Nie wszystkie typy ubezpieczenia OC są obowiązkowe, ale ich zaniechanie może przynieść firmie nieodwracalne szkody.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie wszystkie typy ubezpieczenia OC są obowiązkowe, ale ich zaniechanie może przynieść firmie nieodwracalne szkody."

Transkrypt

1 Nie wszystkie typy ubezpieczenia OC są obowiązkowe, ale ich zaniechanie może przynieść firmie nieodwracalne szkody. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej uwalnia przedsiębiorcę od finansowych skutków szkody polegającej na uszkodzeniu ciała lub mienia osoby trzeciej. Mimo że nie wszystkie typy ubezpieczenia OC są obowiązkowe, ich zaniechanie może przynieść firmie nieodwracalne szkody. Zjawisko odpowiedzialności cywilnej ma swoją obszerną wykładnię prawną, ale w niniejszym artykule skoncentruję się na praktyce zawierania ubezpieczenia przez małych i średnich przedsiębiorców. Do teorii ograniczymy się tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do dalszego wyjaśnienia, dlaczego owo ubezpieczenie trzeba mieć i jak je zawierać. Punktem wyjścia powinien zatem być artykuł 415 k.c. który stanowi, że: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia". W ślad za tym powstał produkt ubezpieczeniowy, którego istota polega na tym, że towarzystwo ubezpieczeń bierze na siebie zobowiązanie do naprawienia szkody w zamian za umówioną składkę płaconą przez potencjalnego sprawcę szkody. Zobowiązanie reguluje się przez wypłacenie odszkodowania w postaci uzgodnionej sumy pieniężnej. Ubezpieczenie OC ma spełniać dwie funkcje - z jednej strony chronić majątek osoby ubezpieczonej (sprawcy) przed zagrażającymi obciążeniami, które wynikły z tytułu konieczności naprawienia wyrządzonej szkody, z drugiej strony ma chronić poszkodowanego przed ewentualną niewypłacalnością sprawcy szkody. Innymi słowy - towarzystwo ubezpieczeń jest gwarantem, że pieniądze dla ofiary szkody będą, a sprawca nie pójdzie z torbami. Obowiązkowe czy nie 1 / 8

2 Dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest jednym z podstawowych i niezbędnych ubezpieczeń. Każde bowiem działanie na styku z osobami trzecimi rodzi ryzyko wyrządzenia im szkody. Niekiedy to ryzyko jest nieuniknione i niesie ważkie skutki społeczne - co powoduje, że OC stało się decyzją parlamentów ubezpieczeniem obowiązkowym. W Polsce dotyczy to OC posiadaczy pojazdów samochodowych i OC rolników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz OC zawodowej niektórych grup: notariuszy, projektantów, zawodowych przewoźników, brokerów ubezpieczeniowych (!). Inne ubezpieczenia OC są dobrowolne. Ze względów praktycznych ograniczę się do czterech produktów z gamy ubezpieczeń OC, które mogą mieć zastosowanie do działalności gospodarczej niemal każdej firmy: OC ogólnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, OC za produkt, OC najemcy oraz OC pracodawcy. Pominę także odpowiedzialność kontraktową, koncentrując się wyłącznie na odpowiedzialności pozaumownej (deliktowej). Z tytułu prowadzenia działalności Wyobraźmy sobie salon samochodowy, w którym sprzedawca demonstruje auto potencjalnemu nabywcy. Oglądają silnik, gdy nagle zwalnia się zaczep otwartej pokrywy silnika i ta ląduje na głowie nachylonego nad komorą silnika klienta. Przygoda kończy się dla poszkodowanego zabiegiem chirurgicznym i pobytem w szpitalu oraz utratą części zarobków w okresie leczenia i rekonwalescencji. Chociaż przyczyną szkody mogła być wada fabryczna auta, odpowiedzialność spadła na właściciela salonu - odpowiada on bowiem za bezpieczeństwo swoich gości. Musiał więc pokryć wszystkie koszty, jakie poniósł poszkodowany. A oto inny, całkiem banalny przypadek. Do niewielkiego sklepiku osiedlowego położonego poniżej poziomu parteru prowadziły trzy stopnie w dół. Właściciel nie oczyścił ich z lodu ukrytego pod warstwą śniegu. Starsza pani poślizgnęła się i upadła łamiąc sobie nogę. Odpowiedzialność właściciela sklepu była bezsporna - mimo że schody znajdowały się na zewnątrz sklepiku i były składnikiem mienia spółdzielczego, stanowiły jedyną drogę dojścia po 2 / 8

3 zakupy. Inny przypadek przytrafił się kelnerowi w niewielkiej, ale eleganckiej, prywatnej restauracji. Ten niosąc potrawę w sosie, zderzył się ze wstającą od stolika panią w wytwornej wieczorowej sukni. Klientka zrobiła wszystko, aby dowieść, że suknia straciła wszelkie walory użytkowe. Właściciel lokalu bez wahania zgodził się uznać swoją odpowiedzialność. Są to przypadki, przed których konsekwencjami dobrze chroni ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiedzialność za produkt OC za produkt może narazić na znacznie poważniejsze konsekwencje. Sprowadza się do tego, że producent odpowiedzialny jest za wszelkie szkody spowodowane użytkowaniem jego produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i dotrzymaniem przez użytkownika wszelkich innych reżimów bezpieczeństwa. Przyczyną szkody może być ukryta wada produktu, której producent nie był świadomy, ale może także być np. luka w instrukcji lub niepoprawne jej przetłumaczenie z języka obcego. Do anegdot przeszło roszczenie pewnej pani, która w pralce automatycznej wyprała kota, bo przecież w instrukcji nie było napisane, że nie wolno... Jak bardzo ostrożność producentów została wyczulona na potencjalne zagrożenie ich wyrobami, niech świadczy choćby ostrzeżenie drukowane na foliowych opakowaniach zabawek dla dzieci: Uwaga! Założenie tego woreczka przez dziecko na głowę grozi uduszeniem!. Spektrum zagrożeń w tym obszarze jest niezwykle szerokie, dlatego wymienięę tylko niektóre - przemysł spożywczy i farmaceutyczny, środki ochrony roślin, narzędzia, sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki, sprzęt rehabilitacyjny czy kosmetyki. Z drugiej strony są producenci, którzy mają pełną świadomość, że ich produkty zagrażają zdrowiu i... także się ubezpieczają oraz znajdują towarzystwa, które zgadzają się zaakceptować ryzyko. Dobitnym przykładem są producenci papierosów - koncerny tytoniowe mają OC produktu! 3 / 8

4 Odpowiedzialność najemcy OC najemcy lokalu sprowadza się do odpowiedzialności tegoż najemcy wobec wynajmującego. Odpowiada on bowiem za szkody wyrządzone w konstrukcji lub wyposażeniu lokalu, jeśli wyposażenie to było własnością wynajmującego. Najczęściej są to szkody z powodu pożaru lub zalania, które powstały z ewidentnej winy najemcy. Odpowiedzialność pracodawcy OC pracodawcy to obszerny temat, na ogół dobrze rozpoznany przez zainteresowanych. Warto podkreślić, że w krajach wysoko rozwiniętych jest to ubezpieczenie obowiązkowe, za które odpowiada sam pracodawca. W Polsce odpowiedzialność tę wciąż dzierży instytucja państwowa ZUS, ale i u nas dostrzega się niedostatek tej ochrony i co bardziej światli oraz wrażliwi pracodawcy uzupełniają świadczenia państwowe własną polisą, gwarantującą pracownikowi godziwe świadczenie za utratę zdrowia lub cennego mienia. Świadomość poszkodowanych 4 / 8

5 Limit odpowiedzialności to maksymalna suma odszkodowania, jaką zgodzi się wypłacić towarzystwo w przypadku wystąpienia szkody. Limit ten określa sam ubezpieczony. Wysokość limitu zależy - w wielkim skrócie - od świadomości prawnej na obszarze, gdzie ma działać polisa oraz od praktyki orzecznictwa sądowego. Mówiąc językiem potocznym - jeśli poszkodowany jest świadomy swoich praw do wystąpienia z roszczeniem i orientuje się co do wysokości odszkodowania jakie mógłby uzyskać, to zakłada się, że wystąpi o sumę możliwie najwyższą. Pomoże mu w tym sprawny adwokat, który zna praktykę orzecznictwa i wykorzysta wszystkie atuty - zwłaszcza wówczas, gdy pojedyncza poszkodowana ma przeciwko sobie sprawcę w postaci przedsiębiorstwa. W USA znane jest zjawisko tzw. głębokiej kieszeni - im bogatszy jest sprawca, tym głębiej sięga się do jego kieszeni. W Polsce zjawisko to już zaczyna mieć miejsce, a spory sądowe są na ogół rozstrzygane na korzyść słabszego. Stąd tak ważne jest, aby limit odpowiedzialności był skalkulowany na takim poziomie, aby nie przekroczyła go wysokość roszczenia. Dopiero wówczas ubezpieczenie uważa się za skuteczne - gdy cały koszt szkody pokrywa towarzystwo ubezpieczeń. W praktyce przyjmuje się zatem wyższy limit odpowiedzialności dla obszarów Europy Zachodniej i USA, a niższy dla Polski. Skala ryzyka Limit ten zależy również od rodzaju działalności ubezpieczonego i związanych z tym ryzyk. Na niższy może pozwolić sobie np. właściciel biura usług prawnych lub niewielkiej hurtowni sprzedający lokalnym detalistom, ale już wyższy powinien przyjąć właściciel dużej hurtowni, po której poruszają się wózki widłowe (potrącenie klienta!) zaś znacznie wyższy - producent rowerów, któremu ramy dostarcza podwykonawca. 5 / 8

6 Dobrym, choć bolesnym wyznacznikiem limitu jest szkoda, która już nas dotknęła. Dlatego cenna jest wiedza o podobnych wypadkach na rynku. Doświadczenie takie może posiadać również obsługujący nas broker ubezpieczeniowy. Byłoby zatem ryzykowne i nieuzasadnione wymienianie w tym miejscu konkretnych sum. Warto także zaznaczyć to, że mówimy tu o szkodach maksymalnych, konsumujących cały limit odpowiedzialności. Ze statystyki wynika, że częstsze są szkody poniżej limitu, ale istota ubezpieczenia tkwi w tym, że bezpieczniej jest przygotować się na najgorsze. Szacowanie ceny Wyznaczając cenę za ubezpieczenie OC, towarzystwa biorą pod uwagę wysokość limitu odpowiedzialności, obszar, na którym ma działać ubezpieczenie, rodzaj działalności ubezpieczonego, wysokość przewidywanych rocznych obrotów, liczbę pracowników, a w niektórych przypadkach łączną wysokość miesięcznych wynagrodzeń w firmie. Nie wahajmy się zatem udzielić pełnej informacji w tym zakresie towarzystwu lub brokerowi. Niepełna informacja spowoduje, że towarzystwo i tak poprosi o uzupełnienie, a w razie odmowy zrezygnuje ze złożenia swojej oferty. I jeszcze jedna ważna uwaga - zarówno towarzystwo, jak i broker mają ustawowy obowiązek traktowania tego typu informacji jako poufnych - dlatego nie miejmy obaw, że trafią one w niepowołane ręce. Skoro już dojdzie do wyznaczenia konkretnej ceny, czyli składki - jej wysokość możemy ocenić wyłącznie przez porównanie jej z ofertami proponowanymi przez inne towarzystwa. Poza składką, w cenę ubezpieczenia OC wchodzą również tzw. franszyzy, czyli udziały własne ubezpieczonego. Są to sumy potrącane przez towarzystwa z każdego wypłaconego odszkodowania. Stosuje się je wyłącznie przy szkodach rzeczowych. W przypadku uszkodzeń ciała udziały własne nie występują. Są to na ogół sumy niewysokie, a ich sens sprowadza się do tego, że likwidacja małej szkody rzeczowej, która nie przekracza udziału własnego, jest droższa niż wypłacone odszkodowanie, dlatego skórka nie warta wyprawki. Poza tym taka franszyza jest czynnikiem dopingującym klienta, aby się przed małymi szkodami skutecznie zabezpieczał. 6 / 8

7 Co poza składką? Nie zapominajmy jednak, że cena ubezpieczenia to istotna, ale nie jedyna podstawa wyboru. Ważny jest zakres ochrony. To ta sama zasada, wedle której mercedes jest droższy od forda. Dlatego warto zebrać kilka ofert z rynku. Zawierając ubezpieczenia należy pamiętać także o wyłączeniach odpowiedzialności towarzystwa - to jest zdarzeniach, za których skutki towarzystwa nie wypłacą odszkodowania. Wyłączenia zapisane są w warunkach ogólnych ubezpieczenia (OWU) każdego towarzystwa. W przypadku OC standardem jest wyłączenie umyślnego działania ubezpieczonego na szkodę osoby trzeciej, szkoda wyrządzona osobie bliskiej ubezpieczającego (współmałżonek, rodzeństwo, rodzice, dzieci, dziadkowie), rażące niedbalstwo ubezpieczonego oraz szkody pozostające w związku z działaniami wojennymi, zamieszkami, strajkami oraz aktami terroryzmu lub sabotażu. Należy jednak koniecznie sprawdzić, czy przypadkiem nie są wyłączone ryzyka, na których obecności nam szczególnie zależy, np. ryzyko nieumyślnego zanieczyszczenia środowiska wskutek naszej działalności. Jeśli tak się stanie, istnieje możliwość negocjowania z towarzystwem włączenia tego ryzyka do ochrony - naturalnie za dodatkową składkę. Jeśli w wyłączeniach są zapisy budzące wątpliwości, prośmy towarzystwo lub brokera o wyjaśnienie. Pierwszeństwo k.c. Nie tylko w przypadku ubezpieczeń OC, ale we wszystkich rodzajach ubezpieczeń 7 / 8

8 zastosowanie ma następująca zasada - pierwszeństwo mają przepisy kodeksu cywilnego, a w następnej kolejności ustawa o prowadzeniu działalności ubezpieczeniowej, OWU i szczególne warunki ubezpieczenia odnoszące się do danej umowy ubezpieczenia. Jednak zawierając ubezpieczenie OC, warto odświeżyć naszą wiedzę o roszczeniach. Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 442 par. 1): roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednak w każdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem dziesięciu lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Tabela: oferta ubezpieczeń dla MSP - plik Excel 8 / 8

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej INDEKS UK/OC/000/01/01/08 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot ubezpieczenia... 2 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 2 3. Osoby dodatkowo ubezpieczone...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Osób Fizycznych w Życiu Prywatnym KOD: C-OCŻP-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ILONA KWIECIEŃ. Wprowadzenie. Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka

ILONA KWIECIEŃ. Wprowadzenie. Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka ILONA KWIECIEŃ Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka poniesienia ciężaru kompensacji szkód na osobie poprzez obowiązkowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w Ŝyciu prywatnym zmienione Aneksem nr 1 tekst jednolity Kto moŝe się ubezpieczyć 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 r. JAK ZAPEWNIĆ SOBIE UDANE WAKACJE,, CZYLI KILKA INFORMACJI O UBEZPIECZENIACH TURYSTYCZNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 r. Aby zapewnić sobie udany wakacyjny wypoczynek, trzeba odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów Ubezpieczenia Sumplement do wykładów I. Podział ubezpieczeń na działy i grupy wg polskiego prawa (w skrócie) Dział I Ubezpieczenia na życie(szerzej na ten temat w wykładzie nr 4) 1. Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo