SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC"

Transkrypt

1 BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ WIELU TYSIĘCY PRACOWNIÓW

2 Działy BPO i SSC: BPO (Business Process Outsourcing) to w uproszczeniu outsourcing usług, czyli wyłączenie przez daną firmę wybranej części swojej działalności, np. usług księgowości, kadr, telemarketingu itp. na zewnątrz. Firmy stosujące ten model rezygnują z ww. działów w ramach wewnętrznych struktur zlecają ich wykonanie u wyspecjalizowanych firm, często zlokalizowanych w innych krajach w których istnieją konkurencyjne warunki biznesowe. SSC (Shared Services Centers) są to wydzielone ośrodki usługowe pracujące na zlecenie macierzystej firmy, którą na ogół jest międzynarodowy koncern posiadający oddziały w wielu państwach ale postanowił zcentralizować wykonywanie danej pracy w jednym miejscu. Możemy powiedzieć, że mamy tu do czynienia ze swego rodzaju outsourcingiem w ramach tej samej firmy. Różnica pomiędzy BPO a SSC polega więc na tym, że firma nie zdaje się na zewnętrznego dostawcę, lecz zamawia pewne usługi w swoim zagranicznym centrum usług. Jak wynika z raportu Advisory Group TEST Human Resources oraz Colliers International, obecnie w Polsce istnieje ponad 470 centrów usług z kapitałem zagranicznym, należących do 325 inwestorów z 28 krajów, w których pracuje ok. 130 tysięcy Polaków. Na jedną firmę z sektora przypada ok. 273 pracowników, ale liczba ta stale rośnie. Branża centrów usług w naszym kraju, powiększa się średnio o 19,3 tys. miejsc pracy rocznie SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC Cel: Celem szkolenia jest przygotowanie przyszłych pracowników na potrzeby rozwijających się działów BPO/SSC wyspecjalizowanych w obsłudze procesów finansowych. Przekazanie im kluczowej i kompleksowej wiedzy z obszaru nowoczesnych finansów zarówno od strony praktycznej, jak i w zakresie poszerzenia niezbędnych kompetencji językowych przydatnych w międzynarodowym środowisku pracy (angielski). Adresaci: > Osoby będące studentem/studentką dwóch ostatnich semestrów nauki na studiach I i II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ w WSB w Poznaniu V i VI semestr studiów licencjackich oraz III i IV semestr studiów uzupełniających magisterskich w roku akademickim 2014/15, chcące podjąć pracę w działach finansowych zarówno w firmach krajowych jak i międzynarodowych bądź będące pracownikami działów

3 Korzyści: finansowych i chcący poszerzyć swoje kompetencje oraz wyróżnić się na rynku pracy. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia powinni zrozumieć i umieć zastosować następujące aspekty z zakresu: Wiedza: Dowiesz się: > Czym wyróżnia się praca w działach BPO/SSC oraz na czym polega kultura korporacyjna; > Pozyskasz niezbędna wiedzę jaka potrzebna jest na stanowisk specjalisty ds. finansów. Umiejętności: Nauczysz się: > Księgować transakcje oraz prowadzić rejestry środków trwałych itp. > Uzgadniać salda księgowe; > Alokować płatności i księgować wyciągi; > Księgować faktury i przygotowywać płatności; > Prowadzić listę płac; > Prawidłowo rozliczać się z urzędami. Kompetencje społeczne: Uczestnik: > Wzmocni poziom zaangażowania i odpowiedzialności za pełnioną rolę zawodową; > Wykorzystuje świadomie osobisty potencjał społeczno zawodowy; > Działa zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi i etycznymi. PROGRAM SZKOLENIA - zagadnienia szczegółowe: 1. Moduł wprowadzający 8h > Charakterystyka działów BPO/SSC; > Kultura korporacyjna i nowe trendy w zarządzaniu; > Znaczenie procedur; > Komunikacja z klientem. 2. Wstęp do księgowości: 8h > Metody oraz zasady rachunkowości;

4 > Organizacja i polityka rachunkowości; > Konto księgowe, metody zapisu, sposób funkcjonowania; > Księgi rachunkowe; > Dokumenty księgowe; > Terminy w rachunkowości; > Aspekty prawa podatkowego. 3. Rodzaje i źródła pochodzenia zasobów majątkowych: 8h > Klasyfikacja i podział aktywów; > Klasyfikacja i podział pasywów; > Bilans; > Ewidencjonowanie zdarzeń. 4. Przychody, koszty w przedsiębiorstwie i rozrachunki: 8h > Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów i kosztów; > Tworzenie wyniku finansowego oraz rachunek zysków i strat; > Należności i zobowiązania; > Formy rozrachunków; > Rozrachunki z pracownikami, ZUSem i Urzędem Skarbowym. 5. Obrót towarowy i materiałowy: 8h > Zakup i sprzedaż towarów, materiałów i wyrobów gotowych; > Podatek VAT, faktury, terminy; > Wydawanie materiałów na potrzeby produkcji. 6. Wycena składników majątkowych: 8h > Metody wyceny aktywów i pasywów; > Amortyzacja i inwentaryzacja. 7. Lista płac: 8h > Czym jest wynagrodzenie netto i brutto; > Obliczanie składek; > Odprowadzanie składek; > Rozrachunki z ZUS. 8. Prowadzenie ksiąg rachunkowych: 8h > Księgi rachunkowe; > Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych; > Otwieranie i zamykanie ksiąg; > Poprawianie błędów dowodach i zapisach księgowych; > Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowym; > Zasady przechowywania dokumentacji. 9. Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa: 8h > Bilans; > Rachunek Zysków i Strat; > Rachunek przepływów pieniężnych; > Informacja dodatkowa;

5 > Tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań; > Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań. 10. Narzędzia informatyczne w pracy specjalisty ds. finansów. 8h Łącznie moduły merytoryczne: 80 h zajęć 11. Język angielski w pracy specjalisty ds. finansów. 20h W trakcie realizacji zajęć zostaną wykorzystane następujące metody dydaktyczne: > Wykłady oraz prezentacje multimedialne > Ćwiczenia Studenci otrzymają materiały dydaktyczne do zajęć. Po zakończeniu zajęć studenci otrzymają certyfikaty potwierdzające zakres merytoryczny odbytego szkolenia. Szkolenie przewiduje warsztatową pracę w grupach maksymalnie do 12 osób. Szkolenie prowadzić będą trenerzy posiadający doświadczenie w sektorze BPO SSC. Zajęcia odbywać się będą: > w tygodniu: 20 spotkań x 4 godzin zajęć każde spotkanie; > zajęcia językowe: 2 x w tygodniu po 2-3 godziny każde. > Łącznie: 80 godzin zajęć + 20 godzin zajęć językowych

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Szkolenia dla osób pracujących, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z województwa małopolskiego. Kontakt: Business School Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE

KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE NOWOŚĆ KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA MAGISTERSKIE PRAKTYCZNY PROGRAM STUDIÓW AKTYWNA WSPÓŁPRACA Z PONAD 30 PARTNERAMI liderami branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej to możliwość zdobycia niezbędnego

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

GOLDMAN RECRUITMENT SALARY SURVEY 2015 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA USŁUGI DORADCZE I AUDYT CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH / BPO

GOLDMAN RECRUITMENT SALARY SURVEY 2015 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA USŁUGI DORADCZE I AUDYT CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH / BPO GOLDMAN RECRUITMENT SALARY SURVEY 2015 FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA USŁUGI DORADCZE I AUDYT CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH / BPO FINANCE & ACCOUNTING BANKING & INSURANCE ADVISORY & AUDIT SHARED

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Teoria rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo