5 26 dni warsztatów. 136 modułów tematycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5 26 dni warsztatów. 136 modułów tematycznych"

Transkrypt

1 WARSZTATY PRAKTYCZNE LOGISTYKA UR System Zarządzania Zakupami, Gospodarką Magazynową i Dystrybujcą Materiałami i Częściami Zamiennymi 5 26 dni warsztatów 136 modułów tematycznych zagadnień Lincoln Electric zakład w Dzierżoniowie Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo: Jakie znaczenie ma logistyka techniczna w obszarze utrzymania ruchu? W jaki sposób zorganizować poszczególne procesy w logistyce UR? Jakimi wskaźnikami opisać poszczególne procesy logistyki UR? Jak w praktyczny sposób wykorzystać narzędzia analizy statystycznej? W jaki sposób obliczyć poziomy zapasów części? Według jakiej metody wyznaczyć części krytyczne? Jak radzić sobie z zapasami nierotującymi? Jak zorganizować magazyn techniczny aby podnieść efektywność techników UR? W jaki sposób zorganizować magazyny konsygnacyjne - zewnętrzne i wewnętrzne? Na czym polega outsourcing zarządzania częściami zamiennymi? Jak wykorzystać narzędzia informatyczne w obszarze gospodarki magazynowej? Jak poprowadzić proces optymalizacyjny systemu zarządzania częściami zamiennymi? Dlaczego analiza niezawodnościowa części jest ważna w aspekcie redukcji kosztów?

2 MODUŁ 1: Wprowadzenie do logistyki UR Logistyka UR to obszar, w którym mamy do czynienia z całym łańcuchem dostaw części i materiałów. Łańcuch dostaw to zakupy, gospodarka magazynowa, dystrybucja wymaganych części i materiałów do bieżącej działalności służb utrzymania ruchu. Poprawa niezawodności środków trwałych poprzez zwiększenie dostępności to w dużej mierze dostępność niezbędnych zasobów w momencie, w którym są one potrzebne przy spełnieniu kryteriów: właściwa jakość, właściwa ilość, właściwa cena. Moduł pierwszy cyklu szkoleń to omówienie całości zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem łańcucha dostaw części i materiałów. Fundamenty to spojrzenie na wszystkie procesy zachodzące w procesie zarządzania logistyką UR. Uczestnicy mają możliwość poznania wszystkich zagadnień z modułu Planowania systemu zarządzania procesami logistycznymi w dziale Utrzymania Ruchu Myślenie systemowe Stworzenie diagramu przepływu procesów 4. Wskaźniki Lista 24 wskaźników Techniki analizy wskaźników Studia przypadków 5. Podsumowanie i Dyskusja 6 września Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Logistyką UR Rys historyczny logistyki Znaczenie logistyki w poprawie niezawodności Logistyka a UR Studia przypadków 2. Definicje podstawowych wielkości Wielkości w obszarze zaopatrzenia Wielkości w obszarze zarządzania zapasami Wielkości w obszarze dystrybucji Wielkości w obszarze usług 3. Zbudowanie modelu funkcjonowania systemu zarządzania logistyką UR Polityka i procedury w logistyce UR Kiedy krytyczność jest naprawdę krytyczna?

3 MODUŁ 2: Narzędzia statystyczne w z a r z ą d z a n i u z a p a s a m i c z ę ś c i Moduł drugi cyklu Logistyka UR to przede wszystkim poznanie niuansów związanych z gospodarką zapasami części. Podczas warsztatów uczestnicy poznają różne rodzaje zapasów oraz w jaki sposób prowadzić analizy w celu efektywnej kontroli zapasów. Ważnym elementem jest poznanie reguł i metodyki liczenia odpowiednich poziomów zapasów dla części jak i materiałów. Bardzo ważnym elementem oprócz narzędzi statystycznych jest poznanie logicznego podziału części zgodnie z metodologią MRO. Metoda ta pozwala na wypracowanie odpowiedniej strategi zarządzania nie tylko częściami zamiennymi, ale strategii całego systemu zarządzania służbami utrzymania ruchu. W zależności od przyjętej strategii i metody można w efektywny sposób wpływać na poziom kosztów utrzymania ruchu. 4. Metody pull w określaniu zapasów Wprowadzenie do kanban Proces implementacji metod pull Obliczenia kanban dla części zakupowych Studia przypadków 5. Podsumowanie i Dyskusja 11 października Mechanizm zarządzania zapasami Definicja zapasów Materiały czy Części zamienne Wprowadzenie do MRO Mity i niezrozumienia Studia przypadków 2. Narzędzia analiz statystycznych Znaczenie statystki w zarządzaniu Rodzaje analiz zapasów ABC, HMI, FSN, VED, SDE 3. Metody obliczania stanów magazynowych Metody zbierania danych Obliczanie poziomów bezpieczeństwa, maksymalnego Określenie Punktu Ponownego Zamówienia (ROP) Określenie Ekonomicznej Partii Zamawiania

4 MODUŁ 3: Organizacja magazynu technicznego Magazyn techniczny materiałów i części stanowi serce całego systemu zarządzania logistyką ur. Od organizacji magazynu technicznego zależy efektywność Techników UR, a co za tym idzie, skuteczność funkcjonowania działu Utrzymania Ruchu. Podczas warsztatów uczestnicy poznają najlepsze techniki tworzenia i organizacji magazynów technicznych. Stworzone i zmapowane procesy magazynowe pozwolą na skuteczniejsze zarządzanie tymi procesami mające na celu redukcję kosztów i wzrost efektywności techników UR. W trakcie warsztatów zostaną przedstawione najlepsze techniki magazynowania poszczególnych części oraz praktyczne wykorzystanie programu 5S w obszarze magazynów technicznych. Innym ważnym elementem jest wykorzystanie technik wizualizacji w o rg a n i z a c j i m a g a z y n u o r a z w y k o r z y s t a n i e nowoczesnych technik informacyjnych mających na celu poprawę przepływu materiałów i części. 3. Alternatywy magazynowania w przedsiębiorstwie Rodzaje magazynów w przedsiębiorstwie Zarządzanie przepływem materiałów pomiędzy magazynami Techniki magazynowania poszczególnych części - dobre praktyki 4. Procesy zachodzące w magazynie części Mapa procesów magazynowych Modelowanie poszczególnych procesów i podprocesów Analiza ryzyka stworzonych map procesów Wykorzystanie CMMS w procesach magazynowych 5. Podsumowanie i Dyskusja 8 listopada Rodzaje magazynowania Definicja magazynowania Rodzaje magazynowania: asortymentowe, odraczające, chwilowe 2. Budowa magazynu części Obszary magazynu Layout magazynu Magazynowe 5S - dobre praktyki Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań magazynowych: RFID; Kody Kreskowe

5 MODUŁ 4: Zarządzanie zakupami i dystrybucją System zarządzania łańcuchem dostaw materiałów i części to nie tylko efektywna gospodarka zapasami, ale również proces inicjujący jak i wykonawczy. Obszar zakupów jest newralgicznym procesem inicjującym, od którego zależy wiele ważnych elementów takich jak koszty, jakość i dostępność danych części. Obszar dystrybucji to także ważny element układanki, który wpływa na efektywność inicjowania procesu zakupów w celu odnowienia wymaganych materiałów i części. Podczas warsztatów uczestnicy poznają techniki i metody zawierania umów zakupowych jak i techniki skutecznej dystrybucji części i materiałów bez utraty ważnych informacji. Ważnym elementem warsztatów jest zdefiniowanie procesu przepływu materiałów w systemach informatycznych klasy CMMS. 1. Proces zakupowy części Wprowadzenie do zakupów Odpowiedzialność za zakupy po stronie UR czy działu zakupów Konsygnacja jako alternatywa zakupów Automatyzacja procesu zakupowego Redukcja kosztów zakupu - agregacja zleceń zakupów, rabaty ilościowe, długofalowe umowy 2. Proces dystrybucji części Wprowadzenie do dystrybucji Dystrybucja oparta o W/O Ustalenie podstawowych kryteriów dystrybucji części z magazynu Zwrot części do magazynu - tradycyjne czy nowoczesne Stosować: RW/PZ/PT/PW czy jest alternatywa? Techniki prowadzenia inwentaryzacji - bieżąco czy raz do roku? 3. Wykorzystanie CMMS w dystrybucji części Problemy w wykorzystaniu modułu magazynowego w systemach klasy CMMS Parametryzacja modułu magazynowego Kodyfikacja części Korzyści wynikające z stosowania systemów klasy CMMS Techniki tworzenia raportów w obszarze gospodarki magazynowej 4. Audyt procesu zakupów i dystrybucji Czym jest audyt? Tworzenie arkusza audytującego Ocena systemu zakupów i poddostawców Ocena systemu dystrybucji Wykorzystanie systemu wskaźników w procesie audytującym 5. Podsumowanie i Dyskusja 6 grudnia 2013

6 MODUŁ 5: Proces optymalizacyjny zarządzania łańcuchem dostaw części Ostatni moduł serii - Last but not least - oznacza ciągłe doskonalenie w procesie zarządzania łańcuchem dostaw materiałów i części. Poruszana tematyka jest niezwykle ważna z punktu widzenia optymalizacji całego procesu jak i doskonalenia jego w każdym aspekcie. Skutkiem tego programu jest redukcja kosztów gospodarki magazynowej przy jednoczesnym utrzymaniu stałej dostępności poszczególnych części. To z kolei w sposób wymierny odzwierciedlone jest w zwiększeniu niezawodności środków trwałych. Podczas warsztatów uczestnicy poznają techniki optymalizacji zapasów części oraz techniki pozwalające na skuteczniejsze zarządzanie tzw. niepotrzebnymi zapasami. 1. Dekalog systemu zarządzania Wprowadzenie do 10 kroków Wykorzystanie dekalogu w tworzeniu systemu Ocena poszczególnych kroków Wyznaczenie mapy doskonalenia 2. Pieniądz, Ludzie, Procesy Pieniądz jest królem 4 najważniejsze raporty finansowe Jak dużo pieniędzy jesteśmy w stanie wygenerować Model ekonomiki biznesu Czynnik ludzki w gospodarce zapasami Adaptacja sposobu myślenia o 0-zapasów 3. Analiza niezawodnościowa części Wykorzystanie RCMLight Wykorzystanie systemu zleceń pracy MRO-Optymalization Wydłużenie czasu życia części 4. System redukcji zapasów części Zasada wanny Analizy oparte na hipotezach Podwójna pętla uczenia się 7 kroków redukcji zapasów Proces optymalizacji zapasów 5. Co zrobić z obsoletami, nierotami i innymi? Co to są Obsolety i Nieroty? System zarządzania niechcianymi zapasami Wykorzystanie istniejących rozwiązań biznesowych Stworzenie planu działań po warsztatach 6. Podsumowanie i Dyskusja 10 stycznia 2014

7 CELE Poznanie mechanizmów zarządzania zapasami częściami zamiennymi Ujęcie finansowe w zarządzaniu zapasami częściami zamiennymi Poznanie 7 kroków redukcji zapasów części Opracowanie gamy wskaźników w obszarze gospodarki magazynowej Poprawa efektywności zarządzania gospodarką magazynową części Kryteria wdrożenia modułu gospodarki magazynowej systemów klasy CMMS UMIEJĘTNOŚCI Czego się nauczę? Co będę mógł wykorzystać? Jakie umiejętności zyskam? Definicji i znaczenia zapasów części Różnicy pomiędzy zapasami operacyjnymi a częściami zamiennymi Identyfikacji części MRO Budowy procesów w gospodarce magazynowej Metodyki liczenia poziomów zapasów Mapowania procesów w magazynie Narzędzi analitycznych w zarządzaniu zapasami części Parametryzacja CMMS Podział zapasów wg MRO Proces redukcji zapasów Analizy niezawodnościowej części Narzędzia analizy statystycznej: ABC, FSN, HML, VED Umiejętność wykorzystania wzorów do liczenia zapasów Identyfikacji obsoletów Optymalizacji procesu zarządzania częściami zamiennymi Tworzenie procedur w obszarze magazynu technicznego KORZYŚCI Poziom podstawowy Poziom biznesowy Poziom Korporacyjny Redukcja nieplanowanych przestoi Analiza ABC części Redukcja kosztów w grupie A Zwiększenie dostępności wymaganych części Optymalizacja procesu zarządzania gospodarką magazynową części Redukcja kosztów magazynu części Standaryzacja procesu pracy w magazynach technicznych Wzrost dostępności technicznej Zwolnienie kapitału zamrożonego w zapasy Optymalizacja łańcucha dostaw i dystrybucji części na poziomie korporacji

8 Wykształcenie: Studiował na wydziale elektrycznym na Politechnice Wrocławskiej oraz na wydziale mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przeszedł wiele certyfikacji z zakresu TPM, Diagnostyki Niezawodnościowej oraz Lean/Kaizen Management System. Doświadczenie zawodowe: Założyciel i właściciel WoMa Solution od 2005 roku. Prowadzi szkolenia otwarte oraz zamknięte warsztaty z zakresu optymalizacji procesów produkcyjnych oraz systemów zarządzania służbami utrzymania ruchu. Specjalizuje się w doradztwie biznesowym z zakresu optymalizacji Systemów Zarządzania Służbami Utrzymania Ruchu. Bogate doświadczenie w zarządzaniu personelem produkcyjnym oraz w organizacji działu utrzymania ruchu zdobywał przez 16 lat na stanowiskach kierownika utrzymania ruchu i dyrektora produkcji w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach. Do jego obowiązków należało m.in. wdrażanie narzędzi Lean Manufacturing JIT, SMED, KANBAN oraz TPM, wdrażanie i optymalizacja kosztów zawiązanych z Systemami Zarządzania UR (Maintenance Management System), audytowanie zakładów europejskich pod względem TPM oraz prowadzenie szkoleń dla pracowników koncern z różnych krajów (USA, Niemcy, Chiny). Wojtek Mączyński Maintenacne and Reliability Consultant Pełne dane firmy: WoMa Solution Wojciech Mączyński ul. Arkadia 8; Nowa Sól tel: fax: REGON: NIP: Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Nowa Sól nr 9872 Bank: MultiBank; Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A. nr konta bankowego: Osoby kontaktowe Anna Kaczorowska tel:

9 CENA UCZESTNICTWA W JEDNYM SZKOLENIU zł / osobę (oferta standardowa) zł / osobę (oferta First Minute) WYŚLIJ FORMULARZ NA NR FAKSU Imię i Nazwisko... Stanowisko... Nazwa warsztatu Imię i Nazwisko... Stanowisko... Nazwa warsztatu Imię i Nazwisko... Stanowisko... Nazwa warsztatu Imię i Nazwisko... Stanowisko... Nazwa warsztatu... FIRMA... Ulica... Kod Pocztowy... Miasto... NIP... Tel...Fax... Warunki uczestnictwa: 1. Przesłanie do WoMa Solution faxem, pocztą elektroniczną lub on-line wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a WoMa Solution. 2. Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunche oraz kolację w pierwszym dniu szkolenia. Cena nie obejmuje kosztów dojazdu i zakwaterowania. 3. W przypadku oferty standardowej faktura wystawiana jest po odbyciu szkolenia. Faktura pro forma wystawiana jest i wysyłana mailem po otrzymaniu zgłoszenia w ofercie First Minute. 4. Zgłoszenie uczestnictwa w ofercie First Minute możliwe jest tylko przy dokonaniu płatności na podstawie faktury pro-forma nie później niż na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przeciwnym razie obowiązuje cena standardowa. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie organizatora, organizator zwróci pełną wpłaconą przez uczestnika kwotę. 6. Odwołanie uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, powoduje obciążenie uczestnika kwotą 50% całkowitej ceny zamówionego szkolenia. 7. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia, nie wzięcie udziału w szkoleniu oraz odwołanie uczestnictwa w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia powoduje obciążenie uczestnika opłatą stanowiącą 100% całkowitej ceny zamówionego szkolenia. 8. Zamiast zgłoszonej osoby w Warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy. 9. W przypadku zgłoszenia więcej niż 3 uczestników cena podlega negocjacji. 10. Oferty promocyjne i rabaty nie łączą się. W przypadku skorzystania z oferty First Minute Rabat 3+ nie obowiązuje. Pieczątka i podpis Wszystkie treści zawarte w programie Warsztatów stanowią własność WoMa Solution. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno żadnych materiałów stanowiących własność WoMa Solution odtwarzać, wykorzystywać, tworzyć pochodnych prac na bazie materiałów umieszczonych w programie, ani też ponownie ich publikować, zamieszczać w innych materiałach czy też w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać bez uprzedniej pisemnej zgody WoMa Solution.

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 60 Nr kol. 1871 Grażyna RADZIEJOWSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo