B U D O P R O J E K T Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B U D O P R O J E K T Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk"

Transkrypt

1 Strona 1 z 34 B U D O P R O J E K T Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk Lublin, ul. Zamojska 43/13 tel , tel./fax Projekt zagospodarowania terenu zielonego wokół budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: Tereny zielone w obrębie działek o nr ewid.: 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 79/3 położone przy Al. Kraśnickiej 100 w Lublinie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lublin, Al. Kraśnicka 100 Projektował: mgr inż. Michał Krawczyk architekt krajobrazu... Sprawdził: inż. Janusz Fronczyk upr. bud. nr 1643/Lb/82... Lublin, październik 2014 r.

2 Strona 2 z 34 Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania Przedmiot i zakres opracowania Dane wyjściowe Ogólna charakterystyka terenu Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki szatą roślinną Wykaz inwentaryzacyjny Wytyczne dotyczące pielęgnacji istniejącej szaty roślinnej Koncepcja Założenia projektowe Opis koncepcji Opis techniczny projektu Nawierzchnie utwardzone Nawierzchnia piesza TerraWay Nawierzchnia piesza z płyt chodnikowych Nawierzchnia piesza z kostki brukowej Mała architektura Ławki Kosze na śmieci Szata roślinna Materiał roślinny Wykonanie nasadzeń Wykonanie trawników Zielony dach ekstensywny Załączniki...33 CZĘŚĆ RYSUNKOWA...34

3 Strona 3 z Podstawa opracowania CZĘŚĆ OPISOWA Umowa z dn r. zawarta pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, Lublin, Al. Kraśnicka 100, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP REGON , reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Gabriela Maja, a Biurem Usług Projektowych BUDOPROJEKT, Lublin, ul. Zamojska 43/13, reprezentowanym przez Janusza Fronczyka - właściciela. 2. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenów zielonych w otoczeniu budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Zakres rzeczowy obejmuje inwentaryzację szaty roślinnej wraz z projektem gospodarki zielenią oraz projekt nowej aranżacji szaty roślinnej. Zakres przestrzenny opracowania obejmuje tereny zielone położone w obrębie działek o nr ewid. 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 79/3. Projekt składa się z części opisowej i rysunkowej. 3. Dane wyjściowe 1) mapa zasadnicza w skali 1:500 2) inwentaryzacja własna szaty roślinnej wykonana w październiku 2014 r. 3) wytyczne inwestorskie 4. Ogólna charakterystyka terenu Przedmiotowy teren położony jest w kwartale wydzielonym Aleją Kraśnicką od północy, ulicą Konstantynów od zachodu oraz ulicą Pielęgniarek od wschodu. Od południa sąsiaduje z osiedlem mieszkalnym. W obrębie posesji zlokalizowana jest zabudowa szpitalna, w skład której wchodzi sześć bloków, w których przebywają pacjenci oraz siedem budynków związanych z zapleczem technicznym placówki. Większą część powierzchni wolnej od zabudowy zajmują parkingi, lądowisko dla śmigłowca ratowniczego oraz ciągi piesze i jezdne. Powierzchnia terenu jest względnie płaska. Gleba pochodzenia antropogenicznego, pylasta, odpowiednia do uprawy większości gatunków roślin ozdobnych. Istniejąca zieleń nie prezentuje większych wartości kompozycyjnych czy estetycznych, nasadzenia wydają się mniej lub bardziej przypadkowe. Widoczne są efekty wieloletnich zaniedbań w bieżącej pielęgnacji zieleni w postaci licznych samosiewów, z których wiele osiągnęło już pokaźne rozmiary. Powierzchnię zieloną pokrywa typowa łąka miejska z przewagą gatunków traw, utrzymana w zadowalającym stanie.

4 Strona 4 z Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki szatą roślinną 5.1. Wykaz inwentaryzacyjny Inwentaryzację zieleni wykonano w październiku 2014 r. Ogółem zinwentaryzowano 735 szt. drzew i krzewów, z czego do wytypowano 107 szt. drzew oraz 97 szt. krzewów. Większość roślin wytypowanych do to samorzutny podrost klonu jesionolistnego (Acer negundo), orzecha włoskiego (Juglans regia) i śliwy ałyczy (Prunus cerasifera), typowych gatunków ruderalnych, występujących na terenach zdegradowanych. Obecność tych gatunków jest następstwem braku bieżącej pielęgnacji. Wiele samosiewów rośnie w kolizji z budynkami i ogrodzeniem, co grozi ich uszkodzeniem mechanicznym bądź korozją biologiczną fundamentów. Z tego względu należy je bezwzględnie usunąć. Ogólny stan zdrowotny zinwentaryzowanej roślinności określić można jako dobry. Nie stwierdzono występowania niebezpiecznych chorób grzybowych ani nadzwyczajnego nasilenia szkodników. Stwierdzono natomiast występowanie szrotówka kasztanowcowiaczka na kasztanowcu czerwonym. Wykaz zinwentaryzowanej roślinności oraz wytyczne dotyczące koniecznych do przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych przedstawiono w poniższej tabeli. L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska Pierśnica [cm] Wysokość [m] Uwagi / wytyczne 1 klon jawor Acer pseudoplatanus bez czarny Sambucus nigra - 4 samosiew, wrośnięty w żywotnik - do 3 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 3 1,5x1,5 m 4 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 3 1 x1 m 5 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 3 1x1 m 6 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 3 1,5x1,5 m 7 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 3 1,5x1,5 m 8 cis pośredni Taxus x media ,8 pień rozwidlony na 4 szt. 9 klon jawor Acer pseudoplatanus samosiew, 3 pędy główne, w kolizji z cisem - do 10 cis pośredni Taxus x media pień rozwidlony trzykrotnie 11 świerk kłujący Picea pungens świerk kłujący Picea pungens świerk kłujący Picea pungens sosna czarna Pinus nigra czereśnia ptasia Prunus avium 25, 25 9 pień rozwidlony 16 klon pospolity Acer platanoides 7 4 w kolizji z ogrodzeniem - do 17 tawuła van Houtte'a Spiraea vanhouttei - 2 2x2 m - do 18 klon jawor Acer pseudoplatanus bez czarny Sambucus nigra - 5 2x2 m - do 20 tawuła van Houtte'a Spiraea vanhouttei - 2 2x2 m - cięcia odmładzające 21 tawuła van Houtte'a Spiraea vanhouttei - 2 2x2 m - cięcia odmładzające 22 buk pospolity Fagus sylvatica 30, buk pospolity Fagus sylvatica 5 4 cięcie formujące

5 Strona 5 z żywotnik zachodni Thuja occidentalis 5, 7, 10, pnie 25 orzech włoski Juglans regia 23 8 w kolizji z ogrodzeniem - do 26 czereśnia ptasia Prunus avium czereśnia ptasia Prunus avium 17, 18 5 pień rozwidlony 28 czereśnia ptasia Prunus avium tawuła van Houtte'a Spiraea vanhouttei - 3 2x2 m 30 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 5, 8, 10 4 pień rozwidlony 31 żywotnik zachodni Thuja occidentalis pień rozwidlony wielokrotnie (7) 32 sosna pospolita Pinus sylvestris sosna pospolita Pinus sylvestris sosna pospolita Pinus sylvestris 11, 15, 20 7 pień rozwidlony 35 tawuła van Houtte'a Spiraea vanhouttei - 2 2x2 m 36 tawuła van Houtte'a Spiraea vanhouttei - 2 2x2 m 37 tawuła van Houtte'a Spiraea vanhouttei - 2 2x2 m 38 czereśnia ptasia Prunus avium czereśnia ptasia Prunus avium 16, czereśnia ptasia Prunus avium 12, żywotnik zachodni Thuja occidentalis 10, 10, 13 5 wielopienny 42 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 6, 10, 12 5 wielopienny 43 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 5, 10, 12 4 wielopienny 44 tawuła szara Spiraea cinerea Grefsheim - 1,5 grupa 3 szt. 45 śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 'Pissardii' 7, 2x10, 2x15, grab pospolity Carpinus betulus 9, 10, 12, grab pospolity Carpinus betulus 12, 12, grab pospolity Carpinus betulus tawuła japońska Spiraea japonica 'Anthony Waterer' 50 tawuła japońska Spiraea japonica 'Anthony Waterer' 51 tawuła japońska Spiraea japonica 'Anthony Waterer' 52 sosna czarna Pinus nigra sosna czarna Pinus nigra sosna czarna Pinus nigra pień rozwidlony wielokrotnie (6) 10 pień rozwidlony wielokrotnie (6) 10 pień rozwidlony - <1 grupa 2 szt. - <1 grupa 3 szt. - <1 grupa 3 szt. 55 jałowiec płożący Juniperus horizontalis - 0,5 2x2 m 56 daglezja zielona Pseudotsuga menziesii jałowiec łuskowy Juniperus sqamata Blue Carpet - 0,5 1x1 m 58 jałowiec płożący Juniperus horizontalis - 59 świerk kłujący Picea pungens 23 7,5 60 jałowiec sabiński Juniperus sabina Variegata - 2 1,5x1,5 m, 61 dereń biały Cornus alba Elegantissima - 2 1x1 m, - do 62 dereń biały Cornus alba Elegantissima - 2 1x1 m - do 63 dereń biały Cornus alba Elegantissima - 2 1x1 m 64 cis pośredni Taxus x media - 4 2x2 m

6 Strona 6 z jałowiec wirginijski Juniperus virginiana Grey Owl - 3 1x2 m wyłamany, zamiera, nie rokuje - do 66 śliwa ałycza Prunus domestica 7 4 samosiew - do 67 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 4 nie rokuje szans na prawidłowy rozwój - do 68 jałowiec sabiński Juniperus sabina żywotnik zachodni Thuja occidentalis 3-8 3,5 wielopienny, nie rokuje szans na prawidłowy rozwój - do 70 jałowiec sabiński Juniperus sabina - 3 1x1 m, nie rokuje szans na prawidłowy rozwój - do 71 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 5 3,5 1x1 m, usycha - do 72 dereń biały Cornus alba Elegantissima - 3 3x1 m, grupa 3 szt. w kolizji z ogrodzeniem - do razem z samosiewami 73 klon jesionolistny Acer negundo 4, 5, 10 3 samosiew, w kolizji z ogrodzeniem - do 74 klon jawor Acer pseudoplatanus 3, 6, 10 3 samosiew, w kolizji z ogrodzeniem - do 75 róża pomarszczona Rosa rugosa - 1,5 1x1 m - do 76 tawuła japońska Spiraea japonica 'Anthony Waterer' - <1 1x1,5 m grupa 3 szt. - do 77 jałowiec pośredni Juniperus x media Pfitzeriana - 3 grupa 3 szt., 3x3 m 78 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 7, 10, 10 3 grupa 3 szt. 79 klon jesionolistny Acer negundo 4, 7, 10 7 samosiew, w kolizji z ogrodzeniem - do 80 lipa drobnolistna Tilia cordata 8 3 samosiew podrost - do 81 dereń biały Cornus alba Elegantissima - 2 1x1 m cięcia odmładzające, usunąć podrosty drzew rosnące wokół krzewu 82 jałowiec sabiński Juniperus sabina - 2 0,5x0,5 m w złej kondycji - do 83 jałowiec sabiński Juniperus sabina - 2 0,5x0,5 m w złej kondycji - do 84 jałowiec sabiński Juniperus sabina - 2 0,5x0,5 mw złej kondycji - do 85 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 4, 5, 8, żywotnik zachodni Thuja occidentalis 10 2,5 2,5 w złej kondycji, nie rokuje - do 87 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 5, 8, 12 2,5 pochylony na budynek, w złej kondycji, nie rokuje - do 88 tawuła japońska Spiraea japonica 'Anthony Waterer' 89 sosna pospolita Pinus sylvestris świerk kłujący Picea pungens <1 2,5x1,5 m grupa 5 szt. 91 klon pospolity Acer platanoides 5 4 samosiew, w kolizji z ogrodzeniem - do 92 cis pośredni Taxus x media Hilli - 4 wielopienny 93 orzech włoski Juglans regia 3 4 samosiew, w kolizji z ogrodzeniem - do 94 klon pospolity Acer platanoides wielopienny (7), samosiew, w kolizji z ogrodzeniem - do 95 jodła balsamiczna Abies balsamea sosna czarna Pinus nigra żywotnik zachodni Thuja occidentalis 7, pnie 98 jodła kalifornijska Abies concolor 35 13

7 Strona 7 z jodła kalifornijska Abies concolor żywotnik zachodni Thuja occidentalis 17 3 pokrój zdeformowany (przewodnik ścięty na wys. 2m) - do 101 forsycja pośrednia Forsythia intermedia grupa 8 szt. - 1,5x1,5 m cięcia odmładzające, wykarczować bez czarny rosnący w grupie (przy krawężniku) oraz podrost klonu posp. 102 jabłoń Malus domestica 35 4 do 103 sosna czarna Pinus nigra ligustr pospolity Ligustrum vulgare - 2,5 0,5x0,5 m - do 105 ligustr pospolity Ligustrum vulgare - 2,5 1x1 m - do 106 lilak pospolity Syringa vulgaris - 3 1x1 m, cięcia odmładzające 107 lilak pospolity Syringa vulgaris - 3 1x1 m cięcia odmładzające 108 ligustr pospolity Ligustrum vulgare - 3,5 1,5x1,5 m - do 109 klon pospolity Acer platanoides 15 3 samosiew, w kolizji z ogrodzeniem - do 110 lilak pospolity Syringa vulgaris - 3 1x1 m cięcia odmładzające 111 lilak pospolity Syringa vulgaris - 3 1x1 m cięcia odmładzające 112 lilak pospolity Syringa vulgaris - 3 1x1 m cięcia odmładzające 113 klon jawor Acer pseudoplatanus 15 6 samosiew, w kolizji z ogrodzeniem - do 114 orzech włoski Juglans regia 12, 15 7 samosiew, w kolizji z ogrodzeniem - do 115 cis pośredni Taxus x media cis pośredni Taxus x media klon pospolity Acer platanoides 5 4 samosiew, rośnie w cisie - do 118 klon jawor Acer pseudoplatanus grupa samosiewów (4 szt.) w kolizji z ogrodzeniem - do 119 róża pomarszczona Rosa rugosa cis pośredni Taxus x media - 4 dwupienny, nierównomiernie rozwinięty - cięcia formujące 121 tawuła szara Spiraea cinerea Grefsheim - 1 grupa 3 szt. 122 forsycja pośrednia Forsythia intermedia - 2,5 1,5x1,5 m cięcia odmładzające 123 forsycja pośrednia Forsythia intermedia - 2,5 1,5x1,5 m cięcia odmładzające 124 forsycja pośrednia Forsythia intermedia - 2,5 1,5x1,5 m cięcia odmładzające 125 dąb czerwony Quercus rubra dąb czerwony Quercus rubra jarząb pospolity Sorbus aucuparia Pendula czereśnia ptasia Pruus avium 20, 30, 30 8 pień rozwidlony na 1,3 m wys. 129 forsycja pośrednia Forsythia intermedia - 3 2x2 m cięcia odmładzające 130 forsycja pośrednia Forsythia intermedia - 3 2x2 m cięcia odmładzające 131 forsycja pośrednia Forsythia intermedia - 3 2x2 m cięcia odmładzające 132 jarząb pospolity Sorbus aucuparia jarząb pospolity Sorbus aucuparia 7, ligustr pospolity Ligustrum vulgare - 2,5 2x2 m grupa 9 szt., cięcia odmładzające 135 dąb czerwony Quercus rubra śliwa ałycza Prunus cerasifera pnie 137 śliwa ałycza Prunus cerasifera pni 138 śliwa ałycza Prunus cerasifera pnie

8 Strona 8 z klon jawor Acer pseudoplatanus śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 'Pissardii' pnie 141 śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 'Pissardii' pni 142 śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 'Pissardii' pnie 143 kaszt.anowiec zwyczajny 144 kaszt.anowiec zwyczajny 145 kaszt.anowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum 30 6 Aesculus hippocastanum 30 7 Aesculus hippocastanum sosna czarna Pinus nigra sosna czarna Pinus nigra sosna czarna Pinus nigra lipa drobnolistna Tilia cordata 12, pnie od 2 m wys., cięcia korygujące 150 dereń biały Cornus alba Elegantissima - 2,5 2x2 m cięcia odmładzające 151 dereń biały Cornus alba Elegantissima - 2,5 2x2 m cięcia odmładzające 152 dereń biały Cornus alba Elegantissima - 2,5 2x2 m cięcia odmładzające 153 dereń biały Cornus alba Elegantissima - 2,5 grupa 5 szt., 2x2 m, cięcia odmładzające 154 berberys Thunberga Berberis thunbergii Atropurpurea berberys Thunberga Berberis thunbergii Atropurpurea orzech włoski Juglans regia 10 4 wycięty w trakcie prac proj. - do karpa korzeniowa ze względu na możliwe odrosty 157 jałowiec sabiński Juniperus Sabina Tamariscifolia - 0,5 0,5x0,5 m, nie rokuje szans na prawidłowy rozwój - do 158 sosna Pinus sp żywotnik zachodni Thuja occidentalis jałowiec łuskowy Jałowiec łuskowy 'Blue Star - 0,5 oczyścić z chwastów 161 wierzba iwa Salix caprea Pendula wierzba iwa Salix caprea Pendula 4 1 do 163 bez czarny Sambucus nigra - 3 1x1 mw kolizji z obiektem techn. - do 164 bez czarny Sambucus nigra - 3 1x1 m w kolizji z obiektem techn. - do 165 cis pośredni Taxus x media cis pośredni Taxus x media - 4 cięcia formujące 167 krzewuszka Weigela sp ,5x0,5 m - do 168 cis pośredni w odm. Taxus x media w odm. - 2,5 169 cis pośredni Taxus x media cis pośredni Taxus x media dereń biały Cornus alba Elegantissima - 2 2x2 m cięcia odmładzające 172 bukszpan wiecznie zielony Buxus sempervirens - 2,5 cięcia formujące 173 klon pospolity Acer platanoides 3 3 samosiew - do 174 tawuła japońska Spiraea japonica 'Anthony Waterer' - 1,5 0,5x0,5 m - do 175 jałowiec sabiński Juniperus sabina Variegata - 1 0,5x0,5 m - do 176 cis pośredni Taxus x media - 3,5 177 klon jesionolistny Acer negundo 3 4,5 wycięty w trakcie prac proj. - do karpa korzeniowa ze względu na możliwe odrosty

9 Strona 9 z klon pospolity Acer platanoides 5 4,5 wycięty w trakcie prac proj. - do karpa korzeniowa ze względu na możliwe odrosty 179 cis pośredni Taxus x media - 3 grupa - 2 szt. 180 dąb czerwony Quercus rubra dąb czerwony Quercus rubra orzech włoski Juglans regia 7 4 wycięty w trakcie prac proj. - do karpa korzeniowa ze względu na możliwe odrosty 183 klon jesionolistny Acer negundo klon jesionolistny Acer negundo klon jesionolistny Acer negundo 25 8 cięcia odciążające 186 klon jesionolistny Acer negundo wycięty w trakcie prac proj. - do karpa korzeniowa ze względu na możliwe odrosty 187 klon jesionolistny Acer negundo 3x20, 23, klon jesionolistny Acer negundo wycięty w trakcie prac proj. - do karpa korzeniowa ze względu na możliwe odrosty 189 świdośliwa Amelanchier sp. 3x25 8 okaleczona - cięcia sanitarne (poprawić źle wykonane wcześniej cięcia) 190 świdośliwa Amelanchier sp jarząb pospolity Sorbus aucuparia Pendula jałowiec sabiński Juniperus Sabina Tamariscifolia - 0,5 0,7x7 m grupa, nie rokuje szans na prawidłowy rozwój - do 193 kosodrzewina Pinu smugo - 0,5 1.,5x1 m - do 194 jałowiec sabiński Juniperus Sabina Tamariscifolia - <0,5 0,5x0,5 m- do 195 jałowiec łuskowy Jałowiec łuskowy 'Blue Star - <0,5 0,5x0,5 m- do 196 klon jesionolistny Acer negundo 4 2,5 wycięty w trakcie prac proj. - do karpa korzeniowa ze względu na możliwe odrosty 197 klon jesionolistny Acer negundo 5 2,5 wycięty w trakcie prac proj. - do karpa korzeniowa ze względu na możliwe odrosty 198 orzech włoski Juglans regia - 3 wycięty w trakcie prac proj. - do karpa korzeniowa ze względu na możliwe odrosty 199 klon jawor Acer pseudoplatanus 7, 7, pnie, samosiew, w kolizji z ogrodzeniem - do 200 lipa drobnolistna Tilia cordata lipa drobnolistna Tilia cordata lipa drobnolistna Tilia cordata lipa drobnolistna Tilia cordata sosna pospolita Pinus sylvestris 4 2 do 205 klon jesionolistny Acer negundo usunąć odrosty korzeniowe 206 lipa drobnolistna Tilia cordata 18, pnie 207 lipa drobnolistna Tilia cordata 17, pnie 208 lipa drobnolistna Tilia cordata czereśnia ptasia Prunus avium klon pospolity Acer platanoides czereśnia ptasia Prunus avium 20, pnie 212 żywotnik zachodni Thuja occidentalis wielopienny 213 żywotnik zachodni Thuja occidentalis wielopienny 10

10 Strona 10 z żywotnik zachodni Thuja occidentalis wielopienny 215 ligustr pospolity Ligustrum vulgare - 1 cięty żywopłot, ok. 70 mb 216 świdośliwa Amelanchier sp pnie 217 forsycja pośrednia Forsythia intermedia forsycja pośrednia Forsythia intermedia - 2,5 219 forsycja pośrednia Forsythia intermedia - 2,5 220 forsycja pośrednia Forsythia intermedia - 2,5 221 żylistek szorstki Deutzia scabra klon Acer sp samosiewy, grupa ok.10 szt. - do 223 świdośliwa Amelanchier sp. 20, świdośliwa Amelanchier sp świdośliwa Amelanchier sp śliwa ałycza Prunus cerasifera 12 5 do 227 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 10 4,5 228 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 10 4,5 229 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 10 4,5 230 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 10 4,5 231 żywotnik zachodni Thuja occidentalis 10 4,5 232 irga pozioma Cotoneaster horyzontalis - 2 grupa krzewów, usunąć podrost klonu i bzu rosnących w grupie 233 klon jawor Acer pseudoplatanus pni 234 lipa drobnolistna Tilia cordata czereśnia ptasia Prunus avium świdośliwa Amelanchier sp lipa drobnolistna Tilia cordata świdośliwa Amelanchier sp. 10, lipa drobnolistna Tilia cordata 4x pnie od wys. 1m 240 lipa drobnolistna Tilia cordata lipa drobnolistna Tilia cordata klon jesionolistny Acer negundo podrost, samosiew 2 szt. - do 243 irga pozioma Cotoneaster horyzontalis - 1,5 244 klon pospolity Acer platanoides podrost 5 szt., samosiew - do 245 orzech włoski Juglans regia wierzba biała Salix alba wierzba iwa Salix caprea 2x wierzba iwa Salix caprea lilak pospolity Syringa vulgaris lilak pospolity Syringa vulgaris - 2,5 251 śliwa ałycza Prunus cerasifera - 2 pokrój krzewiasty 252 lilak pospolity Syringa vulgaris - 3,5 253 bez czarny Sambucus nigra czereśnia ptasia Prunus avium - 1,5 pokrój krzewiasty, podrost samosiew - do 255 brzoza brodawkowata Betula pendula 3 3 samosiew - do 256 klon jesionolistny Acer negundo 3, 3 3 samosiew - do 257 klon jesionolistny Acer negundo 3x3 3,5 samosiew - do

11 Strona 11 z klon pospolity Acer platanoides 4, 4 3 samosiew - do 259 klon jesionolistny Acer negundo 3, 8, 9 6 samosiew - do 260 klon jawor Acer pseudoplatanus <5 3 wielopienny, samosiew - do 261 klon pospolity Acer platanoides <5 2 wielopienny, samosiew - do 262 klon jesionolistny Acer negundo <5 3 wielopienny, samosiew - do 263 klon jesionolistny Acer negundo <5 3 wielopienny, samosiew - do 264 winorośl Vitis sp wierzba wiciowa Salix purpurea - 3,5 pokrój krzewiasty, samosiew, w kolizji z budynkiem - do 266 klon jesionolistny Acer negundo 3 3 samosiew, w kolizji z budynkiem - do 267 topola szara Populus canescens - 2 pokrój krzewiasty, samosiew, w kolizji z budynkiem - do 268 świerk kłujący Picea pungens 5 2,5 269 świerk kłujący Picea pungens świerk kłujący Picea pungens 6 2,2 271 świerk kłujący Picea pungens 4 1,8 272 świerk kłujący Picea pungens 5 2,5 273 świerk kłujący Picea pungens 5 2,5 274 świerk kłujący Picea pungens 2 1,2 275 świerk kłujący Picea pungens świerk kłujący Picea pungens świerk kłujący Picea pungens 10 3,5 278 świerk kłujący Picea pungens świerk kłujący Picea pungens świerk kłujący Picea pungens klon pospolity Acer platanoides 1 2 do 282 świerk kłujący Picea pungens świerk kłujący Picea pungens świerk kłujący Picea pungens klon pospolity Acer platanoides 1 2 do 286 klon pospolity Acer platanoides 1 2 do 287 świerk kłujący Picea pungens świerk kłujący Picea pungens 8 3,5 289 świerk kłujący Picea pungens 7 3,2 290 świerk kłujący Picea pungens świerk kłujący Picea pungens 4, 4 2,2 292 świerk kłujący Picea pungens świerk kłujący Picea pungens klon kulisty Acer platanoides Globosum 6 2,8 do 295 katalpa bignoniowa Catalpa klon jawor Acer pseudoplatanus 7; 5 4 pień rozwidlony 297 jarząb pospolity Sorbus aucuparia klon pospolity Acer platanoides orzech włoski Juglans regia bez czarny Sambucus nigra - 3 2x2 m samosiew - do

12 Strona 12 z klon jawor Acer pseudoplatanus bez czarny Sambucus nigra - 3 2x2 m samosiew - do 303 orzech włoski Juglans regia 10; 16; brzoza brodawkowata Betula pendula orzech włoski Juglans regia brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula pień rozwidlony, samosiew w kolizji z ogrodzeniem - do 308 klon pospolity Acer pseudoplatanus pni, w kolizji z ogrodzeniem - do 309 jabłoń Malus domestica klon pospolity Acer platanoides 14-20; klon jawor Acer pseudoplatanus klon jesionolistny Acer negundo wierzba iwa Salix caprea pień wielokrotnie rozwidlony 314 klon jesionolistny Acer negundo 30, pnie od 0,5 m wys. 315 klon pospolity Acer platanoides orzech włoski Juglans regia 40; pnie od 1,3 m wys. 317 klon pospolity Acer platanoides klon pospolity Acer platanoides klon jawor Acer pseudoplatanus czereśnia ptasia Prunus avium 4 3 samosiew w kolizji z ogrodzeniem - do 321 czereśnia ptasia Prunus avium 24, klon jawor Acer pseudoplatanus 8 5 samosiew w kolizji z ogrodzeniem - do 323 orzech włoski Juglans regia 35, klon jawor Acer pseudoplatanus 4 3 samosiew w kolizji z ogrodzeniem - do 325 klon jawor Acer pseudoplatanus 10,12 8 samosiew w kolizji z ogrodzeniem - do 326 dereń biały Cornus alba Elegantissima - 2,5 cięcia odmładzające 327 klon jesionolistny Acer negundo wielopienny - do 328 orzech włoski Juglans regia 24, pnie 329 leszczyna Corylus avellana - 8 3x6 m 330 leszczyna Corylus avellana - 8 3x6 m 331 orzech włoski Juglans regia 4,4,8,10, śliwa ałycza Prunus cerasifera 7 wielopienny 7 wielopienny samosiew w kolizji z ogrodzeniem - do 333 klon jawor Acer pseudoplatanus 10 6 samosiew w kolizji z ogrodzeniem - do 334 klon jawor Acer pseudoplatanus 4 5 samosiew w kolizji z ogrodzeniem - do 335 klon jesionolistny Acer negundo klon jesionolistny Acer negundo 12,6 8 wielokrotnie rozwidlony na wys. 1 m 337 wierzba iwa Salix caprea klon jesionolistny Acer negundo - 5 wielopienny - do 339 klon jesionolistny Acer negundo - 4 wielopienny - do 340 wierzba iwa Salix caprea - 5 wielopienny - do 341 klon jesionolistny Acer negundo - 4 do

13 Strona 13 z wierzba iwa Salix caprea 5 4 wielopienny 343 aronia czarna Aronia melanocarpa klon pospolity Acer platanoides < 4 4 wielopienny, pokrój krzewiasty 345 orzech włoski Juglans regia 45, pnie 346 orzech włoski Juglans regia jabłoń Malus domestica 18,20, pnie od 1,3 m wys., jeden uschnięty - cięcia sanitarne 348 śliwa ałycza Prunus domestica rosa dzika Rosa canina winobluszcz pięciolistkowy Parthenocissus quinquefolia - - na ogrodzeniu 351 klon jawor Acer pseudoplatanus 6 4 samosiew w kolizji z ogrodzeniem - do 352 rosa dzika Rosa canina - 2,5 wykarczować samosiewy drzew wrastające w krzew 353 orzech włoski Juglans regia 25 7 samosiew w kolizji z ogrodzeniem - do 354 klon jesionolistny Acer negundo 10, 14, 3x jabłoń Malus domestica wielopienny 356 jabłoń Malus domestica 2x pnie, w jednym dziupla na wys. 0,8 m 357 rosa dzika Rosa canina - 2,5 358 orzech włoski Juglans regia brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula orzech włoski Juglans regia <20 8 wielopienny, rośnie w obrębie strefy bezpośredniej ochrony ujęcia wody - do 362 śliwa ałycza Prunus domestica - 7 pokrój krzewiasty 363 śliwa ałycza Prunus domestica - 6 pokrój krzewiasty 364 orzech włoski Juglans regia klon jesionolistny Acer negundo <15 8 wielopienny, samosiew - do 366 grupa samosiewów < do 367 brzoza brodawkowata Betula pendula wierzba iwa Salix caprea - 6 pokrój krzewiasty 369 klon pospolity Acer platanoides 6, 8, 13 7 w kolizji z ogrodzeniem - do 370 jesion wyniosły Fraxinus excelsior brzoza brodawkowata Betula pendula głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna - 3 pokrój krzewiasty 373 robinia akacjowa Robinia pseudoaciacia wielokrotnie rozwidlona (5 pni) od 0,5 m wys. 374 dąb czerwony Quercus rubra dąb czerwony Quercus rubra dąb czerwony Quercus rubra dąb czerwony Quercus rubra dąb czerwony Quercus rubra brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula jarząb szwedzki Sorbus intermedia 16 6

14 Strona 14 z klon jesionolistny Acer negundo wierzba biała Salix alba parczelina trójlistkowa Ptelea trifoliata czereśnia ptasia Prunus avium wierzba biała Salix alba orzech czarny Juglans nigra 20, 20, sumak octowy Rhus typhina 8, 16 2,5 389 wierzba babilońska Salix babylonica 'Tortuosa' 18, orzech włoski Juglans regia 8, pnie od 0,7 m wys. 391 orzech włoski Juglans regia 6 4 do 392 lipa drobnolistna Tilia mordata 10,14,16, orzech włoski Juglans regia 5 3 do 394 orzech włoski Juglans regia 3, 4, 14 2 do 395 lipa drobnolistna Tilia cordata orzech włoski Juglans regia 2x jarząb pospolity Sorbus aucuparia 8, orzech włoski Juglans regia 8, 17 6 do 399 orzech włoski Juglans regia 2 1,8 do 400 olsza czarna Alnus glutinosa 17, 20, orzech włoski Juglans regia 15, śliwa ałycza Prunus domestica - 3 pokrój krzewiasty 403 klon jesionolistny Acer negundo 8 3 samosiew w kolizji z budynkiem - do 404 klon jesionolistny Acer negundo 6, śliwa ałycza Prunus domestica - 3 pokrój krzewiasty 406 śliwa ałycza Prunus domestica 12, bez czarny Sambucus nigra 4-9 4,5 6 pni 408 orzech włoski Juglans regia <10 2 samosiew w kolizji z budynkiem - do 409 klon jesionolistny Acer negundo śliwa ałycza Prunus domestica Grupa (4 szt.) 411 klon jesionolistny Acer negundo 22, śliwa ałycza Prunus domestica 2, klon jesionolistny Acer negundo samosiew w kolizji z budynkiem - do 414 klon jesionolistny Acer negundo grupa samosiewów w kolizji z budynkiem - do 415 jarząb mączny Sorbus aria 16, klon pospolity Acer negundo 4, 6 5,5 samosiew w kolizji z budynkiem - do 417 orzech włoski Juglans regia 14, pnie - do 418 klon jesionolistny Acer negundo pnie, samosiew w kolizji z budynkiem - do 419 orzech włoski Juglans regia 3 3 samosiew w kolizji z budynkiem - do 420 grupa samosiewów 1-6 5,5 klon jesionolistny, śliwa ałycza - w kolizji z budynkiem - do 421 jarzębina pospolita Sorbus aucuparia

15 Strona 15 z klon jesionolistny Acer negundo 20, pnie 423 klon pospolity Acer platanoides klon jesionolistny Acer negundo pni, samosiew w kolizji z budynkiem - do 425 klon jesionolistny Acer negundo pnie, samosiew w kolizji z budynkiem - do 426 klon jesionolistny Acer negundo 16, 20, klon jesionolistny Acer negundo 21 6 pochylony w stronę budynku - do 428 klon pospolity Acer platanoides 6 5 samosiew w kolizji z budynkiem - do 429 klon pospolity Acer platanoides 8, 8 5 samosiew w kolizji z budynkiem - do 430 klon jesionolistny Acer negundo wielopienny, samosiew w kolizji z budynkiem - do 431 klon jesionolistny Acer negundo 9, 15 6 samosiew w kolizji z budynkiem - do 432 klon jesionolistny Acer negundo orzech włoski Juglans regia śliwa ałycza Prunus domestica wielopienny, w kolizji z budynkiem - do 435 grupa samosiewów <10 6 lipa, klon - do 436 śliwa ałycza Prunus domestica 6 pokrój krzewiasty 437 śliwa ałycza Prunus domestica 4 grupa 3 szt. samosiewy, cześć w kolizji z budynkiem - do 438 orzech włoski Juglans regia 6, 20 5,5 439 klon jesionolistny Acer negundo < pni, samosiew w kolizji z budynkiem - do 440 klon jesionolistny Acer negundo <10 5 ok. 20 pni, samosiew w kolizji z budynkiem - do 441 klon jesionolistny Acer negundo 28 7,5 wykarczować liczne odrosty korzeniowe 442 oliwnik zwyczajny Elaeagnus angustifolia forsycja pośrednia Forsythia intermedia - 2,5 444 kalina koralowa Viburnum opulus orzech włoski Juglans regia 26 8 Cięcia sanitarne usunąć konar oparty na murku 446 orzech włoski Juglans regia 15, aronia czarna Aronia melanocarpa świdośliwa Amelanchier sp świdośliwa Amelanchier sp. 20, świdośliwa Amelanchier sp świdośliwa Amelanchier sp. 10, świdośliwa Amelanchier sp. 12, 18, aronia czarna Aronia melanocarpa jarząb szwedzki Sorbus intermedia świdośliwa Amelanchier sp pnie 456 świerk kłujący Picea pungens 18, pnie od 1 m wys. 457 modrzew europejski Larix decidua aronia czarna Aronia melanocarpa aronia czarna Aronia melanocarpa

16 Strona 16 z jarząb szwedzki Sorbus intermedia aronia czarna Aronia melanocarpa - 1,5 462 jarząb szwedzki Sorbus intermedia 8, 9, 15, jarząb szwedzki Sorbus intermedia 10, 12, jarząb szwedzki Sorbus intermedia pnie 6 3 pnie od 0,6 m wys. 465 aronia czarna Aronia melanocarpa - 1 1x1 m - do 466 wierzba biała Salix alba świerk kłujący Picea pungens świdośliwa Amelanchier sp świdośliwa Amelanchier sp świdośliwa Amelanchier sp. 20, pnie od 1 m wys. 471 aronia czarna Aronia melanocarpa - 1,5 472 orzech włoski Juglans regia brzoza brodawkowata Betula pendula świerk kłujący Picea pungens leszczyna Corylus avellana śliwa ałycza Prunus domestica 12, sosna pospolita Pinus sylvestris porzeczka alpejska Ribes alpinum porzeczka alpejska Ribes alpinum porzeczka alpejska Ribes alpinum klon jawor Acer pseudoplatanus świdośliwa Amelanchier sp orzech włoski Juglans regia 4, 7 4 samosiew, w kolizji z budynkiem - do 484 jałowiec wirginijski Juniperus virginiana Grey Owl jałowiec sabiński Juniperus Sabina - 2,5 grupa 2 szt. 486 porzeczka alpejska Ribes alpinum - 1,5 0,5x0,5 m - do 487 forsycja pośrednia Forsythia intermedia - 2,5 488 forsycja pośrednia Forsythia intermedia forsycja pośrednia Forsythia intermedia forsycja pośrednia Forsythia intermedia forsycja pośrednia Forsythia intermedia róża pomarszczona Rosa rugosa - <0,5 493 forsycja pośrednia Forsythia intermedia forsycja pośrednia Forsythia intermedia tawuła japońska Spiraea japonica 'Anthony Waterer' - 0,5 0,5x0,5 m - do 496 tawuła japońska Spiraea japonica - 1 0,5x0,5 m - do 497 tawuła japońska w odm. Spiraea japonica - 1 0,5x0,5 m - do 498 tawuła japońska odm. Spiraea japonica - 1 0,5x0,5 m - do 499 jałowiec wirginijski Juniperus virginiana Grey Owl żylistek szorstki Deutzia scabra żylistek szorstki Deutzia scabra klon pospolity Acer platanoides - 3 do 503 żylistek szorstki Deutzia scabra - 3 1,5x1,5 m- do

17 Strona 17 z żylistek szorstki Deutzia scabra - 3 1,5x1,5 m- do 505 suchodrzew Lonicepa sp x2 m - do 506 żylistek szorstki Deutzia scabra żylistek szorstki Deutzia scabra tawuła van Houtte'a Spiraea vanhouttei - 2,5 2x2 m- do 509 tawuła van Houtte'a Spiraea vanhouttei - 2,5 510 tawuła van Houtte'a Spiraea vanhouttei - 2,5 511 tawuła van Houtte'a Spiraea vanhouttei - 2,5 512 tawuła van Houtte'a Spiraea vanhouttei - 2,5 513 kosodrzewnia Pinus mugho - 0,5 1x1 m - do 514 jałowiec łuskowy Jałowiec łuskowy 'Blue Star - 0,5 1x2m - do 515 tawuła van Houtte'a Spiraea vanhouttei - 2,5 2x2 m - do 516 tawuła van Houtte'a Spiraea vanhouttei - 2,5 2x2 m - do 517 tawuła van Houtte'a Spiraea vanhouttei - 2,5 2x2 m- do 518 forsycja pośrednia Forsythia intermedia - 3,5 2x2,5 m - do 519 forsycja pośrednia Forsythia intermedia - 2,5 2x2 m - do 520 krzewuszka Weigela sp x2 m - do 521 tawuła japońska Spiraea japonica - 1 0,5x 0,5 m - do 522 tawuła japońska Spiraea japonica - 1 0,5x 0,5 m - do 523 bez czarny Sambucus nigra - 2 1x1 m - do 524 pigwowiec japoński Chaenomeles japonica - 0,5 525 tawuła japońska Spiraea japonica - 1 1x1 m- do 526 krzewuszka Weigela sp. - 2,5 527 krzewuszka Weigela sp. - 2,5 528 krzewuszka Weigela sp jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius pigwowiec japoński Chaenomeles japonica - 1 1x2 m - do 531 pigwowiec japoński Chaenomeles japonica - 1,5 1x3 m grupa 3 szt. - do 532 jałowiec pośredni Juniperus x pfitzeriana Mint Julep - 2,5 533 jałowiec chiński Juniperus chinensis - 3 2x3 m- do 534 jałowiec pośredni Juniperus x pfitzeriana Mint Julep 535 jałowiec chiński w odm - 2,5 Juniperus chinensis - 3 2x2 m- do 536 krzewuszka Weigela sp. - 2,5 537 bez czarny Sambucus nigra - 2 2x2,5 m- do 538 krzewuszka Weigela sp. - 2,5 2x2 m- do 539 krzewuszka Weigela sp x2 m- do 540 krzewuszka Weigela sp krzewuszka Weigela sp krzewuszka Weigela sp krzewuszka Weigela sp x2 m- do 544 jałowiec pośredni Juniperus x pfitzeriana jałowiec pośredni Juniperus x pfitzeriana Mint Julep wierzba biała Salix alba śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 'Pissardii' 19 9 cięcia sanitarne

18 Strona 18 z śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 'Pissardii' 8, 10, śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 'Pissardii' śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 'Pissardii' śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 'Pissardii' 12 7 wykarczować odrosty korzeniowe 552 kosodrzewnia Pinus mugho - 0,5 1x2 m - do 553 jałowiec pośredni Juniperus x pfitzeriana Mint Julep 554 jałowiec pośredni Juniperus x pfitzeriana Mint Julep - 2, jałowiec sabiński Juniperus Sabina Tamariscifolia - 0,5 do 556 jałowiec pośredni Juniperus x pfitzeriana Mint Julep 557 jałowiec pośredni Juniperus x pfitzeriana Mint Julep 558 jałowiec pośredni Juniperus x pfitzeriana Mint Julep - 1,5-1,5-1,5 559 cis pospolity Taxus baccata jałowiec sabiński Juniperus Sabina Tamariscifolia - 0,5 1x1 m - do 561 jałowiec sabiński Juniperus Sabina Tamariscifolia - 0,5 1x1 m, nie rokuje szans na prawidłowy rozwój - do 562 jałowiec chiński w odm. Juniperus chinensis - 1,5 563 jałowiec sabiński Juniperus Sabina Tamariscifolia - 0,5 564 klon jesionolistny Acer negundo 2 pokrój krzewiasty - do 565 jałowiec skalny Juniperus scopulorum 'Skyrocket' - 2 0,5x0,5 m, zamiera - do 566 jałowiec sabiński Juniperus Sabina Tamariscifolia - 0,8 grupa 3 szt. 3x4 m 567 porzeczka alpejska Ribes alpinum porzeczka alpejska Ribes alpinum porzeczka alpejska Ribes alpinum porzeczka alpejska Ribes alpinum - 1 1x1 m - do 571 porzeczka alpejska Ribes alpinum - 1 1x1 m - do 572 róża w odm. Rosa sp x1 m - do 573 porzeczka alpejska Ribes alpinum - 1 1x1 m - do 574 porzeczka alpejska Ribes alpinum - 2 1x1 m - do 575 róża dzika Rosa rugosa - 0,5 1x1 m - do 576 robinia akacjowa Robinia pseudoaciacia - 2,5 samosiew, podrost o pokroju krzewiastym - do 577 forsycja pośrednia Forsythia intermedia - 3 3x2,5 m 578 robinia akacjowa Robinia pseudoaciacia - 2,5 samosiew, podrost o pokroju krzewiastym - do 579 forsycja pośrednia Forsythia intermedia - 2,5 2x2,5 m 580 jałowiec sabiński w odm. Juniperus sabina - 0,5 grupa 3 szt. zamiera - do 3x0,5x0,5 m 581 winorośl Vitis sp świerk pospolity Picea bies 15, klon jesionolistny Acer negundo 9 5 w kolizji z murem - do 584 klon jesionolistny Acer negundo klon jesionolistny Acer negundo czereśnia ptasia Prunus avium czereśnia ptasia Prunus avium 11 3

19 Strona 19 z aronia czarna Aronia melanocarpa - 2 podrost klonu posp. rosnącego w środku rośliny do 589 tawuła japońska Spiraea japonica aronia czarna Aronia melanocarpa tawuła japońska Spiraea japonica aronia czarna Aronia melanocarpa tawuła japońska Spiraea japonica aronia czarna Aronia melanocarpa forsycja pośrednia Forsythia intermedia forsycja pośrednia Forsythia intermedia brzoza brodawkowata Betula pendula orzech włoski Juglans regia 17 5 w kolizji z budynkiem - do 599 orzech włoski Juglans regia 18 6 w kolizji z budynkiem - do 600 grupa samosiewów: orzech włoski x2 śliwa ałycza x4 klony x2 Juglans regia Prunus domestica Acer sp. 601 lilak pospolity Syringa vulgaris - 3,5 <8 <5 samosiewy w kolizji z budynkiem - do 602 cis pospolity Taxus baccata - 3,5 grupa 4 szt. 1,5x4 m 603 cis pospolity Taxus baccata - 3,5 grupa 5 szt. 3x4 m 604 cis pospolity Taxus baccata - 3,5 grupa 5 szt. 3x4 m 605 jałowiec sabiński Juniperus Sabina Tamariscifolia - 0,5 do 606 jałowiec łuskowaty Juniperus squamata Meyeri jałowiec łuskowaty Juniperus squamata Meyeri cis pospolity Taxus baccata - 3,5 grupa 11 szt. 5x6 m 609 lilak pospolity Syringa vulgaris - 2 grupa 3 szt. w grupie cisów - do 1x1 m 610 jałowiec sabiński Juniperus Sabina Tamariscifolia - 0,5 2 szt. 0,5x0,5 m - do 611 jałowiec sabiński Juniperus Sabina Tamariscifolia - 0,5 0,5x0,5 m - do 612 orzech włoski Juglans regia 2 1,5 samosiew - do 613 jałowiec wirginijski Juniperus virginiana Grey Owl - 1,5 614 jałowiec sabiński Juniperus Sabina Tamariscifolia - 0,5 615 jałowiec pośredni Juniperus x pfitzeriana Mint Julep 616 jałowiec pośredni Juniperus pfitzeriana Mint Julep - 1-1,5 grupa 6 szt. 617 jałowiec wirginijski Juniperus virginiana Grey Owl - 2,5 grupa 5 szt. 618 jałowiec pośredni Juniperus x pfitzeriana Mint Julep 619 tawuła van Houtte'a Spiraea vanhouttei tawuła van Houtte'a Spiraea vanhouttei tawuła van Houtte'a Spiraea vanhouttei tawuła van Houtte'a Spiraea vanhouttei - 2-1,5 grupa 3 szt. 623 jabłoń Malus domestica 5 2,5 samosiew - do 624 irga pozioma Cotoneaster horizontalis - 1 1x1 m - do 625 Trzmielina Fortune'a Euonymus fortunei Emerald`n Gaiety - 1 1,5x1,5 m - do 626 jabłoń Malus domestica 5 2,5 samosiew - do 627 aronia czarna Aronia melanocarpa - 2 1x1 m - do 628 jałowiec sabiński Juniperus Sabina Tamariscifolia - 0,5 0,5x0,5 m - do

20 Strona 20 z Trzmielina Fortune'a Euonymus fortunei Emerald`n Gold 630 róża pomarszczona rosa rugosa ,5x1,5 m - do 631 orzech włoski Juglans regia 12 5 samosiew - do 632 orzech włoski Juglans regia orzech włoski Juglans regia orzech włoski Juglans regia róża dzika Rosa canina - 3 grupa 3 szt. 2x5 m, cięcia odmładzające 636 orzech włoski Juglans regia 7 3,5 637 orzech włoski Juglans regia 6 2,5 638 śliwa ałycza Prunus domestica 17 4,5 639 śliwa ałycza Prunus domestica róża dzika Rosa canina - 1 1x1 m - do 641 róża dzika Rosa canina - 1 1x1 m - do 642 orzech włoski Juglans regia orzech włoski Juglans regia orzech włoski Juglans regia jesion wyniosły Fraxinus excelsior jesion wyniosły Fraxinus excelsior jesion wyniosły Fraxinus excelsior jesion wyniosły Fraxinus excelsior klon jesionolistny Acer negundo jesion wyniosły Fraxinus excelsior jesion wyniosły Fraxinus excelsior jesion wyniosły Fraxinus excelsior czereśnia ptasia Padus avium 11, kaszt.anowiec biały Aesculus hippocastaneum wielopienny 655 kaszt.anowiec biały Aesculus hippocastaneum wielopienny (ponad 20 pni) 656 cis pospolity Taxus baccata - 4 wielopienny 4x5 m 657 kaszt.an jadalny Castanea sativa 15, 18, cis pospolity Taxus baccata - 4 wielopienny 4x5 m 659 buk zwyczajny fagus sylvatica Rotundifolia 660 cis pospolity Taxus baccata - 3,5 wielopienny 3x4 m 661 czereśnia ptasia Padus avium czereśnia ptasia Padus avium 4x pnie 663 czereśnia ptasia Padus avium 14,16, pnie 664 czereśnia ptasia Padus avium czereśnia ptasia Padus avium orzech włoski Juglans regia <8 5 samosiew rośnie przy lampie - do 667 róża dzika Rosa canina - - do 668 buk zwyczajny fagus sylvatica Rotundifolia 9, pni 669 czereśnia ptasia Padus avium czereśnia ptasia Padus avium 10,15,18, czereśnia ptasia Padus avium 22 4,5 672 czereśnia ptasia Padus avium 30, pnie

21 Strona 21 z czereśnia ptasia Padus avium 20, 30, czereśnia ptasia Padus avium 10,16,18, czereśnia ptasia Padus avium 7,7, 12, czereśnia ptasia Padus avium 8, 12, 2x czereśnia ptasia Padus avium pnie 5 4 pnie 4 4 pnie 677 jarząb szwedzki Sorbus intermedia ,5 wielopienny 678 jarząb szwedzki Sorbus intermedia ,5 wielopienny 679 jarząb szwedzki Sorbus intermedia ,5 wielopienny 680 jarząb szwedzki Sorbus intermedia ,5 wielopienny 681 jarząb szwedzki Sorbus intermedia ,5 wielopienny 682 jarząb szwedzki Sorbus intermedia wielopienny 683 jarząb szwedzki Sorbus intermedia ,5 wielopienny 684 jarząb szwedzki Sorbus intermedia ,5 wielopienny 685 jarząb szwedzki Sorbus intermedia ,5 wielopienny 686 jesion wyniosły Fraxinus excelsior bez czarny Sambucus nigra - 2 1x1 m samosiew rośnie w kolizji z ogrodzeniem - do 688 bez czarny Sambucus nigra - 2 1x1 m samosiew rośnie w kolizji z ogrodzeniem - do 689 śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 'Pissardii' ,5 690 śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 'Pissardii' ,5 691 śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 'Pissardii' ,5 692 śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 'Pissardii' ,5 693 śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 'Pissardii' ,5 694 śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 'Pissardii' ,5 695 śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 'Pissardii' ,5 696 śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 'Pissardii' ,5 697 śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 'Pissardii' ,5 698 śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 'Pissardii' ,5 699 perukowiec podolski Cotinus coggyria - 3,5 700 perukowiec podolski Cotinus coggyria - 3,5 701 perukowiec podolski Cotinus coggyria - 3,5 702 trzmielina europejska Euonymus europaeus perukowiec podolski Cotinus coggyria klon pospolity Acer platanoides 2 3 samosiew rośnie w kolizji z ogrodzeniem - do 705 orzech włoski Juglans regia 20 4 samosiew rośnie w kolizji z ogrodzeniem - do 706 trzmielina europejska Euonymus europaeus - 2,5 707 trzmielina europejska Euonymus europaeus - 2,5 708 trzmielina europejska Euonymus europaeus - 2,5 709 trzmielina europejska Euonymus europaeus - 2,5 710 trzmielina europejska Euonymus europaeus - 2,5 711 perukowiec podolski Cotinus coggyria - 2,5 712 perukowiec podolski Cotinus coggyria - 2,5 713 perukowiec podolski Cotinus coggyria - 2,5

22 Strona 22 z perukowiec podolski Cotinus coggyria - 2,5 715 trzmielina europejska Euonymus europaeus trzmielina europejska Euonymus europaeus trzmielina europejska Euonymus europaeus trzmielina europejska Euonymus europaeus trzmielina europejska Euonymus europaeus perukowiec podolski Cotinus coggyria perukowiec podolski Cotinus coggyria perukowiec podolski Cotinus coggyria trzmielina europejska Euonymus europaeus klon jesionolistny Acer negundo pni, samosiew rośnie w kolizji z ogrodzeniem - do 725 perukowiec podolski Cotinus coggyria - 2,5 2x2 m rośnie w kolizji z ogrodzeniem - do 726 klon jawor Acer pseudoplatanus <5 4 samosiew, podrost w kolizji z drugim drzewem - do 727 orzech włoski Juglans regia orzech włoski Juglans regia brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula brzoza brodawkowata Betula pendula Wytyczne dotyczące pielęgnacji istniejącej szaty roślinnej W pierwszej kolejności należy wykarczować (usunąć łącznie z karpą korzeniową) samosiewy kolidujące z budynkami i ogrodzeniem, następnie przeprowadzić wycinkę drzew i krzewów zamierających, będących potencjalnym źródłem patogenów grzybowych, a w dalszej kolejności drzew i krzewów kolidujących z różnych względów z przyjętą koncepcją aranżacji zieleni. Na drzewach stwarzających niebezpieczeństwo wyłomu bądź obłamania i upadku na ziemię suchych konarów i gałęzi należy przeprowadzić niezbędne zabiegi pielęgnacyjnochirurgiczne. Zabiegi te będą polegać głównie na wykonaniu cięć sanitarnych mających na celu usunięcie posuszu oraz cięć korygujących u drzew, których statyka uległa zachwianiu na skutek osłabienia wytrzymałości mechanicznej pni (ubytki wgłębne) bądź utraty części korony. Ścinka drzew Wykonując ścinkę drzew, z uwagi na bezpieczeństwo osób postronnych przebywających na terenie szpitala, należy liczyć się z koniecznością ścinki sekcyjnej od góry - najpierw gałęzie i konary, później wierzchołek i dalej kolejne odcinki pnia. Poza bezwzględnym stosowaniem przepisów BHP określających zasady bezpiecznego obalania drzew i wykonywania innych prac zrębowych, należy pamiętać o stosowaniu liny kierunkowej w celu obalenia drzewa we właściwym kierunku. Prace w koronach Cięcia należy wykonywać przy użyciu ostrych narzędzi, np. lekkiej pilarki spalinowej, ręcznej piłki lisi ogon bądź sekatora kowadłowego. Należy przy tym bezwzględnie stosować się do następujących zasad:

23 Strona 23 z 34 1) Unikać wszelkich niepotrzebnych zranień drzewa. 2) Cięcia konarów i grubszych gałęzi należy wykonywać techniką na trzy (podcięcie, cięcie i docięcie) - w ten sposób unikamy uszkodzenia nasady konarów i obdarcia korowiny wraz z łykiem. 3) Cięcia muszą być wykonywane w odpowiedniej płaszczyźnie, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, na tzw. obrączkę. Powierzchnia cięcia powinna być gładka. 4) Cięższe konary i gałęzie należy usuwać odcinkami, a w razie konieczności opuszczać na ziemię przy użyciu lin. 5) Bezpośrednio po cięciu zabezpieczać rany. Do tego celu należy użyć dowolnego nietoksycznego preparatu grzybobójczego (np. Dendromal, Funaben, Lac Balsam). Niedopuszczalne jest stosowanie w tym celu farby emulsyjnej (!). Leczenie ubytków Ubytki wgłębne kominowe w pniach i kieszeniowe (w rozwidleniach pni) należy w miarę możliwości dokładnie oczyścić z butwiejącego drewna. Trzeba pamiętać, aby podczas czyszczenia ubytku, nie uszkodzić bariery fenolowej, wytworzonej przez drzewo na styku tkanki zdrowej i zainfekowanej. Czyszczenie należy ograniczyć tylko do drewna twardego, a nie zdrowego (!). UWAGA! Wykonywanie prac na drzewach wiąże się z potencjalnie dużym zagrożeniem utraty zdrowia a nawet życia pracowników oraz użytkowników obiektu. Stąd też przyjmuje się, że osoby wykonujące te prace powinny posiadać kwalifikacje pilarza drzew ozdobnych (European Treeworker) nabyte na stosownym kursie, a pilarze pracujący w koronie, dodatkowo przeszkolenie w zakresie podstawowego kursu wspinaczki. Zwalczanie chorób i szkodników Ze względu na ogólnodostępny charakter przedmiotowego terenu do zwalczania chorób i szkodników nie wolno stosować chemicznych środków ochrony roślin. Należy stosować wyłącznie metody agrotechniczne, np.: sukcesywnie likwidować rośliny chore, będące potencjalnym źródłem patogenów grzybowych do cięcia zdrowych roślin nie używać tych samych narzędzi, które używane były do karczowania roślin chorych; po skończonej pracy zawsze dezynfekować narzędzia grabić i palić opadłe liście na których żerują i rozmnażają się szkodniki (szrotówek kasztanowcowiaczek, szpeciele) wczesną wiosną pnie kasztanowców owijać opaskami lepowymi dbać o prawidłowe nawożenie roślin

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Jesień 2018 tel ,

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Jesień 2018 tel , Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Jesień 2018 1 Ceny detaliczne oraz hurtowe aktualne do dn. 01.12.2018 r. 21-580 Wisznice, Wygoda www.krzewy.pl e-mail: jagra@jagra.pl LIŚCIASTE W POJEMNIKACH

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel , Zamów teraz aby mieć większe sadzonki.

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel , Zamów teraz aby mieć większe sadzonki. Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel. 500 260074, 501 273332 Zamów teraz aby mieć większe sadzonki. 1 Ceny detaliczne oraz hurtowe aktualne do dn. 01.09.2019 r. 21-580 Wisznice,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Spis treści:

OPIS TECHNICZNY. Spis treści: OPIS TECHNICZNY Spis treści:. Cel i zakres opracowania. 2. Opis terenu. 3. Zakres szczegółowej inwentaryzacji zieleni. 4. Spis gatunków występujących wśród zinwentaryzowanych drzew i krzewów. 5. Drzewa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni 43-190 Mikołów, ul. Jagodowa 22a INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO WZDŁUŻ TRASY PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZA- PEWNIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki...

II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki... II.I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II.I.1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 II.I.2. Charakterystyka terenu opracowania pod kątem zieleni istniejącej... 2 II.II. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z GOSPODARKĄ

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC

Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC Profil alergenowości szaty roślinnej terenów pilotażowych programu MWC Wojciech Dudek Beata Kręcisz Cezary Pałczyński Instytut Medycyny Pracy in. J Nofera w Łodzi This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew.

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew. TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem sadzeń drzew. INWESTYCJA Przedmiotem inwestycji jest wykonie inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki istniejącym drzewostanem

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI Metoda i zakres opracowania Inwentaryzację wykonywano na podstawie wizji terenowych i pomiarów dendrometrycznych w kwietniu 2012 r. przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, kiedy

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

ROŚLINY IGLASTE. 2/ cm. 2/ cm. 1,90 zł 2/ cm. 2/ cm

ROŚLINY IGLASTE. 2/ cm. 2/ cm. 1,90 zł 2/ cm. 2/ cm www.sadzonki.org e-mail: sklep@sadzonki.org tel. 503 332 334 Jodła kaukaska (Abies nordmanniana) Jodła szlachetna (Abies nobilis) Jodła kalifornijska (Abies concolor) Jodła pospolita (Abies alba) Jodła

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

rodzaj uwagi planowe dobry nie nie nie brak do pielęgnacji cięcie dosyć zwarta, ładna grupa, rozsada 0,7m, grupa rozrasta się silnie na nawierzchnię

rodzaj uwagi planowe dobry nie nie nie brak do pielęgnacji cięcie dosyć zwarta, ładna grupa, rozsada 0,7m, grupa rozrasta się silnie na nawierzchnię TAB 4 - INWENTARYZACJA I GOSPODARKA KRZEWAMI nr inw gk1 gk2 polska Spiraea 'Arguta' tawuła wczesna 28 1,5 59,1 Berberis thunbergii 'Atropurpurea' berberys Thunberga 'Atropurpurea' rosnący łukiem pas, dosyć

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Klon zwyczajny Wiąz polny Robinia biała

Klon zwyczajny Wiąz polny Robinia biała Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód ( w cm ) 1 3 Ulmus minor Wiąz polny drzewo 26 64 28 38 30 27 2 4 Larix decidua Modrzew europejski drzewo 103 3 5 Larix decidua Modrzew europejski drzewo

Bardziej szczegółowo

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

tel Cena Cena Cena szt szt szt.

tel Cena Cena Cena szt szt szt. www.sadzonki.org e-mail: sklep@sadzonki.org tel. 503 332 334 Jodła kaukaska (Abies nordmanniana) Jodła szlachetna (Abies nobilis) Jodła kalifornijska (Abies concolor) Jodła pospolita (Abies alba) Jodła

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczenia usług pielęgnacji zieleni na terenach nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Istniejące nasadzenia

Zakres świadczenia usług pielęgnacji zieleni na terenach nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Istniejące nasadzenia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Zakres świadczenia usług pielęgnacji zieleni na terenach nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Część I - Warszawa pl. Bankowy 3/5 A. Usługa

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ: CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA tabela II. OPIS PROJEKTU III. DANE AGROTECHNICZNE. IV. DANE BILANSOWE.

ZAWARTOŚĆ: CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA tabela II. OPIS PROJEKTU III. DANE AGROTECHNICZNE. IV. DANE BILANSOWE. ZAWARTOŚĆ: CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA tabela II. OPIS PROJEKTU III. DANE AGROTECHNICZNE. IV. DANE BILANSOWE. V. WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKÓW. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. PLANSZA INWENTARYZACJI

Bardziej szczegółowo

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektów Komunikacyjnych TRAKT-PROJEKT 03-475 Warszawa ul. Groszkowskiego 5/73 Tel. (022) 618 32 05 kom. 602 433 808 e-mail: TRAKT-PROJEKT@neostrada.pl NIP: 113-081-27-77 REGON: 140594270 ================================================================

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu

Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu OBIEKT Działki nr: 20/14, 21/12, 29/5, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/16, 29/17 obręb Oporów AM 23, 25, Wrocław

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 48 Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CPV: 45111200-0 Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie obręb 71 dz. 75 obręb 72 dz. 174/6

Bardziej szczegółowo

...-... Cena netto (zł)

...-... Cena netto (zł) Znak sprawy: A/R-27/2013 Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Wyniki inwentaryzacji dendroflory, spis drzew parkowych, informacja o stanie zdrowia i niezbędnych zabiegach pielęgnacyjnych

Załącznik nr 1. Wyniki inwentaryzacji dendroflory, spis drzew parkowych, informacja o stanie zdrowia i niezbędnych zabiegach pielęgnacyjnych Załącznik nr 1. Wyniki inwentaryzacji dendroflory, spis drzew parkowych, informacja o stanie zdrowia i niezbędnych zabiegach pielęgnacyjnych ISTNIEJĄCE NASADZENIA Numer Nazwa gatunkowa Obwód pnia na wysokości

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów

INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH. Obwód pnia w cm. drzewa w m 62/37/36/ /9/14 8 Bez zabiegów INWENTARYZACJA SZCZEGÓ OWA DRZEW I KRZEWÓW PARKU MIEJSKIEGO W BRZEZINACH SKICH Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Gatunek Sambucus nigra Bez czarny Acer negundo Klon jesionolistny Acer

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/291/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 czerwca 2006 roku

Zarządzenie Nr I/291/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 czerwca 2006 roku Zarządzenie Nr I/291/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia czerwca 2006 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i powierzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3331/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 3331/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 3331/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 2640/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów przez

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. Podstawa opracowania... 3 2.0. Cel i zakres opracowania... 3 3.0. Charakterystyka geobotaniczna... 3 4.0. Inwentaryzacja istniejącej zieleni... 3 5.0. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią Inwentaryzacja i krzewów z gospodarką zielenią lokalizacja: nr.ew.79/2 obręb ew.4-07-03 Warszawa-Białołęka opracowanie wykonała: mgr inż.arch.kraj.karolina Bylinowska-Żyta, Warszawa, lipiec 2016r. 0 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88)

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88) Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp z o.o. 52-010 Wrocław ul. Opolska 11-19 lok. 1 tel. 071 343 18 68 wew. 61 mail: bpbk@bpbk.pl Temat: Inwestor: Odcinek: Szczegółowa inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Ceny jednostkowe drzewa iglaste i liściaste Tabela 1

Ceny jednostkowe drzewa iglaste i liściaste Tabela 1 (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1 A/R-06/2014... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Łączna cena nasadzenia (netto) Cena jednostkowa nasadzenia (brutto) (zakup, dostawa, nasadzenie, nasadzenia (brutto) (zakup,dostawa, nasadzenie,

Łączna cena nasadzenia (netto) Cena jednostkowa nasadzenia (brutto) (zakup, dostawa, nasadzenie, nasadzenia (brutto) (zakup,dostawa, nasadzenie, Tabela 1. Ceny jednostkowe poszczególnych gatunków roslin / materiałów - w roku 2008 i w roku 2009 1 Berberis thunbergii (berberys Thunberga) 'Pink Qeen' 7% 43 7% 7% 43 7% 2 Berberis thunbergii Red Pillar

Bardziej szczegółowo