Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank."

Transkrypt

1 Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A.

2 Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności i efektywności Consumer finance staje się ważnym obszarem ekspansji rynkowej Banku System wspomagający obsługę wniosków kredytowych musi być elastyczny: Wymogi i zmiany regulacyjne: nowe rekomendacje KNF, ustawa o kredycie konsumenckim, ustawa o księgach wieczystych i hipotece Wymagania funkcjonalne cross-sell / up-sell definiowanie ofert marketingowych Włączenie procesów kredytowych do zunifilkowanej aplikacji Front-End Obsługa procesowa w Oddziale, Call Center i internecie Automatyzacja procesu Integracja z back-office Potrzeba zwiększenia: elastyczności ilości kanałów dystrybucji automatyzacji procesu obsługi wniosku i decyzji kredytowej skalowalności w miarę wzrostu biznesu kredytowego 2

3 Wybór koncepcji rozwiązania Zastosowanie Silnika Reguł Algorytmy w aplikacji " Definicje reguł decyzyjnych w języku biznesowym Algorytmy decyzyjne w formie kodu aplikacji " Łatwość budowania i testowania reguł Programowanie i testy oprogramowania " Możliwość modyfikacji reguł przez właścicieli biznesowych Definiowanie wymagań i wdrażanie release owe " Wersjonowanie reguł i współistnienie różnych wersji Nieczytelna parametryzacja " 3 Wbudowany monitoring i audyt wykonania reguł " Trudna analiza problemów

4 Architektura systemu Front End Moduł Obsługi Kredytów System ilog Baza MOK Warstwa IT Warstwa biznesowa FE MOK Rule Execution Server Repozytorium reguł Rule Team Server IBOL ICBS PRIME BIK Decision Warehouse Rule Studio

5 Silnik decyzyjny Warstwa biznesowa Rule studio tworzenie oraz edycja projektów usług decyzyjnych Systemy Banku System ilog testowanie reguł decyzyjnych Rule Team Server edycja projektów usług decyzyjnych polegająca na zmianie parametrów reguł System 1 System 2 Rule Execution Server Repozytorium reguł Rule Team Server testowanie reguł decyzyjnych Repozytorium Reguł (związane z RTS) przechowywanie projektów usług decyzyjnych rejestrowanie zmian w projektach usług decyzyjnych oznaczanie wersji usług Warstwa IT Rule Execution Server Decision Warehouse Rule Studio instalacja usług decyzyjnych i udostępnianie do wykorzystania przez systemy IT. Decision warehouse rejestracja wyników wywołania usług decyzyjnych Warstwa IT Warstwa biznesowa Systemy Banku System IT wprowadzanie i edycja danych wejściowych integracja źródeł danych prezentacja danych wynikowych kontrola przebiegu procesów

6 Grupowanie funkcjonalne reguł biznesowych w tzw. usługi decyzyjne Usługi decyzyjne jako czarne skrzynki w procesie biznesowym Możliwość rozdziału właścicielskiego poszczególnych grup reguł Spójny system rule governance w Banku Usługi Decyzyjne 1-5 Usługi Decyzyjne 6-11 Usługi Decyzyjne Reguły weryfikacji klienta Właścielstwo: Departament Biznesu Kredytowego Reguły oceny zdolności kredytowej Właścielstwo: Departament Ryzyka Kredytowego Reguły przygotowania oferty produktowej Właścielstwo: Departament Biznesu Kredytowego Monitoring i audyt wykonania reguł Governance 6

7 Usługa decyzyjna decyzyjna 1 biznesowa 1 Usługa decyzyjna 1 decyzyjna 3 decyzyjna 2 Obszar biznesowy biznesowa 2 biznesowa 3 Usługa decyzyjna 2 decyzyjna 5 decyzyjna 4 decyzyjna 6 Projekt usługi decyzyjnej 1 Projekt usługi decyzyjnej 2 Obszar biznesowy zakres merytorycznej odpowiedzialności określonej jednostki organizacyjnej Banku, w ramach którego dana jednostka odpowiada za nadzór nad zarządzaniem regułami biznesowymi. biznesowa zdefiniowany i wyodrębniony fragment logiki biznesowej określający sposób realizacji określonych procesów biznesowych, Usługa decyzyjna wykonywalna postać reguły lub zestawu reguł biznesowych zaimplementowanego w systemie ilog w celu wykorzystania w różnych systemach informatycznych, Projekt usługi decyzyjnej zapis definicji usługi decyzyjnej zawierający powiązany funkcjonalnie i logicznie, niepusty zestaw reguł decyzyjnych, opublikowany w systemie ilog, przy czym jedna usługa decyzyjna może być zapisana w formie kilku projektów, decyzyjna atomowy element projektu usługi decyzyjnej oparty na strukturze składającej się obowiązkowo z przynajmniej jednej sekcji wykonywalnej oraz dodatkowo z deklaracji pojęć używanych w ramach danej reguły lub treści warunków logicznych określających warunki wykonania sekcji wykonywalnej, zapisany w postaci reguły tekstowej, tabeli decyzyjnej lub drzewa decyzyjnego.

8 Usługi decyzyjne w praktyce UD001 Kryteria minimalne UD005 Wymagane statusy dokumentów UD007x Ocena ryzyka kredytowego Uczestnicy wniosku Kryteria minimalne Wyznaczenie obciążenia Dochody Multi ofertownik Oferty UD009 Wymagane dokumenty UD012 Klient stały Dane podstawowe Zobowiązania UD008x Multi-ofertownik Ocena ryzyka wniosku UD037 Weryfikacje dokumentów dla kontroli jakościowej warunków UD039 Obliczanie dochodu z działalności gospodarczej UD040 Wyliczenie priorytetu wniosku UD013 Lista czynności UD041 Dokumenty dostępne dla źródła dochodu UD015 Weryfikacja pracodawców UD042 Obliczenie dochodu zweryfikowanego UD018 Oddział czy platforma UD019 Ocena DPO UD043 Lista dochodów do weryfikacji na danym etapie UD025 Czy analityk ma wymagane kompetencje UD047 Lista wydruków do weryfikacji podpisów i barkodów UD026 Czy wniosek ma podlegać kontroli jakościowej UD048 Weryfikacja poprawności oznaczenia zobowiązań UD027 Dodatkowe pola dla publikacji UD050 Wymagana obsługa wniosku z IBOL w Oddziale UD032 Czy wniosek ma podlegać kontroli warunków Czynności UD036 Okres analizy dla źródła dochodu UD033 Lista warunków dla decydenta UD034 Dokumenty wymagane dla działalności gospodarczej UD035 Wyliczenie wartości dla publikacji UD051 Parametry produktu UD052 Automatyczna weryfikacja wpływów UD053 Weryfikacja możliwości konsolidacji

9 9 W regułach wykorzystano mechanizmy wbudowane w silnik reguł

10 10 Prezentacja wyników wykonania reguł decyzyjnych

11 Role w zarządzaniu regułami Właściciel usługi decyzyjnej Administrator biznesowy usługi Administrator usługi Właściciel procesu Zleceniodawca Zleceniodawca Zleceniodawca Zleceniodawca Autor Reguł Autor Reguł Administrator RES Właściciel Procesu Analityk Reguł Administrator rejestru reguł Właściciel usługi decyzyjnej jednostka organizacyjna Banku merytorycznie odpowiedzialna za obszar biznesowy implementowany w danej usłudze decyzyjnej. Administrator biznesowy usługi jednostka organizacyjna Banku odpowiedzialna za tworzenie i modyfikację reguł w ramach danej usługi decyzyjnej oraz koordynowanie zmian. Administrator Usługi Departament Zarządzania Aplikacjami Właściciel procesu jednostka organizacyjna Banku merytorycznie odpowiedzialnej za zarządzanie procesem biznesowym.

12 Proces realizacji zmiany Proces zmiany reguł biznesowych Przygotowanie zlecenia zmiany Wstępna analiza zmiany Przygotowanie specyfikacji zmian Wykonanie zmiany Przeprowadzenie testów Przygotowanie dokumentacji Przygotowanie scenariuszy i przypadków testowych Proces instalacji i uruchamiania usług Przygotowanie zlecenia Analiza zlecenia Przygotowanie planu wdrożenia Instalacja usługi w RES Uruchomienie usługi w Systemach IT Aktualizacja Rejestru Usług Przywrócenie poprzedniej wersji Akceptacja zmiany Legenda: Zleceniodawca Analityk Reguł Administrator RES

13 Efekty biznesowe Wzrost poziomu automatyzacji decyzji z 70% do 90% Skrócenie czasu obsługi klienta o 30 % Skrócenie czasu wprowadzania zmian w regułach ryzyka z tygodni do dni Większa skuteczność sprzedaży dzięki generowaniu alternatywnych ofert Jednolite reguły we wszystkich kanałach Skrócenie czasu dostarczenia rozwiązania analitycznego dla prescoringu poprzez wykorzystanie tych samych usług ING 13

14 Wnioski i doświadczenia Silnik reguł sprawdza się w zastosowaniach on-line (wnioski) i wsadowych (pre-scoring) W trakcie prac należy zapewnić synchronizację kluczowych elementów: Procesu, w którym należy określić miejsca wywoływania reguł (punkty decyzyjne) Ekranów i interfejsów do innych systemów, które muszą zapewnić zebranie/prezentację danych wejściowych i wyjściowych do/z silnika reguł Walidacji, które mają być wykonane pomiędzy poszczególnymi ekranami/etapami procesu Biznesowego opisu algorytmów, które będą implementowane w postaci reguł Wskazany jest iteracyjny tryb pracy, w którym w kolejnych podejściach doprecyzowuje się wymagania biznesowe, pożądany wynik reguł, dane wejściowe potrzebne do decyzji i treść reguł, na podstawie których określa się wynikający z nich model danych Brak ograniczeń co do zastosowań silnika reguł wymaga przemyślenia i wdrożenia polityk w zakresie zarządzania regułami (rule governance) uwzględniający kontekst wielu aplikacji, które mogą korzystać z tych samych reguł 14

15 DZIĘKUJĘ!

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW Wszystko to co nas otacza, samo w sobie jest naturalnie proste. Złożone są, nie poszczególne rzeczy, a to, że jest ich wiele i mają na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

WebSphere Academy dla Partnerów IBM Polska

WebSphere Academy dla Partnerów IBM Polska WebSphere Academy dla Partnerów IBM Polska Elastycznos c proceso w biznesowych to lepsza obsługa klienta przed i po sprzedaz y. Maciej Szlemiński IBM Polska 2012 IBM Corporation Stan pożądany: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Systemy workflow. Dwa nurty procesu działania. Dwa nurty procesu działania. Proces informacyjny. Proces produkcyjny. Proces informacyjny

Systemy workflow. Dwa nurty procesu działania. Dwa nurty procesu działania. Proces informacyjny. Proces produkcyjny. Proces informacyjny Systemy workflow 1/1 Dwa nurty procesu działania Proces informacyjny Proces produkcyjny 2 Dwa nurty procesu działania Proces informacyjny proces wytwarzania wyrobów proces wytwarzania usług proces transportowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu

Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Metody i technologie budowy hurtowni danych ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia długookresowej jakości produktu Praca nr 06.30.002.7 Warszawa 2007

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

banking, insurance & capital markets Wielokanałowe zarządzanie komunikacją z klientami Comarch CRM Campaign Management

banking, insurance & capital markets Wielokanałowe zarządzanie komunikacją z klientami Comarch CRM Campaign Management banking, insurance & capital markets Wielokanałowe zarządzanie komunikacją z klientami Comarch CRM Campaign Management Banking, Insurance and Capital Markets 2 Wprowadzenie Comarch w toku wieloletniej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 2. CEL ZAMÓWIENIA... 4 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 5 4. WYMAGANIA WOBEC PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 4.1 ETAP I PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ANALITYCZNE...

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo