Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu OBIEKT Działki nr: 20/14, 21/12, 29/5, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/16, 29/17 obręb Oporów AM 23, 25, Wrocław BRANŻA architektura krajobrazu AUTOR mgr inż. arch. kraj. Joanna Kowalska DATA październik 2017

2 Zawartość opracowa: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowa. 2. Podstawa opracowa. 3. Lokalizacja i charakterystyka obiektu. 4. Metoda opracowa. 5. Zestawienie inwentaryzowanej zieleni. 6. Dokumentacja fotograficzna. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA Rys.1. Inwentaryzacja zieleni (skala 1:1000). str. 2

3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowa Przedmiotem niniejszego opracowa jest inwentaryzacja zieleni obejmująca obszar działek nr: 20/14, 21/12, 29/5, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/16, 29/17, obręb Oporów AM 23, 25, Wrocław. Oceną objęto drzewa, grupy drzew i rosnące na działkach niezależnie od wieku czy gatunku. 2. Podstawa opracowa Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych, działki nr: 29/16, 29/11, 29/5, 29/10, 29/13, 21/2, 20/14, skala 1: Lokalizacja i charakterystyka obiektu Obszar opracowa stanowią działki wchodzące w skład pasa drogowego ulic Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu. Odcinek ul. Suskiego znajduje się na obszarze zabudowanym nieruchomościami jednorodzinnymi (od ul. Jutrzenki do posesji nr 13) i niezabudowanym lub w trakcie budowy po stronie południowej drogi oraz z zabudową mieszkaniową wielorodzinną po stronie numerów parzystych. Przedmiotowa ulica znajduje się w ciągu drogi wewnętrznej, na zachodzie łączy się z ul. Maleczyńskich o nawierzchni bitumicznej i obustronnymi chodnikami zaś na wschodzie z ul. Jutrzenki o nawierzchni gruntowej w złym stanie technicznym z licznymi deformacjami. Działki stanowią obszar drogi publicznej i graniczą z ogródkami prywatnymi należącymi do mieszkańców. Przy ul. Mariana Suskiego pas drogowy został zawężony ze względu na zajęcie przez mieszkańców jego części (przedłużenie ogródków) i postawienie ogrodze. W związku z tym inwentaryzacją objęto ogródki działkowe w celu oceny kolizji istniejącej zieleni z planowaną inwestycją. Dodatkowo zinwentaryzowane zostały drzewa rosnące w pasie zieleni przy ul. Maleczyńskich. str. 3

4 Zdj.1. Lokalizacja obszaru opracowa (źródło: gis.um.wroc.pl). 4. Metoda opracowa. W październiku 2017 roku przeprowadzono prace terenowe, oględziny drzew i oraz wykonano niezbędne pomiary. Wszystkie zinwentaryzowane drzewa i krzewy naniesiono na podkład mapowy w skali 1:1000. Pomiar został wykonany przy pomocy średnicomierza (klupy) lub taśmy mierniczej do pomiaru średnic lub obwodów drzew na wysokości 5 cm i 130 cm nad poziomem gruntu. Inwentaryzacja zawiera: - tabelaryczny wykaz gatunkowy drzew i (nazwa polska i nazwa gatunkowa), - obwody pni mierzone na wysokości 5 cm i 130 cm, podane w cm, - szacunkową wysokość drzew, - średnicę koron / powierzchni zajmowanej przez krzewy, - określenie stanu zachowa lub dodatkowe informacje. Z uwagi na brak geodezyjnego naniesie niektórych drzew, lokalizacja zinwentaryzowanych drzew i jest obarczona błędem. Na tym etapie opracowa nie ma to większego znacze, gdyż celem niniejszej inwentaryzacji jest zobrazowanie rodzaju i charakteru występującej roślinności, ocena kolizji istniejącej roślinności z planowaną inwestycją oraz przybliżenie wysokości kosztów finansowych z tytułu opłat za usunięcie drzew i. str. 4

5 5. Zestawienie inwentaryzowanej zieleni. W wyniku przeprowadzonych prac zinwentaryzowano łącznie 220 jednostek drzew, oraz grup. Skład gatunkowy inwentaryzowanej roślinności przedstawia się następująco: dominujący udział przy ul. Mariana Suskiego mają gatunki drzew: orzech włoski (Juglans regia) oraz żywotniki zachodnie (Thuja occidentalis) rosnące jako żywopłot, a następnie topola czarna (Populus nigra), brzoza brodawkowata (Betula pendula), cyprysik Lawsona (Chamaecyparis lawsona). Dodatkowo na obszarze rosną gatunki: świerk pospolity (Picea abies), wiś (Prunus sp.) oraz pojedyncze sztuki takie jak: wierzba biała (Salix alba), lilak pospolity (Syringa vulgaris), jabłoń (Malus sp.), jodła jednobarwna (Abies concolor), jodła koreańska (Abies koreana), karagana syberyjska (Caragana arborescens), jałowiec (Juniperus sp.), świerk biały (Picea glauca), migdałek trójklapowy (Prunus triloba), świerk srebrny (Picea pungens), cis pośredni (Taxus baccata), śliwa wiśniowa (Prunus cerasifera). Przy ul. Maleczyńskich ocenie poddano 30 grabów pospolitych (Carpinus betulus) wraz z żywopłotem z berberysu (Berberis thunbergii), 85 m2. Na terenie zinwentaryzowano łącznie 41,6 m2 z gatunków: forsycja pośred (Forsythia x intermedia), sosna górska (Pinus mugo), tawuła van Houtte a (Spiraea vanhouttei), aro czarna (Aro melanocarpa), pęcherznica kalinolistna (Physocarpus opulifolius). Ogólny stan drzewostanu można określić jako dobry i średni. Roślinność w ogródkach mieszkańców jest z reguły zadbana i w dobrym stanie. Drzewa na skrzyżowaniu ul. Mariana Suskiego i Jutrzenki są w stanie średnim. Wysokie topole o wąskim pokroju mogą stanowić zagrożenie podczas gwałtownych wiatrów i burz, a także ograniczenie widoczności na skrzyżowaniu. Graby rosnące przy ul. Maleczyńskich są w stanie dobrym, poza jednym uschniętym egzemplarzem. Natomiast niski żywopłot z berberysu po stronie północnej miejscami jest w złym stanie, widać braki w szpalerze roślin i gorsza kondycję niektórych egzemplarzy. Stan żywopłotu wynika m.in. z obecności zwierząt (sarny i dziki), które niszczą krzewy. Pełny wykaz inwentaryzowanej zieleni zawarty w tabeli 1. str. 5

6 Tab.1. Spis istniejących roślin. korony cm 1. Wierzba biała Salix alba 9,2-7, Ślady po złamach gałęzi, korona szeroka, forma 3-pniowa. 2. Topola czarna odm. Populus nigra odm. 2-6, Korona wąska, wysoko wyniesiona. kolumnowa kolumnowa 3. Topola czarna odm. kolumnowa Populus nigra odm. kolumnowa 6,4-12, Drzewo lekko pochylone w stronę drogi, liczne odrosty boczne u dołu p, korona wąska, wysoko wyniesiona. 4. Topola czarna odm. Populus nigra odm. 1,9-10, Korona wąska, wysoko wyniesiona. kolumnowa kolumnowa 5. Topola czarna odm. Populus nigra odm. kolumnowa kolumnowa 6. Orzech włoski Juglans regia 1,5-1,7 - - Samosiew. 3,1-8, Ślady po złamach gałęzi u dołu p, korona asymetryczna, forma 2-pniowa. 7. Żywotnik zachodni 8. Żywotnik zachodni 9. Żywotnik zachodni 10. Żywotnik zachodni 11. Żywotnik zachodni 12. Żywotnik zachodni 13. Żywotnik zachodni 14. Żywotnik zachodni 15. Żywotnik zachodni 16. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. str. 6

7 korony cm 17. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,3-0, W szpalerze jako żywopłot. 18. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. 19. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. 20. Świerk pospolity Picea abies 1-2, Silny posusz u dołu korony. 21. Świerk pospolity Picea abies 1, (na wys. 1 Stan dobry. m) 22. Wiś Prunus sp. 1,8-3, Stan dobry, korona przycięta w górnej części. 23. Orzech włoski Juglans regia 3, Stan dobry, korona szeroka, forma 3-pniowa. 24. Brzoza brodawkowata Betula pendula Stan dobry. 25. Lilak pospolity Syringa vulgaris 1-2, (na wys. 50 Forma małego drzewka, szczepiona, stan cm) dobry. 26. Jabłoń Malus sp. 2,2-4, Stan dobry. 27. K Forsycja pośred Forsythia x intermedia - 3,9 m2 1,8 - - Krzew, stan dobry. 28. K Sosna górska Pinus mugo - 1 m2 1,5 - - Krzew, odmiana niska, stan średni. 29. K Sosna górska Pinus mugo - 1,9 m2 1,2 - - Krzew, odmiana niska, stan średni. 30. Cyprysik Lawsona odm. barwna 31. Cyprysik Lawsona odm. barwna 32. Cyprysik Lawsona odm. barwna 33. Cyprysik Lawsona odm. barwna Chamaecyparis lawsona 0,6-1, Forma krzewiasta wielopniowa, wykonano pomiar najgrubszego z pni, żywopłot, odmiana o srebrzystoniebieskich liściach. Chamaecyparis lawsona 0,6-2, Forma krzewiasta wielopniowa, wykonano pomiar najgrubszego z pni, żywopłot, odmiana o srebrzystoniebieskich liściach. Chamaecyparis lawsona 0,6-2, Forma krzewiasta wielopniowa, wykonano pomiar najgrubszego z pni, żywopłot, odmiana o srebrzystoniebieskich liściach. Chamaecyparis lawsona 0,47-1, Forma krzewiasta wielopniowa, wykonano pomiar najgrubszego z pni, żywopłot, odmiana o srebrzystoniebieskich liściach. str. 7

8 korony 34. Cyprysik Lawsona odm. barwna cm Chamaecyparis lawsona 0,45 1, Forma krzewiasta wielopniowa, wykonano pomiar najgrubszego z pni, żywopłot, odmiana o srebrzystoniebieskich liściach. 35. Orzech włoski Juglans regia 7,8-7, Cyprysik Lawsona odm. barwna Korona szeroka, stan dobry. Chamaecyparis lawsona 0,6-2, Forma krzewiasta wielopniowa, wykonano pomiar najgrubszego z pni, żywopłot, odmiana o srebrzystoniebieskich liściach. 37. Cyprysik Lawsona odm. barwna Chamaecyparis lawsona 0,78-1, Forma krzewiasta wielopniowa, wykonano pomiar najgrubszego z pni, żywopłot, odmiana o srebrzystoniebieskich liściach. 38. K Tawuła van Houtte a Spiraea van houttei - 4,1 m2 1,1 - - Szpaler, żywopłot, stan dobry. 39. Żywotnik zachodni 40. Żywotnik zachodni 41. Żywotnik zachodni 42. Żywotnik zachodni 43. Żywotnik zachodni 44. Żywotnik zachodni 45. Żywotnik zachodni 46. Żywotnik zachodni 47. Żywotnik zachodni 48. Żywotnik zachodni 49. Żywotnik zachodni 50. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis Thuja occidentalis Thuja occidentalis str. 8

9 korony 51. Żywotnik zachodni 52. Żywotnik zachodni 53. Żywotnik zachodni 54. Żywotnik zachodni 55. Żywotnik zachodni 56. Żywotnik zachodni 57. Żywotnik zachodni 58. Żywotnik zachodni 59. Żywotnik zachodni 60. Żywotnik zachodni 61. Żywotnik zachodni 62. Żywotnik zachodni 63. Żywotnik zachodni 64. Żywotnik zachodni 65. Żywotnik zachodni 66. Żywotnik zachodni 67. Żywotnik zachodni 68. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis Thuja occidentalis Thuja occidentalis Thuja occidentalis Thuja occidentalis Thuja occidentalis Thuja occidentalis Thuja occidentalis Thuja occidentalis Thuja occidentalis Thuja occidentalis Thuja occidentalis Thuja occidentalis Thuja occidentalis Thuja occidentalis Thuja occidentalis Thuja occidentalis Thuja occidentalis cm W szpalerze jako żywopłot, silny posusz. str. 9

10 korony cm 69. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis - 1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. 70. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. 71. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. 72. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. 73. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. 74. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,4 75. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,4 76. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,4 77. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,4 78. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,4-2, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. 79. Brzoza brodawkowata Betula pendula 5,5-8, Stan dobry. 80. Brzoza brodawkowata Betula pendula 5,4-6, Stan dobry. 81. Orzech włoski Juglans regia 5,5-5, Forma 2-pniowa, korona szeroka, stan dobry. 82. Wiś Prunus sp. 2,5-4, Stan dobry. 83. Żywotnik zachodni 84. Żywotnik zachodni 85. Żywotnik zachodni 86. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, posusz, stan zły. Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. str. 10

11 korony cm 87. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. 88. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. 89. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. 90. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. 91. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. 92. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. 93. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,4-1, W szpalerze jako żywopłot, stan dobry. 94. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,37-1, Żywopłot, stan dobry. 95. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,37-1, Żywopłot, stan dobry. 96. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,37-1, Żywopłot, stan dobry. 97. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,37-1, Żywopłot, stan dobry. 98. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,37-1, Żywopłot, stan dobry. 99. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,37-1, Żywopłot, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,37-1, Żywopłot, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,37-1, Żywopłot, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,37-1, Żywopłot, stan dobry K Pęcherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius - 1 m2 - - Krzew liściasty, stan dobry Żywotnik zachodni 105. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,65-2, Stan dobry. Thuja occidentalis 0,65-2, Stan dobry. str. 11

12 korony cm 106. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,65-1, Żywopłot, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,65-1, Żywopłot, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,65-1, Żywopłot, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,65-1, Żywopłot, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,65-1, Żywopłot, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,65-1, Żywopłot, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,65-1, Żywopłot, stan dobry K Tawuła van Houtte a Spiraea vanhouttei - 3,6 m2 1,5 - - Żywopłot, stan dobry Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 3, Drzewo ozdobne, stan dobry K Pęcherznicakalinolistna Pchysocarpusopulifolius - 13,3 m2 0,7 - - Żywopłot mieszany z dwóch odmian Diabolo i Luteus Diabolo i Luteus pęcherznicy, stan dobry K Aro czarna Aro melanocarpa - 7,8 m Samosiew K Aro czarna Aro melanocarpa - 4 m Samosiew Gatunek nieoznaczony - 1-1, Orzech włoski Juglans regia 5,2-4, Stan dobry Orzech włoski Juglans regia 5-4, Stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis - 1, Żywopłot, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis - 1, Żywopłot, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis - 1, Żywopłot, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis - 1, Żywopłot, stan dobry Brzoza brodawkowata Betula pendua 2,3-2, Odmiana szczepiona na pniu, zwisająca korona. str. 12

13 korony cm 126. Świerk pospolity Picea abies 1, Stan dobry Jodła jednobarwna Abies concolor 5-1, Odmiana kolumnowa, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 1,1-1, (na wys. 90 Odmiana kulista, stan dobry. cm) 129. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,9-1, (na wys. 80 Odmiana kulista, stan dobry. cm) 130. Karagana syberyjska Caragana arborescens 1, (na wys. Odmiana szczepiona, stan średni. 1m) 131. Jałowiec Juniperus sp. 0,6-2, Odmiana kolumnowa, lekki posusz u dołu, 132. K Forsycja pośred Forsythia x intermedia - 1 m2 1, Odmiana szczepiona na pniu Wiś Prunus sp. 1,8-4, Stan dobry Wiś Prunus sp. 1, Stan dobry Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 4-5, Forma wielopniowa, drzewo ozdobne, stan +17 dobry Brzoskwi Prunus persica 3, Drzewo owocowe, stan dobry Jodła koreańska Abies koreana 2, Stan średni Świerk biały Conica Picea glauca Conica 1-1, Odmiana ozdobna Migdałek trójklapowy Prunus triloba 0,6-1, Odmiana szczepiona na pniu Orzech włoski Juglans regia 5, Korona szeroka, stan dobry Grab pospolity Carpinus betulus Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 2, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus Brak Drzewo martwe, sam pień. str. 13

14 korony cm 147. Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa, pękająca kora u dołu p Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 2, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 2, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 2, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 2, Odmiana kolumnowa. str. 14

15 korony cm 169. Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa Grab pospolity Carpinus betulus 1, Odmiana kolumnowa K Berberys Thunberga Berbeis thunbergii - 85 m2 0,6 - - Żywopłot z berberysu w odmianie czerwonolistnej, po stronie północnej miejscowe braki w szpalerze i gorsza kondycja niektórych egzemplarzy Jabłoń Malus sp Drzewo owocowe Gatunek nieoznaczony - 3,2-4, Drzewo owocowe, forma wielopniowa Wiś Prunus sp. 2,6-4, (na wys. Drzewo owocowe. 115 cm) 175. Brzoza brodawkowata Betula pendula Młode drzewo Świerk srebrny Picea pungens 2,6-3, Drzewko ozdobne, rośnie blisko ogrodze, częściowo na stronie sąsiada K Lilak pospolity Syringa vulgaris 1,2 1,2 m2 2,5 - - Krzew ozdobny Śliwa wiśniowa Prunus cerasifera 1,4-2, (na wys. 75 Małe drzewko ozdobne. cm) + 11 (na wys. 65 cm) 179. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,9-2,2 - - Pojedynczy krzew ozdobny, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 1,2-2,5 - - Pojedynczy krzew ozdobny, stan dobry K Cis pośredni Taxus baccata 1,4-1,6 - - Pojedynczy krzew ozdobny Żywotnik zachodni 183. Żywotnik zachodni 184. Żywotnik zachodni 185. Żywotnik zachodni 186. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. str. 15

16 korony 187. Żywotnik zachodni 188. Żywotnik zachodni 189. Żywotnik zachodni 190. Żywotnik zachodni 191. Żywotnik zachodni 192. Żywotnik zachodni 193. Żywotnik zachodni 194. Żywotnik zachodni 195. Żywotnik zachodni 196. Żywotnik zachodni 197. Żywotnik zachodni Brabant 198. Żywotnik zachodni Brabant 199. Żywotnik zachodni Brabant 200. Żywotnik zachodni Brabant 201. Żywotnik zachodni Brabant 202. Żywotnik zachodni 203. Żywotnik zachodni 204. Żywotnik zachodni 205. Żywotnik zachodni cm Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis Brabant 0,85-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis Brabant 0,85-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis Brabant 0,85-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis Brabant 0,85-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis Brabant 0,85-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis - 1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis - 1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis - 1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Thuja occidentalis - 1,7 - - Żywopłot, stan dobry. str. 16

17 korony cm 206. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis - 1,7 - - Żywopłot, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis Brabant 0,75-1,5 - - Żywopłot, stan dobry. Brabant 208. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis Brabant 0,75-1,5 - - Żywopłot, stan dobry. Brabant 209. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis Brabant 0,75-1,5 - - Żywopłot, stan dobry. Brabant 210. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis Brabant 0,75-1,5 - - Żywopłot, stan dobry. Brabant 211. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis Brabant 0,75-1,7 - - Żywopłot, stan dobry. Brabant 212. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,6-1,7 - - Żywopłot, stan dobry Cyprysik Lawsona Chamaecyparis lawsona 0, Mały krzew Orzech włoski Juglans regia 2,4-5, Stan dobry Orzech włoski Juglans regia 3,6-5, Stan dobry. str. 17

18 6. Dokumentacja fotograficzna. Fot. 1. Widok od strony skrzyżowa ul. Jutrzenki i Mariana Suskiego (po prawej grupa drzew nr 1-5 na mapie). Fot. 2. Widok ogólny na ogródek pod nr 74a. str. 18

19 Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu Fot. 3 Orzech włoski, nr 35 na mapie. Fot. 4 Świerk pospolity, nr 20 na mapie. Fot. 5. Brzoza brodawkowata, nr 79 na mapie. str. 19

20 Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu Fot. 6. Orzech włoski i wiś, nr 81 i 82 na mapie. Fot. 7. Żywotniki i żywopłot z tawuły (nr 113 na mapie.) str. 20

21 Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu Fot. 8. Grupa, nr 117 na mapie. Fot. 9. Orzech włoski, nr 119 i 12o na mapie. Fot. 10. Rośliny ozdobne nr 125, 126, 127, 128. str. 21

22 Inwentaryzacja zieleni przy ulicach: Mariana Suskiego i Maleczyńskich we Wrocławiu Fot. 11. Rośliny ozdobne nr 139, 133, 132. Fot. 12. Od prawej uschnięty grab nr 146, następnie nr 147. str. 22

23 Fot. 13. Zaniedbany żywypłot z berberysu od strony północnej przy ul. Maleczyńskich. Fot. 14. Widok ogólny na graby przy ul. Maleczyńskich. *Autorem zamieszczonych zdjęć jest Joanna Kowalska. Opracowała: mgr inż. arch. kraj. Joanna Kowalska str. 23

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

EGZ. NR 1. Pracownia Projektów Drogowych Rafał Walkowiak ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH UL. JANUSZOWICKA 15A WROCŁAW

EGZ. NR 1. Pracownia Projektów Drogowych Rafał Walkowiak ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH UL. JANUSZOWICKA 15A WROCŁAW Pracownia Projektów Drogowych Rafał Walkowiak ul. Cukrowa 5a/13, 52-316 Wrocław NIP:864-153-94-70 REGON: 021452272 tel. 0660 752 988 e-mail: r.walkowiak@wp.pl EGZ. NR 1 INWESTOR ZAMAWIAJĄCY ZARZĄD INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r.

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r. Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami gospodarczymi i preliminarzem opłat na terenie projektowanej inwestycji przy Al. Mickiewicza 30

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA KNURÓW

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /, -08 Opole NIP: 7-0-7-01, REGON: 1711 Tel: (77) -0-, 1--11 Email: szesc@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Ogrodypro Robert Polański ul. Kwiatowa 35 62-030 Luboń tel. 604 548 527 biuro@ogrodypro.pl http://ogrodypro.pl/ INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław cz. dz. nr 11/3, AM

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, Nowy Dwór Gdański tel NIP: REGON:

GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, Nowy Dwór Gdański tel NIP: REGON: GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 600 874 523 e-mail: kontakt@griner.pl NIP: 5792221190 REGON: 360352190 Faza opracowania: Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY I

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA FAZA: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA TEMAT: Projekt rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 2B. ADRES: działki

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Olsztyn 1 Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Nazwa inwestycji: Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie Adres inwestycji: Olsztyn Działki nr 156/14,

Bardziej szczegółowo

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel , Zamów teraz aby mieć większe sadzonki.

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel , Zamów teraz aby mieć większe sadzonki. Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Lato 2019 tel. 500 260074, 501 273332 Zamów teraz aby mieć większe sadzonki. 1 Ceny detaliczne oraz hurtowe aktualne do dn. 01.09.2019 r. 21-580 Wisznice,

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

tel Cena Cena Cena szt szt szt.

tel Cena Cena Cena szt szt szt. www.sadzonki.org e-mail: sklep@sadzonki.org tel. 503 332 334 Jodła kaukaska (Abies nordmanniana) Jodła szlachetna (Abies nobilis) Jodła kalifornijska (Abies concolor) Jodła pospolita (Abies alba) Jodła

Bardziej szczegółowo

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Jesień 2018 tel ,

Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Jesień 2018 tel , Jagra Szkółka Krzewów Ozdobnych Oferta promocyjna Jesień 2018 1 Ceny detaliczne oraz hurtowe aktualne do dn. 01.12.2018 r. 21-580 Wisznice, Wygoda www.krzewy.pl e-mail: jagra@jagra.pl LIŚCIASTE W POJEMNIKACH

Bardziej szczegółowo

ROŚLINY IGLASTE. 2/ cm. 2/ cm. 1,90 zł 2/ cm. 2/ cm

ROŚLINY IGLASTE. 2/ cm. 2/ cm. 1,90 zł 2/ cm. 2/ cm www.sadzonki.org e-mail: sklep@sadzonki.org tel. 503 332 334 Jodła kaukaska (Abies nordmanniana) Jodła szlachetna (Abies nobilis) Jodła kalifornijska (Abies concolor) Jodła pospolita (Abies alba) Jodła

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W 2011 Inwentaryzacja zieleni wzdłuż drogi powiatowej nr 2201W edek Agor Wykonie: Czysta Energia PV Sebastian Machnowski Warszawa, luty 2011 1. OPIS OPRACOWANIA.... 3 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczenia usług pielęgnacji zieleni na terenach nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Istniejące nasadzenia

Zakres świadczenia usług pielęgnacji zieleni na terenach nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Istniejące nasadzenia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Zakres świadczenia usług pielęgnacji zieleni na terenach nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Część I - Warszawa pl. Bankowy 3/5 A. Usługa

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki...

II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki... II.I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II.I.1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 II.I.2. Charakterystyka terenu opracowania pod kątem zieleni istniejącej... 2 II.II. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z GOSPODARKĄ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. kraj. Tomasz Niewczas mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Kędziorek inż. arch. kraj. Justyna Kąkolewska Objęła pomiary:

mgr inż. arch. kraj. Tomasz Niewczas mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Kędziorek inż. arch. kraj. Justyna Kąkolewska Objęła pomiary: Inwentaryzacja zieleni administrowanej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową, osiedle Żoliborz III w obrębie tzw. "I Kolonii" tj. obszaru ograniczonego ulicami, Krasińskiego, Broniewskiego, Braci

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2 - Budowa sygnalizacji świetlnej na. Plac Kościuszki. 6. Inwentaryzacja zieleni wraz z wytypowaniem roślin kolidujących z inwestycją

Zadanie 2 - Budowa sygnalizacji świetlnej na. Plac Kościuszki. 6. Inwentaryzacja zieleni wraz z wytypowaniem roślin kolidujących z inwestycją PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław Nazwa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Brzeska dz. nr 17, 18/7, 18/9, 18/10, 19, AM-10 obręb: Południe, Wrocław ZLECENIODAWCA: INWESTOR: TEMAT: Vertigo Margareta Jarczewska ul. M. Jackowskiego 33 51-661

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

UL. Szalkiewiczowej 8 tel NIP Reg Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach

UL. Szalkiewiczowej 8 tel NIP Reg Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach damdroń upr.bud.1 93/Lb/98 OBIEKT: mgrinż.a Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach AMD Usługi Budowlane i Projektowe MAŁGORZATA DROŃ 24-100 PUŁAWY UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Budowa drogi gminnej bocznej od ul. Brzeziańskiej w m. Dobrzeń Mały, gmina Dobrzeń Wielki

METRYKA PROJEKTU. Budowa drogi gminnej bocznej od ul. Brzeziańskiej w m. Dobrzeń Mały, gmina Dobrzeń Wielki P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /2, -0 Opole NIP: -0--01, REGON: 21 Tel: () -0-2, 1-2-1 Email: szesc@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie 41201 przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie Autor: mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kępka Warszawa, marzec 2014

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 48 Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CPV: 45111200-0 Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie obręb 71 dz. 75 obręb 72 dz. 174/6

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM Na terenie przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

MPS-2 oraz teren bazy lotniska. Opracowanie wykonała: mgr Anna Kozłowska

MPS-2 oraz teren bazy lotniska. Opracowanie wykonała: mgr Anna Kozłowska Inwentaryzacja dendrologiczna dla zadania inwestycyjnego pn. Zadanie 2AF 15103 budowa i modernizacja składów MPS i zadanie 2AF 15103/OK01 budowa i modernizacja składu paliw lotniczych i samochodowych na

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel.

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel. BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski 72 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: 856 156 67 37 REGON: 320158012 Tel. +48 663 792 302 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Środowisku

System Informacji o Środowisku System Informacji o Środowisku Nr karty Rodzaj / temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja 840/2015 Zezwolenie na usunięcie Krzewów gatunku żywotnik zachodni z powierzchni

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Temat: INWENTARYZACJA ZIELENI Lokalizacja: Zleceniodawca: MIASTO: WROCŁAW OBRĘB: 43 PRACZE ODRZAŃSKIE DOTYCZY: CZĘŚCI DZIAŁKI, 78,, AM 26, 1/16, 1/17, 1/18, 1/23 AM30 Wykonawca: Giebułtów Bl. 17/11 59

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie ul. Rwicka 41, Krotoszyn

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie ul. Rwicka 41, Krotoszyn ZAKŁAD BUDOWLANY KLIER 54-030 Wrocław ul.. Przemyska 16 a Tel. 071/71-64-072 Tel. kom. 0602/10 36 27 Umowa nr 21/DT/P/2016 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE: - Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni 43-190 Mikołów, ul. Jagodowa 22a INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO WZDŁUŻ TRASY PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZA- PEWNIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

DROMOS SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

DROMOS SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM Nazwa i adres Jednostki projektowej: DROMOS Spółka z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGOWA DRÓG I MOSTÓW DROMOS SP. Z O.O. 10-059 OLSZTYN UL. POLNA 1B/10 TEL. (089) 534 94 20, FAX. (089) 534 94 20 Stadium

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WARSZAWA ul. E.Malinowskiego 5 lok 42 tel ,

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WARSZAWA ul. E.Malinowskiego 5 lok 42 tel , PRCOWNI RCHITETONICZN 02-776 WRSZW ul. E.Malinowskiego 5 lok 42 tel. 22 825 54 29, e-mail: bns@bns.warszawa.pl BNS S.C. PROJET BUDOWLNY GMINNEGO GIMNZJUM, OŚROD ULTURY, HLI SPORTOWEJ, BUDYNU GOSPODRCZEGO

Bardziej szczegółowo

Załączniki: Załącznik nr 1- Projekt zieleni wraz z inwentaryzacją

Załączniki: Załącznik nr 1- Projekt zieleni wraz z inwentaryzacją Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 2. Stan istniejący... 3 2.1. Metodyka prowadzonych prac inwenaryzacyjnych... 4 2.2. Wyniki inwentaryzacji drzew

Bardziej szczegółowo

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu GREEN ZONE Joanna Łukasiewicz 71-800 Szczecin ul. Szosa Polska 24, tel. 883-0-599; 724-117-485 e-mail: green.zone@wp.pl Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

Bardziej szczegółowo

CENNIK JESIEŃ 2017/WIOSNA 2018

CENNIK JESIEŃ 2017/WIOSNA 2018 GREEN PARK - Bracia Wójcik Piotr Wójcik Dariusz Wójcik Osuchów Nowe Poręby ul. Mszczonowska 76 ul. Łączna 1 96-323 Osuchów 96-323 Osuchów tel. 600 916 510 tel. 606 115 574 CENNIK JESIEŃ 2017/WIOSNA 2018

Bardziej szczegółowo