Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2"

Transkrypt

1 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2

2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp Kontekst dokumentu Cel i przeznaczenie dokumentu Dokumenty obowiązujące i pomocnicze Dokumenty obowiązujące Dokumenty pomocnicze Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Koncepcja architektury systemu Wizja architektury Architektura biznesowa Architektura danych i aplikacji Komponenty techniczne Rola komponentów architektury Architektura logiczna ZEFIR Podstawowe obiekty informacyjne Wzorce architektoniczne Identyfikacja i dane podmiotów Komunikacja między systemami Konstrukcja usług Konstrukcja przepływów danych Architektura danych Model procesów biznesowych obszarów biznesowych systemu Wysokopoziomowa mapa procesów biznesowych Podobszar procesów zarządczych Proces zarządczy:.. Ustalanie schematów księgowych Proces zarządczy:.2. Definiowanie dokumentów (i raportów oraz uzgadnianie procesów) Podobszar poboru podatków Proces operacyjny: 2.. Przyjmowanie deklaracji (podatkowych) Proces operacyjny: 2.2. Weryfikacja deklaracji i wpłat (z uwzględnieniem dokumentów dodatkowych) Proces operacyjny: 2.3. Zapewnianie banderol (i ich przyjmowanie zwrotne) Podobszar rejestrowania i rozliczania dokumentów wymiarowych Proces operacyjny: 3.. Przetwarzanie dokumentów wymiarowych Proces operacyjny: 3.2. Windykowanie i egzekucja należności przeterminowanych Podobszar operacji finansowych Procesy operacyjne: 4. Ewidencjonowanie operacji (finansowych) Podobszar ewidencji magazynowych i środków trwałych Ewidencjonowanie banderol, towarów, materiałów, druków, wyposażenia i środków trwałych Podobszar planowania i sprawozdawczości Procesy operacyjne: 6.. Planowanie wydatków i dochodów budżetowych (w układzie budżetu tradycyjnego i zadaniowym) Procesy operacyjne: 6.2. Monitorowanie wydatków i dochodów budżetowych (w układzie budżetu tradycyjnego i zadaniowym, z prognozowaniem) Procesy operacyjne: 6.3. Sprawozdawanie budżetowe (finansowe i inne wynikające z regulacji prawnych) Model wymagań systemu Kluczowe wymagania funkcjonalne...8 2

3 Spis treści 6... Kluczowe wymagania w zakresie definiowania dokumentów i przepływów (Komponent Workflow) Kluczowe wymagania funkcjonalne dla obsługi procesów biznesowych (Komponent Workflow) Kluczowe wymagania w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej (komponent Księgi Głównej) Model Systemu Księgowego Kluczowe wymagania w obszarze ewidencji pozaksięgowych Kluczowe wymagania dla obsługi procesów planowania Kluczowe wymagania dla obsługi procesów generowania sprawozdań i raportów Wymagania funkcjonalne w obszarach Sposób opisu wymagań Podobszar procesów zarządczych Podobszar poboru podatków Podobszar rejestrowania i rozliczania dokumentów wymiarowych Podobszar operacji finansowych Podobszar ewidencji magazynowych i środków trwałych Podobszar planowania i sprawozdawczości Wymagania ogólne Wymagania pozafunkcjonalne Prawne i lokalizacyjne Techniczne i jakościowe (w tym wydajnościowe, dostępności) Bezpieczeństwa i ochrony Eksploatacyjne i organizacyjne Wymagania na integrację systemu Reguły integracji w ramach ZEFIR Klasyfikacja usług w kontekście ZEFIR Lista kluczowych usług w kontekście ZEFIR Architektura referencyjna Logiczny model danych Lista dokumentów Diagramy danych Model obszaru sprawozdań w module sprawozdawczo-raportowym Architektura techniczna systemu Wymagania na architekturę techniczną Klasy komponentów technologicznych Zależności pomiędzy rozwiązaniami Infrastruktura Standard infrastruktury technicznej Standard utrzymania sieci WAN Załączniki

4 Spis Ilustracji SPIS ILUSTRACJI Rysunek. Wizja architektury dla Systemu ZEFIR Rysunek 2. Architektura aplikacji dla systemu ZEFIR Rysunek 3. Architektura logiczna Systemu ZEFIR Rysunek 4. Wzorzec komunikacji w architekturze ZEFIR Rysunek 5. Architektura danych ZEFIR Rysunek 6. Model podziału Obszaru poboru należności i rozrachunków z budżetem i UE na podobszary Rysunek 7. Wysokopoziomowy model powiązań procesów biznesowych w Obszarze poboru należności i rozrachunków z budżetem i UE Rysunek 8. Proces zarządczy:.. Ustalanie schematów księgowych... 4 Rysunek 9. Proces zarządczy:.2. Definiowanie dokumentów (i raportów oraz uzgadnianie procesów) Rysunek 0. Procesy operacyjne: 2.. Przyjmowanie deklaracji (podatkowych) Rysunek. Procesy operacyjne: 2.2. Weryfikacja deklaracji i wpłat (z uwzględnieniem dokumentów dodatkowych) Rysunek 2. Procesy operacyjne: 2.3. Zapewnianie banderol (i ich przyjmowanie zwrotne). 53 Rysunek 3. Procesy operacyjne: 3.. Przetwarzanie dokumentów wymiarowych Rysunek 4. Procesy operacyjne: 3.2. Windykowanie i egzekucja należności przeterminowanych Rysunek 5. Procesy operacyjne: 4. Ewidencjonowanie operacji (finansowych) Rysunek 6. Procesy zasobowe: 5. Ewidencjonowanie banderol, towarów, materiałów, druków, wyposażenia i środków trwałych... 7 Rysunek 7. Procesy operacyjne: 6. Planowanie wydatków i dochodów budżetowych (w układzie budżetu tradycyjnego i zadaniowym) Rysunek 8. Procesy operacyjne: 6.2. Monitorowanie wydatków i dochodów budżetowych (w układzie budżetu tradycyjnego i zadaniowym, z prognozowaniem) Rysunek 9. Procesy operacyjne: 6.3. Sprawozdawanie budżetowe (finansowe i inne wynikające z regulacji prawnych) Rysunek 20. Schemat logiczny Systemu Księgowego Rysunek 2. Mapa współpracy ZEFIR Rysunek 22.Model dziedzinowy danych Systemu ZEFIR

5 Spis Tabel SPIS TABEL Tabela. Główne obiekty informacyjne Tabela 2. Sposób opisu wymagań Tabela 3. Wymagania funkcjonalne dla procesu ustalania schematów księgowych organu podatkowego i jednostki budżetowej, definiowanie dokumentów (i raportów oraz uzgadnianie procesów) Tabela 4. Wymagania funkcjonalne dla procesu Przyjmowanie deklaracji (podatkowych)... 9 Tabela 5. Wymagania funkcjonalne dla procesu Weryfikacja deklaracji i wpłat (z uwzględnieniem dokumentów dodatkowych) Tabela 6. Wymagania funkcjonalne dla procesu Zapewnianie banderol (i ich przyjmowanie zwrotne) Tabela 7. Wymagania funkcjonalne dla procesu Przetwarzanie dokumentów wymiarowych Tabela 8. Wymagania funkcjonalne dla procesu Windykowanie i egzekucja należności przeterminowanych Tabela 9. Wymagania związane z ewidencjonowaniem operacji finansowych... 2 Tabela 0. Wymagania związane z ewidencjonowaniem banderol, towarów, materiałów, druków, wyposażenia i ŚT Tabela. Wymagania związane planowaniem wydatków (i dochodów budżetowych) w układzie budżetu tradycyjnego i zadaniowym Tabela 2. Wymagania związane z monitorowaniem wydatków i dochodów budżetowych (w układzie budżetu tradycyjnego i zadaniowym, z programowaniem) Tabela 3. Wymagania związane ze sprawozdawaniem budżetowym (finansowym i innym wynikającym z regulacji prawnych) Tabela 4. Wymagania ogólne dla systemu ZEFIR Tabela 5.Lista głównych dokumentów Tabela 6. Kategorie utrzymania sieci WAN Tabela 7. Wykaz załączników

6 Wstęp. WSTĘP.. Kontekst dokumentu Rozdział usunięty intencjonalnie..2. Cel i przeznaczenie dokumentu Dokument stanowi element Opisu Przedmiotu Zamówienia Systemu ZEFIR 2. Dokument jest przeznaczony dla: Zamawiającego (Izba Celna w Krakowie); kadry zarządzającej pionem Służby Celnej; interesariuszy wewnętrznych Programu e-cło, tj. członków zespołów nadzorujących, właścicielskich i projektowych; innych pracowników Ministerstwa Finansów i jednostek organizacyjnych Służby Celnej; Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym. 6

7 Dokumenty obowiązujące i pomocnicze 2. DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE I POMOCNICZE 2.. Dokumenty obowiązujące Rozdział usunięty intencjonalnie Dokumenty pomocnicze Rozdział usunięty intencjonalnie. 7

8 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń 3. SŁOWNIK PRZYJĘTYCH SKRÓTÓW I OZNACZEŃ Skrót/ Akronim AE AIS AKC Architektura biznesowa Architektura danych i aplikacji Architektura logiczna systemu Architektura referencyjna Architektura techniczna BAM Best of Breed BGK24 Błąd biznesowy BP BPM CCN/CSI CELINA Objaśnienie Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego. Automated Import System Automatyczny System Importu. Także projekt Programu e-cło. Ogólne oznaczenie obszaru biznesowego podatku, deklaracji akcyzowych, podatników akcyzy. Służy zrozumieniu powodów dla realizacji systemu i przedstawia, jak jest postrzegana, jaka jest oczekiwana rola systemu i jego głównych składowych. Odnosi się do systemu i jego otoczenia. Służy zrozumieniu użytkowych aspektów systemu i przedstawia zagadnienia grupowania funkcji, komponentów funkcjonalnych rozwiązania, głównych obiektów danych i ich cyklu życia. Odnosi się do systemu i jego otoczenia. Przedstawia wewnętrzną konstrukcję systemu, grupowanie cech i funkcji, przedstawia warstwowy opis systemu i jego konstrukcji. Abstrahuje od technicznej implementacji. Służy zrozumieniu zasięgu i metod komunikacji danego systemu z jego otoczeniem. Przedstawia trwałe związki systemu z innymi elementami jego otoczenia. Służy zrozumieniu złożoności implementacyjnej systemu i przedstawia takie elementy jak platformy, części wspólne wykorzystywane przez komponenty technologiczne. Odnosi się do systemu i jego otoczenia. Hurtownia danych Administracji Celnej. Projekt Programu e-cło. Druga faza projektu Business Activity Monitoring zbiór narzędzi i metodyka postępowania w przypadkach rozproszenia realizacji przebiegu procesu biznesowego pomiędzy różne systemy, pozwalająca na śledzenie postępu tych procesów i informowanie o ewentualnych problemach lub odchyleniach. Podejście do konstrukcji architektury polegające na złożeniu jej z komponentów najlepiej realizujących określone funkcje i powiązaniu ich metodami integracji. System bankowości elektronicznej udostępniany swoim klientom przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Błąd związany z weryfikacją poprawności biznesowej np. pól lub ich powiązań (np. nieprawidłowy numer NIP niepoprawna cyfra kontrolna). Departament Budżetu Państwa w MF. Bussiness Process Modeling - Modelowanie procesów biznesowych. W przypadku Programu e-cło jest to działanie prowadzone przez DG TAXUD w ramach wdrażania Zmodernizowanego Kodeksu Celnego; Common Communication Network/Common Systems Interface wspólnotowy system sieci komunikacyjnej oraz interfejsów dla systemów informatycznych unii celnej i podatkowej. System obsługi zgłoszeń celnych. 8

9 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Skrót/ Akronim Centralny model danych Clustering and Load Balancing CN CPD Objaśnienie Także korporacyjny model danych. Uogólniony model danych dla całości organizacji lub obszaru biznesowego, odnoszący się do semantyki danych, prezentujący powiązanie pomiędzy obiektami i cykl ich życia. Jest on kluczowy dla prawidłowego łączenia danych rozrzuconych pomiędzy systemami (zapewnienie spójności znaczenia danych) oraz prowadzenia działań analitycznych. W większości przypadków taki model jest niezbędny dla skutecznego wdrożenia rozwiązań hurtowni danych i narzędzi analizy wielowymiarowej. Metoda pozwalająca na zwiększenie wydajności i niezawodności systemów polegająca na łączeniu kilku komputerów (węzłów) w klaster (zintegrowane środowisko pracy) a następnie na rozdzielaniu zapytań w taki sposób, żeby wszystkie węzły były równo obciążone. Zastosowanie metody zabezpiecza rozwiązanie przed awarią pojedynczych węzłów i pozwala automatycznie skierować ruch do hostów pozostałych maszyn funkcjonujących prawidłowo. Combined Nomenclature - Scalona Nomenklatura to system katalogowania towarów w obrocie handlowym UE. Stosuje się ją w postępowaniu celnym oraz dla potrzeb ewidencyjnych i jest szczegółową klasyfikacją grup towarów, w ramach której każdemu towarowi przyporządkowuje się 8-cyfrowy kod. Centrum Przetwarzania Danych. DG TAXUD European Commission Directorate General Taxation and Customs Union Dyrekcja Generalna ds. Unii Celnej i Podatków w Komisji Europejskiej. EAI EBTI PL ECIP ECIP/SEAP PL ECS EMCS EMCS PL e-puap ESKS ETL Ewidencja FR Metoda integracja aplikacji realizująca komunikację pomiędzy systemami informatycznymi/usługami bazująca na istnieniu medium pośredniczącego we współpracy między systemami. European Binding Tariff Information PL polski interfejs do centralnego systemu wspólnotowego rejestrowania Wiążącej Informacji Taryfowej. EU Customs Information Portal Europejski Portal Informacji Celnej. Projekt Programu e-cło. Projekt ma objąć rozbudowę funkcji portalu np. SC o obsługę elektronicznych formularzy deklaracji i zgłoszeń celnych oraz narzędzie umożliwiające przedsiębiorcy komunikację poprzez jeden punkt dostępu z aplikacją dowolnego państwa członkowskiego rozwijany w UE. Export Control System System Kontroli Eksportu. Excise Movement Control System System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych. Projekt Programu e-cło. System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych - aplikacja krajowa systemu EMCS. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych - system informatyczny usprawniający pracę administracji celnej w zakresie rejestracji spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz ewidencjonowania grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego. Extract-Transform-Load ekstrakcja, transformacja i ładowanie danych, będące kolejnymi krokami metody postępowania w przypadkach przenoszenia danych z systemów transakcyjnych do hurtowni danych. Określa często narzędzia, a przeważnie metodę postępowania i zasady sterowania takimi procesami. Wyodrębniony logicznie i rodzajowo typ Księgi pomocniczej, np. ewidencja środków trwałych. Departament Finansów Resortu. 9

10 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Skrót/ Akronim G2x HD HERMES2 IC ICS ICS/ECS2 INFRA Interesariusz INTRASTAT IS ISZTAR ISZTAR4 JB Kanoniczny model danych KE KiC Komponent Konta Księgi Głównej (konta syntetyczne) Konta Księgi Pomocniczej (konta analityczne) Objaśnienie Komponent architektury odpowiadający za komunikację w relacji z podmiotami B2B, obsługujący kanały oraz WebService (SOAP). Hurtownia danych; komponent architektury odpowiedzialny za ekstrakcję, transformację, ładowanie danych operacyjnych do składnicy konsolidującej takie dane oraz za udostępnianie narzędzi raportowych i analitycznych dostępu do dużych wolumenów danych. Projekt Programu e-cło obejmujący wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Izba Celna. Import Control System System Kontroli Importu. Projekt Programu e-cło. Wdrożenie funkcjonalności objętych wymaganiami wspólnotowymi ICS/ECS2. Projekt Programu e-cło przewidujący przygotowanie, standaryzację i sukcesywne dostarczanie infrastruktury technicznej dla pozostałych projektów Programu. Stakeholder - strona, która wpływa, lub na którą mogą mieć wpływ działania danego podmiotu. Wąska definicja interesariuszy obejmująca np. pracowników, akcjonariuszy, inwestorów, służby ochrony środowiska, administrację rządową. Szeroka lista obejmuje np. dostawców, związki zawodowe, potencjalnych klientów, wspólnoty lokalne, społeczeństwo państwa, społeczeństwo czy ludność, konkurentów. System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Izba Skarbowa. System Zintegrowanej Taryfy Celnej. System ISZTAR4 Projekt w ramach Obszaru Zintegrowanej Taryfy Celnej, obejmujący przebudowę systemu w technologii wymiany komunikatów MCA, rozwój funkcjonalności zgodnie z Integrated Tariff Environment i TARIC oraz opracowane testy regresywne i przebudowę i integrację EBTI PL z portalem ECIP PL. Projekt Programu e-cło. Jednostka budżetowa. Model danych na styku pomiędzy systemami, zapewniający spójne rozumienie komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi, pomijając zagadnienia ich reprezentacji wewnątrz systemów i w dużej mierze semantyki. W większości przypadków konieczny dla poprawnego przeprowadzenia wdrożenia integracji aplikacji (EAI, SOA). Komisja Europejska. Projekt Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych realizowany w resorcie finansów. Część systemu informatycznego, wyróżniona logicznie ze względu na realizację określonych funkcji biznesowych. Urządzenia księgowe służące do ujmowania w zbiorczych zapisach operacji gospodarczych dotyczących całych grup składników majątku i źródeł ich pochodzenia oraz kosztów i przychodów. Urządzenia księgowe służące do ujmowania szczegółowych informacji dotyczących operacji gospodarczych. 0

11 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Skrót/ Akronim Księga główna Księga pomocnicza Księga rachunkowa Objaśnienie Pojęcie używane dla określenia zapisów na kontach Systemu księgowego zawierających zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym (tzw. Konta Księgi głównej). Pojęcie używane dla określenia zapisów na kontach Systemu księgowego zawierających zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów Kont Księgi głównej. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla: ) środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych; 2) rozrachunków z kontrahentami; 3) rozrachunków z pracownikami; 4) operacji sprzedaży (kolejno numerowane własne faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych); 5) operacji zakupu (obce faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do wyceny składników aktywów i do celów podatkowych); 6) kosztów i istotnych dla jednostki składników aktywów; 7) operacji gotówkowych w przypadku prowadzenia kasy. Pojęcie definiuje art.3 ust. ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 994 (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 223, z późn. zm.), który stanowi, że księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: ) dziennik; 2) księgę główną; 3) księgi pomocnicze; 4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych; 5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). W Księgach rachunkowych rejestruje się wszystkie zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

12 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Skrót/ Akronim MCA Objaśnienie Projekt Programu e-cło przewidujący określenie standardów warstwy komunikacji w ramach definicji przepływu komunikatów pomiędzy systemami / usługami SISC. Podstawowym trybem komunikacji pomiędzy systemami/usługami SISC są usługi sieciowe (Web Services). Usługi te są definiowane przez standard WSDL. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych trybów komunikacji. Podstawowe wymagania technologiczne i biznesowe. Lp. Cecha Wartość Wymagana postać usługi webservice 2 Postać opisów \interfejsów usług 3 Protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów 4 Notacja opisu przepływów 5 Standard pozwalający na utworzenie uniwersalnego rejestru biznesowego usługsieciowych dokumenty typu wsdl.. (The Web Services Description Language) protokół SOAP.., (Simple Object Access Protocol) BPMN 2.0 (Business Process Modeling Notation) lub UML (Unified Modeling Language) UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 6 Format danych Zgodnie z kanonicznym modelem danych Światowej Organizacji Ceł (WCO) oraz krajowymi regulacjami prawnymi. MDM MF MRDoS NBP NCTS OC ODS OP OSOZ OSOZ2 OWNRES Master-Data Management zarządzanie danymi podstawowymi. Metoda i formuła składowania, modyfikacji i udostępniania danych, które w spójny sposób muszą być wykorzystywane przez wiele systemów informatycznych (np. dane słownikowe, podstawowe rejestry biznesowe jak rejestr klientów). Ministerstwo Finansów. Moduł Rejestracji Danych o Sprawozdaniach. Narodowy Bank Polski. New Computerized Transit System Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy. Oddział Celny. Operational Data Store wzorzec architektury mający zapewnić podwyższoną dostępność danych operacyjnych dla wielu systemów. Odwzorowuje struktury i charakter danych transakcyjnych. Organ podatkowy. Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń. Projekt Programu e-cło Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń. OWNRESources - aplikacja, służąca do zgłaszania Komisji Europejskiej przez Państwa Członkowskie nadużyć finansowych lub nieprawidłowości w przypadku, gdy dotyczą one tradycyjnych środków własnych przekraczających kwotę EUR, zgodnie z art. 6 ust 5 rozporządzenia nr 50/

13 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Skrót/ Akronim PC PDR PKI PO IG POG PORTAL Proces operacyjny QoS RBAC RDBMS Rejestr RPC Rola Objaśnienie Ustawa Prawo celne. Podsystem Danych Referencyjnych komponenty funkcjonalne do utrzymywania i udostępniania danych referencyjnych w systemach operacyjnych administracji celnej. Również rozumiany, jako system danych referencyjnych PDR, będący produktem projektu PDR, realizowanego w ramach Programu e-cło. Projekt Programu e-cło przewidujący stworzenie jednolitego podsystemu uwierzytelniania dla wszystkich systemów i użytkowników wewnętrznych wraz z Public Key Infrastructure i funkcjonalnością/technologią jednokrotnego uwierzytelniania Single Sign On (SSO). Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Podatek od gier. Komponent architektury odpowiadający za komunikację w relacji z podmiotami. Jest typem procesu biznesowego, który dostarcza wartość dodaną (pozostałe procesy biznesowe dzielą się na zarządcze i wspierające (zasobowe)). Quality of Service jakość usług wymagania nałożone na połączenie komunikacyjne, realizowane przez daną sieć telekomunikacyjną. Zgodnie z zaleceniem ITU-T E.800 [], całość charakterystyk usługi telekomunikacyjnej stanowiących podstawę do wypełnienia wyrażonych i zaspokajanych potrzeb użytkownika tej usługi. Role-based Access Control mechanizm kontroli dostępu do systemów informatycznych oparty na rolach. Relational Data Base Management System system zarządzania relacyjną bazą danych czyli zestaw oprogramowania systemowego do zarządzania relacyjną bazą danych. Wyodrębniony logicznie zbiór informacji dodatkowych rejestrowanych w Systemie księgowym, może stanowić Księgę pomocniczą, jej część lub zawierać inne informacje niezbędne dla podmiotu, ze względów operacyjnych (np. rejestr użytkowników aplikacji). Remote Procedure Call zdalne wywołanie procedury, protokół zdalnego wywoływania procedur, zdefiniowany w RFC 057. Centralnie zdefiniowany, określony i przydzielony zestaw uprawnień w systemie informatycznym, przydzielony poszczególnym użytkownikom systemu. Na podstawie przydzielonych ról użytkownik uzyskuje uprawnienia do wykonywania określonych dla tych ról uprawnień. Użytkownikowi można przydzielić wiele ról, rola może być przydzielona wielu użytkownikom. SAD Single Administrative Document -Jednolity Dokument Administracyjny - formularz, na którym dokonywane jest zgłoszenie celne w formie pisemnej lub elektronicznej. SASISC SASP SC System autoryzacji Systemu Informacyjnego Służby Celnej lub system autoryzacji SISC (SASISC) system budowany w ramach projektu HERMES2 realizujący usługi związane z identyfikacją ról nadanych użytkownikom systemów biznesowych realizowanych w ramach Programu e-cło. Single Authorization for Simplified Procedures Pojedyncze Pozwolenie na stosowanie Procedury Uproszczonej. Służba Celna. 3

14 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Skrót/ Akronim SEED SI SC SIWZ SLA SOA SSO Studium Wykonalności System Księgowy, SK Objaśnienie System for Exchange of Excise Data System Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy. System Informacyjny Służby Celnej budowany w ramach Programu e-cło zespół współdziałających komponentów funkcjonalnych i technicznych, (zgodnie z architekturą SOA), zapewniający kompleksowe wsparcie procesów biznesowych SC oraz wymianę komunikatów elektronicznych z domeną wspólnotową i zewnętrzną. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Service Level Agreement -umowa utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego między klientem a usługodawcą poziomu jakości usług informatycznych poprzez stały cykl obejmujący: uzgodnienia, monitorowanie usługi informatycznej, raportowanie, przegląd osiąganych wyników. Architektura oparta na usługach (ang. Service-Oriented Architecture); koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi. Single Sign On Pojedyncze logowanie. Możliwość jednorazowego zalogowania się do usługi sieciowej i uzyskania dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów zgodnych z tą usługą. Studium Wykonalności Programu e-cło. System informatyczny przeznaczony do prowadzenia ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej SYSTEMY Grupa systemów informatycznych współpracujących z System ZEFIR 2. SZPROT ŚT Tabela (tabela bazy danych) TestReg TREZOR TŚW/TOR UC System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców. Projekt Programu e-cło. Środki Trwałe. Wydzielony logicznie zbiór danych, zorganizowanych w formie tabeli składającej się z wierszy dzielonych na kolumny. Jest to obiekt teoretyczny i nie należy go mylić z jego graficzną reprezentacją, czy miejscem zajmowanym w pamięci komputera. W zależności od typu bazy danych wewnętrzna organizacja podziału danych na kolumny i wiersze jest różna i często umowna. Pojedyncza tabela może być reprezentacją pewnego wyobrażonego lub rzeczywistego obiektu lub grupy obiektów (np. osób, operacji) i relacji między nimi. Moduł i środowisko techniczne utrzymywania spójności systemu informacyjnego przez testowanie komponentów przy użyciu zbioru komunikatów UE/PL. Opracowany pierwszy zbiór testów regresywnych, przygotowany dla komunikatów CS/RD i tranzytowych. Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa. Tradycyjne Środki Własne Traditional Own Resources rodzaj środków własnych stanowiących źródło przychodów budżetowych Wspólnot, do których wlicza się opłaty celne pobierane w odniesieniu do handlu z państwami nieczłonkowskimi na podstawie wspólnej taryfy celnej i wspólnej polityki rolnej oraz opłaty cukrowe nałożone na producentów cukru w ramach wspólnej organizacji rynku cukru. Urząd Celny. 4

15 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Skrót/ Akronim UE UML UPO US Uwierzytelnianie Użytkownik wewnętrzny VAT IM VPN WE WFW Wizja architektury WOMIS WYSIWYG ZEFIR ZEFIR 2 ZUS Objaśnienie Unia Europejska. Ujednolicona notacja do modelowania - graficzny system wizualizacji, specyfikowania oraz dokumentowania składników systemów informatycznych Unified Modelling Language publikowany przez Object Management Group. Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Urząd Skarbowy. Proces polegający na zweryfikowaniu zadeklarowanej tożsamości osoby, urządzenia lub usługi biorącej udział w wymianie danych Funkcjonariusz celny/pracownik służby celnej zatrudniony w jednostkach resortu finansów Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług. Virtual Private Network Wirtualna sieć prywatna, tunel łączący sieci prywatne za pomocą sieci publicznej. Wspólnota Europejska. Komponent architektury Systemu ZEFIR 2 realizujący obsługę procesów operacyjnych w zakresie obiegu spraw. Zapewnia zarówno funkcje obiegu spraw (tradycyjnie określane terminem workflow), jak i automatyzacji procesów biznesowych (tradycyjnie określane terminem Business Process Management, BPM). Umiejscowienie konkretnego systemu w ogólnym obrazie informatycznego wsparcia obszaru działalności biznesowej, podkreślenie roli i cech architektury. Write-Off Management and Information System - system zarządzania i wymiany informacji umożliwiający przesyłanie wniosków przez Państwa Członkowskie do Komisji Europejskiej o zwolnienie z udostępniania nieściągalnych i odpisanych należności powyżej EUR. What You See Is What You Get - znaczy dosłownie To Co Widzisz Jest Tym Co Otrzymasz, akronim stosowany w informatyce dla określenia metod, które pozwalają uzyskać wynik w publikacji identyczny lub bardzo zbliżony do obrazu na ekranie. Programy spełniające założenia WYSIWYG prezentują na monitorze komputera dane (tekstowe, graficzne) w sposób jak najbardziej zbliżony do uzyskanego po ich wydrukowaniu lub innym przeniesieniu do postaci fizycznej. System Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowy. Zintegrowany system poboru należności i rozrachunków z UE i budżetem ZEFIR 2. Projekt Programu e-cło. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 5

16 Koncepcja architektury systemu 4. KONCEPCJA ARCHITEKTURY SYSTEMU System ZEFIR 2 będzie jednym z systemów wchodzących w skład Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SI SC). Architektura Systemu ZEFIR 2 musi być więc przedstawiona w kontekście architektury SI SC w powiązaniu z bezpośrednim otoczeniem tego systemu tworzonym przez inne systemy wchodzące w skład SI SC. 4.. Wizja architektury Główne oczekiwania odnośnie konstrukcji rozwiązania: intensywna wymiana danych (zróżnicowanych, ale strukturalnych dokumentów) w postaci elektronicznej pomiędzy podmiotami w kraju oraz ze strukturami UE; spójna, jednoznaczna identyfikacja wszystkich podmiotów uczestniczących w wymianie danych; centralizacja kluczowych komponentów rozwiązania; automatyzacja realizacji, śledzenia i kontroli podstawowych obszarów (procesów biznesowych) działalności Służby Celnej; uproszczenie i ujednolicenie reguł i mechanizmów komunikacji podmiotów uczestniczących w działalności Służby Celnej; automatyzacja części operacji związanych z procesami poboru należności celnych i podatkowych, możliwość dalszej automatyzacji tych działań; ułatwienie i przyspieszenie dla podmiotów dostępu do informacji o stanie rozliczeń; usprawnienie sprawozdawczości z obszarów działań Służby Celnej oraz administracji skarbowej; racjonalizacja kosztów budowy i eksploatacji systemu przy zachowaniu elastyczności rozwoju, skalowalności rozwiązania. System ZEFIR 2 zastąpi funkcjonujący obecnie System ZEFIR wraz z podsystemami, w tym PowerCerv oraz MRDoS w obszarze sprawozdawczości i rozszerzy wsparcie narzędziowe w obszarze przezeń obsługiwanym. Zapewni także usunięcie problemów, jakie stały się udziałem Systemu ZEFIR: znaczne zasoby niezbędne do jego utrzymania, niewykorzystywanie dostępnych obecnie możliwości komunikacyjnych, trudności w administrowaniu Systemem i jego częste przeciążenie. Przyszły System ZEFIR 2 będzie musiał funkcjonować w Systemie Informacyjnym środowisku informatycznym Służby Celnej (SI SC), współdziałając z pewną liczbą innych 6

17 Koncepcja architektury systemu systemów, m.in.: PDR, OSOZ 2, ISZTAR 4, SZPROT, CELINA/AIS, ZISAR, HERMES2, ECIP / SEAP PL, czy TREZOR. Takie uwarunkowania wymuszają określenie architektury całości rozwiązania SI SC, które zapewniać będzie określone cechy: modułowość konstrukcji poszczególnych komponentów zapewniająca grupowanie określonych cech rozwiązania (np. integracja, sterowanie procesami biznesowymi) i wielokrotne ich wykorzystywanie; standaryzacja metod współpracy systemu ze światem zewnętrznym zarówno systemami informatycznymi, jak i użytkownikami; zastąpienie kopiowania danych odpowiednimi metodami dostępu do aktualnych danych źródłowych; zapewnienie elastyczności konstrukcji reguł procesowych i definiowania struktur dokumentów przy zachowaniu pewności danych finansowych; umożliwienie konsolidacji raportowania i sprawozdawczości. Właściwym podejściem do konstrukcji takiej architektury SI SC jest złożenie jej z komponentów najlepiej realizujących określone funkcje (Best of Breed) i powiązanie ich w trwały sposób tak, aby każdy z komponentów realizował te zadania, do których został stworzony, a zadania nietypowe dla tego komponentu przenosić do komponentów lepiej do tego się nadających. W przypadku braku specjalizowanego komponentu powinna być podejmowana decyzja o wytworzeniu brakującego komponentu na zamówienie i włączenie go do całości środowiska informatycznego wsparcia Służby Celnej. Ilustracja poniżej prezentuje fundament konstrukcji Systemu ZEFIR 2 wizję architektury odpowiadającą podstawowym przesłankom i posiadającą konieczne cechy. Rysunek. Wizja architektury dla Systemu ZEFIR 2 PORTAL SYSTEMY WFW SK ZDARZENIA PROCESY WIEDZA WYNIKI G2x HD 7

18 Koncepcja architektury systemu Granice Systemu ZEFIR 2 określa połączenie narzędzi klasy worflow (WFW) i systemu księgowego (SK) oba komponenty powinny realizować procesy, przy czym WFW w znaczeniu procesu biznesowego, a SK w znaczeniu procesu finansowo-księgowego. Sterowanie procesowe realizowane przez WFW powinno inicjować procesy księgowo-finansowe w SK i odwrotnie zdarzenia finansowe powinny mieć możliwość inicjowania obsługi procesowej. Komunikacja z podmiotami zewnętrznymi powinna mieć możliwość realizacji za pośrednictwem bramki (G2x) w przypadku komunikacji z zewnętrznymi systemami informatycznymi oraz za pośrednictwem serwisu WWW (PORTAL), jeśli komunikacja ma być realizowana w interakcji z człowiekiem. Wszelka interakcja z systemami Służby Celnej (SYSTEMY) powinna zachodzić w relacji między WFW lub SK z tym systemem. Tworzone w wyniku przebiegu procesów informacje powinny być przekazywane do systemu hurtowo-raportującego (HD). Taka metafora Systemu ZEFIR 2 powinna zapewnić jak najdalej idącą integrację zdarzeń, procesów, wiedzy i wnioskowania. Zdarzenia wywoływane przez świat zewnętrzny (lub inicjowane do świata zewnętrznego) powinny być powiązane procesami, które realizując swoje przebiegi zapewniać będą składowanie wiedzy i dokumentowanie podejmowanych działań. Na podstawie tak zgromadzonych zasobów wiedzy powinno być możliwe wnioskowanie i podejmowanie stosownych działań. Konstrukcja całości tego łańcucha powinna być podporządkowana minimalizacji czasu pokonywania kolejnych jego ogniw. Integracja Systemu ZEFIR 2 będzie realizowana przez mechanizmy integracji funkcjonalnej opartej o standard usług WebServices oraz danych (ETL/ MDM). Co najmniej część Systemu, obsługująca Oddziały Celne w ruchu całodobowym na przejściach granicznych, musi funkcjonować poprawnie w trybie 24/7, co nakłada kolejne wymagania na konstrukcję Systemu oraz zasady jego utrzymania w ruchu Architektura biznesowa Kontekst biznesowy, w jakim ma działać System, tworzą zakres biznesowy i organizacyjny określone w trakcie prac nad projektem koncepcyjnym Systemu ZEFIR 2. Architekturę biznesową Systemu ZEFIR 2 stanowić mają dwa komponenty (system klasy workflow WFW oraz system księgowy SK), uzupełniane możliwościami bezpiecznej komunikacji ze światem zewnętrznym (system PORTAL klasy serwisu WWW oraz system G2x pełniący funkcje bramki B2B), oraz narzędziami hurtowni i analiz danych (system HD). Całość współpracować będzie z innymi systemami wewnętrznymi (SYSTEMY) o charakterze wspomagającym lub wykonawczym. 8

19 Koncepcja architektury systemu Rola poszczególnych komponentów architektury biznesowej jest następująca: PORTAL (komponent wejścia / wyjścia) ma: o stanowić kanał komunikacji z podmiotami, które kontaktują się ze Służbą Celną za pośrednictwem internetowego serwisu WWW (dialog, zbieranie i weryfikacja danych); o zapewnić jednoznaczną identyfikację i poprawne uwierzytelnienie podmiotów kontaktujących się ze Służbą Celną w tym kanale; o prezentować stan spraw, w jakich podmioty kontaktowały się ze Służbą Celną (bez względu na kanał rejestracji sprawy); G2x (komponent wejścia / wyjścia) ma: o stanowić kanał komunikacji z podmiotami, które kontaktują się ze Służbą Celną w trybie B2B (dialog, zbieranie i weryfikacja danych); o zapewnić jednoznaczną identyfikację i poprawne uwierzytelnienie podmiotów kontaktujących się ze Służbą Celną w tym kanale; o prezentować stan spraw, w jakich podmioty kontaktowały się ze Służbą Celną (bez względu na kanał rejestracji sprawy); SYSTEMY (komponenty wykonawcze i wejścia / wyjścia) mają: o emulować kanał komunikacji z podmiotami, które kontaktują się ze Służbą Celną w tradycyjny, pocztowo-papierowy sposób; o zapewnić jednoznaczną identyfikację i poprawne uwierzytelnienie podmiotów kontaktujących się ze Służbą Celną w tym kanale; o udostępnić funkcje wykonawcze możliwość realizacji działań, jakie leżą w ich zakresie (np. transfer środków finansowych) i których zlecanie będzie konieczne w związku z działaniami Służby Celnej; WFW (komponent sterowania logiką działania obiegu spraw oraz logika aplikacji, która nie będzie realizowana przez SK) ma: o inicjować, realizować i nadzorować przebieg procesów operacyjnych w części nie realizującej działań finansowo-księgowych; o inicjować i odbierać wyniki realizacji procesów operacyjnych w części realizującej ściśle zadania finansowo-księgowe (część procesu realizowana wewnątrz SK); o udostępniać pracownikom Służby Celnej wszelkie niezbędne narzędzia pracy, jakie konieczne są dla efektywnej realizacji procesów (np. lista spraw, status i historia spraw, powiązane dokumenty); 9

20 Koncepcja architektury systemu o stanowić dla użytkowników front-end wszystkich działań, jakie mogą być zlecane do realizacji systemom współpracującym (SYSTEMY, SK, PORTAL, G2x); o synchronizować współdziałanie wszystkich kanałów dostępu do systemu (PORTAL, G2x, SYSTEMY w roli kanału dostępu), przejmując kontrolę nad większością przebiegu procesów operacyjnych; o udostępnić minimalny zbiór podstawowych raportów opisujących jakość działań operacyjnych w odniesieniu do realizowanych procesów oraz udostępniających dane transakcyjne pochodzące wyłącznie z tego systemu (raportowanie i analityka w HD); SK (komponent sterowania logiką działania procesów finansowo-księgowych) ma: o inicjować, realizować i nadzorować przebieg procesów operacyjnych w części realizującej ściśle zadania finansowo-księgowe; o inicjować i odbierać wyniki realizacji procesów operacyjnych w części nie realizującej działań finansowo księgowych (część procesu realizowana przez WFW); o zapewnić wsparcie obsługi działań zarządzania magazynami i środkami trwałymi, ewidencji magazynowych, planowania i sprawozdawczości, ustalania schematów księgowych; o udostępniać pracownikom Służby Celnej wszelkie niezbędne narzędzia pracy, jakie konieczne są dla efektywnej realizacji procesów finansowo-księgowych; o udostępnić minimalny zbiór podstawowych raportów opisujących jakość działań operacyjnych w odniesieniu do procesów finansowo-księgowych i zbiór predefiniowanych raportów o charakterze sprawozdań finansowych oraz udostępniających dane transakcyjne pochodzące wyłącznie z tego systemu (raportowanie i analityka w HD); HD (komponent analityczny) ma stanowić miejsce integracji danych, prowadzenia wszelkich działań raportowania i analiz danych, jakie mogą być potrzebne w ramach działalności Służby Celnej. Powodzenie wdrożenia opisywanej tu architektury biznesowej dla Systemu ZEFIR 2 wymaga stosowania zbioru reguł konstrukcji przebiegu procesu i przepływu zdarzeń (wzorca konstrukcji procesu w architekturze Systemu ZEFIR 2): Systemy wejścia / wyjścia (PORTAL, G2x, SYSTEMY w roli wejścia / wyjścia) powinny separować WFW od złożoności identyfikacji podmiotów, dialogu z nimi prowadzonego i walidacji przekazywanych danych komunikacja z WFW powinna wykorzystywać kompletne, pozytywnie zweryfikowane dane. 20

PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA. Warszawa 6_10_2015

PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA. Warszawa 6_10_2015 PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA Warszawa 6_10_2015 AKCESJA DO UNII EUROPEJSKIEJ - I ETAP CELNEJ INFORMATYZACJI Systemy wspólne - Inter-operability Implementation Strategy - Systemy

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 4 czerwca 2013r.

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 4 czerwca 2013r. Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło Warszawa, 4 czerwca 2013r. Plan prezentacji 1. Program e-cło cele, obszary, projekty 2. Projekty Programu e-cło wdrożone usługi, stan prac

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 26 listopada 2013r.

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 26 listopada 2013r. Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło Warszawa, 26 listopada 2013r. Plan prezentacji 1. Program e-cło cele, obszary, projekty 2. Projekty Programu e-cło wdrożone usługi, stan

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT. WARSZAWA, 18.05.2012 r.

System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT. WARSZAWA, 18.05.2012 r. System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT WARSZAWA, 18.05.2012 r. 2 Przesłanki realizacji projektu SZPROT Ułatwienie warunków prowadzenia legalnej działalności gospodarczej poprzez sprawniejsząobsługęprzedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UŁATWIENIA DLA BIZNESU W ŚRODOWISKU CYFROWYM SŁUŻBY CELNEJ

UŁATWIENIA DLA BIZNESU W ŚRODOWISKU CYFROWYM SŁUŻBY CELNEJ INFORMACJA PRASOWA 26.01.2015 Ministerstwo Finansów UŁATWIENIA DLA BIZNESU W ŚRODOWISKU CYFROWYM SŁUŻBY CELNEJ Wspieranie aktywności przedsiębiorców i podnoszenie standardów obsługi są nadrzędnymi celami

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie działań IT MF

Przedstawienie działań IT MF Przedstawienie działań IT MF Paweł Oracz Ministerstwa Finansów Maciej Puto Ministerstwa Finansów Radom, dn. 2 kwietnia 2009 r. Agenda spotkania Przedstawienie struktury IT resortu i roli poszczególnych

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR IZBY CELNEJ W KRAKOWIE. Zmienia Decyzję Nr 41/IOSW/2015 350000-IOSW.0210.64.2015.1

DYREKTOR IZBY CELNEJ W KRAKOWIE. Zmienia Decyzję Nr 41/IOSW/2015 350000-IOSW.0210.64.2015.1 DYREKTOR IZBY CELNEJ W KRAKOWIE 350000-IOSW.0210.64.2015.1 Zmienia Decyzję Nr 41/IOSW/2015 Decyzja Nr 64/IOSW/2015 Dyrektora Izby Celnej w Krakowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniająca Decyzję Nr 41/IOSW/2015

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl.

Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl. Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/ Link Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S Projekt MCA Spotkanie Przedsiębiorc biorców w z Przedstawicielami Służby S Celnej Zbigniew Juzoń Warszawa, 19 grudnia 2012 r. Kierownik Projektu MCA Izba Celna w Kielcach Projekt Program e-cło,, POIG.07.01.00-00

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny oprogramowania

Projekt techniczny oprogramowania Projekt techniczny oprogramowania w ramach projektu System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL Zamawiający: Ministerstwo Finansów 1 Metryka dokumentu Tytuł dokumentu: Projekt techniczny

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do CZĘŚCI II SIWZ WYCIĄG ZE STANDARDÓW, ZASAD I WZORCÓW INTEGRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PSE S.A. 1 Załącznik Nr 2 do Część II SIWZ Wyciąg ze standardów, zasad i wzorców integracyjnych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 8 października 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta Elektroniczna Księga Wieczysta Aspekty wdrażania systemu informatycznego świadczącego usługi drogą elektroniczną Robert Ciurkot Dyrektor Departamentu Konsultingu Grupa Bull Grupa Bull na świecie 50 krajów

Bardziej szczegółowo

Szczególne problemy projektowania aplikacji internetowych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Szczególne problemy projektowania aplikacji internetowych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Szczególne problemy projektowania aplikacji Jarosław Kuchta Miejsce projektowania w cyklu wytwarzania aplikacji SWS Analiza systemowa Analiza statyczna Analiza funkcjonalna Analiza dynamiczna Analiza behawioralna

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Korzyści z integracji danych klienta Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Definicje CDI ( Customer Data Integration) koncepcja integracji

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRATTUS SPRATTUS SZPROT

SPRATTUS SPRATTUS SZPROT SPRATTUS SPRATTUS SZPROT Łysomice, 05.10.2012 r. CO TO JEST? S ystem Z integrowanej P rzedsiębiorców R ejestracji O brotu T owarowego ZAKRES PROJEKTU SYSTEM ZINTEGROWANEJ REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORCÓW. ale

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości kładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia przejrzystości planów

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r.

Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Zarządzenia Ministra Finansów podpisane w 2011 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL

EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, tel. +48: 22 639 32 32-35 EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL OFERTA DOSTAWY, WDROŻENIA I SERWISU PROMOCJA JESIEŃ 2015! WPROWADZENIE Konektor EMCS PL to narzędzie wspierające

Bardziej szczegółowo

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne Załącznik nr 2 Szczegółowe harmonogramy realizacji inicjatyw strategicznych * Program 1. Wdrożenie Programu e-cło ** Departamenty PC, AE, CA, DI, FR Termin 2013 Priorytet 1 1. Wdrożenie systemów wspierających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną

Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną Internetowe Konto Pacjenta swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną Piotr Szmołda Kierownik Projektów piotr.szmolda@unizeto.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Księgowość Optivum. Opis Systemu Przetwarzania Danych. Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe

1. Księgowość Optivum. Opis Systemu Przetwarzania Danych. Wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe Załącznik nr 2 Do Zarządzenia nr 6 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 Polityka Rachunkowości 1. Księgowość Optivum Opis Systemu Przetwarzania Danych w rozumieniu ustawy o rachunkowości z 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. SEKAP SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZAKRES PROJEKTU Zakres projektu SEKAP - produkty Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r.

Jarosław Zembrzuski. Kierownik Projektu ZSIN. Warszawa, 27 września 2013 r. Jarosław Zembrzuski Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Kierownik Projektu ZSIN Warszawa, 27 września 2013 r. Ramy organizacyjno - prawne Ustawa z dnia 17 maja

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Paweł Walczak pawel.walczak@microsoft.com CSP w kilku słowach Citizen Services Platform Ogólnoświatowy projekt Microsoft na bazie Doświadczeń

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Marcin Naliwajko Z-ca dyrektora Departamentu Technologii Dominik Lisowski Starszy Architekt Systemów IT Grupy EFL WebSphere Message Broker 2008 r. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiającej adres numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem. 5 490 zł netto szt. 540 zł netto szt.

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiającej adres numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem. 5 490 zł netto szt. 540 zł netto szt. PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł exportu danych podatkowych do IPE-PN Rozszerzenie PODATKI Moduł druku kodów paskowych na decyzjach Rozszerzenie PODATKI/KSZOB

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015

Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Służba Celna 2015 + Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej 2006. 10. 01 s. 1 Strategia 2007 + Sprawozdanie z wykonania planu pracy na rok 2009

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące audytu systemu informatycznego B2B - zakres prac. Audyt oprogramowania (testy akceptacyjne i bezpieczeństwa) systemu informatycznego System B2B automatyzujący

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji E-administracja warunkiem rozwoju Polski Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 epuap, a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA.2710.66.2013 Załącznik nr 5 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ

Oznaczenie sprawy: ZA.2710.66.2013 Załącznik nr 5 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ Oznaczenie sprawy: ZA.2710.66.2013 Załącznik nr 5 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego Systemu do zarządzania finansami miasta z dostępem do realizacji

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych Wstęp Przedsiębiorstwa chcące konkurować w warunkach cyfrowej rewolucji muszą przykładać dużą wagę do jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo