Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych"

Transkrypt

1 Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

2 Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej Projekt Fundusz Pożyczkowy EFS Projekt realizowany współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2013 r.

3 Kto może ubiegać się o wsparcie: Pożyczkę może otrzymać osoba fizyczna, która: zamieszkuje na terenie województwa dolnośląskiego, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej, nie korzystała równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków związanych z prowadzoną działalnością.

4 Grupy wyłączone ze wsparcia: rolnicy Priorytetowo będą traktowani: studenci, doktoranci, pracownicy naukowi.

5 Warunki pożyczki: Kwota pożyczki: do ,00 zł Maksymalny okres spłaty: do 60 miesięcy Karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy Oprocentowanie preferencyjne od 2,10-2,15% (pomoc publiczna) Wkład własny: niewymagany Prowizja 0%

6 Na jaki cel może zostać przeznaczona pożyczka? Pożyczka może być przeznaczona na cele inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe, w szczególności: zakup, budowa i modernizacja obiektów produkcyjnych/usługowych; zakup środków trwałych, w tym zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem planowanego przedsięwzięcia; zakup sprzętu, wyposażenia w maszyny, urządzenia; inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP w tym zakup środków obrotowych.

7 Pożyczki nie można przeznaczyć na: pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne; spłatę innych pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych; spłatę zobowiązań publiczno prawnych; refundację wydatków dokonanych przed dniem otrzymania środków na rachunek.

8 Zabezpieczenie: Weksel In blanco obligatoryjnie, Poręczenie przez osoby trzecie, Hipoteka, Przewłaszczenie własności, Inne zabezpieczenie uzgodnione przez strony. Wysokość zabezpieczenia: minimum 125 % kwoty pożyczki i należnych odsetek

9 Rekrutacja: Rekrutacja do projektu odbywa w sposób ciągły przez cały okres jego realizacji. 1. Złożenie formularza rekrutacyjnego Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie składa Formularz Rekrutacyjny, który zostaje poddany weryfikacji formalnej.

10 2. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym Osoby spełniające regulaminowe wymagania uczestniczą w spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym. Doradca ocenia punktowo poziom motywacji do udziału w projekcie i dokona weryfikacji predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia firmy, wstępnej oceny pomysłu na działalność, doświadczenia i potencjału.

11 Osoby, które uzyskają minimum 30 punktów podczas indywidualnych spotkań, po konsultacji Komisji Rekrutacyjnej z doradcą zawodowym umieszczone zostaną na liście rankingowej i zostaną skierowane przez doradcę na szkolenia, doradztwo lub szkolenia i doradztwo w celu przygotowania wniosku o pożyczkę. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

12 Wsparcie szkoleniowo-doradcze Każdy uczestnik projektu ubiegający się o pożyczkę może skorzystać ze wsparcia doradczego i/lub szkoleniowego dotyczącego zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie szkoleniowo-doradcze jest świadczone w biurach projektu. Ze wsparcia można korzystać w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

13 3. Złożenie wniosku o pożyczkę Wsparcie jest przyznawane na podstawie wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wniosek podlega ocenie Komisji Oceny Wniosków Pożyczkowych. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu pożyczki, pożyczkobiorca jest zobowiązany w ciągu 30 dni rozpocząć działalność gospodarczą.

14 4. Wypłata i rozliczenie pożyczki Podstawą do wypłaty pożyczki jest podpisanie umowy pożyczki. Warunkiem podpisania umowy pożyczki jest rozpoczęcie przez uczestnika prowadzenia działalności gospodarczej. Wypłata pożyczki lub jej I transzy: do 40 dni od daty zawarcia umowy pożyczki, po ustanowieniu zabezpieczeń.

15 Wypłata kolejnej transzy jest możliwa po rozliczeniu rzeczowofinansowym poprzedniej transzy, zgodnie z umową pożyczki Pożyczkobiorca ma obowiązek udokumentować wydatki ponoszone z kwoty pożyczki pod rygorem odstąpienia od stosowania preferencyjnego oprocentowania i wypowiedzenia umowy pożyczki.

16 Biura projektu: Terytorialnie w zależności od miejscowości zamieszkiwania pożyczkobiorców: DOLNOŚLĄSKA AGENCJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU Wrocław, ul. Kasztanowa 3A (III piętro). tel. [71] (-05, -07, -08), środki wyczerpane KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W JELENIEJ GÓRZE Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27, tel. [75] , fax [75] ,

17 Biura projektu: AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO ARLEG S.A. W LEGNICY Legnica, ul. Rataja 26, tel. [76] , fax [76] , AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO AGROREG S.A. W NOWEJ RUDZIE Nowa Ruda, ul. Kłodzka 27, tel. [74] , fax [74] , -

18 Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej Inicjatywa JEREMIE Mechanizm wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata Menadżerem Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Udzielaniem wsparcia zajmują się pośrednicy finansowi, z których każdy może określić dodatkowe wymagania i warunki uzyskania pożyczki.

19 Kto może ubiegać o wsparcie: Inicjatywa JEREMIE jest skierowana do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim dla tych firm, które: rozpoczynają działalność (startup-y); nie posiadają historii kredytowej; nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

20 Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Fundusz Pożyczkowy EFS Wsparcie można przeznaczyć na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie jej budowy, rozbudowy lub rozszerzania w tym w szczególności na: realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; unowocześnienie składników majątku trwałego - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia; budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii; Informatyzację; dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych; tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy; inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

21 Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Fundusz Pożyczkowy EFS Wsparcie z Inicjatywy JEREMIE nie może być przeznaczone na: pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej finansowanie celów konsumpcyjnych; spłatę pożyczek i kredytów; spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

22 Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Fundusz Pożyczkowy EFS Produkty finansowe oferowane przedsiębiorcom Pożyczka udzielana ze środków JEREMIE przez Fundusze Pożyczkowe i Banki: kwota pożyczki: do 100 tys. zł okres finansowania: maksymalnie 60 miesięcy (5 lat) karencja w spłacie: do 6 miesięcy oprocentowanie pożyczki: - na zasadach rynkowych od 4,5 % p.a. - na zasadach de minimis od 1 % p.a.

23 Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Fundusz Pożyczkowy EFS Kredyty i pożyczki udzielane przez Banki i inne instytucje finansowe poręczane ze środków JEREMIE przez Fundusze Poręczeniowe: wartość poręczenia: do 80 % kwoty Kredytu, maksymalnie PLN. okres poręczenia: maksymalnie 75 miesięcy (6 lat i 1 kwartał) ale nie dłużej niż 6 m-cy od daty wygaśnięcia Kredytu. prowizja / opłaty dodatkowe: od 0,0 %

24 Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Fundusz Pożyczkowy EFS Do kogo przedsiębiorca może zwrócić się po wsparcie: Stale aktualizowana lista pośredników finansowych publikowana jest na stronie: (zakładka: gdzie zgłosić się po wsparcie)

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Tytuł prezentacji. - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. www.frw.pl Unijne Pożyczki dla Dolnośląskich Przedsiębiorców Fundusz Regionu Wałbrzyskiego Tytuł prezentacji - innowacyjne źródło finansowania Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku www.frw.pl Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Regulamin Funduszu Pożyczkowego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR:..2014

UMOWA POŻYCZKI NR:..2014 UMOWA POŻYCZKI NR:..2014 udzielona ze środków pochodzących z dofinansowania z Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego, Priorytet nr 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, Działanie nr 1.3

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II

Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Grupa ECDF Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie II Program realizowany przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego GRUPA ECDF O GRUPIE ECDF: 12 lat działalności

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo