Przeglądarka IW-SIRZ

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeglądarka IW-SIRZ"

Transkrypt

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: Wersja 6.0

2 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu Uruchomienie i logowanie do przeglądarki IW-SIRZ Obsługa przeglądarki IW-SIRZ Ekran główny przeglądarki IW-SIRZ Informacje o producencie Informacje o siedzibach stad Wyszukiwanie siedzib stad na podstawie numeru IW Wyszukiwanie siedzib stad na podstawie daty zarejestrowania Informacje o zwierzętach znakowanych indywidualnie Dane o paszportach Lista zdarzeń Raport potomstwa Informacje o zwierzętach znakowanych stadnie Lista zdarzeń dla grupy zwierząt Informacja o statusach epizootycznych

3 1. Informacje na temat dokumentu Historia wersji (zmian) dokumentu Nr wersji Data wersji Zmiany wprowadził(a) Opis Nazwa pliku WAiPS Utworzenie dokumentu Instrukcja użytkownika IW- SIRZ_v1.0.doc WAiPS Aktualizacja dokumentu Instrukcja użytkownika IW- SIRZ_v2.0.doc WAiPS Aktualizacja dokumentu Instrukcja użytkownika IW- SIRZ_v3.0.doc WAiPS Aktualizacja dokumentu Instrukcja użytkownika IW- SIRZ_v4.0.doc WAiPS Aktualizacja dokumentu Instrukcja użytkownika IW- SIRZ_v5.0.doc WAiPS Aktualizacja dokumentu Instrukcja użytkownika IW- SIRZ_v6.0.doc 3

4 2. Uruchomienie i logowanie do przeglądarki IW-SIRZ W celu uruchomienia przeglądarki IW-SIRZ należy za pośrednictwem przeglądarki internetowej wybrać adres strony internetowej: Na ekranie zostanie wyświetlone okno logowania do przeglądarki (Rysunek 1). Rysunek 1. Okno logowania Aby zalogować się do przeglądarki należy podać odpowiednie parametry logowania tj. nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybrać przycisk {Zaloguj}. UWAGA Trzykrotna próba podania błędnego hasła powoduje zablokowanie konta. W przypadku pierwszego logowania do przeglądarki zostanie wyświetlony ekran zmiany hasła. Aby zmienić hasło, należy dwukrotnie podać nowe hasło ustalone przez użytkownika. Nowe hasło musi zawierać, co najmniej 8 znaków w tym jedną małą literę, jedną dużą literę i jedną cyfrę. 4

5 3. Obsługa przeglądarki IW-SIRZ 3.1 Ekran główny przeglądarki IW-SIRZ Po zalogowaniu się do przeglądarki pojawi się ekran główny (Rysunek 2). Rysunek 2. Ekran główny przeglądarki IW-SIRZ Na ekranie głównym dostępne są następujące funkcje: - Informacje o producencie funkcja związana z wyszukiwaniem informacji o producencie, - Informacje o siedzibach stad funkcja związana z wyszukiwaniem informacji o siedzibie stada, - Informacja o zwierzętach funkcja związana z wyszukiwaniem informacji o zwierzętach, - Informacja o statusach epizootycznych funkcja związana wyszukiwaniem wniosków o zablokowanie i odblokowanie siedziby stada lub zwierzęcia oraz przeglądu wpisów w rejestrze statusów zwierząt i gatunków. Dodatkowo na górze ekranu znajdują się funkcje: - Wyloguj - powoduje wylogowanie użytkownika z przeglądarki IW-SIRZ, - Strona główna - przenosi użytkownika do strony głównej przeglądarki. Wszystkie funkcje umieszczone w górnej części ekranu dostępne są z każdego poziomu przeglądarki. Opcja Drukuj (Rysunek 3) dostępna we wszystkich funkcjach przeglądarki IW-SIRZ umożliwia wydruk prezentowanych danych. 5

6 Rysunek 3. Drukuj 3.2 Informacje o producencie Funkcja Informacje o producencie służy do wyszukiwania danych o producencie. Użytkownik ma do wyboru następujące kryteria wyszukiwania (Rysunek 4): - numer producenta - numer PESEL - numer REGON - numer NIP Rysunek 4. Funkcja wyszukiwania informacji o producencie Po wprowadzeniu jednego z kryteriów wyszukania i wybraniu przycisku {Sprawdź} przeglądarka wyświetli następujące informacje (Rysunek 5): - numer producenta, - imię i nazwisko, - adres, - telefon, - liczba siedzib stad. Rysunek 5. Informacje o producencie Wybranie funkcji Lista siedzib stad znajdującej się pod danymi producenta spowoduje wyświetlenie listy siedzib stad zarejestrowanych przez danego producenta (Rysunek 6). 6

7 Kliknięcie na numer siedziby stada spowoduje wyświetlenie informacji o siedzibie. Funkcje związane z siedzibami stad zostały dokładnie opisane w rozdziale 3.3 Informacje o siedzibach stad. Rysunek 6. Informacje o producencie lista siedzib stad 3.3 Informacje o siedzibach stad Funkcja Informacje o siedzibach stad służy do wyszukiwania danych o siedzibach stad. W celu wyszukania powyższych informacji należy wprowadzić numer siedziby stada a następnie wybrać przycisk {Sprawdź} (Rysunek 7). Rysunek 7. Wyszukiwanie siedzib stad Po wyszukaniu siedziby zostaną wyświetlone następujące informacje (Rysunek 8): - numer siedziby stada, - typ siedziby stada, - numer IW - lokalizacja siedziby stada przez adres lub działkę ewidencyjną, - data zarejestrowania i wyrejestrowania siedziby stada, - status epizootyczny gatunku i informacja czy zablokowane zwierze, - gatunki zwierząt przetrzymywanych w siedzibie stada. 7

8 Rysunek 8. Informacje o siedzibie stada W dolnej części ekranu znajdują się funkcje umożliwiające uzyskanie dodatkowych informacji: - Historia statusów, - Historia statusów gatunku, - Lista zdarzeń w stadzie, - Lista zwierząt, - Zwierzęta w stadzie, Historia statusów Funkcja umożliwia przegląd wszystkich wpisów w rejestrze statusów w odniesieniu do przeglądanej siedziby stada (Rysunek 9). Rysunek 9. Historia statusów Historia statusów gatunków Funkcja umożliwia przegląd wszystkich wpisów w rejestrze statusów w odniesieniu do przeglądanego gatunku zwierząt w siedzibie stada (Rysunek 10). 8

9 Rysunek 10. Lista wpisów dla określonego gatunku Lista zdarzeń w stadzie Funkcja umożliwia przegląd zdarzeń zwierzęcych, które zostały zgłoszone przez danego producenta. Wyświetlone zostają wszystkie zdarzenia zwierzęce bez względu na datę zgłoszenia i gatunek zwierzęcia (Rysunek 11). W przypadku, gdy liczba zdarzeń dla siedziby stada przekracza 200 użytkownik zostanie poinformowany komunikatem zostało wyświetlonych tylko 200 zdarzeń proszę wybrać węższy zakres dat i/lub gatunków. Rysunek 11. Lista zdarzeń w stadzie Parametry wyszukiwania (Rysunek 12) umożliwiają określenie gatunku oraz przedziału czasowego, dla jakiego zostaną wyświetlone zdarzenia. 9

10 Rysunek 12. Parametry wyszukiwania Uwaga Jeżeli użytkownik określi jedynie parametr data zdarzenia od wówczas przeglądarka wyświetli wszystkie zdarzenia od daty określonej przez użytkownika do daty bieżącej. Jeżeli użytkownik określi jedynie parametr data zdarzenia do wówczas przeglądarka wyświetli wszystkie zdarzenia od daty zarejestrowania siedziby do daty określonej przez użytkownika. Przeglądarka umożliwia uzyskanie dodatkowych informacji dostępnych na ekranie Lista zdarzeń w stadzie (Rysunek 11). Kliknięcie na typ zdarzenia spowoduje wyświetlenie na dole ekranu dodatkowych informacji o zdarzeniu (Rysunek 13). Rysunek 13. Dane zdarzenia Kliknięcie na numer identyfikacyjny spowoduje wyświetlenie danych zwierzęcia (Rysunek 14). Funkcje związane z przeglądem danych o zwierzęciu zostały opisane w rozdziale 3.4 Informacje o zwierzętach znakowanych indywidualnie. 10

11 Rysunek 14. Dane zwierzęcia Kliknięcie na numer siedziby stada spowoduje wyświetlenie informacji o siedzibie stada (Rysunek 8). Lista zwierząt Funkcja wyświetla listę wszystkich zwierząt znajdujących się w danej siedzibie stada (Rysunek 15). Kliknięcie na numer identyfikacyjny spowoduje wyświetlenie danych zwierzęcia (Rysunek 14). Funkcje związane z przeglądem danych o zwierzęciu zostały opisane w rozdziale 3.4 Informacje o zwierzętach znakowanych indywidualnie. Rysunek 15. Lista zwierząt w stadzie Zwierzęta w stadzie 11

12 Funkcja umożliwia wyświetlenie zwierząt znakowanych indywidualnie (Rysunek 16), które przebywały w danej siedzibie stada w okresie wskazanym przez użytkownika (Rysunek 17). Rysunek 16. Zwierzęta w stadzie Rysunek 17. Parametry wyszukiwania Uwaga Jeżeli użytkownik określi jedynie parametr data od wówczas przeglądarka wyświetli wszystkie zwierzęta z określonego gatunku, które znajdowały się w siedzibie stada od daty określonej przez użytkownika do daty bieżącej. Jeżeli użytkownik określi jedynie parametr data do wówczas przeglądarka wyświetli wszystkie zwierzęta z określonego gatunku, które znajdowały się w siedzibie stada od daty zarejestrowania siedziby stada do daty określonej przez użytkownika Wyszukiwanie siedzib stad na podstawie numeru IW Funkcja Wyszukiwanie siedziby stada na podstawie numeru IW służy do wyszukiwania danych o siedzibach stad przy użyciu Weterynaryjnego Numeru Identyfikacyjnego. 12

13 W celu wyszukania siedziby stada po numerze IW (lub jego fragmencie) należy w polu Numer IW [WNI] wpisać minimum 6 pierwszych cyfr Weterynaryjnego Numeru Identyfikacyjnego i użyć przycisku {Wyszukaj} (Rysunek 18) Rysunek 18. Wyszukiwanie siedzib stad na podstawie numeru IW W poniższym przykładzie, w wyniku wyszukiwania pojawią się wszystkie siedziby stad, które w systemie mają nadany numer IW zawierający wskazany ciąg znaków oraz dowolne rozszerzenie w dalszej części numeru IW (Rysunek 19). W przypadku podania całego numeru IW zostanie wyszukana ta siedziba stada, która w systemie IRZ posiada nadany numer IW podany w kryteriach wyszukiwania. Rysunek 19. Wynik wyszukiwania Numer siedziby stada jest aktywnym linkiem, który przeniesie użytkownika do okna Dane siedziby stada (patrz: Rysunek 8). Zmiana Numeru IW [WNI] oraz ponowne użycie funkcji {Wyszukaj} spowoduje wyświetlenie nowych danych spełniających zmienione kryteria wyszukiwania. Funkcja [Drukuj] umożliwia wydrukowanie wyniku wyszukiwania wraz z opisem kryterium wyszukiwania Wyszukiwanie siedzib stad na podstawie daty zarejestrowania Funkcja Wyszukiwanie siedzib stad na podstawie daty zarejestrowania służy do wyszukiwania danych o siedzibach stad danego typu zarejestrowanych w określonym przedziale czasu. W celu wyszukania powyższych informacji należy wprowadzić parametry zawężające wyszukiwanie: 13

14 - Data od... do w formacie (RRRR-MM-DD), - Województwo pole obowiązkowe, - Powiat pole obowiązkowe, - Gmina pole opcjonalne, - Typ siedziby pole opcjonalne, a następnie wybrać przycisk {Wyszukaj} (Rysunek 20). Rysunek 20. Wyszukiwanie siedzib stad na podstawie daty zarejestrowania W poniższym przykładzie, w wyniku wyszukiwania pojawią się wszystkie siedziby stad zarejestrowane w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, dowolnego typu, zarejestrowane od 1 do 15 stycznia 2010 r. (Rysunek 21) Rysunek 21. Wynik wyszukiwania Numer siedziby stada jest aktywnym linkiem, który przeniesie użytkownika do okna Dane siedziby stada. Zmiana kryteriów wyszukiwania oraz użycie funkcji {Wyszukaj} spowoduje wyświetlenie nowych danych spełniających określone kryteria. 14

15 Funkcja [Drukuj] umożliwia wydrukowanie wyniku wyszukiwania wraz z opisem kryterium wyszukiwania (Rysunek 22). Rysunek 22. Wynik wyszukiwania - podgląd wydruku 3.4 Informacje o zwierzętach znakowanych indywidualnie Funkcja Informacje o zwierzętach umożliwia wyszukiwanie informacji o zwierzętach z gatunku bydło, owce, kozy. Poniższy rozdział przedstawia przypadek wykorzystania funkcji dla zwierząt znakowanych indywidualnie. Funkcja ta umożliwia wyszukanie danych zwierzęcia które został przeznakowane wraz z informacją o poprzednim i nowym numerze identyfikacyjnym. W celu wyszukania informacji należy wprowadzić numer identyfikacyjny zwierzęcia a następnie wybrać przycisk {Sprawdź} (Rysunek 23). Wyszukując po starym numerze identyfikacyjnym wyświetli się wykaz zwierząt którym jest przypisany stary numer zwierzęcia. W celu przejścia do danych zwierzęcia należy kliknąć wyświetlony numer. Rysunek 23. Wyszukiwanie zwierząt Po wyszukaniu zwierzęcia przeglądarka wyświetli następujące informacje (Rysunek 24): - obecny i poprzedni numer identyfikacyjny, - nr duplikatu kolczyka, - gatunek, 15

16 - data urodzenia, - płeć i rasa, - numer identyfikacyjny matki, - status zwierzęcia i historia zdarzeń, - aktualny status epizootyczny. Rysunek 24. Informacje o zwierzętach W dolnej części ekranu znajdują się następujące funkcje, które umożliwiają uzyskanie dodatkowych informacji: - Dane o paszportach (tylko dla bydła), - Lista zdarzeń, - Raport potomstwa, - Historia statusów Dane o paszportach Funkcja umożliwia wyświetlenie informacji o paszporcie i duplikatach paszportu dotyczących daty wystawienia oraz numeru serii, które zostały wystawione dla danego zwierzęcia z gatunku bydło (Rysunek 25). 16

17 Rysunek 25. Dane o paszportach/duplikatach paszportu Kliknięcie na rodzaj dokumentu spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji znajdujących się na paszporcie (Rysunek 26). Rysunek 26. Dane z paszportu Lista zdarzeń Funkcja umożliwia wyświetlenie informacji o zdarzeniach dotyczących danego zwierzęcia (Rysunek 27). Informacje dotyczą typu zdarzenia, numeru siedziby stada zgłaszającej zdarzenie oraz daty złożenia zgłoszenia oraz daty zdarzenia i stanu zdarzenia. W przypadku zwierząt przeznakowanych lista zdarzeń wyświetlana jest w rozbiciu na zdarzenia odnotowane dla poszczególnych identyfikatorów. W celu przejścia do listy 17

18 zdarzeń dla zwierząt przeznakowanych, należy kliknąć numer identyfikacyjny wpisany w polu poprzedni numer identyfikacyjny bądź w polu obecny numer identyfikacyjny. Rysunek 27. Lista zdarzeń Kliknięcie na typ zdarzenia spowoduje wyświetlenie informacji o tym zdarzeniu (Rysunek 28). Rysunek 28. Dane zdarzenia Kliknięcie na numer siedziby stada spowoduje wyświetlenie informacji o siedzibie stada. Funkcje dotyczące informacji o siedzibie zostały opisane w rozdziale 3.3 Informacje o siedzibach stad Raport potomstwa Funkcjonalność Raport potomstwa dostępna jest z poziomu zakładki Informacja o zwierzętach. Funkcja ta pozwala na wyszukiwanie danych o potomstwie dla zwierząt z gatunku bydło, owce i kozy. W celu wyszukania powyższych informacji do pola Numer zwierzęcia należy wprowadzić numer identyfikacyjny zwierzęcia a następnie wybrać przycisk sprawdź (Rysunek 29). 18

19 Rysunek 29. Funkcjonalność raport potomstwa W przypadku, gdy wskazana sztuka posiada potomstwo w wyniku wyszukiwania pojawią się dane tych zwierząt (Rysunek 30). Rysunek 30. Wynik wyszukiwania potomstwa W przypadku, gdy któreś z wyszukanych zwierząt posiada potomstwo w kolumnie Potomstwo pojawi się przycisk Pokaż, którego wybranie spowoduje wywołanie funkcjonalności Raport potomstwa dla tego zwierzęcia. Funkcja [Drukuj] umożliwia wydrukowanie wyniku wyszukiwania. W przypadku próby wyszukania potomstwa dla samców bądź samic, które nie posiadają potomstwa użytkownik zostanie poinformowany o Braku wpisów (Rysunek 31). 19

20 Rysunek 31. Brak wyników wyszukiwania potomstwa 3.5 Informacje o zwierzętach znakowanych stadnie Poniższy rozdział opisuje przypadek użycia funkcji Informacje o zwierzętach dla zwierząt z gatunku świnie. W celu wyszukania informacji o zwierzęciu należy wprowadzić numer identyfikacyjny zwierzęcia a następnie wybrać przycisk {Sprawdź} (Rysunek 32). Rysunek 32. Wyszukiwanie Po wyszukaniu zwierzęcia przeglądarka wyświetli informacje dotyczące grupy zwierząt oznaczonych danym numerem identyfikacyjnym. Lista przedstawia numer producenta oraz numer siedziby stada, w której grupa świń się znajduje wraz z informacją o liczbie świń oraz historii zdarzeń (Rysunek 33). Rysunek 33. Dane grupy zwierząt 20

21 3.5.1 Lista zdarzeń dla grupy zwierząt W dolnej części ekranu znajduje się funkcja Lista zdarzeń, która wyświetla listę wszystkich zdarzeń zgłoszonych dla danej grupy zwierząt (Rysunek 34). Rysunek 34. Lista zdarzeń dla grupy zwierząt Kliknięcie na typ zdarzenia spowoduje wyświetlenie informacji o danym zdarzeniu (Rysunek 35). Rysunek 35. Dane zdarzenia Kliknięcie na numer siedziby stada spowoduje wyświetlenie informacji o siedzibie stada. Funkcje dotyczące informacji o siedzibie zostały opisane w rozdziale 3.3 Informacje o siedzibach stad. 21

22 3.6 Informacja o statusach epizootycznych Poniższy rozdział opisuje przypadek użycia funkcji Informacje o statusach epizootycznych. Funkcja umożliwia przegląd wniosków o zablokowanie/odblokowanie siedzib stad lub zwierząt oraz przegląd wpisów w rejestrze. Funkcja [Drukuj] umożliwia wydrukowanie wydruk wniosku i listy wpisów w rejestrze. W celu wyszukania wniosków o zablokowanie/odblokowanie siedzib stad lub zwierząt należy wprowadzić np. numer siedziby stada a następnie wybrać przycisk {Sprawdź} (Rysunek 36). Rysunek 36. Wyszukiwanie wniosków Po wyszukaniu wniosków przeglądarka wyświetli informacje o wnioskach wprowadzonych dla wskazanych w parametrach wyszukiwania (Rysunek 37). Rysunek 37. Lista wniosków Kliknięcie na numer siedziby stada spowoduje wyświetlenie informacji o siedzibie stada (Rysunek 8). Kliknięcie na identyfikator wniosku spowoduje wyświetlenie przeglądu wniosku o zmianę statusu epizootycznego siedziby stada (Rysunek 38). 22

23 Rysunek 38. Przegląd danych wniosku W celu wyszukania wpisów w rejestrze siedzib stad lub zwierząt zablokowanych należy wprowadzić np. numer siedziby stada a następnie wybrać przycisk {Sprawdź} (Rysunek 39). Rysunek 39. Przegląd danych wniosku W wyniku wyszukiwania wyświetlona zostanie lista wpisów w rejestrze statusów wskazanych w parametrach wyszukiwania (Rysunek 40). 23

24 Rysunek 40. Przegląd wpisów w rejestrze statusów Kliknięcie na numer siedziby stada spowoduje wyświetlenie informacji o siedzibie stada (Rysunek 8). Kliknięcie na identyfikator wniosku spowoduje wyświetlenie przeglądu wniosku o zmianę statusu epizootycznego siedziby stada (Rysunek 38). 24

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0

Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 02.01.2014 Wersja 9.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Departament Rejestracji Zwierząt. Podręcznik Użytkownika PA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Departament Rejestracji Zwierząt. Podręcznik Użytkownika PA Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika PA Data opracowania: 07.01.2014 Spis treści 1 Uruchomienie klienta... 3 1.1 Uruchomienie aplikacji...

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJI CIENKI KLIENT IRZ

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJI CIENKI KLIENT IRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJI CIENKI KLIENT IRZ (PRZEZNACZONA DLA POSIADACZY ZWIERZĄT) Wersja 5.0 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl

Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl Wersja: 1.0 Autor: Bartłomiej Barlakowski Spis treści Rejestracja użytkownika i jego aktywacja w systemie... 3 Złożenie wniosku o uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. Instrukcja erejestracji Kliniki Nova. 1. Opis funkcji systemu erejestracji: 1.1 użytkownik nie zalogowany. Wyszukiwanie wizyt. 1. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na przeszukiwanie dostępnych wizyt. 2. Poprzez

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych

Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych Portal Wykaz udostępnia wyszukiwarkę kart informacyjnych. Można z niej korzystać bez konieczności logowania. Wyszukiwarka składa się z dwóch głównych elementów:

Bardziej szczegółowo

Lab2kWeb przeglądanie wyników laboratoryjnych

Lab2kWeb przeglądanie wyników laboratoryjnych Lab2kWeb przeglądanie wyników laboratoryjnych 1. Logowanie użytkownika do serwisu Po uruchomieniu przeglądarki system wyświetli informacje o laboratorium, z którego będą przeglądane wyniki badań oraz pola

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA

E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA E-BOK DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA Włocławek, 2018 SPIS TREŚCI 1. REJESTRACJA I LOGOWANIE W SERWISIE E-BOK 3 1.1 Rejestracja... 3 1.1 Logowanie... 5 1.1.1 Przypomnienie hasła... 5 2. FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 30.03.2011r. Opracował: Mariusz Tomza Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Zmiana hasła użytkownika... 5 Wprowadzanie nowych zgłoszeń do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu:

Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek. Logowanie do portalu: Instrukcja obsługi portalu wersja dla aptek Logowanie do portalu: Aby zainicjować serwis www, należy uruchomić przeglądarkę internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox itp.) i w pasku adresu przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok 3 2. Logowanie do

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosko w Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 2.0 (grudzień 2017) Strona 1 Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC MINISTERSTWO FINANSÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC 2015-09-30 Spis treści 1. Informacje o ebooking TRUCK (użytkownik zalogowany oraz niezalogowany)... 3 1.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF

IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF Magdalena Zasępa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH KROK 1: REJESTRACJA I LOGOWANIE DO SYSTEMU Strona główna Bazy Usług Rozwojowych znajduje się pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 1. W jej górnym prawym

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

ProfLab Wyniki Online

ProfLab Wyniki Online ProfLab Wyniki Online !!!UWAGA!!! Do prawidłowego działania strony niezbędne jest zainstalowanie programu Adobe Flash Player: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/ Do podglądu pobranych plików z wynikami

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji psychologicznych (PS) i rehabilitacyjnych (RE) v.2016.07.001 25-08-2016 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 1612 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01. VULCAN Innowacji

PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01. VULCAN Innowacji PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01 VULCAN Innowacji Streszczenie Dokument zawiera instrukcję opisującą Portal Klienta, za pomocą którego Użytkownik może przekazać zgłoszenie do Centrum Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne

Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne eportal pacjenta Nie wszystkie funkcje e-rejestracji wymienione w poniższej instrukcji są dostępne Aplikacja eportal pacjenta firmy CompuGroup Medical Polska to elektroniczny System rejestracji pacjentów

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola?

Nabór Przedszkola. Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? Nabór Przedszkola Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola? Jeśli gmina prowadzi elektroniczną rekrutację do przedszkoli z wykorzystaniem systemu Nabór Przedszkola, to rodzic może zarejestrować

Bardziej szczegółowo

PORTAL PACJENTA CONCIERGE

PORTAL PACJENTA CONCIERGE PORTAL PACJENTA CONCIERGE Podręcznik użytkownika Streszczenie Niniejszy dokument stanowi opis funkcji i procesów przeprowadzanych przez pacjenta w ramach systemu Concierge. Spis treści 1 Słownik pojęć...

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego.

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego. Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla Administratorów Uprawnień Instytucji (AUI) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Administrator Uprawnień Instytucji (AUI)

Bardziej szczegółowo

WOPZ Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych instrukcja dla doradcy

WOPZ Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych instrukcja dla doradcy WOPZ Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych instrukcja dla doradcy 1. Ekran powitalny z logowaniem Okno główne z ekranem logowania oraz menu główne. Menu aplikacji z odnośnikami do instrukcji wypełniania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków

Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków Instrukcja Obsługi aplikacji Generator wniosków 1 Spis treści 1.Logowanie w aplikacji...3 1.1.Zakładanie konta przez nowego Użytkownika...3 1.2.Logowanie Użytkownika z aktywnym kontem...5 2.Rejestracja...5

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia:

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: 801 10 20 30 Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika

Dokumentacja Użytkownika Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Koszalin Dokumentacja Użytkownika EWIDENCJA PASZPORTÓW Spis treści 1. Nowy paszport... 5 a. Dane paszportu... 6 b. I Właściciel... 6 c. II Opis zwierzęcia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika dla użytkowników BOK i OD

Instrukcja użytkownika dla użytkowników BOK i OD Instrukcja użytkownika dla użytkowników BOK i OD Zakres systemu wg wersji 2.0.0 na dzień 25.04.2018: - logowanie do systemu - zgłaszanie i wyszukiwanie szkód - zgłaszanie i wyszukiwanie reklamacji - wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU .... 3 4 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU PERSONELU 1. ZAKŁADANIE KONTA..2 2. LOGOWANIE....... 3 3. ZMIANA HASŁA 3.1. Aktualne hasło jest znane 3.2. Aktualne hasło nie jest znane....... 4. WPROWADZENIE/ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Infolinia pomocy SIOEPKZ, telefon: godziny pracy: dni robocze od 7:30 do 17:30 lub 24h w dni określone w komunikacie dyrektora CKE

Infolinia pomocy SIOEPKZ, telefon: godziny pracy: dni robocze od 7:30 do 17:30 lub 24h w dni określone w komunikacie dyrektora CKE Numer instrukcji dla Dyrektora OE: 0029 (wersja 2.0) Instrukcja przygotowania Protokołu z przebiegu części praktycznej egzaminu dla Dyrektora Ośrodka Egzaminacyjnego (OE), Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca uprawnień dysponenta i oferenta. Wersja: 1.1

Instrukcja dotycząca uprawnień dysponenta i oferenta. Wersja: 1.1 Instrukcja dotycząca uprawnień dysponenta i oferenta Wersja: 1.1 Konstancin-Jeziorna 2018 Historia aktualizacji Data Firma Wersja Opis zmiany 11.07.2018 PSE S.A. 1.0 Publikacja dokumentu 05.11.2018 PSE

Bardziej szczegółowo

Moja Polisa Podręcznik użytkownika. Infolinia 801 120 000

Moja Polisa Podręcznik użytkownika. Infolinia 801 120 000 Moja Polisa Podręcznik użytkownika Infolinia 801 120 000 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Wprowadzenie... 3 2 Serwis Moja Polisa... 3 2.1 Rejestracja użytkownika... 3 2.2 Logowanie... 5 2.3 Strona główna...

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Tworzenie listy kontynuujących na podstawie przyjętych w ubiegłym roku

Nabór Przedszkola. Tworzenie listy kontynuujących na podstawie przyjętych w ubiegłym roku Nabór Przedszkola Jak wprowadzić dzieci, które kontynuują uczęszczanie do przedszkola? W aplikacji Nabór Przedszkola listę dzieci kontynuujących uczęszczanie do przedszkola można utworzyć poprzez: 1. wybranie

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego.

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego. Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla Administratorów Uprawnień Instytucji (AUI) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Administrator Uprawnień Instytucji (AUI)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH INSTRUKCJ UŻYTKOWNIK REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH Spis treści 1 Rejestracja... 2 2 Logowanie do systemu... 8 3 Informacje podstawowe cz. I... 11 4 Informacje podstawowe cz. II... 19 5 Kryteria minimalne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Baza Danych Członków SEP / 1

Instrukcja użytkownika. Baza Danych Członków SEP / 1 Instrukcja użytkownika Baza Danych Członków SEP 09.2017 / 1 Spis treści 1. Pierwsze logowanie... 4 2. Interfejs i dostępne opcje... 8 3. Zarządzanie Oddziałem... 11 I. Dodawanie Oddziału... 11 II. Edycja

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja konta. Krok 1: Wnioskodawca przechodzi na ekran rejestracji klikając w przycisk "Zarejestruj się". Krok 2:

1. Rejestracja konta. Krok 1: Wnioskodawca przechodzi na ekran rejestracji klikając w przycisk Zarejestruj się. Krok 2: Instrukcja obsługi Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej proces rejestracji konta oraz złożenia wniosku przez wnioskodawcę 1. Rejestracja konta Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant 05-10-2018 Spis treści 1. Logowanie do systemu...3 2. Przyciski w systemie...4 3. Moi pacjenci...5 4. Lista pacjentów

Bardziej szczegółowo

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki...

Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2. Wstęp... 3. 1. Dostęp... 4. 2. Rejestracja... 5. 3. Logowanie... 7. 4. Wyszukiwanie przesyłki... ł ł ść ś ł ę Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Spis treści Wstęp... 3 1. Dostęp... 4 2. Rejestracja... 5 3. Logowanie... 7 4. Wyszukiwanie przesyłki... 9 5. Lista przesyłek... 12 6. Szczegóły przesyłki...

Bardziej szczegółowo

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika Pion Informatyzacji i Transakcji Elektronicznych efaktura Kärcher Wersja dokumentu 1.11 Warszawa, luty 2010r. SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE... 3 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z SYSTEMEM... 3 3 PROCES LOGOWANIA I WYLOGOWANIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k

Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Podręcznik korzystania z platformy szkoleniowej i szkoleń elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z możliwością, form

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015

e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015 e-szpital Instrukcja użytkownika Treść dokumentacji jest aktualna w momencie wydania. Bytom, maj 2015 Niniejsza publikacja i jej treść jest własnością Gabos Software Sp. z o.o. Gabos Software Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku w placówkach medycznych, zostanie wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu dostępny jest pod adresem https://personel.nfz-krakow.pl/

Portal Personelu dostępny jest pod adresem https://personel.nfz-krakow.pl/ Przed przystąpieniem do pracy na Portalu Personelu. W związku z faktem udostępniania funkcjonalności Portalu Personelu za pośrednictwem bezpiecznego protokołu https, dla interfejsu aplikacji nie działają

Bardziej szczegółowo

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian MUNSOL - Dokument zmian 1 Spis treści Munsol - dokument zmian Spis treści 2 Wprowadzenie 3 Wprowadzone zmiany 3 1. Logowanie z użyciem karty. 3 2. Strona główna 4 3. Komunikaty informacyjne 4 4. Listy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do SIOEPKZ

Instrukcja do SIOEPKZ Instrukcja do SIOEPKZ Dla roli: Raporty Wersja: 1.2 Data: 2014-01-15 Strona 1 z 16 Spis treści Spis treści... 2 Spis ilustracji... 2 1. Wprowadzenie... 4 2. Aktywacja konta i logowanie do aplikacji SIOEPKZ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant 02-02-2018 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Przyciski w systemie... 4 3. Moi pacjenci... 5 4. Lista pacjentów

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie z systemie ewuś statusu uprawnienia do świadczeń dla wybranego pacjenta.

Nowa funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie z systemie ewuś statusu uprawnienia do świadczeń dla wybranego pacjenta. Raport Nr 44/2012 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2012 WERSJA Nr 2012.03.0.05 z dnia 2012-10-23 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M11 TERMINARZ 1. Poprawiono błąd zapytania, który mógł powodować

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do SIOEPKZ

Instrukcja do SIOEPKZ Instrukcja do SIOEPKZ Dla roli: Specjalista ds. niepełnosprawności Wersja: 1.2 Data: 2015-01-15 Strona 1 z 16 Spis treści Spis treści... 2 Spis ilustracji... 2 1. Wprowadzenie... 4 2. Aktywacja konta i

Bardziej szczegółowo

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/

https://www.nfz-zielonagora.pl/clo_wl/ pierwsze kroki Spis treści 1. Logowanie... 1 2. Zmiana hasła... 2 3. Dane potrzebne do odzyskiwania hasła... 3 4. Odzyskiwanie hasła... 4 a) skorzystanie z opcji odzyskiwania hasła przez odpowiedź na pytanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU wersja 1.0 Uwagi ogólne: Aplikacja była testowana i działa poprawnie na przeglądarkach: Chrome Desktop 16+ Firefox Desktop 15+ Safari Desktop 5+ Opera Desktop 10+ Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A.

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. Logowanie do systemu Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://wyciagi.nestbank.pl Informacja o utworzonym dla Państwa koncie w aplikacji, przekazywana

Bardziej szczegółowo

(system będzie rozbudowywany o dodatkowe funkcje w zakresie modyfikacji zgłoszonych pojazdów oraz ponownego generowania certyfikatów)

(system będzie rozbudowywany o dodatkowe funkcje w zakresie modyfikacji zgłoszonych pojazdów oraz ponownego generowania certyfikatów) Instrukcja użytkownika dla koordynatorów Zakres systemu wg wersji 1.3.5 na dzień 11.10.2017: - logowanie do systemu - dodawanie nowego pojazdu - modyfikacja pojazdu - polisowanie (system będzie rozbudowywany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Podręcznik Użytkownika Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Warszawa, maj 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Wymagania systemowe warstwy

Bardziej szczegółowo

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Program Uczenie sie przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Szkół Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Do rejestracji w systemie OnLine wymagane jest: Przeglądarka Firefox -

Bardziej szczegółowo