ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Charakterystyka geobotaniczna Inwentaryzacja istniejącej zieleni Gospodarka drzewostanem Wycinki Zabezpieczenie drzew na czas budowy Cięcia pielęgnacyjne istniejącej zieleni Przestrzenny układ zieleni Zalecenia jakościowe materiału szkółkarskiego Cechy drzew Cechy nasion traw Parametry materiału roślinnego do nasadzeń Projektowane drzewa Projektowane trawniki Wytyczne do realizacji Drzewa Trawniki na terenie płaskim Trawniki na skarpach Bilans terenów zieleni Pielęgnacja okres dwuletni Zabiegi pielęgnacyjne projektowanej zieleni Nasadzenia drzew Trawniki II- CZĘŚĆ GRAFICZNA Rys. Nr 1 8 Plan sytuacyjny w skali 1: 1000 Inwentaryzacja zieleni. Gospodarka drzewostanem. Rys. Nr 9 16 Plan sytuacyjny w skali 1: 1000 Przestrzenny układ zieleni 2

2 1.0. Podstawa opracowania 1.1. Umowa zawarta w dniu 5 maja 2010 roku pomiędzy Gminą Chojnice z siedzibą w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 56a, a Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Uphagena 27, 1.2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 z późn. zm Koncepcja przestrzenno-funkcjonalna budowy tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta Mapa do celów projektowych w skali 1: Uzgodnienia branŝowe wewnętrzne 1.6. Wizja lokalna w terenie 2.0. Cel i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowy tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta w gminie Chojnice. Początek opracowania znajduje się w miejscowości Charzykowy w pasie drogi powiatowej (granica działek 464/79 i 99/5) a koniec opracowania znajduje się w miejscowości Chociński Młyn (przy granicy działek działek 3354 i 49/1.Koniec opracowania jest miejscem włączenia się w projektowane (wg. odrębnego opracowania) odcinki ścieŝek rowerowych do miejscowości Konarzyny oraz do miejscowości Drzewicz Charakterystyka geobotaniczna Według podziału geobotanicznego Polski wg Szafera i Zarzyckiego inwestycja budowy tras rowerowych w gminie Czersk, znajduje się w dziale Bałtyckim, w pasie Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich, w krainie Pomorski Południowy Pas Przejściowy, okręg Bory Tucholskie. Kraina obejmuje wielkie piaszczyste obszary sandrów oraz płaty moren dennych. Suchszy klimat oraz mniej korzystne warunki edaficzne stwarzają dobre warunki do rozwoju róŝnego typu lasów mieszanych i borów sosnowych. W okręgu występują zróŝnicowane zbiorowiska leśne: rzadko olsy, często bory sosnowe, następnie buczyny kwaśne i grabiny Inwentaryzacja istniejącej zieleni Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni na powierzchni określonej rozwiązaniem drogowym. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w układzie tabelarycznym tabela Nr 1. Łącznie zinwentaryzowano 808 pozycji, w tym 569 szt. drzew oraz 3971 m 2 powierzchni krzewów i samosiewów drzew. Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na wrzesień 2010 rok. TABELA NR 1 INWENTARYZACJA ZIELENI Nr inw. 1. Nazwa łacińska Nazwa polska Obwód pnia [cm] Średn. korony [m] % zaniszcz. Ilość drzew [szt.] Pseudotsuga menziesii daglezja zielona x 5 x 1 x Picea abies świerk pospolity x 5 x 11 x Pow. krzew [m 2 ] 2. Forsythia sp. forsycja x x x x 1 h -1,7 m Picea pungens świerk kłujący 3. `Glauca` `Glauca` x 5 x 3 x Uwagi 3

3 4. Rhus typhina sumak octowiec 18 3 x x 6 poniŝej 10 lat, 1 szt. 5. Rhus typhina sumak octowiec x x x x 1 forma krzewiasta Caragana karagana arborescens syberyjska x x x x 6 h - 1 do 2 m 6. Syringa vulgaris lilak pospolity x x x x 4 h - 2 m 7. Betula pendula brodawkowata 65/52 6 x 1 x 8. Acer psuedoplatanus klon jawor 30/18/33 3 x 1 x 9. Betula pendula brodawkowata 37/34 2 x 1 x 10. Sorbus aucuparia jarząb pospolity x x x x 1 poniŝej 10 lat, 1 szt. 11. Betula pendula brodawkowata 38 5 x 1 x 12. Betula pendula brodawkowata 37/36/25 4 x 1 x 13. Acer psuedoplatanus klon jawor 41/39 4 x 1 x 14. Acer psuedoplatanus klon jawor 38/41 4 x 1 x 15. Betula pendula brodawkowata x x x x 4 h - 2,5 m; samosiew 16. Pinus nigra sosna czarna 45 4 x 1 x 17. Thuja occidentalis Ŝywotnik zachodni 24/20, 25/26, 31/21 2 x 2 x 18. Chamaecyparis sp. cyprysik x x x x 1 h - 0,5 m 19. Picea abies świerk pospolity x 8 x Ŝywopłot nieformowany 20. Malus domestica jabłoń domowa 25/27/28 3 x 1 x 21. Prunus padus czeremcha pospolita 45 3 x 1 x 22. Prunus padus czeremcha pospolita 46/ x posusz Salix sp., Acer wierzba, klon h - 2 m; samosiew 23. platanoides pospolity x x x x Salix sp. wierzba 24/31 3 x 1 x 25. Salix sp. wierzba 36 5 x 1 x 26. Salix sp. wierzba 56 5 x 1 x 27. Salix sp. wierzba 34/26 5 x 1 x 28. Salix sp. wierzba 41/39 5 x 1 x 29. Salix sp. wierzba 25 3 x 1 x 30. Salix sp. wierzba 75/57 5 x 1 x 31. Acer psuedoplatanus klon jawor 53/41 5 x 1 x 32. Acer psuedoplatanus klon jawor 63/78/76 7 x 1 x 33. Deutzia scabra Ŝylistek szorstki x x x x 38 h - 4 m Picea abies, Pinus 34. sylvestris świerk pospolity, sosna pospolita x 5 x 35. Acer platanoides klon pospolity x x x x Pinus sylvestris sosna pospolita x 20 x 37. Populus alba topola biała x x x x 307 h - 2 m; samosiew h - 2,5 m; samosiew 4

4 38. karpina z odrostami 283 x x 1 x 39. karpina z odrostami 270 x x 2 x 40. karpina z odrostami 235 x x 1 x 41. Acer psuedoplatanus klon jawor 98 6 x 1 x Populus alba, Tilia topola biała, lipa 42. cordata drobnolistna x x 18 Populus alba, topola biała, klon Acer platanoides, pospolity, lipa 43. Tilia cordata drobnolistna x x x x Tilia cordata lipa drobnolistna 26/27/30/34/47/42 6 x 1 x 3 szt. poniŝej 10 lat h - 3 m; samosiew 45. Populus alba topola biała 45 3 x x 6 poniŝej 10 lat, 1 szt. 46. Tilia cordata lipa drobnolistna 43/45/48 4 x 1 x 47. Populus alba topola biała 48 4 x x 8 poniŝej 10 lat, 1 szt. 48. Populus alba topola biała 47 4 x x 8 poniŝej 10 lat, 1 szt. 49. Tilia cordata lipa drobnolistna x 2 x x 3 h - 2 m; samosiew 50. Betula pendula brodawkowata 46/40 4 x 1 x 51. Corylus avellana leszczyna pospolita x 3 x x 2 h - 3,5 m Populus alba, topola biała, Corylus avellana, Crateagus leszczyna pospolita, głóg h - 1,5 m; szer. 2 m; samosiew poniŝej monogyna jednoszyjkowy x x x x 256 lat 54. Frangula alnus kruszyna pospolita x x x x 18 h - 3 m 55. Salix alba wierzba biała x x x 14 h - 4 m, poniŝej10 lat Rubus sp. jeŝyna x x x x Pinus sylvestris sosna pospolita 49 4 x 1 x 57. Pinus sylvestris sosna pospolita 52 4 x 1 x 58. Pinus sylvestris sosna pospolita 48 3 x 1 x 59. Pinus sylvestris sosna pospolita 67/46 5 x 1 x 60. Pinus sylvestris sosna pospolita 35 3 x 1 x 61. Pinus sylvestris sosna pospolita 42/36 4 x 1 x 62. Pinus sylvestris sosna pospolita 39 4 x 1 x 63. Pinus sylvestris sosna pospolita 24 3 x x 6 poniŝej 10 lat, 1 szt. 64. Pinus sylvestris sosna pospolita 55 4 x 1 x 65. Populus alba topola biała x martwa 66. Rubus sp. jeŝyna x x x x 158 h - 0,5 m 67. Ulmus minor wiąz polny x x x x 90 h - 1,5 do 2,5 m; forma krzewiasta 68. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x x 1 h - 1,5 m; samosiew 69. Pinus sylvestris sosna pospolita 47 3 x 1 x 70. Pinus sylvestris sosna pospolita 57/51 5 x 1 x 71. Pinus sylvestris sosna pospolita x x x x Picea abies świerk pospolity 73 5 x 1 x 73. Picea abies świerk pospolity 86 5 x 1 x h - 1 do 2 m; samosiew 5

5 74. Picea abies świerk pospolity 58 4 x 1 x 75. Pinus sylvestris sosna pospolita 99 5 x 1 x 76. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 77. Pinus sylvestris sosna pospolita 85 4 x 1 x 78. Pinus sylvestris sosna pospolita 86 5 x 1 x 79. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 80. Pinus sylvestris sosna pospolita x rana wgłębna 81. Pinus sylvestris sosna pospolita 90 5 x 1 x 82. Pinus sylvestris sosna pospolita x rana wgłębna 83. Betula pendula brodawkowata x 1 x 84. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 85. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 86. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 87. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 88. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 89. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 90. Pinus sylvestris sosna pospolita 98 5 x 1 x 91. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 92. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 93. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 94. Pinus sylvestris sosna pospolita 89 4 x 1 x 95. Pinus sylvestris sosna pospolita 92 5 x 1 x 96. Betula pendula brodawkowata 35 3 x x 6 poniŝej 10 lat, 1 szt. 97. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 98. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 99. Pinus sylvestris sosna pospolita 88 5 x 1 x 100. Pinus sylvestris sosna pospolita x rana wgłębna 101. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 102. Pinus sylvestris sosna pospolita 50 2 x 1 x 103. Pinus sylvestris sosna pospolita x rana wgłębna 104. Pinus sylvestris sosna pospolita 84 5 x 1 x 105. Pinus sylvestris sosna pospolita 73 4 x 1 x 106. Pinus sylvestris sosna pospolita 79 4 x 1 x 107. Pinus sylvestris sosna pospolita 75 3 x 1 x 108. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 109. Pinus sylvestris sosna pospolita 86 6 x 1 x 110. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 111. Pinus sylvestris sosna pospolita 64 5 x 1 x 112. Pinus sylvestris sosna pospolita 91 6 x 1 x 113. Pinus sylvestris sosna pospolita 84 5 x 1 x 6

6 114. Betula pendula brodawkowata 34 3 x x 6 poniŝej 10 lat, 1 szt Pinus sylvestris sosna pospolita 80 5 x 1 x 116. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 117. Pinus sylvestris sosna pospolita 85 5 x 1 x 118. Pinus sylvestris sosna pospolita 93 5 x 1 x 119. Pinus sylvestris sosna pospolita 94 5 x 1 x 120. Pinus sylvestris sosna pospolita 84 6 x 1 x 121. Pinus sylvestris sosna pospolita 77 5 x 1 x 122. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 123. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 124. Pinus sylvestris sosna pospolita 98 6 x 1 x 125. Pinus sylvestris sosna pospolita 62 4 x 1 x 126. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 127. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 128. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 129. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 130. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 131. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 132. Quercus robur dąb szypułkowy 51 7 x 1 x 133. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 134. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 135. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 136. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 137. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 138. Pinus sylvestris sosna pospolita 84 5 x 1 x 139. Pinus sylvestris sosna pospolita 70 4 x 1 x 140. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 141. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 142. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 143. Betula pendula brodawkowata 42 3 x 1 x 144. Betula pendula brodawkowata 90 7 x 1 x 145. Betula pendula brodawkowata 70 7 x 1 x 146. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 147. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 148. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 149. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 150. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 151. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 152. Betula pendula brodawkowata 46 3 x 1 x 7

7 153. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 154. Betula pendula brodawkowata 54 6 x 1 x 155. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 157. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 158. Pinus sylvestris sosna pospolita 62 5 x 1 x 159. Pinus sylvestris sosna pospolita 96 7 x 1 x 160. Pinus sylvestris sosna pospolita 89 5 x 1 x 161. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 162. Pinus sylvestris sosna pospolita 76 5 x 1 x 163. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 164. Pinus sylvestris sosna pospolita 98 5 x 1 x 165. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 166. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 167. Pinus sylvestris sosna pospolita x x x x Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 169. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 170. Pinus sylvestris sosna pospolita 96 5 x 1 x 171. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 172. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 173. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 174. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 175. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 176. Pinus sylvestris sosna pospolita 97 4 x 1 x 177. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 178. Pinus sylvestris sosna pospolita 92 4 x 1 x 179. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 180. Pinus sylvestris sosna pospolita 92 5 x 1 x 181. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 182. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 183. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 184. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 185. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 186. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 187. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 188. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 189. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x h - 1 m; samosiew 190. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 191. Betula pendula brodawkowata 24 2 x x 3 poniŝej 10 lat, 1 szt Pinus sylvestris sosna pospolita 42 2 x 1 x 195. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 8

8 196. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 197. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 198. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 199. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 200. Quercus robur dąb szypułkowy 31 7 x 1 x 201. Quercus robur dąb szypułkowy 73 9 x 1 x 202. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 203. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 204. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x Juniperus 205. communis jałowiec pospolity x x x x 2 h - 2m 206. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 207. Pinus sylvestris sosna pospolita 78 4 x 1 x 208. Rubus sp. jeŝyna x x x x 22 h - 0,5 m 209. Pinus sylvestris sosna pospolita 68 4 x 1 x 210. Betula pendula brodawkowata 71 7 x 1 x 211. Betula pendula brodawkowata 65/58 9 x 1 x 212. Pinus sylvestris sosna pospolita 78 6 x 1 x 213. Betula pendula brodawkowata 61 5 x 1 x 214. Pinus sylvestris sosna pospolita 40 3 x 1 x 215. Pinus sylvestris sosna pospolita 44 3 x 1 x 216. Pinus sylvestris sosna pospolita 95 7 x 1 x 217. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 218. Betula pendula brodawkowata 59 6 x 1 x 219. Pinus sylvestris sosna pospolita 62 4 x 1 x 220. Betula pendula brodawkowata 73 7 x 1 x 221. Pinus sylvestris sosna pospolita 63 2 x 1 x 222. Quercus robur dąb szypułkowy 74 5 x 1 x 223. Tilia cordata lipa drobnolistna 93 6 x 1 x 224. Prunus domestica śliwa domowa 18 3 x 1 x 225. Pinus sylvestris sosna pospolita 52/61/49 5 x 1 x 226. Pinus sylvestris sosna pospolita 33 3 x 1 x poniŝej 10 lat, 227. Tilia cordata lipa drobnolistna x x x szt. Betula pendula brodawkowata 36, 27 x x x 2 poniŝej 10 lat, 2 szt Betula pendula brodawkowata 61 3 x 1 x 229. Ligustrum vulgare ligustr pospolity x x x x 13 h - 1m; szer. 1 m; Ŝywopłot formowany 230. Prunus domestica śliwa domowa x x x x 3 h - 2,5 m; 231. Picea abies świerk pospolity x 12 x Picea abies świerk pospolity x x 15 poniŝej 10 lat, 5 szt. 9

9 232. Quercus robur dąb szypułkowy x 2,5 x x 2 czeremcha 233. Prunus padus pospolita 22 4 x 1 x h - 3 m; samosiew 234. Quercus robur dąb szypułkowy 26 3 x 1 x Crataegus monogyna, głóg jednoszyjkowy, czeremcha Prunus padus, pospolita, topola h - 2,5 m; samosiew 235. Populus alba biała x x x x Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy x x x x 12 h - 3m 241. Pinus sylvestris sosna pospolita 74 6 x 1 x Crataegus 242. monogyna głóg jednoszyjkowy x 2 x x Pinus sylvestris sosna pospolita 49 3 x 1 x 244. Pinus sylvestris sosna pospolita 56 5 x 1 x 245. Pinus sylvestris sosna pospolita 49 4 x 1 x 246. Pinus sylvestris sosna pospolita 74 6 x 1 x 247. Pinus sylvestris sosna pospolita 92 7 x 1 x 248. Pinus sylvestris sosna pospolita 59 5 x 1 x 249. Pinus sylvestris sosna pospolita 65 5 x 1 x 250. Pinus sylvestris sosna pospolita 73 6 x 1 x 251. Pinus sylvestris sosna pospolita 43 4 x 1 x 252. Pinus sylvestris sosna pospolita 65 5 x 1 x 253. Pinus sylvestris sosna pospolita 84 6 x 1 x 254. Pinus sylvestris sosna pospolita 74 6 x 1 x 255. Pinus sylvestris sosna pospolita 85 6 x 1 x 256. Pinus sylvestris sosna pospolita 98 8 x 1 x 257. Pinus sylvestris sosna pospolita 80 5 x 1 x 258. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x h - 2,5 m; samosiew poniŝej 10 lat 259. Populus tremula topola osika x x x 6 poniŝej 10 lat, 2 szt. h - 1,5m; samosiew Populus tremula topola osika x x x x Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 262. Picea abies świerk pospolity 30 2,5 x 1 x 266. Ulmus laevis wiąz szypułkowy x x x x Ulmus laevis wiąz szypułkowy x x x x 22 Rubus sp. jeŝyna x x x x Tilia cordata lipa drobnolistna x x x x 3 Acer platanoides, Acer klon pospolity, klon pseudoplatanus, jawor, lipa 269. Tilia cordata drobnolistna x x x x Quercus robur dąb szypułkowy x x x x Salix sp. wierzba x 1 x h - 2,5m; samosiew h - 2,5m; samosiew h - 1m; samosiew h - 2m; samosiew h - 2m; samosiew h - 3m; samosiew 10

10 272. Quercus robur dąb szypułkowy 29 4 x 1 x Acer platanoides, klon pospolity, dąb 273. Quercus robur szypułkowy x x x x 70 podkrzesać 274. Quercus robur dąb szypułkowy 73 6 x 1 x 275. Acer platanoides klon pospolity 43 5 x 1 x 276. Betula pendula brodawkowata 40 3 x 1 x 277. Salix sp. wierzba 76 6 x 1 x 278. Betula pendula brodawkowata 31 3 x 1 x 279. Acer platanoides klon pospolity 53 4 x 1 x 280. Quercus robur dąb szypułkowy 61 4 x 1 x czeremcha Prunus padus, pospolita, dąb 281. Quercus robur szypułkowy x x x x Sorbus intermedia jarząb szwedzki 45 4 x 1 x 283. Tilia cordata lipa drobnolistna 55/46 7 x 1 x h - 2m; samosiew 284. Tilia cordata lipa drobnolistna 44 6 x 1 x Juniperus 285. communis jałowiec pospolity x x x x 12 h - 1 do 2m Rubus sp. jeŝyna x x x x Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 287. Acer platanoides klon pospolity x x x x 63 h - 2,5m; samosiew Acer platanoides klon pospolity 21 2 x x 3 poniŝej 10 lat, 1 szt Quercus robur dąb szypułkowy 68 7 x 1 x Acer platanoides, klon pospolity, Pinus sylverstris, sosna pospolita, 289. Sorbus aucuparia jarząb pospolity x x x 14 poniŝej 10 lat 290. Betula pendula brodawkowata 32 3 x 1 x czeremcha Prunus padus, pospolita, sosna 291. Pinus sylvestris pospolita x x x x 23 samosiew Quercus robur dąb szypułkowy 20 2 x x 3 poniŝej 10 lat, 1 szt Quercus robur dąb szypułkowy 24 2 x 1 x 293. Cornus mas dereń jadalny x x x x 2 h - 3m 294. Sambucus nigra bez czarny x x x x 34 h - 2m 295. Betula pendula brodawkowata 20 2 x 1 x 296. Pinus sylvestris sosna pospolita 25 3 x 1 x Juniperus communis, Sorbus jałowiec pospolity, aucuparia, Pinus jarząb pospolity, 297. sylvestris sosna pospolita, X x x x 49 Juniperus communis, Pinus jałowiec pospolity, 298. sylvestris sosna pospolita X x x x 27 h - 2 do 2,5 m; samosiew h - 3m; samosiew 299. Pinus sylvestris sosna pospolita 26 3 x x 6 poniŝej 10 lat, 1 szt Pinus sylvestris sosna pospolita x 4 x x Betula pendula brodawkowata 130/ x rana wgłębna 11

11 302. Morus alba morwa biała x x x x 3 h - 3m 303. Prunus cerasus wiśnia pospolita x x x x 2 h - 1,5m 304. Prunus domestica śliwa domowa 31, 42 2,5 x 2 x 305. Prunus cerasifera ałycza x x x x 4 h - 1,5 do 2m 306. Malus domestica jabłoń domowa 82 6 x 1 x 307. Larix decidua modrzew europejski x 1 x 308. Rhus typhina sumak octowiec x 2 x x 3 sumak octowiec, Rhus typhina, Betula pendula, brodawkowata, 309. Pinus sylvesris sosna pospolita x x x x 11 h - 2 do 3m; samosiew 310. Rhus typhina sumak octowiec x x x x 5 forma krzewiasta Cornus alba dereń biały x x x x 5 Picea abies świerk pospolity x x x x 5 h - 1m; samosiew 311. Syringa vulgaris lilak pospolity x x x x 4 h - 2,5m h - 2.5m; forma 312. Prunus domestica śliwa domowa x x x x 3 krzewiasta 313. Acer platanoides klon pospolity 9-25 x x x 92 poniŝej 10 lat 314. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 315. Betula pendula brodawkowata 66/45/18 6 x 1 x 316. Quercus robur dąb szypułkowy 26 5 x 1 x 318. Pinus sylvestris sosna pospolita 51 3 x 1 x 319. Pinus sylvestris sosna pospolita 53 3 x 1 x rana wgłębna u 320. Quercus robur dąb szypułkowy x podstawy pnia 321. Betula pendula brodawkowata x pochylone 322. Betula pendula brodawkowata 92 5 x 1 x 323. Betula pendula brodawkowata x pochylone 324. Betula pendula brodawkowata 50 4 x 1 x 325. Quercus robur dąb szypułkowy 56 6 x 1 x 326. Sorbus aucuparia jarząb szwedzki 56 7 x 1 x 327. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 328. Pinus sylvestris sosna pospolita 56/73 8 x 1 x 329. Tilia cordata lipa drobnolistna 23/21/18/12/12/9 4 x x 8 poniŝej 10 lat, 1 szt Pinus sylvestris sosna pospolita 34/64 6 x 1 x 331. Pinus sylvestris sosna pospolita 94/47 6 x 1 x 332. Pinus sylvestris sosna pospolita 59 3 x 1 x 333. Pinus sylvestris sosna pospolita 60 3 x 1 x 334. Pinus sylvestris sosna pospolita 56 3 x 1 x 335. Pinus sylvestris sosna pospolita 31 2 x 1 x 336. Pinus sylvestris sosna pospolita 29 2 x 1 x 337. Juniperus jałowiec pospolity x x x x 2 h - 2m 12

12 communis 338. Sorbus aucuparia jarząb pospolity 22/23/25 5 x 1 x 339. Pinus sylvestris sosna pospolita 21 2 x x 3 poniŝej 10 lat, 1 szt Pinus sylvestris sosna pospolita 68 5 x 1 x 341. Pinus sylvestris sosna pospolita 43 5 x 1 x Robinia 342. pseudoacacia robinia biała 27 5 x 1 x 343. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 344. Pinus sylvestris sosna pospolita 20 1,5 x x 1 poniŝej 10 lat, 1 szt. Betula pendula, brodawkowata, h - 1,5m; samosiew 345. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x x Pinus sylvestris sosna pospolita 56/37 5 x 1 x 347. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 348. Pinus sylvestris sosna pospolita 74 6 x 1 x 349. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 350. Pinus sylvestris sosna pospolita 33 4 x 1 x 351. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 352. Pinus sylvestris sosna pospolita 92 6 x 1 x 353. Tilia cordata lipa drobnolistna 99/86 10 x 1 x 354. Alnus glutinosa olsza czarna 88/99/ x 1 x 355. Tilia cordata lipa drobnolistna 88 5 x 1 x 356. Betula pendula brodawkowata x 1 x Frangula alnus, kruszyna pospolita, h - 4m; forma 357. Salix sp. wierzba x x x x 5 krzewiasta Betula pendula brodawkowata x x x 12 poniŝej 10 lat 358. Alnus glutinosa olsza czarna x x x 26 poniŝej 10 lat 359. Salix aurita wierzba uszata x x x x 12 h - 1,5-2m 360. Alnus glutinosa olsza czarna x 1 x 361. Alnus glutinosa olsza czarna 18, 30/32 5 x x 20 poniŝej 10 lat, 2 szt Prunus domestica śliwa domowa 32 1,5 x 1 x 363. Salix aurita wierzba uszata x x x x 63 h - 1m 364. Pinus sylvestris sosna pospolita 51 4 x 1 x 365. Pinus sylvestris sosna pospolita 43 3 x 1 x 366. Pinus sylvestris sosna pospolita 35 3 x 1 x 367. Pinus sylvestris sosna pospolita 42 2 x 1 x 368. Pinus sylvestris sosna pospolita 46 4 x 1 x 369. Betula pendula brodawkowata x 1 x 370. Alnus glutinosa olsza czarna 70/62/110 6 x 1 x Populus tremula, topola osika, sosna 371. Pinus sylvestris pospolita x x x x Pinus sylvestris sosna pospolita 99 6 x 1 x 373. Pinus sylvestris sosna pospolita 55/41/73 7 x 1 x h - 2,5m; samosiew 13

13 374. Pinus sylvestris sosna pospolita 94 7 x 1 x 375. Prunus sp. śliwa 32 4 x 1 x 376. Pinus sylvestris sosna pospolita 17 1 x x 1 poniŝej 10 lat, 1 szt. Fraxinus excelsior, Acer jesion wyniosły, 377. platanoides klon pospolity 17, 9/12/13/ x x 4 poniŝej 10 lat, 2 szt Betula pendula brodawkowata 79 8 x 1 x 379. Acer platanoides klon pospolity 25/18 3 x x 6 poniŝej 10 lat, 1 szt. Sambucus nigra bez czarny x x x x 18 h - 2m Rubus sp. jeŝyna x x x x 25 h - 1m 380. Pinus sylvestris sosna pospolita x martwa 381. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 382. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 383. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 384. Pinus sylvestris sosna pospolita 96 4 x 1 x 385. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 386. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x Betula pendula, brodawkowata, 387. Pinus sylvestris sosna pospolita x x x x Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 389. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 390. Betula pubescens omszona x 1 x 391. Pinus sylvestris sosna pospolita 79/ x 1 x 392. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 393. Betula pubescens omszona 54 4 x 1 x 394. Betula pubescens omszona 52 4 x 1 x 395. Alnus glutinosa olsza czarna 65 4 x 1 x 396. Alnus glutinosa olsza czarna 66 4 x 1 x 397. Alnus glutinosa olsza czarna 70 4 x 1 x 398. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 398a. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 399. Betula pubescens omszona 65 3 x 1 x 401. Betula pendula brodawkowata 65 5 x 1 x 402. Pinus sylvestris sosna pospolita 70 6 x 1 x 403. Pinus sylvestris sosna pospolita 47 5 x 1 x Acer platanoides, klon pospolity, 404. Pinus sylvestris sosna pospolita x x x x Acer platanoides klon pospolity 93 5 x 1 x 406. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 407. Malus domestica jabłoń domowa 63 5 x 1 x Robinia 408. pseudoacacia robinia biała 75 6 x 1 x h - 1m; samosiew POMNIK PRZYRODY, obwód mierzony na h - 1m h - 2m; samosiew 14

14 409. Robinia pseudoacacia robinia biała 97 6 x 1 x 410. Salix aurita wierzba uszata x x x x 3 h - 2m 411. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 412. Frangula alnus kruszyna pospolita x x x x 25 h - 3m 413. Betula pendula brodawkowata 61/65/71 6 x 1 x 414. Malus domestica jabłoń domowa 38/34 5 x 1 x 415. Betula pendula brodawkowata 29/55/75 7 x 1 x 416. Betula pendula brodawkowata 65 5 x 1 x 417. Populus sp. topola 37/50/21 5 x 1 x 418. Frangula alnus kruszyna pospolita x 6 x x Betula pendula brodawkowata x x x 9 poniŝej 10 lat 420. Betula pendula brodawkowata 47/61/71 5 x 1 x 421. Salix aurita wierzba uszata x x x x 6 h - 1,5m 422. Rosa rugosa róŝa dzika x x x x 2 h - 1,5m 423. Betula pendula brodawkowata 19, 20 3 x x 12 poniŝej 10 lat, 2 szt. Pinus sylvestris sosna pospolita 18 3 x x 6 poniŝej 10 lat, 1 szt Pinus sylvestris sosna pospolita 67, 56 6 x 2 x 425. Betula pendula brodawkowata 64/87 10 x 1 x 426. Picea abies świerk pospolity 25 2 x x 3 poniŝej 10 lat, 1 szt Picea pungens świerk kłujący 79 4 x 1 x 428. Picea pungens świerk kłujący 53 4 x 1 x Chamaecyparis 429. sp. cyprysik 35 1,5 x 1 x 430. Syringa vulgaris lilak pospolity x x x x 4 h - 1,5m 431. Betula pendula brodawkowata x x x x 2 h - 2m; samosiew Prunus cerasifera ałycza x x x x 4 h - 1m; strzyŝony Ŝywopłot 432. Betula pendula brodawkowata 35 3 x x 6 poniŝej 10 lat, 1 szt Betula pendula brodawkowata 50 4 x 1 x 434. Betula pendula brodawkowata 58 3 x 1 x 435. Betula pendula brodawkowata 55 3 x 1 x 436. Picea abies świerk pospolity x 1,5 x x 5 nasadzenia poniŝej 5 lat; 5 szt Rhus typhina sumak octowiec x x x x 2 h - 2m; samosiew 438. Rhus typhina sumak octowiec 26 5 x x 10 poniŝej 10 lat, 1 szt. modrzew Larix decidua, europejski, świerk szer.- 1m; h - 2m; 439. Picea abies pospolity x x x x 7 Ŝywopłot formowany 440. Syringa vulgaris lilak pospolity x x x x 10 szer.- 1m; h - 2m; Ŝywopłot formowany 15

15 441. Quercus robur dąb szypułkowy x rana wgłębna 442. Acer platanoides klon pospolity x 1 x 443. Acer platanoides klon pospolity x 1 x 444. Syringa vulgaris lilak pospolity x x x x 3 h - 2m szer.- 0,5 m; h - 0,5 m; Ŝywopłot 445. Berberis julianae berberys Juliany x x x x 15 ok.5lat 446. Acer platanoides klon pospolity x x x x 8 poniŝej 10 lat 447. Acer platanoides klon pospolity 45/37 4 x 1 x 448. Acer platanoides klon pospolity x 1 x 449. Pinus sylvestris sosna pospolita 30, 24 2 x x 6 poniŝej 10 lat poniŝej 10 lat 450. Acer platanoides klon pospolity x x x x 2 samosiew 451. Alnus glutinosa olsza czarna 53/41/20/40 5 x 1 x 452. Alnus glutinosa olsza czarna 50 4 x 1 x 453. Alnus glutinosa olsza czarna 46 4 x 1 x 454. Pinus sylvestris sosna pospolita 35 2 x x 3 poniŝej 10 lat 455. Pinus sylvestris sosna pospolita x usycha 456. Salix aurita wierzba uszata x x x x 58 h - 2,5 m Pinus sylvestris sosna pospolita x x x 23 poniŝej 10 lat 457. Betula pendula brodawk. x x x x x 30 samosiewy 458. Betula pendula brodawkowata x x x x 6 poniŝej 10 lat 459. Pinus sylvestris sosna pospolita 51 4 x 1 x 460. Prunus domestica śliwa domowa 28 2,5 x 1 x 461. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 462. Pinus sylvestris sosna pospolita 73 5 x 1 x Juniperus 463. communis, jałowiec pospolity x x x x 2 h - 2,5 m 464. Pinus sylvestris sosna pospolita 89 4 x 1 x 465. Betula pendula brodawkowata x 1 x 466. Pinus sylvestris sosna pospolita 97 4 x 1 x 467. Betula pendula brodawkowata 71 4 x 1 x 468. Pinus sylvestris sosna pospolita 93 4 x 1 x 469. Pinus sylvestris sosna pospolita 85 3 x 1 x 470. Pinus sylvestris sosna pospolita 86 4 x 1 x 471. Pinus sylvestris sosna pospolita 47,45 3 x 2 x 472. Pinus sylvestris sosna pospolita 79 4 x 1 x 473. Pinus sylvestris sosna pospolita 58 3 x 1 x 474. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 475. Pinus sylvestris sosna pospolita 97 4 x 1 x 476. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 477. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 478. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 16

16 479. Pinus sylvestris sosna pospolita 78 4 x 1 x 480. Pinus sylvestris sosna pospolita 36 3 x 1 x 481. Pinus sylvestris sosna pospolita 45 2 x 1 x 482. Pinus sylvestris sosna pospolita 51 2 x 1 x 483. Pinus sylvestris sosna pospolita 52 2 x 1 x 484. Pinus sylvestris sosna pospolita 64 3 x 1 x 485. Pinus sylvestris sosna pospolita 64 3 x 1 x 486. Pinus sylvestris sosna pospolita 77 3 x 1 x 487. Pinus sylvestris sosna pospolita 74 4 x 1 x 488. Pinus sylvestris sosna pospolita 61 3 x 1 x 489. Pinus sylvestris sosna pospolita 38 2 x 1 x 490. Pinus sylvestris sosna pospolita 15 1 x x 1 poniŝej 10 lat 491. Pinus sylvestris sosna pospolita 24/14 2 x x 3 poniŝej 10 lat 492. Betula pendula brodawkowata 93/28/43 6 x 1 x 493. Pinus sylvestris sosna pospolita 56 2 x 1 x 494. Pinus sylvestris sosna pospolita 76 4 x 1 x 495. Pinus sylvestris sosna pospolita 48 3 x 1 x 496. Pinus sylvestris sosna pospolita 37 2 x 1 x 497. Pinus sylvestris sosna pospolita 49 3 x 1 x 498. Pinus sylvestris sosna pospolita 32 2 x 1 x 499. Pinus sylvestris sosna pospolita 64 3 x 1 x 500. Pinus sylvestris sosna pospolita 53 3 x 1 x 501. Pinus sylvestris sosna pospolita 83 4 x 1 x 502. Pinus sylvestris sosna pospolita 43 2 x 1 x 503. Pinus sylvestris sosna pospolita 61 3 x 1 x 504. Pinus sylvestris sosna pospolita 49 2 x 1 x 505. Pinus sylvestris sosna pospolita 64 3 x 1 x 506. Pinus sylvestris sosna pospolita 40 2 x 1 x 507. Pinus sylvestris sosna pospolita 40 2 x 1 x 508. Pinus sylvestris sosna pospolita 55,52 3 x 2 x 509. Pinus sylvestris sosna pospolita 64 4 x 1 x 510. Pinus sylvestris sosna pospolita 73 3 x 1 x 511. Pinus sylvestris sosna pospolita 50 3 x 1 x 512. Pinus sylvestris sosna pospolita 62 4 x 1 x 513. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 514. Pinus sylvestris sosna pospolita 38 3 x 1 x 515. Pinus sylvestris sosna pospolita 73 4 x 1 x 516. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 517. Betula pendula brodawkowata 52 3 x 1 x 518. Betula pendula brodawkowata 61 4 x 1 x 17

17 519. Pinus sylvestris sosna pospolita 78 4 x 1 x 520. Pinus sylvestris sosna pospolita 48 2 x 1 x 521. Pinus sylvestris sosna pospolita 74 4 x 1 x 522. Pinus sylvestris sosna pospolita 72 4 x 1 x 523. Pinus sylvestris sosna pospolita 66 2 x 1 x 524. Pinus sylvestris sosna pospolita 67 3 x 1 x 525. Pinus sylvestris sosna pospolita 72 3 x 1 x 525a. Pinus sylvestris sosna pospolita 70 3 x 1 x 526. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 527. Pinus sylvestris sosna pospolita 99 3 x 1 x 528. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 529. Pinus sylvestris sosna pospolita 89 3 x 1 x 530. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 531. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 532. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 533 Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 534. Malus sp. jabłoń leśna x x x x Betula pubescens omszona x 1 x 536. Picea abies świerk pospolity 90 6 x 1 x 537. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 538. Picea abies świerk pospolity 26 3 x 1 x 539. Betula pubescens omszona 91 4 x 1 x 540. Betula pubescens omszona x 1 x 541. Alnus glutinosa olsza czarna 96/40/32/24/25/20 6 x 1 x 542. Populus tremula topola osika x x x x Betula pubescens omszona x 1 x 544. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 545. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 546. Pinus sylvestris sosna pospolita 73 3 x 1 x 547. Pinus sylvestris sosna pospolita 68 4 x 1 x 548. Pinus sylvestris sosna pospolita 87 3 x 1 x 549. Pinus sylvestris sosna pospolita 88 3 x 1 x 550. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 551. Pinus sylvestris sosna pospolita 96 4 x 1 x 552. Pinus sylvestris sosna pospolita 95 5 x 1 x 553. Betula pendula brodawkowata 95 6 x 1 x 554. Betula pubescens omszona 85 4 x 1 x 555. Pinus sylvestris sosna pospolita 87 4 x 1 x 556. Betula pendula brodawkowata x 1 x 557. Betula pendula 90 6 x 1 x poniŝej 10 lat samosiew poniŝej 10 lat samosiew 18

18 558. Betula pendula brodawkowata brodawkowata x 1 x 559. Fraxinus excelsior jesion wyniosły x x x x 2 h - 2,5m, Crataegus 560. monogyna głóg jednoszyjkowy x x x x 1 h - 2m 561. Fraxinus excelsior jesion wyniosły 85 5 x 1 x 562. Fraxinus excelsior jesion wyniosły 68 4 x 1 x 563. Acer platanoides klon pospolity x rana wgłębna 564. Populus nigra topola czarna x 1 x 565. Populus nigra topola czarna 98 5 x 1 x 566. Populus nigra topola czarna x x x x Acer platanoides klon pospolity x x x x Fraxinus excelsior jesion wyniosły 52 4 x 1 x 569. Populus nigra topola czarna x 1 x 570. Populus nigra topola czarna x 1 x 571. Populus nigra topola czarna x 1 x 572. Populus nigra topola czarna x 1 x 573. Populus nigra topola czarna x 1 x 574. Populus nigra topola czarna x 1 x Acer 575. psuedoplatanus klon jawor x 1 x 576. Tilia cordata lipa drobnolistna 98 5 x 1 x 577. Tilia cordata lipa drobnolistna x 1 x 578. Tilia platyphyllos lipa szerokolistna 98 5 x 1 x 579. Tilia cordata lipa drobnolistna 71 5 x 1 x 580. Tilia cordata lipa drobnolistna 73 5 x 1 x Acer 581. pseudoplatanus klon jawor 91 4 x 1 x 582. Tilia cordata lipa drobnolistna x odrosty 583. Tilia platyphyllos lipa szerokolistna x odrosty 584. Tilia cordata lipa drobnolistna 87/103 6 x 2 x 585. Tilia cordata lipa drobnolistna 80 7 x 1 x Acer 586. psuedoplatanus klon jawor x 1 x 587. Alnus glutinosa olsza czarna x 1 x 588. Alnus incana olsza szara 78 4 x 1 x 589. Alnus incana olsza szara x 1 x 590. Alnus incana olsza szara x 1 x 591. Tilia cordata lipa drobnolistna x 1 x 592. Tilia cordata lipa drobnolistna x 1 x 593. Alnus incana olsza czarna 113/105 6 x 1 x 594. Tilia cordata lipa drobnolistna x 1 x h - 2m, samosiew około 10 lat h - 2m, samosiew około 10 lat 595. Tilia cordata lipa drobnolistna x 1 x na wysokości 1,1m 19

19 596. Tilia cordata lipa drobnolistna 96 5 x 1 x 597. Populus nigra topola czarna 70 8 x 1 x 776. Alnus glutinosa olsza czarna 82 5 x 1 x 777. Alnus glutinosa olsza czarna 84 5 x 1 x 778. Alnus glutinosa olsza czarna 67 4 x 1 x 779. Alnus glutinosa olsza czarna 69 4 x 1 x 780. Alnus glutinosa olsza czarna 45/36 5 x 1 x 781. Alnus glutinosa olsza czarna 83 4 x 1 x 782. Alnus glutinosa olsza czarna 75 4 x 1 x 783. Alnus glutinosa olsza czarna 70 4 x 1 x 784. Alnus glutinosa olsza czarna 86 5 x 1 x 785. Alnus glutinosa olsza czarna 85 5 x 1 x 786. Alnus glutinosa olsza czarna 74 4 x 1 x 787. Alnus glutinosa olsza czarna 72 4 x 1 x 788. Alnus glutinosa olsza czarna 88 5 x 1 x 789. Alnus glutinosa olsza czarna 67 4 x 1 x 790. Alnus glutinosa olsza czarna 69 4 x 1 x 791. Alnus glutinosa olsza czarna 65 4 x 1 x 792. Alnus glutinosa olsza czarna 66 4 x 1 x 793. Alnus glutinosa olsza czarna 86 5 x 1 x 794. Alnus glutinosa olsza czarna 68 4 x 1 x 795. Alnus glutinosa olsza czarna 67 4 x 1 x 796. Alnus glutinosa olsza czarna 70 4 x 1 x 797. Alnus glutinosa olsza czarna 80 5 x 1 x 798. Alnus glutinosa olsza czarna 83 5 x 1 x 799. Alnus glutinosa olsza czarna 76 4 x 1 x 800. Alnus glutinosa olsza czarna 83 5 x 1 x 801. Alnus glutinosa olsza czarna 69 4 x 1 x 802. Alnus glutinosa olsza czarna 67 4 x 1 x 803. Alnus glutinosa olsza czarna 64 4 x 1 x 804. Alnus glutinosa olsza czarna 69 4 x 1 x 805. Alnus glutinosa olsza czarna 70 4 x 1 x 806. Alnus glutinosa olsza czarna 68 4 x 1 x 807. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 808. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x Betula pubescens omszona 809. Pinus sylvestris sosna pospolita x x x 45 x Razem suma drzew: 613 Razem suma krzewów / samosiewów drzew:

20 5.0. Gospodarka drzewostanem 5.1. Wycinki Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (Dz.U z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) z późniejszymi zmianami, w tym Ustawy z dnia 21 maja 2010 (Dz.U z 2010 r. Nr 119, poz.804) Gospodarka drzewostanem obejmuje: / w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni / wycinka drzew kolidujących z planowaną inwestycją : nr inwent. nazwa drzewa obwód w pierśnicy Ilość sztuk nr działki obręb w pasie drogowym drogi powiatowej 7. brodawkowata 65/ /5 Charzykowy 8. klon pospolity 30/18/ /5 Charzykowy 9. brodawkowata 37/ /5 Charzykowy 11. brodawkowata /5 Charzykowy 12. brodawkowata 37/36/ /5 Charzykowy 13. klon jawor 41/ /5 Charzykowy 14. klon jawor 38/ /5 Charzykowy 21. czeremcha pospolity /5 Charzykowy 22. czeremcha pospolity 46/ /5 Charzykowy 24. wierzba 24/ /5 Charzykowy 25. wierzba /5 Charzykowy 26. wierzba /5 Charzykowy 27. wierzba 34/ /5 Charzykowy 28. wierzba 41/ /5 Charzykowy 29. wierzba /5 Charzykowy 30. wierzba 75/ /5 Charzykowy 31. klon jawor 53/ /5 Charzykowy 32. klon jawor 63/78/ /5 Charzykowy 50. brodawkowata 46/ /2 Charzykowy 60. sosna pospolita /2 Charzykowy 61. sosna pospolita 42/ /2 Charzykowy 62. sosna pospolita /2 Charzykowy 225. sosna pospolita 52/61/ /5 Charzykowy 226. sosna pospolita /5 Charzykowy 228. brodawkowata /5 Charzykowy 234. dąb szypułkowy /5 Charzykowy 241. sosna pospolita /5 Charzykowy 243. sosna pospolita /5 Charzykowy 244. sosna pospolita /5 Charzykowy 245. sosna pospolita /5 Charzykowy 246. sosna pospolita /5 Charzykowy 252. sosna pospolita /5 Charzykowy 275. klon pospolity /2 Charzykowy 276. brodawkowata /2 Charzykowy 277. wierzba /2 Charzykowy 278. brodawkowata /2 Charzykowy 279. klon pospolity /2 Charzykowy 21

21 280. dąb szypułkowy /2 Charzykowy 282. jarząb szwedzki /2 Charzykowy 283. lipa drobnolistna 55/ /2 Charzykowy 284. lipa drobnolistna /2 Charzykowy 286. sosna pospolita /2 Charzykowy 288. dąb szypułkowy /2 Charzykowy 292. dąb szypułkowy /2 Charzykowy 295. brodawkowata /2 Charzykowy 296. sosna pospolita /2 Charzykowy 299. sosna pospolita /2 Charzykowy 392. sosna pospolita /4 Swornegacie 393. brodawkowata /4 Swornegacie 394. brodawkowata /4 Swornegacie 395. olsza czarna /4 Swornegacie 396. olsza czarna /4 Swornegacie 397. olsza czarna /4 Swornegacie 405. klon pospolity /4 Swornegacie 420. brodawkowata 47/61/ /4 Swornegacie 424. sosna pospolita /4 Swornegacie sosna pospolita /4 Swornegacie 425. brodawkowata 64/ /4 Swornegacie 427. świerk kłujący /4 Swornegacie 428. świerk kłujący /4 Swornegacie 429. cyprysik /4 Swornegacie 432. brodawkowata /4 Swornegacie 433. brodawkowata /4 Swornegacie 434. brodawkowata /4 Swornegacie 435. brodawkowata /4 Swornegacie 447. klon pospolity 45/ /4 Swornegacie 455. sosna pospolita /1 Kopernica 532. sosna pospolita /1 Kopernica 776. olsza czarna /4 Swornegacie 777. olsza czarna /4 Swornegacie 778. olsza czarna /4 Swornegacie 779. olsza czarna /4 Swornegacie 780. olsza czarna 45/ /4 Swornegacie 781. olsza czarna /4 Swornegacie 782. olsza czarna /4 Swornegacie 783. olsza czarna /4 Swornegacie 784. olsza czarna /4 Swornegacie 785. olsza czarna /4 Swornegacie 786. olsza czarna /4 Swornegacie 787. olsza czarna /4 Swornegacie 788. olsza czarna /4 Swornegacie 789. olsza czarna /4 Swornegacie 790. olsza czarna /4 Swornegacie 791. olsza czarna /4 Swornegacie 792. olsza czarna /4 Swornegacie 793. olsza czarna /4 Swornegacie 22

22 794. olsza czarna /4 Swornegacie 795. olsza czarna /4 Swornegacie 796. olsza czarna /4 Swornegacie 797. olsza czarna /4 Swornegacie 798. olsza czarna /4 Swornegacie 799. olsza czarna /4 Swornegacie 801. olsza czarna /4 Swornegacie 802. olsza czarna /4 Swornegacie 804. olsza czarna /4 Swornegacie razem do usunięcia w pasie drogowym 95 powiatowym: wycinka krzewów kolidujących z planowaną inwestycją: nr inwent. nazwa krzewu powierzchnia [m] nr działki obręb w pasie drogowym drogi powiatowej 6. lilak pospolity 4 99/5 Charzykowy 51. leszczyna pospolita 2 99/2 Charzykowy 54. kruszyna 6 99/2 Charzykowy 67. wiąz polny 60 99/2 Charzykowy 229. ligustr pospolity 7 99/2 Charzykowy 237. głóg jednoszyjkowy 12 99/2 Charzykowy 285. jałowiec pospolity 12 99/2 Charzykowy 293. dereń jadalny 2 99/2 Charzykowy 294. bez czarny 34 99/2 Charzykowy 308. sumak octowiec 3 99/2 Charzykowy 310. sumak octowiec 15 99/2 Charzykowy 311. lilak pospolity 4 99/2 Charzykowy 357. kruszyna, wierzba 5 99/2 Charzykowy 410. wierzba uszata 3 797/4 Swornegacie 418. kruszyna /4 Swornegacie 421. wierzba uszata 6 797/4 Swornegacie 422. róŝa dzika 2 797/4 Swornegacie 430. lilak pospolity 4 797/4 Swornegacie 431. śliwa ałycza 4 797/4 Swornegacie 444. lilak pospolity 3 797/4 Swornegacie 456. wierzba uszata 58 49/1 Kopernica do usunięcia w pasie drogi powiatowej: 256 wycinka drzew i krzewów owocowych w pasie drogi: 20(1szt.) - 66(158m 2 ) 224(1szt.) - 230(3m 2 ) - 267(30m 2 ) - 285(22m 2 ) - 303(2m 2 ) 304(2szt.) - 305(4m 2 ) 306(1szt.) - 312(3m 2 ) łącznie wycinka obejmuje 5 szt. drzew owocowych i 222m 2 krzewów wycinka drzew poniŝej 10 lat w pasie drogi: 10(1m 2 ) - 15(4m 2 ) - 23(11m 2 ) - 37(307m 2 ) - 42(18m 2 ) - 43(51m 2 ) - 49(3m 2 ) - 52(192m 2 ) 55(14m 2 ) 63(6m 2 ) 235(11m 2 ) - 242(2m 2 ) - 266(59m 2 ) - 267(22m 2 ) - 268(3m 2 ) - 269(288m 2 ) - 270(21m 2 ) - 281(11m 2 ) - 287(63m 2 ) - 289(14m 2 ) - 297(49m 2 ) - 298(27m 2 ) - 309(11m 2 ) - 313(92m 2 ) - 387(25m 2 ) - 423(12m 2 ) - 431(2m 2 ) - 446(8m 2 ) - 449(3m 2 ) 450(2m²) 454(3m 2 ) - 23

23 457 (33m 2 ) 542(8m 2 ) łącznie wycinka drzew poniŝej 10 lat wynosi 1376 m 2 karpiny do usunięcia w pasie drogi: 38(1szt.) 39(1szt.) 40(1szt.) łącznie wycinka karpin wynosi 3 szt. WYCINKA Z DZIAŁEK PRYWATNYCH OBJĘTYCH DECYZJĄ LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO wycinka drzew kolidujących z planowaną inwestycją : nr inwent. nazwa drzewa obwód w pierśnicy Ilość sztuk nr działki obręb 406. sosna pospolita /1 Swornegacie 409. robinia biała /1 Swornegacie 411. sosna pospolita /3 Swornegacie 413. brodawkowata 61/65/ /3 Swornegacie 415. brodawkowata 29/55/ /3 Swornegacie 416. brodawkowata /3 Swornegacie 417. topola 37/50/ /3 Swornegacie razem do usunięcia z działek prywatnych 8 wycinka drzew owocowych z działek prywatnych: 407(1szt.) 414(1szt.) łącznie wycinka obejmuje 2 szt. drzew owocowych Zabezpieczenie drzew na czas budowy a) zabezpieczenie pni na czas trwania budowy, pnie drzew naleŝy zabezpieczyć za pomocą odeskowania; pnie drzew przed odeskowaniem naleŝy owinąć matami słomianymi lub trzcinowymi; odeskowanie powinno uwzględniać kształt pnia i być wykonane w taki sposób, aby deski przylegały moŝliwie największą powierzchnią do pnia; deski uŝyte do ochrony pni powinny okrywać pień do podstawy korony i być zamontowane w sposób nie szkodzący drzewom; deski mocować za pomocą odrutowania lub olinowania linami włókiennymi; nie stosować gwoździ! drzewa do zabezpieczenia odeskowaniem: łącznie do zabezpieczenia odeskowaniem przeznaczono 69 sztuk drzew b) zabezpieczenie korzeni jeŝeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew naleŝy zachować szczególna ostroŝność. PoniewaŜ systemy korzeniowe dojrzałych drzew są bardzo rozległe, prace w obrębie strefy korzeniowej naleŝy wykonywać ręcznie 24

24 cięŝki sprzęt powoduje rozległe uszkodzenia korzeni drzew minimalny obszar robót do ręcznego wykonania wokół drzew naleŝy przyjąć obrys korony drzewa; prace te naleŝą do robót zanikających, dlatego powinny być wykonywane pod stałą kontrolą inspektora nadzoru; prace te najlepiej wykonywać w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej; odsłonięte korzenie naleŝy jak najszybciej przykryć gruntem, a jeśli to niemoŝliwe, naleŝy je zabezpieczyć przed przesychaniem przykrywając matami jutowymi; nie naleŝy ciąć korzeni o średnicy przekroju powyŝej 2 cm. do ewentualnego wycinania korzeni naleŝy uŝyć ostrych narzędzi ręcznych, czysto ucięte korzenie regenerują się szybko i nie ulegają gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane; powierzchnia cięć korzeni musi być zabezpieczona impregnatem oleistym np. Imprex; po wycięciu korzeni naleŝy proporcjonalnie zmniejszyć masę asymilacyjną drzewa, redukując koronę; cięcia w koronie naleŝy wykonać w bardzo ograniczonym zakresie, pod ścisłą kontrolą inspektora nadzoru!; po zabiegach związanych z wycięciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie naleŝy okryć warstwą ziemi Ŝyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym; drogi dojazdowe i składowanie materiałów dopuszczalne jest poza zasięgiem korony po wykonaniu zabiegów w obrębie strefy korzeniowej, drzewo naleŝy obficie podlać; drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego: łącznie do zabezpieczenia systemu korzeniowego pozostaje 68 sztuk drzew UWAGA Podczas robót naleŝy zwrócić szczególną uwagę na systemy korzeniowe oraz pnie drzew o nr inwentaryzacyjnych: (16szt.) 231(17szt.) (4szt.) a (2szt.) a (45szt.) Drzewa nie zostały przeznaczone do odeskowania ze względu na duŝy koszt. Ponadto wzięto pod uwagę dobre warunki wegetacji drzew w środowisku leśnym: roślinność w swoim 25

25 naturalnym siedlisku ma duŝą zdolność do regeneracji. Niemniej naleŝy zwrócić szczególną uwagę podczas robót, aby zminimalizować uszkodzenia pni oraz korzeni drzew Cięcia pielęgnacyjne istniejącej zieleni. a) drzewa: - naleŝy wykonać zabiegi pielęgnacyjne polegające na usunięciu odrostów korzeniowych i odrostów na pniu numery drzew wymagających usunięcia odrostów: 582, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pojazdom, rowerzystom i przechodniom przeprowadzić cięcia podkrzesujące u drzew rosnących w skrajni drogi, chodnika i ścieŝki rowerowej; dla uniknięcia kolizji z pojazdami naleŝy usunąć gałęzie zwisające poniŝej 4.50m nad jezdnię dróg i 2.50 m nad ścieŝką rowerową; numery drzew wymagających podkrzesania: w Ŝadnym z tych przypadków nie naleŝy usuwać więcej niŝ ¼ objętości korony drzewa; - nie naleŝy usuwać z grubych konarów drobnych ulistnionych gałązek; - gałęzie starych drzew ciąć na obrączkę (w miejscu naturalnego zgrubienia u nasady gałęzi) - krawędzie cięcia pokryć Lac Balsamem pozostawiając niezamalowany środek; - cięcie przeprowadzić jednorazowo wczesną wiosną, przed rozpoczęciem procesu wegetacji; 6.0. Przestrzenny układ zieleni Projektowana zieleń pełnić będzie funkcję biologiczną i estetyczną. Projekt zieleni polega na uzupełnieniach nasadzeń między drzewami. Gatunki roślin zostały dobrane do charakteru otoczenia i warunków siedliskowych. Nasadzenia drzew zaprojektowano tak, aby uniknąć kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz zachować bezpieczeństwo ruchu drogowego. Projekt opracowania obejmuje: adaptację istniejącej zieleni uzupełnienie nasadzeń drzew w szpalerach załoŝenie powierzchni trawnikowych TABELA NR 2 WYKAZ MATERIAŁU ROŚLINNEGO DO NASADZEŃ Nr kol. Nazwa lacińska Nazwa polska Ilość szt. Charakterystyka DRZEWA LIŚCIASTE 1. Tilia cordata lipa drobnolistna 5 regularna korona, szerokojajowata lub kulista; liście jesienią Ŝółte; kwiatostany miododajne, Ŝółtozielone RAZEM 5 szt. Sposób sadzenia sadzić wg rysunku 26

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta w gminie Chojnice

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta w gminie Chojnice ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Przedsięwzięcie Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta w gminie Chojnice Poz. PB/1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR Załącznik nr 10 do uchwały NR XXXIX/687/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia..

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. Załącznik nr 9 do uchwały NR XXXIX/687/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/998/14 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia..

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXXIX/686/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/792/13 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni 43-190 Mikołów, ul. Jagodowa 22a INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO WZDŁUŻ TRASY PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZA- PEWNIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektów Komunikacyjnych TRAKT-PROJEKT 03-475 Warszawa ul. Groszkowskiego 5/73 Tel. (022) 618 32 05 kom. 602 433 808 e-mail: TRAKT-PROJEKT@neostrada.pl NIP: 113-081-27-77 REGON: 140594270 ================================================================

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią Inwentaryzacja i krzewów z gospodarką zielenią lokalizacja: nr.ew.79/2 obręb ew.4-07-03 Warszawa-Białołęka opracowanie wykonała: mgr inż.arch.kraj.karolina Bylinowska-Żyta, Warszawa, lipiec 2016r. 0 Zawartość

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY str. 5 1. Podstawa opracowania str. 5 2. Cel opracowania str. 5 3. Lokalizacja inwestycji i opis terenu str. 5 4. Inwentaryzacja szczegółowa zieleni str. 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r.

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r. Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami gospodarczymi i preliminarzem opłat na terenie projektowanej inwestycji przy Al. Mickiewicza 30

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ

PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ Firma Projektowo Usługowa PLANPROF inż. Michał Kubiński 44-156 Sierakowice, ul. Ceramiczna 5 NIP: 638-112-87-04 mobile: 500 017 959 e-mail: biuro@planprof.pl WWW. PLANPROF.PL Temat zadania: PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA FAZA: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA TEMAT: Projekt rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 2B. ADRES: działki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm]

POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ LUB RUCHU DROGOWEGO. DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10. OBWÓD PNIA [cm] ** ODLEGŁOŚĆ OSI PNIA OD ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA [cm] NR NAZWA ZWYCZAJOWA (POLSKA) NAZWA ŁACIŃSKA FORMA WZROSTU D-drzewiasta, K-krzewiasta WYSOKOŚĆ [m] * SZEROKOŚĆ [m]* OBWÓD PNIA [cm] ** POWIERZCHNIA ZAKRZEWIEŃ [m2] ILOŚĆ SZTUK DRZEWA I KRZEWY PONIśEJ 10

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY Opracowała: Marzec 2017 1. INWESTOR Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2

EGZ. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce. Spis zawartości: Strona 2 EGZ. Zamierzenie budowlane: Lokalizacja: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marca Polo we Wrocławiu. dz. 21/2, 21/3 obręb Swojczyce Rodzaj projektu: INWENTARYZAJCA ZIELENI Branża: DENDROLOGICZNA Spis

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo.

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na numerze karty spowoduje przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I Zakład Usługowy mgr inŝ. Witosław Grygierczyk 44-114 Gliwice ul. Ustroń 3 tel/fax: 0-32-232-39-36 e-mail: parklesny@tlen.pl http://www.parklesny.com.pl Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11 Zadanie: Uproszczony plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo