Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88)"

Transkrypt

1 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp z o.o Wrocław ul. Opolska lok. 1 tel wew. 61 mail: Temat: Inwestor: Odcinek: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu na trasie przebudowy KOLEKTORA ODRA FS etap III, (K53a-K88) MPWiK Sp. z o.o. ul. Na Grobli 14/16, Wrocław tel (centrala, w dni powszednie w godz. od 7.30 do 15.30) K88-K53a Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: EVERGREEN podpis tel. kom Termin: 2008/2009 r. (listopad marzec)

2 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2. OPIS TERENU 3. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ 4. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW 5. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN 6. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU BUDOWY 7. OPRACOWANIE GRAFICZNE RYS. 1. Mapa projektu z naniesioną inwentaryzacją dendrologiczną, w skali 1:500 OPRACOWANIE 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA W dokumentacji przedstawiono SZCZEGÓŁOWĄ INWENTARYZACJĘ DENDROLOGICZNĄ terenu objętego inwestycją przebudowa KOLEKTORA ODRA - FS etap III od K53a do K 88. Powodem wykonania inwentaryzacji dendrologicznej jest przygotowanie tego terenu do inwestycji. Celem opracowania jest przedstawienie zgodnego z rzeczywistością spisu ilościowego oraz jakościowego szaty roślinnej na terenie działek, ocena ich stanu i wskazanie jednostek do wycinki względnie do przesadzenia (wycinki sanitarnej lub kolidującej z inwestycją) Wyniki inwentaryzacji przedstawione są w ujęciu tabelarycznym oraz graficznym, na mapie zasadniczej w skali 1:500. DANE ZESPOŁU INWENTARYZACYJNEGO: Firma EVERGREEN (kształtowanie, ochrona, pielęgnacja zieleni) dr inż. Monika Czechowicz (dendrolog, arborysta, ogrodnik) 2. OPIS TERENU Na inwentaryzowanym terenie zieleń jest wynikiem sukcesji naturalnej lub wynikiem celowych działań człowieka. Na terenie objętym inwestycją rozpoczęto prace przygotowawcze (projektowe), które ukazały kolizję drzew z inwestycją. Wiele drzew i krzewów wyrosło na trasie istniejącego kolektora z powodu braku pielęgnacji terenu. Przedmiotowe drzewa i krzewy są w stanie sanitarnym ogólnie dobrym lub dostatecznym. Trasa kolektora przebiega m.in. przez pola uprawne, łąki, las, tereny prywatne, ogrody działkowe oraz zieleń przyuliczną (Kozanów) Skład gatunkowy inwentaryzowanej zieleni to w przewadze: dęby szypułkowe, brzozy brodawkowate, wierzby, topole osiki, dzikie róże. W czasie trwania inwestycji należy prawidłowo zabezpieczyć wskazaną do zachowania zieleń (zarówno drzewa jak i krzewy) czyt. 2

3 rozdział OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ Szczegółową inwentaryzację dendrologiczną wykonano na przełomie roku 2008/2009 (listopad marzec). Stan roślin bezlistny. Ogółem zinwentaryzowano ok. 280 jednostek roślinnych drzew i krzewów, wśród których oznaczono stosunkowo nie wiele gatunków botanicznych. W tym grupy wielojednostkowe i kilkugatunkowe m.in. 422,423,424,429,430,431,432,433. Dokumentacja zawiera: 1. Spis botanicznych nazw zinwentaryzowanych gatunków roślin, w którym podano botaniczną nazwę polską. Spis sporządzono w porządku alfabetycznym. 2. Wykaz zinwentaryzowanych roślin, w którym podano: liczbę porządkową zgodną z nr na planszy graficznej, botaniczną nazwę polską; orientacyjną wysokość rośliny w, orientacyjną rozpiętość korony drzewa w, obwód pnia w cm mierzony na wysokości 130 cm, powierzchnie krzewów w [m 2 ], uwagi dotyczące stanu sanitarnego, formy 3. Wskazanie jednostek do wycinki (ze względu na stan zdrowotny, lokalizację czy pojawienie się samosiewy i odrosty). 4. Na planszach graficznych naniesiono zinwentaryzowane rośliny według lokalizacji, uwzględniając zasięg koron i nr wg wykazu. oznaczenia graficzne: istniejące drzewo liściaste istniejąca grupa drzew i krzewów liściastych 23 nr porządkowy wg wykazu 4. SPIS BOTANICZNYCH NAZW WYBRANYCH GATUNKÓW L.p. botaniczna nazwa polska naukowa nazwa łacińska 3

4 1. robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 2. topola czarna Populus nigra 3. klon jawor Acer pseudoplatanus 4. kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum 5. żywotnik zachodni Tuja occidentalis 6. śnieguliczka biała Symphoricarpos albus 7. jesion wyniosły Fraxinus excelsior 8. pigwowiec pośredni Chaenomeles supperba 9. lilak pospolity Syringa vulgaris 10. klon pospolity Acer platanoides 11. cis pospolity Taxus baccata 12. głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 13. bluszcz pospolity Hedera helix 14. dąb szypułkowy Quercus robur 15. czereśnia domowa Prunus avium 16. lipa drobnolistna Tilia cordata 17. brzoza brodawkowata Betula pendula 18. dąb szypułkowy Quercus robur 19. topola osika Populus tremula 20. wierzba Salix sp. 4

5 5. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN L.p. nazwa gatunkowa wysokość 1. świerk pospolity (mieszaniec potocznie zwany srebrnym) 2. świerk pospolity (mieszaniec potocznie średnica korony obwody pni [cm] pow. pokryta krzewami [m 2 ] uwagi o stanie zachowania jednostki, ew. zalecenia 5, przędziorki w koronie 5, przędziorki, suche konary (3), uszkodzenia mechaniczne pnia zwany srebrnym) 3. lipa szerokolistna posusz, ubytki na pniu, dziuple, komin, wtórna korona, redukowany 4. robinia akacjowa , 73, 80 gniazdo w koronie, posusz, 59 odwarstwienie kory, uszkodzenia w szyi korzeniowej 5. robinia akacjowa , 84 posusz, odrosty 10cm obw. 6. żylistek szorstkolistny 1,5 1,5 1,5m 2 7. tawuła 2 2 ~3,5m 2 8. tawuła 2 2 4m 2 9. jesion wyniosły nowe nasadzenie 10. jarząb pospolity 2,5 1,5 7 nowe nasadzenie 11. jesion wyniosły 6, dąb szypułkowy 6, i podstawy pnia odrost 0,5m 13. klon jawor 6,5 6 45, 27, 47 plus odrosty na h=0,5m19cm, u podstawy odcięty pień Ø7 14. klon cukrowy (srebrzysty) 6, spękanie pnia od 4,2 do szyi otwarte (listwa martwicza), drzewo próbuje zabliźnić rany 15. klon cukrowy (srebrzysty) klon jawor 4 0,5 21 nowe nasadzenie 17. klon cukrowy (srebrzysty) pęknięcie pnia od 1,65 do podstawy szer. 20 cm 18. jałowiec łuskowaty 0,5 0,5 0,5m klon jawor 4 0,5 21 nowe nasadzenie 20. klon cukrowy (srebrzysty) 5 2,5 31 odrosty na pniu 21. klon jawor nowe nasadzenie 22. klon cukrowy (srebrzysty) 7 4, jesion wyniosły 4 2, jesion wyniosły klon jawor klon cukrowy (srebrzysty) ubytki od 1,7m do podstawy pnia, redukowany, korona asymetryczna, ścięty wierzchołek, pęknięcia wielomiejscowe pnia 27. klon cukrowy (srebrzysty) 9 8,5 83 pęknięty u podstawy pnia 2x 28. klon cukrowy (srebrzysty) 6 4,5 68 liczne odwarstwienia kory na pniu, redukowany, od

6 L.p. nazwa gatunkowa wysokość 29. liczne odwarstwienia kory na pniu, redukowany, od podstawy pnia do h=4m liczne odwarstwienia kory średnica korony obwody pni [cm] pow. pokryta krzewami [m 2 ] uwagi o stanie zachowania jednostki, ew. zalecenia podstawy pnia do h=4m liczne odwarstwienia kory 6, liczne odwarstwienia kory na pniu, redukowany, od podstawy pnia do h=4m liczne odwarstwienia kory 30. klon cukrowy (srebrzysty) klon cukrowy (srebrzysty) 4 2,5 30 ścięty wierzchołek, pęknięcie u podstawy pnia 32. klon cukrowy (srebrzysty) 6,5 4,5 44 odchylenie osi pnia od pionu 33. klon cukrowy (srebrzysty) 6, odchylenie osi pnia od pionu, pęknięcie u podstawy pnia 34. klon cukrowy (srebrzysty) 4 2,5 46 uschnięty w 100% 35. klon cukrowy (srebrzysty) 4 2, klon cukrowy (srebrzysty) 6, pęknięcie u podstawy pnia 37. klon jawor 6,5 4,5 48 dziupla na h=1,3m 38. klon jawor uszkodzona podstawa pnia, wyciek 39. jabłoń 3, (Malus sp.) 40. klon cukrowy (srebrzysty) 4 2,5 43 drzewo ścięte na h=1,8m, rachityk, liczne odwarstwienia kory, odrosty na pniu 41. klon cukrowy (srebrzysty) 5 3,5 58 na h=1,7 wyłamany konar dziupla 42. klon cukrowy (srebrzysty) 5 4,5 52 drzewo ścięte na h=2,5m odrosty, liczne pęknięcia na pniu 43. klon cukrowy (srebrzysty) duże uszkodzenia podstawy pnia, pęknięcia na pniu dł. 0,5m i dł. 1m 44. klon cukrowy (srebrzysty) uszkodzenia mechaniczne pnia (niewielkie) 45. klon jawor na h=0,3m ścięty pień, ubytki i uszkodzenia podstawy pnia i szyi korzeniowej 46. klon cukrowy (srebrzysty) 6, uszkodzenia podstawy pnia, na h=2m uschniety przewodnik- ścięty 47. klon cukrowy (srebrzysty) uszkodzenia podstawy pnia, ścięty przewodnik na h=1,8m 48. klon jawor klon cukrowy (srebrzysty) 4,5 4,5 48 odrosty na pniu, forma krzewiasta, ogłowiony, uszkodzenia pnia, spękania na pniu 50. klon jawor , 24, 12, 10, klon jawor klon polny 4,5 2,5 28 uszkodzenie pnia na

7 L.p. nazwa gatunkowa wysokość średnica korony obwody pni [cm] pow. pokryta krzewami [m 2 ] uwagi o stanie zachowania jednostki, ew. zalecenia forma kulista h=0,1m 53. klon jawor ścięty pnień na h=2m,uszkodzenia podstaywpnia drzewo podcięte 54. klon jawor , 25, 2, 2, klon jawor 4,5 3,5 16, 24, 30 na h=0,6 56. klon jawor 4 1,5 25 na h=1,3 ubytek - ślad po wyłamanym konarze 57. wiśnia ozdobna na h=0,5m 58. klon jawor nowe nasadzenie 59. klon jawor nowe nasadzenia 60. klon jawor nowe nasadzenie 61. grupa: sosny, tamaryszki 1-1,7 0,5-1,2 30m 2 10 szt. 62. klon jawor jesion wyniosły śliwa tarnina 1,8 1,5 3,5m klon jawor 5 1, klon jawor klon jawor 4,5 1, klon jawor 4,5 1, klon jawor 4, orzech włoski grupa: jałowiec 3x, jodła 2x, orzech włoski 6x, tarnina 1x 0,3-2,5 0,3-1,5 ~22m jesion wyniosły 1,5 0,4 - do 5 lat 73. śliwa wiśniowa odm. 2,5 3 21, 22 Pissardi 74. śliwa wiśniowa odm. 2,5 3 20, 23, 23 Pissardi 75. śliwa wiśniowa odm. 3 3,5 31, 20 Pissardi 76. klon jawor 4 1, klon jawor klon jawor 4 1, klon jawor 4 1, dąb szypułkowy , klon jawor 4 1, klon jawor 4 1, wierzba 4 4 ~16m 2 forma krzewiasta 84. topola mieszaniec , 16, 25, grupa: topola mieszaniec 1-3 0,5-2 - do 5 lat 86. ligustr żywopłot + dzika róża 87. ligustr żywopłot + dzika róża + tamaryszek czeropręcikowy 1,8-2 ~3 10mbx3 30m 2 1,8 ~3 17mbx3 51m tamaryszek 3,5 7 ~26m 2 czteropręcikowy 89. robinia akacjowa lekko pochylona 90. róża ozdobna 1,5 1,5 ~1,5m oliwnik wąskolistny 1,7 1,5 ~1,5m 2

8 L.p. nazwa gatunkowa wysokość średnica korony obwody pni [cm] pow. pokryta krzewami [m 2 ] 92. leszczyny pospolite ~31m 2 3 szt. 93. winorośl, róża ozdobna na 2,5 0,5 ~13m 2 altanie 94. błąd numeracji błąd numeracji berberys Thunberga 1,5 1,5 1,5m jodła biała 3 1,8 20 ok. 98. błąd numeracji żywotnik zachodni 2,5 0,8 11 okazały 100. błąd numeracji jałowiec pospolity 0,3 0,3 - do 5 lat 102. sosna pospolita 5 3, sosna pospolita 4, świerk pospolity 1,5 1,2 - do 5 lat 105. błąd numeracji trzmielina Fortune a 1 szt., róża ozdobna 3 szt. + pnąca, bukszpan wieczniezielony 1 szt. 0,6 1,5-2 0,6 0,5 0,5-1 0,5 w sumie całość ok. 6m 2 uwagi o stanie zachowania jednostki, ew. zalecenia 5 szt błąd numeracji błąd numeracji żywotnik zachodni 3,5 0,8 11 ok żywotnik zachodni 1,7 1,5 ~1,5m żywotnik zachodni 1,7 1 1,5m 2 + 1,5m 2 2 szt. formowany 112. bukszpan wieczniezielony 1,3 1 1,5m 2 +1,5m 2 2 szt sosna zwyczajna 0,6 0,6 - do 5 lat, 2 szt drzewa i krzewy owocowe grupa 115. ligustr pospolity 1,2 1,2 1,2m 2 formowany forma kulista 116. drzewa i krzewy owocowe grupa 117. drzewa i krzewy owocowe grupa 118. krzewy liściaste 1,5 1 3m 2 3 szt bez lilak 2,25 2 2m bez lilak 2,25 3 3,5m drzewa i krzewy owocowe grupa 122. orzech włoski świerk pospolity 0,5 0,5 0,5m lilak pospolity 0,7 0,5 1,5m żywotnik zachodni 0,5-1 0,4 0,5m 2 2 szt. do 5 lat żywotnik zachodni 0,5-1 0,4 0,5m 2 2 szt. do 5 lat 127. róża pnąca 2 1 1m drzewa i krzewy owocowe grupa 129. kalina koralowa 2 1,5 1,5m róża pnąca 3 2 2,5m drzewa i krzewy owocowe grupa 132. drzewa i krzewy owocowe grupa 133. róże parkowe i pnące 1-2,5 1-1,5 16m 2 25 szt róże parkowe + hortensja 0,5 0,5 8m 2 10 szt. ogrodowa 135. krzewy owocowe grupa 136. krzewy owocowe grupa 137. grupa: lilak, pigwowiec pośredni, złotlin, berberys, 1-3, mb * 1,5 21m 2

9 L.p. nazwa gatunkowa wysokość średnica korony obwody pni [cm] pow. pokryta krzewami [m 2 ] forsycja, tamaryszek, irga 138. drzewa i krzewy owocowe grupa 139. żywotnik zachodni 4 2-2,5 8m 2 2 szt róża pnąca 2,5 2,5 5m bukszpan wieczniezielony 1,5 1,5 3m 2 2 szt bez lilak 1-3 0,5-2,5 21m 2 5 szt kalina koralowa 2 2 3,5m bukszpan wieczniezielony 1,5 1,5 1,5m drzewa i krzewy owocowe grupa 146. świerk pospolity 1,2 0,8 1m 2 do 5 lat 147. bukszpan wieczniezielony 0,5-1,6 0,5-1 12m 2 11 szt drzewa i krzewy owocowe grupa 149. róża ozdobna 1,3 2,2 3m forsycja pośrednia 2 2 2,5m bez lilak 2 2 2,5m drzewa owocowe grupa 153. świerk pospolity 1 0,8 0,8m grupa: róża, świerk biały odm. Conica, bukszpan wieczniezielony 0,2-1,2 0,1-0,5 6m 2 10 szt drzewa i krzewy owocowe grupa 156. róża pomarszczona 0,5 0,8 7mb 157. tamaryszek 3 4,5 8,5m 2 czeropręcikowy 158. grupa: róża ozdobna, bez lilak, bukszpan wieczniezielony, mahonia 0,5-2,5 0,1-2 7,5m grupa: daglezja, świerk pospolity (7x), sosna pospolita (6x i 3x), sosna czarna (5x), jałowiec kolumnowy (4x) + krzewy: forsycja, lilak, złotlin uwagi o stanie zachowania jednostki, ew. zalecenia 0,5-6 0,5-4 - rosną tuż przy granicy działki zabezpieczyć przed uszkodzeniami w czasie trwania inwestycji 160. żywopłot: ligustr pospolity 1, mx3m 30m grupa: dzika róża, jabłoń, 2-3,5 1,5-3 31m 2 rosną z ubytkami głóg, róża ozdobna 162. dąb szypułkowy 6, jesion wyniosły 4,5 4 18, 20, dąb szypułkowy 3,25 1, drupa: lipy drobnolistne 3 15*3 12, 10, 13, jesion wyniosły 2-4 0,8-1,5 12, 9, 9, 7, 7, 9, 8, 9, 6, 9, 9, 11, 12, 7, 7, 10, 11 i mniesze 167. orzech włoski 4 2,8 15, dąb szypułkowy 4,5 2,7 16, jesion wyniosły 6,5 4 18, 15, jesion wyniosły 6,5 4 13, 15, 15, 17, 6, 13, 18, 10, jesion wyniosły 5 3,5 13, 15, klon pospolity 5 1, klon pospolity 5,5 2 8, 12, jesion wyniosły 4,5 2 13, 11, 12

10 L.p. nazwa gatunkowa wysokość średnica korony obwody pni [cm] pow. pokryta krzewami [m 2 ] uwagi o stanie zachowania jednostki, ew. zalecenia 175. jesion wyniosły 4,8 2,5 16, jesion wyniosły 4, , brzoskwinia owoc grusza owoc róża dzika 1,6 4,5 ~12 m dąb szypułkowy 4, w razie kolizji przesadzić 181. dąb szypułkowy 5 3,5 18, 27 obw. 27 w razie kolizji przesadzić, obw. 18 uschnięty 182. jesion wyniosły 1,5-3,5 0,5-1 obw. do 15, 13 szt. celowe nasadzenia przewaga 7, 8, dąb szypułkowy 2-2,5 0,5-1 9, 7, 11, sztuk celowe nasadzenia 184. dąb szypułkowy 2,5 1, klon jesionolistny 8,5 8 32, 28, 19, 45, wiśnia owocowa 2,5 6-4 szt. porośnięte chmielem + samosiewy drzew do 5 lat 187. śliwa tarnina 3, mb 188. dąb szypułkowy 6, dąb szypułkowy 3 1, dzika róża 2,5 4 10m dąb szypułkowy 5,5 4 38, brzoskwinia owocowa 4,5 4 16, 18, dąb szypułkowy 4 1, brzoskwinia owocowa 3,5 2,5 21, jabłoń domowa na h=1m 196. jabłoń domowa jabłoń domowa 5, grusza owocowa , dąb szypułkowy dąb szypułkowy grupa: dzika róża 1-2 ~3 31m błąd numeracji błąd numeracji dąb szypułkowy 6 4,5 51 rośnie tuż przy ogrodzeniu 205. dzika róża 2 2 ~4m dąb szypułkowy dąb szypułkowy 7 4,5 47, 21, dąb szypułkowy , dąb szypułkowy , dąb szypułkowy dąb szypułkowy 7 4, dąb szypułkowy , dąb szypułkowy dąb szypułkowy , dąb szypułkowy dąb szypułkowy , grupa: dąb szypułkowy ,5 10, 20, 12 3 szt dąb szypułkowy dąb szypułkowy 7 5, dąb szypułkowy 6,5 4,5 37

11 L.p. nazwa gatunkowa wysokość średnica korony obwody pni [cm] pow. pokryta krzewami [m 2 ] 221. dąb szypułkowy jałowiec chiński 1,6 4,5 ~12m drzewa i krzewy owocowe drzew 5 krzewów uwagi o stanie zachowania jednostki, ew. zalecenia grusza, jabłoń, wiśnia, aronia, porzeczka 224. drzewa i krzewy owocowe drzew 3 krzewy grusza, jabłoń, wiśnia, aronia, porzeczka 225. jałowiec chiński 0,5 0,5 1m 2 2 szt. do 5 lat 226. grupa: jaśminowiec wonny, jałowiec chiński, tamaryszek czteropręcikowy 1-2 0,5-1,5 ~11m grupa: winorośl, jeżyna, aronia owocowa 228. róża ozdobna 2,25 ~1 2m sosna pospolita 4, róża ozdobna pnąca 2 1 ~2m róża ozdobna pnąca 2 1 ~2m róża ozdobna pnąca 1 1 1m ognik szkarłatny, róża 1-2 0,5-1,5 ~2m 2 ozdobna 234. grupa: kalina koralowa, róża ozdobna, irga pozioma 235. świerk pospolity (mieszaniec potocznie zwany srebrnym) 1-2,5 ~1 32,5mb rosną przy płocie 0,5-1 0,5-1 ~3m 2 rosną przy ogrodzeniu, 4 szt do 5 lat 236. irga pozioma 1,2 1 1 m 2 na płocie 237. irga pozioma 1,2 1 1 m 2 na płocie 238. róża pnąca 1m2 1 3mb 3m irga pozioma 1,2 1 1m krzew ozdobny 1,2 1,2 ~1,2m jeżyna widokowa 2 1,5-2 ~2m pigwowiec pospolity 1,5 2 ~3m jabłoń domowa 5 10 Ø51 obw. ok. 130cm 244. róża ozdobna 0,3 0,3 - + jesion wyniosły do 5 lat 245. grupa: róża ozdobna i bez lilak 246. róża dzika, róża ozdobna 1-1,5 0,5-1,5 ~3,5m kalina koralowa 2 2 2m jabłoń domowa , 57 1,7-2 ~3 ~9m 2 + samosiew jesionu do 5 lat 249. grupa: bez lilak, róża 1-2,5 0,5-1,5 ~9m 2 rośnie przy i na płocie ozdobna i pomarszczona 250. pigwowiec pośredni 1,5 3 ~3,5m grupa: świerk pospolity (4szt.), róża ozdobna (1szt.), bukszpan (2szt.) 0,2-2 0,3-1 1,5m 2 rosną przy ogrodzeniu + świerki do 5 lat 252. róża pnąca ozdobna 2,5 1 ~2m 2 2 szt winorośl 1 0,3 28mb owocowa, rośnie na płocie 254. róża ozdobna, trzmielina ozdobna 1-1,5 0,5-1 7mbx1m 7m orzech włoski ubytek u podstawy pnia 256. jabłoń domowa dąb szypułkowy , 21, 19

12 L.p. nazwa gatunkowa wysokość średnica korony obwody pni [cm] pow. pokryta krzewami [m 2 ] 258. dąb szypułkowy 2 1, dąb szypułkowy , 38, dąb szypułkowy , dąb szypułkowy 7,5 5,5 75, grupa: głóg, dąb szypułkowy, róża 263. dąb szypułkowy , róża dzika 4 7 ~16m czereśnia krzew 3,5 3,5 ~6,5m wierzba - krzew 4,5 5 ~15m dzika róża 2,5 4 ~9m dzika róża 3 4,5 ~10m drzewa owocowe, jabłoń 0,5-1,5 0,5-1,5 ~30m 2 do 5 lat Ø~50 do 30cm 4 szt. domowa 270. dąb szypułkowy 2,5-3 1,5-2 18, 16, 19 3 szt dzika róża 3,25 7 ~14m drzewa owocowe: śliwa, uwagi o stanie zachowania jednostki, ew. zalecenia 1-6, grupa: 70% samosiewy śliwy jabłoń 273. dąb szypułkowy 4, dąb szypułkowy 2,5 1,5 11, drzewa i krzewy owocowe 1,5-4,5 1-4,5 - śliwy, jabłonie 276. dąb szypułkowy 4,5 1, jabłonie, śliwy 3,5-5,5 2,5-7,5 - rosną wokół studzienki 6 szt drzewa owocowe 2,5-8,5 3-7,5-9 szt. jabłonie, śliwy, brzoskwinie, orzech włoski 279. dzika róża 2 2 2m klon tatarski 5 2,5 16, 15, 16, 17, 12, 11, 10, 9, 9 6. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU BUDOWY opracował: EVERGREEN luty 2009 tel Zarówno przepisy Ustawy o ochronie przyrody, Dz. U. nr 92 z poz. 880), jak i przepisy ustawy prawo budowlane określają obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego (istniejących drzew i krzewów) na placu budowy. Obowiązek ten spoczywa na wykonawcy robót, ale także na inwestorze, który zobligowany jest do dopilnowania, aby wykonawca robót zabezpieczył drzewa i krzewy w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed uszkodzeniami i co ważniejsze ich przeżycie. 1. Zabezpieczenie korzeni drzew ze względu na przewidywaną wycinkę należy szczegółowo zaplanować postępowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew, wskazanych do zachowania, w czasie robót ziemnych Oprócz tego wykopy i nasypy mogą powodować zmianę napowietrzania gleby w obrębie systemu korzeniowego, dlatego należy przestrzegać również zasad: zakaz zmiany poziomu gruntu do odległości rzutu korony + 1m;

13 w przypadku konieczności zmiany poziomu należy wykonać systemy napowietrzające glebę, zgodnie z normami pielęgnacji drzew Należy jednak wziąć pod uwagę stosunkowo małą skuteczność prawidłowego funkcjonowania systemu napowietrzającego. Warto wspomnieć, że już ok. 3-5 cm zmiana poziomu gruntu w rzucie korony może doprowadzić do uśmiercenia drzewa. Za takie zniszczenie drzew i krzewów grożą zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody kary finansowe. 2. Zabezpieczenie pni drzew Występujące na placu budowy drzewa należy odgrodzić od prac budowlanych: przy drzewach dojrzałych teren ogrodzony obejmuje powierzchnię równą rzutowi koron; przy drzewach o wąskich koronach powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o średnicy równej 2-krotnej średnicy korony drzew lub krzewów Na czas prowadzenia prac pnie drzew należy zabezpieczyć szczelną otuliną z desek, matami słomianymi lub potrójną warstwą geowłókniny o przestrzennej strukturze (trójwymiarowa mata przeciwerozyjna z siatką zbrojącą). Zabezpieczenie to powinno spełniać zalecenia: wys. nie mniej niż cm; dolna część desek powinna opierać się na podłożu; oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co cm (min.3 razy); deski powinny ściśle przylegać do pnia 3. Zabezpieczenie koron drzew podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych osłon pomiędzy budynkiem a drzewem; wykonanie nieznacznych cięć redukujących rozmiary korony pod nadzorem inspektora 4. Zabezpieczenie podłoża wokół drzew Składowanie materiałów oraz postój i przemieszczanie się ciężkiego sprzętu budowlanego mogą powodować nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym szkodzić roślinom i ich korzeniom. Na placu budowy należy przestrzegać następujących zasad: zakaz składowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów chemicznych i budowlanych (także materiałów sypkich); zakaz wysypywania, składowania, wylewania w obrębie drzew środków trujących! zakaz palenia ognisk pod drzewami; zakaz zagęszczania gruntu w obrębie korzeni zakaz komunikacji (przejazdu samochodów i ciężkiego sprzętu) pod koronami drzew 7. OPRACOWANIE GRAFICZNE

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Aktualizacja szczegółowej inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki

METRYKA PROJEKTU. Przebudowa ulicy Sienkiewicza i odcinka ul. Kwaśnej w m, Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /, -08 Opole NIP: 7-0-7-01, REGON: 1711 Tel: (77) -0-, 1--11 Email: szesc@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3331/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 3331/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 3331/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 2640/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów przez

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY Opracowała: Marzec 2017 1. INWESTOR Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str.

Spis treści. 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE... str. 4. 2. RYSUNKI. str. Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY.. str. 2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. str. 2 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA str. 2 1.3. TABELE.... str. 4 2. RYSUNKI. str. 378 2.1. SPIS RYSUNKÓW. str. 378 Strona 1 1. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017 OBIEKT KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. CYNAMONOWEJ/TYMIANKOWEJ WE WROCŁAWIU ADRES ul. Cynamonowa, Wrocław NR DZIAŁKI dz. nr 3/4 i 3/7; AM-5; Obręb Lipa Piotrowska WROCŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

teren Ogrodu Zoobotanicznego

teren Ogrodu Zoobotanicznego STRONA TYTUŁOWA stadium projektu: SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT adres obiektu budowlanego: ul. Bydgoska 7 Toruń (87-100), teren Ogrodu Zoobotanicznego numery ewidencyjne działek, na których obiekt

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Ogrodypro Robert Polański ul. Kwiatowa 35 62-030 Luboń tel. 604 548 527 biuro@ogrodypro.pl http://ogrodypro.pl/ INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław cz. dz. nr 11/3, AM

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY str. 5 1. Podstawa opracowania str. 5 2. Cel opracowania str. 5 3. Lokalizacja inwestycji i opis terenu str. 5 4. Inwentaryzacja szczegółowa zieleni str. 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew.

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew. TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem sadzeń drzew. INWESTYCJA Przedmiotem inwestycji jest wykonie inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki istniejącym drzewostanem

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej

ETAP II Plac Polonii Amerykańskiej S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 531297121 Tel : (77) 454-40-29; 691-525-131 data:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Budowa drogi gminnej bocznej od ul. Brzeziańskiej w m. Dobrzeń Mały, gmina Dobrzeń Wielki

METRYKA PROJEKTU. Budowa drogi gminnej bocznej od ul. Brzeziańskiej w m. Dobrzeń Mały, gmina Dobrzeń Wielki P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /2, -0 Opole NIP: -0--01, REGON: 21 Tel: () -0-2, 1-2-1 Email: szesc@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

3.15. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 8 MOSZNA PARK - SEKTOR 8

3.15. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 8 MOSZNA PARK - SEKTOR 8 3.15. PW. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM- SEKTOR 8 MOSZNA PARK - SEKTOR 8 LEGENDA rośliny do wycinki z powodów sanitarnych rośliny do wycinki z powodów kompozycyjnych O rośliny do konserwacji 21-1 1. brzoza brodawkowata

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie ul. Rwicka 41, Krotoszyn

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie ul. Rwicka 41, Krotoszyn ZAKŁAD BUDOWLANY KLIER 54-030 Wrocław ul.. Przemyska 16 a Tel. 071/71-64-072 Tel. kom. 0602/10 36 27 Umowa nr 21/DT/P/2016 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE: - Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. za 1 szt. brutto. 1. Ambrowiec odmiany BoŜodrzew gruczołkowaty Brzoza brodawkowata

Cena jedn. za 1 szt. brutto. 1. Ambrowiec odmiany BoŜodrzew gruczołkowaty Brzoza brodawkowata Załącznik nr... Wykaz i specyfikacja materiału roślinnego oraz pomocniczego do nasadzeń wraz z szacunkową ilością i wyceną w ramach zadania pn.: Sadzenie drzew, krzewów i bylin wraz z dostawą materiału

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA IMW-ART STUDIO Izabela Wąs Smolec, ul. Wiśniowa 1A/3 55-080 Kąty Wrocławskie tel. 668 838 944 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: INWESTOR: ZLECENIODAWCA: TEMAT: BRANŻA: ul. Piłsudskiego dz. nr 26/3,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm]

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm] NR NAZWA ZWYCZAJOWA (POLSKA) NAZWA ŁACIŃSKA FORMA WZROSTU D-drzewiasta, K-krzewiasta WYSOKOŚĆ [m] * SZEROKOŚĆ [m]* OBWÓD PNIA [cm] ** POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ [m2] ILOŚĆ SZTUK DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Spis treści:

OPIS TECHNICZNY. Spis treści: OPIS TECHNICZNY Spis treści:. Cel i zakres opracowania. 2. Opis terenu. 3. Zakres szczegółowej inwentaryzacji zieleni. 4. Spis gatunków występujących wśród zinwentaryzowanych drzew i krzewów. 5. Drzewa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA KNURÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie 41201 przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie Autor: mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kępka Warszawa, marzec 2014

Bardziej szczegółowo

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie:

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie: I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I n a s k a r p i e p r z y M u z e u m P o w s t a n i a W a r s z a w s k i e g o ( r ó g u l. G r z y b o w s k i e j i T o w a r o w e j ), n a d z i a ł c e

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Szczegółowa inwentaryzacja zadrzewień wraz z projektem gospodarki drzewostanem. mgr inż. Marcin Czyżowski.

METRYKA PROJEKTU. Szczegółowa inwentaryzacja zadrzewień wraz z projektem gospodarki drzewostanem. mgr inż. Marcin Czyżowski. P R O J E K T O W A N I E I W Y K O N A W S T W O T E R E N Ó W Z I E L E N I S Z E Ś Ć Marcin Czyżowski Ul. Powstańców Śląskich /2, 45-0 Opole NIP: 54-0--01, REGON: 5312121 Tel: () 454-40-2, 1-5-131 Email:

Bardziej szczegółowo

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2 EGZ. Zamierzenie budowlane: Lokalizacja: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce Rodzaj projektu: INWENTARYZAJCA ZIELENI Branża: DENDROLOGICZNA Spis

Bardziej szczegółowo

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. ul. Łokietka i ul. Trzech Kotwic w Brzegu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres: Projektowana przebudowa drogi łączącej

METRYKA PROJEKTU. ul. Łokietka i ul. Trzech Kotwic w Brzegu. Egzemplarz nr. Nazwa obiektu i adres: Projektowana przebudowa drogi łączącej 1 S t u d i o P r o j e k t o w o G r a f i c z n e Studio Projektowo - Graficzne SZEŚĆ ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole NIP: 754-220-67-01; REGON: 53971 Tel : (77) 454-40-29; 691-525-131 METRYKA

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2 - Budowa sygnalizacji świetlnej na. Plac Kościuszki. 6. Inwentaryzacja zieleni wraz z wytypowaniem roślin kolidujących z inwestycją

Zadanie 2 - Budowa sygnalizacji świetlnej na. Plac Kościuszki. 6. Inwentaryzacja zieleni wraz z wytypowaniem roślin kolidujących z inwestycją PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław Nazwa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo