dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 Znak: AZP/43/P/2011 Kielce, Do wszystkich Wykonawców ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kampanię promocyjną dawnego pałacu biskupów krakowskich w Kielcach, siedziby Muzeum Narodowego w Kielcach, w ramach projektu pn. Dawny pałac biskupów krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej Zamawiający Muzeum Narodowe w Kielcach informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał zmiany: treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): 1. Rozdział I Szczegółowego opisu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz) po zmianach zapisów (czcionka pogrubiona) otrzymuje brzmienie: Kampania promocyjna Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, siedziby Muzeum Narodowego w Kielcach, realizowana jest w ramach projektu pn. Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej ziemi świętokrzyskiej współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Strona internetowa: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach kampanii promocyjnej oraz ich monitorowania. 2. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w terminie 14 dni od podpisania umowy, szczegółowego harmonogramu (uwzględniającego plan emisji

2 poszczególnych reklam) prowadzenia poszczególnych działań promocyjnych w prasie, internecie, telewizji, radiu, i na nośnikach wielkoformatowych z uwzględnieniem największej skuteczności przy wskazanych parametrach, 3. Uwaga. Kampania billboardowa powinna zostać zrealizowana w miesiącach letnich (od czerwca do września). Czas trwania 1 miesiąc. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji harmonogramu na każdym etapie jego realizacji, w sytuacji, gdy zmiana podyktowana jest zwiększeniem skuteczności i efektywności kampanii promocyjnej. 5. Początek kampanii Zamawiający przewiduje na miesiąc kwiecień, nie wcześniej niż od 13 kwietnia. Zamawiający wymaga, by poszczególne elementy kampanii promocyjnej były ze sobą powiązane, tj. zazębione ze sobą bądź następujące bezpośrednio po sobie. 6. Zamawiający wymaga, by kampania Internetowa była połączona z reklamą telewizyjną. 7. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia propozycji key visual ów i haseł promujących dawny pałac biskupów krakowskich w Kielcach w siedzibie Zamawiającego. 8. Grupą docelową (targetową) kampanii promocyjnej MNKI jest rodzina z dziećmi 2. Rozdział II pkt 3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Kampania internetowa (załącznik nr 1 do siwz) po zmianach zapisów (czcionka pogrubiona) otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania (i uzyskania akceptacji Zamawiającego) kampanii promocyjno informacyjnej w Internecie, opartej na wskazanych punktach: a) reklama w wyszukiwarce o największej ilości odsłon w I półroczu 2011r. b) reklama we wskazanych ogólnopolskich serwisach turystycznych działy turystyczne 4 portali informacyjnych o największej liczbie odsłon w I półroczu 2011 r.: - banery i linki sponsorowane na stronach głównych oraz podstronach działów turystycznych portali informacyjnych, miniumum w pierwszym miesiącu kampanii, - redakcja i publikacja artykułów sponsorowanych (jeden artykuł w każdym z serwisów) w wymienionych portalach turystycznych o długości minimum 2000 tysiące znaków; artykuł sponsorowany ma być dostępny przez 3 miesiące trwania kampanii. - mailing skierowany do minimum użytkowników z grupy docelowej, mieszkańców województwa świętokrzyskiego, wysłany dwa razy w ciągu trwania kampanii promocyjnej. Listę mailingową przygotowuje Wykonawca. c) działania promocyjne w minimum 4 portalach społecznościowych skupiających największą liczbę unikalnych użytkowników: - prowadzenie profili MNKi w minimum 4 portalach posiadających największą ilość unikalnych użytkowników,

3 - dodawanie materiałów fotograficznych oraz video (Wykonawca dostarczy minimum 3 materiały video) do portali do tego przeznaczonych posiadających wydzieloną przestrzeń dyskową pozwalającą na darmowe dodawanie materiałów przez użytkowników, d) pozycjonowanie i optymalizacja strony WWW, e) dodanie podstawowych danych do geowyszukiwarek, f) utworzenie i prowadzenie bloga Muzeum, Wybór największych portali, wyszukiwarek oraz serwisów społecznościowych ma zostać dokonany na podstawie badań Megapanel PBI/Gemius lub innych analogicznych serwisów zajmujących się badaniami liczby użytkowników internetu. Projekt graficzny powinien się opierać o przygotowany wcześniej key visual oraz zachęcać do odwiedzania Pałacu Biskupów Krakowskich. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt kampanii w ciągu 21 dni od zaakceptowania key visualu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kampanii internetowej na podstawie następującej specyfikacji: a) Wskaźniki kampanii w wyszukiwarce: - zakres terytorialny reklamy: cała Polska, - użycie proponowanych słów kluczowych: Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Narodowe, Muzeum, Muzea, Kielce, kultura, sztuka, ogród włoski, galeria malarstwa. Zamawiający dopuszcza możliwość dodania przez Wykonawcę innych słów kluczowych jednak nie więcej niż trzech. b) Reklama w serwisach turystycznych zgodnie z przyjętym key visualem oraz hasłem: - zamieszczenie banerów na stronach działów turystycznych 4 największych portali informacyjnych w Polsce, na stronach głównych oraz podstronach przez dwa miesiące wakacyjne (lipiec - sierpień). Minimalna liczba użytkowników portalu (real sers) to Na stronie głównej każdego z 4 portali powinien zostać zamieszczony 1 baner. Na minimum jednej podstronie z każdego portali ma być umieszczony 1 baner. Minimalne wymiary banerów do umieszczenia to 120 mm x 240 mm (Vertical Banner). - redakcja i publikacja 5 tekstów (minimalna liczba znaków 2.000) sponsorowanych dotyczących Muzeum Narodowego w Kielcach na stronach działów turystycznych 4 największych portali informacyjnych. Minimalna liczba użytkowników portalu (real sers) to Artykuł sponsorowany ma być dostępny przez 3 miesiące trwania kampanii. c) Kampania promocyjna w mediach społecznosciowych obejmuje: - profile w portalach redakcja oraz dodawanie komunikatów, prowadzenie konkursów wraz z opracowaniem regulaminów - min. 2 - z nagrodami (związanymi z Muzeum Narodowym w Kielcach, w oparciu o zaakceptowany key visual. Koszt nagród po stronie Wykonawcy. Minimalna liczba nagród: dla 4 osób. Zamawiający oczekuje dwóch nagród - wycieczek zagranicznych, w obrębie Europy- dla 2 zwycięzców, każdy zwycięzca może zabrać ze sobą 1 osobę towarzyszącą. Razem 4 osoby łącznie.

4 Zwycięzca konkursu winien mieć prawo wyboru pomiędzy dwoma zaproponowanymi przez Wykonawcę terminami wycieczki. Odstęp pomiędzy proponowanymi terminami nie powinien być krótszy niż 2 tygodnie. Wyjazd nie później niż w I poł. października. Wycieczki zagraniczne w obrębie Europy tj. Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwajcaria, Włochy. Wybór kraju leży po stronie Wykonawcy. Wycieczka powinna trwać minimum 7 dni. Wycieczka powinna być elementem wypoczynku zorganizowanego, w standardzie min. HB. Profil wyjazdu: Oferta objazdowa Wyżywienie: minimum śniadanie, obiadokolacje Zakwaterowanie: w hotelu o standardzie min. 3 * i świadczeniach min: przejazd komfortowym autokarem; noclegi; pokoje max. 2-osobowe z łazienkami; wyżywienie min. śniadanie i obiadokolacja; zwiedzanie według programu; opieka pilota; ubezpieczenie KL, NNW i bagażu oraz wyjazd / powrót. Zamawiający wymaga zapewnienie zwycięzcom konkursów minimum jednej dodatkowej atrakcji bez dodatkowej opłaty. Zamawiający wymaga, by Wykonawca przedstawił listę nagrodzonych osób oraz zabaw, przygotowanie elementów graficznych oraz aplikacji dla wskazanych działań, integracja z pozostałymi portalami społecznościowym, prowadzenie cotygodniowych analiz statystyk odwiedzania oraz korzystania ze strony MNKi, - utworzenie i prowadzenie konta MNKi na 2 portalach pozwalających na dodawanie multimediów (zdjęcia oraz video): dodawanie materiałów wideo oraz ich opisów, dodawanie materiałów fotograficznych, prowadzenie grupy dającej użytkownikom możliwość dodawania zdjęć z wizyty w Muzeum. Przygotowanie wszystkich materiałów po stronie Wykonawcy. d) Pozycjonowanie i optymalizacja strony WWW: Zwiedzanie Woj. Świętokrzyskie, co zwiedzać świętokrzyskie zwiedzanie świętokrzyskie, świętokrzyskie zabytki, świętokrzyskie co warto zobaczyć; Zwiedzanie Kielce, co zwiedzać Kielce, zwiedzanie Kielc, Kielce zabytki, Kielce co warto zobaczyć; Turystyka Kielce, turystyka Kielce, Kielce turystyka, atrakcje turystyczne Kielce; Muzeum Kielce, muzeum narodowe Kielce, muzeum Kielce, Kielce muzeum; Sztuka Kielce, malarstwo Kielce, rzeźba Kielce, Kielce sztuka; Wystawy Kielce, wystawy Kielce, jakie wystawy w Kielcach; Kielce wydarzenia, wydarzenia Kielce, koncerty Kielce, koncerty kameralne Kielce Optymalizacja: analiza czynników on-page, analiza wszystkich czynników mających wpływ na znalezienie się stron w wynikach wyszukiwania; analiza czynników off-page, tj. takich, które mają wpływ na znalezienie się stron w wynikach wyszukiwania a które modyfikuje się poza obrębem samej witryny. Należą do nich m.in. linki, które wiodą do witryny etc.

5 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego analiza SPAMu, analiza witryn, pod względem technik, które wprawdzie wiodą do polepszenia pozycji, ale w dłuższym okresie czasu mogą mieć negatywne konsekwencje analiza dostępności, ta faza ujawni, czy z witryny Zamawiającego mogą korzystać wszyscy użytkownicy Internetu analiza użyteczności, wszystkie czynniki determinujące łatwość z jaką odwiedzający witrynę odnajduje cel swojej wizyty analiza odwiedzalności, reputation management, identyfikacja stron internetowych, które negatywnie traktują o Zamawiającym. e) Dodanie podstawowych danych, czyli lokalizacji, podstawowych danych dojazdowych oraz informacji na temat możliwości parkingu do geowyszukiwarek. f) Prowadzenie bloga Pałacu. Blog będzie posiadał zaplecze multimedialne w postaci portali posiadających materiały MNKi. Blog będzie dopasowany do identyfikacji graficznej przygotowanej na potrzeby kampanii promocyjnej. Umieszczenie projektu kampanii oraz przekazanie go Zamawiającemu na płycie CD. Monitorowanie wyników działań przez cały czas trwania kampanii i przedstawienie raportu Zamawiającemu. Kampania musi nawiązywać w sposób bezpośredni do Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach (Muzeum Narodowego w Kielcach). 3. Rozdział II pkt 3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Telewizja Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, produkcji spotu reklamowego oraz emisji w telewizji ogólnopolskiej (załącznik nr 1 do siwz) po zmianach zapisów (czcionka pogrubiona) otrzymuje brzmienie: a) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania spotu reklamowego Pałacu Biskupów Krakowskich Projekt spotu powinien się opierać o przygotowany wcześniej key visual oraz zachęcać do odwiedzania Pałacu. Scenariusz powinien zawierać pomysł na promocję Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, w którym mieści się obecnie Muzeum Narodowego w Kielcach, hasło wiodące kampanii. Scenariusz (storyboard) spotu przedstawiony zostanie do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 21 dni od daty zaakceptowania key visualu przez Zamawiającego; Produkcja i postprodukcja 15 sek. spotu telewizyjnego wraz z udźwiękowieniem. Minimalne wymagania techniczne dla produkcji spotu: Zdjęcia z wykorzystaniem kranu filmowego, Kran kamerowy o długości min. 4 metry Zdjęcia z wykorzystaniem systemu Steadicam,

6 Jakość Full HD, Ujęcia z lotu ptaka Zamawiający wymaga, aby zgranie ścieżek dźwiękowych, nagranie lektora, mastering, zrealizowane zostały w profesjonalnym studio dźwiękowym. Wykonawca zaproponuje jako podkład muzyczny linię melodyczną oraz uzyska od Zamawiającego jego akceptację. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji statystów i aktorów biorących udział w spocie. Zamawiający wymaga, by aktorzy nie byli amatorami, nie muszą być rozpoznawalni. Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna prezentacja spotu odbyła się w jego siedzibie. Podczas prezentacji należy uzasadnić kadry ze wskazaniem kadru kluczowego i kluczowej frazy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania ewentualnych korekt i przedstawienia ostatecznej wersji spotu Zamawiającemu przed jego emisją. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania ewentualnych korekt spotu po nagraniu. Wykonawca wyprodukuje spot telewizyjny w jakości i standardzie wymaganym przez emitenta spotu. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wersję spotu możliwą do umieszczenia winternecie oraz na stronie internetowej Zamawiającego (w formatach flv oraz avi, mpg lub mov) ; Wykonanie spotu reklamowego wg następującej specyfikacji: Długość: 15 sekund Lektor w języku polskim, lektor żeński lub męski (według wyboru Zamawiającego) Udźwiękowienie: Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego 2 propozycje dźwięku b) Emisja spotu reklamowego: Wykup czasu antenowego oraz emisja spotów w stacjach telewizyjnych o zasięgu ogólnopolskim. Emisję 1 spotu 15 sekundowego, który będzie emitowany 85 razy (kampania tygodniowa 7 dni) w stacjach: - o zasięgu ogólnopolskim docierające do ogółu społeczeństwa, o udziale w rynku telewizyjnym, co najmniej 10%, ( co najmniej 2 stacje) wg ostatnich, opublikowanych danych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Emisja co najmniej 60% spotów. - o zasięgu ogólnopolskim stacje informacyjne o udziale w rynku telewizyjnym i, co najmniej 3% (1 stacja) wg ostatnich, opublikowanych danych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Emisja spotu nastąpi po akceptacji Zamawiającego. Spot telewizyjny ma być emitowany od poniedziałku do niedzieli przez okres 7 dni w paśmie 18.00:23:00 w dniach od poniedziałku do piątku, w paśmie 8.00:10:30 w dniach sobota, niedziela.

7 Wykonawca dostarczy nadawcy spotu, spot reklamowy w terminie wymaganym przez nadawcę spotu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie spotu na nośniku wymaganym przez nadawcę spotu, oraz 10 kopii na nośnikach DVD Wykonawca przekaże nadawcy spotu nośniki przygotowane zgodnie z jego wymaganiami technicznymi. Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania wyników działań przez cały czas trwania kampanii i przedstawienie raportu Zamawiającemu

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia GCI.400-15/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ I. Informacje ogólne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej festiwalu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Garden Studio Gabriela Wajda-Szmyd ul. Joachima Lelewela 27 lok.1, 38-400 Krosno NIP: 6842255318 (dane adresowe zamawiającego) Krosno, 29.12.2014 r......... (dane adresowe oferenta) ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO

SYSTEM PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 SYSTEM PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K.

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji podsumowującej wdrażanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 9 2015-01-22 16:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na kompleksowej realizacji

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Sponsor. Wydawca

Partnerzy. Sponsor. Wydawca Partnerzy Sponsor Wydawca Zwykło się już mawiać: jeśli czegoś nie ma w Google, to nie istnieje. Sporo racji jest w tym sloganie. Niestety, nadal nie wszyscy mają tego świadomość. Problemu nie dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie

USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie USŁUGI INFORMATYCZNE strony WWW, sklepy internetowe, aplikacje, pozycjonowanie ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE obsługa stron WWW, e-sklepów oraz aukcji sprzedażowych Wybierz swój pakiet lub usługę... E-COMMERCE

Bardziej szczegółowo

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju

Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju Załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Gali z okazji jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawca jest zobowiązany spełnić

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo