PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI NUMER TOMU : 0 INWESTOR: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE UL. BOHATERÓW WARSZAWY 700 SZCZECIN UMOWA: /D/00 Z DNIA.0.00R. Stanowisko Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Projektant mgr inż. Aleksandra Stodulna 0/0 egz. Biuro Projektów KARO sp. z o.o. NIP 775 REGON 00 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu KRS 0000 kapitał zakładowy zł

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO Numer tomu Temat opracowania 0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 0 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekty ArchitektonicznoBudowlane 0 DROGI 0 OBIEKTY INŻYNIERSKIE 0 /0 Wiadukt w ciągu łącznicy B węzła Wałcz Zachód. Obiekt WD0, w km 0+7,50 ŁB. 0 /0 Wiadukty w ciągu drogi gminnej nr. Obiekt WD, w km 0+,0 DG. 0/ 0 Wiadukty w ciągu drogi krajowej nr 0. Obiekty WDA i WDB, w km +79, DK0. 0 /0 Przepusty pod drogą krajową nr 0 i drogami lokalnymi. 05 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ WODNO KANALIZACYJNYCH 05 / 0 Kanalizacja deszczowa 05 / 0 Przebudowa sieci wodno kanalizacyjnych 0 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWYCH 07 URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE 07 / 0 Przebudowa sieci SN i nn 07 / 0 Zasilanie i oświetlenie drogi ekspresowej 07 / 0 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych na ulicy Kołobrzeskiej 0 PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH 09 ZIELEŃ 0 WYCINKA ZIELENI Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni

3 Spis treści:. Cel i zakres opracowania.... Podstawa opracowania.... Metodyka Zieleń istniejąca Wykaz zieleni istniejącej Kolizje projektowanej inwestycji z istniejącą roślinnością Zabezpieczenie drzew i krzewów na terenie budowy Część graficzna... Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni

4 . Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest inwentaryzacja zieleni dla budowy obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Wałcz Zachód węzeł Wałcz Północ. Rozpatrywana inwestycja obejmuje odcinek drogi od km 0+000do km +90 Inwentaryzacją objęto wszystkie drzewa i krzewy znajdujące się na terenie, który będzie zajęty pod inwestycję. Celem inwentaryzacji było określenie kolizji istniejącej zieleni z projektowanymi elementami obwodnicy. Kolizyjne egzemplarze drzew i krzewów do wycinki wyznaczono na podstawie uzgodnień z projektantem. Opracowanie wykonano na planszach projektu budowlanego w skali :000, na których naniesiono projektowane elementy inwestycji.. Podstawa opracowania Podstawą wykonania inwentaryzacji zieleni jest: Zlecenie nr 0/9/ z dnia Biura Projektów KARO sp. z o.o., z siedzibą: ul. Św. Marcina, 0 Poznań na opracowanie inwentaryzacji zieleni dla budowy obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Wałcz Zachód węzeł Wałcz Północ. Plan sytuacyjny w skali : 000 Pomiary w terenie Konsultacje z projektantem Projekt budowlany Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia nr 7/0. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, znak DOOŚidk JSz Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni

5 . Metodyka Inwentaryzację przeprowadzono w oparciu o wizję lokalną która odbyła się we wrześniu 0 roku. Część terenu poza lasami gospodarczymi wykonano w oparciu o pomiary bezpośrednie. Inwentaryzacje lasów gospodarczych przeprowadzono w formie pomiarów bezpośrednich, pomiarów na reprezentatywnych powierzchniach próbnych, oraz w oparciu o raptularz szacunków brakarskich udostepniony przez Lasy Państwowe. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w postaci planu sporządzonego na dostarczonym wtórniku geodezyjnym, na które naniesiono drzewa i krzewy, oraz w postaci tabeli z podanym obwodem pnia mierzonym na wysokości,m i opisem Dla krzewów podano powierzchnię rzutu korony, będąca podstawą do wystąpienia o pozwolenie na usunięcie. Lasy gospodarcze przedstawiono na planie w postaci kompleksów pokrywających się w większości z podziałami leśnymi (oddziały i pododdziały). W tabeli przedstawiono pierśnice drzew (średnice pnia mierzone na wys.,m) w zakresach centymetrowych wraz z ustaloną ilością drzew o tej średnicy na danej powierzchni.. Zieleń istniejąca Zakres inwentaryzacji obejmuje fragment ulicy Kołobrzeskiej z sąsiadujcymi z nią posesjami w wiekszości o charakterze usługowym, nieużytki i ziołorośla, oraz tereny leśne na siedliskach boru świeżego należące do nadleśnictwa Wałcz. W skład stwierdzonej w trakcie inwentaryzacji zieleni wchodzą: nasadzenia przyuliczne towarzyszące przede wszystkim ul. Kołobrzeskiej w postaci starych 5070 letnich drzew, oraz stosunkowo nowych nasadzeń, zadrzewienia i zakrzaczenia występujące na nieużytkach i wzdłuż dróg polnych z udziałem klona zwyczajnego i jaworu, sosny zwyczajnej, topoli osiki i innych, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni 5

6 sad jabłoniowy, oraz lasy gospodarcze na siedlisku boru świeżego, z przewagą sosny zwyczajnej, oraz domieszką brzozy brodawkowatej, dębu szypułkowego, lipy drobnolistnej i topoli osiki. Wśród roślinności na terenie zajętym pod inwestycję nie stwierdzono występowania drzew pomnikowych... Wykaz zieleni istniejącej Tabela nr. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów NR KOLEJ NY GATUNEK OBWÓD PNIA Ilość szt/ Pow. rzutu korony krzewów 5. Klon zwyczajny 5. Klon zwyczajny 0. Klon zwyczajny 7. Klon zwyczajny 9 5. Klon zwyczajny. Klon zwyczajny 7. Klon zwyczajny 00. Klon zwyczajny 0 9. Klon zwyczajny Klon zwyczajny. Klon zwyczajny 75. Klon zwyczajny. Klon zwyczajny 50. Klon zwyczajny 5. Klon zwyczajny. Klon zwyczajny 0 7. Klon zwyczajny UWAGI Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni

7 . Klon zwyczajny 9. Klon zwyczajny 0. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior. Klon jawor. Klon jawor. Klon jawor. Klon jawor 5. Klon jawor. Klon jawor 7. Klon zwyczajny. Jarząb pospolity Sorbus aucuparia 9. Lipa drobnolistna Tilia cordata Jarząb szwedzki Klon zwyczajny Klon jawor 0. Jarząb szwedzki Klon zwyczajny. Topola czarna Populus nigra Italica. Topola czarna Populus nigra Italica. Ligustr pospolity Ligustrum vulgare. Ligustr pospolity Ligustrum vulgare ;;;7;; 9; Do cm 5;;7 szt. Szereg młodych nasadzeń, wycinka 5 szt szt młodych nasadzeń m Żywopłot dwa odcimki po dwóch stronach drogi m Żywopłot dwa odcimki po dwóch stronach drogi 5 5. Klon zwyczajny. Klon zwyczajny 5 7. Lipa drobnolistna ; szt Tilia cordata Grab zwyczajny 0, 5 szt Carpinus betulus Dąb czerwony ; szt Quercus rubra Klon zwyczajny 0 szt Klon jawor 5+; ; ++7; 0+7 szt. Klon zwyczajny 5 szt Szereg młodych nasadzeń Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni 7

8 9. Jarząb szwedzki Klon zwyczajny 0. Klon zwyczajny. Grab pospolity Carpinus betulus. Klon zwyczajny Klon jawor. Klon jawor. Klon jawor 5. Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia. Wierzba iwa Salix caprea Brzoza brodawkowata Klon zwyczajny a Wierzba Salix sp 7. Wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius. Jarząb szwedzki Do cm ; szt. szt., zamierający 5 ; 0++; ; ; 9; szt. szt. Szereg młodych nasadzeń ;7;0;0;;5;5;5;5;0 0 szt. Grupa drzew, do wycinki szt 7 5;0;7;5;0; szt. 0m Zadrzewienie i zakrzaczenie przy cieku wodnym Grupa krzewów ;;5 9. Jałowiec pospolity m krzew Juniperus communis 50. Jałowiec pospolity m krzew Juniperus communis 5. Świerk kłujący ; ;;9;+ 5 szt. Picea pungens Glauca Jałowiec sabiński m Dwa krzewy Juniperus sabina Jałowiec pospolity m Krzew Juniperus communis Róża dzika 7m Dwa krzewy Rosa canina 5. Świerk kłujący 70;5 szt. Picea pungens Glauca Żywotnik zachodni +9; ; szt. Thuja occidentalis Czeremcha zwyczajna +; ;; szt. Prunus padus Jałowiec sabiński m Juniperus sabina Jałowiec pospolity 5m Juniperus communis Róża dzika m Rosa canina 5. Klon zwyczajny Młode nasadzenia 5. Klon zwyczajny 5 Młode nasadzenia Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni

9 55. Klon zwyczajny 5. Klon zwyczajny 57. Klon zwyczajny 5. Klon zwyczajny 59. Klon zwyczajny 0. Klon zwyczajny. Klon zwyczajny. Klon zwyczajny. Klon zwyczajny. Klon zwyczajny 5. Klon zwyczajny. Jarząb szwedzki Młode nasadzenia 5 Młode nasadzenia 5 Młode nasadzenia Młode nasadzenia 5 Młode nasadzenia Młode nasadzenia 0 Młode nasadzenia Młode nasadzenia Młode nasadzenia 7 Młode nasadzenia Młode nasadzenia 9 Młode nasadzenia 7. Klon zwyczajny Młode nasadzenia. Jarząb szwedzki 5 Młode nasadzenia 9. Jarząb szwedzki 7 Młode nasadzenia 70. Jarząb szwedzki 9 Młode nasadzenia 7. Jarząb szwedzki Młode nasadzenia 7. Jarząb szwedzki 0 Młode nasadzenia 7. Robinia akacjowa Młode nasadzenia Robinia pseudoacacia Umbraculifera 7. Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 75. Robinia akacjowa Młode nasadzenia Robinia pseudoacacia Umbraculifera 7. Robinia akacjowa 7 Młode nasadzenia Robinia pseudoacacia Umbraculifera 77. Klon zwyczajny Młode nasadzenia 7. Jarząb szwedzki 0;;;0;;5 rozwidlony 79. Jarząb szwedzki ;;;5;9;0 rozwidlony 0. Brzoza brodawkowata 7. Brzoza brodawkowata 5. Brzoza brodawkowata 7 Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni 9

10 . Jarząb szwedzki. Jarząb szwedzki 5. Śliwa ałycza Prunus cerasifera. Karagana syberyjska Caragana arborescens Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 7. Brzoza brodawkowata. Brzoza brodawkowata 9. Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 90. Ligustr pospolity Ligustrum vulgare Lilak pospolity Syringa vulgare 9. Topola kanadyjska Populus canadensis 9. Topola kanadyjska Populus canadensis 9. Dereń biały Cornus alba Forsycja pośrednia Forsythia intermedia Dereń biały Cornus alba 9. Jabłoń domowa Malus domestica 95. Jabłoń domowa Malus domestica 9. Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius 97. Dereń biały Cornus alba 9. Kalina koralowa Viburnum opulus Mahonia pospolita Mahonia aquifolium 99. Śliwa domowa Prunus domestica 00. Czereśnia Prunus avium 0. Świerk kłujący Picea pungens Glauca 0. Orzech włoski Juglans regia 0. Śliwa domowa Prunus domestica 0. Jabłoń domowa Malus domestica 05. Tamaryszek drobnokwiatowy Tamarix parviflora Tawuła Skupina krzewów, do wycinki 7 m 7 9 Skupina krzewów m Skupina krzewów m Skupina krzewów 7m Skupina krzewów 5m Skupina krzewów 9m Skupina krzewów m Skupina krzewów Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni 0

11 Spiraea sp. Krzewuszka cudowna Wajgela florida 0. Klon zwyczajny 07. Klon zwyczajny 0. Leszczyna pospolita Corylus avellana 09. Śnieguliczka biała Symphoricarpos albus Wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum 0. Czereśnia Prunus avium. Klon zwyczajny. Klon zwyczajny. Klon jesionolistny Acer negundo. Śliwa ałycza Prunus cerasifera Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius Wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum 5. Wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum. Śliwa ałycza Prunus cerasifera 7. Wierzba Salix sp.. Klon zwyczajny 9. Dereń biały Cornus alba 0. Klon zwyczajny. Klon zwyczajny. Klon zwyczajny. Wierzba iwa Salix caprea. Klon zwyczajny 5. Klon zwyczajny. Wierzba iwa Salix caprea 7. Klon zwyczajny 5m krzew 70m Skupina krzewów ; 0+5; szt. OWOCOWE +5; ;; ; m Skupina krzewów 0m Skupina krzewów 0m Skupina krzewów 0m Skupina krzewów +;; szt 5m ; 7; szt Dereń biały 5m Skupina krzewów Cornus alba Śliwa ałycza Prunus cerasifera 9. Klon zwyczajny + 0. Klon zwyczajny Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni

12 . Jesion wyniosły Fraxinus excelsior. Czeremcha zwyczajna Prunus padus. Klon zwyczajny. Klon zwyczajny 5. Klon zwyczajny. Klon zwyczajny 7. Brzoza brodawkowata. Sosna zwyczajna 9. Sosna zwyczajna 0. Sosna zwyczajna. Brzoza brodawkowata. Sosna zwyczajna. Sosna zwyczajna. Sosna zwyczajna Brzoza brodawkowata Topola osika Populus tremula 5. Sosna zwyczajna. Brzoza brodawkowata Topola osika Populus tremula 7. Sosna zwyczajna. Sosna zwyczajna 9. Topola osika Populus tremula 50. Brzoza brodawkowata Sosna zwyczajna Topola osika Populus tremula ; +0; ; ; 0; 7; 7; ; +50; 0;7;;;50+;5;9;;7;59;;;9;5;7; ;;;59;0;0;;0;5;;;5;0;;;; 0;50;50;57;;5;;;;;7;5;0;;0;0; ;7;;5;;5;59;;0;;;;;0;;;; ;9; ;7;;0;57;;;7;7;5 ;;9;;0;9 97+7; 7;97; 00+9;90;07;0;; +7;7; 00;;5;50+;5; 9 00;;;5;7;0;0;9;5;0;99;;0;75;5; ;50;;5;5;;0;5;;5;;59;;7;;; 0;9;0;;0;;;7;0;;;;;7;0;5;0 ;;;0;5;;0;50;;;;5;0;;;5;; 9;;;0;;;5;7;0;;7;7;;;;;5 ;;;;9 Zadrzewienie przydrożne Zadrzewienie przydrożne Drzewa o obw. 5 i 9 martwe 5. Brzoza brodawkowata ;;;;5;;7;;;;0;;;;;; Zadrzewienie Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni

13 ;;;0;7;;5;;5;;0;;;0;7;; ;5;0;;;9;9;;;;5;;;;0;;; ;7;;7;5;;9;7;;;;0;;5;;5; ;9;7;9;;9;0;;0;9;;;;7;;;5 ;57;5; 5. Sosna zwyczajna Do 0cm 5. Sosna zwyczajna 5. Sosna zwyczajna 55. Sosna zwyczajna 5. Sosna zwyczajna 57. Brzoza brodawkowata 5. Brzoza brodawkowata 59. Jabłoń domowa Malus domestica 0. Jabłoń domowa Malus domestica. Wiąz szypułkowy Ulmus laevis. Sosna zwyczajna. Brzoza brodawkowata. Czeremcha zwyczajna Prunus padus 5. Brzoza brodawkowata. Śliwa ałycza Prunus cerasifera 7. Czeremcha zwyczajna Prunus padus. Klon jesionolistny Acer negundo Wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum 9. Klon jesionolistny Acer negundo 70. Klon jesionolistny Acer negundo 7. Klon jesionolistny Acer negundo 7. Wiciokrzew suchodrzew Lonicera xylosteum Jasminowiec wonny Philadelphus coronarius Klon jesionolistny Acer negundo 7. Klon jesionolistny Acer negundo 7. Jabłoń domowa Malus domestica przydrożne Grupa młodych samosiewów poniżej 0lat 5m Skupina krzewów 0 50m Wysokie zakrzaczenie w formie naturalnej 0m Skupina krzewów 5 0m Skupina krzewów cm 0 szt SAD OWOCOWY 75. Klon zwyczajny +;;0;;5;+;+5+;;;;5; Pod koronami dereń Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni

14 9;5;7;;; biały ;;9;;;;;;;;5;;7;;0;7; ;;9;5;5;5+7++0;+;+;5;;9 ;0;;;7;5;+ 7. Klon zwyczajny 77. Klon jawor 7. Świerk kłujacy odm. Glauca Picea pungens Glauca 79. Cis pośredni Taxus media 0. Cis pośredni Taxus media. Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia. Żywotnik olbrzymi Thuja plicata. Klon jawor. Klon jawor 5. Klon jawor. Klon zwyczajny 7. Klon zwyczajny. Topola Populus 9. Żywotnik zachodni Thuja occidentalis 90. Klon zwyczajny 9. Klon zwyczajny 9. Klon zwyczajny 9. Klon zwyczajny 9. Brzoza brodawkowata Wierzba iwa Salix caprea Sosna zwyczajna Klon zwyczajny Topola osika Populus tremula 95. Brzoza brodawkowata Wierzba iwa Salix caprea Sosna zwyczajna 5;59;;;5;+7;5+5+7+;0;;;; 9;;5;0;;;0+5;0;;;;7;;0;; ;5;0;7 Grupa drzew zdłuż ogrodzenia Forma strzyżona na bonsai ogrodowe + ;5;0; szt. ; 7;7;90;5 Strzyżona kula srednicy ok. m Strzyżona kula srednicy ok. m 50;5;+ Drzewo o pniach o obw. i martwe 7 0m Żywopłot w formie nasadzenia rzędowego 7+ 5; 5+++; 0;7+5;+;5;55 7 szt zadrzewienie 5;55 ;; 0+5;0;9 ; +0 9;95;;;0;;;7;5;+99 ;;9;;;5;59;5;7;;;0;9;9;5; 0; ;0;;;;+55;+5 0;;;5;5;;7;;;;0;;;;;0; ;5+77;;70;0;9;50;9;;;;9;9;0; ;0;;;90;59;;;0;79;59;0;7;50;;; ;57;0;;;0;;9;;0;;;5;57;5;; ;;0; ;;; 0; 0; +; 5;;75;7; 77; 9; 9; 9; 0; 05; 0; ; ;; ; ;5++;0;0; ;;9;;;00;9;90;7;;0;;5 Zadrzewienie Zadrzewienie ++7;5;;57;5 Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni

15 Klon jesionolistny Acer negundo Czeremcha zwyczajna Prunus padus Jesion wyniosły Fraxinus excelsior Klon zwyczajny Topola osika Populus tremula 9. Brzoza brodawkowata 97. Brzoza brodawkowata Wierzba Salix sp 9. Wierzba iwa Salix caprea 99. Klon zwyczajny 00. Klon zwyczajny 0. Brzoza brodawkowata Dąb szypułkowy Quercus robur Sosna zwyczajna Topola osika Populus tremula 0; ;;0;+; 59; +75 0;;0;;;;0;9;5;0;70+5+7;;7;9; 0;;57;5;;;;5;;7+;;;9; ;50;75;5;5++7;;0;5;;;;;;5; 55+0+;7+5;7;55;0;;50;;0;5;9;0; ;7;5;;0;5;+;57+7;5+;9; ;;; 0;5;59;;0;0;;+;5+7;;0;;;5; 0;0;;7;9;7;5;7;5;7;5;0;0;;7;; 0;7;0;;5;;9;90+;0;;;5; 9;97;97;5;;;5;7;;;;79;5;7;55;55; 9;9;9;9;75;0;;0;;;0;;70;9; ;79;;;00;90;;95;7;;;57;70;;0;; ;9;;5;9;;50;;;;5;;5;50; 7;;;0;;;0;;7;0;;;;0;; 5;79;7;7;7;55;70;50;;0;0;;;;7; ;+7;05;;;79;7 Obwód drzew 00cm Obwód drzew 05cm Powierzch nia zakrzaczen ia:,ha Powierzch nia zakrzaczen ia: 00m Młody zagajnik brzozowy. Samosiewy brzozy z udziałem wierzby Forma naturalna Forma naturalna Forma naturalna 5; ;0+;0;7;70+;7;; ;0;7;9; ; 0;0;;;;;;5;;;;;5;;7; 5;;;;7;;;;;5;;;0;;; 7;;0;; Przy ogrodzeniu młody podrost sosny Drzewo o pniach o obw. 70 i martwe Tabela nr. Inwentaryzacja ogólna terenów leśnych NR NA PLANIE PIERŚNICA Sosna zwyczajna ŚREDNICA PNIA (PIERŚNICA) I LICZBA DRZEW Brzoza brodawkowata Dąb szypułkowy Topola osika Lipa drobnolistna Wierzba iwa INNE Pow. I Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni 5

16 Pow. II Pow. III Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni

17 50 Pow. IV Pow. V Pow. VI Buk szt Buk zwyczajny cm szt Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni 7

18 Pow. VII Pow. 5 VIII Pow. IX Pow. X Biuro Projektów KARO Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni \ Wiąz szypułkowy szt szt szt Klon jesionolistny szt 50 szt Kasztanowiec biały 0 szt szt

19 Pow. XI Pow. XII Kolizje projektowanej inwestycji z istniejącą roślinnością Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni 9

20 Kolizje projektowanej inwestycji z istniejącą roślinnością opracowano na podstawie pomiarów w terenie, projektu budowlanego oraz konsultacji z projektantem. Drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie projektowanych prac budowlanych zestawiono w powyższych tabelach. Drzewa w tabeli nr nie przeznaczone do wycinki zostały wycieniowane. Wyrąb kolizyjnych drzew należy uzgodnić z odpowiednim organem administracji państwowej. Wycinkę drzew należy przeprowadzić w okresie zimowym, poza sezonem lęgowym ptaków (poza okresem od marca do sierpnia włącznie).. Zabezpieczenie drzew i krzewów na terenie budowy W przypadku drzew i krzewów nie wyznaczonych do wycinki (kolor szary w tabeli nr ), a rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego zakresu prac budowlanych, należy zadbać o właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie wykonywanych robót. W świetle prawa budowlanego oraz Ustawy o ochronie środowiska obowiązek ten spoczywa na wykonawcy robót. Przez cały okres prowadzenia robót budowlanych należy zagwarantować skuteczną ochronę wszystkich części roślin. Najprostszym i najbardziej oszczędnym sposobem ochrony drzew jest zabezpieczenie pni drzew. Można do tego celu zastosować matę słomianą, którą dokładnie obwija się pień, a następnie mocuje drutem lub sznurkiem. Taki sposób ochrony nie jest jednak dostatecznym zabezpieczeniem w przypadku, gdy drzewa mogą być narażone na kontakt ze sprzętem, dlatego też zaleca się wówczas dodatkowo oszalowanie pni deskami. Należy wówczas zwrócić uwagę na to, aby: wysokość oszalowania wynosiła ponad 50 cm (najlepiej do wysokości pierwszych gałęzi). deski przylegały szczelnie do całej powierzchni pnia. W miejscach, gdzie płaszczyzna desek nie jest w stanie przylegać do pnia (na skutek istniejących skrzywień czy wypukłości), powstałą przestrzeń między pniem a deskami należy wypełnić torfem lub jutą. Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni 0

21 dolna część każdej deski była lekko wkopana w podłoże, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, obsypana ziemią. oszalowanie było przymocowane opaskami z drutu, minimum w trzech miejscach. Istotne jest również zabezpieczenie koron drzew przed uszkodzeniami. W przypadku kolidujących z wykonywanymi pracami gałęzi należy je podwiązać (dotyczy głównie krzewów i młodych drzew). Należy również pamiętać, iż na terenach prowadzonych robót budowlanych często dochodzi do uszkodzenia lub zniszczenia korzeni na skutek niewłaściwego użytkowania powierzchni ziemi pod koronami drzew. Aby temu zapobiec należy: nie dopuszczać do poruszania się i parkowania pojazdów bezpośrednio pod koronami drzew. Może to powodować zbytnie zagęszczenie podłoża i duszenie się bądź miażdżenie korzeni. Wszelki ruch sprzętu prowadzić poza rzutami koron lub po specjalnie ułożonych drogach z prefabrykatów betonowych. Nie magazynować żadnych materiałów budowlanych pod koronami drzew. Jeśli zaistnieje potrzeba prowadzenia prac budowlanych w obrębie systemu korzeniowego drzewa wyznaczonego do zachowania należy pamiętać, aby wszelkie prace wykonywać ręcznie. W przypadku przerwania robót wykopy należy zabezpieczyć (prowizoryczne wypełnienie lub przykrycie matami, tak aby zapewnić korzeniom ciągłą, dostateczną wilgotność). Ponadto prace w rejonie korzeni powinny być prowadzone w okresie spoczynku zimowego roślin (od października do marca), a nie w okresie wegetacji, a szczególnie w środku lata, gdy deficyt wilgoci w glebie jest najwyższy. Odsłonięte w trakcie prac ziemnych korzenie należy bezzwłocznie okryć matami ze słomy lub tkanin workowych. Maty mogą być również przykołkowane do ścian wykopu. Prace wykonywane w strefie korzeniowej, związane z ich redukcją, nie mogą doprowadzić do zachwiania statyki drzewa, co może w rezultacie doprowadzić do jego przewrócenia się (drzewo z wyciętą częścią korzeni powinno zachować statykę nie wymagającą dodatkowych wzmocnień (podpór). Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni

22 7. Część graficzna Inwentaryzację szczegółową zieleni wykonano na planszy planu sytuacyjnego w skali :000, na które naniesione zostały elementy projektowanej inwestycji. Położenie poszczególnych drzew i krzewów nie ujętych na wtórniku geodezyjnym zostało ustalone metodami niegeodezyjnymi i nie może być podstawą do projektowania. Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0. Wycinka zieleni

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /, -08 Opole NIP: 7-0-7-01, REGON: 1711 Tel: (77) -0-, 1--11 Email: szesc@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY Opracowała: Marzec 2017 1. INWESTOR Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie ul. Rwicka 41, Krotoszyn

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie ul. Rwicka 41, Krotoszyn ZAKŁAD BUDOWLANY KLIER 54-030 Wrocław ul.. Przemyska 16 a Tel. 071/71-64-072 Tel. kom. 0602/10 36 27 Umowa nr 21/DT/P/2016 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE: - Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm]

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm] NR NAZWA ZWYCZAJOWA (POLSKA) NAZWA ŁACIŃSKA FORMA WZROSTU D-drzewiasta, K-krzewiasta WYSOKOŚĆ [m] * SZEROKOŚĆ [m]* OBWÓD PNIA [cm] ** POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ [m2] ILOŚĆ SZTUK DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ: BIURO PROJEKTOWE D-9 KRZYSZTOF NADANY ul. Giermków 55 lok.1, 04-491 Warszawa tel. 0 501 697 062, fax. 0 22 390 56 50, e-mail: biuro@biurod9.pl Data opracowania Numer

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią Inwentaryzacja i krzewów z gospodarką zielenią lokalizacja: nr.ew.79/2 obręb ew.4-07-03 Warszawa-Białołęka opracowanie wykonała: mgr inż.arch.kraj.karolina Bylinowska-Żyta, Warszawa, lipiec 2016r. 0 Zawartość

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Spis treści:

OPIS TECHNICZNY. Spis treści: OPIS TECHNICZNY Spis treści:. Cel i zakres opracowania. 2. Opis terenu. 3. Zakres szczegółowej inwentaryzacji zieleni. 4. Spis gatunków występujących wśród zinwentaryzowanych drzew i krzewów. 5. Drzewa

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666

Projektowanie Konstrukcyjno Inżynieryjne Bronisław Waluga z siedzibą w Rudzie Śl. ul.niedurnego 30 tel 0-32 2-444-666 Plan wyrębu " P K I " B R O N I S Ł A W W A L U G A 4 1-7 0 9 R U D A Ś L. U L. N I E D U R N E G O 3 0 T E L. / F A X. ( 0-3 2 ) 2 4-4 4-6 6 6 e - m a i l : W a l u g a @ w p. p l ; NAZWA ZAMÓWIENIA,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku ul. Bohaterów Westerplatte 1, 05-480 Karczew Tel./fax (22) 789-64-21 e-mail: zdp@powiat-otwocki.pl NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2703W w M. BORYSZEW

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl ADRES: UL. GĄSAWSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY NIP: 787-195-55-27 REGON: 301 403 140 STADIUM DOKUMENTACJI: ADRES DO KORESPONDENCJI: BIURO INŻYNIERSKIE KULIŃSKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektów Komunikacyjnych TRAKT-PROJEKT 03-475 Warszawa ul. Groszkowskiego 5/73 Tel. (022) 618 32 05 kom. 602 433 808 e-mail: TRAKT-PROJEKT@neostrada.pl NIP: 113-081-27-77 REGON: 140594270 ================================================================

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. Podstawa opracowania... 3 2.0. Cel i zakres opracowania... 3 3.0. Charakterystyka geobotaniczna... 3 4.0. Inwentaryzacja istniejącej zieleni... 3 5.0. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2 EGZ. Zamierzenie budowlane: Lokalizacja: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce Rodzaj projektu: INWENTARYZAJCA ZIELENI Branża: DENDROLOGICZNA Spis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA KNURÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR Załącznik nr 10 do uchwały NR XXXIX/687/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU... 1 2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 2 3. OPIS TECHNICZNY... 3 3.1. Podstawa opracowania... 3 3.2. Dane ogólne... 3 3.2.1. Przedmiot opracowania... 3 3.2.2. Adres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3331/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 3331/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 3331/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 2640/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów przez

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI I PLAN NASADZEŃ

INWENTARYZACJA ZIELENI I PLAN NASADZEŃ INWENTARYZACJA ZIELENI I PLAN NASADZEŃ Temat : Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Lokalizacja : Projektowana ścieżka rowerowa nr 15; nr 179 obręb 4 miasta Nowogard nr 311/3; 311/4; 312 obręb

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

B U D O P R O J E K T Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk

B U D O P R O J E K T Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk Strona 1 z 34 B U D O P R O J E K T Biuro Usług Projektowych inż. Janusz Fronczyk 20-102 Lublin, ul. Zamojska 43/13 tel. 505 176 909, tel./fax 81 743 72 92 jf@budoprojekt.lublin.pl Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości i rysunków 2 3. Opis techniczny 3 20 4. Rysunki 21 26 SPIS RYSUNKÓW

L.p. Nazwa Strony 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości i rysunków 2 3. Opis techniczny 3 20 4. Rysunki 21 26 SPIS RYSUNKÓW INWESTOR Gmina Wrocław 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel. 71 777-70-00 www.wroclaw.pl Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Ul. Na Grobli 14/16 50-4rocław PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz 14 7.1 Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów Sekcja I Lp. Nazwa Gatunkowa polska Nazwa Gatunkowa Łacińska Średnica pierśnicy w cm Średnica korony w m. Wysokość w m. Uwagi Drzewa do usunięcia kolor czerwony

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia..

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXXIX/686/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/792/13 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16 NIP 679-102-48-90 konto: PeKaO S.A. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 TEMAT : OBIEKT: ADRES : PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI PARK ZUGA MUZEUM

Bardziej szczegółowo