza</title> </head> <h3>zawartosc tablicy $_REQUEST</h3> foreach($_request as $klucz=>$wartosc) { echo "$klucz => $wartosc "; <html><head><title>przetwarzanie formularza</title> </head> <h3>działanie funkcji extract()</h3> extract($_request); echo 'Nazwisko: '.$your_name.''; echo 'Numer telefonu: '.$your_phone.''; echo ' '.$your_ _addr.'';

7 Przykład cd. tablica $_POST Dokument HTML (zmiany) <form action="mk_plik2.php" method="post"> <input type="submit" name="send" value="wyslij" /> Skrypt PHP <html><head><title>przetwarzanie formularza</title></head> <h3>tablica $_POST()</h3> if(!empty($_get)){ //obsługa tylko metody POST die('nieprawidlowy parametr. Prosze sprobowac ponownie. '); if($_post['send']=='wyslij') { // spr czy nacisnieto przycisk Wyslij echo 'Nazwisko: '.$_POST['your_name'].''; echo 'Numer telefonu: '.$_POST['your_phone'].''; echo ' '.$_POST['your_ _addr'].''; Lista wyboru Formularz HTML <html><head><title>lista wyboru</title></head> <body bgcolor="aqua"> <form action="mk_plik2.php" method="post"> <b>wybierz miejsce spędzania wakacji:</b> <select name="location[]" multiple="multiple"> <option>białystok <option>kraków <option>zakopane <option>sopot </select> <input type="submit" value="wyslij" /> <input type="reset" value="wyczysc" /> Przetwarzanie listy wyboru <html><head><title>przetwarzanie listy wyboru</title></head> <body bgcolor="8cccca"> <fieldset><legend><b>wybrane miejsca na spędzanie wakacji</b></legend> if (is_array($_post['location'])){ print '<ul>'; foreach ($_POST['location'] as $key=>$value){ print "<li>$key=>$value</li>"; print '</ul>'; </fieldset> Checkbox <html><head><title>lista wyboru</title></head> <body bgcolor="aqua"> <form action="mk_plik2.php" method="post"> <b>wybierz miasto:</b> <input type="checkbox" name="place[]" value="krakow" />Kraków <input type="checkbox" name="place[]" value="warszawa" />Warszawa <input type="checkbox" name="place[]" value="bialystok" />Białystok <input type="checkbox" name="place[]" value="zakopane" />Zakopane <input type="checkbox" name="place[]" value="poznan" Checked />Poznań <input type="submit" value="wyslij" /> <input type="reset" value="wyczysc" />

8 Checkbox - przetwarzanie <html><head><title>checkbox - przetwarzanie</title></head> <body bgcolor="8cccca"> </fieldset> <fieldset><legend><b>wybrane miasta</b></legend> extract($_post); if (is_array($place)){ print '<ul>'; foreach ($place as $key=>$value){ print "<li>$key=>$value</li>"; print '</ul>'; </fieldset> Przetwarzanie formularzy w dokumencie HTML bool isset(zmienna, ) sprawdza, czy zmiennej jest przypisana wartość i czy nie jest NULL. $var = ''; if (isset($var)) { //TRUE echo "Napis sie pojawi. Zmienna ma przypisaną wartość"; $var1 = NULL; if(isset($var1)){ // FALSE echo "Napis sie nie pojawi. Zmienna ma wartość NULL"; $_SERVER[ PHP_SELF ] ścieżka dostępu do aktualnie wykonywanego skryptu Przykład if (isset($_post['submit'])){ // Czy formularz został wysłany? $your_name = $_POST['your_name']; $your_phone = $_POST['your_phone']; print "<b>twoje imię to $your_name"; print "Twój numer telefonu to $your_phone"; print 'Scieżka dostępu do tego pliku to: '. $_SERVER['PHP_SELF'].""; else { <html><head><title>pierwszy formularz HTML</title></head> <body bgcolor="lightblue"><font size="+1"> <form action=" echo $_SERVER['PHP_SELF']; method="post"> <p /> Proszę podać imię: <input type="text" size=50 name="your_name" /> <p /> Proszę podać numer telefonu: <input type="text" size=50 name="your_phone" /> <p /> <input type="submit" name="submit" value="wyslij teraz" /> <input type=reset value="wyczysc"> <hr />

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie II IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 4 Zakres tematyczny zajęć Rozmieszczanie elementów za pomocą CSS; JavaScript wprowadzenie, zagadnienia podstawowe; Wykorzystanie JavaScript-u do kontroli formularzy. Rozmieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Przykład programu w PHP. Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1

Przykład programu w PHP. Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1 Przykład programu w PHP Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1 Przykład programu w PHP Wykład10.PHP ciągdalszy,str.1 Przeliczanie dnia roku na dzień i miesiąc: function jaka data($dni) {... Przykład programu w

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje składowane w bazie danych programy PL/SQL: procedury, funkcje, pakiety oraz

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework)

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Autor: Rob Allen, www.akrabat.com Tłumaczenie: Radosław Benkel, @singlespl Wersja dokumentu 1.7.5 Copyright 2006,

Bardziej szczegółowo

Powinieneś wiedzieć... Powinieneś znać podstawy języka i środowiska

Powinieneś wiedzieć... Powinieneś znać podstawy języka i środowiska Delphi i PHP Komunikacja Pomiędzy Delphi i PHP można stworzyć własne aplikacje do komunikacji pomiędzy tymi językami. Służy do tego metoda POST. Dowiesz się... W jaki sposób odebrać dane ze skryptu. W

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

Aktywne i dynamiczne strony WWW. Elementy projektowania stron WWW. Część 3. Formularze HTML przykład. Formularze HTML. dr inŝ.

Aktywne i dynamiczne strony WWW. Elementy projektowania stron WWW. Część 3. Formularze HTML przykład. Formularze HTML. dr inŝ. Aktywne i dynamiczne strony WWW Elementy projektowania stron WWW Część 3 dr inŝ. Tomasz Traczyk Formularze HTML Aktywne strony WWW Dynamiczne strony WWW 2 Formularze HTML Formularze HTML przykład Do czego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe. mgr inż. Aleksander Smywiński-Pohl. Elektroniczne Przetwarzanie Informacji

Aplikacje webowe. mgr inż. Aleksander Smywiński-Pohl. Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Plan prezentacji URL Komunikacja HTTP Formularze CGI JavaScript Frameworki webowe REST Plan prezentacji URL Komunikacja HTTP Formularze CGI JavaScript Frameworki

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008

SQL Server 2005. Łukasz Łysik llysik@gmail.com. 21 października 2008 SQL Server 2005 Łukasz Łysik llysik@gmail.com 21 października 2008 Zakres prezentacji SQL Server Management Studio Transakcje Lock, deadlocks Procedury CLR Triggery Service Broker SQL Server Profiler SQL

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład dwunasty PL/SQL, c.d. Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa dwunasty PL/SQL, c.d. 1 / 37 SQL to za mało SQL brakuje możliwości dostępnych w językach proceduralnych.

Bardziej szczegółowo

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html Workflow knowledge Skąd pobrać... 2 Jak uruchomić / zatrzymać workflow z poziomu kodu... 2 Przekazywanie parametrów pomiędzy klockami workflow... 3 Jak odczytać / zapisać wartość atrybutu globalnego (ItemType)...

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji:

Aby nie być gołosłownym, przejdźmy od słów do czynów. Połączymy się z naszą bazą utworzoną podczas wcześniejszych lekcji: PHP/Biblioteka PDO 1 PHP/Biblioteka PDO Biblioteka PDO Jeszcze rok temu programiści pragnący komunikować się z bazą danych poprzez PHP musieli zmagać się z wieloma problemami. Każdy serwer DB udostępniał

Bardziej szczegółowo

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Platforma.NET laboratorium 5 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Połączenie z bazą serwera Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej eraty Santander Consumer Banku

Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej eraty Santander Consumer Banku Santander Consumer Bank SA ul. Strzegomska 42c 53-611 Wrocław tel. 71 387 74 04 wsparcie@santanderconsumer.pl Instrukcja integracji systemów e-commerce z systemem internetowej sprzedaży ratalnej eraty

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP

Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Dr Janusz Górczyński Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu Projekt ADP Czym jest projekt ADP? Projekt Microsoft Access (.adp) jest typem pliku programu Access, który zapewnia skuteczny dostęp w trybie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012

Projektowanie baz danych. Bartosz Reichel PG 2011/2012 Projektowanie baz danych Bartosz Reichel PG 2011/2012 Zasady zaliczenia Laboratorium 50% Wykład (egzamin/zaliczenie) 50% Literatura Oracle Database 11g. Programowanie w języku PL/SQL, Michael McLaughlin,

Bardziej szczegółowo